Atol i podwórko – spotkanie z Andrzejem Buszą i Romanem Sabo

Na wyjątkowy wieczór autorski z polskimi poetami z Kanady – Andrzejem Buszą i Romanem Sabo – zapraszają Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku oraz „Tygodnik Sanocki”. Spotkanie pt. „Atol i podwórko” poprowadzi prof. Janusz Pasterski z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w piątek
17 listopada o godz. 17:00 w głównej filii biblioteki, przy ul. Lenartowicza 2.

Obaj zaproszeni goście są polskimi poetami, literaturoznawcami i eseistami, mieszkającymi na stałe w Vancouver  w Kanadzie.

Dr Andrzej Busza urodził się w Krakowie w 1938 roku. Polskę opuścił wraz  z rodzicami w 1939 r. Ukończył filologię angielską na uniwersytecie w Londynie. Od 1965 r. przebywa w Kanadzie. Uzyskał stopień doktora na University of British Columbia (Kanada) za rozprawę o stosunku Conrada do literatury rosyjskiej. Na tej uczelni był profesorem literatury angielskiej.

Dr Roman Sabo urodził się w 1957 roku w Lesku. Jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiował slawistykę na University of British Columbia i University of Toronto. Od roku 1989 mieszka w Kanadzie. Drukował m.in. w „Twórczości”, „Akcencie”, „Frazie”.

Piątkowe spotkanie będzie okazją do poznania czołowych przedstawicieli nurtu współczesnej polskiej poezji powstającej poza granicami kraju. Zaproszeni goście to osoby, których życiorysy i bogaty dorobek twórczy z pewnością nadadzą temu wydarzeniu ton inspirującej rozmowy na tematy literatury, emigracji i twórczości emigracyjnej.

Jakie jeszcze tematy staną się treścią naszego spotkania?  Wszystkich, którzy chcą się o tym przekonać zapraszamy w najbliższy piątek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.