Bibliografie regionalne: osobowe i specjalne

Bibliografie osobowe

Opisy bibliograficzne do bibliografii osobowych zostały opracowane z autopsji w oparciu o źródła zgromadzone w zbiorach bibliotek sanockich (Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Muzeum Historycznego, Biblioteka Muzeum Budownictwa Ludowego) oraz na podstawie elektronicznych baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich (KaRo), katalogu on-line Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT, elektronicznej Bibliografii Sanoka i Powiatu Sanockiego. Bibliografie rejestrują również jednostki bibliograficzne ujęte w rocznikach: Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism, Bibliografii Rzeszowszczyzny, Bibliografii województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Opisy bibliograficzne zostały ułożone według chronologii wydawniczej. W obrębie roku zastosowano szeregowanie alfabetyczne. Bibliografie rejestrują opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych oraz publikacji w wydawnictwach zwartych i ciągłych.

 

Archeologia

Jerzy Ginalski (oprac. Izabella Dmitrzak)

Maria Zielińska (oprac. Izabella Dmitrzak)

 

Etnografia

Danuta Blin-Olbert (oprac. Izabella Dmitrzak)

Jerzy Czajkowski (oprac. Izabella Dmitrzak)

Maria Marciniak (oprac. Izabella Dmitrzak)

Henryk Olszański (oprac. Izabella Dmitrzak)

Halina Piasecka-Wilczyńska (oprac. Izabella Dmitrzak)

 

Historia

Adam Fastnacht (oprac. Izabella Dmitrzak)

Benedykt Gajewski (oprac. Izabella Dmitrzak)

Andrzej Olejko (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

Hubert Ossadnik (oprac. Izabella Dmitrzak)

Zdzisław Peszkowski (oprac. Ewa Drwięga)

Leszek Puchała (oprac. Ewa Drwięga)

Andrzej Romaniak (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

Wojciech Sołtys (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

Stefan Stefański (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

Edward Zając (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

 

Historia sztuki

Wiesław Banach (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

Katarzyna Winnicka (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

 

Literatura

Grzegorz z Sanoka (oprac. Ewa Drwięga)

Jacek Mączka (oprac. Ewa Drwięga)

Artur Olechniewicz (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

Marian Pankowski(oprac. Ewa Drwięga)

Michał Walczak (oprac. Ewa Drwięga)

 

Krajoznawstwo

Maciej Skowroński (oprac. Izabella Dmitrzak)

Agata Skowrońska-Wydrzyńska (oprac. Izabella Dmitrzak)

 

Oświata

Kazimiera Stefańska-Jastrzębska (oprac. Ewa Drwięga)

 

Sztuka

Zdzisław Beksiński (oprac. Ewa Drwięga)

 

Bibliografie specjalne

Sanok (1945-2005) (oprac. Agnieszka Górnisiewicz)

Łemkowie (1945-2007) (oprac. Izabella Dmitrzak)

Huculi (1945-2005) (oprac. Izabella Dmitrzak)

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (oprac. Izabella Dmitrzak-Skowrońska)