„Biblioteka pełna niespodzianek”, czyli uczniowie ZSCKR z wizytą na Lenartowicza

 

Pierwszy tydzień roku w sanockiej bibliotece obfitował we wrażenia i jeśli trzymać się porzekadła, że jaki początek roku, taki cały rok – przed nami dużo dobrego w 2018 roku!

Zaczęło się od wizyty uczniów III klasy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, w czwartkowy poranek 4-go stycznia. Na dobry początek roku postanowiliśmy zaskoczyć gości nieco inną formą spaceru po bibliotece i zaprosiliśmy ich do gry podczas której mogli odkryć „Bibliotekę pełną niespodzianek!”.

Grę rozpoczęliśmy w miejscu od którego swoją wędrówkę po bibliotece rozpoczynają wszystkie zakupione książki, czyli w dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Tam, po krótkim wprowadzeniu uczniowie dostali pakiety grupowe – karty odpowiedzi oraz koperty, a w nich pierwsze zagadki do odgadnięcia. Poruszając się tropem znajdowanych w różnych działach biblioteki wskazówek gracze rozwiązywali zadania zapoznając się z pracą biblioteki i możliwościami, jakie daje korzystanie z księgozbioru oraz internetowych baz danych. Nie pominęliśmy też Galerii 20 i znajdującej się tam wystawy Room 213, która stała się inspiracją do matematycznych wyliczeń wyboru królowej. Ostatnim zadaniem było zdobycie potwierdzenia wykonania wszystkich zadań. Gdzie? To też było zagadką, z którą nasi goście uporali się bez problemu!

Po tych intelektualnych zmaganiach, podczas chwili odpoczynku w Strefie dla Dzieci uczniowie mogli posłuchać przygotowanej specjalnie dla nich opowieści o tym dlaczego warto czytać i jak relacja miedzy autorem, a czytelnikiem może ubarwić naszą rzeczywistość.

Wszystkim negatywnym opiniom o kondycji intelektualnej „dzisiejszej młodzieży” oficjalnie po tej wizycie zaprzeczamy! Wystarczy zerknąć na stworzone podczas gry hasła o czytelnictwie, żeby przekonać się, że młodzi ludzie mają ogromny potencjał. Cieszymy się, że mogliśmy go spożytkować i mamy nadzieję na więcej!