Działalność wydawnicza

Publikacje Oficyny Wydawniczej MBP


Abraham Werner: Ocalenie z innego miejsca

Do wydania książki "Ocalenie z innego miejsca" autorstwa Abrahama Wernera doszło w związku z IX Obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu (23-27 stycznia 2017). Jednym z wydarzeń było biblioteczne spotkanie promujące książkę ocalonego z Holokaustu sanoczanina Abrahama Wernera. - Książka Abrahama Wernera napisana jest świetnym językiem. Rejestrujemy wydarzenia z czasu wojny, a mamy wrażenie, jakbyśmy czytali powieść przygodową - mówi redaktor wydawnictwa Arkadiusz Komski. - Przyswajamy mnóstwo informacji w zaskakująco przystępnej formie - zachęca do lektury wspomnień.

Acta Pancoviana nr 6

W „Słowie wstępnym” czytamy: Kiedy w pierwszą rocznicę śmierci Mariana Pankowskiego wyszedł poprzedni numer „Acta Pancoviana”, wydawało się, że w sposób naturalny nasza seria wydawnicza dobiega końca. Oczywiście, odejście wybitnego twórcy nigdy nie kładzie kresu jego dalszej obecności w świadomości odbiorców, ale przypadek sanockiego cyklu publicystycznego był szczególny: w dużej mierze czerpaliśmy redakcyjną energię z regularnych, także bezpośrednich kontaktów z Pisarzem, a Jego do końca życia niezwykła aktywność artystyczna dostarczała i nam kolejnych bodźców do pracy. Dziś, kilka lat później, wiemy z całą pewnością, że inspiracja tą literaturą nie wietrzeje; że Pankowski — jak niegdyś Matuga, bohater jednej z Jego powieści — wciąż idzie: idzie przez rynek księgarski, ale, co może jeszcze istotniejsze, idzie również przez uczelniane aule i katedry. W bibliografii podmiotowo-przedmiotowej pojawiło się kilka nowych, istotnych pozycji wydawniczych, w których zauważalny udział mieli także przedstawiciele środowiska sanockiego: nakładem tutejszej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyszła monografia naukowa autorstwa Tomasza Chomiszczaka uzupełniona o przekład wybranych artykułów literaturoznawczych Pankowskiego publikowanych przezeń w pismach brukselskiego Université Libre.

Wierszowanki o zimie – Wierszowanki o wiośnie

Książka powstała na zlecenie Przedszkola nr 3 w Sanoku i zawiera wiersze i rysunki, które powstały we współpracy dzieci, ich rodziców oraz przedszkola - organizatora konkursów na wiersze o zimie i o wiośnie. Składa się z dwóch części: wierszowanek zimowych i wierszowanek wiosennych (każda z nich zaczyna się od innej strony książki, stanowiąc odrębną całość). Bardzo dużo materiału ilustracyjnego - rysunki wykonane przez dzieci, zdjęcia i wiersze zaprezentowane podczas zimowej i letniej edycji imprezy, powodują, że powstało wyjątkowe wydawnictwo - przykład i inspiracja dla innych przedszkoli.

Drewniane świątynie ziemi sanockiej w grafice Zbigniewa Osenkowskiego

Zbigniew Osenkowski od kilkunastu już lat konsekwentnie realizuje plan „graficznej inwentaryzacji” świątyń ziemi sanockiej. Jego fascynacja drewnianą architekturą sakralną została zainspirowana twórczością znakomitego grafika Tyrsusa Wenhrynowicza, autora urzekających prac przedstawiających świat sztuki cerkiewnej dawnej Łemkowszczyzny. Właśnie po tym krakowskim twórcy, mającym swoje rodzinne korzenie w Sanoku, przejął i rozwinął artystyczny plan dokumentacji tego, co przetrwało do naszych czasów, a było dziełem dawnych mistrzów rzemiosła ciesielskiego. Pierwsze cykle grafik z drewnianą architekturą sakralną obejmowały geograficznie dolinę Sanu i Osławy, zaś kolejne zostały poświęcone kościołom i cerkwiom z powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

Hanna Głowacka: Grafika i ekslibrisy

Ukończyła PWSSP w Poznaniu, dyplom w pracowni projektowania wystaw w 1978 r. Zajmuje się grafiką reklamową, ilustracją, projektowaniem opakowań, grafiką warsztatową - dawniej linorytem, a obecnie swoje miniatury graficzne, także ekslibrisy, wykonuje w technikach wklęsłodrukowych. Wzięła udział w ok. 80 międzynarodowych wystawach i konkursach otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. Kilka wystaw indywidualnych w Polsce, Czechach, Danii, Belgii. Do Sanoka przyjechała na zaproszenie kustosza Sanockiej Galerii Ekslibrisu - Zbigniewa Osenkowskiego i zaprezentowała Hanna T. Głowacka prezentuje kolekcję najnowszych grafik wykonanych w jej preferowanych technikach graficznych – miedziorycie, suchej igle i akwatincie.

Czesława Kurasz: Niczego nie żałuję. Wspomnienia

Wspomnienia Czesławy Kurasz - jednej z ważniejszych postaci środowiska lokalnego: długoletniej prezeski GS Bukowsko, starościny powiatu sanockiego, organizatorki prężnie działającego wolontariatu, członka Zarządu Fundacji „Szpital” i współzałożycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także - może i przede wszystkim - mamy sześciorga dzieci. Ze wstępu: "Dedykuję tę książkę moim dzieciom i wnukom, ale także Tobie, nieznany mi Czytelniku. Wszyscy pragniemy życia, które jest po prostu dobre i spokojne. Nie osiągniemy tego inaczej, jak tylko zaczynając od siebie. Jeśli to, co za chwilę przeczytasz, stanie się dla Ciebie dowodem, że taka postawa jest właściwa, cały trud pisania miał sens."

Sanok. Nasza tożsamość

Ze wstępu Wojciecha Blecharczyka, burmistrza Sanoka: Dla zaprezentowania najważniejszych spraw, związanych z szeroko pojętym otoczeniem kulturowym naszej małej ojczyzny zaprosiliśmy sanoczan i przyjaciół naszego miasta. Wśród ludzi nauki, wybitnych praktyków, którzy przyjęli nasze zaproszenie, znaleźli się badacze z Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Sanoka oraz dyrektorzy ważnych dla Sanoka instytucji muzealnych – sanoczanie z urodzenia i życiowego wyboru oraz przyjaciele naszego miasta. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym, aby niniejsze wydawnictwo popularyzowało wiedzę o ludziach, historii i środowisku naturalnym Sanoka, by było również cenną pamiątką ze Światowego Zjazdu Sanoczan 2014 roku.

Jan Paweł II. Ekslibrisy dla Papieża Polaka

Album pt. "Święty Jan Paweł II. Ekslibrisy dla Papieża Polaka" przygotowany przez Oficynę Wydawniczą MBP powstał z inicjatywy Bolesława Szybista (firma Herb), na bazie katalogu wydanego przez bibliotekę przy okazji wystawy ekslibrisów, którą można było oglądać w naszej Galerii "20" na przełomie kwietnia i maja, a którą zorganizowaliśmy dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II. Poszerzony do prawie stu stron, w powiększonym - do A4 - formacie, album zawiera ekslibrisy wykonane dla naszego papieża przez artystów z całego świata, pochodzące ze zbiorów Zbigniewa Osenkowskiego. Sponsorem wydawnictwa był nieoceniony sanocki mecenas sztuk wszelkich Bolesław Szybist, a delegacji, która wręczyła papieżowi Franciszkowi nasze wydawnictwo, przewodniczył ksiądz Marian Bocho.

Jan Zacharski: Potyczki ze słowami

Prezentujemy zbiór fraszek Jana Zacharskiego, sanoczanina z urodzenia, obecnie mieszkańca Wrocławia, uczestnika Światowego Zjazdu Sanoczan, która to okoliczność zdopingowała nas do przygotowania niniejszego wydawnictwa. Pan Jan pisze o sobie: "Jako 17-latek debiutowałem we wrocławskim Słowie Polskim kilkoma fraszkami. Pozostały one moim nałogiem. Wydałem dotąd cztery książeczki: W ogrodzie fraszek, Bitwa na wielu afrontach, Uroczyste słowo humoru, Moje boje. Pisałem też recenzje literackie w miesięczniku Odra, felietony, artykuły publicystyczne w tygodniku Wiadomości. Współpracowałem z radiem i prasą codzienną. Ale fraszki pozostały moją główną miłością". Do zbioru włączyliśmy także zbiór rysunków Roberta Maciaszka, którego sanoczanie z pewnością pamiętają jako rysownika z łamów Tygodnika Sanockiego.

Tadeusz Taworski, Jerzy S. Żukowski: Taworscy. Saga rodu

Przodkowie Tadeusza Taworskiego ze strony ojca pochodzą z Przemyśla, ze strony matki z Sanoka. Ich losy, a także losy młodego Tadeusza, jego siostry i kompletu krewnych po mieczu i po kądzieli związane są z Galicją. Blisko 80-letni już Tadeusz, będąc na emeryturze, z ogromną pomocą swego przyjaciela Jerzego Żukowskiego, postanowił dotrzeć do wszystkich możliwych dokumentów, notek i artykułów prasowych, by ocalić od zapomnienia nietuzinkową historię tej familii. Sagę tę czyta się niemal z wypiekami, a całość robi wrażenie filmu sensacyjnego, na który jako wydawcy serdecznie zapraszamy!

Rafał Jasiński: Czas nadziei

Historia Tobiaszka walczącego o życie, pisana najpierw jako blog jego taty, Rafała Jasińskiego, a potem wydana w formie książki. Nie jest dostępna w „zwykłej” sprzedaży - można ją otrzymać, wspierając chore dzieci i ich rodziny - podopiecznych Fundacji Czas Nadziei.

Zbigniew Osenkowski. Jubileusz

Przekrojowy katalog prac przygotowany z myślą o jubileuszu 70-lecia jednego z najlepszych sanockich grafików - Zbigniewa Osenkowskiego - kuratora Sanockiej Galerii Ekslibrisów, dzięki któremu przez biblioteczną galerię przewinęli się niemal wszyscy czynni polscy ekslibrisiści, a także kilku rodzimych kolekcjonerów tej małej formy graficznej.

Władysław Szulc: Szkicownik sanocki

Wydawnictwo okolicznościowe, przygotowane przez Oficynę Wydawniczą MBP w Sanoku z okazji 80-lecia Władysława Szulca - fotografika, akwarelisty i rysownika. Książeczka zawiera blisko sto karykatur osób, z którymi zetknął się p. Władysław w ciągu swojej długiej działalności publicznej. Dodajmy - że karykatur dowcipnych, choć nie złośliwych - i, co ważne, rozpoznawalnych. Prawdziwa gratka.

Janusz Szuber, Władysław Szulc: Mojość

"Mojość" to dzieło dwóch naszych wybitnych twórców: poety Janusza Szubera i fotografika Władysława Szulca. To album wyjątkowy, w całości poświęcony odchodzącemu w przeszłość Sanokowi - pełen nostalgii, zadumy i czułości... Pierwszy raz wydaliśmy go w 2005 r., ale szybko zniknął z księgarń. W roku 2013 przygotowaliśmy 2. wydanie - z niewielkimi odautorskimi zmianami (kilka nowych tekstów i zdjęć).

Acta Pancoviana - nr 5

„Acta Pancoviana” – dzieło kilkorga zapaleńców, z redaktorem naczelnym publikacji dr. Tomaszem Chomiszczakiem i Januszem Szuberem na czele. Piąty wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku jest też pierwszym, którego nie będzie można wręczyć Marianowi Pankowskiemu – 3 kwietnia 2014 r. minęła 1. rocznica śmierci pisarza.

Roman Mucha: Grafika

Kolejny katalog towarzyszący wystawie zorganizowanej przez Sanocką Galerię Ekslibrisu prezentuje prace Romana Muchy - artysty przypisanego Zamojszczyźnie, piewcy Roztocza i Podkarpacia. Rysunki, linoryty, drzeworyty, miedzioryty i akwaforty to - jak zauważył Antoni Kawałko, artysta malarz - nieprzemijający dorobek artysty, dorobek porównywalny do Orłowskiego, Voglera, Artura Grottgera czy Władysława Leliwy Żurawskiego, to przedłużenie ich myślenia, to kontynuacja ich pracy.

Stanisław Piotrowski: Wspomnienia

"Już coraz mniej pracuję fizycznie - pisze we "Wspomnieniach" Stanisław Piotrowski. - Siły opadają, domownicy mnie oszczędzają. Ja jednak chcę być w ruchu. Nie umiem szanować zdrowia. Stale zapominam, ile mam już lat. Zimą przebywam w domu, w „warunkach chronionych”. A mnie się nudzi. Czytam teraz dużo i troszkę piszę. Ot, tak, dla zabicia czasu." A my wydajemy, próbując ocalić od zapomnienia pamięć o dawnych czasach, zwyczajach, tradycjach, i o tych, którzy byli tu przed nami.

Ekslibris czeski

Pomysłodawcą wystawy "Ekslibris czeski" zaprezentowanej w galerii sanockiej MBP był Mieczysław Bieleń, księgarz, bibliotekarz, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów, wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów w Warszawie. Niemal wszystkie prezentowane ekslibrisy pochodziły z jego kolekcji, obecnie liczącej ponad 12 tysięcy starannie dobieranych prac. Wystawa „Ekslibris czeski", dedykowana przez Mieczysława Bielenia kolekcjonerom i artystom czeskim, pokazywana była wcześniej w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, a także w Karwinie, w Czeskim Cieszynie i Wrocławiu. Na ekspozycję złożyły się 454 prace 58 grafików tworzących od połowy XX wieku do dziś, wykonane prawie we wszystkich szlachetnych technikach graficznych dając, z konieczności ograniczony, ale jednak obraz bogatej i różnorodnej twórczości artystów czeskich - z czego część znalazła się w wydanym przez MBP katalogu.

Wojciech Wesołkin: Wola Michowa i okolice

Wydawnictwo powstało jako efekt współdziałania dwóch niezwykle oddanych sprawom regionu ludzi: Wojciecha Wesołkina – autora tekstu publikacji i Wojciecha Gosztyły, pomysłodawcy i organizatora wielu nietuzinkowych a związanych z Wolą Michową przedsięwzięć. Książka ma postać przewodnika turystycznego, ale nie brak w niej także akcentów historycznych, archiwalnych fotografii i wszelkiego rodzaju „smaczków”. Dla Woli Michowej, która za sprawą Wojciecha Gosztyły i jego działań przestaje być „białą plamą”na mapie turystycznych wędrówek wielbicieli Bieszczadów, rzecz nie do przecenienia, wydana w przeddzień oddania do użytku nowego kościoła.

Krzysztof Kmieć

Katalog ekslibrisów wydany z okazji organizowanej przez sanocką bibliotekę jubileuszowej wystawy Krzysztofa Kmiecia, znanego krakowskiego grafika i kolekcjonera ekslibrisów. Krzysztof Kmieć ekslibrisami zajmuje się od 1985. W swoim dorobku twórczym ma ich ponad 2500, w większości linorytów. Najczęściej są to ekslibrisy z motywami przyrodniczymi, zwłaszcza roślinami leczniczymi. Można je znaleźć w wielu znaczących kolekcjach publicznych i prywatnych, w kraju i za granicą, np. w Muzeum Farmacji UJ w Krakowie, Muzeum Farmacji w Łodzi i w Poznaniu, Bazylei, Lipsku, Pittsburghu, Kownie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Gabinecie Grafiki Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum UMCS Lublin, ExLibris Society w Sztokholmie, Shanghai Ex Libris Society, The Medical Center University of Illinois i innych. Twóca uczestniczył w ponad 150 zbiorowych i ponad 130 indywidualnych wystawach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Tomasz Adamiak: Grzegorz z Sanoka

Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku oddała do rąk czytelników oczekiwaną od dawna, starannie wydaną, książkę o Grzegorzu z Sanoka. Jej autorem jest Tomasz Adamiak – historyk amator, którego pozazawodowa pasja zaowocowała tekstem o ambicjach popularyzatorskich. Leszek Puchała, dyrektor MBP, a jednocześnie redaktor tej pozycji, mówi: Dotychczas, poza powieścią Kraszewskiego „Strzemieńczyk”, nie było popularnego opracowania poświęconego Grzegorzowi z Sanoka. Ukazywały się naukowe opracowania na jego temat, jednak z natury rzeczy nie były one przeznaczone dla ogółu. Przystępnie napisana książka Tomasza Adamiaka jest bardzo dobrą próbą zapełnienia tej luki i ukazania postaci Grzegorza z Sanoka na tle epoki, w której żył. Autor umiejętnie łączy informacje z istniejących źródeł z poważnymi, także tymi najnowszymi artykułami naukowymi. W rezultacie oferuje nam książkę, która powinna przybliżyć i spopularyzować postać wybitnego sanoczanina. Strzałem w dziesiątkę okazały się wykorzystane w publikacji ilustracje autorstwa Andrzeja Zaręby – znanego krakowskiego rysownika, które wprowadzają czytelnika w realia epoki i dopełniają opowieści. Oglądamy na nich dom rodzinny Grzegorza, Grzegorza – uczestnika bitwy pod Warną, arcybiskupa lwowskiego, później zaś nobliwego starca, siedzącego przed kominkiem w dunajowskim dworze...

Projekt "Pasja tworzenia - droga książki od pisarza do czytelnika"

Efektem końcowym projektu zrealizowanego przez Odział dla Dzieci i Młodzieży „Pasja tworzenia – droga książki od pisarza do czytelnika”, którego podstawowym założeniem było zapoznanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z procesem powstawania publikacji, są dwie napisane przez dzieci – uczestników projektu – książki, profesjonalnie przygotowane do druku i wydane przez Oficynę Wydawniczą MBP.

Edward Zając: Sanockie biografie

Po dwóch tomach „Szkiców z dziejów z Sanoka” i „Obywatelach Honorowych Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka” autor oddaje do rąk czytelników kolejną pozycję, która odsłania losy miasta poprzez biografie jego wybitnych mieszkańców, a także dzieje znanych sanockich rodów: Słuszkiewiczów, Lipińskich czy Beksińskich. W opracowaniu znajdą Państwo także wyjątkowe opracowanie wojennych losów kobiet, mieszkanek Sanoka, które angażowały się w czynną walkę z okupantem, tekst o obrońcach Westerplatte z ziemi sanockiej oraz obraz wrześniowej walki i tułaczki w pamiętnikach sanoczan.

Jan Szelc: Łzą żywiczną zalakowane

Z recenzji Jana Tulika: Czy określenie poety składającego epifanie na cześć Beskidu „bardem Bieszczadów” będzie wystarczająco pojemne? Adekwatne do roli, jakiej podejmuje się jego wyobraźnia i wrażliwość, naturalnie osadzone na gruncie siły woli? Myślę, że – choć wszelkie próby określania horyzontów tematycznych twórcy nie zawrą w sobie wszystkiego – nazwanie tak Jana Szelca jest uprawnione, może nawet sięgać on po palmę pierwszeństwa, jeśli idzie o liczbę napisanych przez niego utworów o bieszczadzkiej tematyce; świadomie omijam tutaj słowo "wierszy", gdyż Jan Szelc zaczernił wiele stron również wspomnieniami, opowieściami, anegdotami o życiu w Bieszczadach. A trafił on tam wcale nie z wyboru (w latach 50. stosowano tzw. nakazy pracy i to wówczas wyemigrował spod Krosna w pobliże Połonin).

Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu

Poświęcona pamięci sanoczanina Kalmana Segala książka podredakcją dr. Tomasza Chomiszczaka, która w zamyśle miała być pokłosiemubiegłorocznej konferencji poświęconej pisarzowi, w miarę przygotowaniarozrastała się, obejmując nie tylko materiały konferencyjne, ale takżeteksty napisane specjalnie na okoliczność jej wydania. Zawiera więcunikatowe wspomnienia o Kalmanie Segalu – jego współpracowników,przyjaciół, a także przekłady nieznanej dotąd twórczości, którapowstawała już w czasach emigracji autora.

Zbigniew Osenkowski

Album ukazał się z okazji jubileuszu 65-lecia grafika Zbigniewa Osenkowskiego. Wydany przez MBP wspólnie z Warszawską Galerią Ekslibrisu prezentuje przekrój twórczości znanego sanockiego artysty, jednego z bardziej rozpoznawalnych sanoczan, kuratora Sanockiej Galerii Ekslibrisu.

Drewniane cerkwie i kościoły. Dolina Osławy

Dolina Osławy geograficznie rozdziela Bieszczady i Beskid Niski. Na przełomie XV i XVI wieku, zaczęły powstawać tu pierwsze stałe wsie. Osiedlili się tutaj górale ruscy, zwani Łemkami. Ludzie uzależnieni od przyrody, żyli z nią w zgodzie, budując swoje domy z naturalnych materiałów i ciężko pracując, aby wyżywić swoje rodziny. Łemkowie budowali świątynie w każdej wsi. Cerkwie sytuowano na wzniesieniu w nieznacznym oddaleniu od zabudowań wsi. Żubracze, Łupków, Duszatyn, Radoszyce, Prełuki,Jawornik, Rzepedź, Turzańsk, Choceń, Szczawne, Morochów i Dolina to miejscowości, których cerkwie uwiecznił na swoich linorytach Zbigniew Osenkowski. Publikacja opatrzona wstępem Leszka Puchały przedstawiającym, krótki rys historyczny Doliny Osławy i jej mieszkańców, a także krótka notką biograficzną Zbigniewa Osenkowskiego. Cześć wstępna przedstawia krótko każda świątynię zaprezentowana później na grafice. Wstęp uzupełniono mapką poglądową doliny Osławy.

600-lecie Grzegorza z Sanoka

Wydany z okazji 600-lecia urodzin Grzegorza z Sanoka tom studiów jest podsumowaniem konferencji zorganizowanej w roku Grzegorza i zawiera osiem artykułów poświęconych różnym aspektom działalności i czasom, w których przyszło żyć sanoczaninowi – późniejszemu arcybiskupowi lwowskiemu, który w pamięci potomnych zapisał się jako prekursor idei humanizmu na polskim gruncie. Książka przynosi między innymi nowe, oparte na dogłębnych badaniach ustalenia faktograficzne dotyczące biografii Grzegorza.

Niech na cześć Twą...

Wydany niezwykle pieczołowicie album dokumentuje historię i dorobek zespołu. Są w nim pamiątkowe zdjęcia sprzed pół wieku, m.in. fotografia ks. prob. Stanisława Gajeckiego, który był inicjatorem założenia chóru, jak i dokumenty najświeższej daty. Wśród nich błogosławieństwo metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika udzielone z okazji złotego jubileuszu. Album przypomina polskie i zagraniczne wojaże zespołu, m.in. do Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji, Czech, na Węgry i Litwę. Jest także zdjęcie z Mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II na lotnisku w Krośnie w 1997 r.Chór ma bogaty repertuar pieśni liturgicznych, sakralnych, patriotycznych, muzyki klasycznej, arii operowych, a także misterium „Męki Pańskiej” oraz „Jasełka polskie”. Jest zapraszany i oklaskiwany na najważniejszych uroczystościach w mieście i na Podkarpaciu. W chórze śpiewają całe rodziny - wśród nich rodzina Antoniego Wojewody, który jest jego współzałożycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem.

Bogdan Pikulicki : Grafika i ekslibrisy

Bogdan Pikulicki pochodzi ze Lwowa. W rodzinnym mieście ukończył Lwowski Instytut Poligraficzny (obecnie Akademia Drukarstwa). Jest członkiem Związku Artystów Plastyków Ukrainy i Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych „Własna Strzecha”. Nauczyciel akademicki w Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia grafikę, malarstwo, ilustruje książki. Brał udział w ponad 100 międzynarodowych wystawach zbiorowych i biennale grafiki i ekslibrisów, w Polsce zasłynął jako autor miniaturowych grafik i przepięknych ekslibrisów - z wykonanych przez niego znaków książkowych aż dwie trzecie przeznaczył dla Polaków i instytucji w naszym kraju.

60-lecie parafii Sanok-Olchowce 1948-2008

W pracy przygotowanej na Jubileusz 60-lecia parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Olchowcach przedstawiono zmagania kapłanów i parafian o jej powstanie i utrzymanie, opisano prace związane z remontem świątyni oraz budową nowych obiektów sakralnych.

Anna Strzelecka, Leszek Puchała: Łekmowszczyzna Wenhrynowiczów

Jolanta Ziobro, Tygodnik Sanocki: "Z prawdziwą przyjemnością bierze się do ręki album Łemkowszczyzna Wenhrynowiczów, najnowsze wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej. Patrząc na starannie opracowaną książkę, z unikatowymi zdjęciami przedwojennego Sanoka i Łemkowszczyzny oraz pięknymi grafikami Tyrsusa Wenhrynowicza, trudno uwierzyć, że wydała go skromna, lokalna instytucja, a nie profesjonalna firma. Jest to zresztą kolejna pozycja biblioteki wysoko podnosząca poprzeczkę na rynku lokalnych wydawnictw. Jak pisze we wstępie Leszek Puchała, dyrektor MBP, album jest spełnieniem marzeń wybitnego grafika Tyrsusa Wenhrynowicza, przedstawiciela kapłańskiego rodu, związanego z przedwojennym Sanokiem."

Grzegorz z Sanoka i Renesans

Katalog Grzegorz z Sanoka i Renesans wydany został z okazji rozstrzygnięcia Międzynarodowego Konkurs na Ekslibris dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku oraz grafikę na temat "Grzegorz z Sanoka i Renesans. Sanok - Kraków - Florencja - Wielki Waradyn - Lwów". Jury w składzie: Katarzyna Winnicka (przewodnicząca), Zbigniew Osenkowski (członek), Jerzy Wojtowicz (członek), Ewa Drwięga (sekretarz) po zapoznaniu się z 98 pracami postanowiło przyznać następujące nagrody: I miejsce - Tadeusz Ramik (Polska) za pracę "Ślady pamięci Grzegorza z Sanoka", II miejsce - Czesław Kazimierz Woś (Polska) za pracę "Sanockie impresje I", III miejsce - Lev Bilykivski (Ukraina) za pracę "Ex libris the Municipal Public Library of Sanok".

Adam Fastnacht: Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650

"Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650" to opus magnum największego, jak do tej pory, obok prof. Feliksa Kiryka, historyka naszego regionu doc. dra Adama Fastnachta. Pierwsze wydanie rozprawy ukazało się przed prawie pięćdziesięciu laty (Wrocław1962) nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Od razu też stało się "Biblią" dla badaczy historii ziemi sanockiej, zarówno profesjonalistów, jak i licznych regionalistów, twórców monografii miejscowości, przewodników turystycznych, a ostatniorównież stron internetowych - śmiało można powiedzieć, że każdy autor chcący rzetelnie zajmować się dziejami naszego regionu, zaczyna od Fastnachta... Dlatego też podjęliśmy się reedycji.

Zbigniew Osenkowski: Zagórz nad Osławą

Początkowo autor nosił się z pomysłem wznowienia książki, która ukazała się kilka lat temu, jednak w miarę aktualizacji tematu, okazało się, że konieczne będzie napisanie jej od nowa - poszerzając ją i dodając nowe tematy. Zbigniew Osenkowski podjął się tego zadania sam, gorąco zachęcany i wspierany przez ówczesnego burmistrza Zagórza Jacka Zająca i Oficynę Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, która zajęła się opracowaniem koncepcji wydawnictwa i przygotowaniem go do druku. Zamiarem Zbigniewa Osenkowskiego było przedstawienie w sposób popularyzatorski nie tylko historii Zagórza, ale także historii okolicznych wsi, począwszy od epok archeologicznych do czasów współczesnych. Autor, przekopując się przez archiwa, odnajdując setki dokumentów i fotografii, wykonał iście benedyktyńską pracę. W przystępny sposób opisał początki osadnictwa, losy zagórskiego kościoła i cerkwi, czasy austriackie i II Rzeczpospolitej, dwie wojny światowe i okres PRL aż do współczesności włącznie. Osobno zajął się także tematami takimi jak historia kolei zagórskiej, wydobycie ropy naftowej na tych terenach, dziejami klasztoru karmelitów, losami harcerstwa zagórskiego, rozwojem oświaty, znalazło się także miejsce dla honorowych obywateli Zagórza. Od pomysłu do jego realizacji minęły dwa lata pracy. Starannie wydana, piękna monografia, opatrzona setkami archiwalnych i współczesnych zdjęć, stanowi pozycję, jakiej wiele miejscowości rangi Zagórza nie ma szans się doczekać.

Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny

Konferencja "Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny"zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publicznąim. Grzegorza z Sanoka w Sanoku w ramachprojektu "Biblioteka cyfrowa Łemkowszczyzny i ziemisanockiej" realizowanego dzięki wsparciu finansowemuz Programu sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina odbyła się dniu 16 czerwca 2007 r. wSanoku. Jej adresatami byli zarówno badacze zajmującysię profesjonalnie dziejami Łemkowszczyzny, jak i miłośnicykultury tego regionu, przewodnicy beskidzcy orazstudenci. W bibliotecznym wydawnictwie znalazły się materiały konferencyjne.

Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i „ucrainica” na Podkarpaciu. Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie

Efektem projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe - Granica nie musi dzielić" realizowanego przez MBP była digitalizacja zbiorów dotyczących ziemi sanockiej, a znajdujących się dotychczas we Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. Stefanyka (w sumie 10 tysięcy stron, m.in. komplet prasy sanockiej 1894-1914, Teki Schneidra, Teki A. Czołowskiego). Przewodnikiem po tych zbiorach są wydane przez naszą bibliotekę "Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i 'ucrainica' na Podkarpaciu. Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie".

Bogdan Rutkowiak : Nie tylko zielnik

Bogdan Rutkowiak - autor 400 miniatur graficznych wykonanych własną techniką odcisków roślinnych bądź w technice linorytu. Kurator Sanockiej Galerii Ekslibrisu, Zbigniew Osenkowski, podkreśla, że ich cechą charakterystyczną jest perfekcyjnie opanowany warsztat, staranność cięcia i przemyślana kompozycja, co w dużej mierze decyduje o wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. To po prostu graficzne perełki. Sam twórca skromnie dodaje, iż "jedynym właściwie walorem tych miniatur graficznych jest ich urok. One są po prostu ładne. Ale technologia ich wykonania zawiera pewną urastającą do rangi symbolu tajemnicę. Otóż nie nadają się do tego rośliny świeże, w rozkwicie i w pełnej wegetacji. Muszą być zwiędnięte i zasuszone, a jeszcze lepiej zniszczone. To niekiedy zaledwie szczątki, zbierane na ścieżkach i drogach, niekiedy zimą na śniegu. Owa tajemnica zawarta jest więc w technologii przywracania im minionego uroku i blasku. Nikogo przecież nie fascynują szczątki zjedzonych przez gąsienice liści albo nadwątlone przez nieuchronny proces bakteryjnego rozkładu inne części roślinne... No, chyba że zostaną utrwalone na płytkach graficznych i podarowane bliskim i znajomym".

Zbigniew Jóźwik : Grafika i ekslibrisy

Zbigniew Jóźwik uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Wydał jedenaście tek ekslibrisów i sześć tek grafik (jedna z nich, 'Spitsbergen w grafice i rysunku', opublikowana w Lublinie w roku 1989, stała się znana w świecie). Jest autorem ponad 600 ekslibrisów w technikach linorytu, drzeworytu i suchej igły. Eksponowane na licznych wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, przyniosły mu wiele nagród i wyróżnień. Ilustruje poezje (między innymi takich autorów jak Karol Wojtyła, Czesław Miłosz, Sergiusz Riabinin, Waldemar Michalski, Waldemar Oskiera), opracowuje druki oraz różne wydawnictwa bibliofilskie, zajmuje się krytyką sztuki w sferze grafiki i ekslibrisu, jest bibliofilem i kolekcjonerem grafik oraz oczywiście ekslibrisów, które zaprezentowane zostały także w Sanoku.

Ekslibrisy, malarstwo, grafika Małgorzaty Seweryn

Mariola Konieczna, krytk sztuki, o Małgorzacie Seweryn: "Zjawia się chwilami, czasem osobiście. Zwykle jednak jako reżyser, scenograf, nawet choreograf wśród przedmiotów, którymi subtelnie wypełnia przestrzeń swoich dzieł. Figury od niechcenia suną po miękkich ścieżkach kreacji artystycznej Gosi Seweryn. Zmęczone migotaniem rzeczywistości oko obserwatora odpoczywa spowalniając bieg. Obrazy Gosi charakteryzuje miękki spokój, wyrazistość symboli, a zarazem zaskakująca ich tajemniczość. W pierwszej chwili korona, szachy, księżyc, balonik w przestrzeni uznajemy za symbole władzy, strategii, zagadki, wolności. Skojarzenia równie oczywiste, co mylące. "Jestem tu tylko trochę" - zdaje się mówić słowami Julii Hartwig. Nie jestem szaradą, ani zadaniem szachowym, które można rozwiązać dostosowując tradycyjne posunięcia. Nie ma mnie więcej niż chcę".

Anna Strzelecka: Mój kawałek podłogi

Zebrane w formie książki najciekawsze felietony Anny Strzeleckiej drukowane w lokalnej prasie. Fragment recenzji Jolanty Ziobro: [...] zastanawiam się, jak ona, Anka, pisze te swoje felietony – lekkie, dowcipne i niewymuszone. Jej pisanie to nie tylko określony sposób widzenia świata, ale i towarzysko-obyczajowy fenomen. Iluż znajomych w nich uwieczniła (ta „koleżanka zamężna realistka”, „kolega zasadniczy”), ile emocji wzbudziła. Czytelnicy o tych tekstach rozmawiają, komentują je, dzwonią, aby podzielić się wrażeniami: „Pani Aniu, śmiałam się w głos” albo: „Do łez mnie pani wzruszyła”. Czekają na kolejne, a czasem po prostu przychodzą wprost do Autorki uzgadniać kwestie światopoglądowe i nie tylko [...].

Ekslibrisy historyczne z kolekcji Zygmunta Gontarza

Prof. dr hab. Zygmunt Gontarz jest uznanym autorytetem w dziedzinie ekslibrisu, a jego kolekcja składa się z cennych i rzadkich eksponatów – zabytków kultury nawet z XVI wieku. W swojej kolekcji ma ponad 20 tysięcy znaków książkowych, wykonanych przez polskich i obcych twórców. Związany z Warszawską Galerią Ekslibrisu znany jest nie tylko w polskim środowisku miłośników ekslibrisów. Bardzo aktywnie uczestniczy w sympozjach, zebraniach i wystawach na terenie całego kraju.

Stefan Stefański: Kartki z niedawnej przeszłości Sanoka

Stefan Stefański, choć zmarły przed kilkunastu laty, po raz kolejny przypomina Czytelnikom miejsca i postacie, zwyczaje i tradycje dawno zapomniane, wskrzesza Sanok, który niewielu już pamięta. Człowiek zakochany w swoim rodzinnym mieście, dla młodszych pokoleń wciąż pozostaje niewyczerpaną kopalnią barwnych historii o Sanoku i jego mieszkańcach.

Jan Szelc: Odmawiam góry

Tym właśnie tomikiem poezji zanego w naszym regionie poety Jana Szelca rozpoczęła formalnie swoją działalność Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej. Książka wydana została w cyklu Biblioteka Poetów. Jan Tulik w recenzji tego tomu napisał: "Poeta ten swoją małą ojczyznę układa w ciąg wyrazów, które najpełniej oddają dwa rzeczowniki: Bieszczady i Sanok. Tak, to piewca tych miejsc, a jednocześnie, jakby pochodną tego, są portrety konkretnych ludzi. Tych, którzy właśnie ściśle z tymi okolicami są (lub byli) związani, którzy jakoś je tworzyli lub tworzą, którzy najczęściej poprzez własną twórczość piękno tych stron ocalali i ocalają".

Czesław Woś - ekslibris, grafika

Czesław Woś tworzy specyficzny rodzaj grafiki, jakim jest akwaforta. Jego prace to skomplikowane kompozycje roślinne i krajobrazy, wykonane z dbałością o każdy szczegół – dokładność jest cechą rozpoznawalną jego prac. Jest nią także specyficzny, pełen tajemniczości ich nastrój. Czesław Woś od 1998 roku jest organizatorem Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wspólnie z żoną Bożeną są siłą napędową polskiego ruchu ekslibrisowego, a wspomniany konkurs to jedna z najważniejszych prezentacji małych form graficznych na świecie.

Acta Pancoviana nr 4

Numer czwarty wydawnictwa poświęconego twórczości i osobie Mariana Pankowskiego zawiera między innymi fragment ostatniej (niedrukowanej jeszcze wówczas – przyp. red.) jego powieści „Bal wdów i wdowców”, są teksty wspomnieniowe o pierwszych krokach autora – dydaktyka i naukowca – na brukselskiej slawistyce, jest artykuł dotyczący jego współpracy z paryską „Kulturą”, a także zapis wykładu wygłoszonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku podczas wizyty w rodzinnym mieście w ubiegłym roku. Całość uzupełniają zdjęcia z obchodzonego w 2004 r. jubileuszu 85-lecia pisarza oraz bibliografia za lata 2003-2004.

Acta Pancoviana nr 3

Numer trzeci zawiera:
Marian Pankowski. O kruku i lisie
Wojciech Ligęza. Zachwycenie
Jan Wolski. Piękny kąkol wyobraźni. Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji
Krystyna Ruta-Rutkowska. Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego
Krystyna Latawiec. Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów
Janusz Drzewucki. Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1993-2003

Acta Pancoviana nr 2

Numer drugi zawiera:
Janusz Szuber. Marian Pankowski. 60-lecie debiutu literackiego. Przemówienie na otwarcie sesji Rady Miasta
Tomasz Korzeniowski. Marian Pankowski. 60-lecie debiutu literackiego. Otwarcie sesji popularnonaukowej
Andrzej Burghardt. Kresowa ojczyzna Mariana Pankowskiego
Stanisław Barć. Kluczowe problemy twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego
Krystyna Latawiec. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego
Krystyna Ruta-Rutkowska. Romantyczne kreacje postaci w dramatach Mariana Pankowskiego
Wojciech Ligęza. Anarchia i forma. Uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego
Paweł Sawicki. Czy Pankowski jest pisarzem pornograficznym?
Bibliografia
Tomasz Korzeniowski. Marian Pankowski. Twórczość.
Kronika
Kalendarium wydarzeń. Uroczystość nadania Marianowi Pankowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka
Ikonografia
Album sanockie

Acta Pancoviana nr 1

Numer pierwszy „Act Pancoviana” zawiera:
Twórczość. Marian Pankowski. Miasto
Refleksja o Sanoku, charakterystycznych miejscach i postaciach
Marian Pankowski. Z jakim przestajesz, takim się stajesz...
Wypowiedź pisarza z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, odpowiedź na ankietę „Dodatku Kulturalnego”
Marian Pankowski na Zachodzie
Przykłady wystąpień i artykułów o Marianie Pankowskim i jego książkach w publikacjach francuskojęzycznych
Bibliografia
Marian Pankowski. Twórczość
Kronika
Marian Pankowski. Kronika życia i twórczości
Ikonografia
Album rodzinne

Koń w ekslibrisie – z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego

Zbigniew Osenkowski (ze Wstępu): „Koń w ekslibrisie” jest czwartą wystawą w Sanockiej Galerii Ekslibrisu. Temat osobiście bardzo mnie interesujący i ujmujący. Tak, tak – kocham konie i wcale się tego nie wstydzę. Zreszta, czy jestem w tym osamotniony? Chyba nie. Ta wystawa jest tego przykładem. Przecież Pegaz – skrzydlaty koń – to symbol poetyckiego i nie tylko ... natchnienia. O tym przekonałem się podczas licznych spotkań z zaprzyjaźnionymi artystami i kolekcjonerami, m.in. w Warszawie i Krakowie."[...] po raz drugi spokojnie obejrzałem Twą (krakowską – przyp. aut.) wystawę znaków i te Twoje niespokojne konie, pełne dynamiki, uroczych pysków, finezyjnej kreski cięcia, no po takiej serii Twych ekslibrisów dostać od Ciebie zaproszenie do wystawy „koniowej” to zobowiazujący zaszczyt" - tak napisał w liście znakomity krakowski artysta Jerzy Napieracz przesyłając swoje znaki.

Wojciech Łuczak : Miedzioryty

Ze wstępu: Wojciech Łuczak idzie własną drogą. Jego grafiki wymagają od odbiorcy skupienia i uważnej analizy. Podejmując próbę rozszyfrowania symboli, za pomocą których twórca przekazuje swoją wiedzę o ludzkiej psychice i świecie, trzeba także – a może przede wszystkim – uruchomić wyobraźnię. Perfekcyjnie opanowana technika zdumiewa i zachwyca – powstałe w ostatnim piętnastoleciu miedzioryty charakteryzują się krystalicznie czystą kreską. Prowadzenie rylca na powierzchni płytki czy architektonika liter w przypadku ekslibrisów pozwalają wznieść się twórcy na szczyt ekspresji.

Ekslibrisy dla Jana Pawła II

Katalog ekslibrisów towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem, wydany dla uczczenia 25-lecia Pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła zawiera ekslibrisy autorstwa twórców z całego świata, m.in. z Argentyny, Belgii, Boliwii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Francji, Kazachstanu, Litwy i Polski. Wszystkie prace3 pochodzą z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego - kuratora Sanockiej Galerii Ekslibrisów.

Krzysztof Kmieć : Ekslibrisy, Ekslibrisy farmaceutyczne

Krzysztof Kmieć to postać wśród kolekcjonerów, miłośników i twórców ekslibrisu wyjątkowa. Prawdziwy człowiek renesansu – z wykształcenia doktor farmacji, z zainteresowań globtroter (odwiedził już ponad 30 państw egzotycznych), miłośnik sztuki, kuchni całego świata, której przepisy dostosowuje do polskich warunków... Poza tym – wykładowca UJ, członek senatu tej uczelni i przede wszystkim... dusza towarzystwa.

Kobieta w ekslibrisie

Wydaniem tego katalogu i otwarciem wystawy ekslibrisów (ze zbiorów Zbigniewa Osenkowskiego)pod tym samym tytułem zainaugurowała swoją działalność Sanocka Galeria Ekslibrisu. - Czyż jest lepsze miejsce niż biblioteka do prezentacji znaku książkowego, jakim jest ekslibirs? Wraz ze Zbigniewem Osenkowskim i Tadeuszem Ortylem – popularyzatorami tej specyficznej odmiany grafiki, mając na uwadze ich ogromną pasję, a także rozliczne kontakty z twórcami na całym świecie, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Sanockiej Galerii Ekslibrisu – mówił Leszek Puchała, dyrektor MBP, podczas otwarcia wystawy.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz miasta Sanoka, a mecenat materialny firma HERB z Sanoka z jej prezesem Bolesławem Szybistem. - Sztuka to ogromny potencjał naszego miasta – powiedział burmistrz Wojciech Blecharczyk. – Chociaż w tej dziedzinie nie jestem ekspertem, jednak wiem, iż w interesie miasta jest hołubić tych, którzy ją tworzą i popularyzują. Tego potencjału nie można zmarnować.Pomysłodawca przedsięwzięcia Zbigniew Osenkowski dokonał oficjalnego otwarcia, mówiąc:– Zważywszy, że 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet, zaczynamy naszą działalność tym najistotniejszym w życiu każdego mężczyzny tematem – 68 twórców z całego świata prezentuje ekslibrisy, których motywem przewodnim jest kobieta. Po Warszawie, Krakowie i łódzkim Widzewie sanocka galeria będzie czwartą stałą galerią ekslibrisu w Polsce. Mamy nadzieję, że sala wystaw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku stanie się niebawem miejscem ważnym i lubianym przez twórców i miłośników ekslibrisu z całego świata, a nawiązane przez nas kontakty będą doskonałą promocją naszego miasta w kraju i za granicą.

Edward Zając: Honorowi Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka

[...] Spośród 32 osób, uhonorowanych najzaszczytniejszym tytułem miejskim, znaleźli się m.in. trzej burmistrzowie Sanoka: Erazm Łobaczewski, Cyryl de Jaxa Ładyżyński, Feliks Giela oraz proboszcz sanockiej fary ksiądz Franciszek Salezy Czaszyński. Wszyscy oni zasłużyli sobie niekłamaną wdzięczność sanoczan, mimo iż nie pochodzili z naszego miasta, oddaniem w służbie publicznej swoich kompetencji, nieskazitelnej uczciwości oraz ofiarności.

Edward Zając: Szkice z dziejów Sanoka, cz. 1 i 2

„Szkice z dziejów Sanoka” to książki, która zyskały bardzo dobre recenzje i weszły do kanonu lektur każdego chyba sanoczanina. Nawzajem uzupełniające się kompendium wiedzy o Sanoku takim, jakiego już dziś nie ma – bowiem jak nikt dotąd, Edward Zając dokumentuje dzieje Sanoka na przestrzeni ostatnich 150 lat. Na uwagę zasługuje także bogate archiwum zdjęciowe. „Czytelniku, książka Edwarda Zająca jest kluczem do Twojej pamięci. Otwieraj często tę książkę, wracaj do niej, bo mówi o Ojczyźnie Twojej, Twoich Rodziców, a może i Dziadków.” - z recenzji prof. historii M.Dąbrowskiej, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego.

Edward Zając: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku

Historia i współczesność najstarszego kościoła parafialnego w Sanoku. Kalendarium najważniejszych wydarzeń, jego proboszczowie, ich wkład w budowę i wyposażenie śwątyni, ciekawe i nieznane szczegóły dotyczące architektury wnętrza, a także wiele pięknych - archiwalnych i współczesnych - fotografii.

Edward Zając: Jak Sanok wybił się na niepodległość

1 listopada 1918 r. Sanok stał się częścią tworzącej się niepodległej Polski. Jak do tego doszło, jakie organizacje działające w Sanoku przygotowały grunt pod odzyskanie niepodległości, jak wyglądało przejmowanie miasta z rąk okupanta, pisze E. Zajac w książce, którą każdy sanoczanin powinien mieć w swojej biblioteczce. Całości dopełnia bogaty wybór zdjęć archiwalnych.

Włodzimierz Marczak: Ukrainiec w Polsce... część ostatnia

Od autora: To już ostatnia książka z serii „Ukrainiec w Polsce”, którą publikuję. I od razu chcę tutaj odpowiedzieć na pytanie – dlaczego nie zamieściłem wszystkiego w swoich wspomnieniach „Ukrainiec w Polsce”? Zawsze pisałem bardziej z serca niż według ułożonego z góry planu. Dlatego pominąłem wiele tematów, nie zdając sobie sprawy, że mogą być one interesujące dla czytelników. Jednak moi życzliwi recenzenci ciągle zwracali mi uwagę na to, że powinienem opisać jak najszerzej życie rodzinnej miejscowości – tej codzienności polsko-ukraińskiej wsi na Podkarpaciu. Bo nikt już tego tak nie zrobi, nie opisze. Opisuję tu także sprawy, które dojrzewały we mnie od dłuższego czasu, czekając na przelanie ich na papier. Są one w większości bardzo osobiste, ale uznałem, że też powinny ujrzeć światło dzienne.To, co opisuję, sam przeżyłem albo usłyszałem od godnych zaufania ludzi – od mojej ukochanej mamy – Magdaleny z Dżuganów, babci Szymczychy, ciotki Ocyfryjanki, Bronisławy z Ciupów Marczak, Michała Adamiaka, Stanisława Lewickiego, Pauliny Adamiak. Bardzo cenne dla mnie były rozmowy z żywą kroniką Pakoszówki – Janiną z Kocyłowskich Ciupową. Żyjącym składam serdeczne Bóg zapłać! Dla zmarłych modlę się o Boże Miłosierdzie.

Włodzimierz Marczak: Ukrainiec z Polski podróżuje

Od autora: [...] Mnie dane było poznać Ukrainę prawdziwą, dzisiejszą, rzeczywistą. I taką chcę pokazać moim czytelnikom. Po cichu wierzę, że w jakimś stopniu udzieli się im mój naiwny czasem patos, a w dzieciństwie ukształtowany patriotyzm będzie dobrym przewodnikiem. Że tęsknoty i marzenia nie stracą na znaczeniu w zestawieniu z rzeczywistością Ukrainy.

Włodzimierz Marczak: Ukrainiec w Polsce

Młody, ciekawy świata chłopak, mieszkaniec podkarpackiej polsko-ukraińskiej wsi – Pakoszówki, rozpoczyna poszukiwanie swojego miejsca w burzliwie zmieniającej się rzeczywistości lat 30. XX wieku. W dotychczas żyjącej w zgodzie społeczności zaczynają ścierać się przeciwstawne wpływy – z jednej strony lojalności domaga się państwo polskie, z drugiej – emisariusze radykalnych ugrupowań ukraińskich. Bohater nie przystaje na proste, czarno-białe rozwiązania. Nie ptrafi pogodzić się z zaprzepaszczaniem dorobku pokoleń. Cały czas próbuje pozostać sobą, dorabiając się swoistej filozofii życiowej, która pozwala mu nie tylko fizycznie, ale i moralnie przetrwać w najbardziej ekstremalnych warunkach.Niezwykłe, bardzo osobiste świadectwo życia, którym można by obdarzyć kilka biografii. Niezależnie od warstwy fabularnej, historycy podkreślają walory dokumentalne tej książki. Jest ona unikalną na polskim rynku wydawniczym pozycją wzbogacającą wiedzę o trudnych i skomplikowanych sprawach pogranicza polsko-ukraińskiego.

Franciszek Oberc: Sanok : instytucje kultury

Tomasz Korzeniowski: „Instytucje kultury” to kolejna część panoramy, jaką w ostatnich latach tworzy Franciszek Oberc. (…) Autor dociera do źródeł, kronik, archiwaliów, notatek i artykułów rozrzuconych w prasie, ludzi związanych z kulturą w Sanoku, w opracowanych zwięźle hasłach w jednym tomie prezentuje historię placówki czy organizacji, działającej czasem wiele lat. (…) Prócz danych dotyczących materialnego stanu posiadania, są tu informacje o działalności instytucji, a także – co ma szczególną zaletę – o ich pracownikach, działaczach, animatorach.

Franciszek Oberc: Pominiki i tablice pamiątkowe w Sanoku

Sumienna historyczna inwentaryzacja sanockich pomników i tablic pamiątkowych, a także odkrywana poprzez nie historia miasta i regionu, bogato ilustrowana, autorstwa Franciszka Oberca, socjologa, archiwisty z zamiłowania,z ałożyciela Archiwum Ziemi Sanockiej, autora książek popularyzujących historię regionalną. Z jego inicjatywy powstała też seria filmów emitowanych w sanockiej TV - „Sanockie ulice” i „Osobliwe miejsca”.

Artur Olechniewicz: Nocny do Krakowa

Ze wstępu autorstwa Stanisława Dłuskiego: (…) Wciąga realizm i magia tej prozy, osobność i niepowtarzalność kreowanego świata wyraża się nie tylko w malarskich i zmysłowych opisach, krwistych i wyraźnie zarysowanych postaciach, ale też w językowym bogactwie, bo jest to polszczyzna wyrastająca z dużej kultury autora, otwarta również na dialekt, kolokwialność, swojskość polskiej krainy znad Sanu.

Pisarska rozróba

Piórem znawców przedmiotu, takich jak Stanisław Barć, Elizabeth Destree-Van Wilder, Krystyna Latawiec ukazano główne aspekty twórczości Mariana Pankowskiego oraz recepcji jego twórczości w kraju i za granicą.