Bibliografie specjalne

Huculi – bibliografia

Obok Łemków i Bojków, z którymi sąsiadują od zachodu, Huculi to jedna z trzech głównych grup rusińskich górali mieszkających we wschodniej części łuku karpackiego. Stworzyli oryginalną kulturę regionalną w dorzeczu górnego Prutu, obu Czeremoszów: Białego i Czarnego, oraz Cisy, z dala od szlaków handlowych, dróg i dużych miast. Ich tradycyjnym zajęciem była hodowla bydła, pasterstwo i myślistwo. Zajmowali się również hodowlą koni; wyhodowali uchodzące za piękne i bardzo wytrzymałe konie huculskie.