Jak się zalogować?

Aby się zalogować, należy kliknąć w

katalogi on-line

a następnie – jeśli masz już konto czytelnika w bibliotece – identyfikatorem logowania może być Twoje nazwisko i imię, numer PESEL albo adres e-mail. Pamiętaj, że logowanie przy użyciu nazwiska i imienia może się nie udać, jeśli w bibliotece zarejestrowanych jest kilka osób mających takie samo nazwisko i imię – wówczas system wyświetli komunikat: „Logowanie się nie powiodło”. Wtedy należy wybrać opcję: „Logowanie przy pomocy numeru karty”. Wymagane jest podanie pełnego numeru karty czytelnika, znajdującego się pod kodem kreskowym karty, i hasła.
Hasło składa się z ośmiu znaków: dwa pierwsze to dzień urodzin, dwa następne – miesiąc urodzin, cztery ostatnie – pierwsze cztery litery nazwiska, przy czym pierwsza litera powinna być duża.
Oto przykład: czytelnik Jan Kowalski, urodzony 2.10.1985 r., nr karty czytelnika: 0600001, w pole „Nazwisko i Imię” wpisuje Kowalski Jan, a w pole „Hasło”: 0210Kowa. Prawidłowe zalogowanie otwiera stronę z funkcjami umożliwiającymi przeglądanie stanu konta i administrowanie nim. Po zalogowaniu do systemu istnieje również możliwość zmiany hasła. W przypadku niemożności zalogowania się do systemu prosimy o kontakt z Wypożyczalnią dla Dorosłych, nr tel. 0-13 46 45 752.