Książki dla biblioteki

Jeśli zdecydują się Państwo przekazać część domowego księgozbioru Bibliotece, można to zrobić w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów MBP lub w poszczególnych filiach. Oczywiście, książki nie powinny być zniszczone ani nieaktualne. Biblioteka nie skupuje żadnych wydawnictw, z wyjątkiem mających wartość antykwaryczną. Bylibyśmy wdzięczni za wszelkie publikacje związane z naszym regionem bądź wydawane w Sanoku.