„Przedmieście” w Galerii 20

9 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00, w Galerii 20 przy MBP w Sanoku spotkaliśmy się z mieszkańcami dawnego sanockiego Przedmieścia. Mieszkańcami sprzed lat – których losy i okoliczności życia zebrał Jerzy Chytła w książce „Przedmieście. O dawnej dzielnicy Sanoka”, oraz mieszkańcami dzisiejszymi. Tym ostatnim – czego dowiodła burzliwa dyskusja podczas spotkania – nie obojętna jest zarówno historia ich Dzielnicy, jak i jej losy współczesne. Dzięki zapamiętałości i pasji, z jaką autor przez blisko trzy lata zbierał materiały do książki o swojej rodzinnej dzielnicy, udało się oddać w ręce mieszkańców Sanoka kolejną cenną pozycję zawierającą wiele materiałów źródłowych oraz opisów dawnego życia tytułowego „Przedmieścia”.  Składają się na nią teksty oparte na opracowaniach historycznych oraz liczne materiały. Część z nich autor pozyskał z różnych archiwów – tu na uwagę zasługują szczególnie stare mapy z okresu Zaborów pochodzące z Austriackiego Archiwum Państwowego. Na płycie dołączonej do książki znajdą Państwo między innymi tzw. mapę Miega, czyli „Mapę topograficzną Królestwa Galicji i Lodomerii”. Nie mniej ważną część zbiorów w książce stanowią pozyskane z domowych archiwów fotografie dawnego Przedmieścia, pozyskane z prywatnych zbiorów obecnych mieszkańców.

Podczas rozmowy po prezentacji książki padały, między innymi, wątki współczesnego nazewnictwa sanockich dzielnic. Wielu mieszkańców chciałoby nadal utożsamiać się z historycznymi określeniami Przedmieścia i Przedmieszczan. Czy rzeczywiście powinniśmy podjąć rozmowę na ten temat? Czy obecna nomenklatura dzielnic nie zaciera pewnego obrazu składającego się na tożsamość miejsca? A może wystarczy sięgać do źródeł – takich jak książka Jerzego Chytły, żeby tą pamięć kultywować? I w jaki sposób określić geograficzne granice opisywanych wydarzeń aby odzwierciedlały nie zawsze ostre granice poczucia przynależności mieszkańców do dzielnicy „Przedmieścia”? Takie i inne refleksje pojawiały się podczas rozmowy. Podsumowaniem rozmowy może być wypowiedź jednej z uczestniczek „Myślę, że każdy z nas może znaleźć e tej książce coś dla siebie”. Zarówno historyk, szukający faktów i materiałów do pracy naukowej, jak i mieszkaniec odnajdujący fotografię domu swojego dziadka, czy okruchy informacji na temat codzienności przodków.

Liczna obecność gości na spotkaniu dowodzi, że historia sanockiego Przedmieścia jest wciąż żywa – można się o nią spierać, przywoływać w pamięci, dyskutować – jak miało to miejsce w poniedziałkowy wieczór, 9 kwietnia, w Galerii 20. Ta więź z dzielnicą, z jej przeszłością, ze swoją własną przeszłością – stanowi nieocenioną wartość i dlatego dziękujemy serdecznie gościom spotkania, autorowi książki, oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania! Po spotkaniu towarzyszy nam przeświadczenie, że niejedna historia czeka jeszcze na opowiedzenie!

Zdjęcia ze spotkania na Facebooku – LINK

 


tekst i zdjęcia: A.K.