Sanocka Galeria Ekslibrisu

10 marca 2003 r. otwarcie wystawy „Kobieta w ekslibrisie” (ze zbiorów Zbigniewa Osenkowskiego) zainaugurowało działalność Sanockiej Galerii Ekslibrisu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku.

– Czyż jest lepsze miejsce niż biblioteka do prezentacji znaku książkowego, jakim jest ekslibirs? Wraz ze Zbigniewem Osenkowskim i Tadeuszem Ortylem – popularyzatorami tej specyficznej odmiany grafiki, mając na uwadze ich ogromną pasję, a także rozliczne kontakty z twórcami na całym świecie, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Sanockiej Galerii Ekslibrisu – mówił Leszek Puchała, dyrektor MBP, podczas otwarcia wystawy.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz miasta Sanoka, a mecenat materialny firma HERB z Sanoka z jej prezesem Bolesławem Szybistem.
– Sztuka to ogromny potencjał naszego miasta – powiedział burmistrz Wojciech Blecharczyk. – Chociaż w tej dziedzinie nie jestem ekspertem, jednak wiem, iż w interesie miasta jest hołubić tych, którzy ją tworzą i popularyzują. Tego potencjału nie można zmarnować.
Pomysłodawca przedsięwzięcia Zbigniew Osenkowski dokonał oficjalnego otwarcia, mówiąc:
– Zważywszy że 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet, zaczynamy naszą działalność tym najistotniejszym w życiu każdego mężczyzny tematem – 68 twórców z całego świata prezentuje ekslibrisy, których motywem przewodnim jest kobieta. Po Warszawie, Krakowie i łódzkim Widzewie sanocka galeria będzie czwartą stałą galerią ekslibrisu w Polsce. Mamy nadzieję, że sala wystaw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku stanie się niebawem miejscem ważnym i lubianym przez twórców i miłośników ekslibrisu z całego świata, a nawiązane przez nas kontakty będą doskonałą promocją naszego miasta w kraju i za granicą.

Od roku 2003 gościliśmy w MBP wielu artystów grafików, mieszkańcy Sanoka i nasi Czytelnicy mogli oglądać wiele wystaw, nawiązały się kontakty i przyjaźnie. Każdej wystawie towarzyszyły także katalogi, które zyskiwały duże uznanie w środowisku ekslibrisowym. Część  z nich prezentujemy poniżej. Oznaczone cenami znajdują się w sprzedaży. Gdyby chcieli je Państwo nabyć, prosimy o kontakt na sekretariat@biblioteka.sanok.pl.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz