Bibliografie specjalne

Sanok – bibliografia

Bibliografia „Sanok 1945-2005” jest bibliografią lokalną. Bibliografia ujmuje wydawnictwa zwarte i ciągłe, mapy i plany wydawane czy drukowane na terenie Sanoka, rejestruje literacki dorobek piśmienniczy zamieszkałych tu bądź wywodzących się stąd osób, wykazuje piśmiennictwo, którego tematem jest Sanok.
Zasięg chronologiczny bibliografii obejmuje lata 1945-2005.
Opisy bibliograficzne opracowano z autopsji w oparciu o zbiory znajdujące się w bibliotekach sanockich. Do bibliografii włączono jednostki bibliograficzne przejęte z roczników „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Rzeszowszczyzny”, „Bibliografii województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego” a także z elektronicznych baz bibliograficznych bibliotek polskich.
Układ zrębu głównego dostosowano do schematu elektronicznej bibliografii Sanoka i Powiatu Sanockiego (dostęp do bazy w Czytelni MBP w Sanoku). Całość materiału podzielono na 15 działów głównych, w których wyróżniono poddziały pierwszego, a w razie potrzeby drugiego stopnia. Opisy bibliograficzne prac zbiorowych oraz wybranych wydawnictw ciągłych uzupełniono o spisy treści (podano tytuły i autorów poszczególnych publikacji). W bibliografii uwzględniono również recenzje.
W działach zastosowano układ chronologiczny. W obrębie roku opisy bibliograficzne zostały ułożone alfabetycznie.

Bibliografię oprac. Agnieszka Górnisiewicz