W DKK: Anna Janko

Dyskusyjny Klub Książki działający przy naszej bibliotece zaprasza na spotkanie z poetką, felietonistką, pisarką i krytykiem literackim ANNĄ JANKO. Jako poetka debiutowała w 1977 roku. Współpracowała z wrocławskim miesięcznikiem „Odra”, II programem Polskiego Radia, czasopismem „Pani”. Obecnie współpracuje ze „Zwierciadłem”. Jest członkiem PEN-clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Spotkanie odbędzie się 11 maja o godz. 17.00 w Galerii 20. Zapraszamy!