Wielka Liga Czytelników

Wkrótce kolejna edycja!

Wielka Liga Czytelników to międzyszkolny konkurs czytelniczy skierowany do uczniów szkół podstawowych, którego organizacja ma służyć między innymi promowaniu czytelnictwa, kształtowaniu nawyku czytania i zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności uczniów w zakresie wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów oraz rozwijaniu zdolności językowych. Głównym organizatorem zabawy jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach. Uczestnicy czytają ksiązki zaproponowane przez organizatorów, a następnie - we współpracy z rodzicami i rodzeństwem - rozwiązują testy z ich znajomości. Finaliści spotykają się w Wielkim Finale, gdzie wyłaniany jest zwycięzca konkursu.