Zaznacz stronę

20 maja w Sali Gobelinowej sanockiego Zamku odbyło się spotkanie z Januszem Szuberem i Antonim Liberą. Tym samym otwarto cykl spotkań „Co się ostaje ustanawiają poeci” poświęcony poezji wybitnych twórców literatury światowej.

Przybyłych gości przywitał Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku Leszek Puchała.

Słuchaczy w tematykę spotkania wprowadził Janusz Szuber, który nakreślił czego będzie dotyczyła dyskusja.

Następnie głos zabrał Antoni Libera – pisarz, tłumacz, reżyser, autor przekładu twórczości Hölderlina, Kawafisa, Eliota i Becketta.

Libera w wyjątkowo ciekawy sposób przybliżył zgromadzonym sylwetkę Fryderyka Hölderlina, prekursora romantyzmu.

Kolejna część wieczoru została poświęcona analizie wybranych utworów poety.

Słuchacze poznali najważniejsze wiersze Hölderlina, które z aktorskim zacięciem przeczytał Antoni Libera. Każdy poemat został opatrzony odpowiednim komentarzem ze strony literaturoznawcy.

Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku uczestniczyli w spotkaniu seminaryjnym prowadzonym przez Antoniego Liberę.

10 czerwca Antoni Libera i Janusz Szuber przeprowadzą dyskusję nad twórczością Kawafisa.

Zapraszamy.

Pin It on Pinterest