Zaznacz stronę

System informacji prawnej LEX

MBP im. Grzegorza z Sanoka

Udostępniony w Czytelni program GAMMA zawiera:
  • metryki aktów prawnych opublikowanych w Dz. U. i M.P., aktów prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych oraz aktów opublikowanych w wybranych dziennikach urzędowych;
  • komplet tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dz. U. i M. P. od 1 stycznia 1990 r., a spośród aktów opublikowanych wcześniej te, które obowiązywały tego dnia – zeskanowane teksty pierwotne aktów prawnych zawartych w programie;
  • orzeczenia sądowe;
  • orzeczenia opublikowane w zbiorach urzędowych tj. OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: „A” i „B”);
  • orzeczenia opublikowane w pozostałych zbiorach z orzecznictwem, m. in.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda i inne;
  • orzeczenia niepublikowane, tj. takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji;
  • wzory umów i pism procesowych.
    Użytkownicy programu GAMMA mogą za pośrednictwem Internetu korzystać z aktualizowanych w trybie tygodniowym informacji zawartych w programie GAMMA on-line. Zawartość programów i sposób prezentacji danych w wersji on-line są niemal identyczne jak w tradycyjnej wersji programów. Zasadniczą korzyścią jest dostęp do informacji prawnej uaktualnianej w trybie tygodniowym.

Pin It on Pinterest