Zaznacz stronę

Danuta Blin-Olbert

WYDAWNICTWA ZWARTE

1990

Urządzenie mieszkań w Brzozowie i we wsiach podbrzozowskich / Danuta Blin-Olbert // W: Brzozów : zarys monograficzny / red. Jerzy F. Adamski. – Brzozów: Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, 1990. – S. 193-214

1994

Rok obrzędowy u Łemków / Danuta Blin-Olbert // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. – S. 313-352, il, streszcz. niem.

1997

Meble ludowe na Podkarpaciu : katalog wystawy / [komisarz wystawy, aut. katalogu Danuta Blin-Olbert ; red. Jerzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1997. – 47, [1] s. : fot. kolor. ; 18 cm. – ISBN 83-86634-48-0

2001

Rola pieczywa obrzędowego w weselach na Podkarpaciu / Danuta Blin-Olbert // W: Wesele. Materiały z konferencji „Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność” / red. Krzysztof Ruszel. – Rzeszów : Mitel, 2001. – S. 103-112

2004

Rzemiosło w galicyjskim miasteczku : przewodnik / [scenariusz i tekst katalogu Danuta Blin-Olbert, Maria J. Marciniak ; fot. Marian Kraczkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2004. – 32 s. : faks., fot. ( w tym kolor) ; 21 cm. – Bibliogr.

2006

Kultura ludowa ziemi sanockiej / Danuta Blin-Olbert // W: Gdzie wspólne źródła… dzieje współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej na ziemi sanockiej od średniowiecza do współczesności / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – Streszcz. w jęz. ang. i ukr. – S. 149-164. – ISBN 83-60380-05-8

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1971

Inwentaryzacje szczegółowe zabytków architektury ludowej w archiwum Muzem Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 13 (1971), s. 37-40

1972

Klocek drzeworytniczy z Głębokiego / Danuta Blin-Olbert // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 15 (1972), s. 79-80

1974

Wnętrze izby chłopskiej w okolicy Sanoka na początku XX wieku / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 19 (1974), s. 31-38

1979

Dekoracje malarskie we wnętrzach mieszkalnych na Podkarpaciu / Danuta Blin-Olbert. – Il., streszcz. ang., niem. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 25 (1979), s. 74-87

1980

Budowa obiektów zabytkowych i urządzenie wnętrz w sanockim Parku Etnograficznym w 1978 roku / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 26 (1980), s. 97-107

1981

Ogólnopolska Konferencja Skansenowska we Wdzydzach w dn. 7-8 października 1980 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. – Streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica . – T. 2 (1981), s. 275-296

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku, 13-15 kwietnia 1981 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. – Streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica . – T. 2 (1981), s. 297-318

1984

Otwarcie ekspozycji sprzętu pożarniczego w remizie z Lipinek w Parku Etnograficznym w Sanoku / Danuta Blin-Olbert // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku . – Nr 28 (1984), s.159-161

1985

Pod sanockie świąteczne obyczaje / Danuta Blin-Olbert // Gazeta Sanocka. – 1985, nr 36, s. 6

1986

Na odsiecz szkole… w skansenie / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1986, nr 5, s. 6

Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sanok 18-20 października 1983 / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Acta Scansenologica. – T. 4 (1986), s. 277-300

Rzemiosło drzewne w doliniańskiej wsi Nadolany / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 29 (1986), s. 73-86

1987

Jarmark Folklorystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert // Informator Kulturalny Woj. Krośnieńskiego. – 1987, nr 12, s. 14-17

1988

Działalność oświatowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. – Il., mapy // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 30 (1988), s. 33-45

1989

Doświadczenia polskie w organizowaniu wnętrz skansenowskich / Danuta Blin-Olbert. – Il., streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 5 (1989), s. 167-190

1990

Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Kielce 9-11 czerwca 1986 / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak // Acta Scansenologica . – T. 6 (1990), s. 304-320

1993

Kultura materialna Bojków / Danuta Blin-Olbert // Płaj. – T. 6 (1993), s. 25-33

1994

Tradycyjne obrzędy bożonarodzeniowe w okolicy Sanoka / Danuta Blin-Olbert // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 51-52, s. 10

1995

Tradycyjne obrzędy Wielkanocne w Sanoku i okolicy / Danuta Blin-Olbert // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 15, s. 4

1996

Trzy legendy z Zubeńska / Danuta Blin-Olbert // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 33 (1996), s. 78-79

Uśmiercanie Judasza. Przyczynek do publikacji „Zwyczaj Judasza w Sanoku” / Danuta Blin-Olbert // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 33 (1996), s. 71-75

1998

Zbiory łemkowskie w muzeach polskich / Danuta Blin-Olbert // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 93-103

2000

Kapliczki w Parku Etnograficznym / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 9 (2000), s. 16

Nasz wiek XX… ale są jeszcze sprawy drobne…/ Danuta Blin-Olbert, Maria J. Marciniak // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 7/8 (2000), s. 13-14

2001

Jednobudynkowa zagroda z Królika k. Rymanowa / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 16 (2001), s. 11-12

Jednobudynkowa zagroda z Nadolan k. Sanoka / Danuta Blin-Olbert . – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 11 (2001), s. 10-11

Kołyski w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 35 (2001), s. 97-108

Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce. Cz. 1 / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. – Streszcz. ang. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 35 (2001), s. 81-95

Zagroda jednobudynkowa z Korczyny k. Krosna / Danuta Blin-Olbert // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 13 (2001), s. 17

2002

Chałupa z Dydni: wielkanoc w skansenie / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 18 (2002), s. 13

Dekoracje malarskie w obiektach / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 22 (2002), s. 13-14

Jednobudynkowa zagroda z Dąbrówki k. Sanoka : izba wigilijna / Danuta Blin-Olbert // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 17 (2002), s. 11

2004

Rzemiosło w małych miasteczkach / Danuta Blin-Olbert // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 31/32 (2004), s. 15-16

Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce. Cz. 2 / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. – Il., streszcz. ang. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 36 (2004), s. 179-190

Zdobnictwo wnętrz na Podkarpaciu od końca XIX wieku po lata 1980 / Danuta Blin-Olbert. – Il., streszcz. ang. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 36 (2004), s. 135-178

2005

Świąteczny wystrój w Parku Etnograficznym / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 35 (2005), s. 11-12

2006

Kresy? Kultura Rusinów karpackich w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert // Zeszyty Sądecko-Spiskie. – T. 1 (2006), s. 92-96

Wystawy sezonowe w Parku Etnograficznym w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 43-44 (2006), s. 20-21

 

Pin It on Pinterest