Zaznacz stronę

Bibliografie regionalne: osobowe i specjalne

MBP im. Grzegorza z Sanoka

Opisy bibliograficzne do bibliografii osobowych zostały opracowane z autopsji w oparciu o źródła zgromadzone w zbiorach bibliotek sanockich (Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Muzeum Historycznego, Biblioteka Muzeum Budownictwa Ludowego) oraz na podstawie elektronicznych baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich (KaRo), katalogu on-line Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT, elektronicznej Bibliografii Sanoka i Powiatu Sanockiego. Bibliografie rejestrują również jednostki bibliograficzne ujęte w rocznikach: Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism, Bibliografii Rzeszowszczyzny, Bibliografii województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Opisy bibliograficzne zostały ułożone według chronologii wydawniczej. W obrębie roku zastosowano szeregowanie alfabetyczne. Bibliografie rejestrują opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych oraz publikacji w wydawnictwach zwartych i ciągłych.

Pin It on Pinterest