Zaznacz stronę

Henryk Olszański

WYDAWNICTWA ZWARTE

1976

Chłopskie wiatraki Pogórza / Henryk Olszański ; [red. Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1976. – 35 s., il., mapa ; 16 cm

1979

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski, Henryk Olszański // W: Muzea skansenowskie w Polsce / red. Franciszek Midura. – Poznań : Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, 1979. – S. 80-97

Techniczne problemy konserwacji w muzeach skansenowskich / Henryk Olszański // W: Muzea skansenowskie w Polsce / red. Franciszek Midura. – Poznań : Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, 1979. – S. 230-243

1989

Tradycyjne olejarstwo w Polsce / Henryk Olszański ; [ red. Jerzy Czajkowski ; rys. Henryk Olszański]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1989. – 240 s. : fot., mapa, rys. ; 20 cm. – Bibliogr. – Streszcz. niem.

1990

Przemysł olejarski na Pogórzu / Henryk Olszański // W: Brzozów : zarys monograficzny / red. Jerzy F. Adamski. – Brzozów : Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, 1990. – S. 239-254, rys.

2001

Problemy konserwatorsko – budowlane z przeniesieniem kościoła z Bączala Dolnego na teren Parku Etnograficznego w Sanoku / Henryk Olszański // W: Na pograniczu kultur. Drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie / [red. nauk. Janusz Polaczek. – Przemyśl : Wydaw. TPN, 2001. – S. 61-75, il., streszcz. ang. , ros.

2002

Chłopskie wiatraki Podkarpacia / Henryk Olszański. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2002. – 100 s. : il. (w tym kolor.), mapa ; 17 cm. – Streszcz. ang. – ISBN 83-915210-0-1

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1967

Nowy obiekt na terenie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku (Wiatrak ze wsi Domaradz) / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 5 (1967), s. 49-50

Ośrodek olejarski w Baryczy / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 5 (1967), s. 33-39

Wizyta węgierskich gości w MBL / Henryk Olszański // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 6 (1967), s. 51

1968

Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 7 (1968), s. 47

1970

Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL w 1969 r. / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 11 (1970), s. 52-53

Stan i problematyka badań nad historią ludowego budownictwa przemysłowego południowej Rzeszowszczyzny / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 11 (1970), s. 5-14

1971

Nowe obiekty na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. – Il.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 14 (1971), s. 60

1973

Prace budowlane w Parku Etnograficznym MBL w latach 1971-72 / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 17/18 (1973), s. 93-96

1974

Budownictwo ludowe w dolinie rzeki Tyrawki / Henryk Olszański. – Il., streszcz. ang., fr., niem., ros. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 19 (1974), s. 17-30

Ekspozycja zachodniej części Pogórza w sanockim Parku Etnograficznym / Henryk Olszański // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 20 (1974), s. 5-18

Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1973-74 / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 20 (1974), s. 65-71

1976

Problemy rekonstrukcji w budowie parków etnograficznych / Henryk Olszański. – Il., streszcz. ang. // Materiału Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 21 (1976), s. 23-27

Realizacja zadań w sanockim Parku Etnograficznym w 1975 r. / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 22 (1976), s. 133-141

1977

Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w 1976 r. / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 23 (1977), s. 20-26

Norweskie parki etnograficzne / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 23 (1977), s. 81-88

1978

Pogórzańskie wiatraki / Henryk Olszański. – Il., streszcz. ang., fr., niem., ros.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 24 (1978), s. 62-73

1979

Płoty i ogrodzenia w Polsce / Henryk Olszański. – Il., streszcz. ang., niem. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 25 (1979), s. 53-73

1980

Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla potrzeb muzeów skansenowskich / Henryk Olszański. – Il., streszcz. ang., niem // Acta Scansenologica. – T. 1 (1980), s. 41-60

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Henryk Olszański // Acta Scansenologica. -T.1 (1980), s. 159-164

Prace nad realizacją ekspozycji skansenowskiej MBL w Sanoku w 1977 r. / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 26 (1980), s.90-97

1981

Rozbudowa Parku Etnograficznego MBL w Sanoku w latach 1979-1980 / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 135-144

1984

Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w latach 1981-1983 / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 28 (1984), s. 137-146

Tradycyjne surowce do wyrobu oleju / Henryk Olszański. – Il., streszcz. ang., niem., // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 28 (1984), s. 46-56

1988

Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1984-1988 / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 30 (1988), s. 105-110

Trzydzieści lat badań kultury ludowej na Podkarpaciu / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 30 (1988), s. 20-33

Zagroda skansenowska w Markowej koło Łańcuta / Henryk Olszański. – Il., streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 6 (1990), s. 282-289

1993

Stodoły wąskofrontowe w południowo-wschodnim rejonie Polski / Henryk Olszański. – Il., streszcz. niem. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 31 (1993), s. 30-48

Tradycyjne budownictwo bojkowskie / Henryk Olszański // Płaj. – T. 6 (1993), s. 34-43

1995

Działalność dochodowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1991-1993 / Henryk Olszański. – Il. // Acta Scansenologica. – T. 7 (1995), s. 130-134

1996

Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1989-1995 / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 33 (1996), s. 127-136

Urządzenia wodociągowe w Jaśliskach / Henryk Olszański // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 33 (1996), s. 41-60

1998

Aleksander Rybicki (Wspomnienie) / Henryk Olszański. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 41, s. 7

Karczmy zajezdne w południowo-wschodniej Polsce / Henryk Olszański. – Il., streszcz. niem. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 105-140

Kronika Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / oprac. Henryk Olszański // Tygodnik Sanocki, nr 41, s. 6

O etnografii, siekierze i marzeniach / Henryk Olszański ; rozm. przepr. Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 41, s. 6

Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1996-1997 / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 215-224

2000

Przewodnik po skansenie : Zespół Sakralny z Rosolina, pow. Ustrzyki Dolne / Henryk Olszański. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 5 (2000), s. 8

2001

Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1998-1999 / Henryk Olszański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 35 (2001), s. 173-186

Urządzenia o napędzie wodnym w powiecie brzozowskim w XVIII-XX w. / Henryk Olszański. – Il., streszcz. ang. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 35 (2001), s. 51-79

Wiatraki w sanockim skansenie / Henryk Olszański // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 15 (2001), s. 17

Zajazd z Rogów / Henryk Olszański. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 12 (2001), s. 11-12

2002

Ekspozycja obiektów sakralnych w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku / Henryk Olszański // W: Kielecka Teka Skansenowska. T. 2. – Kielce : Muzeum Wsi Kieleckiej, 2002. – S. 281-290, fot., streszcz. niem.

Płoty i ogrodzenia w ekspozycji Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Henryk Olszański. – Il. // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 19/20 (2002), s. 15

 

Pin It on Pinterest