Zaznacz stronę

Marian Pankowski

Marian Pankowski, urodzony w 1919 r. w Sanoku, poeta, prozaik, krytyk literacki i tłumacz. Od 1938 r. studiował filologię polską na UJ. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, w 1942 r. aresztowany przez Gestapo za przynależność do ZWZ; do kwietnia 1945 więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Po wyzwoleniu osiadł w Belgii, w 1950 r. ukończył studia orientalistyczne i slawistyczne na Universite Libre w Brukseli, został lektorem języka polskiego i wykładowcą literatury polskiej XX wieku na tejże uczelni. Od 1980 – kierownik katedry tej literatury. Związany z Londyńską Oficyną Poetów i Malarzy oraz paryskim Instytutem Literackim, od 1958 r. publikował także w kraju.
Pisał w języku polskim i francuskim, tłumaczył poezję polską na francuski oraz wiersze francuskie i niemieckie na polski.
W twórczości swej, zwłaszcza w powieściach, Pankowski – rekonstruując typowe biografie Polaków – demitologizował historię Polski, rozprawiając się z patriotyczno-martyrologiczną hagiografią historyczną, przeciwstawiając romantycznemu wizerunkowi ojczyzny pospolitą Kartoflanię lub siermiężną Macierzyznę. W sztukach poddawał demistyfikacji mity znamienne dla zrutynizowanej kultury europejskiej, z uporem dążąc do określenia własnej tożsamości. Utwory Pankowskiego cechuje plastyczność, bujność i jaskrawość języka, eksperymentowanie zasobami leksykalnymi polszczyzny w celu dotarcia do pierwotnego znaczenia wyrazów, zagubionego w utartych zwrotach. Jako krytyk ogłosił szkice o Leśmianie (Leśmian. La revolte d’un poete contre les limites, Bruksela 1967) oraz przełożył jego rosyjskie wiersze, pisał też o twórczości S. Wyspiańskiego i W. Rolicza-Liedera. Opracował (przekłady, artykuł wprowadzający) nr „Le journal des poetes” poświęcony współczesnej poezji polskiej (1957). Jego książka „W stronę miłości” została nominowana do Nagrody Literackiej NIKE 2002. W roku 2003 otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). W ostatnich latach wydał książki: „Bal wdów i wdowców” (2006), „Ostatni zlot aniołów” (2007), „Była Żydówka, nie ma Żydówki” (2008), „Niewola i dola Adama Poremby”(2009), „Tratwa nas czeka” (2010).
Zmarł w wieku 92 lat 3 kwietnia 2011 r.

Bibliografię oprac. Ewa Drwięga

*Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1938-1989 opracowana przez Tomasza Korzeniowskiego została zamieszczona w pracy zbiorowej pt. Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego (Sanok, 1990).

 Bibliografia podmiotowa

DRAMAT

1992

Ksiądz Helena / Marian Pankowski // Ogród. – 1992, nr 3-4, s. 64-108

1995

Teatrowanie nad świętym barszczem : wybór utworów dramatycznych / Marian Pankowski ; posł. Krystyna Latawiec. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1995. – 211, [4] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-02615-X (Zawiera: Biwak pod gołym niebem; Król Ludwik, Teatrowanie nad świętym barszczem, Nasz Julo czerwony)
Rec.: Masłoń Krzysztof // Rzeczpospolita. – 1996, nr 23, s. 14

1996

Ksiądz Helena : wybór utworów dramatycznych / Marian Pankowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1996. – 215, [4] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-02652-4
(Zawiera: Nasze srebra; Zygmunt August; Ksiądz Helena)
Rec.: Latawiec Krystyna // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 2, s. 7

2001

Pięć dramatów / Marian Pankowski. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 2001. – 178, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-87399-08-6
(Zawiera: Nasturcje polują w Bécaussines; Bilet na zimowlę; Czarny bez; Brandon, Furbon i Spółka; Złote szczęki)

2003

Podróż rodziców mej żony do Treblinki / Marian Pankowski // Dialog. – 2003, nr 12, s. 66-74

2012

Mój Król przegrany / Marian Pankowski // Twórczość. – R. 68, nr 9 (2012), s. 45-59

 

LISTY

1996

List do poety / Marian Pankowski // W: Srebrnopióre ogrody / Janusz Szuber. – Oslo : Grażyna Jarosz, 1996. – S. 69

2004

[List do Janusza Szubera] / Marian Pankowski // Acta Pancoviana. – Nr 3 (2004), s. 6

2011

[Ostatniego stycznia 2011] / Marian Pankowski // Fraza. – R. 20, nr 2 (2011), s. 103-104

 

POEZJA

1992

Lyrisches Quintett : funf Themen der Polnischen Dichtung / hrsg. und aus dem Poln. ubertr. von Karl Dedecius. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992. – 363, [4] p. : ill. ; 18 cm. – (Polnische Bibliothek Suhrkamp). – M. in. wśród autorów Marian Pankowski. – ISBN 3-518-40452-0

1993

Zielnik złotych śniegów / Marian Pankowski ; wybór przedm. i red. Stanisław Barć. – Lublin : „FIS”, 1993. – 115 s. ; 21 cm. – Część wierszy tł. z fr. przez aut. – ISBN 83-85671-03-X

1995

Ces voix toujours présentes : anthologie thématique de la poésie européenne née dans les camps de concentration nazis : 1933-1945 / prés. et prép. par Henri Pouzol. – Reims : Presses Univ. de Reims ; Paris : Fédération Nat. des Déportés et Internés Résistans et Patriotes, 1995. – 492, [2] s. : rys. ; 26 cm. – Podtyt. na okł.: Anthologie de la poésie européenne. – Aut. pol. i aut. utworów o tematyce pol.:Greet Van Amstel, Paulina Braun, Grzegorz Timofiejew, Aleksander Szymkiewicz, Grażyna Chrostowska, Hélena Platta, Halina Golczowa, Aleksander Kulisiewicz, Mieczysław Jastrun, Tadeusz Różewicz, Tadeusz Borowski, Tadeusz Hołuj, Irena Bobowska, Hélena Grun, Zofia Górska-Rymanowicz, Elżbieta Popowska, Stanisław Jerzy Lec, Stanisław Wygodzki, Krystyna Żywulska, Zofia Pienkiewicz, Konstanty Cwierk, Marian Pankowski. – Bibliogr. s. 469-474. – ISBN 2-904835-33-7

1998

Moje słowo prowincjonalne / Marian Pankowski ; wstęp Krystyna Ruta-Rutkowska ; [rys. Tadeusz Turkowski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – 51 s. : il., 1 portr. ; 21 cm. – (Słowo i Obraz). – ISBN 83-907352-3-7

Na kasztany pod zamkiem / Marian Pankowski // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 19, s. 5

2011

Tu mnie nawiedzaj / Marian Pankowski // Gazeta Wyborcza. – 2011, nr 83, s. 19

 

PROZA

1990

Le gars de Lvov / Marian Pankowski // W: Les Écrivains polonais. – Paris : L’O&il de la lettre, 1990. – S. 34-35

Lekcja Simony / Marian Pankowski // Twórczość. – 1990, nr 12, s. 59-66

Powrót białych nietoperzy : [fragm.] / Marian Pankowski // San. – 1990, nr 34, s. 7

Scenariusz martwego dzieciństwa / Marian Pankowski // W: Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz] . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – S. 7-9

1991

Powrót białych nietoperzy / Marian Pankowski. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1991. – 109, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 83-222-0696-8

1993

De gast / Marian Pankowski ; uit het Pools vert. door Karol Lesman ; in samenw. met. Paul Beers. – Amsterdam : In de Knipscheer, 1993. – 159 s. ; 20 cm. – Oryg.: Gość. – ISBN 90-6265-371-5

L’or funebre : récits / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Elisabeth Destrée-Van Wilder. – Arles : Actes Sud, 1993. – 150, [3] s. ; 20 cm. – Oryg. : Złoto żałobne. – ISBN 2-7427-0062-5
(Zawiera: Le Zwin; L’ascenseur; Le taxi de Cracovie; Vacances … Vacances … ; L’or funebre; Johanna, ma SS Rottenführer)

[Wspomnienie o mieście] / Marian Pankowski //W: Sanok / Mariusz Wideryński ; wstęp Maria Zielińska, Leszek Puchała. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – S. [5]. – ISBN 83-901100-0-8

1994

Putto / Marian Pankowski. – Poznań : „Softpress”, 1994. – 91, [4] s. ; 20 cm. – ISBN 83-900208-7-4

Putto : [fragm. pow.] / Marian Pankowski // Ogród. – 1994, nr 2, s. 42-61

1995

Fara na Pomorzu : [fragm. pow.] / Marian Pankowski // Czas Kultury. – 1995, nr 5/6, s. 56-65

1996

Balustrada / Marian Pankowski ; [rys. Stanisław Frenkiel]. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1996. – 78, [2] s. : rys. ; 22 cm. – ISBN 1-898923-50-7

Rudolf / Marian Pankowski ; transl. [from the Pol.] by John Maslen, Elizabeth Maslen. – Evanston : Northwestern Univ. Press, 1996. – VII, 110 s. ; 21 cm. – (Writings from an Unbound Europe). – Oryg. : Rudolf. – ISBN 0-8101-1417-8 (opr.). – ISBN 0-8101-1418-6 (brosz.)

Zwin / Marian Pankowski // Tygiel Kultury. – 1996, nr 10/11, s. 61-74

1997

De les van Simone en andere verhalen / Marian Pankowski ; vert. [uit het Fr.] door Paul Beers. – Haarlem : In de Knipscheer, 1997. – 190 s. ; 21 cm. – ISBN 90-6265-450-9

Fara na Pomorzu / Marian Pankowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 163, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-02716-4
Rec.: Bagłajewski Arkadiusz // Twórczość. – 1998, nr 3, s. 110-113; Iwasiów Inga // Nowe Książki. – 1998, nr 3, s. 64-65

Lida / Marian Pankowski. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. – 36 s. ; 20 cm. – (Współczesne Opowiadanie Polskie). – ISBN 83-227-1067-4

Moja SS Rottenführer Johanna / Marian Pankowski // Fraza. – 1997, nr 4, s. 25-35

Un presbytere en Poméranie : roman / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Elisabeth Destrée-Van Wilder. – Arles : Actes Sud, 1997. – 222, [2] s. ; 22 cm. – ISBN 2-7427-1161-9
Rec.: Franck Jacques // La Libre Belgique. – 1997, nr 99, s. 4

1998

Miasto / Marian Pankowski // Acta Pancoviana. – T. 1 (1998), s. 9

Miasto / Marian Pankowski // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 5, s. 7

Podchorąży Gil / Marian Pankowski // Akcent. – 1998, nr 1-2, s. 18-22

Z Auszwicu do Belsen (przygody) / Marian Pankowski // Twórczość. – 1998, nr 5, s. 8-38

1999

Bukenocie / Marian Pankowski. – [Wyd. 2]. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1999. – 48, [2] s. ; 22 cm. – ISBN 1-898923-01-9

De planeet Auschwitz : lotgevallen / Marian Pankowski ; vert. [naar het geautoriseerde Fr. uit het Pools vertaalde manuscript] en van een naw. voorz. door Paul Beers. – Amsterdam : Van Gennep, 1999. – 78 s. ; 22 cm. – Oryg.: Z Auszwicu do Belsen. – Tł. z : D’Auschwitz a Bergen-Belsen. – ISBN 90-5515-249-8

Kule / Marian Pankowski // Kwartalnik Artystyczny. – 1999, nr 1, s. 53-66

Pismo w stronę miłości / Marian Pankowski // Twórczość. – 1999, nr 4, s. 7-61

2000

D’Auschwitz a Bergen-Belsen : aventures / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Yolande Lamy. – Lausanne ; [Paris] : l’Âge d’Homme, 2000. – 94 s. : il. ; 21 cm. – Oryg.: Z Auszwicu do Belsen. – ISBN 2-8251-1391-3

Kora i nóż / Marian Pankowski // Twórczość. – 2000, nr 8, s. 5-50

Z Auszwicu do Belsen : przygody / Marian Pankowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 2000. – 86, [2] s. : 1 il. ; 20 cm. – ISBN 83-07-02759-4
Rec.: Bereza Henryk // Twórczość. – 2000, nr 10, s. 171-172; Nowacki Dariusz // Fa-Art. – 2000, nr 4, s. 62-63; K.M. // Magazyn Literacki Książki. – 2000, nr 8-9, s. 44; Szewc Piotr // Nowe Książki. – 2000, nr 9, s. 42; Krupiński Piotr // Pogranicza. – 2001, nr 5, s. 75-76; Morawiec Arkadiusz // Twórczość. – 2001, nr 12, s. 112-116

2001

Post-scriptum a l’amour / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Yolande Lamy. – Arles : Actes Sud, 2001. – 206 s. ; 19 cm. – (Un endroit ou aller). – Oryg.: Pismo w stronę miłości. – ISBN 2-7427-3060-5

W stronę miłości / Marian Pankowski ; posł. Henryk Bereza. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001. – 201, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 83-7009-349-3
Rec.: Lewandowski Tadeusz // Nowe Książki. – 2002, nr 7/8, s. 66-67; Ostaszewski Robert // Dekada Literacka. – 2002, nr 1-2, s. 90-93; Kapłon Tomasz // Odra. – 2003, nr 1, s. 112

2002

Złoto żałobne / Marian Pankowski. – Koszalin : „Millennium”, 2002. – 165 s. ; 20 cm. – ISBN 83-913640-8-9
Rec.: Komendant Tadeusz // Twórczość. – 2003, nr 6, s. 96-101; Morawiec Arkadiusz // Nowe Książki. – 2003, nr 5, s. 8

2003

Mon roi vaincu / Marian Pankowski ; [trad. du pol. par Alain Van Crugten, Elisabeth Van Wilder]. – Lausanne ; [Paris] : l’Âge d’Homme, 2003. – 102 s. ; 18 cm. – (Petite Bibliotheque Slave ; 22). – ISBN 2-8251-1754-4

2004

De Arte Poetica : traktat / traité / Marian Pankowski ; [red. Wiesław Banach [i in.] ; il. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [44] s. : il. ; 26 cm. – Wyd. w 85. rocznicę urodzin Autora. – Tekst równol. pol., fr. – ISBN 83-919305-2-1

Wieczór u doktorostwa B. / Marian Pankowski // Twórczość. – R. 60, nr 9 (2004), s. 6-18

2005

Liberte basanee / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Elisabeth Van Wilder. – [Paris] : J. Chambon ; Rodez : Ed. du Rouergue, 2005. – 63 s. : il. ; 18 cm. – (Nouvelles du Monde ; 9). – Oryg.: Smagła swoboda. – ISBN 2-84156-553-X (brosz.)

Pojawienie / Marian Pankowski // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 28-36

Rudolf / Marian Pankowski. – Wyd. 3. – Kraków : Korporacja Ha!art, 2005. – 174 s. ; 18 cm. – ISBN 83-89911-15-9
Rec.: Krupiński Piotr // Pogranicza. – 2005, nr 6, s. 102-104 ; Ostaszewski Robert // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 47, dod. Książki w Tygodniku, s. 7 ; Pasterska Jolanta // Fraza. – R. 11 [15], nr 3 (2005), s. 268-270 ; Sobolewska Justyna // Przekrój. – 2005, nr 42, s. 85 ; Śmieja Wojciech // Czas Kultury. – R. 21, nr 6 (2005), s. 161-166

U starszego brata na przyzbie / Marian Pankowski // Twórczość. – R. 61, nr 6 (2005), s. 6-17

2006

Bal wdów i wdowców / Marian Pankowski // Lampa. – 2006, nr 1, s. 18-21

Bal wdów i wdowców / Marian Pankowski. – Kraków : Korporacja Ha!art, 2006. – 141, [1] s. ; 18 cm. – ISBN 83-89911-36-1
Rec.: Charnas Tomasz // Czas Kultury. – R. 22, nr 3 (2006), s. 156-158 ; Cuber Marta // Nowe Książki. – 2006, nr 7, s. 68-69 ; Darska Bernadetta // Twórczość. – R. 62, nr 9 (2006), s. 86-87 ; Ostaszewski Robert // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 97, s. 11 ; Poprawa Adam // Tygodnik Powszechny. – 2008, nr 8, dod. s. 4

Ein Pole, ein Russe und ein SS-Mann / Marian Pankowski. – Il. // Spotkajmy się we Wrocławiu. – 2006, nr 2, s. 10

O siostrzanej miłości / Marian Pankowski // Twórczość. – R. 62, nr 4 (2006), s. 6-11

Pątnicy z Macierzyzny / Marian Pankowski. – Wyd. 3. – Kraków : Wydawnictwo i Księgarnia Korporacja Ha!art, 2006. – 193, [4] s. ; 18 cm. – (Seria Prozatorska). – Na s. red. błędny ISBN. – ISBN 83-89911-62-0

Polak, Rusek i esesman / Marian Pankowski // Spotkajmy się we Wrocławiu. – 2006, nr 2, s. 8

2007

Nie ma Żydówki / Marian Pankowski // Twórczość. – R. 63, nr 8 (2007), s. 5-21

Ostatni zlot aniołów / Marian Pankowski. – Fragm. powieści // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 246, s. 26

Ostatni zlot aniołów / Marian Pankowski // Twórczość. – R. 63, nr 1 (2007), s. 7-30

Ostatni zlot aniołów : z rękopisu sylwy Mariana Pankowskiego sześć rozmaitych dni wybrał Piotr Marecki, edytor, Kraków 9 listopada 2050 r. / Marian Pankowski ; il. Jakub Julian Ziółkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, 2007. – 71, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Seria Literacka / Wydawnictwo Krytyki Politycznej ; t. 1). – ISBN 978-83-61006-07-7
Rec.: Pochłódka Anna // Dekada Literacka. – R. 17, nr 5-6 (2007), s. 54-57 ; Poprawa Adam // Tygodnik Powszechny. – 2008, nr 8, dod. s. 4

Rudolf / Marian Pankowski. – Wyd. 4. – Kraków : Wydawnictwo i Księgarnia Korporacja Ha!art, 2007. – 145, [2] s. ; 18 cm. – (Seria Prozatorska). – ISBN 83-89911-56-6

2008

Była Żydówka, nie ma Żydówki / Marian Pankowski ; [il. Jakub Julian Ziółkowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008. – 67, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Seria Literacka ; t. 5). – ISBN 978-83-61006-39-8
Rec. : Boczkowska Magdalena // Twórczość. – R. 65, nr 5 (2009), s. 101-103 ; Iwasiów Inga // Nowe Książki. – 2009, nr 4, s. 54-55

2009

Niewola i dola Adama Poremby / Marian Pankowski. – Kraków : Wydawnictwo i Księgarnia Korporacja Ha!art, 2009. – 101, [2] s. ; 18 cm. – (Seria Prozatorska). – ISBN 978-83-61407-10-2
Rec. : Bandura Michał // Twórczość. – R. 66, nr 4 (2010), s. 110-112 ; Nowacki Dariusz // Nowe Książki. – 2010, nr 1, s. 8-9 ; Rutkiewicz Paweł // Opcje. – 2010, nr 1, s. 89-90 ; Sobol Karol // Tygiel Kultury. – 2010, nr 1-3, s. 165-167 ; Sobolczyk Piotr // Pogranicza. – 2010, nr 1, s. 97-99

Rok jak rok, chociaż… / Marian Pankowski // Twórczość. – R. 65, nr 1 (2009), s. 7-11

Tratwa nas czeka / Marian Pankowski. – Fragm. // Twórczość. – R. 65, nr 9 (2009), s. 6-10

2010

Daniela / Marian Pankowski // Twórczość. – R. 66, nr 8 (2010), s. 38-41

Tratwa nas czeka… / Marian Pankowski. – Kraków : Wydawnictwo i Księgarnia Ha!art, 2010. – 69, [2] s. ; 18 cm. – (Seria Prozatorska). – ISBN 978-83-62574-05-6
Rec.: Morawiec Arkadiusz // Nowe Książki. – 2011, nr 3, s. 23

2011

Der letzte Engeltag : [ein Silvenmanuskript] / Marian Pankowski ; [Übers.: Sven Sellmer]. – Zürich : Secession, Vel. für Literatur, 2011. – 81 s. ; 21 cm. – Oryg.: Ostatni zlot aniołów. – ISBN 978-3-905951-05-9

 

PUBLICYSTYKA

2000

Polak w dwuznacznych sytuacjach / Marian Pankowski , Krystyna Ruta-Rutkowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : IBL. Wydaw., 2000. – 152, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 83-87456-45-4
Rec.: Szewc Piotr // Nowe Książki . – 2000, nr 8, s. 36; Szuber Janusz // Rzeczpospolita. – 2000, nr 241, s. D.2

 

PUBLIKACJE INNE

1993

Garb / Marian Pankowski // Dialog. – 1993, nr 1-2, s. 161-162

1998

Du bon usage de la Belgique / Marian Pankowski // W: Belgique toujours grande et belle / comp. par Antoine Pickels, Jacques Sojcher. – Bruxelles : Université [Libre], 1998. – S. 355-[359]

Tożsamość pisarza polskiego na obczyźnie po drugiej wojnie światowej / Marian Pankowski // Tygiel Kultury. – 1998, nr 1-2, s. 65-68

Z jakim przystajesz, takim się stajesz … : (Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza) / Marian Pankowski // Acta Pancoviana. – T. 1 (1998), s. 10-11

Z jakim przystajesz, takim się stajesz … : (Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza) / Marian Pankowski // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 5, s. 1, 4

1999

Leśmian czyli bunt poety przeciw granicom / Marian Pankowski ; z fr. przeł. Andrzej Krzewicki. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – 222, [1] s. ; 24 cm. – Tyt. oryg.: Leśmian : la révolte d’un poete contre les limites. – Tyt. grzbiet.: Leśmian. – ISBN 83-227-1378-9

2001

Mowa na uroczystość nadania krzyża oficerskiego orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej doktorowi Szymonowi Snopkowskiemu, w Monachium 29 maja 2001 / Marian Pankowski // Twórczość. – 2001, nr 9, s. 159-160

Une dette de reconnaissance / Marian Pankowski // W: Lettres ou ne pas lettres : mélanges de littérature française de Belgique offerts a Roland Beyen. – Louvain : Presses Universitaires de Louvain, 2001. – S. 307-312

2003

Wypowiedź z okazji otrzymania honorowej nagrody Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, w Warszawie, 6 października 2003 roku / Marian Pankowski // Twórczość. – 2003, nr 12, s. 151

2004

Na brukselskiej slawistyce, czyli polonistyka na obczyźnie / Marian Pankowski // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. – R. 39 (2004), s. 127-133

O kruku i lisie / Marian Pankowski // Acta Pancoviana. – Nr 3 (2004), s. 7-17

Tożsamość pisarza polskiego na obczyźnie po II wojnie światowej / Marian Pankowski // Konspekt. – Nr 20 (2004), s. 155-158

2005

Dług wdzięczności / Marian Pankowski // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 15-24

Na brukselskiej slawistyce, czyli polonistyka na obczyźnie / Marian Pankowski // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 4-14

O pożytku z Belgii / Marian Pankowski // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 25-27

2008

Gdyby nie Zygmunt… / Marian Pankowski //W: Poeta czułej pamięci : studia i szkice o twórczości Janusza Szubera / pod red. Jolanty Pasterskiej, Magdaleny Rabizo-Birek . – Rzeszów : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne “Fraza”, 2008. – (Biblioteka “Frazy”). – S. 309-310. – ISBN 978-83-60825-11-2

Sąsiadowaliśmy w sanockim gimnazjum… / Marian Pankowski // W: Archiwariusz zabitego Miasteczka : Rzecz o Kalmanie Segalu / pod. red. Tomasza Chomiszczaka. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, 2008. – S. 30-32. – ISBN 978-83-60822-51-7

ROZMOWY

1990

„Je revendique seulement le droit de vivre en citoyen responsable devant ma conscience […]” / Marian Pankowski : prop. rec. par Alain Bertrand // Temps Livres. – 1990, nr 8, s. 7-8

Sanok był moją wyspą / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Jacek Kawałek // San. – 1990, nr 34, s. 6

1991

„Wywrotowość” cenię … / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Jan Pieszczachowicz // Przekrój. – 1991, nr 2424, s. 9

1994

Moja sanockość / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Józef Baran // Sycyna. – 1994, nr 2, s. 1,3,5

1996

Tysiąc zmysłów zachwyconych / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Krzysztof Lisowski // Dekada Literacka. – 1996, nr 7/8, s. 3

1997

Zielona wyspa / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Paweł Sawicki // Fraza. – 1997, nr 4, s. 36–40

1999

Kumanie się z patologią egzystencji / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Krystyna Ruta–Rutkowska // Teatr. – 1999, nr 6, s. 44–47

Obrachunki romantyczne i historyczne / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Krystyna Ruta–Rutkowska // Teatr. – 1999, nr 7/9, s. 74–78

2003

O pamięci można nieskończenie / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Dorota Jovanka–Čirlič // Dialog. – 2003, nr 12, s. 75–77

2005

Ciało i zakamarki duszy / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Robert Ostaszewski // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 47, dod. Książki w Tygodniku, s. 6

Nie wierzę w czystą fikcję / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Tadeusz Komendant // Gazeta Wyborcza (WAW). – 2005, nr 258, s. 24

Piszę na głos! / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Przemysław Pilarski, Wojciech Śmieja // Czas Kultury. – R. 21, nr 6 (2005), s. 141-147

Za horyzontem macierzyzny / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Tadeusz Komendant. – Portr. // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 258, s. 24

2006

BARAN, Józef
Tragarze wyobraźni / Józef Baran. – Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2006. – S. 289-297 : Pankowski : Trudna wolność. – ISBN 83-89891-32-8

Ja nie wybierałem / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Agata Pyzik. – Portr. // Lampa. – 2006, nr 1, s. 22-27

Trzeba uwodzić polskością / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Marcin Wilk. – Portr. // Dziennik Polski. – 2006, nr 138, s. 13

Żegnaj, Maniuś, żegnaj! / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Katarzyna Bielas. – Il. // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 96, dod. Duży Format nr 17, s. 2-5

2007

W literaturze jestem Żydem / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Katarzyna Janowska // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 300, dod. s. 20-21

2008

„… w imię tej nieśmiertelności świeckiej…” / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Paweł Mościcki, Julian Kutyła // Krytyka Polityczna. – Nr 15 (2008), s. 232-245

2010

Ówczesności sanockie / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Piotr Marecki. – Fragm. // Nowe Książki. – 2010, nr 1, s. 4-9

2011

Ach, siarki, siarki! / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Piotr Marecki. – Fragm. // Gazeta Wyborcza. – 2011, nr 87, dod. Duży Format nr 14, s. 18-20

Wyzwolenie od narodowego barszczu / Marian Pankowski ; rozm. przepr. Piotr Marecki // Polska (Metrop. Warsz.). – 2011, nr 47, dod. Dodatek Literacki nr 7, s. 1, 13-15

 

TŁUMACZENIA

1999

Chopin, Szymanowski et leurs poetes = Chopin, Szymanowski i ich poeci / prés., choix et notes de Krzysztof Jeżewski ; trad. du pol. par Claude-Henry du Bord [et al.]. – Troyes : Libr. Bleue, 1999. – 166, [1] s. : fot. ; 21 cm. – (Cahiers Bleus : Poésie). – Tekst równol. fr. i pol. – Tł.: C.-H. du Bord, François Xavier Jaujard, K.A Jeżewski, Roger Legras, Marian Pankowski, Dominique Sila-Khan. – ISBN 2-86352-184-5

2001

Fale życia; Sad i księżyc; Pieśń o sobie samym; Dwa białe skrzydła; Księżycowy żebrak / Bolesław Leśmian ; tł. z ros. Marian Pankowski, Jerzy Ficowski ; oprac. Jacek Trznadel // Arcana. – 2001, nr 3, s. 87-91

 

Bibliografia przedmiotowa

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

1990

BARĆ, Stanisław
Główne aspekty pisarstwa Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć // W: Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – S. 10-39

Cher Collegue // W: Éloges. – Bruxelles : Université Libre, 1989-1990. – S. 7-10

DESTRÉE-VAN WILDER, Elisabeth
Odbiór twórczości Mariana Pankowskiego na Zachodzie / Elisabeth Destrée-Van Wilder // W: Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – S. 51-64

GRASZEWICZ, Marek
Stereotyp i „trudna miłość” : o twórczości dramaturgicznej Mariana Pankowskiego / Marek Graszewicz // Że. – 1990, nr 7-8, s. 32-38

GRASZEWICZ, Marek
Stereotyp kulturowy w twórczości dramatycznej Mariana Pankowskiego jako wyraz tzw. „trudnej miłości” / Marek Graszewicz // W: Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego. – Wrocław : Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, 1990. – S. 17-27

JABŁONOWSKA, Paulina
Nasz pisarz emigracyjny / Paulina Jabłonowska // Ziemia Sanocka. – 1990, nr 7, s. 5

LATAWIEC, Krystyna
Nadrealny wymiar rzeczywistości teatralnej Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec // W: Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego. – Wrocław : Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, 1990. – S. 6-16

LATAWIEC, Krystyna
Twórczość Mariana Pankowskiego na tle tradycji kulturowej i przemian artystycznych literatury współczesnej / Krystyna Latawiec // W: Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – S. 40-50

Marian Pankowski // W: Les Écrivains polonais. – Paris : L’O&il de la lettre, 1990. – S. 28, 34

Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – 132 s. ; 20 cm. – Bibliogr. przedm.-podm. s. 80-123
(Zawiera: Przedmowa / Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz. Scenariusz martwego dzieciństwa / Marian Pankowski. Główne aspekty pisarstwa Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Twórczość Mariana Pankowskiego na tle tradycji kulturowej i przemian artystycznych literatury współczesnej / Krystyna Latawiec. Odbiór twórczości Mariana Pankowskiego na Zachodzie / Elisabeth Destrée-Van Wilder. środowisko kulturalne Sanoka w okresie międzywojennym 1918-1939 / Wojciech Sołtys. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Tomasz Korzeniowski)

PYTASZ, Marek
Marian Pankowski, czyli o przełamywaniu tabu / Marek Pytasz // W: Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego. – Wrocław : Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, 1990. – S. 28-37

Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego. – Wrocław : Ośrodek Teatru Otwartego “Kalambur”, 1990. – 63 s. : faks., portr. ; 24 cm. – Zeszyt dokumentacji powstały w wyniku sesji naukowej poświeconej twórczości dramatycznej Mariana Pankowskiego, zorganizowanej z okazji 70-tych urodzin pisarza, dnia 27 kwietnia 1990 r. w Ośrodku Teatru Otwartego „Kalambur”. – Opis wg okł.
(Zawiera: Wstęp. Nadrealny wymiar rzeczywistości teatralnej Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Stereotyp kulturowy w twórczości dramatycznej Mariana Pankowskiego jako wyraz tzw. “trudnej miłości” / Marek Graszewicz. Marian Pankowski, czyli o przełamywaniu tabu / Marek Pytasz. Zapis dyskusji – fragmenty. Marian Pankowski oczami reżysera / Bogusław Litwiniec. Marian Pankowski oczami tłumacza / Elisabeth Destrée-Van Wilder. Wywiady z Marianem Pankowskim. Recenzje ze spektakli sztuk Mariana Pankowskiego wystawionych w Kalamburze i prasowe reminiscencje sesji poświęconej dramatopisarstwu Pankowskiego. Notka biograficzna)

WOLAŃCZYK, Tomasz
„Wiwat pierogi z pawimi piórami!” / Tomasz Wolańczyk // Teatr. – 1990, nr 5, s. 31

ZAWADA, A.
Pankowski przeciw mitologii polskości / A. Zawada // Odra. – 1990, nr 10, s. 63-65

ZIELIŃSKI, Jan
Leksykon polskiej literatury emigracyjnej / Jan Zieliński. – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Lublin : „FIS” : „UNIPRESS”, 1990. – S. 104-106

1991

BARĆ, Stanisław
Marian Pankowski – poeta, prozaik, dramaturg / Stanisław Barć. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991. – 181, [2] s. ; 21 cm. – Bibliogr. prac M. Pankowskiego na s. 4 okł.. – ISBN 83-227-0426-7
Rec.: Faron Bolesław // Ruch Literacki. – 1992, z. 6, s. 735-737; Ruta-Rutkowska Krystyna // Przegląd Humanistyczny. – 1994, nr 2, s. 154-156

BARĆ, Stanisław
Mity i stereotypy w prozie Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć // Akcent. – 1991, nr 4, s. 124-135

BARĆ, Stanisław
O twórczości Pankowskiego / Stanisław Barć // Przegląd Humanistyczny. – 1991, nr 5-6, s. 93-106

1992

DANILEWICZ-ZIELIŃSKA, Maria
Szkice o literaturze emigracyjnej / Maria Danilewicz-Zielińska. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 29-30, 146, 286, 297, 315, 326, 352-354, 385, 391, 396

LATAWIEC, Krystyna
Sposób istnienia postaci w dramaturgii Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. – R. 29-30 (1992-1993), s. 123-140

LATAWIEC, Krystyna
Wewnętrzne i zewnętrzne zdialogizowanie twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Historycznoliterackie. – Z. 11 (1992), s. 35-55

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Bunt metafizyczny : o dwóch dramatach Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska // Ogród. – 1992, nr 3-4, s. 149-159

1993

KUNCEWICZ, Piotr
Agonia i nadzieja. T. 3, Poezja polska od 1956 / Piotr Kuncewicz. – Warszawa : BGW, 1993. – S. 294-297

Literatura emigracyjna 1939-1989. T.1 / red. Józef Garliński [i in.]. – Katowice : śląsk, 1993. – S. 95, 97, 106, 109

Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie : 1939-1980 : praca zbiorowa / Bolesław Klimaszeski, Ewa R. Nowakowska, Wojciech Wyskiel. – Warszawa : Interpress, 1993. – S. 262-263

PRZYBYLSKI, Ryszard K.
Ciemności Mariana Pankowskiego / Ryszard K. Przybylski // Dialog. – 1993, nr 1-2, s. 163-167

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
„Ksiądz Helena” Mariana Pankowskiego jako rytuał kozła ofiarnego / Krystyna Ruta-Rutkowska // Ogród. – 1993, nr 1-4, s. 169-179

1994

FIUT, Aleksander
Pankowski : mity i seks / Aleksander Fiut // Teksty Drugie. – 1994, nr 2, s. 131-141

LATAWIEC, Krystyna
Na scenie świata i teatru : o dramaturgii Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. – Kraków : „Universitas”, 1994. – 167, [2] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 159-161. – Indeks. – Rés. – ISBN 83-7052-238-6

Pologne singuliere et plurielle : la prose polonaise contemporaine : études sur l`individualisme et la sociabilité, l`identité unique ou multiple / textes réunis par Marek Tomaszewski. – [Villeneuve-d`Ascq] : Presses Univ. de Lille, 1994. – 330 s. ; 24 cm. – (Politiques). – Avant-propos / Daniel Beauvois. – Introduction / M. Tomaszewski. – ISBN 2-85939-430-3
Zawiera m. in.: Marian Pankowski ou la dérision humaniste / Alain van Crugten

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Postmodernistyczne teatrowania Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska // Ogród. – 1994, nr 3, s. 208-216

1995

BARTELSKI, Lesław M.
Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : Leksykon / Lesław M. Bartelski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – S. 310-311

BŁAŻEWICZ, BARTOSZ
Nagrodzeni przez Radę Miasta / Bartosz Błażewicz // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 23, s. 4

FISZBAK, Zbigniew
Od ewokacji dzieciństwa do buntu przeciw emigracyjności : (wczesna proza Mariana Pankowskiego) / Zbigniew Fiszbak. – Streszcz. w jęz. ang. // Prace Polonistyczne. – Ser. 50. – (1995) s. 283-311

FIUT, Aleksander
Pytanie o tożsamość / Aleksander Fiut. – Kraków : „Universitas”, 1995. – S. 59-73

KUNCEWICZ, PIOTR
Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N-Ż / Piotr Kuncewicz. – Warszawa : GRAF-PUNKT, 1995. – S. 77-79

1996

Littérature et émigration dans les pays de l`Europe centrale et orientale / publié sous la dir. de Maria Delaperriere ; Institut de Recherche et d`Étude des Nouvelles Institutions et Sociétés a l`Est, Centre National de la Recherche Scientifique – Université de Paris-Sorbonne. – Paris : Inst. d`Études Slaves, 1996. – 224 s. ; 24 cm. – (Cultures et Sociétés de l`Est, ISSN 0765-0213 ; 27). – Tyt. na okł.: Littérature et émigration : Europe centrale et orientale. – ISBN 2-7204-0320-2 (brosz.)
Zawiera m.in.: Les mythes et la sexualité : l`exemple de Pankowski / Aleksander Fiut

PIJEWSKI, Łukasz
Poczytajmy Pankowskiego / Łukasz Pijewski // Tygiel Kultury. – 1996, nr 10/11, s. 75-76

SKROBAŁA, Czesław A.
Sanocki pejzaż z kawkami / Czesław A. Skrobała // Ziemia Krośnieńska. – 1996, nr 3, s. 10-11

Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. T. 1 / pod red. Mariana Kisiela i Włodzimierza Wójcika. – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, 1996. – 132 s. : il. ; 21 cm. – (Szkice Literackie i Naukowe ; 1). – ISBN 83-86023-52-X

SZUBER, Janusz
Mariana Pankowskiego teatrownie nad świętym barszczem / Janusz Szuber // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 10, s. 6

1997

LATAWIEC, Krystyna
Marian Pankowski : biografia i język / Krystyna Latawiec // Impresje Muzealne. – Nr 4 (1997), s. 11

LATAWIEC, Krystyna
Między mitem a historią : o teatrze Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec // Fraza. – 1997, nr 4, s. 40-51

Wokół „Fary” Mariana Pankowskiego / oprac. Tomasz Korzeniowski // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 7, s. 1-3

ZAJĄC, Edward
Na początku był Grzegorz / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 6, s. 11

1998

Acta Pancoviana. T.1 / [red nacz. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – 61, [3] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-86634-39-1
(Zawiera: Wstęp. Miasto / Marian Pankowski. Z jakim przystajesz, takim się stajesz … : (Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza) / Marian Pankowski. Marian Pankowski na Zachodzie : przekłady wystąpień i artykułów o Marianie Pankowskim i jego książkach w publikacjach francuskojęzycznych lat 1989-1997. Marian Pankowski : twórczość / oprac. Tomasz Korzeniowski. Marian Pankowski : kronika życia i twórczości. Album rodzinne)

Album rodzinne // Acta Pancoviana. – T. 1 (1998), s. 55-[62]

(bem)
Marian Pankowski Honorowy Obywatel Królewskiego Miasta Sanoka / (bem) // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 25, s. 6

BOCZAR, Maria
Honorowe obywatelstwo / Maria Boczar // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 19, s. 5

BURGHARDT, Andrzej
Kresowe ojczyzny Janusza Szubera i Mariana Pankowskiego / Andrzej Burghardt // W: Góry, literatura, kultura. T. 3 / red. Jacek Kolbuszewski. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2055). – S. 131-142

CHOMISZCZAK, Tomasz
Ob-sesyjnie o Marianie Pankowskim / Tomasz Chomiszczak // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 9, s. 4-5

(drm)
Obywatelstwo „grodu Grzegorza” / (drm) // Nowiny. – 1998, nr 111, s. 12

(emes)
Pankowski Obywatel / (emes) // Nowiny. – 1998, nr 140, s. 12

KORZENIOWSKI, Tomasz
Mistrz i laureaci / Tomasz Korzeniowski // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 26, s. 6

KORZENIOWSKI, Tomasz
Pankowskiego obecność i nieobecność / Tomasz Korzeniowski // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 26, s. 6

Marian Pankowski : dykcjonarz literatów Ziemi Sanockiej // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 5, s. 7

Marian Pankowski. Kronika życia i twórczości // Acta Pancoviana. – T. 1 (1998), s. 51-54

Marian Pankowski na Zachodzie : Przekłady wystąpień i artykułów o Marianie Pankowskim i jego książkach w publikacjach francuskojęzycznych lat 1989-1997 // Acta Pancoviana. – T. 1 (1998), s. 12-47

Marian Pankowski. Twórczość / oprac. Tomasz Korzeniowski // Acta Pancoviana. – T. 1 (1998), s. 48-50

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Pejzaże ziemi rodzinnej / Krystyna Ruta-Rutkowska // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 5, s. 4-5

SZUBER, Janusz
Plebejskość nobilitowana / Janusz Szuber // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 9, s. 5

1999

Acta Pancoviana. Nr 2 / [red. nacz. Leszek Puchała] . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1999. – 93, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-86634-69-3
(Zawiera: Od redakcji. Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego / Janusz Szuber. Otwarcie sesji popularnonaukowej „Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego” / Tomasz Korzeniowski. Kresowa ojczyzna Mariana Pankowskiego / Andrzej Burghardt. Kluczowe problemy twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Romantyczne kreacje postaci w dramatach Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Anarchia i forma : uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego / Wojciech Ligęza. Czy Marian Pankowski jest pisarzem pornograficznym? / Paweł Sawicki. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / oprac. Tomasz Korzeniowski. Kalendarium wydarzeń. Album sanockie)

Album sanockie // Acta Pancoviana. – T. 2 (1999), s. 87-93

BARĆ, Stanisław
Kluczowe problemy twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć // Acta Pancoviana. – Nr 2 (1999), s. 23-34

BURGHARDT, Andrzej
Kresowa ojczyzna Mariana Pankowskiego / Andrzej Burghardt // Acta Pancoviana. – Nr 2 (1999), s. 15-22

GŁĘBICKA, Ewa
Pankowski Marian / Ewa Głębicka // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 6, N-P / red. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan ; [zespół aut. Katarzyna Batora i in.]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – S. 240-244

Kalendarium wydarzeń związanych z uroczystością nadania Marianowi Pankowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka (impreza zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Korporacja Literacka oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku) // Acta Pancoviana. – T. 2 (1999), s. 84-85

KORZENIOWSKI, Tomasz
Otwarcie sesji popularnonaukowej „Marian Pankowski. 60-lecie debiutu literackiego” / Tomasz Korzeniowski // Acta Pancoviana. – T. 2 (1999), s. 12-14

LATAWIEC, KRYSTYNA
Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec // Acta Pancoviana. – Nr 2 (1999), s. 35-43

LIGĘZA, Wojciech
Anarchia i forma : uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego / Wojciech Ligęza // Acta Pancoviana. – Nr 2 (1999), s. 53-63

LIGĘZA, Wojciech
Wynalazki lingwistyczne Pankowskiego / Wojciech Ligęza // Dodatek Kulturalny. – 1999, nr 8, s. 1-2

Marian Pankowski. Twórczość : Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / oprac. Tomasz Korzeniowski // Acta Pancoviana. – Nr 2 (1999), s. 75-83

RUTA-RUTKOWSKA, KRYSTYNA
Dlaczego Pankowski zaczął pisać dramaty? / Krystyna Ruta-Rutkowska // Teatr. – 1999, nr 6, s. 40-43

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Romantyczne kreacje postaci w dramatach Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska // Acta Pancoviana. – Nr 2 (1999), s. 44-52

SAWICKI, Paweł
Czy Marian Pankowski jest pisarzem pornograficznym? / Paweł Sawicki // Acta Pancoviana. – Nr 2 (1999), s. 64-74

SZUBER, Janusz
Marian Pankowski. 60-lecie debiutu literackiego : Przemówienie na otwarcie sesji Rady Miasta Sanoka / Janusz Szuber // Acta Pancoviana. – Nr 2 (1999), s. 9-11

W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych : studia i szkice / pod red. Zbigniewa Andresa. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. – 362 s. ; 21 cm. – (Wydawnictwa WSP w Rzeszowie ; 768). – Indeks. – ISBN 83-87288-14-4

2000

BARĆ, Stanisław
Pankowski Marian / Stanisław Barć // W: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1 / red. Krzysztof Dybciak, Zdzisław Kudelski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. – S. 306-310

CHOMISZCZAK, Tomasz
„Przechodził tędy Marian Pankowski…” / Tomasz Chomiszczak // Nowa Okolica Poetów. – 2000, nr 1, s. 266-271

DRWIĘGA, Ewa
Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1990-1999 / Ewa Drwięga. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 18 s.

JUDYCKA, Agata
Polonia : słownik biograficzny / Agata Judycka, Zbigniew Judycki ; [red. prow. Irena Pinkiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – S. 233

KOMENDANT, Tadeusz
Kacetowe tango / Tadeusz Komendant // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 166, dod. s. 6

Pankowski Marian // W: Literatura polska XX wieku : Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P-Z / red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – S. 6. – ISBN 83-01-13029-6 (t. 2)

RUTA-RUTKOWSKA, KRYSTYNA
Metateatralne gry w dramacie współczesnym na przykładzie twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska // Pamiętnik Literacki. – 2000, z. 4, s. 125-153

2001

LIEBERMAN, Patrice
Polish relish / Patrice Lieberman // The Bulletin. – 2001, nr 9, s. 28-29

LIGĘZA, Wojciech
Jaśniejsze strony katastrofy : szkice o twórczości poetów emigracyjnych / Wojciech Ligęza. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2001. – S. 223-256 : Marian Pankowski – od formy do anarchii. – ISBN 83-7052-654-3

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Dramaturgia Mariana Pankowskiego : problemy poetyki dramatu współczesnego / Krystyna Ruta-Rutkowska. – Warszawa : „DiG”, 2001. – 219 s. ; 25 cm. – Bibliogr. – Indeks. – ISBN 83-7181-214-0
Rec.: Czaplejewicz Eugeniusz // Przegląd Humanistyczny. – 2002, nr 1, s. 123-125

2002

FISZBAK, Zbigniew
Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego / Zbigniew Fiszbak. – Streszcz. w jęz. niem. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 5 (2002), s. 137-153

ZAJĄC, Edward
Literat Marian Pankowski : poczet honorowych / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 12, s. 7

ZAJĄC, Edward
Obywatele Honorowi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2002. – S. 115-117

ZAJDEL, Bartłomiej
Jeden, co zna prawdę. San w literaturze / Bartłomiej Zajdel // Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. – Z. 2 (2002), s. 122-125

2003

BEREZA, Henryk
[Marian Pankowski] / Henryk Bereza // Twórczość. – R. 59, nr 9 (2003), s. 153-154

GODDEERIS, Idesbald
Kultura and Belgium (1947-2000) : with particular attention to Maciej Broński / Idesbald Goddeeris // W: For East ist East : liber amicorum Wojciech Skalmowski / ed. by T. Soldatjenkova, E. Waegemans. – Leuven ; Paris : Peeters, 2003. – (Orientalia Lovaniensia Analecta ; 126). – S. 52-56

KUREK, Krzysztof
(Nie)obecność Pankowskiego / Krzysztof Kurek // Dialog. – 2003, nr 12, s. 60-65

MORAWIEC, Arkadiusz
Tematyka lagrowa w twórczości Mariana Pankowskiego / Arkadiusz Morawiec // W: Język, literatura, dydaktyka. T. 2 / red. Renata Jagodzińska, Arkadiusz Morawiec. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2003. – S. 25-42. – ISBN 83-87814-85-7

2004

Acta Pancoviana. Nr 3 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 66 s. ; 23 cm. – Bibliogr. – ISSN 1732-8713
(Zawiera: Od redakcji. [Patataj, patataj, patataj…] / Barbara Bandurka. [List do Janusza Szubera] / Marian Pankowski. O kruku i lisie / Marian Pankowski. Zachwycenie / Wojciech Ligęza. Piękny kąkol wyobraźni : Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji / Jan Wolski. Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów / Krystyna Latawiec. Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość / Janusz Drzewucki. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1993-2003 / oprac. Ewa Drwięga. Noty o autorach)

[Bibliografia Mariana Pankowskiego] // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. – R. 39 (2004), s. 125-126

DRZEWUCKI, Janusz
Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość / Janusz Drzewucki // Acta Pancoviana. – Nr 3 (2004), s. 52-56

LAM, Andrzej
„Kiść sanowej łoziny” : słowo o Marianie Pankowskim / Andrzej Lam // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. – R. 39 (2004), s. [3]-5

LATAWIEC, Krystyna
Marian Pankowski – pomiędzy Karpatami a europejską Civitas / Krystyna Latawiec // Konspekt. – Nr 20 (2004), s. 159-160

LATAWIEC, Krystyna
Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów / Krystyna Latawiec // Acta Pancoviana. – Nr 3 (2004), s. 44-51

LIGĘZA, Wojciech
Zachwycenie / Wojciech Ligęza // Acta Pancoviana. – Nr 3 (2004), s. 18-25

Marian Pankowski : Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1993-2003 / oprac. Ewa Drwięga // Acta Pancoviana. – T. 3 (2004), s. 57-62

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska // Acta Pancoviana. – Nr 3 (2004), s. 32-43

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Twórczość Mariana Pankowskiego a destrukcja romantyzmu / Krystyna Ruta-Rutkowska // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. – R. 39 (2004), s. 7-23

Spotkanie z Marianem Pankowskim // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. – R. 39 (2004), s. 125-126

(tch)
Pokłosie jubileuszu / (tch) // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 23, s. 6

WOLSKI, Jan
Piękny kąkol wyobraźni : Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji / Jan Wolski // Acta Pancoviana. – Nr 3 (2004), s. 26-31

2005

Acta Pancoviana. Nr 4 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2005. – 59 s. : fot. ; 23 cm. – Bibliogr. – ISSN 1732-8713
(Zawiera: Zamiast wstępu / Janusz Szuber. Na brukselskiej slawistyce, czyli polonistyka na obczyźnie / Marian Pankowski. Dług wdzięczności / Marian Pankowski. O pożytku z Belgii / Marian Pankowski. Pojawienie / Marian Pankowski. „Kultura” i Belgia / Idesbald Goddeeris. Polski smaczek / Patrice Lieberman. Ci belgijscy pisarze nie stąd / Pascale Haubruge. Recenzje książek. Marian Pankowski : Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (2003-2004) / oprac. Ewa Drwięga. Fotoreportaż)

(as)
Acta Pancoviana / (as). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 29, s. 4

FAZAN, Jarosław
Pankowski Marian / [Jarosław Fazan] //W: Encyklopedia literatury polskiej / pod red. Elżbiety Zarych. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005. – S. 530. – ISBN 83-7435-057-1

Fotoreportaż : Migawki z pobytu prof. Mariana Pankowskiego w Sanoku (28-29 maja 2004 r.) // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 56-59

GODDEERIS, Idesbald
„Kultura” i Belgia / Idesbald Goddeeris // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 37-41

HAUBRUGE, Pascale
Ci belgijscy pisarze nie stąd / Pascale Haubruge // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 45-47

KRUPIŃSKI, Piotr
Podwójne życie Rudolfa Niemca / Piotr Krupiński // Pogranicza. – 2005, nr 6, s. 102-104
Zawiera rec. książki: Rudolf / Marian Pankowski. – Wyd. 3. – Kraków, 2005

LATAWIEC, Krystyna
Zasada estetycznego dystansu w prozie senioralnej Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. – Streszcz. w jęz. ang. – Materiały z IV konferencji poświęconej krytyce literackiej, teatralnej i filmowej, Maniowy // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 5 (2005), s. 139-151

LIEBERMAN, Patrice
Polski smaczek / Patrice Lieberman // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 42-44

Marian Pankowski // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 47, dod. Książki w Tygodniku, s. 7

Marian Pankowski : Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (2003-2004) / oprac. Ewa Drwięga // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 53-55

OSTASZEWSKI, Robert
Pojedynek natury z kulturą / Robert Ostaszewski // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 47, dod. Książki w Tygodniku, s. 7
Zawiera rec. książki: Rudolf / Marian Pankowski. – Wyd. 3. – Kraków, 2005

PASTERSKA, Jolanta
Podwójne życie Rudolfa / Jolanta Pasterska // Fraza. – R. 11 [15], nr 3 (2005), s. 268-270
Zawiera rec. książki: Rudolf / Marian Pankowski. – Wyd. 3. – Kraków, 2005

SOBOLEWSKA, Justyna
Na oklep na słowach : Przed Witkowskim był Pankowski / Justyna Sobolewska // Przekrój. – 2005, nr 42, s. 85
Zawiera rec. książki: Rudolf / Marian Pankowski. – Wyd. 3. – Kraków, 2005

SZUBER, Janusz
Zamiast wstępu / Janusz Szuber // Acta Pancoviana. – Nr 4 (2005), s. 3

ŚMIEJA, Wojciech
Czytelnik nareszcie odnaleziony!? / Wojciech Śmieja // Czas Kultury. – R. 21, nr 6 (2005), s. 161-166
Zawiera rec. książki: Rudolf / Marian Pankowski. – Wyd. 3. – Kraków, 2005

2006

BARAN, Józef
Tragarze wyobraźni / Józef Baran. – Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2006. – S. [289] : il. : Pankowski : Trudna wolność. – ISBN 83-89891-32-8

CHARNAS, Tomasz
Poezja prozy Mariana Pankowskiego / Tomasz Charnas // Czas Kultury. – R. 22, nr 3 (2006), s. 156-158
Zawiera rec. książki: Bal wdów i wdowców / Marian Pankowski. – Kraków, 2006

CUBER, Marta
Święto miłości / Marta Cuber // Nowe Książki. – 2006, nr 7, s. 68-69
Zawiera rec. książki: Bal wdów i wdowców / Marian Pankowski. – Kraków, 2006

DARSKA, Bernadetta
Rytuały starości / Bernadetta Darska // Twórczość. – R. 62, nr 9 (2006), s. 86-87
Zawiera rec. książki: Bal wdów i wdowców / Marian Pankowski. – Kraków, 2006

Die steinerne hölle // Spotkajmy się we Wrocławiu. – 2006, nr 2, s. [11]

Kamienne piekło // Spotkajmy się we Wrocławiu. – 2006, nr 2, s. 9

Marian Pankowski // Spotkajmy się we Wrocławiu. – 2006, nr 2, s. 8

Marian Pankowski // Spotkajmy się we Wrocławiu. – 2006, nr 2, s. 10

NASIŁOWSKA, Anna
Literatura okresu przejściowego 1975-1996 : [podręcznik akademicki] / Anna Nasiłowska ; red. nauk. Alina Brodzka, Elżbieta Sarnowska- Temeriusz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – (Mała Historia Literatury Polskiej). – S. 97-[99] : Pankowski. – ISBN 978-83-01-14947-5. – ISBN 83-01-14947-7

OSTASZEWSKI, Robert
Przerażające maski wesołych starców / Robert Ostaszewski // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 97, s. 11
Zawiera rec. książki: Bal wdów i wdowców / Marian Pankowski. – Kraków, 2006

WIEDEMANN, Adam
Marian Pankowski : homilia / Adam Wiedemann // Twórczość. – R. 62, nr 4 (2006), s. 110-111

2007

DąBROWSKA, Danuta
Słowacki Mariana Pankowskiego / Danuta Dąbrowska // Dyskurs (Szczecin). – Z. 3 (2007), s. 111-127

KRUPIŃSKI, Piotr
Eros i Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego / Piotr Krupiński // Dyskurs (Szczecin). – Z. 3 (2007), s. 129-157

KRUPIŃSKI, Piotr
Hololand, czyli niekrótki przewodnik po muzeum, któremu nigdy nie dane było powstać / Piotr Krupiński // Pogranicza. – 2007, nr 4, s. 79-86

Pankowski Marian //W: Literatura polska : epoki literackie, prądy i kierunki, dzieła i twórcy / red. Sławomir Żurawski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 521. – ISBN 978-83-01-15130-0

POCHŁÓDKA, Anna
Dalsze pogłoski o aniołach / Anna Pochłódka // Dekada Literacka. – R. 17, nr 5-6 (2007), s. 54-57
Zawiera rec. książki: Ostatni zlot aniołów / Marian Pankowski. – Warszawa, 2007

2008

BURNATOWSKI, Jan
„Bal wdów i wdowców” Mariana Pankowskiego w perspektywie antropologii śmierci / Jan Burnatowski. – Streszcz. ang. – Materiały z VII konferencji naukowej poświęconej literaturze i antropologii, Maniowy // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 8 (2008), s. 98-104

CHOMISZCZAK, Tomasz
Krótko, zimno i swobodnie, czyli Pankowski na koniec roku / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2008, nr 51-52, s. 8

FISZBAK, Zbigniew
Europejczyk w Kartoflanii : o powrotach do “małej ojczyzny” w powieściach Mariana Pankowskiego / Zbigniew Fiszbak. – Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 11 (2008), s. 167-182

FRYC, Katarzyna
Tuwim, anioły i pensum / Katarzyna Fryc // Gazeta Wyborcza – Trójmiasto. – 2008, nr 139, s. 6

MOJSAK, Kajetan
„Przygody ciała” – podmiotowość i groteska w powieści “Matuga idzie” Mariana Pankowskiego / Kajetan Mojsak. – Streszcz. w jęz. ang. // Pamiętnik Literacki. – R. 99, z. 4 (2008), s. 123-144

(msw)
Sanoczanin nagrodzony w Gdyni / (msw). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2008, nr 25, s. 2

PASTERSKA, Jolanta
„Lepszy” Polak? : obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku / Jolanta Pasterska. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 17, 29, 44, 95, 149, 176, 177, 182, 183, 221, 235, 239, 244, 245, 268, 270, 271, 296, 301, 304-307, 309, 311, 327, 342, 343, 350, 399, 401. – ISBN 978-83-7338-356-2

POPRAWA, Adam
Apologie Pankowskiego / Adam Poprawa // Tygodnik Powszechny. – 2008, nr 8, dod. s. 4
Zawiera rec. książki: Bal wdów i wdowców / Marian Pankowski. – Kraków, 2006
Zawiera rec. książki: Ostatni zlot aniołów / Marian Pankowski. – Warszawa, 2007

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Szkice o twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. – 174 s. : 21 cm. – Bibliogr. s. 163-169. – Indeks. – ISBN 978-83-89663-14-6

2009

BAŁDA, Waldemar
Krakowski benefis Pankowskiego / Waldemar Bałda // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 49, s. 10

BOCZKOWSKA, Magdalena
Ostatni kadysz / Magdalena Boczkowska // Twórczość. – R. 65, nr 5 (2009), s. 101-103
Zawiera rec. książki: Była Żydówka, nie ma Żydówki / Marian Pankowski. – Warszawa, 2008

BURNATOWSKI, Jan
Kategoria protagonizmu w twórczości senioralnej Mariana Pankowskiego / Jan Burnatowski. – Streszcz. w jęz. ang. – Materiały z 9. konferencji naukowej „Proza polska po roku 1989. Strategie czytania”, Maniowy // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 9 (2009), s. 246-257

CHOMISZCZAK, Tomasz
Segal i Pankowski – koledzy z gimnazjalnej ławy. Cz. 1 / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 30, s. 6

CHOMISZCZAK, Tomasz
Segal i Pankowski – koledzy z gimnazjalnej ławy. Cz. 2 / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 31, s. 4

CHOMISZCZAK, Tomasz
Segal i Pankowski – koledzy z gimnazjalnej ławy. Cz. 3 / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 32, s. 4

CHOMISZCZAK, Tomasz
Segal i Pankowski – koledzy z gimnazjalnej ławy. Cz. 4 / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 33, s. 4

CHOMISZCZAK, Tomasz
Segal i Pankowski – koledzy z gimnazjalnej ławy. Cz. 5 / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 34, s. 4

[CHOMISZCZAK, Tomasz]
Segal i Pankowski – koledzy z gimnazjalnej ławy. Cz. 6 / [Tomasz Chomiszczak]. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 35, s. 4

emes
Ławeczka Mariana Pankowskiego / emes // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 45, s. 4

emes
Ławeczka Pankowskiego / emes. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 46, s. 7

IWASIÓW, Inga
Jedyna uratowanka / Inga Iwasiów // Nowe Książki. – 2009, nr 4, s. 54-55
Zawiera rec. książki: Była Żydówka, nie ma Żydówki / Marian Pankowski. – Warszawa, 2008

KRAMEK-KLICKA, Anna
Przygody ciała i ducha : transgresje w prozie Mariana Pankowskiego i Michała Witkowskiego / Anna Kramek // Res Publica Nowa. – R. 22, nr 5 (2009), s. 14-17

MAZUR-FEDAK, Jolanta
Wielogłosowość w powieściach Mariana Pankowskiego na podstawie “Smagłej swobody” i “Granatowego goździka” / Jolanta Mazur-Fedak. – Bibliogr. s. 234. – Streszcz. w jęz. ang. // W: Podkarpacie : język – literatura – kultura / red. Halina Kosętka, Anna Chudzik, Renata Gadamska-Serafin ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok : PWSZ im. Jana Grodka, 2009. – S. 223-235. – ISBN 978-83-61802-12-9

SIENKIEWICZ-WOSKOWICZ, Małgorzata
Marian Pankowski – “słów sanockich brukselski jubiler” / Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2009, nr 46, s. 7

2010

BANDURA, Michał
Historia, dziejba, genealogia duchowa / Michał Bandura // Twórczość. – R. 66, nr 4 (2010), s. 110-112
Zawiera rec. książki: Niewola i dola Adama Poremby / Marian Pankowski. – Kraków, 2009

BURNATOWSKI, Jan
Pankowski na Conrad Festival / Jan Burnatowski. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2010, nr 46, s. 13

CHAŁUPNIK, Agata
Pankowski i Różewicz / Agata Chałupnik // Dialog. – R. 55, nr 10 (2010), s. 106-116

J.W.
Marian Pankowski / J.W. // Nowe Książki. – 2010, nr 1, s. 4 okł.

KOśCIELNIAK, Marcin
Ojciec Pankowski / Marcin Kościelniak. – Referat // Dialog. – R. 55, nr 10 (2010), s. 96-105

(msw)
Marian Pankowski laureatem Nagrody im. Turzańskich / (msw) // Tygodnik Sanocki. – 2010, nr 5, s. 5

NOWACKI, Dariusz
Prosta opowieść znad Sanu / Dariusz Nowacki // Nowe Książki. – 2010, nr 1, s. 8-9
Zawiera rec. książki: Niewola i dola Adama Poremby / Marian Pankowski. – Kraków, 2009

OSTROWSKA, Joanna
Wyjątkowo “inna” literatura pamiętania : holocaustowo-obozowe “przygody” Mariana Pankowskiego / Joanna Ostrowska // Res Publica Nowa. – R. 23, nr 9 (2010), s. 39-46

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Marian Pankowski i kwestie religii / Krystyna Ruta-Rutkowska // Twórczość. – R. 66, nr 8 (2010), s. 42-50

RUTKIEWICZ, Paweł
Marian Poremba-Złotousty / Paweł Rutkiewicz // Opcje. – 2010, nr 1, s. 89-90
Zawiera rec. książki: Niewola i dola Adama Poremby / Marian Pankowski. – Kraków, 2009

SOBOL, Karol
Wojna Adama Poremby / Karol Sobol // Tygiel Kultury. – 2010, nr 1-3, s. 165-167
Zawiera rec. książki: Niewola i dola Adama Poremby / Marian Pankowski. – Kraków, 2009

SOBOLCZYK, Piotr
Polski rycerz pod carycą / Piotr Sobolczyk // Pogranicza. – 2010, nr 1, s. 97-99
Zawiera rec. książki: Niewola i dola Adama Poremby / Marian Pankowski. – Kraków, 2009

WAWRZYŃCZYK, Jan
Z twórczości Mariana Pankowskiego : (ciekawostki leksykalne) / Jan Wawrzyńczyk. – Łódź : eConn, 2010. – 75 s. ; 15 cm. – ISBN 978-83-61244-72-1

2011

BURNATOWSKI, Jan
Panko nie żyje / Jan Burnatowski. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2011, nr 17, s. 10

CHOMISZCZAK, Tomasz
Jedyne kryterium – jakość. Marian Pankowski i antologie / Tomasz Chomiszczak // Fraza. – R. 20, nr 2 (2011), s. 120-133

CHOMISZCZAK, Tomasz
Od gimnazjalnej stalówki do literackiego pióra. Segal i Pankowski : koledzy ze szkolnej ławy / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Rocznik Sanocki. – R. 10 (2011), s. 155-165

CHOMISZCZAK, Tomasz
Pankowski vs Miłosz : w kręgu paryskiej “Kultury”. Cz. 1 / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2011, nr 30, s. 8

CHOMISZCZAK, Tomasz
Pankowski vs Miłosz : w kręgu paryskiej “Kultury”. Cz. 2 / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2011, nr 31, s. 9

CHOMISZCZAK, Tomasz
Pankowskiego premiera pośmiertna / Tomasz Chomiszczak. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2011, nr 50, s. 10

CZAPLIŃSKI, Przemysław
Pank’s not dead, czyli pisarz XX-wieczny wobec kanonu / Przemysław Czapliński. – Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. – 2011, nr 6, s. 29-48

JANKOWICZ, Grzegorz
Jakość nieboskłonu / Grzegorz Jankowicz // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 18, s. 10-11

JANKOWICZ, Grzegorz
Żyć mową na umór / Grzegorz Jankowicz // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 15, s. 32-33

KRUPIŃSKI, Piotr
Ciało, historia, kultura : pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu / Piotr Krupiński. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. – 254 s. ; 21 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (829) 805). – Na s. tyt. także t. 829., oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia, do nru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie. – Bibliogr. s. 225-240. – Indeks. – ISBN 978-83-7241-842-5

(ks)
Ostatnia droga Mistrza / (ks, kk). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2011, nr 15, s. 6

LATAWIEC, Krystyna
Spełnione życie Mariana Pankowskiego (1919-2011) / Krystyna Latawiec // Fraza. – R. 20, nr 2 (2011), s. 99-101

MARECKI, Piotr
Nam wieczna w polszczyźnie rozróba! : Marian Pankowski mówi / Piotr Marecki. – Kraków : Korporacja Ha!art, 2011. – 319, [1] s. : il. ; 23 cm + 1 płyta kompaktowa (CD ; 12 cm). – (Literatura Non Fiction ; 5). – Płyta kompaktowa CD zawiera wybrane fragmenty utworów Mariana Pankowskiego powstałych w latach 1938-2010 w wykonaniu autora. – Indeks. – ISBN 978-83-62574-26-4
Rec.: Komendant Tadeusz // Twórczość. – R. 68, nr 9 (2012), s. 91-98

MąCZKA, Jacek
Pomiędzy naturą a kulturą : Uwagi o twórczości Mariana Pankowskiego / Jacek Mączka //W: Bieszczady : natura – kultura / pod red. Haliny Kosętki, Renaty Gadamskiej-Serafin, Jolanty Mazur-Fedak. – Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, 2011. – Streszcz. w jęz. ang., ros. – S. 119-126. – ISBN 978-83-61802-40-2

MąCZKA, Jacek
Transgresja w twórczości Mariana Pankowskiego / Jacek Mączka // Fraza. – R. 20, nr 2 (2011), s. 108-114

MORAWIEC, Arkadiusz
O raju! / Arkadiusz Morawiec // Nowe Książki. – 2011, nr 3, s. 23
Zawiera rec. książki: Tratwa nas czeka… / Marian Pankowski. – Kraków, 2010

NYCZEK, Tadeusz
Sarmata w Brukseli / Tadeusz Nyczek // Przekrój. – 2011, nr 15, s. 41

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Pankowski pożegnanie / Krystyna Ruta-Rutkowska // Twórczość. – R. 67, nr 6 (2011), s. 114-116

SUBBOTKO, Donata
Zmarł Marian Pankowski / Donata Subbotko, Łukasz Grzymisławski // Gazeta Wyborcza. – 2011, nr 78, s. 17

SZUBER, Janusz
Marian Pankowski 1919-2011. Pisarz. Honorowy Obywatel Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka / Janusz Szuber. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2011, nr 14, s. 9

SZUBER, Janusz
Spóźnione życzenia noworoczne / Janusz Szuber // Fraza. – R. 20, nr 2 (2011), s. 102

(z)
Z Pankowskim w roli głównej / (z) // Tygodnik Sanocki. – 2011, nr 48, s. 5

2012

BANDURA, Michał
Panko i nowoczesność / Michał Bandura // Twórczość. – R. 68, nr 9 (2012), s. 75-90

KOMENDANT, Tadeusz
Kwiatki św. Mariana / Tadeusz Komendant // Twórczość. – R. 68, nr 9 (2012), s. 91-98
Zawiera rec. książki: Nam wieczna w polszczyźnie rozróba! Marian Pankowski mówi / Piotr Marecki. – Kraków, 2011

KOWALSKA, Anna
Marian Pankowski – wskazywanie palcem na swoją niezwykłość / Anna Kowalska // Twórczość. – R. 68, nr 9 (2012), s. 63-70

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
„Mój Król przegrany” Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska // Twórczość. – R. 68, nr 9 (2012), s. 116-117

 

 

Pin It on Pinterest