Zaznacz stronę

Jerzy Czajkowski

Etnograf, profesor Instytutu Archeologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, aktualnie profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. W latach 1973-1999 dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, członek Komitetu Etnologicznego Polskiej Akademii Nauk. Autor licznych publikacji z dziedziny etnografii.

Bibliografia

Podmiotowa:
WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1955

Ozdobne drabinki do kwiatów / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1955, nr 2, s. 100-103

1956

Wycinanki kielecko-radomskie / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1956, nr 4-5, s. 228-240

1957

Wycinanka ludowa na Kielecczyźnie / Jerzy Czajkowski // Ziemia Kielecka. – 1957, nr 2-3, s. 5

1958

Pisanki wielkanocne w woj. Kieleckim / Jerzy Czajkowski // Ziemia Kielecka. – 1958, nr 2, s. 4-5

1959

Droga Stanisława Zaręby / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1959, nr 1-2, s. 66-68

Jedlińskie kusaki / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1959, nr 3, s. 132-140

1960

Ozdobne ule skrzynkowe / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1960, nr 4, s. 206-210

1961

Ostatni garncarz Bardiowa / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1961, nr 1, s. 24-27

Zagroda wydłużona typu bielsko-hajnowskiego / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1961, nr 3, s. 153-165

1964

Chałupa tkacka z okolic Krosna / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1964, nr 2, s. 79-86

1966

Budownictwo wiejskie między Białą a Popradem / Jerzy Czajkowski // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 1 (1966), s. 153-172

Uwagi nad planem budynku mieszkalnego w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego. – (1966), s. 5-19

1967

Z badań nad budownictwem wiejskim w powiecie olkuskim / Jerzy Czajkowski // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 2 (1967), s. 75-99

1968

Hodowla owiec w Nowotarszczyźnie w XIX wieku w świetle źródeł statystycznych / Jerzy Czajkowski // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 3 (1968), s. 149-180

Kultura ludowa Starej Wsi w pow. oświęcimskim w świetle testamentów, inwentarzy i innych aktów prawnych w XIX w. / Jerzy Czajkowski, Lutosława Hajówna // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 3 (1968), s. 19-97

Recenzja / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1968, nr 3, s. 261-262
Zawiera rec.: Göcsej népi épitészete (Budownictwo ludowe w regionie Göcsej) / Toth Janos. – Budapest, 1963

1969

Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 9 (1969), s. 5-40

Wiejskie budownictwo mieszkalne w Beskidzie i na przyległym Pogórzu / Jerzy Czajkowski. – Il., mapy // Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego. – T. 2 (1969), s.7-255
Rec. Ruszel Krzysztof // Profile. – 1970, nr 12, s. 45-46

1970

Budownictwo wsi Kołomia (pow. Włocławek) w 1787 r. / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1970, nr 2, s 109-119

1971

Budownictwo wiejskie w okolicy Częstochowy w połowie XVIII wieku / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1971, nr 2, s. 103-116

1972

Konstrukcja sochowo-ślemieniowa w budownictwie wiejskim na terenie Polski / Jerzy Czajkowski // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 4 (1972), s. 67-127

1973

Zagroda kmieca z połowy XVIII w. w Moszczenicy pow. Gorlice / Jerzy Czajkowski. – Streszcz. ang., franc., niem., ros. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 17-18 (1973), s. 32-33

1974

Budownictwo wiejskie w północnej części Krakowskiego w XVIII wieku / Jerzy Czajkowski // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 5 (1974), s. 31-147

Ochrona przeciwogniowa elementów łatwopalnych / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., fran., niem., ros. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 19 (1974), s. 88-89

Parki etnograficzne w krajach europejskich / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 20 (1974), s. 72-78

Rozplanowanie chałup w rejonie przemyskim / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., franc., niem., ros. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 19 (1974), s. 5-15

1975

Architektura ludowa w sanockim skansenie / Jerzy Czajkowski // Budownictwo Wiejskie. – Nr 4 (1975), s. 18-20, 31

Międzynarodowa konferencja architektów w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 21 (1975), s. 5-6

Problemy związane z projektowaniem i organizacją parków etnograficznych / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 21 (1975), s. 13-19

Problems associated with planning and organisation of ethnograpfical parks / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 21 (1975), s. 20-22

1976

Budownictwo wiejskie w Krakowskiem / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem., ros. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 22 (1976), s. 49-132

Drogi rozwoju Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski. – Il, streszcz. ang., niem., ros. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 22 (1976), s. 44-48

Informacja o książkach / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 21 (1976), s. 84

Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 22 (1976), s. 5-6

Organizacja zespołowych badań terenowych w Muzeum Etnograficznym w Krakowie / Jerzy Czajkowski // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 6 (1976), s. 277-287

1977

Muzea na wolnym powietrzu w Szwecji / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 23 (1977), s. 70-80

Sanocki Park Etnograficzny / Jerzy Czajkowski // Biuletyn Informacyjny ZM i OZ. – 1977, nr 125, s. 94-96

Tradycje otwartego ogniska w izbach wiejskich w południowej Polsce / Jerzy Czajkowski. – Streszcz. ang., niem., ros. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 23 (1977), s. 4-8

Ze studiów nad budownictwem ludowym w Krakowskiem / Jerzy Czajkowski // Lud. – T. 61 (1977), s. 98-110

1978

Muzealnictwo skansenowskie w Rumunii / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 24 (1977), s. 106-115

Rumuńskie muzealnictwo skansenowskie / Jerzy Czajkowski // Biuletyn Informacyjny ZM i OZ. – 1978, nr 128, s. 101-103

1979

Möglichkeiten ethnographischer Freilichtmuseen im Bereich der Organisierung von Landwirtschaftsausstellungen / Jerzy Czajkowski // Acta Museorum Agriculturae. – R. XIV (1979), s. 45-53

O niektórych angielskich muzeach na wolnym powietrzu / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 25 (1979), s. 46-51

1980

Aktualny stan prac budowlanych w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. – Streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 1 (1980), s. 147-156

Landwirtschaftsausstellungen in ethnographischen Freilichtmuseen / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., pol. // Acta Scansenologica. – T. 1 (1980), s. 61-72

Muzealnictwo skansenowskie w Japonii / Jerzy Czajkowski // Acta Scansenologica. – T. 1 (1980), s. 129-131

Regionalizacja budownictwa mieszkalnego na północnych stokach Karpat / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 26 (1980), s. 5-14

Roman Reinfuss ( w 70 rocznicę urodzin i 50 rocznicę pracy naukowej) / Jerzy Czajkowski // Acta Scansenologica. – T. 1 (1980), s. 9-16

Stan badań nad wiejskim budownictwem w polskich Karpatach / Jerzy Czajkowski. -Bibliogr. – Il., streszcz. ang., niem. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 26 (1980), s. 14-41

Wybrane zagadnienia metodologiczne dotyczące urządzania ekspozycji skansenowskich / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang. // Acta Scansenologica. – T. 1 (1980), s. 29-39

Ze studiów nad historycznym rozwojem domu wiejskiego w południowej Polsce / Jerzy Czajkowski // Polska Sztuka Ludowa. – 1980, nr 3-4, s. 167-180

1981

Niektóré metodologické problémy expozície v múzeách v prírode / Jerzy Czajkowski // Zbornik Slovenského Národného Múzea, Etnografia 22. – R. LXXV (1981), s. 261-273

Obrady Zespołu Doradczego ds. Muzeów Skansenowskich w Sierpcu / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem.// Acta Scansenologica. – T. 2 (1981), s. 329-332

Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie w Sanoku w dniach 18-19 stycznia 1980 r. / Jerzy Czajkowski. – Streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 2 (1981), s. 265-271

Piętnastolecie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski // Rzeszowski Rocznik Muzealny. – T. 4 (1981), s. 287-308

Przegląd form i metod informacji w muzeach na otwartym powietrzu w Polsce i za granicą / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 2 (1981), s. 203-230

Radziecko-polskie seminarium skansenowskie / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 2 (1981), s. 335-338

Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Jerzy Czajkowski // Biuletyn Informacyjny ZM i OZ. – 1981, nr 143, s. 75-86

Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Jerzy Czajkowski. – Streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 2 (1981), s. 235-260

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 153
Zawiera rec.: Bielaruskaje narodnaje żilljo (Białoruskie ludowe mieszkanie) / E. R. Sabalenka, U.S. Gurkow, U.M. Iwanow, Dz. D. Suprun. – Mińsk, 1973

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 152
Zawiera rec.: Drauljanaje dojlidstwa biełaruskaga Paliessja XVII-XIX st. (Drewniane budownictwo białoruskiego Polesia XVII-XIX w.) / J.A. Jakimowicz. – Mińsk, 1978

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 154
Zawiera rec.: Lidová architektura na Moravé a ve Slezsku / V. Frolec. – Brno, 1974

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 155
Zawiera rec.: Narodna architektura Ukrajinciw Schidnyj Słowaczyzny, L’udova architektura Ukrajincov Wychodneho Slovenska / M. Sopoliga. – Svidnik, 1976

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 149-150
Zawiera rec.: Narodnoje architekturnoje tworczestwo / W. P. Samojłowicz. – Kijew, 1977

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 155-156
Zawiera rec.: Niederrheinische Bauernhäuser vom 15 bis zum Beginn des 18 / G. Eitzen. – Jahrhunderts, Köln-Bonn, 1981

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 153-154
Zawiera rec.: Pamjatniki narodnoj architektury i byta Biełorusii / pod red. W. K. Bondarczika. – Mińsk, 1979

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 150-151
Zawiera rec.: Silśkie żytło Podillja kineć XIX-XX st. (Wiejskie mieszkanie na Podolu koniec XIX-XX st.) / T.W. Kosmina. – Kijew, 1980

1982

Muzea na wolnym powietrzu – Ogólnopolska Konferencja w Sanoku / Jerzy Czajkowski // Ochrona Zabytków. – 1982, nr 1-2, s. 128-130

Recenzja / Jerzy Czajkowski // Rzeszowski Rocznik Muzealny. – T. 5 (1982), s. 316-318
Zawiera rec.: Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa, Cz. I / W. Gaj-Piotrowski. – Rzeszów, 1975

Über die historische Entwicklung der dörflichen Bauweise im südlichen Polen / Jerzy Czajkowski // Acta Academiae Scientiarum Hungaricae. – T. 31 (1982), s. 79-107

1984

A földmüvelési módok bemutatása a szabadtéri múseumokban / Jerzy Czajkowski // Haz és ember. – 1984, nr 2, s. 141-144

Uwagi o pracy Ignacego Tłoczka: Polskie budownictwo drewniane / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 28 (1984), s. 165-167
Zawiera rec.: Polskie budownictwo drewniane / Ignacy Tłoczek. – Wrocław, 1980

1985

Architektura cerkiewna / Jerzy Czajkowski // Kalendarz na 1985 r. – Rzeszów : KAW, 1985

10 lat Związku Muzeów na Wolnym Powietrzu w Europie / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 3 (1985), s. 19-39

Muzea na wolnym powietrzu w krajach socjalistycznych po II wojnie światowej / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 3 (1985), s. 65-79

Trzy posiedzenia Sekcji Skansenowskiej PAN ICOM / Jerzy Czajkowski // Acta Scansenologica. – T. 3 (1985), s. 374

1986

Kronika 1983 / Jerzy Czajkowski // Acta Scansenologica. – T. 4 (1986), s. 302-303

Organisation und Hauptziele der bäuerlichen Arbeiten im Freilichtmuseum / Jerzy Czajkowski // Freudenkreis Blätter. – 1986, nr 22, s. 87-92

Po kongresie muzeów / Jerzy Czajkowski // Informator Kulturalny Województwa Krośnieńskiego. – 1986, nr 5, s. 6-9

Wydawnictwa muzeów na wolnym powietrzu / Jerzy Czajkowski // Acta Scansenologica. – T. 4 (1986), s. 307-314

1987

Bojkowie – dawni mieszkańcy tej krainy / Jerzy Czajkowski. – Il., mapa // Poznaj Swój Kraj. – 1987, nr 9, s. 8-10

Die Skansenmuseen in den slavischen Ländern / Jerzy Czajkowski // Ethnologia Slavica. – T. 17 (1987), s. 97-124

Konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski // Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków. – 1987, nr 164, s. 109-114

1988

Czy żywut Łemki na Zakarpatii? U widpowid Iwanowi Krasowskiemu / Jerzy Czajkowski // Nasze Słowo. – 1988, nr 22, s. 6

Gdy mija 30 lat – czas refleksji / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 30 (1988), s. 5-11

1989

Kronika 1984-1989 / Jerzy Czajkowski // Acta Scansenologica. – T. 5 (1989), s. 273-282

Rozwój myśli skansenowskiej w Polsce 1945-1985 / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 5 (1989), s. 134-156

Wydawnictwa muzeów na wolnym powietrzu / Jerzy Czajkowski // Acta Scansenologica. – T. 5 (1989), s. 282-292

1990

Kronika 1986 / Jerzy Czajkowski // Acta Scansenologica. – T. 6 (1990), s. 329-330, 333-343

Uwagi o niektórych skansenach w RFN / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 6 (1990), s. 113-154

1991

O zasiedlaniu Podkarpacia / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1991, nr 49, s. 6

O zasiedlaniu Podkarpacia / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1991, nr 50, s. 6

1992

Bojkowie dawni mieszkańcy Bieszczadów / Jerzy Czajkowski // Poznaj Swój Kraj. – 1992, nr 7-8, s. 36-38

Łemkowie i Wołosi / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1992, nr 7, s. 5

Łemkowie a Wołosi (2) / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1992, nr 8, s. 5

Łemkowie a Wołosi (III) / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1992, nr 9, s. 5

Łemkowie a Wołosi (IV) / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1992, nr 10, s. 5

Zasiedlanie Podkarpacia / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1992, nr 1, s. 7

Zasiedlanie Podkarpacia / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1992, nr 2, s. 7

1993

Budownictwo ludowe w polskich Karpatach w XVI-XX wieku / Jerzy Czajkowski. -Bibliogr., il., streszcz. niem. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 31 (1993), s. 5-29

Historyczne zasiedlenie zachodniej Bojkowszczyzny / Jerzy Czajkowski // Płaj. – T. 6 (1993), s. 12-24

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 31 (1993), s. 133-137
Zawiera rec.: Biełorusskoje narodnoje zodcziestwo seredina XIX-XX w. / A. L. Łokotko. – Mińsk, 1991

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 31 (1993), s. 127-133
Zawiera rec.: Norske tommerhus fra mellomalderen. T. 1 / Arne Berg. – Oslo, 1989

1994

Recenzje / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 32 (1994), s. 191-194
Zawiera rec.: Klič od domova. Lidove stavby východnich Čech / Ludek Štepán, Josef Vařeka. – Hradec Kralove, 1991

Strój ludowy, Krościenko Wyżne, rok 1848 / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 32 (1994), s. 181-185

Szczegóły z życia ludu zebrane w r. 1872/3 w Korczynie pod Krosnem w czasie pobytu na wakacjach przez Franciszka Zycha kl. VII G / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 32 (1994), s. 167-179

1995

Pożar w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. – Il. // Acta Scansenologica. – T. 7 (1995), s. 105-120

Z historii muzealnictwa skansenowskiego w Europie / Jerzy Czajkowski // Lud. – T. 78 (1995), s. 81-95

1998

Pamięci Profesora Romana Reinfussa / Jerzy Czajkowski // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 5-6

2000

Skansen w Zawoi / Jerzy Czajkowski // Kielecka Teka Skansenowska. – T. 1 (2000), s. 219-232

2001

Lokalne muzea na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. niem. // Acta Scansenologica. – T. 8 (2001), s. 7-52

Mały świat z drewna / Jerzy Czajkowski // Matecznik. – 2001, nr1, s. 55-59

O pewnym unikalnym stole / Jerzy Czajkowski. – Il., streszcz. niem.// Acta Scansenologica. – T. 8 (2001), s. 157-166

Stół w muzeum w Użhorodzie / Jerzy Czajkowski // Płaj. – 2001, nr 23, s. 86-91

2002

źródła do historii materialnej Kielecczyzny / Jerzy Czajkowski // Kielecka Teka Skansenowska. – T. 2 (2002), s. 7-45

2003

Dach z koszyczkiem w dawnym polskim budownictwie / Jerzy Czajkowski // Lud. – T. 87 (2003), s. 111-170

Muzeum na wolnym powietrzu w Sanoku / Jerzy Czajkowski // Małopolska. – [T.] 5 (2003), s. 187-224

2004

A propos Hazeliusa i Skansenu / Jerzy Czajkowski. – Bibliogr. // Lud. – T. 88 (2004), s. 275-292 Polem. z: Artur Immanuel Hazelius (1833-1901) – twórca Nordiska museet i Skansenu w Sztokholmie / Waldemar Kopczyński // Lud. – T. 87 (2003)

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z perspektywy 45 lat / Jerzy Czajkowski. – Bibliogr., streszcz. w jęz. ang. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 36 (2004), s. 17-61

2005

Ochrona obiektów przemysłowych w muzeach na wolnym powietrzu / Jerzy Czajkowski. – Il. // Acta Scansenologica. – T. 9 (2005), s. 9-37

2006

Historyczne, osadnicze i etniczne warunki kształtowania się kultur po północnej stronie Karpat / Jerzy Czajkowski. – Il. // Zeszyty Sądecko-Spiskie. – T. 1 (2006), s. 18-49

 

Wydawnictwa zwarte

WYDAWNICTWA ZWARTE I ARTYKUŁY W WYDAW. ZWARTYCH

1965

Budownictwo / Jerzy Czajkowski. – Il. // W: Nad rzeką Ropą : zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. nauk. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 29-55

1967

Obrazy na szkle na Podlasiu / Jerzy Czajkowski. – [Lublin : Muzeum Lubelskie, 1967]. – S. [227]-232 : il. ; 24 cm. – (Nadb. z: Studia i Materiały Lubelskie – Etnografia, t. 2 1967). – Streszcz. ang., ros.

1971

Konstrukcja na sochy i ślemię w budownictwie wiejskim w Polsce / Jerzy Czajkowski // W: Medzinarodna konferencia kulturne společenstvo a diferencje o ludovom stavitel’stve v Karpatach : (tezy do referatu). – Smolenice, 1971. – [Msznp. powiel.]

1974

Konstrukcja na sochy w budownictwie wiejskim w Polsce / Jerzy Czajkowski // W: Ludové stavitel’stvo v karpatskiej oblasti. – Bratisława, 1974

1976

Die didaktisch-erzieherische Rolle der Freilichtmuseen / Jerzy Czajkowski // W: Tagungsbericht Stockholm 1976, Edukative Aufgaben und Dokumentation. – Köln, 1976. – S. 80-82. – (Führer und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums für Volkskunde; nr 9)

Musee de’l Architekture populaire de Sanok – Museum narodnogo stroitelstwa w Sanoku / Jerzy Czajkowski. – Rzeszów, 1976. – 69 s.

Museum of Folk Building at Sanok – Museum für Volksbauwesen in Sanok / Jerzy Czajkowski. – Rzeszów,1976. – 68 s.

1977

Budownictwo ludowe Podkarpacia / Jerzy Czajkowski. – Sanok; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977. – 145, [3] s. : 139 il. ; 18 cm. – Bibliogr. – Streszcz. niem.
Rec.: (a) // Podkarpacie. – 1978, nr 12, s. 6; Gazeta Sanocka. – 1978, nr 8, s. 5

1978

20 [Dwadzieścia] lat Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski // W: Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, 27-30 maj 1978. – Sanok, 1978. – S. 49-58

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski ; fot. Władysław Szulc. – Sanok ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. – 63, [1] s. : fot., rys., 1 mapa ; 16×18 cm

1979

Formy i metody ekspozycji w muzeach skansenowskich / Jerzy Czajkowski // W: Muzea skansenowskie w Polsce / red. Franciszek Midura. – Poznań : PWRiL, 1979. – 60-78

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski, Henryk Olszański // W: Muzea skansenowskie w Polsce / red. Franciszek Midura. – Poznań : PWRiL, 1979. – S. 80-97

Społeczne i wychowawcze zadania muzeów skansenowskich / Jerzy Czajkowski // W: Funkcje społeczne etnologii / red. Zbigniew Jasiewicz ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu. – Poznań : PAN, 1979. – S. 166-174. – (Etnografia ; t. 2)

Zarys muzealnictwa skansenowskiego w Europie / Jerzy Czajkowski // W: Muzea skansenowskie w Polsce / red. Franciszek Midura. – Poznań : PWRiL, 1979. – S. 12-27

1980

A népi fépitészet müemléki védelme Lengyelországban / Jerzy Czajkowski // W: Falusi müemléki együttesek védelme ICOMOS konferencia Budapest-Szombathley 1977, június 23-29. – Budapest, 1980. – S. 33-38

Methods of Exhibiting the Interiors in the Ethnographical Park in Sanok / Jerzy Czajkowski // W: Freilichtmuseen und Denkmalpflege Open Air Museums und Presevation of Monuments – Tagungsbericht Cardiff 1978. – Köln, 1980. – S. 109-114. – (Führer und Schriften den Rheinischen Freilichtmusmeums und Landesmuseums für Volkskunde; Nr 18)

1981

An Outline of Skansen Museology in Europe / Jerzy Czajkowski // W: Open-air museums in Poland / [ed. Committee Jerzy Czajkowski, Michał Czajnik, Franciszek Midura ; English transl. from Pol. by Elżbieta Goździak and Jolanta Rogalińska] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Poznań : PWRiL, 1981. – S. 12-29

Open-air museums in Poland / [ed. Committee Jerzy Czajkowski, Michał Czajnik, Franciszek Midura ; English transl. from Pol. by Elżbieta Goździak and Jolanta Rogalińska] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Poznań : PWRiL, 1981. – 313, [2] s. : il., 2 mapy ; 25 cm. – Bibliogr. s. 299-308. – Zsfg. – Wersja polska : [Muzea skansenowskie w Polsce, 1979].

The Museum of Folk Architekture in Sanok / Jerzy Czajkowski, Henryk Olszański // W: Open-air museums in Poland / [ed. Committee Jerzy Czajkowski, Michał Czajnik, Franciszek Midura ; English transl. from Pol. by Elżbieta Goździak and Jolanta Rogalińska] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Poznań : PWRiL, 1981. – S. 94-112

Various Forms and Methods of Exhibiting in Skansen / Jerzy Czajkowski // W: Open-air museums in Poland / [ed. Committee Jerzy Czajkowski, Michał Czajnik, Franciszek Midura ; English transl. from Pol. by Elżbieta Goździak and Jolanta Rogalińska] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Poznań : PWRiL, 1981. – S. 70-89

1982

Muzeum Budownictwa Ludowego : Skansen w Sanoku / Jerzy Czajkowski ; red. Zygmunt Wójtowicz ; fot. Jerzy Jawczak, Władysław Szulc. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 76, [4] s., [4] k. tabl. : il. ( w tym kolor.), mapy, plan : 22 cm

1984

Das Skansenmuseumwesen in den sozialistischen Ländern den Jahren 1945-1982 / Jerzy Czajkowski // W: Tagungsbericht Ungarn 1982. – Szentendre, 1984. – S. 113-117

Muzea na wolnym powietrzu w Europie : [ historia – dzień dzisiejszy – perspektywy] / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów ; Sanok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. – 431, [5] s. : fot., mapy ; 25 cm. – Bibliogr. s. 333-369. – Rés., rez., sum., Zsfg.
Rec. Bata Artur // Podkarpacie. – 1984, nr 48, s. 10 ; Ruszel Krzysztof // Profile. – 1985, nr 1, s. 26

1985

Aufgaben und Probleme regionaler Freilichtmuseen in Polen / Jerzy Czajkowski // W: Kulturgeschichte und Sozialgeschichte im Freilichtmuseum : Historische Realität und Konstruktion des Geschichtlichen in historischen museen. Referate der 6. – Cloppenburg, 1985

Polnische Frelicht-Museums-Konferenzen / Jerzy Czajkowski // W: Tagungsbericht Hagen/ Detmold 1984. – Hagen, 1985. – S. 221-226

Žive muzeum? / Jerzy Czajkowski // W: Museum vivum I (Referaty z konferencji 28-30. 09. 1983). – 1985

1986

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : Park Etnograficzny : [Fotoalbum]/ Jerzy Czajkowski ; fot. Piotr Gawroński, Andrzej Rozborski, Romuald Biskupski, Jerzy Czajkowski, Jerzy Jawczak, Marian Kraczkowski, Michał Parczewski, Adam Fastnacht, Władysław Szulc. – Sanok ; Katowice : Polskie Towarzystwo Filmu Etnograficznego i Socjologicznego, 1986. – 91, [1] s. : fot. w tym kolor. ; 15×21 cm

1987

Zagroda i dom w Beskidzie Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu / Jerzy Czajkowski // W: Łemkowie : kultura-sztuka-język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. – Warszawa – Kraków : Wyadwnictwo PTTK “Kraj”, 1987. – S. 91-105

1988

Arbeitsweisen zum Schutz des Kulturerbes in Polen / Jerzy Czajkowski, T. Szczepanek // W: W: Tagungsbericht – Report of Conference Polen 1986. – Sanok : MBL, 1988. – S. 45-49

Budownictwo ludowe w Karpatach w XVI-XIX wieku : źródła, komentarze / Jerzy Czajkowski. – Sanok : MBL, 1988. – 136 s., [9] k. tabl., 1 mapa złoż. ; 18 cm

Das Museum für Volksbauweise in Sanok / Jerzy Czajkowski // W: Tagungsbericht – Report of Conference Polen 1986. – Sanok : MBL, 1988. – S. 145-146

Der Allgemeine Tagungsverlauf / Jerzy Czajkowski, Claus Ahrens // W: W: Tagungsbericht – Report of Conference Polen 1986. – Sanok : MBL, 1988. – S. 117-25

Die Rolle des Fremdenführers im Freilichtmuseum / Jerzy Czajkowski // W: Tagungsbericht Report of the Conference Schweiz 1988. – Interlaken/Schweiz, 1988. – S. 108-111

Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski ; fot. Michał Parczewski, Jerzy Czajkowski, Marian Kraczkowski, Władysław Szulc, Marian Pokropek. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1988. – 67 s. : fot., 1 mapa ; 20 cm

1989

Muzealne wystawy etnograficzne i skanseny / Jerzy Czajkowski // W: Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych / red. Julian Konar, Janusz Wojnowicz. – Warszawa : Wyd. PTTK “Kraj”, 1989. – S. 89-109

Muzealnictwo etnograficzne i skansenowskie w procesie wychowania młodzieży / Jerzy Czajkowski // W: Muzea a nauczanie i wychowanie = Museums – teaching and education / [red. t. Janusz Durko, Julian Konar, Piotr M. Unger ; przygot. do dr. Marek Domagalski] ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1989. – S. 37- 41. – (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Seria B 0519-8402 t. 35)

1990

Budownictwo ludowe w Brzozowskiem między Wisłokiem a Sanem / Jerzy Czajkowski // W: Brzozów : zarys monograficzny / red. Jerzy F. Adamski. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta, 1990. – S. 159-192

Jawliajutsia li muzieji pod otkrytym niebom etnograficzieskimi? (Funkcje-cieli-zadaczi) / Jerzy Czajkowski // W: Puti sochranienija i metody restawracii pamjatnikow dieriewjannogo zodzcestwa: Sbornik matieriałow mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii. – Archangielsk, 1990. – S. 21-27

1991

Muziejam pod otkrytym niebom – 100 lat / Jerzy Czajkowski // W: Muziei-zapowiedniki. Na puti k muzieju XXI wieku: sbornik naucznych trudow. – Moskwa, 1991. – S. 10-26

1992

Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnicznych / Jerzy Czajkowski // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat , Cz. 1 / red . Jerzy Czajkowski. – Rzeszów ; [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 27-166. – ISBN 83-85195-59-9

Ethnographischer Park in Sanok: Museumsführer / Jerzy Czajkowski. – Sanok, 1992. – 70 s.

1993

Parc Ethnographic a Sanok / Jerzy Czajkowski. – Sanok, 1993. – 67 s.

Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski ; fot. Jerzy Czajkowski, Marian Kraczkowski, Władysław Szulc ; rys. Zbigniew Osenkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1992. – 71., [1] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapa, rys. : 20 cm

Wprowadzenie / Jerzy Czajkowski // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat , Cz. 1 / red . Jerzy Czajkowski. – Rzeszów ; [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 7-9. – ISBN 83-85195-59-9

1994

Cerkwie na Podkarpaciu w XVII do XIX w. (w świetle źródeł archiwalnych) / Jerzy Czajkowski // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat, Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok ; MBL, 1994. – S. 9-47

Park Etnograficzny w Sanoku w ogniu : folder / [tekst Jerzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. – 32 s. : fot. (w tym kolor.), mapa ; 21 cm. – Tekst częśc. fr., niem. – Spis il. ang., niem. – ISBN 83-902276-8-1

Przedmowa / // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat, Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok ; MBL, 1994. – S. 5-7

The Ethnographic Park in Sanok: Museum Guide / Jerzy Czajkowski. – Sanok, 1994. – 56 s.

Volksbauwesen in den polnischen Karpaten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert / Jerzy Czajkowski // W: Innovation und Wandel. Festschrift für Oskar Moser zum 80. Geburtstag. – Graz, 1994. – S. 95-117

1995

Ethnograpischer Park in Sanok : Museumsführer / Jerzy Czajkowski. – Sanok, 1995. – 68 s.

Kombornia : (zarys dziejów wsi) / Benedykt Gajewski; red. Józef Marek; rec. Jerzy Czajkowski. – Krosno : Chemigrafia Michał Łuczaj, 1995. – 111, [25] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. – Streszcz. ang, niem. – ISBN 83-904633-0-X

Kopien in polnischen Freilichmuseen und der Brand von Sanok / Jerzy Czajkowski // W: Konservierte Wiklichkeiten Erhaltungs und Aufbaustrategien in Europäischen Freilichtmuseen. – [Westfälisches Freilichtmuseum Detmold], 1995. – S. 98-100

Osadnictwo i budownictwo ludowe na Mazowszu Północno-Zachodnim / Tomasz Czerwiński ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. – Sanok : MBL ; Rzeszów : “Mitel”, 1995. – 68 s. : fot., rys. ; 24 cm + dodatek Uwagi wstępne do wydawnictwa Budownictwo ludowe w Polsce / Jerzy Czajkowski. – VII, [1] s. – ISBN 83-86634-45-6. – (Budownictwo Ludowe w Polsce : seria monograficzna). – [Całość we wspólnej obwolucie]

1996

Muzeum w Sanoku w ogniu / Jerzy Czajkowski // W: Drugie międzynarodowe sympozjum : Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych, Kraków, 17-21 października 1994. – Poznań, 1996. – S. 40-50

1997

Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Sanok : MBL, 1997. – 84 s. ; 20 cm

The used of sacred buildings in open-air museums : Nutzungs von sakralen Objekten in Freilichtmuseen / Jerzy Czajkowski // W: 17 Annual Conference of the Association of European Open Air Museums 1995. – Hollywood, 1997. – S. 184-188

1998

Ikona karpacka : [album wystawy] / [pomysłodawca] Jerzy Czajkowski; [teksty nauk.] J. Czajkowski, Romualda Grządziela, Andrzej Szczepkowski. – Sanok : MBL, 1998. – 191, [1] s. : fot. kolor. ; 22×30 cm. – ISBN 83-86634-74-X

Od Wydawcy / Jerz Czajkowski // W: Łemkowie jako grupa etnograficzna / Roman Reinfuss. – Sanok : MBL, 1998. – S. 96. – ISBN 83-86634-83-9

Słowo o historii / Jerzy Czajkowski // W: Ikona karpacka : [album wystawy] / [pomysłodawca] Jerzy Czajkowski; [teksty nauk.] J. Czajkowski, Romualda Grządziela, Andrzej Szczepkowski. – Sanok : MBL, 1998. – S. 5-10. – ISBN 83-86634-74-X

1999

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku między 1958 a 1998 rokiem / Jerzy Czajjkowski // W: Patientia et tempus : Księga Jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi Korneckiemu / [red. Olga Dyba, Stanisław Kołodziejski, Roman Marcinek]. – Kraków : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony środowiska Kulturalnego ; Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1999. – S. 47-60. – ISBN 83-86334-13-4

Studia nad Łemkowszczyzną / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1999. – 225, [2] s., [5] k. tabl. kolor., [2] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 23 cm. – Bibliogr. – Indeks. – Streszcz. niem. – ISBN 83-86634-79-0
Rec.: Zdzisław Budzyński // Rocznik Przemyski. – T. 35 (1999), z. 4, s. 143-146; Tadeusz Andrzej Olszański // Płaj. – T. 19 (1999), s. 191-194

Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Rzeszów : Mitel, 1999. – 84 s., [1] k. złoż. : fot. (gł. kolor.), mapy ; 20 cm. – ISBN 83-86634-73-1

The Ethnographic Park Sanok: Museum Guide / Jerzy Czajkowski. – Sanok, 1999. – 84 s.

2001

Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski ; [zdjęcia Jerzy Czajkowski et al. ; tekst Janusz Szuber, Jerzy Ginalski]. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Fundacja, 2001. – [87] s. : il. kolor. ; 25 cm. – ISBN 83-88887-00-9

2002

Etnograficzny Park / Jerzy Czajkowski // W: Wielka Encyklopedia PWN, t. 8. – Warszawa : PWN, 2002. – S. 379-380

Park Etnograficzny : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Sanok : MBL, 2002. – 84 s. : fot.

Średniowieczne zabytki w skansenach Europy / Jerzy Czajkowski // w: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w różnorodności / pod red. Haliny Rusek. – Katowice : Wydaw. Uś, 2002. – S. 305-340. – (Prace Naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 2097 Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 1506-5790 ; t. 6)

2003

Park Etnograficzny : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Wyd. 4, uzup. – Sanok : MBL, 2003. – 84 s. : fot.

2005

Ethnographischer Park Sanok : Museumsführer / Jerzy Czajkowski. – Sanok, 2005. – 84 s.

The Ethnographic Park Sanok : Museum Guide / Jerzy Czajkowski. – Sanok, 2005. – 84 s.

 

Prace redakcyjne

PRACE REDAKCYJNE

1974

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 102 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., rys., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 19)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 77, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 20)

1976

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 82, [2] s. : faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 21)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 140, [2] s. : faks., fot., mapy, pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 22)

1977

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1977. – 106 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., rys., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 23)

1978

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : [konferencja skansenowska] / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Franciszek Midura [i in.]; [tł. ang.] Zenon Chruszcz; [tł. niem.] Czesław Czajka; [tł. ros.] Tamara Urbańczyk; [tł. fr.] Eugenia Bielec-Roman. – Sanok : MBL, 1978. – 119, [1] s. : il., faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 24)

1979

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Wojciech Salwa [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1979. – 113 s. : il., faks., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 25)

1980

Acta Scansenologica / red. Jerzy Czajkowski; Muzem Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok ; Rzeszów : KAW, 1980. – 259, [1] s.: il. ; 25 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 1)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1980. – 111, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 26)

1981

Acta Scansenologica / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 348 s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 2)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jan Władysław Rączka [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1981. – 155, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 27)

1984

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Piasecka-Wilczyńska Halina [i in.]. – Sanok : MBL, 1984. – 169,[1] s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 28)

1985

Acta Scansenologica / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 383, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 3). – ISBN 83-03-00839-0

Dom naszych dziadków : informator / komisarz wystawy, scenariusz, tekst katalogu Romualda Grządziela ; red. Jerzy Czajkowski. – Wyd. 2 poszerz. – Sanok : MBL, 1985. – [32] s. ; faks., fot. ; 21 cm

1986

Acta Scansenologica / kom. red. Jerzy Czajkowski [ i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 313, [1] s.: fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 4). – ISBN 83-03-01462-5

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Max Gschwend [i in.]. – Sanok : MBL, 1986. – 156, s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 29)

1988

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1988. – 119, [1] s. : il., fot., mapy, pl.; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 30 )

1989

Acta Scansenologica / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 293, [1] s. : fot. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 5). – ISBN 83-03-03004-3

Byli wśród nas … pamiątki kultury żydowskiej : informator wystawy, wrzesień – grudzień 1989 / [tekst informatora Tomasz Polański ; redaktor Jerzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1989. – 15 s. ; 21 cm

Szopki : informator wystawy : grudzień 1989 – luty 1990 / Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; [red. Jerzy Czajkowski]. – Sanok : [Muzeum Budownictwa Ludowego], 1989. – 10, [2] s. : fot. ; 21 cm.

Tradycyjne olejarstwo w Polsce / Henryk Olszański; [red.] Jerzy Czajkowski. – Sanok : MBL, 1989. – 240 s. : fot., mapa, pl., rys. ; 20 cm

1990

Acta Scansenologica / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 343, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 6). – ISBN 83-03-03206-2

1992

Kilimy małopolskie : katalog wystawy / [komisarz wystawy Jadwiga Malinowska ; red. Jerzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1992. – 24 s. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm

Łemkowie w historii i kulturze Karpat , Cz. 1 / red . Jerzy Czajkowski. – Rzeszów ; [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – 408 s., [18] s. tabl. luz. : il., mapy ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 83-85195-59-9

1993

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / red. Jerzy Czajkowski; [i in.]; tł. streszcz. na jęz. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1993. – 137 s, [3] s. : fot., mapy, rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 31). – ISBN 83-900446-5-X

1994

Łemkowie w historii i kulturze Karpat , Cz. 2 / red . Jerzy Czajkowski. – Rzeszów ; [Warszawa] : Editions Spotkania; Sanok : MBL, 1994. – 368 s., [16] s. tabl. kolor. : il., 1 mapa ; 23 cm. – ISBN 83-902276-4-9

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / red. Jerzy Czajkowski; aut. Maria Jolanta Marciniak [i in.]; tł. streszcz. na jęz. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1994. – 194 s, [1] s. : fot., 2 faks., mapy, pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 32). – ISBN 83-902276-2-2

1995

Acta Scansenologica / red. Jerzy Czajkowski ; Adam Bartosz [i in.]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1995. – 178, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : 1 faks., fot. ( w tym kolor), mapa, pl., rys. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 7). – ISBN 83-86634-51

1996

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Ryszard Królikowski [i in.]; [tł. streszcz. na jęz. niem.] Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1996. – 184 s, [4] s. : il., faks., fot. kolor., pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 33)

1997

Meble ludowe na Podkarpaciu : katalog wystawy / [komisarz wystawy, aut. katalogu Danuta Blin-Olbert ; red. Jerzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1997. – 47, [1] s. : fot. kolor. ; 18 cm. – ISBN 83-86634-48-0

1998

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]; [tł. streszcz. na jęz. niem.] Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1998. – 240 s, [4] s. tabl. kolor. : faks., fot. ( w tym kolor.), pl., 1 portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 34). – ISBN 83-86634-84-7

2000

Kielecka teka skansenowska, T. 1 / [zespół red.] Andrzej Szura [i in.] ; [red.nauk.] Jerzy Czajkowski; [tł. streszcz.] Renata Słyszyk. – Kielce : Muzeum Wsi Kieleckiej, 2000. – 245, [1] s. : il., faks., fot. (gł. kolor.), mapy, pl., 1 portr., wykr. ; 24 cm.- ISBN 83-905256-8-2

2001

Acta Scansenologica / [red. t.] Jerzy Czajkowski, Jerzy Ginalski; [tł. z pol na niem. i z niem. na pol.] Renata Słyszyk; [tł. ze słow. i ukr. na pol.] Antoni Kroh. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2001. – 210 s., [4] s. tabl. kolor. : il., fot. 9 w tym kolor.), mapy, pl., wykr. : 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 8)

2002

Kielecka teka skansenowska, T. 2 / [red.] Jerzy Czajkowski; [tł. streszcz.] Renata Słyszyk. – Kielce : Muzeum Wsi Kieleckiej, 2002. – 319, [1] s., [32] s. tabl. kolor. : il., faks., fot. (gł. kolor.), mapy, pl., 1 portr., wykr. ; 24 cm. – ISBN 83-905256-1-5

 

Bibliografia przedmiotowa

1984

(jg)
Dr Jerzy Czajkowski laureatem dorocznej nagrody miesięcznika „Profile” / (jg) // Nowiny. – 1984, nr 307, s. 1, 2

KOSZELA, Wiesław
Skansenolog / Wiesław Koszela. – Il. // Profile. – 1984, nr 12, s. 4-6

1985

KOSZELA, W[iesław]
Od dziennikarstwa po skansenologię : ludzie 40-lecia / W[iesław] Koszela. – Portr. // Gazeta Sanocka. – 1985, nr 3, s. 5

1987

Znani w świecie / Jerzy Czajkowski ; rozm. przepr. Edmund Gajewski. – Il. // Widnokrąg. – 1987, nr 29, s. 1

2006

(czak)
Jerzy Pierwszy/ (czak). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2006, nr 13, s. 7

 

Bibliografię oprac. Izabella Dmitrzak

Pin It on Pinterest