Zaznacz stronę

Adam Fastnacht

Doc. dr hab. Adam Fastnacht (ur. 27 lipca 1913 r. w Sanoku, zm. 16 lutego 1987 r. we Wrocławiu) – historyk i badacz Ziemi Sanockiej. Po ukończeniu Gimnazjum i Liceum im. Królowej Zofii w Sanoku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Był współtwórcą i dyrektorem (do 1939 r.) Muzeum Ziemi Sanockiej. Po zakończeniu wojny uzyskał tytuł doktora za pracę „Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650”. W 1946 roku podjął pracę w Bibliotece Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Działu Rękopisów. W 1987 roku jego imię otrzymało Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie.

 

Bibliografia podmiotowa

ARTYKUŁY

1934

Czasopisma dla ludu w byłym zaborze austriackim w połowie XIX wieku / Adam Fastnacht // Kurier Lwowski. – 1935, nr 178

1935

Z dziejów zamku w Sanoku / Adam Fastnacht // Kurier Lwowski. – 1935, nr 47

1938

[Emigracja a społeczna topografia wsi] / Adam Fastnacht // Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – T. 7 (1938), s. 373-375
Rec.: Emigracja a społeczna topografia wsi / Krystyna Duda-Dziewierzówna. – Warszawa, 1938

Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650 / Adam Fastnacht // Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – T. 18 (1938), z. 2, s. 181-188

1939

[Besiedlung des Oppalandes…] / Adam Fastnacht // Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – T. 8 (1939), s. 229
Rec.: Besiedlung des Oppalandes im 12 und 13 Jahrhundert / Walther Latzke

1951

Ruch narodowy Wrocławia w zakresie historii społecznej i gospodarczej / Adam Fastnacht // Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – T. 13 (1951), s. 437-438

Z ostatnich dni konfederacji barskiej / Adam Fastnacht // Ze Skarbca Kultury. – 1951, z. 1, s. 45-47

1952

Bunt chłopski na Białorusi / Adam Fastnacht // Ze Skarbca Kultury. – 1952, z. 1-2, s. 17-18

1953

Ludność miasta Leska w XV i XVI wieku / Adam Fastnacht // Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – T. 4 (1953), s. 77-115

1955

Posady / Adam Fastnacht // Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – T. 15 (1955), s. 145-160

1957

Pochodzenie społeczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z diecezji przemyskiej w latach 1400-1642 / Adam Fastnacht // Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – T. 5 (1957), s. 216-217

1958

Zarys dziejów miasta Sanoka ( Uwagi o potrzebie i możliwościach opracowania monografii) / Adam Fastnacht // Rocznik Województwa Rzeszowskiego. – T. 1 (1958), z.2, s. 49-66

1962

Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650 / Adam Fastnacht // Rocznik Przemyski. – T. 9 (1962), z. 2, s. 187-192

1964

[Ziemia Krośnieńska] / Adam Fastnacht // Studia Historyczne. – 1968, z. 2, s. 285-289
Rec.: Ziemia Krośnieńska. – Kraków: Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1964

1965

[Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1] / Adam Fastnacht // Przegląd Biblioteczny. – 1965, z. 3, s. 158-161
Rec.: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1 / oprac. Helena Kozerska, Wanda Stummer. – Warszawa, 1963

1966

Tysiąclecie kultury polskiej w zbiorach Ossolineum: średniowiecze / Adam Fastnacht // Odra. – 1966, nr 6, s. 5

[Ziemia Sanocka] / Adam Fastnacht // Studia Historyczne. – 1968, z. 2, s. 285-289
Rec.: Ziemia Sanocka. – Kraków: Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1964

1967

Bieszczady w relacjach pamiętnikarskich z XIX wieku / Adam Fastnacht // Rocznik Sanocki. – (1967), s. 133-157

Blaski i cienie pomnikowego wydawnictwa / Adam Fastnacht // Kwartalnik Rzeszowski. – 1967, nr 5, s. 112-118
Rec.: Miasta polskie w tysiącleciu. T. 2. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967

Rzeszów przed pierwszą wojną światową / Adam Fastnacht // Widnokrąg. – 1967, nr 50, s. 4
Rec.: Samorząd miasta Rzeszowa 1867-1914 / Aleksander Codello. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1967

1969

Nieco o “Bieszczadach” i innych nazwach geograficznych / Adam Fastnacht // Profile. – 1969, nr 2, s. 26-29

1970

Widokówki powiatu sanockiego z lat 1900-1944 i próba ich bibliografii / Adam Fastnacht // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 11 (1970), s. 36-47

1971

Pamiętniki Jana Granatowskiego / z rękopisu przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Adam Fastnacht // Rocznik Sanocki. – (1971). – S. 173-212

500-lecie miasta Leska / Adam Fastnacht // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 13 (1971), s. 53-54

1977

Nieznane rysunki dworku Józefa Blizińskiego w Bóbrce nad Sanem / Adam Fastnacht // Ze Skarbca Kultury. – 1977, z. 29, s. 75-80

1979

Działy Leska oraz dóbr leskich i bachowskich z roku 1580 / Adam Fastnacht // Rocznik Sanocki. – (1979), s. 7-29

1980

Oświata i kultura w Sanoku i ziemi sanockiej w XV i XVI wieku / Adam Fastnacht // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 13-28

1988

Nieco o “Bieszczadach” i innych nazwach geograficznych / Adam Fastnacht // Połoniny. – (1988), s. 3-11

Opracowanie: Dział Wydawnictw i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku

 

 

 

PRACE REDAKCYJNE

1958

Księga Pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888-1958 / [red. Józef Stachowicz, Adam Fastnacht i in.]. – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 355, [1] s. : il. ; 25 cm

1964

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / red. Adam Fastnacht. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1964. – 10, [2] s. : fot. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 1)

1965

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / red. Adam Fastnacht. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1965. – 28, [3] s.: faks., fot.; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 2)

1966

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 3: Rękopisy 11981-13000 / oprac. i przygot. do druku Amelia Dician i Janina Loret-Heintsch ; red. Adam Fastnacht ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. – XI, [1], 841, [2] s. ; 25 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / red. Adam Fastnacht. – Sanok : MBL, 1966. – 63, [1], 16, [1] s. : fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 3). – Streszcz. niem., ros.

1972

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 4: Rękopisy 13001-13725 / oprac. i przygot. do druku Amelia Dician [et al.] ; red. Adam Fastnach ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydaw., 1972. – X, 772, [2] s. : err. ; 25 cm

1975

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 5 : Rękopisy 13726-14180 / oprac. i przygot. do druku Amelia Dician [et al.] ; red.Adam Fastnacht ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Osolińskich. Biblioteka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydaw., 1975. – X, 491, [4] s. : err. ; 25 cm

1979

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 6 : Rękopisy 14181-14600 / oprac. i przygot. Łucja Częścik [et al.] ; red. Adam Fastnacht ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.- X, 772, [2] s. : 24 cm. – ISBN 83-04-00369-4

Wydawnictwa zwarte

WYDAWNICTWA ZWARTE I PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH

1934

Tablica ewaluacyjna monet polskich 1700-1772 / Adam Fastnacht // W: Ceny we Lwowie w latach 1701-1914 / Stanisław Hoszowski . – Lwów, 1934. – S. 108-110

1948

Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558 / oprac. Adam Fastnacht. – Warszawa : Wydawnictwo Państwowy Instytut Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków, 1948. – 75, [6] s. tabl. : il., 3 pl. ; 21 cm. – Tekst częśc. łac.

1951

Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani : supplementum 1: Inde ab anno 1279 usque ad annum 1506 / Adam Fastnacht. – Wratislaviae : Inst. Ossolinianum, 1951. – VI, 57 s., 3 k. tabl. ; 21 cm

1953

Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Cz. 1: Dokumenty z lat 1507-1700 / Adam Fastnacht. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953. – VII, nlb. 1.328 ; 25 cm

1958

Profesor Tadeusz Miękisz / Adam Fastnacht // W: Księga Pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku: 1880-1958 / [ red. Józef Stachowicz]. – Kraków: PWN, 1958. – S. 148-149

Zarys dziejów Sanoka / Adam Fastnacht // W: Księga Pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku: 1880-1958 / [ red. Józef Stachowicz]. – Kraków : PWN, 1958. – S. 11-42

1962

Osadnictwo Ziemi sanockiej w latach 1340-1650 / Adam Fastnacht. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. – 290 s. : tabl.; 24 cm
Rec. : Frelek Stanisław // Przegląd Historyczny. – 1964, nr 3, s. 509-510 ; Kiryk Feliks // Małopolskie Studia Historyczne. – 1964, nr 3-4, s. 176-180 ; Krygowski Władysław // Wierchy. – T. 33 (1964), s. 274-275 ; Tymieniecki Kazimierz // Roczniki Historyczne. – 1965, s. 186-188

1969

Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im Ossolińskich. Cz. 2: Dokumenty z lat 1701-1939 oraz dodatek z lat 1282-1909 / oprac. Adam Fastnacht. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. – [8], 308 s. ; 24 cm

1981

Piotr ze Smolic (Smolicki) / Adam Fastnacht // W: Polski Słownik Biograficzny, t. 26, zeszyt 108. – 1981. – S. 430-431

1986

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : Park Etnograficzny / Jerzy Czajkowski ; fot. Piotr Gawroński, Andrzej Rozborski, Romuald Biskupski, Jerzy Czajkowski, Władysław Jawczak, Marian Kraczkowski, Michał Parczewski, Adam Fastnacht, Władysław Szulc. – Sanok : Katowice : Polskie Towarzystwo Filmu Etnograficznego i Socjologicznego, 1986. – 91 [1] s. : fot. kolor. ; 15 x 21 cm

1988

Dzieje Leska do 1772 roku / Adam Fastnacht ; indeksy oprac. Czesław Michalski ; oprac. red. Stanisław Turek. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – 360, [4] s. : faks., fot., pl. ; 24 cm. – Bibliogr. – Indeksy. – ISBN 83-03-02376-4 Rec.: Półćwiartek Józef // Profile. – 1989, nr 5, s. 28

1990

Sanok : materiały do dziejów miasta do XVII wieku / Adam Fastnacht ; oprac. i przygot. do druku Feliks Kiryk. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta, 1990. – 99, [5] s., [23] s. tabl. :faks., fot., portr. ; 24 cm. – (Dzieła Wybrane / Adam Fastnacht ; T. 1)

Średniowieczne osadnictwo w regionie brzozowskim / Adam Fastnacht // W: Brzozów : zarys monograficzny / red. Jerzy F. Adamski i in. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta, 1990. – S. 21-30

1991

Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 1, (A-I) / Adam Fastnacht / do dr. przygot. Anna Fastnacht-Stupnicka i Antoni Gąsiorowski. – Krosno : Urząd Wojewódzki, 1991. – 176 s. ; 24 cm . – (Dzieła Wybrane / Adam Fastnacht ; T. 2, cz. 1). – 83-900130-8-8
Rec.: Kowalczyk Elżbieta // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – 1993, nr 1, s. 154-155

1998

Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 2 (J-N) / Adam Fastnacht ; do druku przygot. Anna Fastnacht-Stupnicka, Antoni Gąsiorowski. – Brzozów : Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, Wzdów: Stowarzyszenie Małopolski Uniwersytet Ludowy, 1998. – 176 s. ; 24 cm. – (Dzieła Wybrane / Adam Fastnacht ; T. 2, cz. 2). – ISBN 83-900130-8-8

2002

Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 3 (O-Z) / Adam Fastnacht ; do druku przygot. Anna Fastnacht-Stupnicka, Antoni Gąsiorowski. – Kraków : Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana”, 2002. – 280 s. ; 24 cm. – (Dzieła Wybrane / Adam Fastnacht ; T. 2, cz. 3). – ISBN 83-88385-14-3

 

 

 

Bibliografia przedmiotowa

ARTYKUŁY

1977

Zając, Edward
Doc. dr Adam Fastnacht – “Zasłużony dla Sanoka” / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 13, s. 1, 2

1980

Fastnacht-Szczepaniak, Anna
Curriculum vitae Sanoczanina / Anna Fastnacht- Szczepaniak. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 30 (1988), s. 110-116

1987

Budziak, Józef
Adam Fastnacht / Józef Budziak // Nowiny. – 1987, nr 62, s. 4

1988

Baran, Augustyn
Syn naszej ziemi / Augustyn Baran // Podkarpacie. – 1988, nr 7, s. 4

Korzon, Krystyna
Adam Fastnacht (1913-1987) – wspomnienie pośmiertne / Krystyna Korzon // Ze Skarbca Kultury. – 1988, z. 47, s. 197-207

1990

Zając, Edward
Adam Romuald Fastnacht – wspomnienie pośmiertne / Edward Zając // Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. – T. 5 (1990), s. 173-175

1994

Zając, Edward
Adam Romuald Fastnacht (1913-1987) / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1994, nr 31, s. 6-7

1997

(W)
Historyk rodem z Sanoka / (W) // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 4, s. 8

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1958

MYĆKA-KRILOWA, Maria
Dorobek nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Sanoku / Maria Myćka – Krilowa // W: Księga Pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku: 1888-1958 / red. Józef Stachowicz. – Kraków: PWN, 1958. – S. 95-108

1987

FASTNACHT-SZCZEPANIAK, Anna
Doc. dr [Docent doktor] Adam Fastnacht : historyk dawnej Ziemi Sanockiej / Anna Fastnacht-Szczepaniak. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 1987. – [12] s. : fot. ; 24 cm

1999

CIUPKA, Katarzyna
Fastnacht Romuald Adam / Katarzyna Ciupka // W: Almanach podkarpacki ‘2000 / red. Janusz Szkutnik, Józef świeboda. – Rzeszów: Akces : Erwico, 1999. – S. 143-145

 

Bibliografię oprac. Izabella Dmitrzak

Pin It on Pinterest