Zaznacz stronę

Kazimiera Stefańska-Jastrzębska

Ur. w Sanoku. Absolwentka filologii polskiej WSP w Rzeszowie. Wieloletni nauczyciel sanockich szkół (III stopień specjalizacji zawodowej, nauczyciel dyplomowany). W latach 1993-2000 doradca metodyczny języka polskiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krośnie, redaktor kwartalnika “Ergo – pisma nauczycieli Podkarpacia”. Od 2000 r. ekspert Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Uczestniczyła w wielu ogólnopolskich konferencjach metodycznych oraz w 2006 r. w międzynarodowej konferencji naukowej. Autorka licznych publikacji z zakresu metodyki nauczania języka polskiego. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Burmistrza Miasta Sanoka. Od 2001 r. wykładowca w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

1994

Świat widziany kamerą filmową / Kazimiera Stefańska // Korepetytor. – 1994, nr 4, s. 7

W świecie filmu animowanego / Kazimiera Stefańska // Korepetytor. – 1994, nr 4, s. 6

Wiedza o filmie na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII / Kazimiera Stefańska. – Krosno, 1994. – 37 s.

1995

Obraz „Zew krwi” – wierną ekranizacją czy adaptacją filmową powieści J. London / Kazimiera Stefańska // Korepetytor. – 1995, nr 8, s. 7

Zwyczajność i niezwykłość świata w wierszu „Karuzele z madonnami” M. Białoszewskiego / Kazimiera Stefańska // Korepetytor. – 1995, nr 9, s. 8-9

1996

Realizm i symbolika w filmie „Tajemniczy ogród” / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – R. 42 (1996/1997), z. 4, s. 47-54

Regionalizm w nauczaniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku : (interpretacje, pomysły, sugestie) / red. Maria Oberc, Kazimiera Stefańska ; aut. Halina Czyżydło [i in.]. – Sanok : Szkoła Podstawowa Nr 1, 1996. – 201, [3] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-906817-0-6

1997

Koncert nad koncertami / Kazimiera Stefańska // Ergo. – 1997, nr 3, s. 27-28

Relacjonowanie zdarzeń „Sanocki park jesienią” – sprawozdanie z wycieczki / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – R. 43 (1997/1998), z. 3, s. 65-67

Spotkanie z Grzegorzem z Sanoka / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIII. – R. 43 (1997/1998), z. 3, s. 63-65

Test z województwa krośnieńskiego – ciąg dalszy / red. A. Borula, K. Stefańska // Korepetytor. – 1997, nr 2, s. 12-15

Testy / red. A. Borula, K. Stefańska // Korepetytor. – 1997, nr 2, s. 10-14

Zrozumieć postacie z portretów” – lekcja muzealna / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – R. 43 (1997/1998), z. 3, s. 68-71

1998

Funkcja przekazów niewerbalnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Słowo – Obraz – Edukacja / Kazimiera Stefańska // Ergo. – 1998, nr 2, s. 1-3

Historia – Bohaterowie – Wartości” – lekcja plenerowa. “O Kościuszko, piękny wzorze jako ojczyznę miłować” / Kazimiera Stefańska // Ergo. – 1998, nr 2, s. 11-14

Pisemny egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych z języka polskiego, woj. krośnieńskie / red. A. Borula, K. Stefańska // Korepetytor. – 1998, nr 9, s. 9-11

Pisemny egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych z języka polskiego, woj. krośnieńskie / red. A. Borula, K. Stefańska // Korepetytor. – 1998, nr 10, s. 9-11

1999

Reklama czyli życzenia osobliwe” / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole, Gimnazjum. – R. 1 (1999/2000), z. 3, s. 37-45

2000

Czy ściany mogą mówić?” Tajemniczy ogród – F.H. Burnett / Kazimiera Stefańska // Ergo. – 2000, nr 4, s. 3-5

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI : (wybrane zagadnienia) / Kazimiera Stefańska. – Krosno : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Oddział, 2000. – 23 s. ; 21 cm

Za co takie cierpienia? Mity o Prometeuszu / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole : w klasach IV-VI. – R. 2 (2000/2001), z. 2, s. 38-46

2001

Pokłosie konkursu – Nasz region w podaniach i legendach / Kazimiera Stefańska. – Sanok, 2001. – 10 s.

Zdarzyło się to w Betlejem” … : Opis reprodukcji obrazów / red. Kazimiera Stefańska // Edukacja w Regionie. – 2001, nr 1, s. 36-39

2004

Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły / Kazimiera Stefańska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 14-17

Modelowanie lekcji w zreformowanej szkole / Kazimiera Stefańska // Ergo. – 2004, nr 1, s. 1-8

2005

Hospitacja w mierzeniu jakości kształcenia i wychowania polonistycznego w szkole podstawowej i gimnazjum / Kazimiera Stefańska. – Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe PWSZ / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku . – Nr 2 (2005), s. 113-119

2006

O metodzie eksplikacji tekstu, czyli „Co Francuz wymyśli, to Polak polubi”? / Kazimiera Stefańska-Jastrzębska // Ergo. – 2006, nr 1, s. 36-41

2007

Stara baśń czyli „historia w powieści”. Projekt lekcji języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum / Kazimiera Stefańska-Jastrzębska // W: Powieść historyczna dawniej i dziś / pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona ; przy współpr. Kazimierza Gajdy. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – S. 146-153. – ISBN 83-7271-408-8

 

Pin It on Pinterest