Zaznacz stronę

Sanok (1945-2005)

Bibliografia „Sanok 1945-2005” jest bibliografią lokalną. Bibliografia ujmuje wydawnictwa zwarte i ciągłe, mapy i plany wydawane czy drukowane na terenie Sanoka, rejestruje literacki dorobek piśmienniczy zamieszkałych tu bądź wywodzących się stąd osób, wykazuje piśmiennictwo, którego tematem jest Sanok.
Zasięg chronologiczny bibliografii obejmuje lata 1945-2005.

Opisy bibliograficzne opracowano z autopsji w oparciu o zbiory znajdujące się w bibliotekach sanockich. Do bibliografii włączono jednostki bibliograficzne przejęte z roczników „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Rzeszowszczyzny”, „Bibliografii województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego” a także z elektronicznych baz bibliograficznych bibliotek polskich.

Układ zrębu głównego dostosowano do schematu elektronicznej bibliografii Sanoka i Powiatu Sanockiego (dostęp do bazy w Czytelni MBP w Sanoku). Całość materiału podzielono na 15 działów głównych, w których wyróżniono poddziały pierwszego, a w razie potrzeby drugiego stopnia. Opisy bibliograficzne prac zbiorowych oraz wybranych wydawnictw ciągłych uzupełniono o spisy treści (podano tytuły i autorów poszczególnych publikacji). W bibliografii uwzględniono również recenzje.

W działach zastosowano układ chronologiczny. W obrębie roku opisy bibliograficzne zostały ułożone alfabetycznie.

Zagadnienia ogólne

BIBLIOGRAFIE

1967

Bibliografia druków zwartych i czasopism dotyczących Ziemi Sanockiej, znajdujących się w Bibliotece Muzeum Historycznego w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1967. – 25 s. ; 21 cm

1970

PYTLIŃSKA-SPISS, Anna
Przegląd wybranej literatury z zakresu muzealnictwa skansenowskiego / Anna Pytlińska-Spiss. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1970. – 34 s. ; 24 cm

1973

KRZYŻANOWSKA, Zofia
Dzieło Juliana Krzyżanowskiego bibliografia prac 1913-1962 / oprac. Z. Swidwińska-Krzyżanowska ; okres 1963-1973 dopełniła M. Bokszczanin ; [wstęp:] Nad bibliografią prac Juliana Krzyżanowskiego napisał Zdzisław Libera. – Warszawa : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza : Państ. Instytut Wydawniczy, 1973. – 184, [4] s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm

1989

KORZENIOWSKI, Tomasz
Kalman Segal : Bibliografia / [oprac.] Tomasz Korzeniowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1989. – 12 s. ; 21 cm

1992

KRZYŻANOWSKI, Julian
Tradycje literackie polszczyzny : od Galla do Staffa / Julian Krzyżanowski ; oprac. Maria Bokszczanin. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. – 784, [1] k. tabl. ; 22 cm. – (Biblioteka Filologii Polskiej). – ISBN 83-01-10648-4

1998

Karol Wojtyła – Jan Paweł II : 20-ta rocznica pontyfikatu Papieża Polaka : wystawa i bibliografia druków zwartych i artykułów z czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku : (wybór) / [oprac., red. Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – [20] s. ; 22 cm

Mickiewicz 200 : biuletyn Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku w Roku Mickiewiczowskim – Nr 1, maj – sierpień 1998 / [red. biuletynu, scenariusz i realizacja wystawy, oprac. bibliografii Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – [52] s. ; 22 cm

2000

Marian Pankowski (1919-) : Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1990-1999 / oprac. Ewa Drwięga . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 18 s. ; 21 cm

Sanok : bibliografia za lata 1945-1999 / oprac. Agnieszka Górnisiewicz. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 88 s. ; 21 cm

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE. CZASOPISMA

Acta Militaria Mediaevalia. T.1, Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu : materiały konferencji / red. Jan Machnik, Wiesław Banach, Piotr N. Kotowicz; Polska Akademia Umiejętności; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Kraków ; Sanok : PAU Muzeum Historyczne, 2005. – 173 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Acta Militaria Mediaevalia, ISSN 1895-4103; t.1)
(Zawiera: Wstęp / Jan Machnik, Piotr N. Kotowicz. Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyjskich traktatów wojskowych / Piotr Ł.Grotowski. [Streszcz. jęz. ang.] / Piotr Ł. Grotowski, Tł. Ireneusz Paternoga. Uwagi o przejawach wczesnośredniowiecznej aktywności militarnej w Północnych Karpatach / Michał Parczewski. [Streszcz. jęz. ang] / Michał Parczewski; tł. Ireneusz Paternega. Militaria z dziewiętnastowiecznych badań w Podhorcach / Radosław Liwoch. [Streszcz. jęz. ang.] / Radosław Liwoch ; tł. Ireneusz Paternoga. System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu / Piotr N. Kotowicz. [Sterszcz. Jęz. ang.] / Piotr N. Kotowicz ; tł. Ireneusz Paternoga. Między wschodem a zachodem: pochówek wojownika ze stanowiska 1 C w Gródku, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie / Marcin Wołoszyn. [Streszcz. jęz. ang.] / Marcin Wołoszyn, tł. Ireneusz Paternoga. Ruskie buławy “gwiaździste” z terenu Małopolski / Piotr Strzyż. [Streszcz. jęz. ang] / Piotr Strzyż, tł. Ireneusz Paternoga. Militaria z Czermna nad Huczwą : Próba rekonstrukcji sposobu ataku Tatarów na gród (w 1240 r.) na podstawie dotychczasowych badań archeologicznych / Jerzy Kuśnierz. [Stresz. Jęz. ang.] / Jerzy Kuśnierz; tł. Ireneusz Paternoga. średniowieczne militaria proweniencji wschodniej w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim / Daniel Tereszczuk. [Streszcz. jęz. ang.] / Daniel Tereszczuk; tł. Ireneusz Paternoga. Stan badań nad uzbrojeniem późnośreniowiecznym w Małopolsce / Marcin Glinianowicz. [Streszcz. w jęz. ang.] / Marcin Glinianowicz ; tł. Ireneusz Paternoga. Nieznany topór późnośredniowieczny z Radymna w zbiorach archeologicznych Muzeum w Jarosławiu / Piotr N. Kotowicz. [Streszcz w jęz. ang.] / Piotr N. Kotowicz ; tł. Ireneusz Paternoga)

Acta Pancoviana. T.1 / [red nacz. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – 61, [3] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 1). – ISBN 83-86634-39-1
(Zawiera: Wstęp. Miasto / Marian Pankowski. Z jakim przystajesz, takim się stajesz … : (Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza) / Marian Pankowski. Marian Pankowski na Zachodzie : przekłady wystąpień i artykułów o Marianie Pankowskim i jego książkach w publikacjach francuskojęzycznych lat 1989-1997. Marian Pankowski : twórczość / oprac. Tomasz Korzeniowski. Marian Pankowski : kronika życia i twórczości. Album rodzinne)

Acta Pancoviana. Nr 2 / [red. nacz. Leszek Puchała] . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1999. – 93, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 2). – ISBN 83-86634-69-3
(Zawiera: Od redakcji. Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego / Janusz Szuber. Otwarcie sesji popularnonaukowej „Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego” / Tomasz Korzeniowski. Kresowa ojczyzna Mariana Pankowskiego / Andrzej Burghardt. Kluczowe problemy twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Romantyczne kreacje postaci w dramatach Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Anarchia i forma : uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego / Wojciech Ligęza. Czy Marian Pankowski jest pisarzem pornograficznym? / Paweł Sawicki. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / oprac. Tomasz Korzeniowski. Kalendarium wydarzeń. Album sanockie)

Acta Pancoviana. Nr 3 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 66 s. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana, ISSN 1732-8713 ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. [Patataj, patataj, patataj…] / Barbara Bandurka. [List do Janusza Szubera] / Marian Pankowski. O kruku i lisie / Marian Pankowski. Zachwycenie / Wojciech Ligęza. Piękny kąkol wyobraźni : Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji / Jan Wolski. Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów / Krystyna Latawiec. Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość / Janusz Drzewucki. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1993-2003 / oprac. Ewa Drwięga. Noty o autorach)

Acta Pancoviana. Nr 4 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2005. – 59 s. : fot. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana, ISSN 1732-8713 ; 4)
(Zawiera: Zamiast wstępu / Janusz Szuber. Na brukselskiej slawistyce, czyli polonistyka na obczyźnie / Marian Pankowski. Dług wdzięczności / Marian Pankowski. O pożytku z Belgii / Marian Pankowski. Pojawienie / Marian Pankowski. „Kultura” i Belgia / Idesbald Goddeeris. Polski smaczek / Patrice Lieberman. Ci belgijscy pisarze nie stąd / Pascale Haubruge. Recenzje książek. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (2003-2004) / oprac. Ewa Drwięga. Fotoreportaż)

Acta Scansenologica. T. 1 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – 259, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 1)
(Zawiera: Roman Reinfuss : (w 70 rocznicę urodzin i 50 rocznicę pracy naukowej) / Jerzy Czajkowski. Bibliografia prac Romana Reinfussa / Zofia Cieśla-Reinfussowa. Wybrane zagadnienia metodologiczne dotyczące urządzania ekspozycji skansenowskich / Jerzy Czajkowski. Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla potrzeb muzeów skansenowskich / Henryk Olszański. Landwirtschaftsausstellungen in ethnographischen Freilichtmuseen / Jerzy Czajkowski. Przemiany osadnictwa i budownictwa ludowego w XIX w. : w południowej części obszaru zadunajskiego / Tunde Zentai. Muzeum na wolnym powietrzu w Sóstó (Węgry) / Istvan Pall. Muzealnictwo skansenowskie w Japonii / Jerzy Czajkowski. Open Air Museum of Old Japanese Farm Houses in Toyonaka City / Hisatsugo Sugimoto. Aktualny stan prac budowlanych w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. Informacje o muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Henryk Olszański. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach / Krystyna Wicher-Jesionowska. Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Eugeniusz Oleszczuk. Sądecki park etnograficzny / Zygmunt Lewczuk. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie / Zbyszko Mikołajski. Muzeum Wsi Lubelskiej / Krzysztof Popik. Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. Wielkopolski Park Etnograficzny na Lednicy / Jerzy Łomnicki. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach / Benedykt Malinowski. Muzeum i Park Etnograficzny w Sierpcu / Wojciech Zbierzchowski. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach / Andrzej Szura. Park Etnograficzny Północno-Wschodniego Mazowsza im. Adama Chętnika w Nowogrodzie / Bogumił Kunicki. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – Lipowcu / Cezary Popko. Zielonogórski Park Etnograficzny w Ochli / Przemysław Niedźwiedziński. Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach / Henryk Świątkowski. Stan budowy skansenu „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” / Aleksander Spyra. Ośrodek budownictwa ludowego w Szymbarku / Zygmunt Lewczuk. Skansen budownictwa ludowego w Wolsztynie / Andrzej Gólski. Ekspozycja na wolnym powietrzu przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu / Roman Tubaja. Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego w Łowiczu / Henryk świątkowski. Rezerwat Archeologiczno-Etnograficzny w Osieku nad Notecią / Jan Niedźwiecki. Skansen Słowiński w Klukach / Henryk Soja. Muzeum rzemiosł Ludowych w Biłgoraju / Roman Sokal. Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie / Bogumiła Szurowa. Skansen w Kaszczorku – Oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu / Roman Tubaja. Chałupa chłopska w Kakoninie, gm. Bieliny / Bogumiła Szurowa. Muzeum-skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Józef Sozański. Skansen bartniczo-pszczelarski przy Muzeum Wsi Radomskiej / Stefan Rosiński. Skansen pszczelarski w Swarzędzu / Marian Jeliński. Skansen pszczelarski w Pszczelej Woli koło Lublina / Mieczysław Janik. Wnioski po Miedzynarodowej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku / Wiktor Zin)

Acta Scansenologica. T. 2 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 348 s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 2)
(Zawiera: Norwegische Bauernhofe (TUN) – Wirklichkeit und Freilichtmuseen / Halvard Bjorkvik, Arne Berg. Kościół Vang i jego długa podróż / Arne Berg. O sozdanii muziew ruskoj narodnoj architektury / Borys B. Gnedowskij. Suzdalskie Muzeum Drewnianej Architektury Ludowej / Larisa Czarnocka. Rozwój i specyfika muzeów na wolnym powietrzu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Hans Falkenberg. Muzea skansenowskie w Niemieckiej Republice Demokratycznej / Henryk Olszański. „Pueblo Espanol” w Barcelonie i kilka uwag o zjawiskach paraskansenowskich / Mieczysław Kurzątkowski. „Pueblo Espanol” w Barcelonie / Piotr Worytkiewicz. Budownictwo cygańaskie w Sądeckim Parku Etnograficznym / Elżbieta i Marian Długoszowie. Przegląd form i metod informacji w muzeach na otwartym powietrzu w Polsce i za granicą / Jerzy Czajkowski. Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie w Sanoku w dniach 18-19 stycznia 1980 r. / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska we Wdzydzach w dniach 7-8 października 1980 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku, 13-15 kwietnia 1981 r. / Danuta Blin-Olbert , Maria Jolanta Marciniak. Obrady Zespołu Doradczego ds. Muzeów Skansenowskich w Sierpcu / Jerzy Czajkowski. Radziecko-polskie seminarium skansenowskie / Jerzy Czajkowski. Doktor inżynier Michał Czajnik / Franciszek Midura)

Acta Scansenologica. T. 3 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 383, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 3)
(Zawiera: 25-lecie Deklaracji ICOM o muzeach na wolnym powietrzu / Adelhart Zippelius. 10 lat Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu / Jerzy Czajkowski. „Zur Konzeption des Ecomusee in Frankreich” / Wassilia von Hinten. Muzea na wolnym powietrzu w krajach socjalistycznych po II wojnie światowej / Jerzy Czajkowski. Ethnobotanische Probleme in Freilichtmuseen am Beispiel des Dorfmuseums in Lublin erlautert / Wanda Terlecka. Errungenschaften der Vereinigten Wirtschaftskollektive im Bereich der Organisation und Pflage von ethnographischen Museen in Polen / Stanisław Koralkiewicz. Die Typen der Wohnhauser der ethnographischen Freilichtsammlung von Szenna und ihre Bauperioden / Judit Knezy. Park Etnograficzny w Sierpcu – założenia programowe / Tomasz Czerwiński. Muzej narodnoj architektury i byta biełoruskij / Siergiej Sergaczew. Muzeum Ludowego Budownictwa w Archangielsku / Aleksander N. Dawydow. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sirogojno, Jugosławia / Ranko Findrik. Zur Frage agrarhistorischer Aussage im Freilichtmuseum / Karl Baumgarten. Muzeum biograficzne Juliana Przybosia w zagrodzie skansenowskiej w Gwoźnicy Górnej woj. Rzeszowskie / Krzysztof Ruszel. Punkty skansenowskie w województwie tarnowskim / Adam Bartosz. Gladstone Pottery Museum w Longton, Staffordshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa ; Dwa północnoamerykańskie skanseny / Tadeusz Barucki. Bułgarska droga rozwoju muzeów na wolnym powietrzu / Maria Jolanta Marciniak. Udział placówek muzealnych i skansenowskich w pracach nad młynarstwem wietrznym w Polsce / Adam Szymański. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Pszczyna, 17-18 września 1981 / Maria Jolanta Marciniak. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Czerniejewo – Gniezno – Lednica, 31 VIII – 2 IX 1982 / Maria Jolanta Marciniak. Pracownicy merytoryczni w polskich muzeach na wolnym powietrzu / Halina Piasecka-Wilczyńska. Kronika)

Acta Scansenologica. T. 4 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 313, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 4)
(Zawiera: Karlin und Hazelius / Gosta Berg. Przyczynek do historii nordyckich muzeów etnograficznych i na otwartym powietrzu / Holger Rasmussen. Kilka uwag o znaczeniu i statusie muzeów na wolnym powietrzu we współczesnym społeczeństwie / Georg B. Thompson. Freilichtmuseen in Dalarna (Schweden) / Roland Andersson. Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an der Glentleiten-Museumsarbeit im Umbruch / Helmut Keim. Działalność muzeum na wolnym powietrzu w Roznowie pod Radhostem / Jiri Langer. Zespół Budownictwa i Rzemiosł Ludowych Vysocina / Ludek Stepan. Skansen Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Kłódce / Jan Święch. Zieleń w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – metody badań, upraw, ochrony / Maria Jolanta Marciniak. Organizacja zieleni w Muzeum Wsi Lubelskiej / Wanda Terlecka. Mała architektura i zieleń ożywieniem skansenu / Andrzej Gólski. Kształtowanie krajobrazu przyrodniczego dawnej wsi w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach / Anna Kwaśniewska. Otoczenie przyrodnicze Muzeum Wsi Opolskiej / Jarosław Gałęza. Zagadnienia zieleni w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie / Adam Kudła. Kształtowanie zieleni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. Projekt zieleni w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy / Marek Krężałek. Program zieleni w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni / Barbara Pędzik. Realizacja zieleni na terenie Muzeum Wsi Radomskiej / Elżbieta Majcher. Zieleń w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Janusz Cygański. Ochrona i pielęgnacja zieleni w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej / Aleksander Spyra. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sanok 18-20 października 1983 / Danuta Blin-Olbert. Kronika 1983)

Acta Scansenologica. T. 5 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 293, [1] s. : fot. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 5)
(Zawiera: Rola muzeów skansenowskich w systemie wychowania socjalistycznego / Franciszek Midura. Zagadnienia pracy ideowo-wychowawczej w skansenach / Jiri Spet. Ekspozycja w muzeach skansenowskich a społeczno-historyczna edukacja społeczeństwa / Roman Tubaja. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne budowy i funkcjonowania skansenów w Czeskiej Republice Socjalistycznej / Jan Soucek. Rola kultury ludowej w wychowaniu dzieci i młodzieży / Barbara Kołodziejska. Możliwości wykorzystania i pielęgnowania tradycji regionalnych w małym muzeum / Vanda Jirikovska. Udział opolskiego skansenu w procesie edukacji historycznej i kultywowaniu tradycji regionalnych / Krystyna Wicher-Jesionowska. Charakterystyka pracy kulturalno-wychowawczej w skansenie Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku / Miroslav Sopoliga. Wychowawczo-dydaktyczna działalność Muzeum Wsi Lubelskiej / Ryszard Królikowski. Skansen w Prerovie nad Łabą – muzealna ekspozycja kultury ludowej regionu / Hedvika Sedlackova. Rola Górnośląskiego Parku Etnograficznego w kształtowaniu świadomości społecznej / Adam Kudła. Współpraca Muzeum Budownictwa Ludowego z młodzieżą szkolną / Maria Jolanta Marciniak. Górnicze Muzeum na Wolnym Powietrzu w Banskiej Stiavnicy / Eugen Kladivik. Cele i zadania muzeum w Vysocinie / Ludek Stepan. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok, 26-29 maja 1984 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Ochrona budownictwa ludowego w okresie czterdziestolecia PRL / Franciszek Midura. Rozwój myśli skansenowskiej w Polsce 1945-1985 / Jerzy Czajkowski. Wyposażenie wnętrza w muzeum typu skansenowskiego – rekonstrukcja obrazu kulturowego / Roman Tubaja. Doświadczenia polskie w organizowaniu wnętrz skansenowskich / Danuta Blin-Olbert. Metoda odtwarzania i wyposażania zagród w Muzeum Wsi Lubelskiej / Janina Babinicz-Witucka. Problem wyposażania wnętrz w nowo tworzonych muzeach skansenowskich / Jan Święch. Problematyka wyposażania wnętrz w skansenie w Ochli koło Zielonej Góry / Barbara Kołodziejska. Odzwierciedlenie stosunków ludnościowych woj. Zielonogórskiego w wyposażeniu wnętrz chałup na terenie skansenu w Ochli / Mieczysław Soppa. Niektóre problemy związane z ekspozycją wnętrz w Parku Etnograficznym w Toruniu / Janina Łukasiewicz. Wnętrza gospodarczo-mieszkalne i przemysłowe w Muzeum Wsi Radomskiej / Jacek Pieczonka. Wyposażenie wnętrz w zagrodzie karczemnej w Skansenie Budownictwa Ludowego w Wolsztynie / Stanisław Majchrzak. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sierpc, 30 maja -1 czerwca 1985 / Maria Jolanta Marciniak, Halina Piasecka-Wilczyńska. Kronika 1984-1985)

Acta Scansenologica. T. 6 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 343, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 6)
(Zawiera: Z problematyki badań kultury ludowej i ochrony tradycyjnej architektury wiejskiej na Pomorzu środkowym / Juliusz Sienkiewicz. Kompels „Staryj Archangielsk” i problemy formirowania muzeew pod otkrytym nebom w Gorodskoj Credie / Aleksander N. Gowydow, Władimir M. Łopatko. Ekologiczne problemy skansenów na kilku przykładach z terenu ekspozycyjnego muzeum w Rożnowie / Vaclav Tetera. Otrażenie semantykiprostranstwa sielskich posielennyj w ekspozycji muzjeja pod otkrytym nebom / A. N. Dawidow, N. M. Tieriebichin. Ekspozycje wnętrz w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński. Francuskie ekomuzea / Vanda Jirikovska. Uwagi o niektórych skansenach w RFN / Jerzy Czajkowski. Stare Linkoping / Gunnar Elfstrom. Muzeum Techniki Ludowej w Dumbrava Sibiului / Corneliu Bucur. Skansen w Kawasaki, Japonia / Tadeusz Barucki. Skansen w Bankoku, Tajlandia / Tadeusz Barucki. Obiekty in situ w województwie Szabolcs-Szatmar / Istvan Pall. Zagroda rybacka jako punkt skansenowski przy Muzeum Okręgowym w Koszalinie / Juliusz Sienkiewicz. Islandzkie muzea kultury ludowej / Stanisław Bartoszek. Zagroda wiejska w Nadolu / Teresa Lasowa. Zagroda skansenowska w Markowej koło Łancuta / Henryk Olszański. VI Międzynarodowe Sympozjum Molinologiczne / Adam Szymański. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Kielce 9-11 czerwca 1986 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. Kronika 1986)

Acta Scasenologica. T. 7 / red. Jerzy Czajkowski; [aut] Adam Bartosz [i in.]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1995. – 178, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : 1 faks., fot. (w tym kolor.), mapa, pl., rys., wykr. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 7)
(Zawiera: Sztuka kadzidlanego dymu, czyli jak uruchomić wszystkie zmysły / Adam Bartosz. Estnisches Freilichtmuseum als eine Widerspiegelung der Geschichte und der volkstumlichen Baukunst Estlands / Merike Lang. Plany generalne i poszczególnych sektorów muzeów na wolnym powietrzu rejonów archangielskiego i wołogodskiego / Olga G. Sewan. Stong – średniowieczna zagroda islandzka i jej rekonstrukcja / Stanisław Bartoszek. Ekspozycja na wolnym powietrzu przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie / Jan Gurgul. Pożar w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolska Konferencja Skansenowsko-Konserwatorska Sanok, 25-27 maja 1993 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Działalność Kaszubskiego Parku Etnograficznego w nowych warunkach społeczno-gospodarczych / Teresa Lasowa. Działalność gospodarcza i handlowa Wielopolskiego Parku Etnograficznego / Marek Krężałek. Działalność dochodowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1991-1993 / Henryk Olszański. Quo tendis museum? / Antoni Pelczyk. Próba oceny występowania w Polsce owadów będących szkodnikami zabytków i muzealiów na podstawie oględzin starych budowli / Adam Krajewski. Ekologiczne środki ochrony drewna / Paweł Tkaczyk. Ochrona przeciwpożarowa drewnianego budownictwa zabytkowego / Ryszard Strzemeski)

Acta Scansenologica. T. 8 / [red. t.] Jerzy Czajkowski, Jerzy Ginalski; [tł. z pol. na niem. i z niem. na pol.] Renata Słyszyk; [tł. ze słow. i ukr. na pol.] Antoni Kroh. – Sanok : MBL, 2001. – 210 s., [4] s. tabl. kolor. : il., fot. (w tym kolor.), mapy, pl., wykr. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 8)
(Zawiera: Lokalne muzea na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłódce / Jan Święch. Trzydzieści lat Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie / Henryka Haduch. Bułgarski Skansen Stary Dobric / Adam Bartosz. Ekspozycje świąteczne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński. Parateatralne ekspozycje etnograficzne w skansenie w Osieku nad Notecią / Roman Skiba. Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Andrzej Stasiak. Pucara – andyjska twierdza przedinkaska / Adam Bartosz. O pewnym unikalnym stole / Jerzy Czajkowski. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska. Ochrona tradycyjnego budownictwa : osiągnięcia, problemy i możliwości współdziałania w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich, Sanok – Ustrzyki Górne 7-10 X 1998 rok. Aspekty integracyjne w organizacji muzeów w Polsce i na Ukrainie / Tatiana Kara-Wasilewska. Rola muzeum w integrowaniu społeczności autochtonicznej i przesiedleńczej / Jan Niedźwiecki. Możliwości oddziaływania integracyjnego muzeum na wolnym powietrzu w środkowej Polsce / Elżbieta Szot-Radziszewska. Die Integrationsrolle der Freilichtmuseen anhand vom Beispiel des Estnischen Freilichtmuseums / Merike Lang. Współczesny stan etnograficznych muzeów skansenowskich na Słowacji / Martin Messa)

Będzie Lepiej : gazetka ZHR dla naszych przyjaciół / [red.] Joanna Banach. – Nr 1 : 1995. – Sanok : [Hufiec Harcerek „Wskazidroga” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej], 1995-1997

Biuletyn Informacyjny Komitetu Obywatelskiego w Sanoku / red. Zofia Bałka [i in.]. – Nr 1 : 1989. – Sanok : Komitet Obywatelski „Solidarność”, 1989-1990

Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Gospodarczej / red. Bogusław Połdiak. – Nr 1 : 1993. – Sanok : Regionalna Izba Gospodarcza. – [1993]-2000

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 1 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Ksawery Piwocki, Aleksander Rybicki. – Sanok : MBL, 1964. – 10, [2] s. : fot. ; 29 cm. – (Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 1)
(Zawiera: Od redakcji. Parki etnograficzne i muzea pod otwartym niebem / Ksawery Piwocki. Początki istnienia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Statut Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Komunikaty)

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 2 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Aleksander Rybicki [i in.]. – Sanok : MBL, 1965. – 28, [3] s. : faks., fot. ; 30 cm. – (Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego ; 2)
(Zawiera: Organizacja pracowni konserwatorskiej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Niektóre problemy zabytkowego drewna budowlanego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Kurpik. Konserwacja cerkwi w Uluczu / Michał Czajnik, Wojciech Kurpik. Polichromia cerkwi w Uluczu / Ewa Dwornik-Gutowska. Przeniesienie malowideł ściennych w cerkwi drewnianej w Uluczu z zastosowaniem tzw. suchego „montażu” (1962-1964) / Hanna Markowska. Sprawozdanie z pracy MBL w roku 1964 / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z seminarium poświęconego inwentaryzacji i konserwacji zabytkowego drewna budowlanego, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w dniach 6-9 czerwca 1965r. / Teresa Ambrożewicz. Wykopaliska na Górze Cerkiewnej w Uluczu. Barokowe organy z kościoła w święcanach / Leszek Smoczkiewicz)

Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy. – Sanok, 1944-1945

Biuletyn NSZZ „Solidarność”. – Nr 1 : 1981. – Sanok : [b. w.], 1981-1982

Brulion Festiwalowy / red. Tomasz Chomiszczak. – Nr 1 : 1994. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1994 ->

Dobra Nowina : czasopismo katolickie / [red. Elżbieta Irger i in.]. – Nr 1 : 1993. – Sanok : Wspólnota Dobra Nowina, 1993-1994

Dodatek Kulturalny : Miesięcznik Tygodnika Sanockiego Stowarzyszenie Korporacja Literacka / red. Tomasz Korzeniowski. Nr 1 : 1997. – Sanok : Zakład Budżetowy „Tygodnik Sanocki” : Pismo Samorządowe, 1997-2000

Echo Połonin : Zarząd Grupy Bieszczadzkiej GOPR / red. Henryk Owoc. – Nr 1 : 1992. -Sanok : Zarząd Grupy Bieszczadzkiej GOPR, 1992 ->

Express Gospodarczy : bezpłatny miesięcznik regionalny. – Nr 1 : 2003. – Sanok : Agencja Reklamowa BECKER-STUDIO, 2003 ->

Gazeta Lokalna / [zespół prow. Kazimierz Oleander i in.]. – Sanok, 2003 – >

Gazeta Przedwyborcza / [zespół Kazimierz Oleander in.]. – Sanok, 2002

Głos Ziemi Sanockiej / red. Sebastian Niżnik. – Nr 1 : 2000. – Sanok : Klasztor oo. Franciszkanów, 2000 ->

Echo Sanoka : Niezależny Tygodnik Lokalny / [red. Marek Pomykała]. – Nr 1 : 1993. – Sanok : Echopress s.c., 1993-1994

Edukacja w Regionie / [red.] Krystyna Chowaniec [i in.]. – Nr 1 : 2001.- Sanok : Regionalne Centrum Edukacji w Sanoku, 2001 ->

Gazeta Sanocka / red. Sławomir Kruk. – Nr 1 : 2005. – Sanok : BS MEDIA Grupa Medialna Sanok, 2005 ->

Gazeta Sanocka Autosan : Pismo Samorządu Robotniczego Sanockiej Fabryki Autobusów / [red.] Wiesław Koszela. – Nr 1 : 1974. – Sanok : SFA „Autosan”, 1974-1990

Głos Metalowca : Jednodniówka Sanockiej Fabryki Autobusów. – Sanok, 1964

Głos Sanowagu / Organ Komitetu Zakładowego PZPR, ZMP, Rady Zakładowej, dyr. SFA. – Nr 1 : 1954. – Sanok : SFA, 1954-1955

Głos Ziemi Sanockiej : Jednodniówka Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu. – Sanok, 1958 [styczeń]

Góra Przemienienia : tygodnik parafialny / red. Andrzej Skiba [i in.]. – Nr 1 : 2003. – Sanok : Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, 2003 ->
(kontynuacja gazetki pn. Przemienienie)

Harcerz Sanocki / [red.] Artur Andrus. – R. 1 : 1987. – Sanok : Komenda Hufca ZHP, 1987 ->

Impresje Muzealne : Gazetka muzealna / red. zespół Barbara Bandurka [i in.]. – Nr 1 : 1995. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1995 ->

Informator Związkowy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Autosan, 1981

Kujon : gazetka uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku. – Nr 1 : 2002. – Sanok : Zespół Szkół nr 5, 2002 ->

Kulfon : Pisemko Fakultetu Dziennikarskiego II LO / [red. Tomasz Kulpiński]. – Nr 1: 2002. – Sanok : II Liceum Ogólnokształcące, 2002 ->

Kurier Bieszczadzki : dwutygodnik regionalny : Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Zagórz / [red. nacz. Wiesław Stebnicki]. – Ustrzyki Dolne : PPHU „KSU”, 1996. ->

Margines : gazetka szkolna ZSM Sanok / [red. Anna Barycka i in.]. – Nr 1 : 2001. – Sanok : Zespół Szkół Mechanicznych, 2001 ->

Maria Dom : Gazeta parafialna / Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku. – Nr 1 : 1995. – Sanok : Wspólnota Dominikańska, 1994-1995

Materiały Historyczne Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. – Z. 1 : 1996. – Sanok : Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, 1996 ->

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 3 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Aleksander Rybicki [i in.]. – Sanok : MBL, 1966. – 63, [1], 16, [1] s. : fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. Wstęp. O problemach organizacji muzeów pod otwartym niebem na przykładzie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Problemy kompozycji krajobrazu parku etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Stanisław Szczęk. Czynniki biologiczne powodujące rozkład i niszczenie obiektów zabytkowych oraz środki i metody zabezpieczenia, odgrzybiania i zwalczania owadów / Michał Czajnik. Utwardzanie zniszczonego drewna przy pomocy żywic syntetycznych. Wykonywanie plomb trocinowo-żywicznych / Wojciech Kurpik. Inwentaryzacje skrócone budownictwa ludowego, zasady wykonywania i kontroli oraz ich znaczenie dla celów naukowych : (na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) / Leszek Smoczkiewicz. Metody wykonywania szczegółowych inwentaryzacji pomiarowych obiektów przeznaczonych do przeniesienia / Wojciech Jankowski. Metody i organizacja prac przy przenoszeniu obiektów zabytkowych budownictwa ludowego – na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Leszek Smoczkiewicz. Dyskusja. [Streszcz. w jęz. ros. i niem.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 4 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1966. – 82 s. : fot., rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 4)
(Zawiera: Uwagi nad planem budynku mieszkalnego w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. Dawne ubiory mieszczan w południowo-wschodniej części woj. rzeszowskiego / Roman Reinfuss. Intrasjowany stół z Jaślisk / Jadwiga Malinowska. Wpływ zajęć pozarolniczych na przemiany kulturowe wsi Beskidu Niskiego / Maria Brylak. O upustach krwi i narzędziach do tego celu używanych współcześnie przez ludność w pow. brzozowskim, sanockim, jasielskim i krośnieńskim / Anna Kisielewska. Sposoby uśmierzania bólu zębów oraz technika ich usuwania stosowana przez ludność w powiatach : jasielskim, krośnieńskim, brzozowskim i sanockim / Anna Kisielewska. Pieśni sobótkowe u Łemków / Janusz Mroczek. Problematyka etnograficznych badań terenowych w Bieszczadach, prowadzonych przez Zakład Etnografii Polski IHKM PAN w Warszawie, w latach 1960-1965 / Maria Biernacka. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w roku 1965 / Anna Kisielewska. Stacjonarne obozy etnograficzne organizowane w 1965 r. / Teresa Ambrożewicz. Otwarcie części ekspozycji Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Aleksander Rybicki. Sprawozdanie z akcji zabezpieczenia ikon przeprowadzonej w roku 1965 przez Pracownie Konserwatorską MBL w Sanoku, w zbiorach Muzeum Ziemii Przemyskiej w Przemyślu i w Wojewódzkiej Składnicy w Łańcucie / Beatrysa Hirszenberg. Odkrycie malowideł ściennych w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Wojciech Kurpik. Konserwacja XV-wiecznej ikony „Archanioł Michał” z cerkwi w Nagórzanach pow. Sanok / Wanda Szulc. Wystawy organizowane przez MBL w roku 1966 / Anna Kisielewska. Zabytki kultury żydowskiej w Muzeum Budownictwa Ludowego / Jadwiga Malinowska. XIII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyjskich / Beatrysa Hirszenberg. Od Redekcji)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 5 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Anna Marciniak [i in.]. – Sanok : MBL, 1967. – 50, [1], 12 s. : il., faks., fot., mapy, pl., 1 portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 5)
(Zawiera: Materiały etnograficzne z Ziemi Sanockiej w spuściźnie naukowej prof. Wiktora Schramma (1885-1958) w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu / Anna Marciniak. Dom z wyżka w Korczynie, pow. Krosno / Stanisław Szczęk. Zagadnienia chałupy z wyżką w ludowym budownictwie Małopolski / Zofia Cieśla-Reinfussowa. Urządzenie wnętrza mieszkalnego chałupy bojkowskiej w dorzeczu Sanu i Solinki w latach 1914-1965 / Teresa Ambrożewicz. Ośrodek olejarski w Baryczy / Henryk Olszański. Badania archeologiczno-architektoniczne przy cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Antoni Kunysz. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1966r. / Jadwiga Malinowska. Penetracje terenowe budownictwa ludowego zachodniej Łemkowszczyzny – kwiecień 1966r. / Leszek Smoczkiewicz. Pobyt pracowników MBL w Rumunii / Anna Kisielewska. Nowy obiekt na terenie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Henryk Olszański. Sympozjum poświęcone ikonom w Muzeum Historycznym w Sanoku / Janina Lewandowska. Otwarcie Muzeum w Brzozowie / Halina Sawicka. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1967. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 6 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Edmund Słuszkiewicz [i in.]. – Sanok : MBL, 1967. – 50, [2], 10, [1] s. : il., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 6)
(Zawiera: Stanisław Fischer : (materiały do biografii) / Edmund Słuszkiewicz. Wyjazdy Łemków nadosławskich na roboty zarobkowe do Ameryki / Stanisław Fischer. Okres świąt Godnich na terenie powiatu brzozowskiego / Maria Brylak, Anna Kisielewska. Ubiór codzienny i świąteczny noszony przez mieszkańców wsi Bajdy pow. Krosno z końcem XIX i na początku XX wieku / Stanisław Witkoś. Dwie ikony Sądu Ostatecznego w zbiorach Sanockich : ze studiów nad ikonografią / Janina Kłosińska. Konserwacja intarsjowanego stołu z Jaślisk / Wojciech Kurpik. Krywulki w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka. Specjalistyczna konferencja poświęcona nowoczesnym metodom konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych / Anna Kisielewska. Dni folkloru Pogórza Dynowskiego / Anna Kisielewska. Penetracyjne badania etnograficzne na terenie powiatu leskiego / Maria Brylak. Wizyta gości węgierskich w MBL / Henryk Olszański. Muzeum w Bardiowie / Jadwiga Malinowska. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1967. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 7 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Leszek Smoczkiewicz [i in.]. – Sanok : MBL, 1968. – 56, 11 s. : faks., fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 7)
(Zawiera: Budownictwo Łemków zachodnich : (analiza konstrukcji wybranych obiektów) / Leszek Smoczkiewicz. Zwyczaje i obrzędy weselne Łemków / Izabella Skowronek. Dawne zwyczaje mieszczaństwa brzozowskiego / Józef Rogowski. Adolf Milczanowski – współczesny rzeźbiarz ludowy / Jadwiga Malinowska. Polichromia cerkwi z Grąziowej / Ewa Dwornik-Gutowska. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. Kurna chałupa z Bereźnicy Wyżnej w pow. leskim / Bogusław Martynowicz. Konkurs na malowankę, wieniec dożynkowy i sztuczne kwiaty / Anna Kisielewska. Wyjazd pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego do Jugosławii / Teresa Ambrożewicz. Parki etnograficzne na terenie Jugosławii / Anna Kisielewska. Dalsze prace nad odkryciem malowideł ściennych i napisów w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej / Wojciech Kurpik. Sygnowany ikonostas szkoły rybotyckiej / Wojciech Kurpik. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 8 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Michał Czajnik. – Sanok : MBL, 1968. – 57, [2], 10, [1] s. : 1 fot., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 8)
(Zawiera: Od redakcji. Badania nad zastosowaniem żywic syntetycznych do zabezpieczenia drewna przed rozkładem powodowanym przez grzyby / Michał Czajnik. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1968. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 9 / [red.] Maria Brylak [i in.]; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1969. – 59, [3] s. : fot., mapy, portr., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 9)
(Zawiera: Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. Losy chłopskiego dziecka : (fragmenty pamiętnika) / Władysław Kobiela. Obrazki z życia religijnego Łemków nadosławskich na przełomie XIX i XX w. : (fragmenty pamiętnika) / Stanisław Fischer. O projekcie zorganizowania muzeum wsi pomorskiej na wyspie Bielawie / Feliks Ptaszyński. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1967/68 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Ryszard Brykowski, Anna Kisielewska. Udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w II Ogólnopolskiej Konferencji Etnograficznej, (Rzeszów-Łańcut, 19-21 luty 1968) / Maria Brylak. Wystawa ikon w Rzeszowie / Jadwiga Malinowska. Suszarnia nasion w Dąbrówce powiat łańcucki / Jan Chałupski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 10 : [Ogólnopolska Konferencja Muzealna, Sanok 25-27 IX 1969] / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Mieczysław Ptaśnik [i in.]. – Sanok : MBL, 1969. – 90, [1], 15, [1] s. : faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 10)
(Zawiera: Wstęp / RED. Rozwój i osiągnięcia muzeów budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL : (skrót referatu) / Mieczysław Ptaśnik. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL / Ignacy Tłoczek. Cele i osiągnięcia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1958-1969 / Stefan Stefański. Stan i propozycje ochrony budownictwa ludowego w województwie katowickim / Adam Kudła. Opolski Park Etnograficzny / Józef Kowalewski. Aktualne problemy organizacji parków etnograficznych Ziemi Krakowskiej / Hanna Pieńkowska. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w województwie rzeszowskim w XXV-leciu PRL / Inga Sapetowa. Badania nad kulturą ludowa w XXV-leciu Polski Ludowej / Roman Reinfuss. Plan zabudowy Parku Etnograficznego w Sanoku / Halina Wesołowska Konopczyna. Problem zagospodarowania wnętrz obiektów na terenie Parku Etnograficznego MBL / Maria Brylak. Osiągnięcia w zakresie konserwacji drewna w Polsce Ludowej / Michał Czajnik. Dyskusja / Stanisław Brzostowski, Ryszard Brykowski. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1969. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 11 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1970. – 64, 10, [1] s. : il., fot., mapy, nuty, rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 11)
(Zawiera: Stan i problematyka badań nad historią ludowego budownictwa przemysłowego południowej Rzeszowszczyzny / Henryk Olszański. Pieśni weselne Łemków po północnej stronie Karpat / Janusz Mroczek. Obrzędy pogrzebowe we wsi Bajdy w pow. krośnieńskim / Stanisław Witkoś. Widokówki powiatu sanockiego z lat 1900-1944 i próba ich bibliografii / Adam Fastanacht. Sprawozdanie z posiedzenia Dyrekcji ZMiOZ i ZZG „Inco” / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury powiatu ustrzyckiego / Ryszard Brykowski. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL w 1969 r. / Henryk Olszański. Udział MBL w akcji ratowania zabytków Florencji / Halina Piasecka. Dalsze prace przy ikonostasie z Czerteża / Andrzej Szczepkowski. Wstępne wyniki badań archeologicznych osady z późnego okresu rzymskiego / Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda. Ikony w Polsce – opisy dokumentacyjne / oprac. Beata Hirszenberg. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 12 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Ignacy Tłoczek [i in.]. – Sanok : MBL, 1970. – 64, 11, [1] s. : il., faks., fot., pl., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 12)
(Zawiera: Zabudowa bojkowskiej zagrody / Ignacy Tłoczek. Stodoła plebańska z Nozdrzca, pow. Brzozów : (zarys historii i konstrukcja obiektu) / Leszek Smoczkiewicz. Płanetnik Wojciech Rachwał z Przysietnicy : (próba analizy reliktu kulturowego) / Anna Kisielewska. Walka z pożarami w Dynowie od XVI do początku XX w. / Bronisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1969 / Halina Piasecka. Udział MBL w Ogólnopolskim Konkursie Turystycznym „Szlakami Polski Ludowej” / Anna Kisielewska. Ikona wielopostaciowa czteropolowa / Beatrysa Hiszenberg. Ikona Matka Boska z Dzieciątkiem / oprac. Beatrysa Hiszenberg. Najstarszy typ carskich wrót w zbiorach MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. ros.i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 13 / [aut.] Antoni Kunysz [i in.]. – Sanok : MBL, 1971. – 59, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 13)
(Zawiera: Relikty budownictwa drewnianego odkryte w czasie badań archeologicznych w województwie rzeszowskim w latach 1958-1970 / Antoni Kunysz. Problem skansenu małomiasteczkowego / Leszek Dzięgiel. Urządzenie wnętrza mieszkalnego na Łemkowszczyźnie w XIX i XX wieku / Elżbieta Kępa. Grzebieniarze i fajczarze brzozowscy / Józef Rogowski. Inwentaryzacje szczegółowe zbytków architektury ludowej w archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin. Ogólnopolska Konferencja Muzeów i Parków Etnograficznych (Opole 22-24 września 1971 r.) / Józef Kowalewski. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w roku 1970 / Halina Piasecka. Analiza ważniejszych prac oświatowych MBL w roku 1970 – kontakty z publicznością / Stefan Stefański. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku za lata 1969-1970 / Artur Bata. 500-lecie miasta Leska / Adam Fastanacht. Dwa konkursy dynowskie na plastykę obrzędową / Anna Kisielewska )

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 14 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]. – Sanok : MBL, 1971. – 67, [1], 11 [1] s. : il., faks., fot., pl., , rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 14)
(Zawiera: Kultura ludowa Beskidu Niskiego i przyległego Pogórza / Roman Reinfuss. Przyrządzanie farb i technika malowania zrębów na wschodniej Łemkowszczyźnie /Anna Kisielewska. Karpackie budownictwo ludowe w Pasterskim Muzeum w Rożnowie pod Radhosztem i rezerwacie miejskim w Sztrambergu / Josef Vareka, tł. z jęz słow. Danuta Abrachamowicz. Magia i przesądy bartne (w oparciu o „Bartnika Postępowego” i „Pasiecznika Wzorowego”) / Stanisław Witkoś. Warsztat malarstwa ikonowego drugiej ćwierci XV wieku / Romuald Biskupski. Wytyczne w sprawie prac rekonstrukcyjno-projektowych przy północnej i zachodniej elewacji kościoła w Haczowie / Ryszard Brykowski. Nowe obiekty na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Turystyki WRN w Rzeszowie na sesji wyjazdowej w Sanoku / Halina Piasecka. Otwarcie Muzeum w Jaśle / Stefan Stefański. Otwarcie Izby Pamiątek w Moderówce / Anna Kisielewska. Udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w budowie pomnika w Bykowcach / Artur Bata. Wyjazd pracowników MBL do Bułgarii / Halina Piasecka. [Streszcz w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 15 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Anna Marciniak [i in.]. – Sanok : MBL, 1972. – 80, [1], 11, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl., portr., rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 15)
(Zawiera: Chłopi olchowscy i ich gospodarka w świetle materiałów zebranych przez prof. Wiktora Schramma / Anna Marciniak. Produkcja i handel dziegciem we wsi Bielanka, pow. Gorlice / Celestyn Wrębiak. Problemy organizacji parku etnograficznego w Kolbuszowej / Krzysztof Ruszel. Działalność artystyczno-malarska i muzealna Leona Getza ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Sanockiej / Bronisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1971 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora zabytków w Sanoku za rok 1971 / Artur Bata. Z badań folkloru muzycznego we wsiach powiatu leskiego / Anna Szałaśna. Nowa placówka muzealna w Lesku / Artur Bata. Zestaw naczyń przeznaczonych do wyposażenia karczmy w zbiorach MBL / Maria Kraftówna. Klocek drzeworytniczy z Głębokiego / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 16 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Halina Piasecka [i in.]. – Sanok : MBL, 1972. – 58, [1] s. : il., fot. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 16)
(Zawiera: Pracownia Konserwatorska Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka, Stefan Stefański. [Streszcz w jęz. ang. i ros.] ; Uzupełnianie drewnianych podobrazi i elementów rzeźbiarskich w Pracowni Konserwatorskiej MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Pierwotne ikonostasy w drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu / Włodzimierz Jarema. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Problemy konserwatorskie i chronologia polichromii kościoła w Haczowie / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Niektóre zagadnienia ratowania zabytków martyrologicznych na przykładzie konserwacji wrót Rotundy w Zamościu / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Technika bizmutowa / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Dekoracja metaliczna obrazu ludowego Matka Boska Pacławska z Lutowisk / Andrzej Szczepkowski. Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej architekturze w powiatach leskim i sanockim prowadzone w 1972 r. / Artur Bata. Konserwacja i montaż ikonostasu w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. Ikona Matka Boska Hodigitria w otoczeniu proroków, Ikona Matka Boska Arabijska, Ikona Matka Boska Tychwińska / Janina Kłosińska. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1972)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 17-18 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Mieczysław Książek [i in.]. – Sanok : MBL, 1973. – 98, 14, 14 [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl., 1 portr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 17-18)
(Zawiera: Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1974. Układy urbanistyczne niektórych zabytkowych miasteczek w województwie rzeszowskim / Mieczysław Książek. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Projekt zagospodarowania zagrody na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej / Andrzej Karczmarzewski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Zagroda kmieca z pierwszej połowy XVII w. w Moszczenicy pow. Gorlice / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros]. Michał Mazurek – życie i twórczość / Jadwiga Malinowska. [Streszcz w jęz. ang. i ros]. Ze studiów nad melodiami łemkowskich pieśni pasterskich / Janusz Mroczek. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Od redakcji. Drewniany kościół w Bączalu Dolnym, pow. jasielski / Kazimierz Kuczman. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Drewniana cerkiew w Hyrowej, pow. krośnieński : (uwagi do prac konserwatorskich) / Ryszard Brykowski, Michał Czajnik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Drewniana cerkiew w Ustianowej Górnej, pow. bieszczadzki / Ryszard Brykowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Sprawozdania z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1972 / Halina Piasecka. Działalność Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku w 1972 r. / Artur Bata. Prace budowlane w Parku Etnograficznym MBL w latach 1971-72 / Henryk Olszański. Prace konserwatorskie związane z przygotowaniem ekspozycji malarstwa ikonowego w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 19 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 102 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., rys., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 19)
(Zawiera: Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1974. Od redakcji. Rozplanowanie chałup w rejonie przemyskim / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Budownictwo ludowe w dolinie rzeki Tyrawki / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Wnętrze izby chłopskiej w okolicy Sanoka na początku XX wieku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Kościół w Gawłuszowicach / August Bocheński. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1973 r. / Teresa Czajkowska. Park Etnograficzny w Kolbuszowej / Stefan Lew. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Zastosowanie metalicznego, strąconego srebra w technikach pozłotniczych / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Ochrona przeciwogniowa elementów łatwopalnych / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Przyczynek do analizy związku niektórych czynników z rentownością chowu owiec w wielkotorowych gospodarstwach owczarskich w południowowschodniej Polsce / Antoni Jarosz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 20 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 77, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 20)
(Zawiera: Ekspozycja zachodniej części Pogórza w Sanockim Parku Etnograficznym / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Architektura i wyposażenie karczem oraz zajazdów w dorzeczu Sanu w XVIII wieku / Krzysztof Wolski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dawna ilustrowana pocztówka / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Antymon – jego właściwości, przypuszczalne zastosowanie w dawnych technikach malarskich i metody identyfikacji / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1973-74 / Henryk Olszański. Parki etnograficzne w krajach europejskich / Jerzy Czajkowski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 21 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] J. Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 82, [2] s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 21)
(Zawiera: Międzynarodowa konferencja architektów w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. Społeczna i dydaktyczna rola muzeów na wolnym powietrzu / Roman Reinfuss. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy związane z projektowaniem i organizacją parków etnograficznych / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy rekonstrukcji w budowie parków etnograficznych / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy konserwacji drewna zabytkowego / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang.]. Parki etnograficzne w Polsce / Stanisław Brzostowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Zbiory etnograficzne Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Maria Kraft. [Streszcz w jęz. ang.]. Możliwości zastosowania metalicznej miedzi, strąconej na drodze mokrej, w technikach pozłotniczych / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang.]. Przyczynek do poznania i organizacji wypasów stad owczych w południowo-wschodniej Polsce / Antoni Jarosz. [Streszcz w jęz. ang.]. Informacja o książkach)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 22 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 140, [2] s. : faks., fot., mapy, pl.. rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 22)
(Zawiera: Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie / Jerzy Czajkowski. Kierunki programowe w dziedzinie ochrony zabytkowego budownictwa drewnianego / Stanisław Brzostowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Problem kompozycji muzeum na wolnym powietrzu / Roman Reinfuss. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Z doświadczeń techniczno-konserwatorskich Parku Etnograficznego w Nowym Sączu / Zygmunt Lewczuk. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Wielkopolski park etnograficzny nad jeziorem Lednickim : problematyka wybranych zagadnień / Andrzej Gólski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Drogi rozwoju Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Budownictwo wiejskie w Krakowskiem / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Budownictwo gospodarcze na Bojkowszczyźnie na przełomie XIX i XX w. / Archyp Danyluk. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Ubodzy – dziady – żebracy / Stanisław Witkoś. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Realizacja zadań w sanockim Parku Etnograficznym w 1975 roku / Henryk Olszański. Skansen w St.Fagans, w Walii / Barbara Polaczkowa)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 23 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1977. – 106 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 23)
(Zawiera: Tradycje otwartego ogniska w izbach wiejskich w południowej Polsce / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Inspiracje grafika malarstwa ikonowego XVII i I połowy XVIII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w 1976 r. / Henryk Olszański. Analiza stanu zachowania zabytkowego zespołu miejskiego w Skaryszewie oraz problemy jego rewaloryzacji / Michał Czajnik. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Nowoczesne metody zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna w budownictwie / Michał Czajnik. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Interpretacja siarczanu ołowiawego -PbSO4 w trakcie identyfikacji barwników organicznych w zabytkowych obiektach polichromowanych / Zbigniew Brochwicz. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Konserwacja Xv-wiecznej ikony św. Michała z Żochatynia / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Zagroda sitarska w Biłgoraju / Roman Sokal. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Muzea na wolnym powietrzu w Szwecji / Jerzy Czajkowski. Norweskie Parki Etnograficzne / Henryk Olszański. Blists Hill Open Air Museum. Muzeum techniki na wolnym powietrzu, Shropshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa. Architektoniczno-etnograficzny skansen w Eter koło Gabrowa / Longin Malicki. Nowy skansen węgierski – Meggyes csárda / Longin Malicki. Od redakcji. Muzeum skansenowskie ludów Zabajkała / Jan Andrzej Stepek. Poziom sprawności technicznej i finansowej wielkotowarowych ferm owczych w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego / Antoni Jarosz. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 24 : [konferencja skansenowska] / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Franciszek Midura [i in.]; [tł. na ang.] Zenon Chruszcz; [tł. na niem.] Czesław Czajka; [tł. na ros.] Tamara Urbańczyk; [tł. na fr.] Eugenia Bielec-Roman. – Sanok : MBL, 1978. – 119 s. : il., faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 24)
(Zawiera: Stan i perspektywy muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Franciszek Midura. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Zabytki budownictwa ludowego w Polsce : stan i idea ich ochrony / Ignacy F.Tłoczek. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Budownictwo drewniane in situ / Marian Pokropek. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Aktualne problemy ochrony zabytków techniki w Polsce / Jerzy Jasiuk. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Formy społecznego zagospodarowania zabytkowych młynów i wiatraków / Kazimierz Uszyński. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dokumentacja zabytków techniki wiejskiej / Wojciech Kalinowski. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Młyn i wiatraki jako dokument techniki / Danuta Trynkowska. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dokumentacja młynów i wiatraków na przykładzie prac związanych z organizacją Muzeum Wsi Kieleckiej / Izabela Pieczul. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Wiatraki w północno-wschodniej Polsce / Mieczysław Pawlik. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Pogórzańskie wiatraki / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Ideologiczne aspekty ochrony zabytków techniki : (głos w dyskusji) / Jan Pazdur. Cerkiewne druki ulotne w zbiorach muzeów sanockich / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Muzealnictwo skansenowskie na ziemiach czeskich / Ryszard Brykowski. Skanseny na Ukrainie / Iwan Krasowski. Uwagi o muzealnictwie skansenowskim i ochronie architektury drewnianej w Finlandii / Mieczysław Kurzątkowski. Duńskie muzea na wolnym powietrzu / Benedykt Malinowski. Muzealnictwo skansenowskie w Rumunii / Jerzy Czajkowski. 500-na rocznica Grzegorza z Sanoka (1406-1477) / Edward Zając)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 25 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Wojciech Salwa [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1979. – 113 s. : il., faks., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 25)
(Zawiera: Międzynarodowa Konferencja Skansenowska w Sanoku w dniach 27-30 maja 1978 / Wojciech Salwa. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Problemy ekspozycyjnego wykorzystania obiektów budownictwa ludowego w Muzeum Słowackiej Wsi w Martinie / Igor Kristek. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Organizacja muzeów skansenowskich w Jugosławii / Dusan Drljaca. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Kisucki skansen we wsi Vychylovka pow. Czadca (Słowacja) / Dominik Choluj. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Muzeum techniki chłopskiej w Sibiu – Rumunia / Cornel Irimie, Corneliu Bucur. O niektórych angielskich muzeach na wolnym, powietrzu / Jerzy Czajkowski. Płoty i ogrodzenia w Polsce / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Dekoracje malarskie we wnętrzach mieszkalnych na Podkarpaciu / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Wieś królewska Prusiek i jej konflikty z posesorami w świetle materiałów procesowych w latach 1645-1843 / Wojciech Sołtys. Posiedzenie Zespołu Doradczego Ministra Kultury i Sztuki d-s Muzeów Skansenowskich / Wojciech Salwa)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 26 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]; [tł. na ang.] Maria Wisznicka; [tł. na niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1980. – 111, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 26)
(Zawiera: Regionalizacja budownictwa mieszkalnego na północnych stokach Karpat / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Stan badań nad wiejskim budownictwem w polskich Karpatach / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Ława z przerzucanym oparciem / Klara K.Csilléry. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Przemiany ikonograficzne i rola wzoru w malarstwie ikonowym XVII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Pitawal według „Regestru złoczyńców grodu sanockiego” opowiedziany / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Inwentarz z 1851 roku młyna i domu młynarza w Nienadowej woj. przemyskie / Krzysztof Ruszel. Prace nad realizacją ekspozycji skansenowskiej MBL w Sanoku w 1977 r. / Henryk Olszański. Budowa obiektów zabytkowych i urządzanie wnętrz w sanockim Parku Etnograficznym w 1978 roku / Danuta Blin-Olbert. Tylicz, woj. Nowy sącz w świetle wykopalisk / Maria Cabalska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 27 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jan Władysław Rączka [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1981. – 155, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 27)
(Zawiera: Ze studiów nad budownictwem drewnianym górskich rejonów Półwyspu Skandynawskiego / Jan Władysław Rączka. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Konstrukcja sochowo-ślemieniowa w budownictwie ludowym na terenie Węgier / Ivan M.Balassa. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Domy służby folwarcznej na Podkarpaciu / Jan Chałupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Życie i mieszkanie folwarcznej rodziny Pociasków / Jan Chałupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Obrzędy magiczne i pojęcia związane na terenie Orawy, Spisza, Liptowa i Zemplina / Jan Olejnik. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. „Weczyrky” na Łemkowszczyźnie / Zofia Cieśla-Reinfussowa. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Z dziejów Sanoka pod zaborami / Wojciech Sołtys. Pamiętnik Zachariasza Rysza pt. Dzieje Jaćmierza / Edward Zając. Niedokończona ikona Ostatniej Wieczerzy z drugiej połowy XVII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rozbudowa Parku Etnograficznego MBL w Sanoku w latach 1979-1980 / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Konferencja na temat wpływów stanowiących odbicie międzyetnicznych stosunków w ludowej architekturze czechosłowackich Karpat / Mirosław Sopoliga. Narodnoje architekturnoje tworczestwo / W.P. Samojłowicz, rec. Jerzy Czajkowski. Wiejskie mieszkanie na Podolu koniec XIX-XXst. / T.W. Kosmina, rec. Jerzy Czajkowski. Drewniane budownictwo białoruskiego Polesia XVII-XIX w. / Ju.A. Jakimowicz, rec. Jerzy Czajkowski. Białoruskie ludowe mieszkanie / E.R. Sabalenka, U.S. Gurkow, U.M. Iwanow. Dz.D. Suprun ; rec. Jerzy Czajkowski. Pamiątki Narodowej architektury i życia Białorusi / pod red. W.K. Bondarczik , rec. Jerzy Czajkowski. Ludowa architektura na Morawie / V. Frolec, rec. Jerzy Czajkowski. Niederrheinische Bauernhduser vom 15 bis zum Beginn des 18 / G. Eitzen, rec. Jerzy Czajkowski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 28 / [red.] Jerzy Czajkowski ; [aut.] Wilczyńska Halina Piasecka [i in.]. – Sanok : MBL, 1984. – 169, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 28)
(Zawiera: Aleksander Rybicki : etnograf – muzeolog – kolekcjoner / Halina Piasecka- Wilczyńska. Czynniki kształtujące formy mieszkań na terenie południowej Norwegii / Frithjof E.W.E. Fonahn. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. O łemkowskich worożkach, baczach i czarownikach / Roman Reinfuss. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Karczmy białoruskie XVII-XIX w. / Sergiej Sergacjew. [Streszcz. w jęz. pol., ang. i niem.]. Tradycyjne surowce do wyrobu oleju / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Klęski elementarne w ziemi sanockiej w XVII w. i ich wpływ na życie mieszkańców / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Ikona Deesis z Paszowej (próba datowania) / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Dom malarzy Bogdańskich w Jaśliskach / Jadwiga Malinowska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Trzy osiedla robotnicze z końca XIX i początku XX wieku / Jan Chałupski, Adam Rybka, Jan Kośny. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Odbudowa synagogi w Rymanowie / Stanisław Szczęk. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Specyfika wiatraków „sokólskich” / Mieczysław Pawlik. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w latach 1981-1983 / Henryk Olszański. Analiza zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1975-1982 / Maria Kraft. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Otwarcie ekspozycji sprzętu pożarniczego w remizie z Lipinek w Parku Etnograficznym w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. Jarmark folklorystyczny w Parku Etnograficznym w Sanoku / Maria Jolanta Marciniak. Uwagi o pracy Ignacego Tłoczka : Polskie budownictwo drewniane / Jerzy Czajkowski. Wietrzne młyny na Morawie i na Śląsku / J.Vařeka, rec. Henryk Olszański. Wietrzne młyny jako zabytki techniki / M. Berka, rec. Henryk Olszański. Stanisław Witkoś 1902-1982 / Tadeusz Łopatkiewicz)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 29 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Max Gschwend [i in.]. – Sanok : MBL, 1986. – 156 s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 29)
(Zawiera: Wiejska architektura Szwajcarii / Max Gschwend. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Historyczny rozwój układów urbanistycznych zdrojowisk karpackich / Elżbieta Kaczmarska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Życie na wsi Wary w świetle księgi ławniczej z lat 1449-1623 / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rzemiosło drzewne w doliniańskiej wsi Nadolany / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Spichrze chłopskie na Kujawach / Jan Święch. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rośliny dziko rosnące stosowane przez Lasowiaków w leczeniu zwierząt domowych / Jacek Pieczonka. Od redakcji. „Doły Sanockie” – lud ruski z okolic Sanoka / Roman Reinfuss. Deesis na jednym podobraziu w malarstwie ikonowym XV i pierwszej połowy XVI wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Chorągiew nagrobna jeromonacha Joela Maniowskiego / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Chrzcielnica kamienna z Bączala Dolnego / Jadwiga Malinowska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Śpiewki weselne i pieśni łowieckie / Edward Zając. Jarmark folklorystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego (1984-1985) / Maria Jolanta Marciniak. Bronisław Filipczak – prawnik z wykształcenia muzyk z zamiłowania / Wojciech Sołtys)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 30 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1988. – 119, [1] s. : il., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 30)
(Zawiera: Gdy mija 30 lat – czas refleksji / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Znaczenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dla rozwoju koncepcji skansenowskich w Polsce / Franciszek Midura. [Streszcz. w jęz. niem.]. Trzydzieści lat badań kultury ludowej na Podkarpaciu / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność oświatowa Muzeum budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. niem.]. Pracownia konserwatorska w 30-leciu MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność wydawnicza Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka-Wilczyńska. [Streszcz. w jęz. niem.]. Zbiory sakralne w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jadwiga Malinowska. Bibliografia „Materiałów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” za lata 1964-1988 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w Latach 1984-1988 / Henryk Olszański. Curriculum vitae Sanoczanina / Anna Fastanacht-Szczepaniak. Święta i dni pamięci / Olav Bo, rec. Stanisław Bartoszek. Nasza norweska Gwiazdka / Olav Bo, rec. Stanisław Bartosz)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 31 / aut. Jerzy Czajkowski [i in.]; tł. streszcz. w j. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1993. – 137, [3] s. : fot., mapy, rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 31). – ISBN 83-900446-5-X
(Zawiera: Budownictwo ludowe w polskich Karpatach w XVI-XX wieku / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Stodoły wąskofrontowe w południowo-wschodnim rejonie Polski / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Oświata ludowa w sanockiem w okresie zaborów / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Połoniny w Bieszczadach Zachodnich / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Przyczynek do badań nad osadnictwem dorzecza górnego Sanu, Strwiąża i Wiaru / Maciej Augustyn.[Streszcz. w jęz. niem.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1989-1992 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Norweskie budownictwo zrębowe średniowiecza / Arne Berg, rec. Jerzy Czajkowski. Biełorusskoje narodnoje seredina XIX-XX w. / A.I. Łokotko, rec. Jerzy Czajkowski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 32 / red. Jerzy Czajkowski; aut. Maria Jolanta Marciniak [i in.]; tł. na j. niem. streszczeń Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1994. – 194, [1] s. : fot., 2 faks., mapy, pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 32). – ISBN 83-902276-2-2
(Zawiera: Dawne ubiory Dolinian / Maria Jolanta Marciniak. [Streszcz. w jęz. niem.]. Pożywienie mieszkańców polskiego Spisza na przykładzie wsi Dursztyn / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Dzieje żydów Sanoka i powiatu sanockiego w latach 1939-1943 / Edward Zając. [Streszcz. w jęz. niem.]. Bojkowska wieś Bukowiec w świetle ankiet z 1936 i 1939 roku / Hubert Ossadnik. Szczegóły z życia judu zebrane w r. 1872/3 w Korczynie pod Krosnem w czasie pobytu na wakacjach przez Franciszka Zycha kl.VIIG. / Jerzy Czajkowski. Strój ludowy, Krościenko Wyżne, rok 1848 / Jerzy Czajkowski. Zwyczaj „Judasza” w Sanoku / Edward Zając. Lidove stavby východnich Čech / Luděk Stepan, Josef Vařeka, rec. Jerzy Czajkowski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 33 / [red. Jerzy Czajkowski; [aut. Ryszard Królikowski [i in.]; [tł. streszcz. na j. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1996. – 184, [4] s. : il., faks., fot. kolor., pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 33). – ISBN 83-86634-87-1
(Zawiera: Chłopskie budownictwo mieszkalne na Lubelszczyźnie od XVII wieku do 1864 roku / Ryszard Królikowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Urządzenia wodociągowe w Jaśliskach / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Tradycyjny wyrób świec / Grażyna Czerwińska. [Streszcz. w jęz. niem.]. Huta szkła w Bereżkach / Maciej Augustyn. Uśmiercanie Judasza. Przyczynek do publikacji „Zwyczaj Judasza w Sanoku” / Danuta Blin-Olbert. Trzy legendy z Zubieńska / Danuta Blin-Olbert. Nazewnictwo wsi Ustrzyki Górne / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1993-1994 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w Sanockim Parku Etnograficznym w latach 1989-1995 / Henryk Olszański. O nieznanej kolekcji dziewiętnastowiecznych listów chłopskich z Podhala i Spisza / Tadeusz Łopatkiewicz. [Streszcz. w jęz. niem.]. Der konfessionswechsel bei den Lemken in den jahren 1900-1939 / Mieczysław Wieliczko)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 34 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]; [tł. streszczeń na niem.] Renata Słyszyk. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1998. – 240 s., [4] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), pl., 1 portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 34). – ISBN 83-86634-84-7
(Zawiera: Pamięci profesora Reinfussa / Jerzy Czajkowski. Zarys kultury materialnej ludności łemkowskiej z dawnego „kresu muszyńskiego” / Roman Reinfuss. [Streszcz. w jęz. niem.]. Golcowski Ośrodek Koszykarski / Maria Marciniak. [Streszcz. w jęz. niem.]. Wiosenne grupy obrzędowe w Opoczyńskiem / Zdzisław Kupisiński SVD. [Streszcz w jęz. niem.]. Zbiory łemkowskie w muzeach polskich / Danuta Blin-Olbert. Karczmy zajezdnie w południowo-wschodniej Polsce / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Od Krakowa do Lwowa…: nazwy karczem na obszarze Galicji (koniec XIX w.) / Halina Piasecka-Wilczyńska. Opis urządzenia dworu w Besku w okresie zamieszkania w nim rodziny Myczkowskich / Lesław Myczkowski. Społeczność żydowska w Jaćmierzu i Posadzie Jaćmierskiej w latach 1900-1942 / Janusz Konieczny. [Streszcz. w jęz. niem.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego za lata 1995-1996 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1996-1997 / Henryk Olszański. Karpaty Wschodnie na nowo odkrywane. Sprawozdanie z wyjazdów pracowników MBL na Ukrainę / Hubert Ossadnik)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 35 / [red.] Henryk Olszański; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : MBL, 2001. – 186 s., [4] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, pl. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku , ISSN 0137-320X ; 35)
(Zawiera: Architektura i wyposażenie cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu / Jarosław Giemza. [Streszcz. w jęz. ang.]. Ikona św. Jana Chrzciciela – Anioła Pustyni z Odrzechowej w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Monika Branicka . [Streszcz. w jęz. ang.]. Urządzenia o napędzie wodnym w powiecie brzozowskim w XVIII-XX w. / Henryk Olszański. [Streszcz. w jez. ang.]. Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce. cz.I / Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak. [Streszcz. w jęz. ang.]. Kołyski w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang.]. Zwyczaje pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy i Kalniczki / Hubert Ossadnik. [Streszcz. w jęz. ang.]. Lanie światła – relikt dawnych zwyczajów rzemieślniczych / Andrzej Karczmarzewski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Palenie Judasza w okolicy Tarnowa / Adam Bartosz. [Streszcz. w jez. ang.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1997-1998 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1998-1999 / Henryk Olszański)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 36 / [red.] Jerzy Ginalski; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : MBL, 2004. – 276 s., [28] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku , ISSN 0137-320X ; 36)
(Zawiera: Aleksander Rybicki (1904-1983) : twórca i dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : w setną rocznicę urodzin / Halina Piasecka. Wspomnienie o Aleksandrze Rybickim / Jerzy Tur. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z perspektywy 45 lat / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Cerkiew i parochia w Ropkach w XVII i XVIII wieku / Zofia Szanter. [Streszcz. w jęz. ang.]. Wyposażenie cerkwi z Ropek A.D 1928 / Hubert Ossadnik. [Streszcz. w jęz. ang.]. Haftowana tkanina liturgiczna z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Renata Kinga Jara. [Streszcz w jęz. ang.]. Zdobnictwo wnętrz na Podkarpaciu od końca XIX wieku po lata 1980 / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang.]. Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce, cz.II / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. [Streszcz. w jęz. ang.]. Międzyetniczne i międzyreligijne relacje w Karpatach na przykładzie wsi Stebnik i Kolonii Steinfels / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. ang.]. Księga ochrzczonych unickiej parafii w Uhercach z drugiej połowy XVIII w. w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Mariusz Kaznowski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Stosunki społeczno- gospodarcze w kluczu płońskim w drugiej połowie XVIII wieku / Robert Lipelt. [Streszcz w jez. ang.]. Działalność Muzeum Budownictwa ludowego w Sanoku w latach 1999-2000 / Halina Piasecka-Wilczyńska)

Mickiewicz 200 : biuletyn Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku w Roku Mickiewiczowskim – Nr 1, maj – sierpień 1998 / [red. biuletynu, scenariusz i realizacja wystawy, oprac. bibliografii Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – [52] s. ; 22 cm

Mówią Zbiory. Nr 1 : Rocznik Muzeum Historycznego w Sanoku / red. Wiesław Banach ; red. tech. Artur Olechniewicz, Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1996. – 62 s. : fot., rys.; 30 cm. – (Mówią Zbiory ; 1)
(Zawiera: Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku / Maria Zielińska. Ruch lotniczo-konstruktorski w Galicji na przełomie XIX/XX w. / Andrzej Olejko. Polska Armia Wyzwoleńcza 1947-1951 / Andrzej Romaniak. Mandyliony XV i XVI w. w malarstwie zachodnio-ukraińskim / Katarzyna Winnicka. Recepcja sztuki Paula Cezanne’a w twórczości Józefa Pankiewicza / Wiesław Banach. Próba umiejscowienia twórczości artystycznej Waldemara Cwenarskiego w nurcie ekspresyjnym plastyki polskiej w latach 1955-1990 / Henryka Milczanowska)

Nasza „Dwójka” : dwumiesięcznik szkolny / red. Joanna Twardak. – Nr 1 : 2001. – Sanok : Szkoła Podstawowa nr 2, 2001 ->

Nasza Propozycja. – Z. 1 : 1991. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1991 ->

Nasza Rodzina : gazetka Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii NSPJ w Sanoku. – Nr 1 : 1998. – Sanok : Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 1998-2000

Nasze Przemienienie : dwumiesięcznik formacyjno-religijny / [red. zespół Dorota Cichomska i in.]. – Nr 1 : 2000. – Sanok : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Przemienienia Pańskiego, 2000-2001

No Name! : gazetka ZS nr 1 w Sanoku / red. Renata Gromek. – Nr 1 : 2003. – Sanok : Zespół Szkół nr 1, 2003 ->

Ogłoszenia Podkarpackie : pismo ogłoszeniowe, reklamowe / red. Michał Biłas. – Nr 1 : 2001. – Sanok, 2001-2002

Piguła / red. Justyna Wolanin, Bernadeta Mikołajewicz. – Sanok : Zespół Szkół Medycznych, 2000

Pismo Informacyjne. – Nr 1 : 1992. – Sanok : Zarząd Grupy Bieszczadzkiej GOPR, 1992-1996

Pismo Sanockie : Biuletyn społeczno-polityczny i gospodarczy / red. Tomasz Korzeniowski. – Nr 1 : 1991. – Sanok : Wydaw. Exodus, 1991-1992

Pobudka : Pismo Instruktorów Harcerskich / red. Ryszard Pacławski. – Sanok : Harcerska Agencja Dziennikarsko – Fotograficzna przy Hufcu ZHP w Sanoku, 1981

Prosto z mostu. – Sanok : [b.w.], 2003

Przemienienie : Gazetka parafialna / Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku. – Sanok : Wspólnota Dominikańska, 1996 ->

Rocznik Sanocki 1963. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1963. – 467 s. : fot., rys., mapy ; 24 cm
(Zawiera : Słowo wstępne / Dominik Zimoń. Z przeszłości i teraźniejszości Zarszyna, Długiego i Nowosielec : zarys monograficzny / Walerian Bętkowski. Zarys dziejów Bukowska do roku 1795 / Feliks Kiryk. Rozwój gospodarczy powiatu sanockiego / Mieczysław Przystasz. Rok 1848 w Sanockiem / Aleksander Codello. Ze wspomnień / Bronisław Filipczak. Z dziejów ruchu rewolucyjnego w powiecie sanockim / Stefan Makuch. O początkach rozwoju idei socjalistycznej w Galicji / Stefan Makuch. Przyczynek do dziejów ruchu robotniczego w Sanoku i okolicy w okresie międzywojennym / Wojciech Sołtys, Edward Zając. 160 lat walki chłopów i mieszczan jaćmierskich ze dworem / Józef Stachowicz. Współczesne zdobycze oświatowo-kulturalne Sanoczyzny na tle stosunków oświatowych w dobie rozbiorów i w okresie międzywojennym / Zofia Bandurka. Reaktywowanie gimnazjum w Sanoku po drugiej wojnie światowej / Roman Ślączka. Karol Pollak – drukarz sanocki i dzieje jego drukarni w Sanoku / Jadwiga Zaleska. Osobliwości przyrody w powiecie sanockim / Walerian Bętkowski. Budowa geologiczna Ziemi Sanockiej / Andrzej Ślączka. Dawny obrzęd weselny w Domaradzu / Benedykt Gajewski. Wincenty Pol w Kalnicy / Kazimierz Ciałowicz)

Rocznik Sanocki 1967 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 414 s. : fot., mapy, portr., wykr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 2)
(Zawiera : Od redakcji. Oświata, kultura i język Jaćmierza i Bażanówki / Józef Stachowicz. Stosunki ziemi sanockiej z południowym sąsiadem w świetle „Regestru złoczyńców grodu sanockiego” / Wojciech Sołtys. Zarys dziejów Bukowska w latach 1795-1914 / Feliks Kiryk. Terytorialny rozwój miasta Sanoka w latach 1852-1961 / Edward Zając. Bieszczady w relacjach pamiętnikarskich z XIX wieku / Adam Fastnacht. Jak się obywatele sanoccy przed 500 laty procesowali / Roman Ślączka. Działalność Juliana Goslara w Sanockim w świetle jego spuścizny pisarskiej (1845-1849) / Aleksander Codello. Zarys dziejów ruchu ludowego w powiecie sanockim do roku 1931 / Feliks Kiryk, Tadeusz Kowalski. Przyczynek do dziejów reformy rolnej w powiecie sanockim w latach 1944-1947 / Edward Zając. Powiat sanocki w latach 1939-1947 / Mieczysław Przystasz. Straty ludnościowe i materialne powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej / Edward Zając. Trzydzieści lat Muzeum sanockiego / Stefan Stefański. Historia Zespołu Szkół Mechanicznych w Sanoku / Wojciech Sołtys. Warszawa – Nowosielce – Budapeszt / Jan Łożański)

Rocznik Sanocki 1971 / Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1971. – 318, [2] s.: il., fot., mapy ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 3)
(Zawiera : Od redakcji. Domaradz : szkice i materiały / Benedykt Gajewski. Pamiętnik Jana Granatowskiego / Adam Fastnacht. Działania i zniszczenia frontowe w powiecie sanockim w 1944 roku / Wojciech Sołtys. Wspomnienia kuriera / Jan Łożański. Przewodnik po zespole akt Starostwa powiatowego Sanockiego z lat 1944-1949/50 / Edward Zając. Mojemu Miastu – w jego rocznicę / Franciszek Kuzio. Rozwój Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku / Edward Zając. Wodowanie statku m/s Sanok / Edward Zając. Budowa nowych wodociągów dla miasta Sanoka / Edward Zając. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowiska Rymanów” / Edward Zając. 36 rocznica „Marszu Głodnych” / Edward Zając)

Rocznik Sanocki 1979 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Kraków : Wydaw. literackie, 1979. – 329, [3] s.: faks., fot., portr., tabl. ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 4). – ISBN 83-08-00229-3
(Zawiera : Od redakcji. Działy Leska oraz dóbr leskich i bachowskich z roku 1580 / Adam Fastnacht. Eksterminacja ludności na Sanocczyźnie w latach 1939-1944 / Czesław Cyran , Antoni Rachwał. Tajna oświata w powiecie sanockim jako forma walki z okupantem hitlerowskim / Wojciech Sołtys. Rozpoznanie sił niemieckich na Słowacji przez wywiad polski w 1939 roku / Wojciech Sołtys. Wojenne dzieje porucznika / Jakub Kinelski. Egzotyzm Ziemi Sanockiej / Edmund Słuszkiewicz. Materiały źródłowe do nauczania historii regionalnej / Wojciech Sołtys , Edward Zając. Zarys dziejów Muzeum Historycznego w Sanoku (1934-1974) / Edward Zając. Dzieje Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka w Sanoku w latach 1904-1977 / Edward Zając. Przyczynek do rozważań o najdawniejszych dziejach Sanoka i Ziemi Sanockiej IX-XIII w. / Józef Rawski)

Rocznik Sanocki 1980 : Materiały z Sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka / pod red. Feliksa Kiryka ; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Rzeszów : KAW, 1980. – 125, [3] s. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie , ISSN 0557-2096 ; 5)
(Zawiera : Wstęp. [Przemówienia]. Oświata i kultura w Sanoku i ziemi sanockiej w XV i XVI w. / Adam Fastnacht. Stan badań nad Grzegorzem z Sanoka / Stanisław Cynarski. Środowisko rodzinne Grzegorza z Sanoka / Jerzy Wyrozumski. Grzegorz z Sanoka i Kallimach / Jerzy Zathey. Jan Długosz a Grzegorz z Sanoka / Krzysztof Baczkowski. Jan z Dąbrówki a Grzegorz z Sanoka / Marian Zwiercan. Obecność Grzegorza z Sanoka w kulturze / Andrzej Nowicki. Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka / Andrzej Nowicki. Obchody 500 rocznicy śmierci Grzegorza z Sanoka / Edward Zając)

Rocznik Sanocki 1988 / [aut.] Arnold Andrunik [i in.] ; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Rzeszów : KAW, 1988. – 292, [1] s. : il., faks., fot., mapa, portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 6). – ISBN 83-03-02288-1
(Zawiera : Od wydawcy. Z odległych lat / Tekla Wolwowicz. Karol Pollak – typographus sanocensis i dzieje jego drukarni / Jadwiga Zaleska. śladami synów ziemi sanockiej żołnierzy 6 Dywizji Piechoty / Andrzej Brygidyn. Z lat wojskowej służby (1945-1947) / Roman Bury. Wspomnienia z hitlerowskich obozów koncentracyjnych / Arnold Andrunik. Z dziejów ruchu oporu / Edward Zając. Ocalić od zapomnienia / Krystyna Ciupak. Z dziejów harcerstwa sanockiego gimnazjum i liceum / Józef Pohorski. Nauczycielski ruch związkowy w byłym powiecie brzozowskim w latach 1905-1944 / Wojciech Sołtys. Relikty pracowni garncarskiej w Lesku / Maria Zielińska-Durda. Andrzej Szczudlik – robotnik i działacz (1900-1971) / Tadeusz Chmielewski. Włodzimierz Bańkowski – zasłużony pedagog sanockiego gimnazjum / Tadeusz Chmielewski. Aleksander Piech (1851-1932) – brązownik / Edward Zając. Dr Samuel Herzig – lekarz społecznik (1885-1943) / Edward Zając)

Rocznik Sanocki 1995 / [aut.] Paweł Kosina [i in.]; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Sanok : TRiUMS, 1995. – 223, [1] s., [2] s. tabl. kolor. : faks., fot., portr., rys. ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 7)
(Zawiera : Wstęp. Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka 1904-1994 / Zbigniew Koziarz. Pół wieku sanockiego górnictwa naftowego / Marian Struś. Sanockie w okresie I wojny światowej w relacjach pamiętnikarzy i w prasie / Wojciech Sołtys. Od kotłów po pojazdy szynowe Fabryki Sanockiej / Zbigniew Osenkowski. Mój start w zwodzie nauczycielskim – wspomnienia z roku 1914 / Tekla Wolwowicz. „Belfrowie” – nostri magistri / Andrzej Tarnawski. Z dziejów Miejskiego Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Sanoku w latach 1923-1934 / Maria Tarnawska. Profesorowi Michałowi Urbankowi podzwonne / Józef Stachowicz. Wspomnienie pośmiertne o doc. dr. Adamie Fastnachcie / Edward Zając. Józef Stachowicz – twórca „Rocznika Sanockiego” / Wojciech Sołtys. Inż. Jan Kosina – nestor leśnictwa małopolskiego / Paweł Kosina. Mieczysław Przystasz – los pisany historią / Tomasz Przystasz)

Rocznik Sanocki 2001 / dobór materiałów i red. Alicja Wolwowicz [i in.]; Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. – Sanok : Tow. Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, 2001. – 374 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa kolor., nuty ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 8). – ISBN 83-903238-1-8
(Zawiera: Wstęp. O Boże : [w.] / Kazimiera Iłłakowiczówna. Spuścizna z Katynia / Zbigniew Przystasz. [Wiersz o Katyniu] / Marian Hemar. Golgota Wschodu – fakty / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski. Matka Boska Kozielska : [w.] / Jerzy Bazarewski. Na ewakuacyjnym szlaku… (1914-1915) / Tekla Wolwowicz. Ks. Infułat dr Stanisław Turkowski lwowski duszpasterz na Dolnym Śląsku / Stefan Wójcik. Wrzesień 1939 (fragment pamiętnika) / Zbigniew Juliusz Jara. Sanoczanin pierwszym polskim Oświęcimia / Anna Fastnacht-Stupnicka. Była w Sanoku taka szkoła / Alicja Wolwowicz. Podokręg krośnieński Narodowej Organizacji Wojskowej (październik 1939 – lipiec 1943) / Krzysztof Kaczmarski. Maria Grotowska „Amazonka”, „Marylka” (1916-1995) / Krzysztof Kaczmarski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci bohaterskiego dowódcy partyzanckiego Józefa Czuchry („Orskiego”) / Jan Radożycki. Ruch czerwonokrzyski na ziemi sanockiej / Jan Miśkowicz. Choroba i wiersze : (szkic do portretu Janusza Szubera) / Jan Skoczyński. Janusz Szuber – Ryszard Schramm, czyli poetycki dialog ad 2000 / Bartłomiej Zajdel. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej / Zbigniew Koziarz. Wznowienie działalności „Sokoła” w Sanoku / Bronisław Kielar. Walory przyrodnicze obszaru powiatu sanockiego / Wojciech Blecharczyk. Mgr Wojciech Sołtys (1925-1995) / Stanisław Obara. Helena Kosinówna / Paweł Kosina. Cień ojca / Maria Matuła. Kalendarium sanockie 1995-2000 / Zbigniew Osenkowski)

Sandzianka : Kurier Sanocko-Krakowski / red. Piotr Turowski, Michał Turowski, Krzysztof Banach. – Kraków, 2001

Sanocki Informator Rolniczy / red. Czesława Kurasz. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości, 2003 ->

Sanocki Skaut / red. Jolanta Kita, Alicja Potyrała. – Sanok : Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, 1998-2002

Sanockie Zapiski Numizmatyczne / [red.] Tadeusz Ortyl. – Nr 1 : 1996. – Sanok : PTN, 1996 ->

Słówko : oo. Franciszkanie. – Nr 1 : 1993. – Sanok : Parafia Podwyższenia Krzyża, 1993 – 2000

Solidarność Walcząca : Partia Wolności. – Sanok, 1992-1997 (Ukazały się tylko 23 numery ; zmiana tytułu od nr 11 na Dekada ; ponowna zmiana tytułu od nr 17 Galicja)

Stomilowiec : Jednodniówka Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil”. – Sanok, 1982 (Gazetka wydana z okazji 50-lecia zakładów)

Sześciolinia : Pismo PSM I i II st. w Sanoku / red. Kamil Bartnik. – Sanok : Państwowa Szkoła Muzyczna, 1991 ->

Szkolna Półka : Gazetka SP 4 w Sanoku / red. Karol Skarbowski, Przemysław Prodziewicz, Janusz Stabryła. – Sanok : Szkoła Podstawowa nr 4, 2002 ->

Trybuna Przedzjazdowa : Jednodniówka KP PZPR w Sanoku. – Sanok, 1971

Wandea : Niezależne Pismo Narodowo-Radykalne. – Sanok : [b.w.], 1996

Wasze Życie na Naszych Stronach. – Nr 1 : 1999. – Sanok : Fundacja Zanim Nadejdzie Jutro, 1999-2000 (dod. Tygodnika Sanockiego)

Więcej Czadu : Pismo młodzieżowe / red. Marek Balawajder, Paweł Sawicki, Robert Biłas. – Sanok : [b.w.], 1992-1993

Więcej Tlenu, Mniej Czadu / red. Andrzej Olejko. – Sanok : I Liceum Ogólnokształcące, 1997 ->

Wspólnota / red. Halina Więcek. – Sanok : Klasztor oo. Fransiszkanów, 1998

Tygodnik Sanocki : Pismo Samorządowe / [red. Tomasz Korzeniowski]. – Nr 1 : 1991. – Sanok : Rada Miejska, 1991 ->

Z Chrystusem w Życie : Miesięcznik Parafii Chrystusa Króla. – Nr. 1 : 1996. – Sanok : Parafia Chrystusa Króla, 1996 ->

ZetHaeRek : Gazeta sanockich ZetHaerowców / [red.] Joanna Banach. – Sanok, 1992-1997

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z. nr 1 / [red.] Franciszek Oberc. – Sanok : Archiwum Ziemi Sanockiej, 2001. – 130 s.: wykr. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej ; 1)
(Zawiera: Od redaktora / Franciszek Oberc. I. Powstało Archiwum Ziemi Sanockiej. II. Starostwo Sanockie. Urząd Rejonowy w Sanoku 1990-1998 / Zbigniew Stabryła. Starostwo Sanockie 1999-2000 / Franciszek Oberc. Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2001-2010 / Zenon Stryjak. III. Z najnowszej historii Sanoka : Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku 1980-1990 / Franciszek Oberc. Reaktywowanie działalności NSZZ „Solidarność” w Sanockiej Fabryce Autobusów w latach 1988/1989 / Franciszek Oberc. IV. Sanocki rynek pracy. Społeczny kształt bezrobocia / Franciszek Oberc. Powiatowy Urząd Pracy w latach 1995-2000 / Agata Jamka. Działania aktywizujące bezrobotnych / Ewa Suder. Działalność Regionalnej Izby Gospodarczej 1996-2000 / Bogusław Połdiak. Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku / Józef Kuna. Zmiany organizacyjno-ekonomiczne w spółce Autosan po roku 1990 / Aleksander Drwięga. Działalność Oddziału Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu / Bogusław Sozański. Działania Starostwa Sanockiego w zakresie rynku pracy / Franciszek Oberc. Noty o autorach)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 2, San, rzeka ziemi sanockiej / [red.] Franciszek Oberc; [aut.] Ryszard Wiktor Schramm [i in.]. – Sanok-Zahutyń : Archiwum Ziemi Sanockiej, 2002. – 157 s., [24] s. tabl. (gł. kol.) : mapy, wykresy ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej ; 2)
(Zawiera: Od redaktora / Franciszek Oberc. Złote jabłko / Ryszard Wiktor Schramm. Geologia doliny Sanu / Stanisław Sieradzki. San. Ocena stanu i jakości wód płynących oraz zbiornika zaporowego Solina / Wojciech Skiba. Dorzecze górnego Sanu i jego walory / Krzysztof Kukuła. San i jego znaczenie w pradziejach / Maria Zielińska. Przyczynek nazewniczy do historii osadnictwa dorzecza górnego Sanu / Wojciech Krukar. Wybrane aspekty gospodarczego znaczenia rzeki San / Agata Skowrońska , Maciej Skowroński. Sztuczne jeziora w Solinie i Myczkowcach / Stanisław Sieradzki. Bieszczadzkie żeglarstwo / Franciszek Oberc. Ujęcia wody na Sanie / Franciszek Oberc , Wojciech Petryk. Wędkarstwo na Sanie / Bartosz Błażewicz. Fortyfikacje linii Mołotowa / Andrzej Oberc. Jordan / Włodzimierz Marczak. święte wody Sanu / Jolanta Ziobro. Jeden co zna prawdę. San w literaturze / Bartłomiej Zajdel. Moje pierwsze „zagraniczne” wakacje : wspomnienia 80-latka, który sięgnął pamięcią 70 lat wstecz / Stefan Stefański. Stowarzyszenie sympatyków doliny Sanu / Aleksandra Beata Liszka. San. Wypisy źródłowe / wybór, oprac. i komentarz Edward Zając. Motyw Sanu w twórczości sanockich artystów / Franciszek Oberc)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 3, Jubileusz Janusza Szubera / [red.] Franciszek Oberc; [aut.] Tomasz Chomiszczak [i in.]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2003. – 98 s. : fot., rys. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870-X ; 3)
(Zawiera: Od Wydawcy / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Miasto nie zwyczajne, a królewskie… (sanockie środowisko literackie) / Bartłomiej Zajdel. „Są szuflady. Raz na sto lat…” / Janina Lewandowska. Moi najbliżsi – zmyślenie i prawda : (z rozmów z Januszem Szuberem – fragmenty większej całości) / Anna Strzelecka. Chłopiec Mieszający Powidła / Jacek Mączka. „Jednogłośnie wybrany naszym dyżurnym guru” : Od ironii poetyckiej do poezji ironii Janusza Szubera / Tomasz Chomiszczak. Janusz Szuber – człowiek publiczny / Leszek Puchała. Kilka słów o Przyjacielu / Leon J. Chrapko. Noty o autorach)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej: Z. nr 4, Nafta / [red.] Władysława Oberc, Franciszek Oberc; [współpr.] Biblioteka Publiczna w Sanoku Miejska; [aut.] Stanisław Piotrowski [i in.]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2004. – 141 s., [4] s. tabl. kolor., [1] k. złoż. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa, portr. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870-X ; 4)
(Zawiera: Wstęp / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Ropa naftowa w Strachocinie : (fragmenty wspomnień spisanych w roku 2003) / Stanisław Piotrowski. Wspomnienia naftowe / Wanda Hess. Życie znaczone naftą, nadzieją, wojną, i rozczarowaniem : (fragmenty wspomnień) / Michał Jakubowicz. Współpraca miasta z SZGNIG – początek lat 90 / Witold Przybyło. Działalność kulturalna Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu : (fragmenty opracowania z roku 1984) / Zbigniew Gruber. Początki sportu w sanockiej nafcie / Zbigniew Dańczyszyn. Comber babski w Sanoku / Joanna Kozimor. Ekspozycja podkarpackiego przemysłu naftowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Sanoku / Jerzy Ginalski. Ropa naftowa w nazewnictwie Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich / Wojciech Krukar. Pole naftowe w Wołtuszowej / Jan Tomkiewicz. Galicyjsko-karpacki szlak naftowy / Stanisław Sieradzki, Piotr Dziadzio, Robert Łętowski. 1899 : [wiersz] / Janusz Szuber. Lampa z fiszbinami światła : [wiersz] / Leon Chrapko. Tratwa : (fragmenty) / Olechniewicz. Motywy naftowe w ekslibrisach / Zbigniew Osenkowski. Krośnieński olej skalny / Jasiek Orłowski, Mirek Dobrowolski. Józef Sozański, historyk przemysłu naftowego / Bogusław Sozański. Noty o autorach)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 5, Prasa ziemi sanockiej – informator / [red.] Wadysława Oberc, Franciszek Oberc. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2005. – 218 , [5] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870X ; 5)
(Zawiera : Od redaktorów / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Dzień prasy lokalnej. Spotkanie redaktorów prasy ziemi sanockiej, Sanok, 5 października 2002 roku. Obywatel – prasa – demokracja : konferencja prasy lolalnej, Sanok 11 września 2004 roku. Media regionalistyczne, regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na przełomie XX i XXI wieku / Włodzimierz Chorążak. Rola prasy katolickiej w rozwoju społeczności lokalnych (na przykladzie Gościa Niedzielnego) / Bogdan Gancarz. Gazeta szkolna i jej rola wychowawcza w nowoczesnej placówce oświatowej / Alicja Lewandowska. Dyskusja w grupach. Sandzianka – gazeta rodzinna / Paweł Turkowski. Prasa lokalna ziemi sanockiej od 1990 roku / Franciszek Oberc. Sylwetki)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 6, Sanocka „Solidarność” lat 80-tych. Fakty i dokumenty / [red. Władysława Oberc, Franciszek Oberc]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2005. – 112, [1] s., 73 il. (w tym kolor.) ; 21 cm. (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870X ; 6)
(Zawiera: Od wydawcy / Władysława Oberc. [Kalendarium sanockie 1980-1990 / oprac. Franciszek Oberc]. Dokumenty)

Zeszyty Naukowe PWSZ. Nr 1 / red. Tomasz Chomiszczak, Robert Lipelt; [aut.] Piotr Uruski [i in.]. – Sanok : Seria Wydaw. PWSZ, 2003. – 213 s. ; 25 cm. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku ; 1)
(Zawiera: Przedmowa / Halina Mieczkowska. Posłannictwo Rusi w „Homilii paschalnej w Prawie i Łasce” Metropolity Iłariona / Piotr Uruski. Młynarstwo na ziemi sanockiej w pierwszej połowie XVII wieku w świetle rejestrów poborowych / Robert Lipelt. Przełamywanie rosyjskich umocnień na odcinku lesko-sanockim „Linii Mołotowa” przez oddziały Armii Słowackiej w operacji Fall „Barbarossa” latem 1941 r. w świetle dokumentów i relacji / Andrzej Olejko. Wspólnota europejska – historia i współczesność / Marek Paluch. Czytelnik pod strzechami Paryża : uwagi o kondycji powieści francuskiej na przełomie wieków / Tomasz Chomiszczak. Pejzaż mityczny Janusza Szubera / Jacek Mączka. Strategia wykorzystania nowomowy u Pavla Vilikowskiego : (na przykładzie utworu „Slovensky Casanova”) / Tomasz Wicik. „Wysoko cenię w Panu rosyjskiego pisarza…” Aleksander Ertel i Antoni Czechow w świetle materiałów epistolograficznych / Henryk Grzyś. Pogranicze polsko – słowackie : (sytuacja językowa na Podhalu, Spiszu i Orawie) / Franciszek Sowa. Polskie badania słowacystyczne w zakresie językoznawstwa : (część 1 – początki i I poł. XX w.) / Halina Mieczkowska. Katechizm łaciński dla prawosławnych z 1585 roku : (uwagi o języku zabytku) / Adam Fałkowski. Wiersze / Roman Obuchow)

ZETHAEREK : Gazetka sanockich ZetHaeRowców. – Sanok : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 1992-?

Ziemia Sanocka : czasopismo obywatelskie / [red. Władysław Szulc i in.]. – Sanok, 1990-1991

Związkowy Informator Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w „Autosan” S.A. / red. Andrzej Szall, Zbigniew Krystyński- Sanok : Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, 2002

 

OPRACOWANIA OGÓLNE

1963

STEFAŃSKI, Stefan
Sanok i okolice / Stefan Stefański. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1963. – 58, [4] : mapa, il.; 17 cm

1966

Ziemia Sanocka / oprac. i red. Jerzy Domański ; fot. Jerzy Domański [i in.]. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej. – Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”, 1966. – 72 s., [24] k. tabl.: fot., mapy ; 19 x 21 cm
(Zawiera : Dorobek i perspektywy ziemi sanockiej / Ignacy Bąk. Zarys dziejów powiatu sanockiego / Feliks Kiryk. Piękno, zabytki, kultura ziemi sanockiej / Stefan Stefański)

1970

KUBLER, Emil
Sanok i okolice / Emil Kubler. – Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1970. – [18] s. : il., mapa

1974

STEFAŃSKI, Stefan
Sanok i okolice / Stefan Stefański. – [Wyd. 3 popr. i uzup.] – Warszawa : Sport i Turystyka, 1974. – 86 s. : il., mapy ; 16 cm

ZAJĄC, Edward
Sanok / Edward Zając. – Kraków : KAW Oddział Wojewódzki nakł. Urzędu Miejskiego Wydziału Kultury w Sanoku, 1974. – 11, [1] s. : il., mapa

1984

TREBENDA, Anna
Sanok : przewodnik po Sanoku / Anna Trebenda, Edward Zając. – Sanok : [b. w.], 1984. – 45, [3] s. : il. ; 21 cm

1985

Sanocjana : materiały szkoleniowe. T.1. – Sanok : Komisja Szkoleniowa Koła Przewodników PTTK w Sanoku : Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, 1985. – 90 s. ; 20 cm
(Zawiera : Kotlina Sanocka / Roman Brodzicki. Trasa Sanok – Bykowce : ostatni bój podporucznika Mariana Zaremby / Zygmunt Keller. Prawda i legenda o dziejach Sanockiej Ziemi / Stefan Stefański. Walory turystyczno – krajoznawcze województwa krośnieńskiego / Albert Rydzik. Gospodarka leśna w regionie Bieszczadów i Beskidu Niskiego / Tadeusz Gołębiowski. Walki z bandami UPA / Leon Barański. Muzeum – Skansen Górnictwa Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Ignacy Zatwarnicki)

TREBENDA, Anna
Sanok / Anna Trebenda, Edward Zając. – Sanok : Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Sanoka, [1985]. – [12] s. ; 21 cm

1986

Sanocjana : materiały szkoleniowe. T. 2. – Sanok : Komisja Szkoleniowa Koła Przewodników PTTK w Sanoku : Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, 1986. – 91 s. ; 20 cm
(Zawiera : Jubileusz sanockich przewodników / Krzysztof Prajzner. Aleksander Fredro żołnierz – pisarz – obywatel / Maria Szuber. Ikony / Jan Zajdel. Bezmiechowa – Ustianowa / Krzysztof Prajzner. Przewodnik “Szlakiem miejsc pamięci narodowej / Emil Garlicki)

1989

BATA, Artur
Sanok i okolice / Artur Bata. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 89, [7] s.; [4] s. fot. [ w tym kolor.] : 1 mapa, 1 pl. ; 22 cm . – Bibliogr. s. [93]. – ISBN 83-03-02881-2

1991

STEFAŃSKI, Stefan
Sanok i okolice : przewodnik turystyczny / Stefan Stefański. – [Wyd. 4 popr. i uzup.]. – Sanok : Zarząd Oddziału PTTK, 1991. – 113, [2] s., [26] s. tabl. : fot. kolor. ; 16 cm

1992

ORŁOWICZ, Mieczysław
Ziemia Sanocka / Mieczysław Orłowicz. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK, 1992. – [24] s. : fot., mapa ; 20 cm. – Przedr fotooffs.org.: [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Komunikacji, [1936]

1993

WIDERYŃSKI, Mariusz
Sanok / Mariusz Wideryński ; wstęp Maria Zielińska, Leszek Puchała. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – [80] s. : fot. kolor. ; 27 cm. – ISBN 83-901100-0-8

1994

Królewskie Wolne Miasto Sanok : informator miejski / Urząd Miasta Sanoka. – Bydgoszcz : Journal, [1994]. – 48 s. : il., fot., mapy, portr. + plan miasta ; 22 cm

Raport o stanie gminy miasta Sanoka oraz realizacji zadań miasta w latach 1990-1994 / Zarząd Miasta Sanoka. – Sanok : Rada Miasta, 1994. – 68, [28] s. : tabl. ; 20 cm

1995

Królewskie Wolne Miasto Sanok : informator miejski / [Wyd. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sanoku ; oprac. części miejskiej Antoni Nakonieczny]. – Bydgoszcz : Journal, cop. 1995. – 48 s. : il., fot. kolor., 3 mapy, 2 portr. ; 22 cm + plan miasta . – Opis wg. okł. – Tekst równol. ang., fr., niem. – ISBN 83-86002-54-9

Sanok : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Secesja, 1995. – 1011, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr., rys., wykr. ; 25 cm. – ISBN 83-86-77-57-3
(Zawiera : Wstęp / Feliks Kiryk. środowisko geograficzne / Jan Lech. Najdawniejsze dzieje Sanoka / Michał Parczewski , Elżbieta Pohorska-Kleja. Lokacja miasta / Feliks Kiryk. Terytorium i zabudowa / Feliks Kiryk. Stosunki ustrojowe / Franciszek Leśniak. Życie gospodarcze / Feliks Kiryk, Franciszek Leśniak. Rzemiosło / Feliks Kiryk. Wymiana towarowa / Feliks Kiryk , Franciszek Leśniak. Rolnictwo / Feliks Kiryk. Mieszkańcy / Feliks Kiryk , Franciszek Leśniak. Stosunki kościelne / Feliks Kiryk. Stolica Ziemi Sanockiej / Feliks Kiryk. Sanok w okresie przedautonomicznym / Tomasz Opas. Sanok siedzibą organów państwowych i samorządowych / Alojzy Zielecki . Oświata i szkolnictwo / Wojciech Sołtys. Życie religijne w mieście / Wojciech Sołtys. Społeczeństwo Sanoka u progu XX wieku / Alojzy Zielecki. Życie gospodarcze, społeczne i polityczne / Wojciech Sołtys. Oświata i szkolnictwo. Życie kulturalne / Edward Zając. System okupacji / Jacek Chrobaczyński. Szkolnictwo i oświata / Jacek Chrobaczyński. Konspiracja w Sanoku w okresie konspiracji / Andrzej Zagórski. Życie polityczne / Andrzej Brygidyn. Życie gospodarcze / Władysław Stachowicz. Oświata i szkolnictwo / Krystyna Chowaniec. Życie kulturalne / Józef Ząbkiewicz. Sport i rekreacja / Józef Ząbkiewicz. Sztuka Sanoka między Zachodem a Wschodem / Ewa Śnieżyńska-Stolot, Franciszek Stolot. Kalendarium sanockie 1974-1994 / oprac. Franciszek Oberc)

1996

BATA, Artur
Sanok i okolice / Artur Bata. – [Wyd.3]. – Krosno : Roksana, [1996]. – 160 s. : fot. ; 21 cm – ISBN 83-905940-2-1

Królewskie Wolne Miasto Sanok : informator miejski / [Urząd Miasta w Sanoku ; tł. ang. Małgorzata Kubińska, tł. fr. Kinga Oczachowska, tł. niem. Piotr Koźmin]. – Bydgoszcz : Wydaw. Journal, 1996. – 47, [1] s. : il., fot., kolor., 2 mapy, 2 portr. ; 22 cm . – Opis wg okł. – Tekst równol. ang., fr., niem. – ISBN 83-86849-39-8

OBERC, Franciszek
Sanok 1980-1995. T. 1 : kalendarium / Franciszek Oberc. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Sanok : nakł. autora, 1996. – 69 s. ; 21 cm

1997

BATA, Artur
Sanok i okolice / Artur Bata; [fot. Andrzej Józefczyk, Roksana Mendelowska, Zdzisław Gil]. – Krosno : Roksana, [1997]. – 160 s. : fot. ; 21 cm . – Bibliogr. s.151. – ISBN 83-905940-2-1

Królewskie Wolne Miasto Sanok : [informator] / [tekst Maria Grządziel ; red. Jacek Sowiński ; tł. ang. Agnieszka Wilk ; tł. niem. Zbigniew Klain]. – Bydgoszcz : Unitex, 1997. – 24 s. : il. kolor., fot. kolor., mapa, wykr. ; 29 cm . – Tekst równol. ang., niem. – ISBN 83-87141-46-1
Rec.: set. // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 21, s.5

1998

Krosno i region : Biecz, Brzozów, Dukla, Jasło, Jedlicze, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne : atlas 98/99 / [tekst Ewa Mańkowska]. – Nowy Sącz : ATMA-Studio Poligraficzne, 1998. – 160 s. : il. kolor., fot. kolor., mapy, pl. ; 30 cm. – ISBN 83-906855-6-6

Królewskie Wolne Miasto Sanok : [informator] / tekst Maria Grządziel; red. Jacek Sowiński; tł. ang. Agnieszka Wilk ; tł. niem. Zbigniew Klain]. – Bydgoszcz : Unitex, 1998. – Opis wg okł. – Tekst równol. ang., niem. – ISBN 83-87141-62-3

Raport o stanie gminy miasta Sanoka oraz realizacji zadań miasta w latach 1994-1998. – Sanok : Rada Miasta, 1998. – 127 s. ; 21 cm

1999

Ziemia sanocka : Sanok miasto panorama gmin / teksty Robert Bańkosz, Piotr Mazur ; fot. J. Giba [i in.]. – Bydgoszcz : Wydaw. BUR-Media, Leszek Czerwiński, [1999]. – [32] s. : fot. ; 20 cm + mapa , folder Oferta gospodarcza

2000

Sanok : Ziemia sanocka / [tekst Robert Bańkosz; tł. Karolina Szczepaniak, Tom Simpson]. – Bydgoszcz : Edytor, 2000. – 38, [1] s. : il. kolor., fot. kolor. ; 30 cm . – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 83-88521-05-5
Rec. (k) // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 36, s.3

2001

BATA, Artur
Sanok i okolice / Artur Bata ; [zdjęcia A. Bata, A. Józefczyk ; red. Stanisław Mendelowski]. – Wyd. 3. – Krosno : Roksona, 2001. – 144 s. : fot. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 141. – ISBN 83-905940-2-1

Powiat sanocki / [red. Anna Rakuś ; tekst, korekta Elżbieta Kensy ; tł. ang. Maria Lisiewicz ; fot. Tadeusz Budziński]. – Rzeszów : Libri Ressovienses, 2001. – 20 s. : fot. kolor., 2 mapy ; 30 cm + mapa kolor. – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 83-87799-36-X

Sanok i Ziemia Sanocka = Sanok and its environs / fot. Tadeudz Budziński ; wstęp Janusz Szuber. – Olszanica : Bosz ; Sanok : przy współpr. Urzędu Miasta, 2001. – 124, [4] s. : fot. kolor. ; 20 cm. – ISBN 83-87730-24-6
Rec.: Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2001, nr 107, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.V ; Mękarska Dorota // Nowiny. – 2001, nr 80, s.11 ; Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 24, s.5

2002

Powiat sanocki. – Bydgoszcz : BURMedia, 2002. – 24, [8] s. tabl. kolor.: il., fot., mapa ; 28 cm. – Straeszcz. ang.. – ISBN 83-88077-96-1

2003

Przez wiedzę do kontaktu : (materiały z realizacji projektu FC) / oprac. Marta Kowalewska, Jerzy Kawalewski. – Krosno : [b.w.], 2003. – 154 s. : fot. kolor., mapa ; 21 cm. – ISBN 83-910573-6-4
(Zawiera: Wstęp / Jerzy Kowalewski. Historyczno-kulturowe zasady ukraińsko-polskich relacji / Walery Skotny. Polska – Ukraina – Zarys historii, czyli dzieje sąsiedztwa na przełomie dziejów / Andrzej Olejko. Dawny Drohobycz / Leonid Tymoszenko. Pogranicze etniczne polsko-ruskie w historycznej ziemi sanockiej – grupy etnograficzne / Hubert Ossadnik. Tajemnicza góra “Horodyszcze” koło Sanoka / Jerzy Ginalski. Ikona znakiem obecności Boga w życiu człowieka / Łesia Smereczak. Faktor polsko-żydowski w genealogii artystycznej Drohobycza / Wiera Meniok. Strony z ukraińskiej literackiej historii Drohobycza / Michał Guniak. Karpaty – moje miejsce na ziemi obiecanej : Poszukiwania tożsamości na przykładzie wierszy Janusza Szubera / Jerzy Kowalewski. Bukowińska Orlica / Katarzyna Glinianowicz. Szlak pięciu wyznań / Jerzy Demel. Nauczanie języka polskiego na Ukrainie – próba oceny sytuacji, problemy, perspektywy / Marta Kowalewska. Szkoła mniejszości inaczej / Marta Kowalewska. Ad vocem : Działalność ukraińców w Polsce / Marianna Jara. Trasy edukacyjne. Poszukiwania śladów kultury i historii polskiej na Ukrainie)

SUWAŁA-SZCZECHOWSKA, Beata
Sanok / tekst Beata Suwała-Szczechowska ; [red. Stanislaw Mendelowski]. – Krosno : Roksana, 2003. – 140 s. : fot. ; 21 cm. – Bibliogr. 138-139. – ISBN 83-7343-082-2

2004

Gmina Sanok. – Krosno : P.U.W „Roksana”, 2004. – 90 s. ; 21 cm. – ISBN 83-7343-148-9

KOMSKI, Arkadiusz
Ziemia sanocka : dolina Osławy : Komańcza – Zagórz / Arkadiusz Komski; [tł.] Delia Gosik [i in.]. – Nowy Sącz : Fundacja, 2004. – 80 s. : fot. kolor. ; 31 cm. – Bibliogr. s. 15. – Streszcz. ang., niem., ros., słow., ukr. – ISBN 83-88887-22-X
Rec.: Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 14, s.4

Powiat sanocki / [red. Stanisław Mendelowski]. – Krosno : Roksana, 2004. – 128 s. : fot. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 126-127. – ISBN 83-7343-146-2

Sanok : zabytkowa architektura miasta = The historical architecture of the town / fot. i tekst Agata Skowrońska-Wydrzyńska, Maciej Skowroński; tł. Ireneusz Paternoga. – Sanok : San, [2004]. – [16] s. : fot. kolor., mapa ; 21 cm. – ISBN 83-919725-2-6

Strategia rozwoju przygranicznego regionu Sanok – Medzilaborce poprzez turystykę w latach 2005-2010. – Sanok : Starostwo Powiatowe, [2004 ?]. – 48 s. ; 21 cm

Ziemia sanocka. – [B.m. : b.w., 2004 ?]. – [24] s. : fot. kolor., mapa ; 24 cm. – Tekst częśc. ang.

2005

HOŁUBOWSKA, Aurelia
Sanok : słoneczna strona Galicji / Aurelia Hołubowska; [zdjęcia Arkadiusz Komski [i in.]]. – Kraków : Bezdroża, 2005. – 108, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il., fot.. kolor., mapy, rys. ; 18 cm. – (Przewodnik Turystyczny). – Bibliogr. s. 107. – Indeksy. – ISBN 83-89676-47-8

SKOWROŃSKI, Maciej
Góry Sanockie : przewodnik i słownik historyczny : Sanok i okolice / Maciej Skowroński, Agata Skowrońska-Wydrzyńska. – Sanok : Wydaw. “San”, 2005. – 128 s. : fot., mapy ; 17 cm. – ISBN 83-919725-3-4

 

BIOGRAFIE. PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA

1953

TYROWICZ, Marian
Julian Maciej Goslar : zarys życia i materiały biograficzne / Marian Tyrowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1953. – 202, [2] s. : il. ; 22 cm

1958

NOWICKI, Andrzej
Grzegorz z Sanoka 1406-1477 / Andrzej Nowicki. – Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1958. – 254, [2] s. : faks., portr. ; 19 cm

1960

DEMBIŃSKI, Felicjan
Profesor dr Wiktor Schramm : wspomnienie pośmiertne wygłoszone przez Felicjana Dembińskiego na posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PTPN w dniu 15 lutego 1958 r. / [Felicjan Dembiński]. – Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1960. – S. [1], 130-146 ; 24 cm. – Nadb.: Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 1. – Opis wg okł. – Nazwa aut. pod tekstem.

1963

CALLIMACH, Philipp
Philippi Callimachi Vita et mores Gregorii Sanocei / ed. comment. illustravit in linguam Polonam vertit Irmina Lichońska ; Academia Scientiarum Polona. Institutum Studiis Classicis Promovendis. – Varsoviae : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. – 77 s. ; 24 cm. – (Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi; vol. 12). – Równol. tekst łac. i przekł. pol.

1964

Wystawa rzeźby Romana Tarkowskiego : październik 1964 Muzeum Historyczne w Sanoku, luty 1965 Sala Wystawowa PWA Rzeszów / [tekst] Władysław Józef Dobrowolski. – Rzeszów : Związek Polskich Artystów Plastyków Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, 1964. – [24] s. : fot. ; 18 x 18 cm

Z dziejów polonistyki warszawskiej : profesorowi doktorowi Julianowi Krzyżanowskiemu w dwudziestą piątą rocznicę objęcia Katedry Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim 1934-1959 / [kom. red. Janina Kulczycka-Saloni et al.]. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1964. – 351 s. : il., portr. ; 25 cm

1965

Marian Kruczek : rzeźba, malarstwo, grafika / wstęp Adolf Jakubowicz. – Rzeszów : Biuro Wystaw Artystycznych, 1965. – [20] s. : fot. ; 20 x 19 cm

1967

LORENC, Władysław
Marian Konieczny : biografia rzeźbiarza. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 98 s. ; 17 cm

1968

Dzieje Polskiego Oręża w malarstwie Stefana Pajączkowskiego : wystawa urządzona z okazji XXV rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1968. – il ; 30 x 21 cm ; złoż. 10 x 21 cm

Literatura, komparatystyka, folklor : księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu / [red. Maria Bokszczanin, Stanisław Frybes, Edmund Jankowski] ; Polska Akademia Nauk. Uniwersytet Warszawski. Instytut Badań Literackich [et al.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – 967, [1] s., 7 s. tabl., [1] k. tabl. : il., portr., nuty ; 24 cm. – M. in. tł. z ang., bułg., czes. i serb. – Teksty częśc. równol. pol., ang., fr., niem., ros.

Zdzisław Beksiński : wystawa rysunku : [katalog] : Dom Sztuki, Rzeszów, listopad 1968. – Rzeszów : Związek Polskich Artystów Plastyków : Biuro Wystaw Artystycznych, 1968. – [16] s. : il

1972

TYROWICZ, Marian
Prawda i mit w biografii Juliana Goslara : (1820-1852) / Marian Tyrowicz. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. – 315 s. : il. ; 21 cm

1973

Julian Krzyżanowski : (Julianowi Krzyżanowskiemu w sześćdziesiątym roku twórczości naukowej Instytut Badań Literackich PAN). – [Warszawa : s.n.], 1973. – [16] s. : il. ; 30 cm. – Tyt. okł.

Marian Kruczek : wystawa, katalog : Kraków Nowa Huta, grudzień 1973 / Zarząd Okręgu ZPAP [etc.]. – Kraków : [s. n.], 1973. – [12] k. : il., portr., tab. ; 25 cm. – Katalog. III Prezentacje Nowohuckiej Plastyki 73/74, 30 lat PRL, 25 lat Nowej Huty.

Marian Kruczek : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / scenariusz i red. Romuald Biskupski ; fot. Romuald Biskupski ; [wstęp Edward Zając] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Rada Zakładowa Związku Zawodowego Metalowców SFA, 1973. – [12] s. : fot. ; 20 x 20 cm

Wystawa prac Jadwigi Lorenc : Sanok, dnia 9 – 20 maja 1973 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 21 cm

1974

Anna i Tadeusz Marian Turkowscy : gobeliny, rysunek, grafika, malarstwo : katalog wystawy Sanok, lipiec – sierpień 1974 / oprac. katalogu Tadeusz Marian Turkowski ; scenariusz i fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [16] s. : fot. ; 21 x 20 cm

JOPEK, Antoni
Bard szlachty sanockiej : Opowiadania i opowieści historyczne Zygmunta Kaczkowskiego / Antoni Jopek. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1974. – 293, [2] s. : portr. ; 20 cm

Władysław Lisowski (1883 – 1970) : wystawa malarstwa, czerwiec 1974 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [8] s. : fot. ; 20 x 19 cm

Wystawa malarstwa Zdzisława Beksińskiego, Salon BWA, Wałbrzych 1974 / Związek Polskich Artystów Plastyków ; Biuro Wystaw Artystycznych, Wałbrzych. – Wałbrzych : ZPAP : BWA, 1974. – [2] s., [3] k. il. ; 31 cm. – Tyt. okł.: Zdzisław Beksiński

1975

ZAJĄC, Edward
Zdzisław Beksiński : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, maj-czerwiec 1975 / Edward Zajšc. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1975. – [8] s. : il. ; 21×20 cm

1976

Zdzisław Beksiński – malarstwo : [katalog wystawy, grudzień 1976 Salon Sztuki Współczesnej Łódź]. – Łódź : Związek Polskich Artystów Plastyków : Biuro Wystaw Artystycznych, [1976]. – [14] k. : il. (w tym kolor.), 1 portr. ; 29 cm. – Tekst częśc. ang.

ŻÓŁKIEWSKI, Stefan
Julian Krzyżanowski – czyli Triumf filologii / [Stefan Żółkiewski]. – [Warszawa] : [s. n.], 1976. – S. [1], 4-9 ; 24 cm. – [Nadb.: Kultura i Społeczeństwo, rok XX, nr 4, 1976. – Tyt. nagł.

1977

Rzeźba Romana Tarkowskiego : [katalog wystawy] / red. Edward Zając. – Sanok : [Muzeum Historyczne], 1977. – [32] s. : il., portr. ; 21 cm

1978

Akwarele i gwasze Władysława Szulca / oprac i red. Edward Zając ; wstęp Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [8] s. : il. ; 21 cm

Jadwiga Maria Jarosiewicz : malarstwo, scenografia, rysunek : [składanka] / tekst i oprac. Edward Zajšc. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [6] s. ; 22 cm

PAPP, Stefan
Marian Kruczek / Stefan Papp. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1978. – 99, [5] s. : fot. ; 21 x 19 cm

1979

Barbara Bandurka – malarstwo : katalog wystawowy lipiec-sierpień 1979, Muzeum Historyczne w Sanoku / [oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1979] . – [7] s. : il. ; 21 cm

Jerzy Wojtowicz : malarstwo, grafika, rysunek, metalo – colage : katalog wystawy (listopad – grudzień) 1979 / oprac. i red. Edward Zając , wstęp Romuald Biskupski ; fot. R. Biskupski, W. Szulc. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1979. – [8] s. : fot. ; 21 cm

500 [pięćset]-lecie Grzegorza z Sanoka : Materiały z sesji popularno-naukowej w Lublinie 28-29.01.1977 r. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979. – 173, [3] s. : portr. ; 24 cm

1980

Anna Turkowska – tkanina artystyczna : katalog wystawy, Muzeum Historyczne w Sanoku, maj-czerwiec 1980 / [red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1980. – [11] s. : il. ; 22 cm

KIENIEWICZ, Stefan
Pomiędzy Stadionem a Goslarem : sprawa włościańska w Galicji w 1848 r. / Stefan Kieniewicz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. – 155, [1] s. : err. ; 21 cm. – ISBN 83-04-00579-4

Tadeusz Marian Turkowski – malarstawo 1974-1980 : [wystawa], Muzeum Historyczne w Sanoku, lipiec-sierpień 1980 / [oprac. katalogu Wiesław Banach ; red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1980]. – [11] s. : il. ; 21 cm

1981

Fabryczna galeria w linorytach Zbigniewa Osenkowskiego / red. Stanisław Dydek ; oprac. graf. Zbigniew Osenkowski ; oprac. Józef Ząbkiewicz, współpraca Edward Zając, Wiesław Koszela, Jan Demczak. – Sanok : Sanocka Fabryka Autobusów, 1981. – [18] k. ; 30 cm

Leon Getz : katalog wystawy / red. katalogu Edward Zając, oprac. Wiesław Banach, Joanna Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : fot. ; 21 cm

OLKIEWICZ, Jonna
Kallimach doświadczony / Joanna Olkiewicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. – 277, [3] s. : il., fot., portr. ; 20 cm. – ISBN 83-205-3292-2

Stanisław Batruch / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Stanisław Batruch. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [10] s. : il. ; 22 cm

1982

Zdzisław Beksiński : katalog wystawy, Muzeum Historyczne Sanok, sierpień 1982 / red. Edward Zając ; oprac. i scenariusz Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [9] s. : il. ; 22 cm

1983

Muzeum Historyczne w Sanoku : medale ze zbiorów sanockich kolekcjonerów : Stefana Stefańskiego, Czesława Czajki, Jana Zajdla / red. i oprac. katalogu Edward Zając ; [wstęp Stafan Stefański]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [4] s. : il. ; 21 cm

Zbigniew Osenkowski : rysunek i grafika : katalog wystawy, listopad – grudzień 1983 r. / [red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 21 x 22 cm

1984

Jerzy Wojtowicz : malarstwo i rysunek : katalog wystawy / red. i oprac. Edward Zając ; fot. Marian Kraczkowski ; [wstęp Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [8] s. ; 18 x 19 cm

1986

BANACH, Wiesław
Jerzy Wojtowicz / [tekst Wiesław Banach]. – Krosno : Biuro Wystaw Artystycznych, 1986. – 42 x 21 cm

Dar Jana Ekierta : katalog wystawy / red. Edward Zając ; oprac. katalogu i scenariusz Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [12] s. : il. ; 23 x 20 cm

In manu vestra / teksty i red. Bronisława Przystasz, Tomasz Korzeniowski ; oprac. graf. Tomasz Korzeniowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, [1986]. – [12] s. : il. ; 23 cm

Jan Ekiert : malarstwo : katalog wystawy, Rzeszów 1986 / oprac i scenariusz Wiesław Banach ; red. Teresa Szetela-Zauchowa ; fot. Wiesław Banach. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1986. – 17, [15] s. : il. ; 21 x 19 cm

1987

FASTNACHT-SZCZEPANIAK, Anna
Doc. dr Adam Fastnacht : Historyk dawnej Ziemi Sanockiej / Anna Fastnacht-Szczepaniak. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta, 1987. – [12] s. : fot. ; 24 cm

Julianowi Krzyżanowskiemu w sześćdziesiątym roku twórczości naukowej Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk]. – Warszawa : IBL. PAN, [1987]. – [16] s. ; 21 cm. – Druk bibliofilski. – Zawiera przedr. faks. s. tyt. Historii literatury polskiej, t. 1 J. Krzyżanowskiego, 1939 oraz fragm. druku i rękopisu. – Tyt. na s. 3.

KIELAR, Wiesław
I nasze młode lata : wspomnienia / Wiesław Kielar. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1987. – 326, [1] s. ; 19 cm. – ISBN 83-7023-007-5

Maria Czerkawska : życie i twórczość : katalog wystawy / [scenariusz wystawy, teksty i red. katalogu, bibliografia Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1987. – [16] s. : 1 fot., 1 portr. ; 20 cm

Zdzisław Beksiński : malarstwo : styczeń ’87 / [tekst Czesław Andrzej Skrobała ; fot. Romuald Biskupski] ; Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, Muzeum Historyczne w Sanoku. – Krosno : Biuro Wystaw Artystycznych, 1987. – [4] s. : il. ; 15 x 15 cm

Zdzisław Beksiński : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, Rzeszów – kwiecień 1987 / oprac. Edward Zajšc. – Rzeszów : Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA-Art. Zrzeszenie Studentów Polskich Oddział w Rzeszowie, [1987]. – 16 s. : il. ; 19×24 cm

1988

Beksiński / [ed. by Piotr Dmochowski ; phot. of works by Michal Glinicki ; transl. of texts into French by Piotr Dmochowski ; transl. of texts into English by Beata Blicharz and Dee D’Alton]. – [S.l.] : Anna et Piotr Dmochowski, cop. 1988-1989. – 317 s. : fot. kol. ; 30 cm. – Tekst równol. w jęz. ang. i fr. – Tł. z jęz. pol.

PANEK, Wacław
Kariery i legendy : szkice o artystach polskiej sceny muzycznej. Zbiór 2/ Wacław Panek. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 427, [1] s. : faks., fot., portr. ; 20 cm

WOŹNICA, Henryk
Adam Didur / Henryk Woźnica. – Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1988. – 15, [1] s. : 2 faks., 2 portr. ; 24 cm. – (Sylwetki Artystów Katowickich)

Zdzisław Beksiński : informator o wystawach, Muzeum Historyczne w Sanoku, czerwiec 1988 r. / red. Edward Zając ; oprac. Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1988. – [4] s. : fot. ; 30 cm

1989

Adam Didur / [oprac. Wojciech Sołtys]. – [Sanok] : Tow. Rozwoju i Upiększania m. Sanoka, [1989]. – 12 s. : fot., portr. ; 21 cm. – Opis wg okł.

NYCZEK, Tadeusz
Zdzisław Beksiński / Tadeusz Nyczek. – Warszawa : Arkady, 1989. – 142, [2] s. : il. kolor., 1 portr. ; 25 cm. – (Sztuka Naszych Czasów). – ISBN 83-213-3437-7

PESZKOWSKI, Zdzisław J.
Wspomnienia jeńca z Kozielska / Zdzisław Peszkowski. – Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1989. – 150, [2] s. : faks., fot., pl., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-85015-66-3

1990

Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – 132 s. ; 20 cm. – Bibliogr. przedm.-podm. s. 80-123
(Zawiera: Przedmowa / Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz. Scenariusz martwego dzieciństwa / Marian Pankowski. Główne aspekty pisarstwa Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Twórczość Mariana Pankowskiego na tle tradycji kulturowej i przemian artystycznych literatury współczesnej / Krystyna Latawiec. Odbiór twórczości Mariana Pankowskiego na Zachodzie / Elisabeth Destrée-Van Wilder. Środowisko kulturalne Sanoka w okresie międzywojennym 1918-1939 / Wojciech Sołtys. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Tomasz Korzeniowski)

PRUGAR-KETLING, Bronisław
Aby dochować wierności : wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 / Bronisław Prugar-Ketling. – Warszawa : “Odpowiedzialność i Czyn”, 1990. – 178, [11] s. : fot., mapy, 1 portr. ; 21 cm

Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego. – Wrocław : Ośrodek Teatru Otwartego “Kalambur”, 1990. – 63 s. : faks., portr. ; 24 cm. – Zeszyt dokumentacji powstały w wyniku sesji naukowej poświeconej twórczości dramatycznej Mariana Pankowskiego, zorganizowanej z okazji 70-tych urodzin pisarza, dnia 27 kwietnia 1990 r. w Ośrodku Teatru Otwartego “Kalambur”. – Opis wg okł.
(Zawiera: Wstęp. Nadrealny wymiar rzeczywistości teatralnej Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Stereotyp kulturowy w twórczości dramatycznej Mariana Pankowskiego jako wyraz tzw. “trudnej miłości” / Marek Graszewicz. Marian Pankowski, czyli o przełamywaniu tabu / Marek Pytasz. Zapis dyskusji – fragmenty. Marian Pankowski oczami reżysera / Bogusław Litwiniec. Marian Pankowski oczami tłumacza / Elisabeth Destrée-Van Wilder. Wywiady z Marianem Pankowskim. Recenzje ze spektakli sztuk Mariana Pankowskiego wystawionych w Kalamburze i prasowe reminiscencje sesji poświęconej dramatopisarstwu Pankowskiego. Notka biograficzna )

1991

BARĆ, Stanisław
Marian Pankowski – poeta, prozaik, dramaturg / Stanisław Barć. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991. – 181, [2] s. ; 21 cm. – Bibliogr. prac M. Pankowskiego na s. 4 okł.. – ISBN 83-227-0426-7
Rec.: Faron Bolesław // Ruch Literacki. – 1992, z. 6, s. 735-737; Ruta-Rutkowska Krystyna // Przegląd Humanistyczny. – 1994, nr 2, s. 154-156

BEKSIŃSKI, Zdzisław
Peintures / Zdzisław Beksinski ; [trad. du pol. Piotr Dmochowski]. – [Paris] : Ramsay, 1991. – 95, [1] s. : il. ; 27 x 27 cm. – (Visions). – ISBN 2-85956-968-5

JACHIMOWICZ, Marian
Mój Paryż nad Dunajem czyli Rozmowy z milczeniem / Marian Jachimowicz. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1991 (Pozn. : ZG). – 362, [1] s., [40] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-7023-178-0

ŁOŻAŃSKI, Jan
W więzieniach PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] : powojenne wspomnienia kuriera z Sanoka / Jan Łożański ; do dr. przygot. Krystyna Chowaniec i Kazimierz Michańczyk. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaczego] im. Adama Fastnachta Rzeszów : Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich-Instytut Pamięci Narodowej , 1991 . – 89, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 83-900130-0-2

SIUTA, Danuta
Sługa Boży ks. Zygmunt Gorazdowski, lwowski “Ksiądz dziadów” i “Ojciec ubogich” : (1845-1920) / Danuta Siuta. – Tarnów : Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, 1991. – 48, [16] s. : faks., fot. ; 14 cm

1992

BURNATOWSKI, Alfred Andrzej
Dziennik młodzieńca / Alfred Andrzej Burnatowski. – Sanok : nakł. siostry autora Leonardy Kochanowskiej, 1992. – 95, [2] s. : fot., portr. ; 20 cm

NYCZEK, Tadeusz
Zdzisław Beksiński / Tadeusz Nyczek ; [Deutsch aus dem Poln. von Janusz Kawecki]. – Warszawa : “Arkady”, 1992. – 142, [2] s. : il. (gł. kolor.), 1 portr. ; 26 cm. – (Sztuka Naszych Czasów). – ISBN 83-213-3559-4

SZELC, Jan
Między pracą a przygodą : Pasje : Wspomnienia nauczyciela / Jan Szelc. – Sanok : nakł. autora, 1992. – 69, [3] s. : fot. ; 20 cm

TARKOWSKI, Roman
Kartki ze wspomnień / Roman Tarkowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Univeritas”, 1992. – 105, [2] s., tabl. : fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 83-7052-091-X

1993

Ignis ardens : Julian Krzyżanowski człowiek i uczony : w stulecie urodzin / pod red. Marii Bokszczanin. – Warszawa : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza ; Państ. Inst. Wydaw., 1993. – 459,[1] s.,[1] k. portr. ; 24 cm. – ISBN 83-06-02293-9. – Bibliogr. s.371-419

Ojczyzna bliższa i dalsza : studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego, Andrzeja Jureczki i Michała śliwy. – Kraków :„ Secesja”, 1993. – 715, [1] s., [1] k. portr. : fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm. – ISBN 83-85483-08-X

PESZKOWSKI, Zdzisław J.
Memoirs of a war in Kozielsk / Zdzisław Peszkowski ; transl. by Anna Mariańska. – 2 enl. ed. – Wrocław : Polish Katyń Fundation, 1993. – 166, [2] s., [32] s. tabl. : il. (gł. kolor.), 1 mapa ; 21 cm.

SZELC, Jan
Między pracą a przygodą : Pasje : Wspomnienia nauczyciela / Jan Szelc. – [Wyd. 2 rozszerz.]. – Sanok : Wydaw. Exodus, 1993. – 165 s. : fot. ; 21 cm

Zdzisław Beksiński : katalog zbiorów / wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 32 s. : fot. (gł. kolor.), rys. ; 24 cm

1994

KALLIMACH, Filip Buonaccorsi
Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka / Filip Buonaccorsi Kallimach ; [wstęp i wybór tekstów Andrzej Obrębski ; tł. Irmina Lichońska] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – Łódź : ŁTN , 1994 .-62, [2] s. ; 21 cm. – (Literatura dla Wszystkich ; 9). – ISBN 83-85879-29-3

LATAWIEC, Krystyna
Na scenie świata i teatru : O dramaturgii Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec ; [oprac. tekstu] Małgorzata Płonka. – Kraków : Universitas, 1994. – 167, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-7052-238-6

Marian Kruczek : katalog zbiorów / [wstęp i oprac. katalogu Katarzyna Winnicka]; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1994. – 31 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm

STACHOWICZ, Józef
Miniony czas : wspomnienia nauczyciela / Józef Stachowicz ; red. tekstu Adam Roliński. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1994. – 256, [3] s., [9] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 83-901827-1-8

SUDOŁ, Jan
Moje wspomnienia z lat 1890-1945 / Jan Sudoł ; [wstęp Wojciech Sołtys]. – Kolbuszowa : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 1994. – 160 s., [7] k. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. – (Varia Kolbuszowskie / red. Andrzej Dominik Jagodziński, ISSN 1231-6393 ; 4). – ISBN 83-901865-1-90

Zdzisław Beksiński : [folder] / [tekst Wiesław Banach]. – Lublin : Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, 1994. – fot. ; 57 x 23 cm ; złoż. 14 x 23 cm

1995

Beksiński : Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 10 maja-30 czerwca ’95 : [katalog wystawy / red. Wojciech Skrodzki]. – Warszawa : [Muzeum Archidiecezji Warszawskiej,1995]. – [28] s. : il. kolor., 1 fot. ; 21 x 22 cm. – Opis wg okł.

RAFALSKA, Kazimiera
Wspomnienia polskiej nauczycielki z lat 1939-1948 / Kazimiera Rafalska ; [red. wyd.] Jerzy F. Adamski. – Brzozów ; Sanok [i in.] : Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta, 1995. – 258, [2] s. : il., portr., rys. ; 21 cm. – ISBN 83-86801-10-7

Zdzisław Beksiński : obrazy z lat 1983-1994 / [oprac. i red. Bernard Kepler]. – Łódź : Państ. Galeria Sztuki, 1995. – 46, [2] s. : il. kolor. ; 29 cm. – ISBN 83-86658-08-8. – Tyt okł. : Beksiński

1996

DMOCHOWSKI, Piotr
Zmagania o Beksińskiego / Piotr Dmochowski ; [tł. z fr. autora]. – [Ciechanów] : nakł. autora, 1996. – 609, [1] s. ; 24 cm – ISBN 83-905379-0-7

WOŹNIAK, Dorota
Kariery polskich śpiewaków w Metropolitan Opera House na przykładzie Marceliny Sembrich-Kochańskiej i Adama Didura / Dorota Woźniak. – Bydgoszcz, 1996. – 40 s. ; 30 cm.

Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej / pod red. Haliny Kurek, Franciszka Tereszkiewicza. – Kraków : “Universitas”, 1996. – 150 s., 16 s. tabl. ; 24 cm. – (Podkarpackie Spotkania : literatura, język, kultura ; t. 1). – ISBN 83-7052-384-6
(Zawiera m. in. inf. o Stanisławie Pigoniu, Wacławie Potockim i Zygmuncie Kaczkowskim)

1997

BULKIEWICZ Stanisław
Rudolf Mękicki (1887-1942) – Patron Sanockich Numizmatyków / Stanisław Bulkiewicz. – Sanok : Koło PTN w Sanoku im. R. Mękickiego, 1997. – 47, [1] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm

CHODOROWSKA- DZIKIEWICZ, Irena
Dramat ppłk Stefana W. Rutkowskiego – “Haszysza”, dowódcy 22 Dywizji Piechoty Górskiej, inspektora AK “Podkarpacie” (Krosno, Jasło, Brzozów, Sanok) = Jego łączniczki / Irena Chodorowska-Dzikiewicz (“Sparta”) i Lech Dzikiewicz. – Warszawa : Tuchów [etc.] : Mała Poligrafia Redemptorystów , 1997 . – 261 s., [4] s. tabl. kolor. : il., faks., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-86744-68-5

GĘBCZYK, Władysław
Ekslibrisy Tadeusza Ortyla / Władysław Gębczyk, Tadeusz Ortyl. – Sanok : nakł. autora, 1997. – 68 s. : il. ; 20 cm

KRZYŻANOWSKI, Julian
Na polach elizejskich literatury polskiej : portrety i wspomnienia / Julian Krzyżanowski ; wybór i oprac. Maria Bokszczanin ; [przedm. Zdzisław Libera]. – Warszawa : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza,1997. – 525 s., [2] k. tabl. : 1 faks., fot., portr., err. ; 24 cm. – ISBN 83-903221-7-X. – Indeksy.

1998

Acta Pancoviana. T.1 / [red nacz. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – 61, [3] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 1). – ISBN 83-86634-39-1
(Zawiera: Wstęp. Miasto / Marian Pankowski. Z jakim przystajesz, takim się stajesz … : (Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza) / Marian Pankowski. Marian Pankowski na Zachodzie : przekłady wystąpień i artykułów o Marianie Pankowskim i jego książkach w publikacjach francuskojęzycznych lat 1989-1997. Marian Pankowski : twórczość / oprac. Tomasz Korzeniowski. Marian Pankowski : kronika życia i twórczości. Album rodzinne)

CZAK, Tadeusz
1 Dywizja Grandyrierów w kampanii francuskiej 1940 / Tadeusz Czak, Józef Smoliński. – Warszawa ; Pruszków : Agencja Wydawnicza “Ulmak”, 1998. – 125 s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm

GAJEWSKI, Benedykt
Antoni Żubryd od legendy do dokumentów / Benedykt Gajewski. – [Sanok] : nakł. autora, [1998]. – 101, [4] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm

Góry, literatura, kultura. T. 3 / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – 150, [1] s., [16] s. tabl. : il., fot. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2055)
(Zawiera m. in. informacje dotyczące twórczości Janusza Szubera)

Z izraelskich “Kontuarów” / [aut. Aleksander Zyga et al. ; przedm. Lucyna Skompska]. – Łódź : Oficyna Bibliofilów, 1998. – 127, [1] s. ; 20 cm
(Zawiera m. in. informacje dotyczące Kalmana Segala)

1999

Acta Pancoviana. Nr 2 / [red. nacz. Leszek Puchała] . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1999. – 93, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 20). – ISBN 83-86634-69-3
(Zawiera: Od redakcji. Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego / Janusz Szuber. Otwarcie sesji popularnonaukowej “Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego” / Tomasz Korzeniowski. Kresowa ojczyzna Mariana Pankowskiego / Andrzej Burghardt. Kluczowe problemy twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Romantyczne kreacje postaci w dramatach Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Anarchia i forma : uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego / Wojciech Ligęza. Czy Marian Pankowski jest pisarzem pornograficznym? / Paweł Sawicki. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / oprac. Tomasz Korzeniowski. Kalendarium wydarzeń. Album sanockie)

HOFF, Tadeusz
Wspomnienia Sybiraka / Tadeusz Hoff. – Rzeszów : “Libri Ressovienses”, 1999. – 234, [2] s. : faks., fot., 1 mapka ; 21 cm. – ISBN 83-87799-03-03

KOCYŁOWSKI, Mieczysław
Byłem zastępcą Żubryda … / Mieczysław Kocyłowski ; wstęp i oprac. Andrzej Romaniak. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – 131 s., [5] s. tabl. ; faks., fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-907352-8-8

Marian Kruczek : żelazne metafory : wystawa 9 lipca – 15 sierpnia 1999 roku, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie / projekt graf. katalogu: Joanna Budyn-Kamykowska. – Kraków : Muzeum Inżynierii Miejskiej, 1999. – [18] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-911358-1-0. – Opis wg okł.

Marian Pankowski – w 80 rocznicę urodzin : wystawa twórczości ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku (wybór) / [oprac. graf., red. Anna Strzelecka]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, [1999?]. – [8] s. ; 21 cm

SUDOŁ, Adam
Polska ojczyzna moja. Cz. 1 / Adam Sudoł. – Sanok : [nakł. aut.], 1999. – 255 s., [23] s. tabl. (w tym kolor.) : fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm

SUDOŁ, Adam
Polska ojczyzna moja. Cz. 2 / Adam Sudoł. – Sanok : [nakł. aut.], 1999. – 347 s., [22] s. tabl. (w tym kolor.) : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm

Wszystko było łaską : jubileusz księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego / [oprac. redakcyjne Anna Rastawicka]. – Łódź : „Doskomp” : „Lodart”, [1999]. – 50 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – ISBN 83-87202-76-2 („Lodart”)

Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz ; wprowadzenie Wiesław Banach ; fot. Janusz Rosikoń ; tł. na ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa]. – Olszanica : Bosz, 1999. – 143 s. : il. kolor., fot., portr. ; 31 cm. – ISBN 83-87730-11-4

Zdzisław Beksiński / [wprowadz. Wiesław Banach]. – Olszanica : “Bosz”, 1999. – 47, [1] s. : il. kolor., 1 fot. ; 19 cm. – ISBN 83-87730-12-2. – Tyt. okł. i grzbiet.: Beksiński

2000

BAŃKOWSKI, Roman
Wspomnienia / Roman Bańkowski. – Rzeszów : Związek Literatów Polskich, 2000. – 76 s. ; 21 cm . – ISBN 83-914224-5-3

BAŃKOWSKI, Roman
Wywiady i opowieści / Roman Bańkowski. – Rzeszów : Związek Literatów Polskich, 2000. – 70 s. ; 21 cm. – ISBN 83-914224-6-1

BRYGIDYN, Andrzej
Sanocka Lista Katyńska : Jeńcy Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska oraz innych obozów i więzień Polski kresowej pomordowani w Rosji Sowieckiej / Andrzej Brygidyn. – Sanok : nakł. autora, 2000. – 90 s. : faks., 2 mapy, portr. ; 21 cm . – ISBN 83-903080-0-2

Edward Baran : prace zebrane z lat 1982-2000 : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; teksty Edward Baran, W. Banach, Henryka Milczanowska , oprac. graf.Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 22 s. : il. kolor. ; 30 cm . – ISBN 83-913281-3-9

Listy z więzienia Mieczysława Przystasza z lat 1945-1954 / [red. Andrzej Romaniak; wprowadzenie A. Romaniak; wstęp Danuta Przystasz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 79 s., [3] s. tabl. : fot., portr. ; 20 cm . – (Z Archiwum Muzeum Historycznego ; 3). – ISBN 83-913281-0-4
Rec.: (WALD) // Dziennik Polski. – 2001, nr 16, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.VI

MARCZAK, Włodzimierz
Ukrainiec w Polsce / Włodzimierz Marczak ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2000. – 400 s., [31] s. tabl. (w tym kolor.) : fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – Indeksy. – ISBN 83-909787-6-8

PESZKOWSKI, Zdzisław J.
Memoirs of a prisoner of war in Kozielsk / Zdzisław Peszkowski ; transl. by Anna Mariańska. – 2 englarged ed. – Wrocław : “Hector”, 2000. – 166, [2] s., [32] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. – ISBN 83-908741-5-6

PESZKOWSKI, Zdzisław J.
Wspomnienia jeńca z Kozielska / Zdzisław Peszkowski. – Wyd. 2, rozsz. – Długołęka : Hector, [2000]. – 140, [3] s., [32] s. tabl. : faks., fot., il. ; 21 cm. – ISBN 83-85015-66-3

SCHRAMM, Ryszard Wiktor
Ryszard Wiktor Schramm / [Ryszard Wiktor Schramm] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Biologii. – Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza. Wydział Biologii, 2000. – 30, [4] s. : 4 portr. ; 24 cm

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo, grafika, rysynek : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 42, [1] s. : il. (gł. kolor.), 1 portr. ; 30 cm . – ISBN 83-913281-2-0

2001

Anna Turkowska : tkanina artystyczna : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; teksty Joanna Banach i in. ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 35 s. : il. (gł. kolor.), 1 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-8-X

KAWECKI, Witold
W drodze na Górę Błogosławieństw / Witold Kawecki, Klaudia Kawecka. – Kraków : Homo Dei, 2001. – 192 s. ; 20 cm. – ISBN 83-86473-05-3
(Dotyczy błogosłowianego Zygmunta Gorazdowskiego)

Oksana Kulczycka : katalog wystawy / [teksty Stanisław Puchalik, Henryka Milczanowska; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Oksana Kulczycka, Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 12 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-7-1

Przez Krzyż… – do Nieba : Helena Kosina przeżyła cały wiek XX : praca zbiorowa / materiał zebrali Paweł Kosina, Elżbieta Szumilas, Barbara Wanielista; oprac. Ewa Oklejewicz ; rys. Maria Sołtyk-Koc. – Sanok : [b.w.], 2001. – 153, [1] s.: il., faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Dramaturgia Mariana Pankowskiego : problemy poetyki dramatu współczesnego / Krystyna Ruta-Rutkowska. – Warszawa : DiG, 2001. – 219 s. ; 25 cm. – Bibliogr. s. [202]-213. – Indeks. – ISBN 83-7181-214-0

SIUTA, Danuta
Błogosławiony Zygmunt Gorazdowski / Danuta Siuta. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2001. – 29, [3] s. : fot., 1 portr. ; 15 cm. – ISBN 83-86715-70-7 (na s. red.). – ISBN 83-7216-328-6 (na s. 4 okł.)

ŚLIWIŃSKI, Marian
W kręgu historii literatury i kultury : Konrad Górski, Julian Krzyżanowski, Ignacy Chrzanowski, Tadeusz Zieliński, Czesław Miłosz, Lew Szestow / Marian Śliwiński. – Piotrków Trybunalski : Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Śląskiej, 2001. – 127, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 83-88865-05-6. – Indeks

2002

Ewangeliczna Maria i Marta / [do dr. przygot. Adam Sudoł ; współpr. Barbara Wanielista i in.] – Sanok : [b.w.], 2002. – 210, [2] s., [27] s. tabl. gł. kolor.) : il. kolor., fot., portr. ; 21 cm. – Indeks

MARCZAK, Włodzimierz
Ukrainiec z Polski podróżuje / Włodzimierz Marczak ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, [2002 ?]. – 66 s. : fot. (w tym 1 kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-909787-7-6

MAZEPA, Leszek
Adam Didur we Lwowie / Leszek Mazepa ; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów śpiewu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Wokalistyki. – Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów śpiewu, 2002. – 261, [1] s. : 1 il., portr. ; 24 cm. – (Historia Polskiej Wokalistyki). – ISBN 83-912695-4-X

ZAJĄC, Edward
Obywatele Honorowi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała ; oprac. graf., przygot. do dr. Anna Strzelecka]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2002. – 133 s. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-909787-8-4
Rec.: (lp) // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 46, s.4

ZAWORSKA, Helena
Dobrze, że żyłem : rozmowy z pisarzami / Helena Zaworska. – Warszawa : “Muza”, 2002. – 331, [5] s. : il., fot., portr. ; 22 cm. – (Sami Swoi)
(Zawiera m. in. wywiad z Januszem Szuberem)

Zdzisław Beksiński / [wstęp Wiesław Ochman ; wprowadzenie Wiesław Banach ; tł. ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa ; red. Joanna Kułakowska-Lis]. – Olszanica : BOSZ, 2002. – 143 s. : il. (gł. kolor.), fot., portr. ; 31 cm. – ISBN 83-87730-42-4

Zdzisław Beksiński / [wstęp Wiesław Ochman ; red. Joanna Kułakowska-Lis]. – Olszanica : “Bosz”, 2002. – 63, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 19 cm. – ISBN 83-87730-43-2. – Tyt. okł. i grzbiet.: Beksiński 2.

2003

BANACH, Wiesław
Franciszek Prochaska : malarstwo, grafika, rysunek : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / Wiesław Banach ; [red. Ewa Kasprzak , Wieław Banach , oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 106 s. : il. (w tym kolor.), fot., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-919305-1-3

Beksiński : najnowsze prace : [4 lipca – 3 sierpnia 2003 r. / red. Wiesław Banach ; wstęp Wiesław Banach ; Muzeum Historyczne w Sanoku]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 15, [1] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-8-2

RUTA, Magdalena
Pomiędzy dwoma światami : O Kalmanie Segalu / Magdalena Ruta. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistyki, 2003. – 225 s., [3] k. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm. – (Studia Judaica Cracoviensia). – ISBN 83-7188-606-3
Rec.: Szablowska Monika // Akcent. – 2003, nr 3, s.151-153

Ryszard Rogowski : malarstwo / [red. Wiesław Banach ; teksty Jacek Rogowski, Andrzej Wilk, W. Banach ; tł. ang. Jacek Rogowski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 19 s. : portr. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-9-0

SCHRAMM, Ryszard Wiktor
Prywatna podróż pamięci / Ryszard Wiktor Schramm. – Olszanica : BOSZ, 2003. – 138, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-87730-76-9
Rec.: ap. – Il. // Nowiny. – 2003, nr 185, s.10 ; Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2003, nr 220, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.II ; Olszański Tadeusz A. // Płaj. – Nr 27 (2003), s.192-193 ; set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 19, s.5 ; Sienkiewicz-Woskowicz Małgorzata // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 37, s.4

Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz ; wprow. Wiesław Banach]. – Wyd. 2. – Olszanica : “Bosz”, 2003. – 143, [1] s. : il. kolor., portr. ; 31 cm. – (Art. („Bosz”). – ISBN 83-87730-11-4. – Tyt. okł. i grzbiet.: Beksiński 1.

Zdzisław Beksiński : grafika komputerowa. – Kalisz : Biuro Wystaw Artystycznych, 2003. – [14] s. : il. ; 33 x 17 cm. – ISBN 83-918495-3-8

Zdzisław Beksiński : obrazy : spotkania multimedialne z artystą / [projekt katalogu Waldemar Idzikowski]. – Poznań : Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” : Centrum Kultury „Zamek”, 2003. – [24] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 839184255x

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z. 3 : Jubileusz Janusza Szubera / [red.] Franciszek Oberc; [aut.] Tomasz Chomiszczak [i in.]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2003. – 98 s. : fot., rys. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870-X ; 3)
(Zawiera: Od Wydawcy / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Miasto nie zwyczajne, a królewskie… (sanockie środowisko literackie) / Bartłomiej Zajdel. “Są szuflady. Raz na sto lat…” / Janina Lewandowska. Moi najbliżsi – zmyślenie i prawda : (z rozmów z Januszem Szuberem – fragmenty większej całości) / Anna Strzelecka. Chłopiec Mieszający Powidła / Jacek Mączka. Jednogłośnie wybrany naszym dyżurnym guru”. Od ironii poetyckiej do poezji ironii Janusza Szubera / Tomasz Chomiszczak. Janusz Szuber – człowiek publiczny / Leszek Puchała. Kilka słów o Przyjacielu / Leon J. Chrapko. Noty o autorach)

2004

Acta Pancoviana. Nr 3 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 66 s. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana , ISSN 1732-8713 ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. [Patataj, patataj, patataj…] / Barbara Bandurka. [List do Janusza Szubera] / Marian Pankowski. O kruku i lisie / Marian Pankowski. Zachwycenie / Wojciech Ligęza. Piękny kąkol wyobraźni : Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji / Jan Wolski. Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów / Krystyna Latawiec. Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość / Janusz Drzewucki. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1993-2003 / oprac. Ewa Drwięga. Noty o autorach)

BANACH, Wiesław
Galeria Zdzisława Beksińskiego / tekst Wiesław Banach; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [10]s. : il.(gł. kolor.) ; 30 cm

CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI, Tomasz
“Mój wszechświat uczyniony” : o poezji Janusza Szubera / Tomasz Cieślak-Sokołowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2004. – 186 s.; 21 cm. – (Krytyka XX Wieku ; 2). – ISBN 83-919653-3-3
Rec.: Majerski Paweł // Nowe Książki. – 2005, nr 6, s.40-41

Kapłan wielkiej odwagi : jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Adama Sudoła / [red.] Andrzej Romaniak; [red.] Halina Więcek; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. -286 s. : faks., fot. kolor., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-919305-6-4
Rec. : HW, emes // Nowiny. – 2005, nr 4, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s.II

Księga jubileuszowa profesora Feliksa Kiryka / pod red. Andrzeja Jureczki, Franciszka Leśniaka, Zdzisława Nogi. – Wyd. spec. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. – 504 s., [3] s. tabl. : il. kolor., mapa, portr. ; 25 cm. – (Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historica ; nr 3 ; nr 21). – W serii gł.: nr 21. – Na s. red. błędny ISSN 1643-6539

Leon Getz : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / [oprac. Wiesław Banach ; współprac. Joanna Szymbara ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 90 s.: il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – Bibliogr. s.90. – ISBN 83-919305-5-6

MARCZAK, Włodzimierz
Ukrainiec w Polsce : część ostatnia / Włodzimierz Marczak; [red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 104, [1] s. : fot. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-919470-4-1

PESZKOWSKI, Zdzisław
Z grodu nad krętym Sanem w szeroki świat / Zdzisław Peszkowski ; [wprowadzenie i oprac. Andrzej Romaniak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 71 s. : faks., fot. (w tym 1 kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-919305-3-X
Rec. : gb // Super Nowości. – 2004, nr 229, s.21

SKIBA Andrzej
Sługa Najwyższego Kapłana: na 60-lecie posługi kapłańskiej Księdza Prałata Adama Sudoła / Andrzej Skiba. – Sanok : Chemigrafia, 2004. – 71 s.: fot.; 21 cm

SUDOŁ, Adam
Moja droga do kapłaństwa : Małe Seminarium w Przemyślu 1936-1939, Seminarium Duchowe Przemyskie w Lesie Brzozowskim 1940-1945 / Adam Sudoł. – [B.m.] : nakł. aut., 2004. – 364, [44] s. tabl. : il., fot. (w tym kolor.), portr.; 21 cm. – ISBN 83-914224-8-8
Rec. : Więcek Halina // Głos Ziemi Sanockiej. – 2004, nr 204, s.6

WESOŁKIN, Elżbieta
Elżbieta Wesołkin – malarstwo / Elżbieta Wesołkin ; [tekst i oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – [Sanok] : nakł. aut., 2004. – 16 s. : il. kolor., portr. ; 30 cm

2005

Acta Pancoviana. Nr 4 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2005. – 59 s. : fot. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana , ISSN 1732-8713 ; 4)
(Zawiera: Zamiast wstępu / Janusz Szuber. Na brukselskiej slawistyce, czyli polonistyka na obczyźnie / Marian Pankowski. Dług wdzięczności / Marian Pankowski. O pożytku z Belgii / Marian Pankowski. Pojawienie / Marian Pankowski. „Kultura” i Belgia / Idesbald Goddeeris. Polski smaczek / Patrice Lieberman. Ci belgijscy pisarze nie stąd / Pascale Haubruge. Recenzje książek. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (2003-2004) / oprac. Ewa Drwięga. Fotoreportaż)

Adam Didur z Woli Sękowej pod Sanokiem : śpiewajcie dalej, nie przerywajcie… Konkursy Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Sanoku : Archiwalne nagrania Adama Didura / [koncepcja merytor. wydaw., układ materiałów., wybór zdjęć Sławomir Tabkowski; aut. tekstów Regina Gowarzewska-Griessgraber, Józef Kański, Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz; fot. Maksymilian Z. Fleischer [i in.]; tł Ewa Cholewka, Łukasz Litak]. – Kraków : Polskie Wydawnictwa Muzyczne SA, 2005. – 123, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 35 cm + płyta CD. – ISBN 83-224-0851-X
Rec. (mt) // Gazeta Sanocka. – 2005, nr 7, s.3

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 219 s. ; il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-919305-9-9
Rec. (czak) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 50, s.6

KOWALEWSKI, Jerzy
Dramat istnienia – o poezji Janusza Szubera / Jerzy Kowalewski. – [B.m.] : nakł. Eleonory i Władysława Kowalewskich, [2005?]. – 131 s. : fot. kolor. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 13-129

SUDOŁ, Adam
Tam był mój dom… : dzieciństwo w rodzinnej Lipnicy , Gimnazjum w Rzeszowie 1931-1936 / Adam Sudoł; [współpr. Barbara Wanielista [i in.]]. – Sanok : [b.w.], 2005. – 261 s., tabl. (w tym kolor.) : fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-914224-1-0

ŚNIEG-CZAPLEWSKA, Liliana
Bex@ : korespondencja mailowa ze Zdzisławem Beksińskim / Liliana Śnieg-Czaplewska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., 2005. – 220 s. : fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 830602961
Rec. Baltyn Hanna // Nowe Ksišżki. – 2005, nr 12, s.42 ; Sochacka Katarzyna // Gazeta Sanocka. – 2005, nr 8, s.1

Tyrsus Wenhrynowicz : Grafika, ekslibris / [red. Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 31 s. : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-00-7

 

Środowisko geograficzne

MAPY. PLANY

1985

Sanok : plan i informator / oprac. Wojciech Salwa, Ryszard Biega. – Sanok : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sanok, [1985]. – 59 x 28 cm, złoż. 14 x 28 cm

1991

Sanok : plan miasta = city map / oprac. Leszek Puchała; treść turyst. oprac. Stefan Stefański; red. Piotr Kamiński, Robert Janaszek. – Ok. 1:10 000. – Warszawa : Państ. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1991. – 1 mapa ; 34 x 50 cm ; złoż. 17 x 10 cm

1995

Sanok : mapa topograficzna Polski : wydanie turystyczne : M-34-93/94 / red. Helena Kalisz ; aut. treści turyst. Tomasz Darmochwał ; prace kartogr. Barbara Mączyńska ; Wojskowe Zakłady Kartograficzne. – Skala 1 : 1000 000. – Warszawa : Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP [Wojska Polskiego] : Państ. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne : WZK, 1995. – 1 mapa : kolor. ; 74 x 39 cm, złoż. 21 x 13 cm. – ISBN 83-7135-075-9. – Legenda także ang., niem. – Na odwr.: tekst turyst. : 3 fot. kolor. – Na okł. napis: Jezioro Solińskie.

1998

Okolice Leska, Sanoka i Zagórza : mapa turystyczna. – Rzeszów : [Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne] OPGK , 1998. -1 mapa : kolor. : il. ; 57 x 80 ; złoż. 22 x 12 cm. – ISBN 83-87027-26-X

Sanok : plan miasta = city map. – Bydgoszcz : Unitex, [1998 ?]. – mapa : kolor. ; 45 x 63 cm ; złoż. 23 x 13 cm

Sanok : plan miasta = Stadtplan = City map. – Skala 1:20 000. – Kraków : Studio TNP, 1998. – mapa kolor. ; 45 x 63 cm ; złoż. 23 x 13 cm

2000

Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie : mapa turystyczna / red. Antoni Kieniewicz [et al.] ; treść turyst. oprac. na podstawie mater. Andrzeja Rybskiego. – Skala 1 : 75 000. – Warszawa Wrocław : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera , 2000 .-1 mapa : kolor., il. ; 87 x 89 cm ; złoż. 22 x 13 cm. – U dołu mapy: ilustrowany informator, czasy przejścia na szlakach, globalny system lokalizacji GPS, trasy wycieczek samochodowych, plany Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych w skali 1 : 15 000. – Legenda także ang., czes., niem. – Na odwr. treść turyst. – ISBN 83-7000-409-1

2001

Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie : mapa turystyczna. – Wyd. 2. – Skala 1 : 75 000. – Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartograficznych im. E. Romera, 2001. – 1 mapa : kolor., fot. ; 102 x 87 cm ; złoż. 22 x 12 cm. – (Copernicus). – ISBN 83-7329-008-7

Sanok : mapa sozologiczna : M-34-93-A / red. Jan Krupski, Janusz Rzepecki ; Główny Urząd Geodezji i Kartografii. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, dr. 2001. – 1 mapa : kolor. ; 47 x 53 cm. – ISBN 83-239-2947-5. – Nazwa wydawcy w cop. – Na odwr.: Komentarz do mapy.

2002

Królewskie Wolne Miasto Sanok : plan miasta = City Map = Stadplan 2002 / red. Radosław Woźny. – Skala 1 : 10 000. – Sanok : Urząd Miasta, 2002. – mapa kolor. ; 75 x 55 cm ; złoż.12 x 19 cm

Lesko, Sanok, Zagórz i okolice : mapa turystyczna. – 1:50 000. – Rzeszów : OPGK S.A., 2002. – mapa kolor. ; 80 x 55 cm ; złoż. 22 x 11 cm

2003

Bieszczady : Góry Sanocko-Turczańskie : mapa turystyczna / red. Paweł Brzozowski ; treść turyst. Stanisław Orłowski. – 1:75 000. – Kraków : Wydaw. Kartogr. Compass, 2003. – mapa : kolor. ; 87 x 84 cm ; złoż. 22 x 12 cm

Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie : mapa turystyczna. – Wyd. 2. – Skala 1 : 75 000. – Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartograficznych im. E. Romera, 2003. – 1 mapa : kolor., fot. ; 87 x 100 cm ; złoż. 22 x 13 cm. – (Copernicus). – ISBN 83-7329-400-7

2005

Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie : mapa turystyczna. – Wyd. 4. – Skala 1 : 75 000. – Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartograficznych im. E. Romera, 2005. – 1 mapa : kolor., fot. ; 102 x 87 cm ; złoż. 22 x 13 cm. – (Copernicus). – ISBN 83-7329-608-5

Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie : mapa turystyczna. – Wyd. 2. – Skala 1 : 75 000. – Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartograficznych im. E. Romera, 2001. – 1 mapa : kolor., fot. ; 102 x 87 cm ; złoż. 22 x 12 cm. – (Copernicus). – ISBN 83-7329-008-7

 

GEOLOGIA. GEOFIZYKA. GEODEZJA. GEOMORFOLOGIA

1998

Jaskinie polskich Karpat fliszowych : praca zbiorowa.T. 3, Jaskinie Beskidu Niskiego, Pogórza Dynowskiego, Gór Sanocko-Turczańskich, Bieszczadów / pod red. nauk. Mariana Puliny ; [zespół aut. Edward Borek et al.] ; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Warszawa : PTPNoZ, 1998. – 261 s., [8] k. tabl. złoż. luz. : il., err. ; 24 cm. – ISBN 83-908207-8-1

1999

KRUCZEK, Józef
Aktualne problemy tektoniki fliszu karpackiego w rejonie Krosno-Sanok-Gorlice / Józef Kruczek ; Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. – Kraków : IGNiG , 1999 . – 24, [12] s. : mapy, rys. ; 30 cm. – (Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa , 0209-0724 ; nr 98) . – Streszcz. ang., ros.

KRUCZEK, Józef
Geologia i filtracyjno-pojemnościowa charakterystyka karpackich skał zbiornikowych w rejonie Krosno-Sanok / Józef Kruczek ; Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. – Kraków : IGNiG , 1999 .-63, [4] s., [9] k. tabl. : il., mapy ; 30 cm. – (Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa , 0209-0724 ; nr 101). – Streszcz. ang., ros.

2003

WÓJCIK, Antoni
Czwartorzęd zachodniej części Dołów Jasielsko-Sanockich (polskie Karpaty Zewnętrzne) = Quaternary of the western part of the Jasło-Sanok Depression (Polish Outher Carpathians) : (z 81 fig.) / Antoni Wójcik. – Warszawa : PIG, 2003. – 148 s., [3] k. tabl. złoż. : il., mapy ; 30 cm. – ISBN 83-7372-634-9. – (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego; 178). – Streszcz. ang.

 

ROŚLINNOŚĆ. ZWIERZĘTA. OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA

1958

SCHRAMM, Wiktor
Lasy i zwierzyna gór sanockich / Wiktor Schramm. – Poznań : Państw. Wydaw. Naukowe, 1958. – 113, [4] s. , [40] il., 2 mapy

1993

OKLEJEWICZ, Krzysztof
Flora dołów Jasielsko-Sanockich = The Flora of the Jasło / Krzysztof Oklejewicz. – Kraków : nakł UJ, 1993. – 165, [3] s. : 3 mapy ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque, 1103. Prace Botaniczne. ; z. 26). – ISBN 83-233-0654-0

1996

OKLEJEWICZ, Krzysztof
Charakterystyka geobotaniczna Dołów Jasielsko-Sanockich / Krzysztof Oklejewicz. – Kraków : nakł. Instytutu Botaniki UJ, 1996. – 93 s. : mapy, tab., wykr., summ. 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego yes Folia Physica yes). – ISBN 83-233-0949-3. – Tyt. również w jęz. ang.

Skutecznie ochraniać przyrodę / [zespół aut.] Eugeniusz Barna [i in.]; [red. nauk.] Jan Lach. – Sanok : PUWE, Filia, 1996. – 226 s., [4] s. tabl. kolor. : faks., fot. kolor., mapy, rys., wykr. ; 21 cm. – ISBN 83-905142-0-6
Rec. /W/ // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 4, s.5

2001

BLECHARCZYK, Wojciech
Walory przyrodnicze powiatu sanockiego / Wojciech Blecharczyk. – Sanok : Zarząd Okręgu Krośnień. LOP, 2001. – 44 s., [12] s. tabl. kolor. : fot. ; 15 cm. – Bibliogr. s. 39-40. – ISBN 83-905142-7-3
Rec.: (WALD) // Dziennik Polski. – 2002, nr 7, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.V

Z plecakiem i gitarą przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych / [tekst Stanisława Bańcarz]. – Przemyśl : Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych; Krosno : Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, [2001?]. – 56 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-85426-96-5
Rec.: Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 14, s.5

2002

CHOMA, Andrzej
San : Od Tarnawy Niżnej do Dobrej : przewodnik wędkarski / Andrzej Choma. – Kraków : Wydaw. Turystyczne, 2002. – 9, [3] s. : fot. kolor., portr. ; 19 cm. – (Najlepsze Łowiska ; 6). – ISBN 83-88891-08-1

2003

San / fot. Tadeusz Budziński ; tekst Tomasz Jurasz ; oprac. graf. Lech Majewski. – Olszanica : Bosz, [2003?]. – 159, [1] s. : fot. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-87730-64-5
Rec.: Piotr Dobrołęcki // Magazyn Literacki : Książki. – 2003, nr 8, s.47

2004

SCHRAMM, Wiktor
Lasy i zwierzyna gór sanockich / Wiktor Schramm. – Olszanica : Bosz, 2004. – 134, [2] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-87730-97-1
Rec.: Nowe Podkarpacie. – 2004, nr 27, s.3

SKOWROŃSKI, Maciej
Ptaki : Bieszczady i Pogórze / Maciej Skowroński, Agata Skowrońska-Wydrzyńska. – Sanok : Wydaw. „San”, 2004. – 40 s. : fot. kolor., mapa ; 21 cm. – ISBN 83-919725-1-8

Zielony Sanok : koncepcja zagospodarowania terenów zielonych Sanoka / red. Agata Zachariasz; Politechnika Krakowska. Instytut Architektury Krajobrazu. – Sanok : Urząd Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna, 2004. – 108 s., 8 k. map : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-919470-S-X

2005

BLECHARCZYK,Wojciech
Walory przyrodnicze dorzecza Sanu / Wojciech Blecharczyk; [red. wyd. Marek Boczar]. – Sanok : Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego LOP, 2005. – 71 s.: fot kolor., mapy kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-905142-8-1
Rec. : (WALD) // Dziennik Polski. – 2005, nr 165, dod. Dziennik Polski Podkarpacki, s. II

 

GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA

1963

STEFAŃSKI, Stefan
Sanok i okolice / Stefan Stefański. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1963. – 58, [4] : mapa, il. ; 17 cm

1966

Ziemia Sanocka / oprac. i red. Jerzy Domański ; fot. Jerzy Domański [i in.] ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej. – Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”, 1966. – 72 s., [24] k. tabl. : fot., mapy ; 19 x 21 cm
(Zawiera : Dorobek i perspektywy ziemi sanockiej / Ignacy Bąk. Zarys dziejów powiatu sanockiego / Feliks Kiryk. Piękno, zabytki, kultura ziemi sanockiej / Stefan Stefański)

1970

KUBLER, Emil
Sanok i okolice / Emil Kubler. – Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1970. – [18] s. : il., mapa

1974

STEFAŃSKI, Stefan
Sanok i okolice / Stefan Stefański. – [Wyd. 3 popr. i uzup.] – Warszawa : Sport i Turystyka, 1974. – 86 s. ; il., mapy ; 16 cm

ZAJĄC, Edward
Sanok / Edward Zając. – Kraków : KAW Oddział Wojewódzki nakł. Urzędu Miejskiego Wydziału Kultury w Sanoku, 1974. – 11, [1] s. : il., mapa

1984

TREBENDA, Anna
Sanok : przewodnik po Sanoku / Anna Trebenda, Edward Zając. – Sanok : [b. w.], 1984. – 45, [3] s. : il. ; 21 cm

1986

BORUCKI, Jan
Wędrówka przez Bieszczady : Sanok, Komańcza, Nowy Łupków, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne : przewodnik turystyczny / Jan Borucki. – Warszawa Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] „Kraj”, 1986 . – 72 s. : 8 map ; 17 cm. – (Wczasy Turystyczne w Górach). – ISBN 83-7005-055-7

1988

LIBURA, Hanna
Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka. Geographical images. The Case of Sanok / Libura Hanna ; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 90 s.: mapki, pl., rys., wykr. – (Dokumentacja Geograficzna ; 1)

1989

BATA, Artur
Sanok i okolice / Artur Bata. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 89, [7] s., [4] s. fot. [ w tym kolor.] : 1 mapa, 1 pl. ; 22 cm . – Bibliogr. s. [93]. – ISBN 83-03-02881-2

1991

STEFAŃSKI, Stefan
Sanok i okolice : przewodnik turystyczny / Stefan Stefański. – [Wyd. 4 popr. i uzup.]. – Sanok : Zarząd Oddziału PTTK, 1991. – 113, [2] s., [26] s. tabl. : fot. kolor. ; 16 cm

1992

ORŁOWICZ, Mieczysław
Ziemia Sanocka / Mieczysław Orłowicz. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK, 1992. – [24] s. : fot., mapa ; 20 cm. – Przedr fotooffs.org.: [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Komunikacji, [1936]

1993

WIDERYŃSKI, Mariusz
Sanok / Mariusz Wideryński ; wstęp Maria Zielińska, Leszek Puchała. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – [80] s. : fot. kolor. ; 27 cm. – ISBN 83-901100-0-8

1994

Królewskie Wolne Miasto Sanok : Informator miejski / Urząd Miasta Sanoka. – Bydgoszcz : Journal, [1994]. – 48 s. : il., fot., mapy, portr. + plan miasta ; 22 cm

1995

Królewskie Wolne Miasto Sanok : informator miejski / [Wyd. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sanoku ; oprac. części miejskiej Antoni Nakonieczny]. – Bydgoszcz : Journal, cop. 1995. – 48 s. : il., fot. kolor., 3 mapy, 2 portr. ; 22 cm + plan miasta . – Opis wg. okł. – Tekst równol. ang., fr., niem. – ISBN 83-86002-54-9

Sanok : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Secesja, 1995. – 1011, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr., rys., wykr. ; 25 cm. – ISBN 83-86-77-57-3
(Zawiera : Wstęp / Feliks Kiryk. Środowisko geograficzne / Jan Lech. Najdawniejsze dzieje Sanoka / Michał Parczewski , Elżbieta Pohorska-Kleja. Lokacja miasta / Feliks Kiryk. Terytorium i zabudowa / Feliks Kiryk. Stosunki ustrojowe / Franciszek Leśniak. Życie gospodarcze / Feliks Kiryk, Franciszek Leśniak. Rzemiosło / Feliks Kiryk. Wymiana towarowa / Feliks Kiryk , Franciszek Leśniak. Rolnictwo / Feliks Kiryk. Mieszkańcy / Feliks Kiryk , Franciszek Leśniak. Stosunki kościelne / Feliks Kiryk. Stolica Ziemi Sanockiej / Feliks Kiryk. Sanok w okresie przedautonomicznym / Tomasz Opas. Sanok siedzibą organów państwowych i samorządowych / Alojzy Zielecki. Oświata i szkolnictwo / Wojciech Sołtys. Życie religijne w mieście / Wojciech Sołtys. Społeczeństwo Sanoka u progu XX wieku / Alojzy Zielecki. Życie gospodarcze, społeczne i polityczne / Wojciech Sołtys. Oświata i szkolnictwo. Życie kultuturalne / Edward Zając. System okupacji / Jacek Chrobaczyński. Szkolnictwo i oświata / Jacek Chrobaczyński. Konspitracja w Sanoku w okresie konspiracji / Andrzej Zagórski. Życie polityczne / Andrzej Brygidyn. Życie gospodarcze / Władysław Stachowicz. Oświata i szkolnictwo / Krystyna Chowaniec. Życie kulturalne / Józef Ząbkiewicz. Sport i rekreacja / Józef Ząbkiewicz. Sztuka Sanoka między Zachodem a Wschodem / Ewa Śnieżyńska-Stolot , Franciszek Stolot. Kalendarium sanockie 1974-1994 / oprac. Franciszek Oberc)

1996

BATA, Artur
Sanok i okolice / Artur Bata. – [Wyd.3]. – Krosno : Roksana, [1996]. – 160 s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 83-905940-2-1

Królewskie Wolne Miasto Sanok : informator miejski / [Urząd Miasta w Sanoku ; tł. ang. Małgorzata Kubińska, tł. fr. Kinga Oczachowska, tł. niem. Piotr Koźmin]. – Bydgoszcz : Wydaw. Journal, 1996. – 47, [1] s. : il., fot., kolor., 2 mapy, 2 portr. ; 22 cm. – Opis wg okł. – Tekst równol. ang., fr, niem. – ISBN 83-86849-39-8

1997

BATA, Artur
Sanok i okolice / Artur Bata; [zdjęcia Andrzej Józefczyk, Roksana Mendelowska, Zdzisław Gil]. – Krosno : Roksana, [1997]. – 160 s. : fot. ; 21 cm . – Bibliogr. s.151. – ISBN 83-905940-2-1

Królewskie Wolne Miasto Sanok : [informator] / tekst Maria Grządziel ; red. Jacek Sowiński ; tł. ang. Agnieszka Wilk ; tł. niem. Zbigniew Klain]. – Bydgoszcz : Unitex, 1997. – 24 s. : il. kolor., fot. kolor., mapa, wykr. ; 29 cm. – Tekst równol. ang., niem. – ISBN 83-87141-46-1

1998

Krosno i region : Biecz, Brzozów, Dukla, Jasło, Jedlicze, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne : atlas 98/99 / [tekst] Ewa Mańkowska. – Nowy Sącz : ATMA-Studio Poligraficzne, 1998. – 160 s. : il. kolor., fot. kolor., mapy, pl. ; 30 cm

Królewskie Wolne Miasto Sanok : [informator] / tekst Maria Grządziel; red. Jacek Sowiński; tł. ang. Agnieszka Wilk ; tł. niem. Zbigniew Klain]. – Bydgoszcz : Unitex, 1998. – Opis wg okł. – Tekst równol. ang., niem. – ISBN 83-87141-62-3

1999

Ziemia sanocka : Sanok miasto panorama gmin / teksty Robert Bańkosz, Piotr Mazur ; fot. J. Giba [i in.]. – Bydgoszcz : Wydaw. BUR-Media, Leszek Czerwiński, [1999]. – [32] s. : fot. ; 20 cm + mapa , [folder] Oferta gospodarcza

2000

Sanok : Ziemia sanocka / [tekst Robert Bańkosz; tł. Karolina Szczepaniak, Tom Simpson]. – Bydgoszcz : Edytor, 2000. – 38, [1] s. : il. kolor., fot. kolor. ; 30 cm. – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 83-88521-05-5
Rec. (k) // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 36, s.3

2001

BATA, Artur
Sanok i okolice / Artur Bata ; [zdjęcia A. Bata, A. Józefczyk ; red. Stanisław Mendelowski]. – Wyd. 3. – Krosno : Roksona, 2001. – 144 s. : fot. ; 21 cm. – Opisy obiektów zabytkowych / Hanna Lawera. – Bibliogr. s. 141. – ISBN 83-905940-2-1

Powiat sanocki / [red. Anna Rakuś ; tekst, korekta Elżbieta Kensy ; tł. ang. Maria Lisiewicz ; fot. Tadeusz Budziński]. – Rzeszów : Libri Ressovienses, 2001. – 20 s. : fot. kolor., 2 mapy ; 30 cm + mapa kolor.. – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 83-87799-36-X

Sanok i Ziemia Sanocka = Sanok and its environs / fot. Tadeudz Budziński ; wstęp Janusz Szuber. – Olszanica : Bosz ; Sanok : przy współpr. Urzędu Miasta, 2001. – 124, [4] s. : fot. kolor. ; 20 cm. – ISBN 83-87730-24-6
Rec.: Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2001, nr 107, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.V ; Mękarska Dorota // Nowiny. – 2001, nr 80, s.11 ; Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 24, s.5

2002

Powiat sanocki. – Bydgoszcz : BURMedia, 2002. – 24, [8] s. tabl. kolor. : il., fot., mapa ; 28 cm. – Straeszcz. ang. – ISBN 83-88077-96-1

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z.2 : San, rzeka ziemi sanockiej / [red.] Franciszek Oberc; [aut.] Ryszard Wiktor Schramm [i in.]. – Sanok-Zahutyń : Archiwum Ziemi Sanockiej, 2002. – 157 s., [24] s. tabl. (gł. kol.) : mapy, wykresy ; 21 cm
(Zawiera: Od redaktora / Franciszek Oberc. Złote jabłko / Ryszard Wiktor Schramm. Geologia doliny Sanu / Stanisław Sieradzki. San. Ocena stanu i jakości wód płynących oraz zbiornika zaporowego Solina / Wojciech Skiba. Dorzecze górnego Sanu i jego walory / Krzysztof Kukuła. San i jego znaczenie w pradziejach / Maria Zielińska. Przyczynek nazewniczy do historii osadnictwa dorzecza górnego Sanu / Wojciech Krukar. Wybrane aspekty gospodarczego znaczenia rzeki San / Agata Skowrońska , Maciej Skowroński. Sztuczne jeziora w Solinie i Myczkowcach / Stanisław Sieradzki. Bieszczadzkie żeglarstwo / Franciszek Oberc. Ujęcia wody na Sanie / Franciszek Oberc , Wojciech Petryk. Wędkarstwo na Sanie / Bartosz Błażewicz. Fortyfikacje linii Mołotowa / Andrzej Oberc. Jordan / Włodzimierz Marczak. Święte wody Sanu / Jolanta Ziobro. Jeden co zna prawdę. San w literaturze / Bartłomiej Zajdel. Moje pierwsze „zagraniczne” wakacje : wspomnienia 80-latka, który sięgnął pamięcią 70 lat wstecz / Stefan Stefański. Stowarzyszenie sympatyków doliny Sanu / Aleksandra Beata Liszka. San. Wypisy źródłowe / wybór, oprac. i komentarz Edward Zając. Motyw Sanu w twórczości sanockich artystów / Franciszek Oberc)

2003

SUWAŁA-SZCZECHOWSKA, Beata
Sanok / tekst Beata Suwala-Szczechowska ; [red. Stanislaw Mendelowski]. – Krosno : Roksana, 2003. – 140 s. : fot. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 138-139. – ISBN 83-7343-082-2

2004

Gmina Sanok. – Krosno : P.U.W „Roksana”, 2004. – 90 s. ; 21 cm. – ISBN 83-7343-148-9

KOMSKI Arkadiusz
Ziemia sanocka : dolina Osławy : Komańcza – Zagórz / Arkadiusz Komski; [tł.] Delia Gosik [i in.]. – Nowy Sącz : Fundacja, 2004. – 80 s. : fot. kolor. ; 31 cm. – Bibliogr. s. 15. – Streszcz. ang., niem., ros., słow., ukr. – ISBN 83-88887-22-X
Rec.: Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 14, s.4

Piesze wędrówki po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Gór Słonnych / tekst Małgorzata Tarczyńska-Góra [i in.] ; [wstęp Stanisław Bańcarz]. – Przemyśl : Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych, 2004. – 80 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-89479-11-7

Powiat sanocki / [red. Stanisław Mendelowski]. – Krosno : Roksana, 2004. – 128 s. : fot. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 126-127. – ISBN 83-7343-146-2

Sanok : zabytkowa architektura miasta = The historical architecture of the town / fot. i tekst Agata Skowrońska-Wydrzyńska, Maciej Skowroński; tł. Ireneusz Paternoga. – Sanok : San, [2004]. – [16] s. : fot. kolor., mapa ; 21 cm. – ISBN 83-919725-2-6

Strategia rozwoju przygranicznego regionu Sanok Medzilaborce poprzez turystykę w latach 2005-2010. – Sanok : Starostwo Powiatowe, [2004 ?]. – 48 s. ; 21 cm

Ziemia sanocka. – [B.m. : b.w., 2004 ?]. – [24] s. : fot. kolor., mapa ; 24 cm. – Tekst częśc. ang.

2005

HOŁUBOWSKA, Aurelia
Sanok : słoneczna strona Galicji / Aurelia Hołubowska; [zdjęcia Arkadiusz Komski [i in.]]. – Kraków : Bezdroża, 2005. – 108, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il., fot.. kolor., mapy, rys. ; 18 cm. – (Przewodnik Turystyczny). – Bibliogr. s. 107. – Indeksy. – ISBN 83-89676-47-8

SKOWROŃSKI, Maciej
Góry Sanockie : przewodnik i słownik historyczny : Sanok i okolice / Maciej Skowroński, Agata Skowrońska-Wydrzyńska. – Sanok : Wydaw. „San”, 2005. – 128 s. : fot., mapy ; 17 cm. – ISBN 83-919725-3-4

 

Ludność

LUDNOŚĆ

1958

HORN, Maurycy
Chłopi ziemi sanockiej i ich walka z wyzyskiem szlacheckim w latach 1638-1648 / Maurycy Horn. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauki, 1958. – 33 s. ; 24 cm

1962

FASTNACHT, Adam
Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650 / Adam Fastnacht. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. – 291, [1] s.: mapy, tabl. ; 24 cm

1963

KUNYSZ, Antoni Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dawnej ziemi sanockiej. Nadbitka z 3 tomu z rozprawami archeologicznymi / Antoni Kunysz. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie, 1963. – 104 s. : il., mapy

1973

NIEMIROWICZ-SZCZYT, K[atarzyna]
Osadnictwo na prawie ruskim, polskim, niemieckim i wołoskim ze szczególnym uwzględnieniem ziemi sanockiej w l. 1340-1650 / K[atarzyna] Niemirowicz-Szczyt. – Wyd. 2. – Warszawa: druk. Politechnika Warszawska, 1973. – 9 s. : tabl.

1990

Ludność warunki mieszkaniowe : miasto Sanok województwo krośnieńskie Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1990. – VIII,63 s. : tab.; 29 cm

1994

NOBLE, Shlomo
A storyteller’s worlds : the education of Shlomo Noble in Europe and America / [interviews conducted and commented on by] Jonathan Boyarin ; forew. by Sander L. Gilman ; [transl. from Yid.]. – New York ; London : Holmes & Meier, 1994. – XV, [1], 231 s. : fot. ; 24 cm. – (New Perspectives). – ISBN 0-8419-1343-9. – Dotyczy m. in. Polski i stosunków etnicznych w Sanoku w okresie 1901-1939 r.

1995

GOCEK, Stanisław
Ruch ludowy na Ziemi Sanockiej 1895-1995 / Stanisław Gocek. – [Sanok] : [b.w.], cop. 1995. – 85 s. : faks., 1 fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-904621-1 (błędny)

2003

Podstawowe informacje ze spisów powszechnych : gmina wiejska Sanok, powiat sanocki, województwo podkarpackie : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Powszechny Spis Rolny 2002 / Urząd Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów : Urząd Statystyczny, 2003. – 71 s. ; 29 cm. – ISBN 83-7406-116-2. – Głównie tab.

Podstawowe informacje ze spisów powszechnych : gmina miejska Sanok : powiat sanocki, województwo podkarpackie / Urząd Statystyczny w Rzeszowie ; [zesp. red. Jan Węgrzyn et al.]. – Rzeszów : Urząd Statystyczny, 2003. – 73 s. : tab. ; 30 cm. – ISBN 83-7406-111-1. – Narodowy Spis Powszechny 2002.

 

Historia i nauki pomocnicze historii

ARCHEOLOGIA

1991

ZIELIŃSKA, Maria
Sanok i okolice w pradziejach. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 6 / [tekst] Maria Zielińska. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1991. – 16 s. : fot., mapa ; 15 cm

1996

Kamienne i krzemienne narzędzia : katalog zbiorów / [oprac. katalogu Maria Zielińska, Janusz Bober] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Oficyna Wydaw. Muzeum Historycznego, 1996. – 23 s. : rys. ; 30 cm

 

HISTORIA

1946

Światła i cienie Fabryki Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper S.A. pod Tymczasowym Zarządem Państwowym w Sanoku / [zebrał i oprac. Leopold Prokopski ; przejrzał i uzup. Stanisław Mleczko]. – Sanok : Fabryka Wagonów, 1946. – 23, [1] s. ; 21 cm
(Wydanie jubileuszowe z okazji przekazania władzom polskim setnego wagonu wyprodukowanego od chwili wyzwolenia)

1948

FASTNACHT, Adam
Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558 / Adam Fastnacht. – Warszawa : Wydaw. Państw. Instytutu Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków, 1948. – 75 s., [6] s. tabl.: il., 3 pl. ; 21 cm. – (Materiały do dziejów Sztuki i Kultury ; nr 12)

1958

HORN, Maurycy
Chłopi ziemi sanockiej i ich walka z wyzyskiem szlacheckim w latach 1638-1648 / Maurycy Horn. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauki, 1958. – 33 s. ; 24 cm

Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888-1958. – Kraków : Państw. Wydaw. Naukowe, 1958. – 355, [1] s. : il., portr. ; 24 cm
(Zawiera : Sanok : [wiersz] / Edmund Słuszkiewicz. Zarys dziejów Sanoka / Adam Fastnacht. Gimnazjum Męskie w latach 1880-1958 / Józef Stachowicz. Gimnazjalne drużyny harcerskie / Roman Ślączka , Mieczysław Kwaśniewicz. Tajne nauczanie / Józef Stachowicz. Dorobek nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Sanoku / Maria Myćka-Krilowa. Tym co odeszli : [wiersz] / Edmund Słuszkiewicz. W służbie ojczyzny / Józef Stachowicz. Ostatni przedwojenny burmistrz Sanoka / Edmund Słuszkiewicz. Podzwonne kolegom … / Józef Stachowicz. Wychowankowie sanockiego Gimnazjum w Oświęcimiu / Zbigniew Dańczyszyn. Inżynier Józef Bryndza-Brynikowski / Tadeusz Chmielewski. Generał Bronisław Ketling-Prugar / Tadeusz Wójtowicz. Profesor Tadeusz Miękisz / Adam Fastnacht. O uprawie przyjaźni / Marian Pankowski. Kopiec Adama Mickiewicz : [wiersz] / Edmund Słuszkiewicz. Chór i orkiestra gimnazjalna w najwcześniejszych latach / Bronisław Filipczak. Moje lata w Gimnazjum: 1897-1905 : (wyjątek z pamiętnika) / Stanisław Rymar. Wspomnienia z lat 1901-1908 / Jan Świerzowicz. Tradycje powstania styczniowego : (wspomnienia z lat chłopięcych w Sanoku) / Karol Zaleski. Korpusy wakacyjne / Edmund Słuszkiewicz. Przed półwieczem : (wspomnienia i refleksje) / Jan Ciałowicz. „Kółko Przyrodników” przy Czytelni gimnazjalnej w Sanoku w latach 1909/1913 / Roman Ślączka. Drogą Andrzeja Radka / Józef Stachowicz. Żyto kwitnie , Czy pamiętasz? : [wiersz] / Janusz Ostrowski. Do mojej szkoły : [wiersz] / Jan Ziemiański. Należy wskrzesić dawne tradycje… / Stanisław Ochęduszko. Pożegnanie / Stanisław Lechowicz. Wspomnienia przyrodnika (1915-1922) / Walerian Bętkowski. Wspomnienia z lat szkolnych 1915-1922 / Maria Myćka-Krilowa. „Panny” i „Jaskółka” : Kartka z dziejów Gimnazjum Męskiego w Sanoku w latach 1918-1923) / Stefania Skwarczyńska. Mistrz tańców Witkaj / Tadeusz Chmielewski. Arbiter ellegantiarum / Tadeusz Chmielewski. Ze wspomnień polonisty / Władysław Dajewski. Przyczynek do historii Muzeum w Sanoku / Stefan Stefański. Wojna i okupacja niemiecka w świetle pamiętników uczniowskich / Jan Świerzowicz. Z generałem Bronisławem Prugarem w Szwajcarii / Adam Vetulani. Pierwsze lata powojenne w szkole / Jerzy Pankiewicz. Wakacje w Polsce Ludowej / Józef Penar. Głos najmłodszego absolwenta / Janusz Stachowicz. Wzloty i psoty / Józef Stachowicz. Studenckie figle / Tadeusz Chmielewski. „Psie” figle : (wspomnienia z lat gimnazjalnych) / Stanisław Lechowicz)

WOŁEK-WACŁAWSKI, Antoni
Katolicki Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w Sanoku : monografia / Antoni Wołek-Wacławski. – Człuchów, 1958. – 159 s.

1960

Dwa dni w mieście naszej młodości : Sprawozdanie ze Zjazdy Koleżeńskiego Wychowanków Gimnazjum Męskiego w Sanoku w 70-lecie Pierwszej Matury w roku 1958 / [przygot.] Zofia Bandurkówna [i in.]. – Warszawa, 1960. – 159, [1] s., [66] s. tabl. : fot. ; 24 cm
(Zawiera : „I ja tam byłem” / Andrzej Tarnawski. Diariusz Zjazdu / Józef Stachowicz. Życzenia dla uczestników Zjazdu. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Apel poległych / Józef Stachowicz. Zebranie klasowe / Michał Urbanek. Przemówienie na zebraniu klasowym / Józef Serwański. Przemówienie / Jan Bezucha. [Przemówienie] / Jan Świerzowicz. [Przemówienie] T.Tomasik. [Przemówienie] / Andrzej Tarnawski. Nasi profesorowie na Zjeździe / Józef Stachowicz. Pokłosie zjazdowe / Jan Świerzowicz. Głosy i dogłosy o Zjeździe i „Księdze pamiątkowej” / Józef Stachowicz. Zaproszenie na Zjazd Koleżeński wysłano do następujących kolegów / przygot. Zofia Bandurka. Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sanockiej. Komitet w oczach karykaturzysty / il. Stanisław Kochanek. Zjazd w fotografii)

ŁOZIŃSKI, Władysław
Prawem i lewem : Obyczaje na czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku / Władysław Łoziński. – Wyd. 6. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1960 ; 25 cm. – T. 1 : Czasy i ludzie. – 336 s., [47] s. tabl. : il., faks., fot., mapa, portr. – T. 2 : Wojny prywatne. – 396 s., [56] s. tabl. : il., faks., fot., mapy, portr.

1962

FASTNACHT, Adam
Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650 / Adam Fastnacht. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. – 291, [1] s.: mapy, tabl. ; 24 cm

800 [Osiemset] lat Sanoka i 130 lat Sanockiej Fabryki Autobusów / oprac. i red. Stanisław Galos. – Sanok : [b.w.], 1962. – [64] s. : il. ; 27 cm

130 [Sto trzydziesto]-lecie Zakładu : Sanocka Fabryka Autobusów. – Sanok : Sanocka Fabryka Autobusów, 1962. – 7 s.

1963

KUNYSZ, Antoni
Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dawnej ziemi sanockiej. Nadbitka z 3 tomu z rozprawami archeologicznymi / Antoni Kunysz. – Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie, 1963. – 104 s. : il., mapy ; 21 cm

Rocznik Sanocki 1963. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1963. – 467 s. : fot., rys., mapy ; 24 cm
(Zawiera : Słowo wstępne / Dominik Zimoń. Z przeszłości i teraźniejszości Zarszyna, Długiego i Nowosielec : zarys monograficzny / Walerian Bętkowski. Zarys dziejów Bukowska do roku 1795 / Feliks Kiryk. Rozwój gospodarczy powiatu sanockiego / Mieczysław Przystasz. Rok 1848 w Sanockiem / Aleksander Codello. Ze wspomnień / Bronisław Filipczak. Z dziejów ruchu rewolucyjnego w powiecie sanockim / Stefan Makuch. O początkach rozwoju idei socjalistycznej w Galicji / Stefan Makuch. Przyczynek do dziejów ruchu robotniczego w Sanoku i okolicy w okresie międzywojennym / Wojciech Sołtys, Edward Zają. 160 lat walki chłopów i mieszczan jaćmierskich ze dworem / Józef Stachowicz. Współczesne zdobycze oświatowo-kulturalne Sanoczyzny na tle stosunków oświatowych w dobie rozbiorów i w okresie międzywojennym / Zofia Bandurka. Reaktywowanie gimnazjum w Sanoku po drugiej wojnie światowej / Roman Ślączka. Karol Pollak – drukarz sanocki i dzieje jego drukarni w Sanoku / Jadwiga Zaleska. Osobliwości przyrody w powiecie sanockim / Walerian Bętkowski. Budowa geologiczna Ziemi Sanockiej / Andrzej Ślączka. Dawny obrzęd weselny w Domaradzu / Benedykt Gajewski. Wincenty Pol w Kalnicy / Kazimierz Ciałowicz)

1966

Ziemia Sanocka / oprac. red. Jerzy Domański ; fot. Jerzy Domański [i in.] ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej. – Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”, 1966. – 72 s., [24] k. tabl. : fot., mapy ; 19 x 21 cm
(Zawiera : Dorobek i perspektywy ziemi sanockiej / Ignacy Bąk. Zarys dziejów powiatu sanockiego / Feliks Kiryk. Piękno, zabytki, kultura ziemi sanockiej / Stefan Stefański)

1967

Rocznik Sanocki 1967 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 414 s. : fot., mapy, portr., wykr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 2)
(Zawiera : Od redakcji. Oświata, kultura i język Jaćmierza i Bażanówki / Józef Stachowicz. Stosunki ziemi sanockiej z południowym sąsiadem w świetle „Regestru złoczyńców grodu sanockiego” / Wojciech Sołtys. Zarys dziejów Bukowska w latach 1795-1914 / Feliks Kiryk. Terytorialny rozwój miasta Sanoka w latach 1852-1961 / Edward Zając. Bieszczady w relacjach pamiętnikarskich z XIX wieku / Adam Fastnacht. Jak się obywatele sanoccy przed 500 laty procesowali / Roman Ślączka. Działalność Juliana Goslara w Sanockim w świetle jego spuścizny pisarskiej (1845-1849) / Aleksander Codello. Zarys dziejów ruchu ludowego w powiecie sanockim do roku 1931 / Feliks Kiryk, Tadeusz Kowalski. Przyczynek do dziejów reformy rolnej w powiecie sanockim w latach 1944-1947 / Edward Zając. Powiat sanocki w latach 1939-1947 / Mieczysław Przystasz. Straty ludnościowe i materialne powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej / Edward Zając. Trzydzieści lat Muzeum sanockiego / Stefan Stefański. Historia Zespołu Szkół Mechanicznych w Sanoku / Wojciech Sołtys. Warszawa – Nowosielce – Budapeszt / Jan Łożański)

1968

HORN, Maurycy
Ruch budowlany w miastach Ziemi Przemyskiej i Sanockiej w latach 1550-1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych / Maurycy Horn. – Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1968. – 293, [1] s. ; 24 cm – (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców śląskich w Opolu. Seria B. Studia i Monografie ; 23)

1970

Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. Cz. 1, Ziemia przemyska i sanocka / wydał Kazimierz Arłamowski, Wanda Kaput. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. – LII, 306 s. , 6 faks. ; 24 cm. – (Lustracje Dóbr Królewskich XVI-XVIII wieku)

1971

Rocznik Sanocki 1971 / Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka. – T. 3. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1971. – 318, [2] s. : il., fot., mapy ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 3)
(Zawiera : Od redakcji. Domaradz : Szkice i materiały / Benedykt Gajewski. Pamiętnik Jana Granatowskiego / Adam Fastnacht. Działania i zniszczenia frontowe w powiecie sanockim w 1944 roku / Wojciech Sołtys. Wspomnienia kuriera / Jan Łożański. Przewodnik po zespole akt Starostwa powiatowego Sanockiego z lat 1944-1949/50 / Edward Zając. Mojemu Miastu – w jego rocznicę / Franciszek Kuzio. Rozwój Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku / Edward Zając. Wodowanie statku m/s Sanok / Edward Zając. Budowa nowych wodociągów dla miasta Sanoka / Edward Zając. Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowiska Rymanów” / Edward Zając. 36 rocznica „Marszu Głodnych” / Edward Zając)

1973

MODRZEJEWSKI, Józef
Akowcy na Podkarpaciu / Józef Modrzejewski. – Londyn : J. Modrzejewski : Zarząd Główny Koła A.K., 1973. – 119 s., [4] k. tabl. : il., portr. ; 22 cm.

NIEMIROWICZ-SZCZYT, K[atarzyna]
Osadnictwo na prawie ruskim, polskim, niemieckim i wołoskim ze szczególnym uwzględnieniem ziemi sanockiej w l. 1340-1650 / K[atarzyna] Niemirowicz-Szczyt. – Wyd. 2. – Warszawa : druk. Politechnika Warszawska, 1973. – 9 s. : tabl.

1976

KOSZELA, Bogumiła
50 [pięćdziesiąt] lat Zakładowego Domu Kultury ; 30 [trzydzieści] lat Orkiestry Dętej ; 30 [trzydzieści] lat Klubu Sportowego „Stal” Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan” / [teksty i oprac. red.] Bogumiła Koszela, Wiesław Koszela, Marian Struś. – Rzeszów : KAW, 1976. – 64 s. : il. kolor., fot., portr. ; 17 x 25 cm

1977

RIEGER, Janusz
Imiennictwo ludności wiejskiej w Ziemi Sanockiej i Przemyskiej w XV w. / Janusz Rieger ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. – 40, [3] s., [30] s. tabl. : mapy ; 24 cm. – (Prace Onomastyka ; 26)

1979

Rocznik Sanocki 1979 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Kraków : Wydaw. literackie, 1979. – 329, [3] s.: faks., fot., portr., tabl. ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 4). – ISBN 83-08-00229-3
(Zawiera : Od redakcji. Działy Leska oraz dóbr leskich i bachowskich z roku 1580 / Adam Fastnacht. Eksterminacja ludności na Sanocczyźnie w latach 1939-1944 / Czesław Cyran , Antoni Rachwał. Tajna oświata w powiecie sanockim jako forma walki z okupantem hitlerowskim / Wojciech Sołtys. Rozpoznanie sił niemieckich na Słowacji przez wywiad polski w 1939 roku / Wojciech Sołtys. Wojenne dzieje porucznika / Jakub Kinelski. Egzotyzm Ziemi Sanockiej / Edmund Słuszkiewicz. Materiały źródłowe do nauczania historii regionalnej / Wojciech Sołtys , Edward Zając. Zarys dziejów Muzeum Historycznego w Sanoku (1934-1974) / Edward Zając. Dzieje Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka w Sanoku w latach 1904-1977 / Edward Zając. Przyczynek do rozważań o najdawniejszych dziejach Sanoka i Ziemi Sanockiej IX-XIII w. / Józef Rawski)

Tradycje walk partyzanckich w Bieszczadach : konspiracja w sanockim i leskim w czasie II wojny Światowej / oprac. Jan Jabłkowski, Maria Keller ; Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy Z[arządzie] S[tołoecznym] SZSP [Socjalistycznego Związku Studentów Polskich] i O[ddziale] M[iejskim] PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego]. – Warszawa : SKPB , 1979 . – 22, [1] s. ; 21 cm

1980

KIENIEWICZ, Stefan
Pomiędzy Stadionem a Goslarem : sprawa włościańska w Galicji w 1848 r. / Stefan Kieniewicz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. – 155, [1] s. : err. ; 21 cm. – ISBN 83-04-00579-4

Księga pamiątkowa / [red. Zofia Bandurka i in.]. – Sanok : Komitet Organizacyjny 100-lecia Gimnazjum oraz I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, 1980. – 186 s. : il. ; 25 cm
(Zawiera : Narodziny Komitetu / Zbigniew Dańczyszyn. Liceum w latach 1958-1980 r. / Wacław Drwięga. Z dziejów Sanoka i powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) Jan Łuczyński , Edward Zając. Zarys dziejów Sanoka w latach 1944-1978 / Jan Łuczyński , Edward Zając. Odrodzenie do życia Gimnazjum po wojnie / Zofia Skołozdro. Mówi Sanok! / Andrzej Tarnawski. Pamięci prof. Dr. Juliana Krzyżanowskiego / Alicja Sawczak. Pamięci kolegów – przyjaciół i towarzyszy partyjnych / Tadeusz Chmielowski. Pamieci moich kolegów / Józef Penar. Pamieci prof. Dr Włodzimierza Musiała / Jan Bezucha. Kazimierz Bogacz (1926-1979) / Stanisław Węcławik. Franciszek Prochaska / Stefan Stefański. Józef Premik (1890-1963) / Stanisław Węcławik. Pierwsze światło elektryczne po wojnie : (wspomnienia…) / Gabriel Groch. Sanoczanie na Wybrzeżu / Gabriel Groch, Zbigniew Koziarz. Moje słowo prowicjonalne / Marian Pankowski. Pierwsze wielkie wychowanków spotkanie : (realia i impresje) / Stanisław Węcławik. „Między dawnymi, a młodymi laty” : (Fragmenty wspomnień ze Zjazdu w r. 1958) / Witalis Andrzej Władyka. Sanocki doktor Judym / Andrzej Tarnawski. Klasa II + III I prof. Alons Szczurkowski / Adolf Liwacz. Spotkanie z ministrem oświaty i wychowania Jerzym Kuberskim / Agata Ściborowicz. Sztubackie życie / Władysław Sadowski. „Kiedyśmy się, pierzyli…” / Andrzej Tarnawski. Poważnie i nieco łagodniej / Stanisław Lechowicz )

Rocznik Sanocki 1980 : Materiały z Sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka / pod red. Feliksa Kiryka ; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Rzeszów : KAW, 1980. – 125, [3] s. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie , ISSN 0557-2096)
(Zawiera : Wstęp. [Przemówienia]. Oświata i kultura w Sanoku i ziemi sanockiej w XV i XVI w. / Adam Fastnacht. Stan badań nad Grzegorzem z Sanoka / Stanisław Cynarski. środowisko rodzinne Grzegorza z Sanoka / Jerzy Wyrozumski. Grzegorz z Sanoka i Kallimach / Jerzy Zathey. Jan Długosz a Grzegorz z Sanoka / Krzysztof Baczkowski. Jan z Dąbrówki a Grzegorz z Sanoka / Marian Zwiercan. Obecność Grzegorza z Sanoka w kulturze / Andrzej Nowicki. Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka / Andrzej Nowicki. Obchody 500 rocznicy śmierci Grzegorza z Sanoka / Edward Zając)

1982

Autosan / praca zbiorowa pod red. Adam Orłowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – 271, [1] s., [64] s. tabl. : fot., il., portr., tabl. ; 24 cm. – ISBN 83-205-3466-6
(Zawiera : Niech służy ludziom / Adam Orłowski. „Autosan” w gospodarce narodowej / Leszek Kawczyński. Od kotła – do samochodów i przyczep / Stanisław Dydek. Praca i życie / Wiesław Koszela. Tu jest mój dom / Adam Orłowski. Narodziny sanockiej klasy robotniczej / Jan Łuczyński , Edward Zając. Walka o pracę i chleb / Wojciech Sołtys , Edward Zając. Walka i odbudowa / Edward Zając. Myśl techniczna rodem z Sanoka / Stanisław Dydek. Spojrzenie w przyszłość / Leszek Kawczyński. Kalendarium / oprac. Stanisław Dydek)

Katalog zabytków sztuki : województwo krośnieńskie : Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice / red. Ewa Śnieżyńska-Stolotowa, Franciszek Stolot; wstępną inwentaryzację przeprowadzili Ryszard Brykowski, Kazimiera Kutrzebianka; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Inwentaryzacji Zabytków. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1982. – 187, [1] s., [198] s. tabl. : fot., mapy, rys. ; 17 cm. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce : seria nowa ; t. 1 z. 2)

Materiały na Sesję Historyczną i Naukowo-Techniczną z okazji 150-lecia Sanockiej Fabryki Autobusów / [aut.] Tomasz Gąsowski [i in.]. – Sanok : [b.w.], 1982. – [186] s., [3] k. złoż. : rys., wykr. ; 20 cm
(Zawiera : Dzieje ziemi sanockiej na tle historii Galicji / Tomasz Gąsowski. Przemysł galicyjski ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia / Andrzej Burzyński. Dzieje ruchu robotniczego w Sanockiej Fabryce Wagonów w latach 1848-1939 / Edward Zając. Wspomnienia o Kazimierzu Wnękowskim / Helena Kopytowska-Wnękowska. Historia sanockiej wytwórni i rozwój jej produkcji. Prognoza rozwoju konstrukcji autobusów w Sanockiej Fabryce Autobusów na tle współczesnych tendencji w budowie autobusów / Bohdan Lisowski. Wpływ kształtu nadwozia na zużycie paliwa w czasie ekspluatacji / Zbigniew Dżygadło, Jan Maruszkiewicz. Tendencje rozwojowe autobusowych silników spalinowych w aspekcie oszczędności paliw i toksyczności spalin / Marek Brzeżański. Transport w rolnictwie / Mirosław Malik. Doładowanie silnika wysokoprężnego jako sposób oszczędzania paliwa / Andrzej Fryś, Bolesław Kurowski)

1984

50 [pięćdziesiąt] lat działalności wodociągów w Sanoku 1934-1984 / [teksty i oprac. Edward Zając]. – Sanok : SPGK, [1984]. – [12] s. : fot. ; 22 cm

Sprawozdanie ze Zjazdu Koleżeńskiego z okazji 100 [stu]-lecia Gimnazjum oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku / red. współaut. Zofia Bandurka. – Sanok : I Liceum Ogólnokształcące, 1984. – 68, [3] s., [24] s. tabl. : fot., portr ; 24 cm
(Zawiera: Przygotowanie Zjazdu 22.V.1978-29.V.1980 r. / Zbigniew Dańczyszyn. Zjazd : (30, 31 maja i 1 czerwca 1980 r.) / Zbigniew Dańczyszyn. U progu nowego stulecia / Tomasz Blecharczyk)

1985

Sanocjana : materiały szkoleniowe. T.1. – Sanok : Komisja Szkoleniowa Koła Przewodników PTTK w Sanoku : Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, 1985. – 90 s. ; 20 cm
(Zawiera : Kotlina Sanocka / Roman Brodzicki. Trasa Sanok – Bykowce : Ostatni bój podporucznika Mariana Zaremby / Zygmunt Keller. Prawda i legenda o dziejach Sanockiej Ziemi / Stefan Stefański. Walory turystyczno – krajoznawcze województwa krośnieńskiego / Albert Rydzik. Gospodarka leśna w regionie Bieszczadów i Beskidu Niskiego / Tadeusz Gołębiowski. Walki z bandami UPA / Leon Barański. Muzeum – Skansen Górnictwa Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Ignacy Zatwarnicki)

1986

ANDRUNIK, Arnold
Rozwój i działalność Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na Ziemi Sanockiej w latach 1949-1984 / Arnold Andrunik. – Sanok : ZBOWiD, 1986. – 335 s., 11 s. tabl. ; 29 cm (Maszynopis)

MAKARSKI, Władysław
Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej : [rozprawa doktorska] / Władysław Makarski ; KUL Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Redakcja Wydaw. KUL, 1986. – 233, [3] s., [1] k. mapa ; 24 cm. – ISBN 83-00-00202-2

Sanocjana : materiały szkoleniowe. T. 2. – Sanok : Komisja Szkoleniowa Koła Przewodników PTTK w Sanoku : Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, 1986. – 91 s. ; 20 cm
(Zawiera : Jubileusz sanockich przewodników / Krzysztof Prajzner. Aleksander Fredro żołnierz – pisarz – obywatel / Maria Szuber. Ikony / Jan Zajdel. Bezmiechowa – Ustianowa / Krzysztof Prajzner. Przewodnik „Szlakiem miejsc pamięci narodowej” / Emil Garlicki)

1987

BUDZYŃSKI, Zdzisław
Dzieje opieki społecznej w Ziemi Przemyskiej i Sanockiej : (XV-XVIII w.) / Zdzisław Budzyński ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Stacja Naukowa w Przemyślu. – Przemyśl , Kraków : PTH. SN : na zlec. Urzędu Miasta w Przemyślu , 1987 . -176 s., [1] k. mapa ; 24 cm. – (Prace z Dziejów Polski Południowo-Wschodniej , ISSN 0860-6331 ; nr 10)

Szlakiem przemysłowej straży pożarnej w Sanoku / [oprac. Stanisław Dydek ; udział Edward Zając, Tadeusz Kubit]. – Krosno ; Stara Wieś : Zarząd Wojewódzki ZOSP w Krośnie, 1987. – [14] s. : il., 2 faks., nuty, portr. ; 17 x 24 cm. – Opis wg okł.

Urzędnicy województwa ruskiego XIV – XVIII wieku : (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka) : spisy / red. Kazimierz Przyboś. – Wrocław; Łódź [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1987. – 415 s. ; 21 cm. – (Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku : spisy / red. Antoni Gąsiorowski ; t. 3 z. 1). – ISBN 83-04-02512-4. – ISBN 83-04-01814-4 (całość)

1988

Rocznik Sanocki 1988 / [aut.] Arnold Andrunik [i in.] ; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Rzeszów : KAW, 1988. – 292, [1] s. : il., faks., fot., mapa, portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 6). – ISBN 83-03-02288-1
(Zawiera : Od wydawcy. Z odległych lat / Tekla Wolwowicz. Karol Pollak – typographus sanocensis i dzieje jego drukarni / Jadwiga Zaleska. śladami synów ziemi sanockiej żołnierzy 6 Dywizji Piechoty / Andrzej Brygidyn. Z lat wojskowej służby (1945-1947) / Roman Bury. Wspomnienia z hitlerowskich obozów koncentracyjnych / Arnold Andrunik. Z dziejów ruchu oporu / Edward Zając. Ocalić od zapomnienia / Krystyna Ciupak. Z dziejów harcerstwa sanockiego gimnazjum i liceum / Józef Pohorski. Nauczycielski ruch związkowy w byłym powiecie brzozowskim w latach 1905-1944 / Wojciech Sołtys. Relikty pracowni garncarskiej w Lesku / Maria Zielińska-Durda. Andrzej Szczudlik – robotnik i działacz (1900-1971) / Tadeusz Chmielewski. Włodzimierz Bańkowski – zasłużony pedagog sanockiego gimnazjum / Tadeusz Chmielewski. Aleksander Piech (1851-1932) – brązownik / Edward Zając. Dr Samuel Herzig – lekarz społecznik (1885-1943) / Edward Zając)

1990

FASTNACHT, Adam
Sanok : materiały do dziejów miasta do XVII w. T.1 / Adam Fastnacht ; oprac i do druku przygot. Feliks Kiryk . – Brzozów [i in.]: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta, 1990. – 99, [5] s., [23] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm. – (Dzieła wybrane / red. Jerzy F. Adamski ; t.1)

MAZURCZAK, Czesław
Harcerstwo sanockie 1910-1949 / Czesław Mazurczak; [oprac. graf. Zbigniew Osenkowski]. – Kraków : Harc.Ofic.Wydaw., 1990. – 135 s. : il. ; 21 cm

PRUGAR-KETLING, Bronisław
Aby dochować wierności : wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 / Bronisław Prugar-Ketling. – Warszawa : „Odpowiedzialność i Czyn”, 1990. – 178, [11] s. : fot., mapy, 1 portr. ; 21 cm

1991

FASTNACHT, Adam
Słownik historyczno-geograficzny Ziemi Sanockiej w średniowieczu. T.2, Cz.1, (A-I) / Adam Fastnacht ; do druku przygot. Anna Fastnacht-Stupnicka, Antoni Gąsiorowski. – Brzozów, Krosno: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta ; Urząd Wojewódzki w Krośnie, 1991. – 176 s. ; 24 cm. – (Dzieła wybrane / red. Jerzy F. Adamski ; T. 2). – ISBN 83-900130-8-8

HORN, Maurycy
Rzemiosło materiałowe w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 / Maurycy Horn. – Wrocław, 1991

ŁOŻAŃSKI, Jan
W więzieniach PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] : powojenne wspomnienia kuriera z Sanoka / Jan Łożański ; do dr. przygot. Krystyna Chowaniec i Kazimierz Michańczyk. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaczego] im. Adama Fastnachta Rzeszów : Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich-Instytut Pamięci Narodowej , 1991 . – 89, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 83-900130-0-2

STEFAŃSKI, Stefan
Cmentarze sanockie / Stefan Stefański. – Sanok : nakł. autora, 1991. – 30 , [1] k. : 1 pl. ; 21 cm

STEFAŃSKI, Stefan
Kartki z niedawnej przeszłości / Stefan Stefański. – Sanok : nakł. autora, 1991. – [2] s., 82, [1] k. : fot., portr., rys. ; 21 cm

SZYPUŁA, Antoni
25 [dwadzieścia pięć] lat Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sanoku-Dąbrówce 1966-1991 / Antoni Szypuła ; [rys.] Bogumiła Szczepkowska. – Sanok : Biblioteczka Przemyska, 1991. – 225, [6] s. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm

ZIELIŃSKA, Maria
Sanok i okolice w pradziejach : informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 6 / [tekst Maria Zielińska]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1991. – 16 s. : fot., rys., mapa ; 15 cm

1992

ADAMSKI, Jerzy F.
Kościół katolicki w brzozowskiem i sanockiem 1939-1945 / Jerzy F. Adamski , Franciszek Oberc [i in.]. – Brzozów ; Przemyśl : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Kuria Biskupia w Przemyślu, 1992. – 341 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka Przemyska ; t.13 ; ISSN 0860-4622)

BRYGIDYN, Andrzej
Kryptonim „San” : żołnierze sanockiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej : 1939-1944 / Andrzej Brygidyn. – Sanok : Wydaw. „San” ; Urząd Miejski , 1992. – 291, [13] s. : faks., fot., 2 mapy, portr. ; 21 cm

20 [dwadzieścia] lat działalności koła w Sanoku. – Sanok : Koło PTN im. R. Mękickiego, 1992. – [28] s. : fot., portr. ; 21 cm

ORŁOWICZ, Mieczysław
Ziemia Sanocka / Mieczysław Orłowicz. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK, 1992. – [24] s. : fot., mapa ; 21 cm. – Przedr fotooffs.org.: [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Komunikacji, [1936]

Przywilej lokacyjny miasta Sanoka z 1939 roku / [wstęp i oprac. Feliks Kiryk] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1992. – 14, [1] s. ; 21 cm

STEFAŃSKI, Stefan
Epitafium Sebastiana Lubomirskiego w Kościele Farnym w Sanoku / Stefan Stefański. – Sanok : Bogumił Szczupak, 1992. – 24 s. : fot., portr., rys. ; 20 cm

ZIELIŃSKA, Maria
Zamek w Sanoku : Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. – Nr 5 / [tekst Maria Zielińska]. – [Wyd. 2]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1992. – 12 s. : 3 il., mapa ; 14 cm

1993

MOTYLEWICZ, Jerzy
Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku / Jerzy Motylewicz . – Przemyśl ; Rzeszów : PWIN, 1993. – 317, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : 1 mapa . ; 24 cm. – ISBN 83-901158-0-8

STEFAŃSKI, Stefan
Kartki z niedawnej przeszłości Sanoka / Stefan Stefański. – [Wyd. 2]. – Sanok : Zarząd Oddziału PTTK, 1993. – 83, [1] s. : fot., portr., rys. ; 21 cm

SZYPUŁA, Antoni
Królowa Polski nawiedza Sanok w symbolach Peregrynacji : czerwiec-lipiec 1970 / Antoni Szypuła. – Sanok : Biblioteczka Przemyska, 1993. – 176 s. : fot. ; 21 cm

1994

BRYGIDYN, Andrzej
Żołnierskimi rzuceni losami : [w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia II wojny światowej] / Andrzej Brygidyn. – Sanok : nakł. autora, 1994. – 189, [5] s., [50] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm

Katalog miejsc pamięci, walki i męczeństwa z terenu byłego powiatu sanockiego / oprac. Marian Jarosz ; konsultant Edward Zając. – Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej, 1994. – 52, [1] s. : mapa ; 21 cm

NOBLE, Shlomo
A storyteller’s worlds : the education of Shlomo Noble in Europe and America / [interviews conducted and commented on by] Jonathan Boyarin ; forew. by Sander L. Gilman ; [transl. from Yid.]. – New York ; London : Holmes & Meier, 1994. – XV, [1], 231 s. : fot. ; 24 cm. – (New Perspectives). – ISBN 0-8419-1343-9. – Dotyczy m. in. Polski i stosunków etnicznych w Sanoku w okresie 1901-1939 r.

PROKSA, Maciej
Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w[ieku]-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych / Michał Proksa ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl : AP : na zlec. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego , 1994 (Przemyśl : AP). – 320, [2] s., 17 s. tabl. : 1 mapa, rys. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 296-320. – ISBN 83-902312-0-4 AP

1995

GOCEK, Stanisław
Ruch ludowy na Ziemi Sanockiej 1895-1995 / Stanisław Gocek. – [Sanok] : [b.w.], cop. 1995. – 85 s. : faks., 1 fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-904621-1 (błędny)

Księga pamiątkowa Szkół Ekonomicznych w Sanoku 1925-1995 : Od handlówki do ekonomika 1925-1995 / [zespół aut. Marek Boczar i in. ; red. wyd. Wojciech Sołtys]. – Sanok : Komitet Obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły i Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych, 1995. – 375, [2] s., [34] s. tabl. : faks., fot., portr., rys. ; 22 cm. – ISBN 83-903469-0-7
(Zawiera: Drodzy Absolwenci / Janina Sadowska. Koleżanki i koledzy / Mieczysław Kozimor. Dwuletnia Szkoła Handlowa : Gimnazjum Kupieckie (1925-1939) / Wojciech Sołtys. Polska Szkoła Handlowa 1941-1944 / Wojciech Sołtys. Dzieje Szkoły w zarysie 1945-1995 / Alicja Wolwowicz. Graficzne przedstawienie zmian zachodzących w strukturze młodzieży szkolnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat / Halina Osenkowska. Życie Szkoły na dziesięć miesięcy podzielone / Janina Odyniec. Praca szkolnych kół zainteresowań / Bożena Rząsa, Stanisław Rząsa. Ćwiczenia cielesne, gimnastyka, wychowanie fizyczne i sport w latach 1925-1995 / Jerzy Lisowski. Działalność organizacji młodzieżowych / Halina Osenkowska. Biblioteka szkolna i jej czytelnicy / Irena Olech. Od trzech budynków do jednego, czyli o szkolnym internacie / Teresa Żrebiec. Rodzice Szkole / Ewa Iwaniuk. Praca związkowa / Alicja Wolwowicz. O nas i o Szkole. Historia „Gazety Szkolnej” / Urszula Małek. Sylwetki nauczycieli z długoletnim stażem. Od ucznia do dyrektora / Ryszard Borowiec. Wspomnienia druha drużynowego / Jan Drwięga. Wspomnienia szkolne / Jan Grzebień. Wspomnienia tamtych dni / Zyta Kędzior. Wykrycie donosiciela do Gestapo / Tadeusz Małek. Wspomnienia z dnia świętego Mikołaja obchodzonego w Polskiej Szkole Handlowej w Sanoku w grudniu 1943 / Tadeusz Małek. Spis Dyrektorów Szkoły. Spis Grona Pedagogicznego. Spis Absolwentów)

Rocznik Sanocki 1995 / [aut.] Paweł Kosina [i in.]; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. – Sanok : TRiUMS, 1995. – 223, [1] s., [2] s. tabl. kolor. : faks., fot., portr., rys. ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 7)
(Zawiera : Wstęp. Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka 1904-1994 / Zbigniew Koziarz. Pół wieku sanockiego górnictwa naftowego / Marian Struś. Sanockie w okresie I wojny światowej w relacjach pamiętnikarzy i w prasie / Wojciech Sołtys. Od kotłów po pojazdy szynowe Fabryki Sanockiej / Zbigniew Osenkowski. Mój start w zwodzie nauczycielskim – wspomnienia z roku 1914 / Tekla Wolwowicz. „Belfrowie” – nostri magistri / Andrzej Tarnawski. Z dziejów Miejskiego Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Sanoku w latach 1923-1934 / Maria Tarnawska. Profesorowi Michałowi Urbankowi podzwonne / Józef Stachowicz. Wspomnienie pośmiertne o doc. dr. Adamie Fastnachcie / Edward Zając. Józef Stachowicz – twórca „Rocznika Sanockiego” / Wojciech Sołtys. Inż. Jan Kosina – nestor leśnictwa małopolskiego / Paweł Kosina. Mieczysław Przystasz – los pisany historią / Tomasz Przystasz)

Sanok : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Secesja, 1995. – 1011, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr., rys., wykr. ; 25 cm. – ISBN 83-86-77-57-3
(Zawiera : Wstęp / Feliks Kiryk. Środowisko geograficzne / Jan Lech. Najdawniejsze dzieje Sanoka / Michał Parczewski, Elżbieta Pohorska-Kleja. Lokacja miasta / Feliks Kiryk. Terytorium i zabudowa / Feliks Kiryk. Stosunki ustrojowe / Franciszek Leśniak. Życie gospodarcze / Feliks Kiryk, Franciszek Leśniak. Rzemiosło / Feliks Kiryk. Wymiana towarowa / Feliks Kiryk, Franciszek Leśniak. Rolnictwo / Feliks Kiryk. Mieszkańcy / Feliks Kiryk, Franciszek Leśniak. Stosunki kościelne / Feliks Kiryk. Stolica Ziemi Sanockiej / Feliks Kiryk. Sanok w okresie przedautonomicznym / Tomasz Opas. Sanok siedzibą organów państwowych i samorządowych / Alojzy Zielecki. Oświata i szkolnictwo / Wojciech Sołtys. Życie religijne w mieście / Wojciech Sołtys. Społeczeństwo Sanoka u progu XX wieku / Alojzy Zielecki. Życie gospodarcze, społeczne i polityczne / Wojciech Sołtys. Oświata i szkolnictwo : Życie kulturalne / Edward Zając. System okupacji / Jacek Chrobaczyński. Szkolnictwo i oświata / Jacek Chrobaczyński. Konspiracja w Sanoku w okresie konspiracji / Andrzej Zagórski. Życie polityczne / Andrzej Brygidyn. Życie gospodarcze / Władysław Stachowicz. Oświata i szkolnictwo / Krystyna Chowaniec. Życie kulturalne / Józef Ząbkiewicz. Sport i rekreacja / Józef Ząbkiewicz. Sztuka Sanoka między Zachodem a Wschodem / Ewa Śnieżyńska-Stolot , Franciszek Stolot. Kalendarium sanockie 1974-1994 / oprac. Franciszek Oberc)

STRUŚ, Marian
Pół wieku sanockiego górnictwa naftowego / Marian Struś. – Sanok : SZGNiG, 1995. – 12 s. ; 30 cm

ZAJĄC, Edward
Jak Sanok wybił się na niepodległość / Edward Zając. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1995. – 44 s. : faks., fot., mapa, portr., rys. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka ; t. 1). – ISBN 83-901466-3-0
Rec. Puchała Leszek // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 1, s.5

1996

AFTANAZY, Roman
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 2 : Ziemie ruskie Korony]. T. 8 : Województwo ruskie – ziemia Przemyska i Sanocka / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Wrocław ; Kraków i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. – 453, [3] s. : il., fot., 2 mapy, pl., portr., rys. ; 30 cm. – ISBN 83-04-04238-X (t.8). – ISBN 83-04-03701-1 (całość)

Echo Zjazdu : sprawozdanie i wspomnienia z Jubileuszu 70-lecia Szkół Ekonomicznych w Sanoku. – Sanok : Zespół Szkół Ekonomicznych, 1996. – 118, [2] s., [16] s. tabl. : fot. ; 22 cm. – ISBN 83-9034699-0-8
(Zawiera: Drodzy Absolwenci! / Janina Sadowska. Zjazd Warto podjąć ten trud?. Listy, telegramy, podziękowania. Wdzięczność i pamięć. Wspomnienie o pani Ali / Wojciech Sołtys. Pani Andzia / Ryszard Borowiec. Patriota i przyjaciel szkoły / Krystyna Grzebień. Jego życie to szkolna i sportowa przygoda. Słów kilka o profesorze / Piotr Mazur. Podziękowania. Sprawozdanie z działalności finansowej. Uzupełnienie księgi pamiątkowej)

GAGATKO, Jacek
Szkoła Muzyczna w Sanoku / Jacek Gagatko. – Sanok : Państw. Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wandy Kossakowskiej, 1996. – 92 s. : il., 1 wykr. ; 21 cm

OBERC, Franciszek
Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku 1980 – 1990 / Franciszek Oberc. – Sanok : nakł. aut., 1996. – 20, [1] s., 18 il. : faks., fot., 1 portr. ; 21 cm

OBERC, Franciszek
Sanok 1980-1995. T. 1 : kalendarium / Franciszek Oberc. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Sanok : nakł. autora, 1996. – 69 s. ; 21 cm

1997

CHODOROWSKA-DZIKIEWICZ, Irena
Dramat ppłk Stefana W. Rutkowskiego – „Haszysza”, dowódcy 22 Dywizji Piechoty Górskiej, inspektora AK „Podkarpacie” (Krosno, Jasło, Brzozów, Sanok) = Jego łączniczki / Irena Chodorowska-Dzikiewicz („Sparta”) i Lech Dzikiewicz]. – Warszawa : Tuchów [etc.] : Mała Poligrafia Redemptorystów , 1997. – 261 s., [4] s. tabl. kolor. : il., faks., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-86744-68-5

DYDEK, Stanisław
Zespół Szkół Mechanicznych w Sanoku 1946-1996 / Stanisław Dydek ; [rys. Zbigniew Osenkowski]; Zespół Szkół Mechanicznych im. Grzegorza z Sanoka . – Brzozów : Edytor, 1997. – 335, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 87450-00-6

Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe / wyd. Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Rzeszów : Wydaw. WSP ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1997. – 21 cm. – (Biblioteka Przemyska ; t. 32, 33). – ISBN 83-87288-55-1

STRUŚ, Marian
125 [sto dwadzieścia pięć] lat sanockiej Straży Pożarnej / [aut. Marian Struś]. – Sanok : Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 125-lecia Sanockiej Straży Pożarnej : [Drukarnia „Piast Kołodziej”] , 1997. – 73, [4] s. : faks., fot., portr. (gł. kolor.) ; 30 cm . – ISBN 83-905046-6-9 (Piast Kołodziej)

TERLECKI, Marian Hubert
Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym / Marian Hubert Terlecki. – Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 1997. – 159 s. : 2 il., 1 faks., 2 fot., mapa, portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 145-156

ZAJĄC, Edward
Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : W stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając ; [red. tomu Marian Burczyk, Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1997. – 94, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteczka Sanocka ; t. 2). – ISBN 83-905046-4-2
(Zawiera: Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : w stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając. Architektura i współczesne wnętrze kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku / Katarzyna Stangierska-Winnicka, Edward Zając. Kalendarium ważniejszych wydarzeń w kościele i parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku / oprac. Marian Burczyk)

1998

BRYGIDYN, Andrzej
Żołnierskimi rzuceni losami / Andrzej Brygidyn. – Wyd. 2 popr., uzup. i rozszerz. – Krosno : Roksana, [1998]. – 283 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm – ISBN 83-87282-47-2
Rec. (wd) // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 23, s.5

CZAK, Tadeusz
1 Dywizja Grandyrierów w kampanii francuskiej 1940 / Tadeusz Czak, Józef Smoliński. – Warszawa ; Pruszków : Agencja Wydawnicza „Ulmak”, 1998. – 125 s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm

FASTNACHT, Adam
Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. T. 2. Cz. 2, (J – N) / Adam Fastnacht; do dr. przygot. Anna Fastnacht-Stupnicka, Antoni Gąsiorowski. – Brzozów : Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta ; Rzeszów : Instytut Europ. Studiów Społ. ; Wzdów : Stowarzyszenie MUL, 1998. – 176 s. ; 24 cm. – (Dzieła Wybrane / Adam Fastnacht ; cz. 2). – ISBN 83-900130-8-8

JAROSZ, Marian
Księga poległych pomordowanych i zmarłych na polu chwały mieszkańców ziemi sanockiej 1939 – 1944 – 1948 / Marian Jarosz. – Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej, 1998. – 152, [12] s. tabl. : fot., mapa, tabl. ; 24 cm. – ISBN 83-903522-0-6

OBERC, Franciszek
Pomniki i tablice pamiątkowe Sanoka / Franciszek Oberc ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1998. – 72 s. : fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-1-7

OBERC, Franciszek
Sanok 1980-1995. T. 2, Instytucje Cz. 2, Instytucje kultury / Franciszek Oberc. – Sanok : nakł. autora, 1998. – 144 s. : rys. ; 21 cm

PELCZAR, Roman
Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.) / Roman Pelczar. – Warszawa : ASPRA-JR, 1998. – 224, [1] s. : mapa ; 21 cm. – ISBN 83-908937-0-3

PELCZAR, Roman
Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.) / Roman Pelczar. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej , 1998. – 304, [1] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 273-291. – ISBN 83-87288-72-1

Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1655 roku / wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Rzeszów : Wydaw. WSP ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1998 (Rzeszów : Drukarnia WSP). – XVIII, 163 s., [1] k. mapa luz. złoż. ; 21 cm + dyskietka. – (Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe ; t. 2 cz. 2). – Tekst częśc. łac. . – T. 2 cz. 1 poz. 5952/99. – ISBN 83-87288-43-8 (WSP, t. 2, cz. 2). – ISBN 83-87288-55-1 (WSP, całość)

Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku / wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Rzeszów : Wydaw. WSP ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1998 (Rzeszów : Drukarnia WSP). – LII, 132 s., [1] k. tabl. luz. złoż. : 2 mapy ; 21 cm. – (Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe ; t. 2 cz. 1). – Tekst częśc. łac.. – ISBN 83-87288-38-1 (WSP, t. 2, cz. 1). – ISBN 83-87288-55-1 (WSP, całość)

Sanoczanie w 300 [trzysetnym] Dywizjonie Bombowym im. Ziemi Mazowieckiej / [red.] Andrzej Romaniak, Andrzej Olejko ; [wstęp] A. Olejko. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – 68 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-907352-4-5

ZAJĄC, Edward
Szkice z dziejów Sanoka / Edward Zając. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1998. – 277 s. : il., fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-0-9

1999

BORCZ, Andrzej
Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach „potopu” 1655-1657 / Andrzej Borcz ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemyśl : P-WIN, 1999. – 139, [3] s., [2] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-909229-8-3

BRYGIDYN, Andrzej
Sanok : Między wojną a stanem wojennym / Andrzej Brygidyn. – [Krosno ; Sanok] : Roksana, 1999. – 131 s. : wykr. ; 21 cm. – ISBN 83-87282-86-3

CIUPKA, Jan
Dziewięćdziesiąt lat piłki nożnej na Podkarpaciu / Jan Ciupka. – Krosno : Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 1999. – 298 s. : fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 297-298. – ISBN 83-88126-06-7 („Roksana”)

40 [czterdzieści] lat działalności Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników w „Autosanie” / [całość zebrał i do dr. przygot. Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : SIiTMP Zarząd Koła w AUTOSAN SA, 1999. – 52 s. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 51

JAROSZ, Marian
Rodowód Sanockiej Organizacji Kombatanckiej i jej działalność w latach 1945-1997 / Marian Jarosz. – Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej , 1999. – 211, [4] s., [24] s. tabl. kolor. : faks., fot. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-903522-1-4

OBERC, Franciszek
Sanok : instytucje kultury / Franciszek Oberc ; [red.] Leszek Puchała. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1999. – 134 s. ; 21 cm. – ISBN 83-909787-3-3

Zamek w Sanoku : informator Muzeum Historycznego / [red.] Wiesław Banach ; [teksty] Henryka Milczanowska [i in.]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – 30 s. : il., 1 pl. ; 30 cm. – ISBN 83-907352-5-3
(Zawiera: Zamek / Maria Zielińska, Wiesław Banach. Zbiory archeologiczne / Maria Zielińska. Zbiory historyczne / Andrzej Romaniak. Portrety / Katarzyna Winnicka. Zbiory sztuki cerkiewnej / Henryka Milczanowska. Sztuka sakralna kościoła katolickiego / Wiesław Banach. Ceramika pokucka / Katarzyna Winnicka. Sztuka współczesna / Wiesław Banach. Biblioteka / Piotr Pęcak)

2000

BRYGIDYN, Andrzej
Sanocka Lista Katyńska : Jeńcy Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska oraz innych obozów i więzień Polski kresowej pomordowani w Rosji Sowieckiej / Andrzej Brygidyn. – Sanok : nakł. autora, 2000. – 90 s. : faks., 2 mapy, portr. ; 21 cm. – ISBN 83-903080-0-2

GARBOWSKI, Henryk
Zanim doszło do akcji „Wisła” / Henryk Garbowski. – Pruszków : Ajaks, 2000. – 190, [1] s. : 1 il., mapa ; 21 cm

Listy z więzienia Mieczysława Przystasza z lat 1945-1954 / [red. Andrzej Romaniak; wprowadzenie A. Romaniak; wstęp Danuta Przystasz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 79 s., [3] s. tabl. : fot., portr. ; 20 cm . – (Z Archiwum Muzeum Historycznego ; 3). – ISBN 83-913281-0-4
Rec.: (WALD) // Dziennik Polski. – 2001, nr 16, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.VI

MARCZAK, Włodzimierz
Ukrainiec w Polsce / Włodzimierz Marczak ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2000. – 400 s., [31] s. tabl. (w tym kolor.) : fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – Indeksy. – ISBN 83-909787-6-8

Moneta i mennictwo w Małopolsce i krajach sąsiednich : materiały z Międzynarodowego Sympozjum Naukowego […] Sanok, dnia 10-12 września 1999 r. / [red. wyd. Tadeusz Ortyl; tł. z jęz. słow. Władysława Stryjak, Zenon Stryjak; tł. z jęz. ukr. Marian Rajtar]. – Sanok : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2000. – 117, [1] s., [2] k. tabl. kolor. : il., faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 24 cm . – Bibliogr. przy rozdz.
Rec.: (WALD) // Dziennik Polski. – 2000, nr 239, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.VI

ZAJĄC, Edward
Szkice z dziejów Sanoka. Cz.2 / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 307 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm . – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-4-1 (na okł.) ; ISBN 83-909787-0-9 (na s. red.)
Rec.: Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2000, nr 199, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.VI ; Kaczmarski Krzysztof // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 44, s.6 ; Dąbrowska Małgorzata // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 1, s.6

2001

BASZAK, Adam
55 [pięćdziesiąt pięć] lat Klubu Sportowego „Stal” Sanok 1946 – 2001 / Adam Baszak, Józef Ząbkiewicz. – Sanok : MKS „Stal”, 2001. – 359 s., [42] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa kolor., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 359. – ISBN 83-915504-0-0 Rec.: (bart) //Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 36, s.4

ŁAPISZCZAK, Maria
Sanok na dawnej pocztówce / Maria Łapiszczak. – Sanok : ARTiV-DRUK, 2001. – 80 s. : faks., fot.; 22 x 24 cm. – ISBN 83-915485-0-3

ŁAPISZCZAK, Maria
Sanok na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 2 / Maria Łapiszczak ; oprac. Zofia Nicko. – [Sanok] : [B.w.], 2001. – 74 s. : il. (w tym 2 kolor.), fot. (w tym 1 kolor.), portr. ; 22 x 24 cm. – Wyd. milenijne 2001 r. – ISBN 83-915388-0-X

Rocznik Sanocki 2001 / dobór materiałów i red. Alicja Wolwowicz [i in.]; Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. – Sanok : Tow. Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, 2001. – 374 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa kolor., nuty ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 8). – ISBN 83-903238-1-8
(Zawiera: Wstęp. O Boże : [wiersz] / Kazimiera Iłłakowiczówna. Spuścizna z Katynia / Zbigniew Przystasz. [Wiersz o Katyniu] / Marian Hemar. Golgota Wschodu – fakty / Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski. Matka Boska Kozielska : [wiersz] / Jerzy Bazarewski. Na ewakuacyjnym szlaku… (1914-1915) / Tekla Wolwowicz. Ks. Infułat dr Stanisław Turkowski lwowski duszpasterz na Dolnym Śląsku / Stefan Wójcik. Wrzesień 1939 : (fragment pamiętnika) / Zbigniew Juliusz Jara. Sanoczanin pierwszym polskim Oświęcimia / Anna Fastnacht-Stupnicka. Była w Sanoku taka szkoła / Alicja Wolwowicz. Podokręg krośnieński Narodowej Organizacji Wojskowej (październik 1939 – lipiec 1943) / Krzysztof Kaczmarski. Maria Grotowska „Amazonka”, „Marylka” (1916-1995) / Krzysztof Kaczmarski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci bohaterskiego dowódcy partyzanckiego Józefa Czuchry („Orskiego”) / Jan Radożycki. Ruch czerwonokrzyski na ziemi sanockiej / Jan Miśkowicz. Choroba i wiersze : (szkic do portretu Janusza Szubera) / Jan Skoczyński. Janusz Szuber – Ryszard Schramm, czyli poetycki dialog ad 2000 / Bartłomiej Zajdel. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej / Zbigniew Koziarz. Wznowienie działalności „Sokoła” w Sanoku / Bronisław Kielar. Walory przyrodnicze obszaru powiatu sanockiego / Wojciech Blecharczyk. Mgr Wojciech Sołtys (1925-1995) / Stanisław Obara. Helena Kosinówna / Paweł Kosina. Cień ojca / Maria Matuła. Kalendarium sanockie 1995-2000 / Zbigniew Osenkowski)

130 [sto trzydziesto]– lecie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku : 1871 – 2001 / [oprac. tekstu Mariola Stabińska-Chrobak ; współpr. Władysław Poraszka]. – Sanok : PBS, 2001. – 57, [3] s. : faks., fot. (gł. kolor.), mapa, portr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 57

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z. 1 / [red.] Franciszek Oberc. – Sanok : Archiwum Ziemi Sanockiej, 2001. – 130 s. : wykr. ; 21 cm
(Zawiera: Od redaktora / Franciszek Oberc. I. Powstało Archiwum Ziemi Sanockiej. II. Starostwo Sanockie. Urząd Rejonowy w Sanoku 1990-1998 / Zbigniew Stabryła. Starostwo Sanockie 1999-2000 / Franciszek Oberc. Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2001-2010 / Zenon Stryjak. III. Z najnowszej historii Sanoka : Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku 1980-1990 / Franciszek Oberc. Reaktywowanie działalności NSZZ „Solidarność” w Sanockiej Fabryce Autobusów w latach 1988/1989 / Franciszek Oberc. IV. Sanocki rynek pracy ; Społeczny kształt bezrobocia / Franciszek Oberc. Powiatowy Urząd Pracy w latach 1995-2000 / Agata Jamka ; Działania aktywizujące bezrobotnych / Ewa Suder. Działalność Regionalnej Izby Gospodarczej 1996-2000 / Bogusław Połdiak. Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku / Józef Kuna. Zmiany organizacyjno-ekonomiczne w spółce Autosan po roku 1990 / Aleksander Drwięga ; Działalność Oddziału Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu / Bogusław Sozański ; Działania Starostwa Sanockiego w zakresie rynku pracy / Franciszek Oberc. Noty o autorach)

2002

FASTNACHT, Adam
Słownik historyczno-geograficzny Ziemi Sanockiej w średniowieczu. T. 3, (O-Z) / Adam Fastnacht ; do dr. przygot. Anna Fastnacht-Stupnicka, Antoni Gąsiorowski. T.3, (O-Z). – Kraków : Towarzystwo Naukowe „Sociatas Vistulana”, 2002. – 280 s. ; 24 cm – (Dzieła wybrane / Adam Fastnacht ; cz. 3). – ISBN 83-88385-14-3

ŁAPISZCZAK, Maria
Królewskie Wolne Miasto Sanok i inne miasta galicyjskie w C.K.Austrii na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 4 / Maria Łapiszczak, Borys Łapiszczak. – Sanok : Maria Łapiszczak, 2002. – 135 s.: il. (gł. kolor.), faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 22 x 24 cm. – ISBN 83-915388-2-6
Rec.: (cz) // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 51/52, s.4

ŁAPISZCZAK, Maria
Ziemia Sanocka na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 3 / Maria Łapiszczak. – Sanok : [b.w.], 2002. – 90, [1] s. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 22 x 24 cm. – Bibliogr. s. 90. – ISBN 83-915388-1-8

MARCZAK, Włodzimerz
Ukrainiec z Polski podróżuje / Włodzimierz Marczak ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, [2002 ?]. – 66 s. : fot. (w tym 1 kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-909787-7-6

ZAJĄC, Edward
Obywatele Honorowi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała ; oprac. graf., przygot. do dr. Anna Strzelecka]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2002. – 133 s.: faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-909787-8-4
Rec.: (lp) // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 46, s.4

Zamek Królewski w Sanoku : skarby ziemi sanockiej / [red. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; tł. ang. Piotr Jungiewicz, Tonya Davidson]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 105 s. : il. kolor., fot. kolor., 2 mapy kolor., portr. ; 19 cm. – ISBN 83-916345-6-6
Rec.: (cz). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 5, s.4

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z. 2 : San, rzeka ziemi sanockiej / [red.] Franciszek Oberc; [aut.] Ryszard Wiktor Schramm [i in.]. – Sanok-Zahutyń : Archiwum Ziemi Sanockiej, 2002. – 157 s., [24] s. tabl. (gł. kol.) : mapy, wykresy ; 21 cm
(Zawiera: Od redaktora / Franciszek Oberc. Złote jabłko / Ryszard Wiktor Schramm. Geologia doliny Sanu / Stanisław Sieradzki. San : Ocena stanu i jakości wód płynących oraz zbiornika zaporowego Solina / Wojciech Skiba. Dorzecze górnego Sanu i jego walory / Krzysztof Kukuła. San i jego znaczenie w pradziejach / Maria Zielińska. Przyczynek nazewniczy do historii osadnictwa dorzecza górnego Sanu / Wojciech Krukar. Wybrane aspekty gospodarczego znaczenia rzeki San / Agata Skowrońska, Maciej Skowroński. Sztuczne jeziora w Solinie i Myczkowcach / Stanisław Sieradzki. Bieszczadzkie żeglarstwo / Franciszek Oberc. Ujęcia wody na Sanie / Franciszek Oberc, Wojciech Petryk. Wędkarstwo na Sanie / Bartosz Błażewicz. Fortyfikacje linii Mołotowa / Andrzej Oberc. Jordan / Włodzimierz Marczak. Święte wody Sanu / Jolanta Ziobro. Jeden co zna prawdę. San w literaturze / Bartłomiej Zajdel. Moje pierwsze „zagraniczne” wakacje : wspomnienia 80-latka, który sięgnął pamięcią 70 lat wstecz / Stefan Stefański. Stowarzyszenie sympatyków doliny Sanu / Aleksandra Beata Liszka. San. Wypisy źródłowe / wybór, oprac. i komentarz Edward Zając. Motyw Sanu w twórczości sanockich artystów / Franciszek Oberc)

2003

Dokumenty polskie z archiwum dawnego Królestwa Węgier. T.3, (dokumenty z lat 1481-1500) / wydał i oprac. Stanisław Andrzej Sroka. – Kraków : Societas Vistulana, 2003. – XXXVIII, 259, [2] s. ; 25 cm

ŁAPISZCZAK, Borys
Sanocki „Sokół” i 2 pułk Strzelców Podhalańskich na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 5 / Borys Łapiszczak. – Sanok : nakł. aut., 2003. – 87 s. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 23 x 24 cm. – ISBN 83-918650-0-2

ŁAPISZCZAK, Maria
Sanok i dawne województwo rzeszowskie na starej pocztówce i fotografii. cz. 6 / Maria Łapiszczak, Borys Łapiszczak. – Sanok : Maria Łapiszczak, 2003. – 118 s.: il. (w tym kolor.), faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 22 x 24 cm. – ISBN 83-915388-3-4

MOJAK, Franciszek
Ruch niepodległościowy na Podkarpaciu w latach 1939-1956 / Franciszek Mojak. – Jedlicze : Światowy Związek Żołnierzy AK, 2003. – 200 s., [11] s. map, [84] s. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. s. 149-150. – ISBN 83-916619-0-3

ROMANIAK, Andrzej
Pamiątki po 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 137 s. : faks., fot.(w tym kolor.), portr. ; 30 cm. – ISBN 83-919305-0-5

SCHRAMM, Ryszard Wiktor
Prywatna podróż pamięci / Ryszard Wiktor Schramm. – Olszanica : BOSZ, 2003. – 138, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-87730-76-9
Rec.: ap. – Il. // Nowiny. – 2003, nr 185, s.10 ; Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2003, nr 220, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.II ; Olszański Tadeusz A. // Płaj. – Nr 27 (2003), s.192-193 ; set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 19, s.5 ; Sienkiewicz-Woskowicz Małgorzata // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 37, s.4

2004

Dokąd sięga nasza pamięć : 60 lat Sanockiego Kopalnictwa Naftowego / [red.nacz.] Ryszard Głowacki; [aut.] Zygmunt Berdysz [i in.]; [aut. prac plast.] Marian Gardzina [i in.]. – Krosno : Ruthenus, 2004. – 263, [1]s., [10] k. tabl. luz. : il., faks., fot. (w tym kolor.), mapy, nuty, portr., wykr. ; 29 cm. – Il. na wyklejkach. – Bibliogr. s. 262. – Streszcz.ang.. – ISBN 83-86588-59-4
Rec.: (cz). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 42, s.4 ; Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2005, nr 4, s.5

GÓRNY, Halszka
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV-XIX w.) / Halszka Górny. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – 221, [1] s. : mapa ; 23 cm. – ISBN 83-7338-069-8

Kapłan wielkiej odwagi : jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Adama Sudoła / [red.] Andrzej Romaniak; [red.] Halina Więcek; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 286 s. : faks., fot. kolor., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-919305-6-4
Rec.: HW, emes // Nowiny. – 2005, nr 4, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s.II

(Zawiera: Wstęp / Halina Więcek. Dziękczynienie za dar kapłaństwa / Halina Więcek. Scenariusz na Uroczystość Jubileuszu 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Adama Sudoła / przygot. Agnieszka Bąk. Wiersze dedykowane księdzu Adamowi Sudołowi. Wystąpienie Mariana Bursztyna. Kazanie na Uroczystość jubileuszową księdza prałata Adama Sudoła w Sanoku / Julian Pudło. Listy gratulacyjne wręczone podczas Uroczystości jubileuszowych. [Przemówienia]. Rodem z Lipnicy / Wojciech Mroczka. Wspomnienia kapłanów. Wspomnienia osób świeckich. Wywiad z Jubilatem ksiedzem Adamem Sudołem / Adam Sudoł, rozm. Halina Więcek. Prześladowany / Krzysztof Kaczmarski. Kalendarium / oprac. Halina Więcek. Publikacje / Halina Więcek, Sławomir Zych)

ŁAPISZCZAK, Borys
Sanok i Województwo Podkarpackie na starej pocztówce i fotografii. Cz. 7 / Borys Łapiszczak. – Sanok : Borys Łapiszczak, 2004. – 129 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 x 24 cm. – ISBN 83-915388-4-2

Powiat sanocki / [red. Stanisław Mendelowski]. – Krosno : Roksana, 2004. – 128 s. : fot. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 126-127. – ISBN 83-7343-146-2

ZAJĄC, Edward
100 [sto] lat Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka : 1904-2004 / Edward Zając; [red.] Leszek Puchała. – Sanok : Towarzysto Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, 2004. – 82,[1] s., [10] k. tabl. (w tym kolor.) : faks., fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-903238-2-6
Rec.: (cz) // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 48, s.4

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z. 4 : Nafta / [red.] Władysława Oberc, Franciszek Oberc; [współpr.] Biblioteka Publiczna w Sanoku Miejska; [aut.] Stanisław Piotrowski [i in.]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2004. – 141 s., [4] s. tabl. kolor., [1] k. złoż. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa, portr. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej , ISSN 1731-870-X ; 4)
(Zawiera: Wstęp / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Ropa naftowa w Strachocinie : (fragmenty wspomnień spisanych w roku 2003) / Stanisław Piotrowski. Wspomnienia naftowe / Wanda Hess. Życie znaczone naftą, nadzieją, wojną, i rozczarowaniem : (fragmenty wspomnień) / Michał Jakubowicz. Współpraca miasta z SZGNIG – początek lat 90 / Witold Przybyło. Działalność kulturalna Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu : (fragmenty opracowania z roku 1984) / Zbigniew Gruber. Początki sportu w sanockiej nafcie / Zbigniew Dańczyszyn. Comber babski w Sanoku / Joanna Kozimor. Ekspozycja podkarpackiego przemysłu naftowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Sanoku / Jerzy Ginalski. Ropa naftowa w nazewnictwie Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich / Wojciech Krukar. Pole naftowe w Wołtuszowej / Jan Tomkiewicz. Galicyjsko-karpacki szlak naftowy / Stanisław Sieradzki, Piotr Dziadzio, Robert Łętowski. 1899 : [wiersz] / Janusz Szuber. Lampa z fiszbinami światła : [wiersz] / Leon Chrapko. Tratwa : (fragmenty) / Olechniewicz. Motywy naftowe w ekslibrisach / Zbigniew Osenkowski. Krośnieński olej skalny / Jasiek Orłowski, Mirek Dobrowolski. Józef Sozański, historyk przemysłu naftowego / Bogusław Sozański. Noty o autorach)

Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – 351 s., [24] s. tabl. : faks., fot. ; 25 cm. – Bibliogr. s. 337-[349]. – ISBN 83-914224-9-6
Rec.: gb // Super Nowości. – 2005, nr 43, s.13 ; /jot/ // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 10, s.4

(Zawiera: Wstęp / Robert Lipelt. I. Ziemia sanocka, jej położenie i środowisko naturalne / Robert Lipelt. II. Stosunki ludnościowe w ziemi sanockiej od końca XVI do pierwszej połowy XIX wieku / Robert Lipelt. III. Stosunki społeczno-gospodarcze w ziemi sanockiej od końca XVI do połowy XIX wieku / Robert Lipelt. IV. Produkcja i jej organizacja w ziemi sanockiej od końca XVI do połowy XIX wieku / Robert Lipelt. V. Gospodarka miast ziemi sanockiej od połowy XIV do XIX wieku / Leszek Puchała. VI. Okres autonomii : 1. Organizacja terytorialna i polityczna powiatu sanockiego / Edward Zając. 2. Przemiany demograficzne na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Robert Lipelt. 3. Rolnictwo na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Robert Lipelt. 4. Rzemiosło i handel w powiecie sanockim / Edward Zając. 5. Przemysł / Edward Zając. 6. Transport / Edward Zając. Instytucje wspomagające rozwój gospodarki – banki, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kółka rolnicze / Edward Zając. VII. Między wojnami : 1. Organizacja terytorialna i polityczna oraz stosunki demograficzne powiatu sanockiego / Edward Zając. 2. Przemysł / Edward Zając. 3. Rzemiosło i handel / Edward Zając. 4. Rolnictwo / Robert Lipelt. 5. Komunikacja / Edward Zając. 6. Instytucje finansowe / Edward Zając. VIII. Gospodarka w sanockiem w latach 1944-1989 / Władysław Stachowicz. IX. Życie gospodarcze Sanoka po roku 1989 / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Bibliografia)

2005

GAJEWSKI, Benedykt
Walka z ukraińskim podziemiem na obszarze południowo-wschodnim Polski w latach 1944-1948 : publikacje, raporty, relacje, zeznania / Benedykt Gajewski. – Sanok : nakł. aut., 2005. – 434 s.: il. ; 26 cm

HOŁUBOWSKA, Aurelia
Sanok : słoneczna strona Galicji / Aurelia Hołubowska; [zdjęcia Arkadiusz Komski [i in.]]. – Kraków : Bezdroża, 2005. – 108, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il., fot. kolor., mapy, rys. ; 18 cm. – (Przewodnik Turystyczny). – Bibliogr. s. 107. – Indeksy. – ISBN 83-89676-47-8

Księga pamiątkowa : 125 lat Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii – I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku : [1880-2005] / red. Małgorzata Szybiak. – [Sanok] : Stowarzyszenie Absolw. i Sympatyków I LO, 2005. – 346, [3] s.: faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 30 cm. – ISBN 83-922492-0-8
(Zawiera: Historia Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii – I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku 1880-2005 / Małgorzata Szybiak ; Słynni absolwenci / oprac. Małgorzata Szybiak. Wczoraj i dziś naszej europejskości / Marian Pankowski. Wspomnienia z lat szkolnych / Zdzisław Peszkowski. Listy do Matki / Zbigniew Jara ; Pamiętam… / Anna Towarska-Strzelecka. Wspomnienia z lat szkolnych 1944-1947 / Alicja Wolwowicz. Klasa z klasą (1948-1952) / Henryk Dróżdż, Zenon Knypl, Eugeniusz Niemiec. Łacina i bułki / Janusz Szuber. Nie dla każdego – wspomnienie o Tomaszu Beksińskim / Andrzej Wilk. 1984 / Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz. [1. Droga do szkoły…] / Michał Walczak. [Dlaczego kończąc szkołę…] / Piotr Skrzypczak. Matura 2004 / Wojciech Galej. Olimpijczycy I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku / oprac. Małgorzata Szybiak, Jan Bukład. Dyrektorzy Gimnazjum im. Królowej Zofii – I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku w latach 1880-2005)

ŁAPISZCZAK, Borys
Sanok w Królestwie Galicji i Lodomerii na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 8 / Borys Łapiszczak. – Sanok : Borys Łapiszczak, 2005. – 126 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 x 24 cm. – ISBN 83-918650-2-9

ŁOZIŃSKI, Władysław
Prawem i lewem : obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku / Władysław Łoziński; oprac. Janusz Tazbir; [oprac. i tł. słów i wyrażeń obcojęz. Mikołaj Szymański; wykonanie map Mirosław Bizon; oprac. indeksów Ewa Pawłowska]. – Warszawa : Iskry, cop. 2005. – 763, [5] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm

NESTOROWICZ, Paweł
Boża rola : przyczynek do historii cmentarzy sanockich w 110-tą rocznicę konsekracji cmentarza przy ul. Rymanowskiej / Paweł Nestorowicz ; [współprac.Dominika Leszczeńska]. – Sanok : [bw.], 2005. – 64 s. : il., mapy (w tym 2 kolor.), portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s.63-64
Rec. (WALD) // Dziennik Polski. – 2005, nr 269, dod. Dziennik Polski Podkarpacki, s.II ; (z) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 46, s.4

SKOWROŃSKI, Maciej
Góry Sanockie : przewodnik i słownik historyczny : Sanok i okolice / Maciej Skowroński, Agata Skowrońska-Wydrzyńska. – Sanok : Wydaw. „San”, 2005. – 128 s. : fot., mapy ; 17 cm. – ISBN 83-919725-3-4

STEFAŃSKI, Stefan
Kartki z przeszłości Sanoka / Stefan Stefański ; [red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała]. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, 2005. – 174, [1] s.: faks., fot., portr. (w tym kolor.); 19 cm. – (Biblioteka Sanocka ; t. 8). – ISBN 83-919470-9-2
Rec. (z,a) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 39, s.4

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : rocznik. Z. 5 : Prasa ziemi sanockiej – informator / [red.] Wadysława Oberc, Franciszek Oberc. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2005. – 218 , [5] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870X ; 5)
(Zawiera : Od redaktorów / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Dzień prasy lokalnej. Spotkanie redaktorów prasy ziemi sanockiej, Sanok, 5 października 2002 roku. Obywatel – prasa – demokracja : konferencja prasy lokalnej, Sanok 11 września 2004 roku. Media regionalistyczne, regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na przełomie XX i XXI wieku / Włodzimierz Chorążak. Rola prasy katolickiej w rozwoju społeczności lokalnych (na przykładzie Gościa Niedzielnego) / Bogdan Gancarz. Gazeta szkolna i jej rola wychowawcza w nowoczesnej placówce oświatowej / Alicja Lewandowska. Dyskusja w grupach. Sandzianka – gazeta rodzinna / Paweł Turkowski. Prasa lokalna ziemi sanockiej od 1990 roku / Franciszek Oberc. Sylwetki)

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 6, Sanocka „Solidarność” lat 80-tych. Fakty i dokumenty / [red. Władysława Oberc, Franciszek Oberc]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2005. – 112, [1] s., 73 il. (w tym kolor.) ; 21 cm. (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870X ; 6)
(Zawiera: Od wydawcy / Władysława Oberc. [Kalendarium sanockie 1980-1990 / oprac. Franciszek Oberc]. Dokumenty)

 

Etnografia

ETNOGRAFIA

1958

SCHRAMM, Wiktor
Ludowe obrzędy weselne : we wsiach doliny Hoczewki i Tarnawki ziemi sanockiej / Wiktor Schramm. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1958. – 124 s., [2] k. tabl. : mapy ; 29 cm

1964

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 1 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Ksawery Piwocki, Aleksander Rybicki. – Sanok : MBL, 1964. – 10, [2] s. : fot. ; 29 cm. – (Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 1)
(Zawiera: Od redakcji. Parki etnograficzne i muzea pod otwartym niebem / Ksawery Piwocki. Początki istnienia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Statut Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Komunikaty)

1965

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 2 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Aleksander Rybicki [i in.]. – Sanok : MBL, 1965. – 28, [3] s. : faks., fot. ; 30 cm. – (Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 2)
(Zawiera: Organizacja pracowni konserwatorskiej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Niektóre problemy zabytkowego drewna budowlanego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Kurpik. Konserwacja cerkwi w Uluczu / Michał Czajnik, Wojciech Kurpik. Polichromia cerkwi w Uluczu / Ewa Dwornik-Gutowska. Przeniesienie malowideł ściennych w cerkwi drewnianej w Uluczu z zastosowaniem tzw. „suchego montażu” (1962-1964) / Hanna Markowska. Sprawozdanie z pracy MBL w roku 1964 / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z seminarium poświęconego inwentaryzacji i konserwacji zabytkowego drewna budowlanego, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w dniach 6-9 czerwca 1965r. / Teresa Ambrożewicz. Wykopaliska na Górze Cerkiewnej w Uluczu. Barokowe organy z kościoła w Święcanach / Leszek Smoczkiewicz)

1966

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 3 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Aleksander Rybicki [i in.]. – Sanok : MBL, 1966. – 63, [1], 16, [1] s. : fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. Wstęp. O problemach organizacji muzeów pod otwartym niebem na przykładzie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Problemy kompozycji krajobrazu parku etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Stanisław Szczęk. Czynniki biologiczne powodujące rozkład i niszczenie obiektów zabytkowych oraz środki i metody zabezpieczenia, odgrzybiania i zwalczania owadów / Michał Czajnik. Utwardzanie zniszczonego drewna przy pomocy żywic syntetycznych. Wykonywanie plomb trocinowo-żywicznych / Wojciech Kurpik. Inwentaryzacje skrócone budownictwa ludowego, zasady wykonywania i kontroli oraz ich znaczenie dla celów naukowych (na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) / Leszek Smoczkiewicz. Metody wykonywania szczegółowych inwentaryzacji pomiarowych obiektów przeznaczonych do przeniesienia / Wojciech Jankowski. Metody i organizacja prac przy przenoszeniu obiektów zabytkowych budownictwa ludowego – na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Leszek Smoczkiewicz. Dyskusja. [Streszcz. w jęz. ros. i niem.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 4 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1966. – 82 s. : fot., rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 4)
(Zawiera: Uwagi nad planem budynku mieszkalnego w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. Dawne ubiory mieszczan w południowo-wschodniej części woj. rzeszowskiego / Roman Reinfuss. Intarsjowany stół z Jaślisk / Jadwiga Malinowska. Wpływ zajęć pozarolniczych na przemiany kulturowe wsi Beskidu Niskiego / Maria Brylak. O upustach krwi i narzędziach do tego celu używanych współcześnie przez ludność w pow. brzozowskim, sanockim, jasielskim i krośnieńskim / Anna Kisielewska. Sposoby uśmierzania bólu zębów oraz technika ich usuwania stosowana przez ludność w powiatach : jasielskim, krośnieńskim, brzozowskim i sanockim / Anna Kisielewska. Pieśni sobótkowe u Łemków / Janusz Mroczek. Problematyka etnograficznych badań terenowych w Bieszczadach, prowadzonych przez Zakład Etnografii Polski IHKM PAN w Warszawie, w latach 1960-1965 / Maria Biernacka. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w roku 1965 / Anna Kisielewska. Stacjonarne obozy etnograficzne organizowane w 1965 r. / Teresa Ambrożewicz. Otwarcie części ekspozycji Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Aleksander Rybicki. Sprawozdanie z akcji zabezpieczenia ikon przeprowadzonej w roku 1965 przez Pracownie Konserwatorską MBL w Sanoku, w zbiorach Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i w Wojewódzkiej Składnicy w Łańcucie / Beatrysa Hirszenberg. Odkrycie malowideł ściennych w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Wojciech Kurpik. Konserwacja XV-wiecznej ikony „Archanioł Michał” z cerkwi w Nagórzanach pow. Sanok / Wanda Szulc. Wystawy organizowane przez MBL w roku 1966 / Anna Kisielewska. Zabytki kultury żydowskiej w Muzeum Budownictwa Ludowego / Jadwiga Malinowska. XIII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyjskich / Beatrysa Hirszenberg. Od Redakcji)

1967

CZAJKOWSKI, Jerzy
Ethnographical park = Ethnographischer Park / [Muzeum of Folk Building at Sanok ; tekst Jerzy Czajkowski ; przeł. na ang. Maria Wałęga ; przeł. na niem. Helena Wolska]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza [RSW „Prasa-Książka-Ruch”], 1976. – 67, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm. – Tekst równol. ang. i niem.

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. R 5 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Anna Marciniak [i in.]. – Sanok : MBL, 1967. – 50, [1], 12 s. : il., faks., fot., mapy, pl., 1 portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 5)
(Zawiera: Materiały etnograficzne z Ziemi Sanockiej w spuściźnie naukowej prof. Wiktora Schramma (1885-1958) w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu / Anna Marciniak. Dom z wyżka w Korczynie, pow. Krosno / Stanisław Szczęk. Zagadnienia chałupy z wyżką w ludowym budownictwie Małopolski / Zofia Cieśla-Reinfussowa. Urządzenie wnętrza mieszkalnego chałupy bojkowskiej w dorzeczu Sanu i Solinki w latach 1914-1965 / Teresa Ambrożewicz. Ośrodek olejarski w Baryczy / Henryk Olszański. Badania archeologiczno-architektoniczne przy cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Antoni Kunysz. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1966 r. / Jadwiga Malinowska. Penetracje terenowe budownictwa ludowego zachodniej Łemkowszczyzny – kwiecień 1966r. / Leszek Smoczkiewicz. Pobyt pracowników MBL w Rumunii / Anna Kisielewska. Nowy obiekt na terenie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Henryk Olszański. Sympozjum poświęcone ikonom w Muzeum Historycznym w Sanoku / Janina Lewandowska. Otwarcie Muzeum w Brzozowie / Halina Sawicka. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1967. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 6 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Edmund Słuszkiewicz [i in.]. – Sanok : MBL, 1967. – 50, [2], 10, [1] s. : il., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 6)
(Zawiera: Stanisław Fischer : (materiały do biografii) / Edmund Słuszkiewicz. Wyjazdy Łemków nadosławskich na roboty zarobkowe do Ameryki / Stanisław Fischer. Okres Świąt Godnich na terenie powiatu brzozowskiego / Maria Brylak, Anna Kisielewska. Ubiór codzienny i świąteczny noszony przez mieszkańców wsi Bajdy pow. Krosno z końcem XIX i na początku XX wieku / Stanisław Witkoś. Dwie ikony Sądu Ostatecznego w zbiorach Sanockich : ze studiów nad ikonografią / Janina Kłosińska. Konserwacja intarsjowanego stołu z Jaślisk / Wojciech Kurpik. Krywulki w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka. Specjalistyczna konferencja poświęcona nowoczesnym metodom konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych / Anna Kisielewska. Dni folkloru Pogórza Dynowskiego / Anna Kisielewska. Penetracyjne badania etnograficzne na terenie powiatu leskiego / Maria Brylak. Wizyta gości węgierskich w MBL / Henryk Olszański. Muzeum w Bardiowie / Jadwiga Malinowska. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1967. [Streszcz. w jęz. ros. I ang.])

1968

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 7 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Leszek Smoczkiewicz [i in.]. – Sanok : MBL, 1968. – 56, 11 s. : faks., fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 7)
(Zawiera: Budownictwo Łemków zachodnich : (analiza konstrukcji wybranych obiektów) / Leszek Smoczkiewicz. Zwyczaje i obrzędy weselne Łemków / Izabella Skowronek. Dawne zwyczaje mieszczaństwa brzozowskiego / Józef Rogowski. Adolf Milczanowski – współczesny rzeźbiarz ludowy / Jadwiga Malinowska. Polichromia cerkwi z Grąziowej / Ewa Dwornik-Gutowska. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. Kurna chałupa z Bereźnicy Wyżnej w pow. leskim / Bogusław Martynowicz. Konkurs na malowankę, wieniec dożynkowy i sztuczne kwiaty / Anna Kisielewska. Wyjazd pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego do Jugosławii / Teresa Ambrożewicz. Parki etnograficzne na terenie Jugosławii / Anna Kisielewska. Dalsze prace nad odkryciem malowideł ściennych i napisów w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej / Wojciech Kurpik. Sygnowany ikonostas szkoły rybotyckiej / Wojciech Kurpik. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 8 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Michał Czajnik. – Sanok : MBL, 1968. – 57, [2], 10, [1] s. : 1 fot., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 8)
(Zawiera: Od redakcji. Badania nad zastosowaniem żywic syntetycznych do zabezpieczenia drewna przed rozkładem powodowanym przez grzyby / Michał Czajnik. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1968. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

1969

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 9 / [red.] Maria Brylak [i in.]; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1969. – 59, [3] s. : fot., mapy, portr., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 9)
(Zawiera: Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. Losy chłopskiego dziecka : (fragmenty pamiętnika) / Władysław Kobiela. Obrazki z życia religijnego Łemków nadosławskich na przełomie XIX i XX w. : (fragmenty pamiętnika) / Stanisław Fischer. O projekcie zorganizowania muzeum wsi pomorskiej na wyspie Bielawie / Feliks Ptaszyński. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1967/68 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Ryszard Brykowski, Anna Kisielewska. Udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w II Ogólnopolskiej Konferencji Etnograficznej (Rzeszów-Łańcut, 19-21 luty 1968) / Maria Brylak. Wystawa ikon w Rzeszowie / Jadwiga Malinowska. Suszarnia nasion w Dąbrówce powiat łańcucki / Jan Chałupski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 10 : [Ogólnopolska Konferencja Muzealna, Sanok 25-27 IX 1969] / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Mieczysław Ptaśnik [i in.]. – Sanok : MBL, 1969. – 90, [1], 15, [1] s. : faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 10)
(Zawiera: Wstęp / RED. Rozwój i osiągnięcia muzeów budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL : (skrót referatu) / Mieczysław Ptaśnik. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL / Ignacy Tłoczek. Cele i osiągnięcia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1958-1969 / Stefan Stefański. Stan i propozycje ochrony budownictwa ludowego w województwie katowickim / Adam Kudła. Opolski Park Etnograficzny / Józef Kowalewski. Aktualne problemy organizacji parków etnograficznych Ziemi Krakowskiej / Hanna Pieńkowska. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w województwie rzeszowskim w XXV-leciu PRL / Inga Sapetowa. Badania nad kulturą ludowa w XXV-leciu Polski Ludowej / Roman Reinfuss. Plan zabudowy Parku Etnograficznego w Sanoku / Halina Wesołowska Konopczyna. Problem zagospodarowania wnętrz obiektów na terenie Parku Etnograficznego MBL / Maria Brylak. Osiągnięcia w zakresie konserwacji drewna w Polsce Ludowej / Michał Czajnik. Dyskusja / Stanisław Brzostowski, Ryszard Brykowski. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1969. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

1970

KISIELEWSKA, Anna
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : informator / [tekst] Anna Kisielewska; [oprac. graf.] Henryk Kuzianik. – Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, [1970]. – 36 s., tabl. : il. ; 17 cm

MALINOWSKA, Jadwiga
Zbiory sztuki : Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / tekst Jadwiga Malinowska. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego , 1970. – [16] s. : il. ; 21 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 11 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1970. – 64, 10, [1] s. : il., fot., mapy, nuty, rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 11)
(Zawiera: Stan i problematyka badań nad historią ludowego budownictwa przemysłowego południowej Rzeszowzczyzny / Henryk Olszański. Pieśni weselne Łemków po północnej stronie Karpat / Janusz Mroczek. Obrzędy pogrzebowe we wsi Bajdy w pow. krośnieńskim / Stanisław Witkoś. Widokówki powiatu sanockiego z lat 1900-1944 i próba ich bibliografii / Adam Fastanacht. Sprawozdanie z posiedzenia Dyrekcji ZMiOZ i ZZG „Inco” / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury powiatu ustrzyckiego / Ryszard Brykowski. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL w 1969r. / Henryk Olszański. Udział MBL w akcji ratowania zabytków Florencji / Halina Piasecka. Dalsze prace przy ikonostasie z Czerteża / Andrzej Szczepkowski. Wstępne wyniki badań archeologicznych osady z późnego okresu rzymskiego / Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda. Ikony w Polsce – opisy dokumentacyjne / oprac. Beata Hirszenberg. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 12 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Ignacy Tłoczek [i in.]. – Sanok : MBL, 1970. – 64, 11, [1] s. : il., faks., fot., pl., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 12)
(Zawiera: Zabudowa bojkowskiej zagrody / Ignacy Tłoczek. Stodoła plebańska z Nozdrzca, pow. Brzozów : (zarys historii i konstrukcja obiektu) / Leszek Smoczkiewicz. Płanetnik Wojciech Rachwał z Przysietnicy : (próba analizy reliktu kulturowego) / Anna Kisielewska. Walka z pożarami w Dynowie od XVI do początku XX w. / Bronisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1969 / Halina Piasecka. Udział MBL w Ogólnopolskim Konkursie Turystycznym „Szlakami Polski Ludowej” / Anna Kisielewska. Ikona wielopostaciowa czteropolowa / Beatrysa Hiszenberg. Ikona Matka Boska z Dzieciątkiem / oprac. Beatrysa Hiszenberg. Najstarszy typ carskich wrót w zbiorach MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

PYTLIŃSKA-SPISS, Anna
Przegląd wybranej literatury z zakresu muzealnictwa skansenowskiego / Anna Pytlińska-Spiss. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1970. – 34 s. ; 24 cm

1971

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 13 / [aut.] Antoni Kunysz [i in.]. – Sanok : MBL, 1971. – 59, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 13)
(Zawiera: Relikty budownictwa drewnianego odkryte w czasie badań archeologicznych w województwie rzeszowskim w latach 1958-1970 / Antoni Kunysz. Problem skansenu małomiasteczkowego / Leszek Dzięgiel. Urządzenie wnętrza mieszkalnego na Łemkowszczyźnie w XIX i XX wieku / Elżbieta Kępa. Grzebieniarze i fajczarze brzozowscy / Józef Rogowski. Inwentaryzacje szczegółowe zbytków architektury ludowej w archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin. Ogólnopolska Konferencja Muzeów i Parków Etnograficznych (Opole 22-24 września 1971 r.) / Józef Kowalewski. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w roku 1970 / Halina Piasecka. Analiza ważniejszych prac oświatowych MBL w roku 1970 – kontakty z publicznością / Stefan Stefański. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku za lata 1969-1970 / Artur Bata. 500-lecie miasta Leska / Adam Fastanacht. Dwa konkursy dynowskie na plastykę obrzędową / Anna Kisielewska )

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 14 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]. – Sanok : MBL, 1971. – 67, [1], 11 [1] s. : il., faks., fot., pl., , rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 14)
(Zawiera: Kultura ludowa Beskidu Niskiego i przyległego Pogórza / Roman Reinfuss. Przyrządzanie farb i technika malowania zrębów na wschodniej Łemkowszczyźnie /Anna Kisielewska. Karpackie budownictwo ludowe w Pasterskim Muzeum w Rożnowie pod Radhosztem i rezerwacie miejskim w Sztrambergu / Josef Vareka. Tł. z jęz słow. Danuta Abrachamowicz. Magia i przesądy bartne (w oparciu o „Bartnika Postępowego” i „Pasiecznika Wzorowego”) / Stanisław Witkoś. Warsztat malarstwa ikonowego drugiej ćwierci XV wieku / Romuald Biskupski. Wytyczne w sprawie prac rekonstrukcyjno-projektowych przy północnej i zachodniej elewacji kościoła w Haczowie / Ryszard Brykowski. Nowe obiekty na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Turystyki WRN w Rzeszowie na sesji wyjazdowej w Sanoku / Halina Piasecka. Otwarcie Muzeum w Jaśle / Stefan Stefański. Otwarcie Izby Pamiątek w Moderówce / Anna Kisielewska. Udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w budowie pomnika w Bykowcach / Artur Bata. Wyjazd pracowników MBL do Bułgarii / Halina Piasecka. [Streszcz w jęz. ros. i ang.])

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : informator / tekst Anna Kisielewska, oprac. graficzne H. Kuzianik. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1971. – 100 s. : il.

1972

KOLBERG, Oskar
Sanockie-krośnieńskie. T.50, Cz.2 / Oskar Kolberg ; [red.] Agata Skrukwa. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. – 444 s., [10] k. : rys.; 21 cm. – (Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 15 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Anna Marciniak [i in.]. – Sanok : MBL, 1972. – 80, [1], 11, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl., portr., rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 15)
(Zawiera: Chłopi olchowscy i ich gospodarka w świetle materiałów zebranych przez prof. Wiktora Schramma / Anna Marciniak. Produkcja i handel dziegciem we wsi Bielanka, pow. Gorlice / Celestyn Wrębiak. Problemy organizacji parku etnograficznego w Kolbuszowej / Krzysztof Ruszel. Działalność artystyczno-malarska i muzealna Leona Getza ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Sanockiej / Bronisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1971 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora zabytków w Sanoku za rok 1971 / Artur Bata. Z badań folkloru muzycznego we wsiach powiatu leskiego / Anna Szałaśna. Nowa placówka muzealna w Lesku / Artur Bata. Zestaw naczyń przeznaczonych do wyposażenia karczmy w zbiorach MBL / Maria Kraftówna. Klocek drzeworytniczy z Głębokiego / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 16 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Halina Piasecka [i in.]. – Sanok : MBL, 1972. – 58, [1] s. : il., fot. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 16)
(Zawiera: Pracownia Konserwatorska Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka, Stefan Stefański. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Uzupełnianie drewnianych podobrazi i elementów rzeźbiarskich w Pracowni Konserwatorskiej MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Pierwotne ikonostasy w drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu / Włodzimierz Jarema. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Problemy konserwatorskie i chronologia polichromii kościoła w Haczowie / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Niektóre zagadnienia ratowania zabytków martyrologicznych na przykładzie konserwacji wrót Rotundy w Zamościu / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Technika bizmutowa / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Dekoracja metaliczna obrazu ludowego Matka Boska Pacławska z Lutowisk / Andrzej Szczepkowski. Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej architekturze w powiatach leskim i sanockim prowadzone w 1972 r. / Artur Bata. Konserwacja i montaż ikonostasu w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. Ikona Matka Boska Hodigitria w otoczeniu proroków, Ikona Matka Boska Arabijska, Ikona Matka Boska Tychwińska / Janina Kłosińska. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1972)

1973

KOLBERG, Oskar
Sanockie-krośnieńskie. T.51, Cz.3 / Oskar Kolberg ; [red.] Agata Skrukwa. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973 – 487 ,[4] s. : tabl., rys. ; 21 cm. – (Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 17-18 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Mieczysław Książek [i in.]. – Sanok : MBL, 1973. – 98, 14, 14 [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl., 1 portr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 17-18)
(Zawiera: Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1974. Układy urbanistyczne niektórych zabytkowych miasteczek w województwie rzeszowskim / Mieczysław Książek. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Projekt zagospodarowania zagrody na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej / Andrzej Karczmarzewski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Zagroda kmieca z pierwszej połowy XVII w. w Moszczenicy pow. Gorlice / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Michał Mazurek – życie i twórczość / Jadwiga Malinowska. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Ze studiów nad melodiami łemkowskich pieśni pasterskich / Janusz Mroczek. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Od redakcji. Drewniany kościół w Bączalu Dolnym, pow. jasielski / Kazimierz Kuczman. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Drewniana cerkiew w Hyrowej, pow. krośnieński : (uwagi do prac konserwatorskich) / Ryszard Brykowski, Michał Czajnik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Drewniana cerkiew w Ustianowej Górnej, pow. bieszczadzki / Ryszard Brykowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Sprawozdania z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1972 / Halina Piasecka. Działalność Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku w 1972 r. / Artur Bata. Prace budowlane w Parku Etnograficznym MBL w latach 1971-72 / Henryk Olszański. Prace konserwatorskie związane z przygotowaniem ekspozycji malarstwa ikonowego w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.])

1974

KOLBERG, Oskar
Sanockie-krośnieńskie. T.49, Cz.1 / Oskar Kolberg ; [red.] Agata Skrukwa. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974 – 552 s. : il. ; 21 cm. – (Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 19 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 102 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., rys., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 19)
(Zawiera: Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1974. Od redakcji. Rozplanowanie chałup w rejonie przemyskim / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Budownictwo ludowe w dolinie rzeki Tyrawki / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Wnętrze izby chłopskiej w okolicy Sanoka na początku XX wieku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Kościół w Gawłuszowicach / August Bocheński. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1973 r. / Teresa Czajkowska. Park Etnograficzny w Kolbuszowej / Stefan Lew. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Zastosowanie metalicznego, strąconego srebra w technikach pozłotniczych / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Ochrona przeciwogniowa elementów łatwopalnych / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Przyczynek do analizy związku niektórych czynników z rentownością chowu owiec w wielkotorowych gospodarstwach owczarskich w południowo-wschodniej Polsce / Antoni Jarosz). [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 20 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 77, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 20)
(Zawiera: Ekspozycja zachodniej części Pogórza w Sanockim Parku Etnograficznym / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Architektura i wyposażenie karczem oraz zajazdów w dorzeczu Sanu w XVIII wieku / Krzysztof Wolski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dawna ilustrowana pocztówka / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Antymon – jego właściwości, przypuszczalne zastosowanie w dawnych technikach malarskich i metody identyfikacji / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.].Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1973-74 / Henryk Olszański. Parki etnograficzne w krajach europejskich / Jerzy Czajkowski)

1976

CZAJKOWSKI, Jerzy
Ethnographical park = Ethnographischer Park / [Muzeum of Folk Building at Sanok ; tekst Jerzy Czajkowski ; przeł. na ang. Maria Wałęga ; przeł. na niem. Helena Wolska]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza [RSW „Prasa-Książka-Ruch”], 1976. – 67, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm. – Tekst równol. ang. i niem.

CZAJKOWSKI, Jerzy
Parc Ethnographique [i.e. Ethnographique] = Etnograficeskij park / [Musęe de l’Architecture Populaire de Sanok ; tekst Jerzy Czajkowski ; przeł. na fr. Helena Wolska ; przeł. na ros. Tamara Urbańczyk]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”], 1976. – 67, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm. – Oryg. w rpsie. – Tekst równol. fr. i ros.

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 21 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] J. Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 82, [2] s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 21)
(Zawiera: Międzynarodowa konferencja architektów w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. Społeczna i dydaktyczna rola muzeów na wolnym powietrzu / Roman Reinfuss. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy związane z projektowaniem i organizacją parków etnograficznych / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy rekonstrukcji w budowie parków etnograficznych / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy konserwacji drewna zabytkowego / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang.]. Parki etnograficzne w Polsce / Stanisław Brzostowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Zbiory etnograficzne Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Maria Kraft. [Streszcz w jęz. ang.]. Możliwości zastosowania metalicznej miedzi, strąconej na drodze mokrej, w technikach pozłotniczych / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang.]. Przyczynek do poznania i organizacji wypasów stad owczych w południowo-wschodniej Polsce / Antoni Jarosz. [Streszcz w jęz. ang.]. Informacja o książkach)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 22 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 140, [2] s. : faks., fot., mapy, pl.. rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 22)
(Zawiera: Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie / Jerzy Czajkowski. Kierunki programowe w dziedzinie ochrony zabytkowego budownictwa drewnianego / Stanisław Brzostowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Problem kompozycji muzeum na wolnym powietrzu / Roman Reinfuss. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Z doświadczeń techniczno-konserwatorskich Parku Etnograficznego w Nowym Sączu / Zygmunt Lewczuk. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Wielkopolski park etnograficzny nad jeziorem Lednickim : problematyka wybranych zagadnień / Andrzej Gólski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Drogi rozwoju Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Budownictwo wiejskie w Krakowskiem / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Budownictwo gospodarcze na Bojkowszczyźnie na przełomie XIX i XX w. / Archyp Danyluk. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Ubodzy – dziady – żebracy / Stanisław Witkoś. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Realizacja zadań w sanockim Parku Etnograficznym w 1975 roku / Henryk Olszański. Skansen w St.Fagans, w Walii / Barbara Polaczkowa)

Musee de l’Architecture populaire de Sanok = Musiej narodnogo stroitielstwa w Sanokie / tekst Jerzy Czajkowski ; tł. fr. Helrna Wolska, ros. Tamara Urbańczyk. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. – 67, [1] s.: il., rys. ; 19 cm

Museum of Folk Building at Sanok = Museum fur Volksbauwesen zu Sanok : przewodnik / tekst Jerzy Czajkowski ; tł. ang. Maria Wałęga, niem. Helena Wolska ; fot. Wladysław Szulc, rys. M. Horwat. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. – 68 s. : il., rys. ; 19 cm

OLSZAŃSKI, Henryk
Chłopskie wiatraki Pogórza / Henryk Olszański ; [red. Jerzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1976. – 35 s., il., mapa ; 16 cm

1977

CZAJKOWSKI, Jerzy
Budownictwo ludowe Podkarpacia / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów ; Sanok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977. – 145, [3] s. : 139 il. ; 18 cm. – Streszcz. niem.

MALINOWSKA, Jadwiga
Wieś i krajobraz w malarstwie polskim : Wystawa ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : katalog / Jadwiga Malinowska. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1977. – 11, [21] s. : il.

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 23 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1977. – 106 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 23)
(Zawiera: Tradycje otwartego ogniska w izbach wiejskich w południowej Polsce / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Inspiracje grafika malarstwa ikonowego XVII i I połowy XVIII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w 1976 r. / Henryk Olszański. Analiza stanu zachowania zabytkowego zespołu miejskiego w Skaryszewie oraz problemy jego rewaloryzacji / Michał Czajnik. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Nowoczesne metody zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna w budownictwie / Michał Czajnik. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Interpretacja siarczanu ołowiawego -PbSO4 w trakcie identyfikacji barwników organicznych w zabytkowych obiektach polichromowanych / Zbigniew Brochwicz. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Konserwacja XV-wiecznej ikony św. Michała z Żochatynia / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Zagroda sitarska w Biłgoraju / Roman Sokal. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Muzea na wolnym powietrzu w Szwecji / Jerzy Czajkowski. Norweskie Parki Etnograficzne / Henryk Olszański. Blists Hill Open Air Museum. Muzeum techniki na wolnym powietrzu, Shropshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa. Architektoniczno-etnograficzny skansen w Eter koło Gabrowa / Longin Malicki. Nowy skansen węgierski – Meggyes csárda / Longin Malicki. Od redakcji. Muzeum skansenowskie ludów Zabajkała / Jan Andrzej Stepek. Poziom sprawności technicznej i finansowej wielkotowarowych ferm owczych w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego / Antoni Jarosz. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.])

1978

CZAJKOWSKI, Jerzy
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski ; fot. Władysław Szulc. – Sanok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. – 61, [3] s., [1] k. mapa: il. ; 17 x 19 cm

International Skansen Conference, Sanok 27-30 May 1978 : Papers / [aut. Franciszek Midura i in.] ; Museum of Folk Architecture in Sanok. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1978. – 113 s. ; 22 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 24 : [konferencja skansenowska] / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Franciszek Midura [i in.]; [tł. na ang.] Zenon Chruszcz; [tł. na niem.] Czesław Czajka; [tł. na ros.] Tamara Urbańczyk; [tł. na fr.] Eugenia Bielec-Roman. – Sanok : MBL, 1978. – 119 s. : il., faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 24)
(Zawiera: Stan i perspektywy muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Franciszek Midura. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Zabytki budownictwa ludowego w Polsce : stan i idea ich ochrony / Ignacy F.Tłoczek. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Budownictwo drewniane in situ / Marian Pokropek. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Aktualne problemy ochrony zabytków techniki w Polsce / Jerzy Jasiuk. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Formy społecznego zagospodarowania zabytkowych młynów i wiatraków / Kazimierz Uszyński. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dokumentacja zabytków techniki wiejskiej / Wojciech Kalinowski. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Młyn i wiatraki jako dokument techniki / Danuta Trynkowska. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dokumentacja młynów i wiatraków na przykładzie prac związanych z organizacją Muzeum Wsi Kieleckiej / Izabela Pieczul. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Wiatraki w północno-wschodniej Polsce / Mieczysław Pawlik. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Pogórzańskie wiatraki / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Ideologiczne aspekty ochrony zabytków techniki : (głos w dyskusji) / Jan Pazdur. Cerkiewne druki ulotne w zbiorach muzeów sanockich / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros]. Muzealnictwo skansenowskie na ziemiach czeskich / Ryszard Brykowski. Skanseny na Ukrainie / Iwan Krasowski. Uwagi o muzealnictwie skansenowskim i ochronie architektury drewnianej w Finlandii / Mieczysław Kurzątkowski. Duńskie muzea na wolnym powietrzu / Benedykt Malinowski. Muzealnictwo skansenowskie w Rumunii / Jerzy Czajkowski. 500-na rocznica Grzegorza z Sanoka (1406-1477) / Edward Zając)

Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok 27-30 maj 1978 : referaty / [aut. Franciszek Midura i in.] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : [Muzeum Budownictwa Ludowego], 1978. – 239 s. ; 22 cm

Park Etnograficzny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : informator – składanka / tekst i il. W[ładysław] Szulc. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego , 1978. – 16 s.

1979

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 25 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Wojciech Salwa [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1979. – 113 s. : il., faks., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 25)
(Zawiera: Międzynarodowa Konferencja Skansenowska w Sanoku w dniach 27-30 maja 1978 / Wojciech Salwa. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Problemy ekspozycyjnego wykorzystania obiektów budownictwa ludowego w Muzeum Słowackiej Wsi w Martinie / Igor Kristek. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Organizacja muzeów skansenowskich w Jugosławii / Dusan Drljača. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Kisucki skansen we wsi Vychylovka pow. Czadca (Słowacja) / Dominik Choluj. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Muzeum techniki chłopskiej w Sibiu – Rumunia / Cornel Irimie, Corneliu Bucur. O niektórych angielskich muzeach na wolnym, powietrzu / Jerzy Czajkowski. Płoty i ogrodzenia w Polsce / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Dekoracje malarskie we wnętrzach mieszkalnych na Podkarpaciu / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Wieś królewska Prusiek i jej konflikty z posesorami w świetle materiałów procesowych w latach 1645-1843 / Wojciech Sołtys. Posiedzenie Zespołu Doradczego Ministra Kultury i Sztuki d-s Muzeów Skansenowskich / Wojciech Salwa)

Muzea skansenowskie w Polsce / [zesp. red. Jerzy Czajkowski, Michał Czajnik, Franciszek Midura]. – Poznań : Państ. Wydaw. Roln. i Leśne, 1979. – 270, [2] s., 3 k. tabl. : il., mapy ; 25 cm. – (Biblioteka Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie). – W metryce: Wyd. 1, właściwei zm. i rozsz. wersja publ. wyd. pod tym samym tytułem w 1972 r.

1980

Acta Scansenologica. T. 1 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – 259, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 1)
(Zawiera: Roman Reinfuss : (w 70 rocznicę urodzin i 50 rocznicę pracy naukowej) / Jerzy Czajkowski. Bibliografia prac Romana Reinfussa / Zofia Cieśla-Reinfussowa. Wybrane zagadnienia metodologiczne dotyczące urządzania ekspozycji skansenowskich / Jerzy Czajkowski. Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla potrzeb muzeów skansenowskich / Henryk Olszański. Landwirtschaftsausstellungen in ethnographischen Freilichtmuseen / Jerzy Czajkowski. Przemiany osadnictwa i budownictwa ludowego w XIX w. W południowej części obszaru zadunajskiego / Tunde Zentai. Muzeum na wolnym powietrzu w Sóstó (Węgry) / Istvan Pall. Muzealnictwo skansenowskie w Japonii / Jerzy Czajkowski. Open Air Museum of Old Japanese Farm Houses in Toyonaka City / Hisatsugo Sugimoto. Aktualny stan prac budowlanych w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. Informacje o muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Henryk Olszański. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach / Krystyna Wicher-Jesionowska. Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Eugeniusz Oleszczuk. Sądecki park etnograficzny / Zygmunt Lewczuk. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie / Zbyszko Mikołajski. Muzeum Wsi Lubelskiej / Krzysztof Popik. Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. Wielkopolski Park Etnograficzny na Lednicy / Jerzy Łomnicki. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach / Benedykt Malinowski. Muzeum i Park Etnograficzny w Sierpcu / Wojciech Zbierzchowski. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach / Andrzej Szura. Park Etnograficzny Północno-Wschodniego Mazowsza im. Adama Chętnika w Nowogrodzie / Bogumił Kunicki. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – Lipowcu / Cezary Popko. Zielonogórski Park Etnograficzny w Ochli / Przemysław Niedźwiedziński. Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach / Henryk Świątkowski. Stan budowy skansenu „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” / Aleksander Spyra. Ośrodek budownictwa ludowego w Szymbarku / Zygmunt Lewczuk. Skansen budownictwa ludowego w Wolsztynie / Andrzej Gólski. Ekspozycja na wolnym powietrzu przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu / Roman Tubaja. Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego w Łowiczu / Henryk Świątkowski. Rezerwat Archeologiczno-Etnograficzny w Osieku nad Notecią / Jan Niedźwiecki. Skansen Słowiński w Klukach / Henryk Soja. Muzeum rzemiosł Ludowych w Biłgoraju / Roman Sokal. Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie / Bogumiła Szurowa. Skansen w Kaszczorku – Oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu / Roman Tubaja. Chałupa chłopska w Kakoninie, gm. Bieliny / Bogumiła Szurowa. Muzeum-skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Józef Sozański. Skansen bartniczo-pszczelarski przy Muzeum Wsi Radomskiej / Stefan Rosiński. Skansen pszczelarski w Swarzędzu / Marian Jeliński. Skansen pszczelarski w Pszczelej Woli koło Lublina / Mieczysław Janik. Wnioski po Międzynarodowej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku / Wiktor Zin)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 26 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]; [tł. na ang.] Maria Wisznicka; [tł. na niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1980. – 111, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 26)
(Zawiera: Regionalizacja budownictwa mieszkalnego na północnych stokach Karpat / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Stan badań nad wiejskim budownictwem w polskich Karpatach / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Ława z przerzucanym oparciem / Klara K.Csilléry. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Przemiany ikonograficzne i rola wzoru w malarstwie ikonowym XVII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Pitawal według „Regestru złoczyńców grodu sanockiego” opowiedziany / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Inwentarz z 1851 roku młyna i domu młynarza w Nienadowej woj. przemyskie / Krzysztof Ruszel. Prace nad realizacją ekspozycji skansenowskiej MBL w Sanoku w 1977 r. / Henryk Olszański. Budowa obiektów zabytkowych i urządzanie wnętrz w sanockim Parku Etnograficznym w 1978 roku / Danuta Blin-Olbert. Tylicz, woj. Nowy Sącz w świetle wykopalisk / Maria Cabalska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.])

MIDURA, Franiszek
Sztuka ludowa a wychowanie / Franciszek Midura ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – 134 s. : fot. ; 23 x 16 cm

Wystawa : fajanse polskie od połowy XIX – do połowy XX wieku / oprac. wystawy i tekstu Romualda Grządziela ; oprac. plast. Andrzej Szczepkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1980. – [8] s. ; 21 cm

1981

Acta Scansenologica. T. 2 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 348 s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 2)
(Zawiera: Norwegische Bauernhofe (TUN) – Wirklichkeit und Freilichtmuseen / Halvard Bjorkvik, Arne Berg ; Kościół Vang i jego długa podróż / Arne Berg. O sozdanii muziew ruskoj narodnoj architektury / Borys B. Gnedowskij. Suzdalskie Muzeum Drewnianej Architektury Ludowej / Larisa Czarnocka. Rozwój i specyfika muzeów na wolnym powietrzu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Hans Falkenberg. Muzea skansenowskie w Niemieckiej Republice Demokratycznej / Henryk Olszański. „Pueblo Espanol” w Barcelonie i kilka uwag o zjawiskach paraskansenowskich / Mieczysław Kurzątkowski. „Pueblo Espanol” w Barcelonie / Piotr Worytkiewicz. Budownictwo cygańskie w Sądeckim Parku Etnograficznym / Elżbieta i Marian Długoszowie. Przegląd form i metod informacji w muzeach na otwartym powietrzu w Polsce i za granicą / Jerzy Czajkowski. Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie w Sanoku w dniach 18-19 stycznia 1980 r. / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska we Wdzydzach w dniach 7-8 października 1980 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku, 13-15 kwietnia 1981 r. / Danuta Blin-Olbert , Maria Jolanta Marciniak. Obrady Zespołu Doradczego ds. Muzeów Skansenowskich w Sierpcu / Jerzy Czajkowski. Radziecko-polskie seminarium skansenowskie / Jerzy Czajkowski. Doktor inżynier Michał Czajnik / Franciszek Midura)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 27/ [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jan Władysław Rączka [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1981. – 155, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 27)
(Zawiera: Ze studiów nad budownictwem drewnianym górskich rejonów Półwyspu Skandynawskiego / Jan Władysław Rączka. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Konstrukcja sochowo-ślemieniowa w budownictwie ludowym na terenie Węgier / Ivan M.Balassa. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Domy służby folwarcznej na Podkarpaciu / Jan Chałupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Życie i mieszkanie folwarcznej rodziny Pociasków / Jan Chałupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Obrzędy magiczne i pojęcia związane na terenie Orawy, Spisza, Liptowa i Zemplina / Jan Olejnik. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. „Weczyrky” na Łemkowszczyźnie / Zofia Cieśla-Reinfussowa. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Z dziejów Sanoka pod zaborami / Wojciech Sołtys. Pamiętnik Zachariasza Rysza pt. Dzieje Jaćmierza / Edward Zając. Niedokończona ikona Ostatniej Wieczerzy z drugiej połowy XVII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rozbudowa Parku Etnograficznego MBL w Sanoku w latach 1979-1980 / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Konferencja na temat wpływów stanowiących odbicie międzyetnicznych stosunków w ludowej architekturze czechosłowackich Karpat / Mirosław Sopoliga. Narodnoje architekturnoje tworczestwo / W.P. Samojłowicz, rec. Jerzy Czajkowski. Wiejskie mieszkanie na Podolu koniec XIX-XXst. / T.W. Kosmina, rec. Jerzy Czajkowski. Drewniane budownictwo białoruskiego Polesia XVII-XIX w. / Ju.A. Jakimowicz, rec. Jerzy Czajkowski. Białoruskie ludowe mieszkanie / E.R. Sabalenka, U.S. Gurkow, U.M. Iwanow. Dz.D. Suprun. rec. Jerzy Czajkowski. Pamiątki Narodowej architektury i życia Białorusi / pod red. W.K. Bondarczik , rec. Jerzy Czajkowski. Ludowa architektura na Morawie / V. Frolec, rec. Jerzy Czajkowski. Niederrheinische Bauernhduser vom 15 bis zum Beginn des 18 / G. Eitzen, rec. Jerzy Czajkowski)

Open-air museums in Poland / [ed. committee Jerzy Czajkowski, Michał Czajnik, Franciszek Midura ; English transl. from Pol. by Elżbieta Goździak and Jolanta Rogalińska] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Poznań : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1981. – 313, [2] s. : il. 2 mapy ; 25 cm. – (Biblioteka Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie). – Wersja pol. : [Muzea skansenowskie w Polsce, 1979].

1982

CZAJKOWSKI, Jerzy
Muzeum Budownictwa Ludowego : skansen w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski ; fot. J. Jawczak, W. Szulc. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 76, [4] s., [4] k. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy, pl. ; 22 cm

1983

GRZĄDZIELA, Romualda
Fajanse polskie od połowy XIX w. do połowy XX w. : katalog wystawy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Romualda Grządziela. – Rzeszów : KAW, 1983. – 83, [1] s., [1] k. mapa złoż. : il; 18×21 cm. – Bibliogr. s. 78-79

1984

CZAJKOWSKI, Jerzy
Muzea na wolnym powietrzu w Europie / Jerzy Czajkowski ; is Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów ; Sanok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. – 431 s. : il., mapki ; 25 cm. – Bibliogr. s. 333-369. – ISBN 83-03-00527-8

GRZĄDZIELA, Romualda
Dom naszych dziadków : wystawa / komisarz wystawy i tekst Romualda Grządziela ; oprac. graf. Ryszard Czerwiński ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1984. – [12] s. : il. ; 20 cm

MALINOWSKA, Jadwiga
Władysław Chajec rzeźbiarz ludowy z Kamienicy Górnej : Informator do wystawy / Jadwiga Malinowska. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1984. – [12] s. ; 16 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 28 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Wilczyńska Halina Piasecka [i in.]. – Sanok : MBL, 1984. – 169, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 28)
(Zawiera: Aleksander Rybicki : etnograf – muzeolog – kolekcjoner / Halina Piasecka- Wilczyńska. Czynniki kształtujące formy mieszkań na terenie południowej Norwegii / Frithjof E.W.E. Fonahn. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. O łemkowskich worożkach, baczach i czarownikach / Roman Reinfuss. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Karczmy białoruskie XVII-XIX w. / Sergiej Sergaczew. [Streszcz. w jęz. pol., ang. i niem.]. Tradycyjne surowce do wyrobu oleju / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Klęski elementarne w ziemi sanockiej w XVII w. i ich wpływ na życie mieszkańców / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Ikona Deesis z Paszowej (próba datowania) / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Dom malarzy Bogdańskich w Jaśliskach / Jadwiga Malinowska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Trzy osiedla robotnicze z końca XIX i początku XX wieku / Jan Chałupski, Adam Rybka, Jan Kośny. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Odbudowa synagogi w Rymanowie / Stanisław Szczęk. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Specyfika wiatraków „sokólskich” / Mieczysław Pawlik. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w latach 1981-1983 / Henryk Olszański. Analiza zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1975-1982 / Maria Kraft. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Otwarcie ekspozycji sprzętu pożarniczego w remizie z Lipinek w Parku Etnograficznym w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. Jarmark folklorystyczny w Parku Etnograficznym w Sanoku / Maria Jolanta Marciniak. Uwagi o pracy Ignacego Tłoczka : Polskie budownictwo drewniane / Jerzy Czajkowski. Wietrzne młyny na Morawie i na Śląsku / J.Vařeka, rec. Henryk Olszański. Wietrzne młyny jako zabytki techniki / M.Berka, rec. Henryk Olszański. Stanisław Witkoś 1902-1982 / Tadeusz Łopatkiewicz)

1985

Acta Scansenologica. T. 3 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 383, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 3)
(Zawiera: 25-lecie Deklaracji ICOM o muzeach na wolnym powietrzu / Adelhart Zippelius. 10 lat Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu / Jerzy Czajkowski. Zur Konzeption des „Ecomusee” in Frankreich / Wassilia von Hinten. Muzea na wolnym powietrzu w krajach socjalistycznych po II wojnie światowej / Jerzy Czajkowski. Ethnobotanische Probleme in Freilichtmuseen am Beispiel des Dorfmuseums in Lublin erlautert / Wanda Terlecka. Errungenschaften der Vereinigten Wirtschaftskollektive im Bereich der Organisation und Pflage von ethnographischen Museen in Polen / Stanisław Koralkiewicz. Die Typen der Wohnhauser der ethnographischen Freilichtsammlung von Szenna und ihre Bauperioden / Judit Knezy. Park Etnograficzny w Sierpcu – założenia programowe / Tomasz Czerwiński. Muzej narodnoj architektury i byta biełoruskij / Siergiej Sergaczew. Muzeum Ludowego Budownictwa w Archangielsku / Aleksander N. Dawydow. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sirogojno, Jugosławia / Ranko Findrik. Zur Frage agrarhistorischer Aussage im Freilichtmuseum / Karl Baumgarten. Muzeum biograficzne Juliana Przybosia w zagrodzie skansenowskiej w Gwoźnicy Górnej woj. Rzeszowskie / Krzysztof Ruszel. Punkty skansenowskie w województwie tarnowskim / Adam Bartosz. Gladstone Pottery Museum w Longton, Staffordshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa. Dwa północnoamerykańskie skanseny / Tadeusz Barucki. Bułgarska droga rozwoju muzeów na wolnym powietrzu / Maria Jolanta Marciniak. Udział placówek muzealnych i skansenowskich w pracach nad młynarstwem wietrznym w Polsce / Adam Szymański. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Pszczyna, 17-18 września 1981 / Maria Jolanta Marciniak. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Czerniejewo – Gniezno – Lednica, 31 VIII – 2 IX 1982 / Maria Jolanta Marciniak. Pracownicy merytoryczni w polskich muzeach na wolnym powietrzu / Halina Piasecka-Wilczyńska. Kronika)

GRZĄDZIELA, Romualda
Dom naszych dziadków : Informator / komisarz wystawy i tekst Romualda Grządziela ; red. Jerzy Czajkowski ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – [Wyd. 2 poszerz.]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1985 – [32] s. : faks., fot. ; 21 cm

MIDURA, Franciszek
Koncert na tafli szkła czyli Twórczość Krzysztofa Okonia : [informator wystawy, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 26 maja-15 czerwca 1985] / Franciszek Midura]. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1985 . – 78, [2] s. : il. kolor., 2 portr. ; 16 x 18 cm

1986

Acta Scansenologica. T. 4 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 313, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 4)
(Zawiera: Karlin und Hazelius / Gosta Berg ; Przyczynek do historii nordyckich muzeów etnograficznych i na otwartym powietrzu / Holger Rasmussen. Kilka uwag o znaczeniu i statusie muzeów na wolnym powietrzu we współczesnym społeczeństwie / Georg B. Thompson. Freilichtmuseen in Dalarna (Schweden) / Roland Andersson. Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an der Glentleiten-Museumsarbeit im Umbruch / Helmut Keim. Działalność muzeum na wolnym powietrzu w Roznowie pod Radhostem / Jiri Langer. Zespół Budownictwa i Rzemiosł Ludowych Vysocina / Ludek Stepan. Skansen Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Kłódce / Jan Święch. Zieleń w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – metody badań, upraw, ochrony / Maria Jolanta Marciniak. Organizacja zieleni w Muzeum Wsi Lubelskiej / Wanda Terlecka. Mała architektura i zieleń ożywieniem skansenu / Andrzej Gólski. Kształtowanie krajobrazu przyrodniczego dawnej wsi w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach / Anna Kwaśniewska. Otoczenie przyrodnicze Muzeum Wsi Opolskiej / Jarosław Gałęza. Zagadnienia zieleni w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie / Adam Kudła. Kształtowanie zieleni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. Projekt zieleni w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy / Marek Krężałek. Program zieleni w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni / Barbara Pędzik. Realizacja zieleni na terenie Muzeum Wsi Radomskiej / Elżbieta Majcher. Zieleń w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Janusz Cygański. Ochrona i pielęgnacja zieleni w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej / Aleksander Spyra. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sanok 18-20 października 1983 / Danuta Blin-Olbert. Kronika 1983)

CZAJKOWSKI, Jerzy
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : park etnograficzny [fotoalbum] = [Open Air Museum = Volksbau Wesen Museum] / Jerzy Czajkowski ; [tł. na ang. Stanisław Bartoszek, na niem. Czesław Czajka]. – Katowice : Polskie Towarzystwo Filmu Etnograficznego i Socjologicznego, 1986. – 91, [1] s. : fot. (w tym kolor.) ; 15 x 21 cm. – Tekst równol. pol., ang., niem.

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 29 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Max Gschwend [i in.]. – Sanok : MBL, 1986. – 156 s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 29)
(Zawiera: Wiejska architektura Szwajcarii / Max Gschwend. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Historyczny rozwój układów urbanistycznych zdrojowisk karpackich / Elżbieta Kaczmarska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Życie na wsi Wary w świetle księgi ławniczej z lat 1449-1623 / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rzemiosło drzewne w doliniańskiej wsi Nadolany / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Spichrze chłopskie na Kujawach / Jan Święch. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rośliny dziko rosnące stosowane przez Lasowiaków w leczeniu zwierząt domowych / Jacek Pieczonka. Od redakcji. „Doły Sanockie” – lud ruski z okolic Sanoka / Roman Reinfuss. Deesis na jednym podobraziu w malarstwie ikonowym XV i pierwszej połowy XVI wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Chorągiew nagrobna jeromonacha Joela Maniowskiego / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Chrzcielnica kamienna z Bączala Dolnego / Jadwiga Malinowska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Śpiewki weselne i pieśni łowieckie / Edward Zając. Jarmark folklorystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego (1984-1985) / Maria Jolanta Marciniak. Bronisław Filipczak – prawnik z wykształcenia muzyk z zamiłowania / Wojciech Sołtys)

1987

Łemkowie : kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa , Kraków : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1987 . – 174, [2] s., 8 s. fot. : mapy, rys. ; 24 cm . ISBN 83-7005-141-3

1988

CZAJKOWSKI, Jerzy
Budownictwo ludowe w Karpatach w XVI-XIX wieku : źródła, komentarze / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : IPPW, 1988. – 136, [2] s., [10] s. tabl. w tym skł. : il. ; 19 cm

CZAJKOWSKI, Jerzy
Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1988. – 67, [1] s. : fot. , 1 mapa ; 20 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 30 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1988. – 119, [1] s. : il., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 30)
(Zawiera: Gdy mija 30 lat – czas refleksji / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Znaczenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dla rozwoju koncepcji skansenowskich w Polsce / Franciszek Midura. [Streszcz. w jęz. niem.]. Trzydzieści lat badań kultury ludowej na Podkarpaciu / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność oświatowa Muzeum budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. niem.]. Pracownia konserwatorska w 30-leciu MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność wydawnicza Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka-Wilczyńska. [Streszcz. w jęz. niem.]. Zbiory sakralne w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jadwiga Malinowska. Bibliografia „Materiałów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1964-1988” / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1984-1988 / Henryk Olszański. Curriculum vitae Sanoczanina / Anna Fastanacht-Szczepaniak. święta i dni pamięci / Olav Bo, rec. Stanisław Bartoszek. Nasza norweska Gwiazdka / Olav Bo, rec. Stanisław Bartosz)

1989

Acta Scansenologica. T. 5 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 293, [1] s. : fot. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 5)
(Zawiera: Rola muzeów skansenowskich w systemie wychowania socjalistycznego / Franciszek Midura. Zagadnienia pracy ideowo-wychowawczej w skansenach / Jiri Spet. Ekspozycja w muzeach skansenowskich a społeczno-historyczna edukacja społeczeństwa / Roman Tubaja. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne budowy i funkcjonowania skansenów w Czeskiej Republice Socjalistycznej / Jan Soucek. Rola kultury ludowej w wychowaniu dzieci i młodzieży / Barbara Kołodziejska. Możliwości wykorzystania i pielęgnowania tradycji regionalnych w małym muzeum / Vanda Jirikovska. Udział opolskiego skansenu w procesie edukacji historycznej i kultywowaniu tradycji regionalnych / Krystyna Wicher-Jesionowska. Charakterystyka pracy kulturalno-wychowawczej w skansenie Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku / Miroslav Sopoliga. Wychowawczo-dydaktyczna działalność Muzeum Wsi Lubelskiej / Ryszard Królikowski. Skansen w Prerovie nad Łabą – muzealna ekspozycja kultury ludowej regionu / Hedvika Sedlackova. Rola Górnośląskiego Parku Etnograficznego w kształtowaniu świadomości społecznej / Adam Kudła. Współpraca Muzeum Budownictwa Ludowego z młodzieżą szkolną / Maria Jolanta Marciniak. Górnicze Muzeum na Wolnym Powietrzu w Banskiej Stiavnicy / Eugen Kladivik. Cele i zadania muzeum w Vysocinie / Ludek Stepan. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok, 26-29 maja 1984 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Ochrona budownictwa ludowego w okresie czterdziestolecia PRL / Franciszek Midura. Rozwój myśli skansenowskiej w Polsce 1945-1985 / Jerzy Czajkowski. Wyposażenie wnętrza w muzeum typu skansenowskiego – rekonstrukcja obrazu kulturowego / Roman Tubaja. Doświadczenia polskie w organizowaniu wnętrz skansenowskich / Danuta Blin-Olbert. Metoda odtwarzania i wyposażania zagród w Muzeum Wsi Lubelskiej / Janina Babinicz-Witucka. Problem wyposażania wnętrz w nowo tworzonych muzeach skansenowskich / Jan Święch. Problematyka wyposażania wnętrz w skansenie w Ochli koło Zielonej Góry / Barbara Kołodziejska. Odzwierciedlenie stosunków ludnościowych woj. Zielonogórskiego w wyposażeniu wnętrz chałup na terenie skansenu w Ochli / Mieczysław Soppa. Niektóre problemy związane z ekspozycją wnętrz w Parku Etnograficznym w Toruniu / Janina Łukasiewicz. Wnętrza gospodarczo-mieszkalne i przemysłowe w Muzeum Wsi Radomskiej / Jacek Pieczonka. Wyposażenie wnętrz w zagrodzie karczemnej w Skansenie Budownictwa Ludowego w Wolsztynie / Stanisław Majchrzak. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sierpc, 30 maja -1 czerwca 1985 / Maria Jolanta Marciniak, Halina Piasecka-Wilczyńska. Kronika 1984-1985)

OLSZAŃSKI, Henryk
Tradycyjne olejarstwo w Polsce / Henryk Olszański ; [ red. Jerzy Czajkowski ; rys. Henryk Olszański]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1989. – 240 s. : fot., mapa, rys. ; 20 cm. – Bibliogr. – Streszcz. niem.

POLAŃSKI, Tomasz
Byli wśród nas… Pamiątki kultury żydowskiej : informator wystawy, wrzesień – grudzień 1989 / tekst Tomasz Polański ; red. Jerzy Czajkowski ; komisarz wystawy Jadwiga Malinowska. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1989. – 15, [3] s. ; 20 cm

Szopki : informator wystawy, grudzień 1989 – luty 1990 / komisarz wystawy i tekst / red. Jerzy Czajkowski ; Danuta Blin-Olbert ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1989. – 10, [2] s. : fot. ; 21 cm

1990

Acta Scansenologica. T. 6 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 343, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 6)
(Zawiera: Z problematyki badań kultury ludowej i ochrony tradycyjnej architektury wiejskiej na Pomorzu środkowym / Juliusz Sienkiewicz. Kompels „Staryj Archangielsk” i problemy formirowania muzeew pod otkrytym nebom w Gorodskoj Credie / Aleksander N. Gowydow, Władimir M. Łopatko. Ekologiczne problemy skansenów na kilku przykładach z terenu ekspozycyjnego muzeum w Rożnowie / Vaclav Tetera. Otrażenie semantykiprostranstwa sielskich posielennyj w ekspozycji muzjeja pod otkrytym nebom / A. N. Dawidow, N. M. Tieriebichin. Ekspozycje wnętrz w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński. Francuskie ekomuzea / Vanda Jirikovska. Uwagi o niektórych skansenach w RFN / Jerzy Czajkowski. Stare Linkoping / Gunnar Elfstrom. Muzeum Techniki Ludowej w Dumbrava Sibiului / Corneliu Bucur. Skansen w Kawasaki, Japonia / Tadeusz Barucki. Skansen w Bankoku, Tajlandia / Tadeusz Barucki. Obiekty in situ w województwie Szabolcs-Szatmar / Istvan Pall. Zagroda rybacka jako punkt skansenowski przy Muzeum Okręgowym w Koszalinie / Juliusz Sienkiewicz. Islandzkie muzea kultury ludowej / Stanisław Bartoszek. Zagroda wiejska w Nadolu / Teresa Lasowa. Zagroda skansenowska w Markowej koło Łańcuta / Henryk Olszański. VI Międzynarodowe Sympozjum Molinologiczne / Adam Szymański. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Kielce 9-11 czerwca 1986 r. / Danuta Blin-Olbert , Maria Jolanta Marciniak. Kronika 1986)

1992

CZAJKOWSKI, Jerzy
Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1992. – 71 s., [1] k. tabl. : fot., mapa, rys. ; 20 cm

Kilimy małopolskie : wystawa 1992-1993 / red. Jerzy Czajkowski ; komisarz wystawy Jadwiga Malinowska ; fot. Marian Kraczkowski, Władysław Szulc – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1992. – 24 s. : fot. ; 20 cm

Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / pod red. Jerzego Czajkowskiego. – Rzeszów ; [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – 408 s., [18] s. tabl. luz. : il., mapy ; 24 cm. – ISBN 83-85195-59-9

MARCINIAK, Maria
Wystawa zabawki ludowej : Salon Wystawowy WDK Krosno, 15-25 X 1992 : [ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku] / [tekst Maria Marciniak]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1992. – 7, [3] s. ; 21 cm

1993

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 31 / aut. Jerzy Czajkowski [i in.]; tł. streszcz. w j. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1993. – 137, [3] s. : fot., mapy, rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 31). – ISBN 83-900446-5-X
(Zawiera: Budownictwo ludowe w polskich Karpatach w XVI-XX wieku / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Stodoły wąskofrontowe w południowo-wschodnim rejonie Polski / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Oświata ludowa w sanockiem w okresie zaborów / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Połoniny w Bieszczadach Zachodnich / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Przyczynek do badań nad osadnictwem dorzecza górnego Sanu, Strwiąża i Wiaru / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1989-1992 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Norweskie budownictwo zrębowe średniowiecza / Arne Berg, rec. Jerzy Czajkowski. Biełorusskoje narodnoje seredina XIX-XX w. / A.I. Łokotko, rec. Jerzy Czajkowski)

1994

CZAJKOWSKI, Jerzy
Park Etnograficzny w Sanoku w ogniu : folder / Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. – 32 s. : fot., mapa ; 21 cm. – ISBN 83-902276-8-1

Łemkowie w kulturze Karpat. Cz. 2 / pod red. Jerzego Czajkowskiego ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1994. – 368 s., [16] s. tabl. kolor. : il., 1 mapa ; 23 cm. – ISBN 83-902276-4-9. – Streszcz niem. przy rozdz.

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 32 / red. Jerzy Czajkowski; aut. Maria Jolanta Marciniak [i in.]; tł. na j. niem. streszczeń Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1994. – 194, [1] s. : fot., 2 faks., mapy, pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 32). – ISBN 83-902276-2-2
(Zawiera: Dawne ubiory Dolinian / Maria Jolanta Marciniak. [Streszcz. w jęz. niem.]. Pożywienie mieszkańców polskiego Spisza na przykładzie wsi Dursztyn / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Dzieje Żydów Sanoka i powiatu sanockiego w latach 1939-1943 / Edward Zając. [Streszcz. w jęz. niem.]. Bojkowska wieś Bukowiec w świetle ankiet z 1936 i 1939 roku / Hubert Ossadnik. Szczegóły z życia judu zebrane w r. 1872/3 w Korczynie pod Krosnem w czasie pobytu na wakacjach przez Franciszka Zycha kl. VIIG. / Jerzy Czajkowski. Strój ludowy, Krościenko Wyżne, rok 1848 / Jerzy Czajkowski. Zwyczaj „Judasza” w Sanoku / Edward Zając. Lidove stavby východnich Čech / Luděk Stěpán, Josef Vařeka, rec. Jerzy Czajkowski)

1995

Acta Scasenologica. T. 7 / red. Jerzy Czajkowski; [aut] Adam Bartosz [i in.]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1995. – 178, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : 1 faks., fot. (w tym kolor.), mapa, pl., rys., wykr. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 7)
(Zawiera: Sztuka kadzidlanego dymu, czyli jak uruchomić wszystkie zmysły / Adam Bartosz. Estnisches Freilichtmuseum als eine Widerspiegelung der Geschichte und der volkstumlichen Baukunst Estlands / Merike Lang. Plany generalne i poszczególnych sektorów muzeów na wolnym powietrzu rejonów archangielskiego i wołogodskiego / Olga G. Sewan. Stong – średniowieczna zagroda islandzka i jej rekonstrukcja / Stanisław Bartoszek. Ekspozycja na wolnym powietrzu przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie / Jan Gurgul. Pożar w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolska Konferencja Skansenowsko-Konserwatorska Sanok, 25-27 maja 1993 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Działalność Kaszubskiego Parku Etnograficznego w nowych warunkach społeczno-gospodarczych / Teresa Lasowa. Działalność gospodarcza i handlowa Wielopolskiego Parku Etnograficznego / Marek Krężałek. Działalność dochodowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1991-1993 / Henryk Olszański. Quo tendis museum? / Antoni Pelczyk. Próba oceny występowania w Polsce owadów będących szkodnikami zabytków i muzealiów na podstawie oględzin starych budowli / Adam Krajewski. Ekologiczne środki ochrony drewna / Paweł Tkaczyk. Ochrona przeciwpożarowa drewnianego budownictwa zabytkowego / Ryszard Strzemeski)

1996

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 33 / [red. Jerzy Czajkowski; [aut. Ryszard Królikowski [i in.]; [tł. streszcz. na j. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1996. – 184, [4] s. : il., faks., fot. kolor., pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 33). – ISBN 83-86634-87-1
(Zawiera: Chłopskie budownictwo mieszkalne na Lubelszczyźnie od XVII wieku do 1864 roku / Ryszard Królikowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Urządzenia wodociągowe w Jaśliskach / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Tradycyjny wyrób świec / Grażyna Czerwińska. [Streszcz. w jęz. niem.]. Huta szkła w Bereżkach / Maciej Augustyn. Uśmiercanie Judasza. Przyczynek do publikacji „Zwyczaj Judasza w Sanoku” / Danuta Blin-Olbert. Trzy legendy z Zubieńska / Danuta Blin-Olbert. Nazewnictwo wsi Ustrzyki Górne / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1993-1994 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w Sanockim Parku Etnograficznym w latach 1989-1995 / Henryk Olszański. O nieznanej kolekcji dziewiętnastowiecznych listów chłopskich z Podhala i Spisza / Tadeusz Łopatkiewicz. [Streszcz. w jęz. niem.]. Der konfessionswechsel bei den Lemken in den jahren 1900-1939 / Mieczysław Wieliczko)

1997

BLIN-OLBERT, Danuta
Meble ludowe na Podkarpaciu : Katalog wystawy / [komisarz wystawy i autor katalogu Danuta Blin-Olbert ; red. Jarzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1997. – 47, [1] s. : fot. kolor. ; 18 cm. – ISBN 83-86634-48-0

1998

Ikona karpacka : [album wystawy] / [pomysłodawca] Jerzy Czajkowski; [teksty nauk.] J. Czajkowski, Romualda Grządziela, Andrzej Szczepkowski. – Sanok : MBL, 1998. – 191, [1] s. : fot. kolor. ; 22 x 30 cm. – ISBN 83-86634-74-X

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 34 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]; [tł. streszczeń na niem.] Renata Słyszyk. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1998. – 240 s., [4] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), pl., 1 portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 34). – ISBN 83-86634-84-7
(Zawiera: Pamięci profesora Reinfussa / Jerzy Czajkowski. Zarys kultury materialnej ludności łemkowskiej z dawnego „kresu muszyńskiego” / Roman Reinfuss. [Streszcz. w jęz. niem.]. Golcowski Ośrodek Koszykarski / Maria Marciniak. [Streszcz. w jęz. niem.]. Wiosenne grupy obrzędowe w Opoczyńskiem / Zdzisław Kupisiński SVD. [Streszcz w jęz. niem.]. Zbiory łemkowskie w muzeach polskich / Danuta Blin-Olbert. Karczmy zajezdnie w południowo-wschodniej Polsce / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Od Krakowa do Lwowa… : nazwy karczem na obszarze Galicji (koniec XIX w.) / Halina Piasecka-Wilczyńska. Opis urządzenia dworu w Besku w okresie zamieszkania w nim rodziny Myczkowskich / Lesław Myczkowski ; Społeczność żydowska w Jaćmierzu i Posadzie Jaćmierskiej w latach 1900-1942 / Janusz Konieczny. [Streszcz. w jęz. niem.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego za lata 1995-1996 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1996-1997 / Henryk Olszański. Karpaty Wschodnie na nowo odkrywane. Sprawozdanie z wyjazdów pracowników MBL na Ukrainę / Hubert Ossadnik)

1999

CZAJKOWSKI, Jerzy
Studia nad Łemkowszczyzną / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1999. – 225, [2] s., [5] k. tabl. kolor., [2] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 23 cm. – ISBN 83-86634-79-0. – Streszcz. niem.

2000

CZAJKOWSKI, Jerzy
Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2000. – 84 s. : fot. kolor. ; 20 cm. – ISBN 83-86634-73-1

2001

Acta Scansenologica. T. 8 / [red. t.] Jerzy Czajkowski, Jerzy Ginalski; [tł. z pol. na niem. i z niem. na pol.] Renata Słyszyk; [tł. ze słow. i ukr. na pol.] Antoni Kroh. – Sanok : MBL, 2001. – 210 s., [4] s. tabl. kolor. : il., fot. (w tym kolor.), mapy, pl., wykr. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 8)
(Zawiera: Lokalne muzea na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłódce / Jan Święch. Trzydzieści lat Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie / Henryka Haduch. Bułgarski Skansen Stary Dobric / Adam Bartosz. Ekspozycje świąteczne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński. Parateatralne ekspozycje etnograficzne w skansenie w Osieku nad Notecią / Roman Skiba. Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Andrzej Stasiak. Pucara – andyjska twierdza przedinkaska / Adam Bartosz. O pewnym unikalnym stole / Jerzy Czajkowski. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska. Ochrona tradycyjnego budownictwa : osiągnięcia, problemy i możliwości współdziałania w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich, Sanok – Ustrzyki Górne 7-10 X 1998 rok. Aspekty integracyjne w organizacji muzeów w Polsce i na Ukrainie / Tatiana Kara-Wasilewska. Rola muzeum w integrowaniu społeczności autochtonicznej i przesiedleńczej / Jan Niedźwiecki. Możliwości oddziaływania integracyjnego muzeum na wolnym powietrzu w środkowej Polsce / Elżbieta Szot-Radziszewska. Die Integrationsrolle der Freilichtmuseen anhand vom Beispiel des Estnischen Freilichtmuseums / Merike Lang. Współczesny stan etnograficznych muzeów skansenowskich na Słowacji / Martin Messa)

Ikony : najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich = Icons : the most beautiful icons in the Polish collections / [wstęp Barbara Dąb-Kalinowska ; red. Joanna Kułakowska]. – Olszanica : „Bosz”, 2001. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm. – Tekst równol. pol. ang. – Bibliogr.. – ISBN 83-87730-20-3

GINALSKI, Jerzy
Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski ; [tł. ang. Ireneusz Paternoga ; tł. fr. Ewa Kasprzak ; tł. niem. Ewelina Pacholska-Winiarz]. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2001. – [16] s., 87 fot. kolor.; 21 cm. – Mapa kolor. na wyklejkach. – Tekst równol. ang., fr., niem. – ISBN 83-88887-00-9
Rec. : Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 20, s.5

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 35 / [red.] Henryk Olszański; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : MBL, 2001. – 186 s., [4] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, pl. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku , ISSN 0137-320X ; 35)
(Zawiera: Architektura i wyposażenie cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu / Jarosław Giemza. [Streszcz. w jęz. ang.]. Ikona św. Jana Chrzciciela – Anioła Pustyni z Odrzechowej w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Monika Branicka. [Streszcz. w jęz. ang.]. Urządzenia o napędzie wodnym w powiecie brzozowskim w XVIII-XX w. / Henryk Olszański. [Streszcz. w jez. ang.]. Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce. cz.I / Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak. [Streszcz. w jęz. ang.]. Kołyski w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang.]. Zwyczaje pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy i Kalniczki / Hubert Ossadnik. [Streszcz. w jęz. ang.]. Lanie światła – relikt dawnych zwyczajów rzemieślniczych / Andrzej Karczmarzewski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Palenie Judasza w okolicy Tarnowa / Adam Bartosz. [Streszcz. w jez. ang.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1997-1998 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1998-1999 / Henryk Olszański)

2002

GINALSKI, Jerzy
Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski ; [zdj. Jerzy Czajkowski et al.]. – Wyd. 2. – Nowy Sącz : „Wydawnictwo Fundacja”, 2002. – [92] s. : il. kolor., mapy ; 21 cm. – ISBN 83-88887-00-9. – Tekst równol. pol. ang. fr. niem.

OLSZAŃSKI, Henryk
Chłopskie wiatraki Podkarpacia / Henryk Olszański. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2002. – 100 s. : il. (w tym kolor.), mapa ; 17 cm. – Streszcz. ang. – ISBN 83-915210-0-1

2003

Bóg się rodzi… : od Wigilii do Trzech Króli : informator wystawy zorganizowanej przez Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne w Sanoku : 18 grudnia 2003-2 luty 2004 / [tekst: Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 7 s. : fot. ; 30 cm

Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku / Stefan Lew. – Rzeszów : Mitel, 2003. – 184 s. : fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 145-[152]. – ISBN 83-89473-60-7

Resurrexit! Alleluja! : ludowe obrzędy wielkanocne / [tekst: Danuta Blin, Olbert i Maria Marciniak] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 8 s. : il. ; 30 x 22 cm. – Informator wystawy zorganizowanej przez Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne w Sanoku, 25 marca-27 kwietnia 2003 r.

2004

Ikona karpacka : przewodnik po wystawie / [aut. tekstu Andrzej Szczepkowski ; aut. zdjęć Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski, Władysław Szulc]. – Sanok : MBL, 2004. – 47, [1] s. : fot. kolor, mapy, 1 rys. ; 21 cm. – mapy na s. 2 i 3 okł.. – ISBN 83-915210-3-6

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 36 / [red.] Jerzy Ginalski; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : MBL, 2004. – 276 s., [28] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ISSN 0137-320X ; 36)
(Zawiera: Aleksander Rybicki (1904-1983) : twórca i dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W setną rocznicę urodzin / Halina Piasecka. Wspomnienie o Aleksandrze Rybickim / Jerzy Tur. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z perspektywy 45 lat / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Cerkiew i parochia w Ropkach w XVII i XVIII wieku / Zofia Szanter. [Streszcz. w jęz. ang.]. Wyposażenie cerkwi z Ropek A.D 1928 / Hubert Ossadnik. [Streszcz. w jęz. ang.]. Haftowana tkanina liturgiczna z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Renata Kinga Jara. [Streszcz w jęz. ang.]. Zdobnictwo wnętrz na Podkarpaciu od końca XIX wieku po lata 1980 / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang.]. Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce, cz.II / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. [Streszcz. w jęz. ang.]. Międzyetniczne i międzyreligijne relacje w Karpatach na przykładzie wsi Stebnik i Kolonii Steinfels / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. ang.]. Księga ochrzczonych unickiej parafii w Uhercach z drugiej połowy XVIII w. w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Mariusz Kaznowski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Stosunki społeczno- gospodarcze w kluczu płońskim w drugiej połowie XVIII wieku / Robert Lipelt. [Streszcz w jez. ang.]. Działalność Muzeum Budownictwa ludowego w Sanoku w latach 1999-2000 / Halina Piasecka-Wilczyńska)

Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku = Freilichtmuseum Ethnographischer Park in Olsztynek / tekst Tadeusz Kufel ; tł. Teresa Demuth-Kaiser ; zdj. Alicja Woronowicz, Grzegorz Szymański. – Olsztynek : MBLPE ; Kętrzyn : Kengraf, 2004. – 20 s. : fot. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-89119-57-9. – Zawiera gł. fot. -Tekst równol. pol., niem.

Rzemiosło w galicyjskim miasteczku : przewodnik / [scenariusz i tekst katalogu] Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak. – Sanok : MBL, 2004. – 32 s. : faks., fot. ( w tym kolor.) ; 21 cm. – ISBN 83-915210-4-4

 

Zagadnienia gospodarcze

ZAGADNIENIA OGÓLNE. PLANOWANIE. INWESTYCJE

1994

Raport o stanie gminy miasta Sanoka oraz realizacji zadań miasta w latach 1990-1994 / Zarząd Miasta Sanoka. – Sanok : Rada Miasta, 1994. – 68, [28] s. : tabl. ; 20 cm

1997

Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe / wyd. Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Rzeszów : Wydaw. WSP ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1997. – 21 cm. – (Biblioteka Przemyska ; t. 32, 33). – ISBN 83-87288-55-1

1998

Raport o stanie gminy miasta Sanoka oraz realizacji zadań miasta w latach 1994-1998. – Sanok : Rada Miasta, 1998. – 127 s. ; 21 cm

Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1655 roku / wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Rzeszów : Wydaw. WSP ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1998 (Rzeszów : Drukarnia WSP). – XVIII, 163 s., [1] k. mapa luz. złoż. ; 21 cm + dyskietka. – (Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe ; t. 2 cz. 2). – Tekst częśc. łac. . – T. 2 cz. 1 poz. 5952/99. – ISBN 83-87288-43-8 (WSP, t. 2, cz. 2). – ISBN 83-87288-55-1 (WSP, całość)

Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku / wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Rzeszów : Wydaw. WSP ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1998 (Rzeszów : Drukarnia WSP). – LII, 132 s., [1] k. tabl. luz. złoż. : 2 mapy ; 21 cm. – (Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe ; t. 2 cz. 1). – Tekst częśc. łac.. – ISBN 83-87288-38-1 (WSP, t. 2, cz. 1). – ISBN 83-87288-55-1 (WSP, całość)

2000

Strategia rozwoju powiatu sanockiego [na lata 2001 – 2010]. – Sanok : [B.w.], 2000. – 64 s. : wykr. ; 30 cm

2001

130 [sto trzydziesto]– lecie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku : 1871 – 2001 / [oprac. tekstu Mariola Stabińska-Chrobak ; współpr. Władysław Poraszka]. – Sanok : PBS, 2001. – 57, [3] s. : faks., fot. (gł. kolor.), mapa, portr. ; 24 cm. – Bibliogr. s.57

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z. nr 1 / [red.] Franciszek Oberc. – Sanok : Archiwum Ziemi Sanockiej, 2001. – 130 s.: wykr. ; 21 cm
(Zawiera: Od redaktora / Franciszek Oberc. I. Powstało Archiwum Ziemi Sanockiej. II. Starostwo Sanockie. Urząd Rejonowy w Sanoku 1990-1998 / Zbigniew Stabryła. Starostwo Sanockie 1999-2000 / Franciszek Oberc. Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2001-2010 / Zenon Stryjak. III. Z najnowszej historii Sanoka : Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku 1980-1990 / Franciszek Oberc. Reaktywowanie działalności NSZZ „Solidarność” w Sanockiej Fabryce Autobusów w latach 1988/1989 / Franciszek Oberc. IV. Sanocki rynek pracy. Społeczny kształt bezrobocia / Franciszek Oberc. Powiatowy Urząd Pracy w latach 1995-2000 / Agata Jamka. Działania aktywizujące bezrobotnych / Ewa Suder. Działalność Regionalnej Izby Gospodarczej 1996-2000 / Bogusław Połdiak. Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku / Józef Kuna. Zmiany organizacyjno-ekonomiczne w spółce Autosan po roku 1990 / Aleksander Drwięga. Działalność Oddziału Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu / Bogusław Sozański. Działania Starostwa Sanockiego w zakresie rynku pracy / Franciszek Oberc. Noty o autorach)

2002

Raport Zarządu Miasta Sanoka o realizacji zadań miasta w latach 1998-2002 / [oprac. i zdjęcia Bogdan Struś]. – Sanok : Urząd Miasta, [2002]. – 66, [17] s.: 1 fot. kolor., mapa kolor., wykr. ; 21 cm

2003

Specyficzne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu sanockiego / [oprac. red.] Elżbieta Froń, Bogusław Połdiak ; [zespół aut.] Zenon Stryjak [i in.] ; [rys.] Maciach. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2003. – 128 s. : mapa, rys., wykr. ; 21 cm

2004

Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – 351 s., [24]s.tabl.: faks., fot.; 25 cm. – Bibliogr. s.337-[349]. – ISBN 83-914224-9-6
Rec. : gb // Super Nowości. – 2005, nr 43, s.13 ; /jot/ // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 10, s.4
(Zawiera: Wstęp / Robert Lipelt. I. Ziemia sanocka, jej położenie i środowisko naturalne / Robert Lipelt. II. Stosunki ludnościowe w ziemi sanockiej od końca XVI do pierwszej połowy XIX wieku / Robert Lipelt. III. Stosunki społeczno-gospodarcze w ziemi sanockiej od końca XVI do połowy XIX wieku / Robert Lipelt. IV. Produkcja i jej organizacja w ziemi sanockiej od końca XVI do połowy XIX wieku / Robert Lipelt. V. Gospodarka miast ziemi sanockiej od połowy XIV do XIX wieku / Leszek Puchała. VI. Okres autonomii : 1. Organizacja terytorialna i polityczna powiatu sanockiego / Edward Zając. 2. Przemiany demograficzne na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Robert Lipelt. 3. Rolnictwo na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Robert Lipelt. 4. Rzemiosło i handel w powiecie sanockim / Edward Zając. 5. Przemysł / Edward Zając. 6. Transport / Edward Zając. Instytucje wspomagające rozwój gospodarki – banki, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kółka rolnicze / Edward Zając. VII. Między wojnami : 1. Organizacja terytorialna i polityczna oraz stosunki demograficzne powiatu sanockiego / Edward Zając. 2. Przemysł / Edward Zając. 3. Rzemiosło i handel / Edward Zając. 4. Rolnictwo / Robert Lipelt. 5. Komunikacja / Edward Zając. 6. Instytucje finansowe / Edward Zając. VIII. Gospodarka w sanockiem w latach 1944-1989 / Władysław Stachowicz. IX. Życie gospodarcze Sanoka po roku 1989 / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Bibliografia)

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE. ARCHITEKTURA. URBANISTYKA. BUDOWNICTWO

1968

HORN, Maurycy
Ruch budowlany w miastach Ziemi Przemyskiej i Sanockiej w latach 1550-1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych / Maurycy Horn. – Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1968. – 293, [1] s. ; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Seria B. Studia i Monografie ; 23)

1978

Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane. – Warszawa : Wydaw. Akcedensowe, 1978. – 30, [2] s. : il. (w tym kolor), portr., tabl., wykr. ; 17 cm

1989

Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane. – Warszawa : Wydaw. ZSL, [1989]. – 36 s. : il.

1994

PROKSA, Maciej
Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w[ieku]-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych / Michał Proksa. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl : AP : na zlec. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego , 1994 (Przemyśl : AP). – 320, [2] s., 17 s. tabl. : 1 mapa, rys. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 296-320. – ISBN 83-902312-0-4 AP

 

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TECHNIKA

1946

Światła i cienie Fabryki Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper S.A. pod Tymczasowym Zarządem Państwowym w Sanoku / [zebrał i oprac. Leopold Prokopski ; przejrzał i uzup. Stanisław Mleczko]. – Sanok : Fabryka Wagonów, 1946. – 23, [1] s. ; 21 cm
(Wydanie jubileuszowe z okazji przekazania władzom polskim setnego wagonu wyprodukowanego od chwili wyzwolenia)

1958

WOŁEK-WACŁAWSKI, Antoni
Katolicki Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w Sanoku : monografia / Antoni Wołek-Wacławski. – Człuchów, 1958. – 159 s.

1962

800 [osiemset] lat Sanoka i 130 [sto trzydzieści] lat Sanockiej Fabryki Autobusów / oprac. i red. Stanisław Galos. – Sanok, 1962. – [64] s. : il. ; 27 cm

130 [sto trzydziesto]-lecie Zakładu : Sanocka Fabryka Autobusów. – Sanok : SFA, 1962. – 7 s.

1977

CZYŻEWSKA, Wanda
Analiza stabilności optymalnego rozwiązywania modelu programowania liniowego (na przykładzie modelu alokacyjnego dla SZPG „Stomil” / Wanda Czyżewska. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1977. – 25, [1] s. : il. tabl. – (Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego ; 24 Seria B ; nr 9)

Fabryczna galeria w linorytach Zbigniewa Osenkowskiego / red. Stanisław Dydek ; oprac. graf. Zbigniew Osenkowski ; oprac. Józef Ząbkiewicz, współpraca Edward Zając, Wiesław Koszela, Jan Demczak. – Sanok : Sanocka Fabryka Autobusów, 1981. – [18] k. ; 30 cm

1982

Autosan / praca zbiorowa pod red. Adam Orłowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – 271, [1] s., [64] s. tabl. : fot., il., portr., tabl. ; 24 cm. – ISBN 83-205-3466-6
(Zawiera : Niech służy ludziom. Adam Orłowski. „Autosan” w gospodarce narodowej / Leszek Kawczyński. Od kotła – do samochodów i przyczep / Stanisław Dydek. Praca i życie / Wiesław Koszela. Tu jest mój dom / Adam Orłowski. Narodziny sanockiej klasy robotniczej / Jan Łuczyński, Edward Zając. Walka o pracę i chleb / Wojciech Sołtys , Edward Zając. Walka i odbudowa / Edward Zając. Myśl techniczna rodem z Sanoka / Stanisław Dydek. Spojrzenie w przyszłość / Leszek Kawczyński. Kalendarium / oprac. Stanisław Dydek)

Materiały na Sesję Historyczną i Naukowo-Techniczną z okazji 150-lecia Sanockiej Fabryki Autobusów / [aut.] Tomasz Gąsowski [i in.]. – Sanok : [b.w.], 1982. – [186] s., [3] k. złoż. : rys., wykr. ; 20 cm
(Zawiera : Dzieje ziemi sanockiej na tle historii Galicji / Tomasz Gąsowski. Przemysł galicyjski ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia / Andrzej Burzyński. Dzieje ruchu robotniczego w Sanockiej Fabryce Wagonów w latach 1848-1939 / Edward Zając. Wspomnienia o Kazimierzu Wnękowskim / Helena Kopytowska-Wnękowska. Historia sanockiej wytwórni i rozwój jej produkcji. Prognoza rozwoju konstrukcji autobusów w Sanockiej Fabryce Autobusów na tle współczesnych tendencji w budowie autobusów / Bohdan Lisowski. Wpływ kształtu nadwozia na zużycie paliwa w czasie eksploatacji / Zbigniew Dżygadło, Jan Maruszkiewicz. Tendencje rozwojowe autobusowych silników spalinowych w aspekcie oszczędności paliw i toksyczności spalin / Marek Brzeżański. Transport w rolnictwie / Mirosław Malik. Doładowanie silnika wysokoprężnego jako sposób oszczędzania paliwa / Andrzej Fryś, Bolesław Kurowski)

1985

Kursokonferencja naukowo-techniczna p.t. [pod tytułem] Gospodarka taborem importowanym w warunkach reformy gospodarczej, Sanok, 1985. – [Warszawa] : SITK , [1985] .-163, [1] s. : rys. ; 20 cm

1991

HORN, Maurycy
Rzemiosło materiałowe w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 / Maurycy Horn. – Wrocław, 1991

1995

STRUŚ, Marian
Pół wieku sanockiego górnictwa naftowego / [tekst Marian Struś]. – Sanok : SZGNiG, [1995?]. – 12 s. ; 30 cm

1998

Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1655 roku / wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Rzeszów : Wydaw. WSP ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1998 (Rzeszów : Drukarnia WSP). – XVIII, 163 s., [1] k. mapa luz. złoż. ; 21 cm + dyskietka. – (Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe ; t. 2 cz. 2). – Tekst cześc. łac. . – T. 2 cz. 1 poz. 5952/99. – ISBN 83-87288-43-8 (WSP, t. 2, cz. 2). – ISBN 83-87288-55-1 (WSP, całość)

Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku / wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Rzeszów : Wydaw. WSP ; Przemyśl : Wydaw. Naukowe TPN, 1998 (Rzeszów : Drukarnia WSP). – LII, 132 s., [1] k. tabl. luz. złoż. : 2 mapy ; 21 cm. – (Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej : źródła dziejowe ; t. 2 cz. 1). – Tekst częśc. łac.. – ISBN 83-87288-38-1 (WSP, t. 2, cz. 1). – ISBN 83-87288-55-1 (WSP, całość)

1999

40 [czterdzieści] lat działalności Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników w „Autosanie” / [całość zebrał i do dr. przygot. Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : SIiTMP Zarząd Koła w AUTOSAN SA, 1999. – 52 s.: faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 51

2003

Specyficzne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu sanockiego / [oprac. red. Elżbieta Froń, Bogusław Połdiak ; zespół aut. Zenon Stryjak i in. ; rys. Maciach]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2003. – 128 s.: mapa, rys., wykr. ; 21 cm

2004

Dokąd sięga nasza pamięć : 60 lat Sanockiego Kopalnictwa Naftowego / [red.nacz.] Ryszard Głowacki; [aut.] Zygmunt Berdysz [i in.]; [aut. prac plast.]Marian Gardzina [i in.]. – Krosno : Ruthenus, 2004. – 263, [1]s., [10]k. tabl. luz. : il., faks., fot.(w tym kolor.),mapy, nuty, portr., wykr.; 29 cm. – Il. na wyklejkach. – Bibliogr. s.262. – Streszcz. ang. – ISBN 83-86588-59-4
Rec. : (cz). – Il. //Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 42, s.4 ; Set. //Gazeta Bieszczadzka. – 2005, nr 4, s.5

Rzemiosło w galicyjskim miasteczku : przewodnik / [scenariusz i tekst katalogu Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak ; fot. Marian Kraczkowski]. – Sanok : MBL, 2004. – 32 s. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 21 cm. – Bibliogr. na s. 3 okł.

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : rocznik. [Z]. nr 4, Nafta / [red.] Władysława Oberc, Franciszek Oberc; [współpr.] Biblioteka Publiczna w Sanoku Miejska; [aut.] Stanisław Piotrowski [i in.]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2004. – 141 s., [4] s. tabl. kolor., [1] k. złoż. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa, portr. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870-X ; 4)
(Zawiera: Wstęp / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Ropa naftowa w Strachocinie : (fragmenty wspomnień spisanych w roku 2003) / Stanisław Piotrowski. Wspomnienia naftowe / Wanda Hess. Życie znaczone naftą, nadzieją, wojną, i rozczarowaniem : (fragmenty wspomnień) / Michał Jakubowicz. Współpraca miasta z SZGNIG – początek lat 90 / Witold Przybyło. Działalność kulturalna Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu : (fragmenty opracowania z roku 1984) / Zbigniew Gruber. Początki sportu w sanockiej nafcie / Zbigniew Dańczyszyn. Comber babski w Sanoku / Joanna Kozimor. Ekspozycja podkarpackiego przemysłu naftowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Sanoku / Jerzy Ginalski. Ropa naftowa w nazewnictwie Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich / Wojciech Krukar. Pole naftowe w Wołtuszowej / Jan Tomkiewicz. Galicyjsko-karpacki szlak naftowy / Stanisław Sieradzki, Piotr Dziadzio, Robert Łętowski. 1899 : [wiersz] / Janusz Szuber. Lampa z fiszbinami światła : [wiersz] / Leon Chrapko. Tratwa : (fragmenty) / Olechniewicz. Motywy naftowe w ekslibrisach / Zbigniew Osenkowski. Krośnieński olej skalny / Jasiek Orłowski, Mirek Dobrowolski. Józef Sozański, historyk przemysłu naftowego / Bogusław Sozański. Noty o autorach)

Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – 351 s., [24]s.tabl.: faks., fot.; 25 cm. – Bibliogr. s.337-[349]. – ISBN 83-914224-9-6 Rec. : gb // Super Nowości. – 2005, nr 43, s.13 ; /jot/ //Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 10, s.4
(Zawiera: Wstęp / Robert Lipelt. I. Ziemia sanocka, jej położenie i środowisko naturalne / Robert Lipelt. II. Stosunki ludnościowe w ziemi sanockiej od końca XVI do pierwszej połowy XIX wieku / Robert Lipelt III. Stosunki społeczno-gospodarcze w ziemi sanockiej od końca XVI do połowy XIX wieku / Robert Lipelt. IV. Produkcja i jej organizacja w ziemi sanockiej od końca XVI do połowy XIX wieku / Robert Lipelt. V. Gospodarka miast ziemi sanockiej od połowy XIV do XIX wieku / Leszek Puchała. VI. Okres autonomii : 1. Organizacja terytorialna i polityczna powiatu sanockiego / Edward Zając. 2. Przemiany demograficzne na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Robert Lipelt. 3. Rolnictwo na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Robert Lipelt. 4. Rzemiosło i handel w powiecie sanockim / Edward Zając. 5. Przemysł / Edward Zając. 6. Transport / Edward Zając. Instytucje wspomagające rozwój gospodarki – banki, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kółka rolnicze / Edward Zając. VII. Między wojnami : 1. Organizacja terytorialna i polityczna oraz stosunki demograficzne powiatu sanockiego / Edward Zając. 2. Przemysł / Edward Zając. 3. Rzemiosło i handel / Edward Zając. 4. Rolnictwo / Robert Lipelt. 5. Komunikacja / Edward Zając. 6. Instytucje finansowe / Edward Zając. VIII. Gospodarka w sanockiem w latach 1944-1989 / Władysław Stachowicz. IX. Życie gospodarcze Sanoka po roku 1989 / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Bibliografia)

 

GOSPODARKA WODNA. HYDROTECHNIKA

1984

50 [pięćdziesiąt] lat działalności wodociągów w Sanoku 1934-1984 / [teksty i oprac. Edward Zając]. – Sanok : SPGK, [1984]. – [12] s. : fot. ; 22 cm

 

POŻARNICTWO

1987

Szlakiem przemysłowej straży pożarnej w Sanoku / [oprac. Stanisław Dydek ; udział Edward Zając, Tadeusz Kubit]. – Krosno; Stara Wieś : Zarząd Wojewódzki ZOSP w Krośnie, 1987. – [14] s.: il., 2 faks., nuty, portr.; 17 x 24 cm. – Opis wg okł.

Śladami strażaków w mieście Grzegorza z Sanoka / oprac. Stanisław Dydek, Edward Zając, Tadeusz Kubit ; il. Zbigniew Osenkowski. – Krosno : Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ; Stara Wieś : Muzeum Pożarnictwa, 1987. – [12] s. : rys. ; 25 x 17 cm. – (Zeszyty Strażackie)

1997

STRUŚ, Marian 125 [sto dwadzieścia pięć] lat sanockiej Straży Pożarnej / [aut. Marian Struś]. – Sanok : Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 125-lecia Sanockiej Straży Pożarnej : [Drukarnia „Piast Kołodziej”] , 1997. – 73, [4] s. : faks., fot., portr. (gł. kolor.) ; 30 cm . – ISBN 83-905046-6-9 (Piast Kołodziej)

 

Zagadnienia społeczne i polityczne

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1987

BUDZYŃSKI, Zdzisław
Dzieje opieki społecznej w Ziemi Przemyskiej i Sanockiej : (XV-XVIII w.) / Zdzisław Budzyński ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Stacja Naukowa w Przemyślu. – Przemyśl , Kraków : PTH. SN : na zlec. Urzędu Miasta w Przemyślu , 1987 .-176 s., [1] k. mapa ; 24 cm. – (Prace z Dziejów Polski Południowo-Wschodniej , ISSN 0860-6331 ; nr 10)

1999

JAROSZ, Marian
Rodowód Sanockiej Organizacji Kombatanckiej i jej działalność w latach 1945-1997 / Marian Jarosz. – Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej , 1999. – 211, [4] s., [24] s. tabl. kolor. : faks., fot. kolor.; 21 cm . – ISBN 83-903522-1-4

2001

Przez Krzyż… – Do Nieba : Helena Kosina przeżyła cały wiek XX : praca zbiorowa / materiał zebrali Paweł Kosina, Elżbieta Szumilas, Barbara Wanielista; oprac. Ewa Oklejewicz ; rys. Maria Sołtyk-Koc. – Sanok : [b.w.], 2001. – 153, [1] s.: il., faks., fot. (w tym kolor.), portr.; 21 cm

2004

SZAFRAN, Stefan
Nasza Solidarność / autor tekstu Stefan Szafran: oprac. graf. Andrzej Windak. – Krosno : Ruthenus, 2004. – 368 s.: faks., fot. (w tym kolor.), portr.; 29 cm. – ISBN 83-86588-65-9

2005

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 6, Sanocka “Solidarność” lat 80-tych. Fakty i dokumenty / [red. Władysława Oberc, Franciszek Oberc]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2005. – 112, [1] s., 73 il. (w tym kolor.) ; 21 cm. (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870X ; 6)
(Zawiera: Od wydawcy / Władysława Oberc. [Kalendarium sanockie 1980-1990 / oprac. Franciszek Oberc]. Dokumenty)

 

PARTIE POLITYCZNE. ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE

1958

WOŁEK-WACŁAWSKI, Antoni
Katolicki Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w Sanoku : monografia / Antoni Wołek-Wacławski. – Człuchów, 1958. – 159 s.

1990

MAZURCZAK, Czesław
Harcerstwo sanockie 1910-1949 / Czesław Mazurczak; [oprac. graf. Zbigniew Osenkowski. – Kraków : Harc.Ofic.Wydaw., 1990. – 135 s. : il. ; 21 cm

 

Zagadnienia prawno-administracyjne

ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

1994

Raport o stanie gminy miasta Sanoka oraz realizacji zadań miasta w latach 1990-1994 / Zarząd Miasta Sanoka. – Sanok : Rada Miasta, 1994. – 68, [28] s. : tabl. ; 20 cm

1998

Raport o stanie gminy miasta Sanoka oraz realizacji zadań miasta w latach 1994-1998. – Sanok : Rada Miasta, 1998. – 127 s. ; 21 cm

2000

Statut Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. – Sanok : Rada Miasta, 2000. – 92, [3] s., [1] k. złoż. : 1 il. kolor., mapa kolor.; 21 cm

2002

Raport Zarządu Miasta Sanoka o realizacji zadań miasta w latach 1998-2002 / [oprac. i zdjęcia Bogdan Struś]. – Sanok : Urząd Miasta, [2002]. – 66, [17] s.: 1 fot. kolor., mapa kolor., wykr. ; 21 cm

 

Służba zdrowia. Lecznictwo. Higiena

SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO. HIGIENA

1976

CZERWIŃSKI, Henryk
Charakterystyka epidemiologiczna zachorowalności na nowotwory złośliwe w powiecie sanockim w latach 1956-1965 ze szczególnym uwzględnieniem proliferacyjnych schorzeń układu krwiotwórczego / Henryk Czerwiński. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. – 68, [2] s. : mapy, tabl., wykr. ; 24 cm

 

Kultura. Nauka. Oświata

ZAGADNIENIA OGÓLNE OŚWIATY, SZKOLNICTWA I WYCHOWANIA

1958

Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888-1958. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 355, [1] s. : il., portr. ; 24 cm
(Zawiera : Sanok : [w.] / Edmund Słuszkiewicz. Zarys dziejów Sanoka / Adam Fastnacht. Gimnazjum Męskie w latach 1880-1958 / Józef Stachowicz. Gimnazjalne drużyny harcerskie / Roman Ślączka, Mieczysław Kwaśniewicz. Tajne nauczanie / Józef Stachowicz. Dorobek nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Sanoku / Maria Myćka-Krilowa. Tym co odeszli : [w.] / Edmund Słuszkiewicz. W służbie ojczyzny / Józef Stachowicz. Ostatni przedwojenny burmistrz Sanoka / Edmund Słuszkiewicz. Podzwonne kolegom … / Józef Stachowicz. Wychowankowie sanockiego Gimnazjum w Oświęcimiu / Zbigniew Dańczyszyn. Inżynier Józef Bryndza-Brynikowski / Tadeusz Chmielewski. Generał Bronisław Ketling-Prugar / Tadeusz Wójtowicz. Profesor Tadeusz Miękisz / Adam Fastnacht. O uprawie przyjaźni / Marian Pankowski. Kopiec Adama Mickiewicz : [w.] / Edmund Słuszkiewicz. Chór i orkiestra gimnazjalna w najwcześniejszych latach / Bronisław Filipczak. Moje lata w Gimnazjum: 1897-1905 : (Wyjątek z pamiętnika) / Stanisław Rymar. Wspomnienia z lat 1901-1908 / Jan Świerzowicz. Tradycje powstania styczniowego : (Wspomnienia z lat chłopięcych w Sanoku) / Karol Zaleski. Korpusy wakacyjne / Edmund Słuszkiewicz. Przed półwieczem : (Wspomnienia i refleksje) / Jan Ciałowicz. “Kółko Przyrodników” przy Czytelni gimnazjalnej w Sanoku w latach 1909/1913 / Roman Ślączka. Drogą Andrzeja Radka / Józef Stachowicz. Żyto kwitnie , Czy pamiętasz? [w.] / Janusz Ostrowski. Do mojej szkoły : [w.] / Jan Ziemiański. Należy wskrzesić dawne tradycje… / Stanisław Ochęduszko. Pożegnanie / Stanisław Lechowicz. Wspomnienia przyrodnika (1915-1922) / Walerian Bętkowski. Wspomnienia z lat szkolnych 1915-1922 / Maria Myćka-Krilowa. “Panny” i “Jaskółka” : Kartka z dziejów Gimnazjum Męskiego w Sanoku w latach 1918-1923) / Stefania Skwarczyńska. Mistrz tańców Witkaj / Tadeusz Chmielewski. Arbiter ellegantiarum / Tadeusz Chmielewski. Ze wspomnień polonisty / Władysław Dajewski. Przyczynek do historii Muzeum w Sanoku / Stefan Stefański. Wojna i okupacja niemiecka w świetle pamiętników uczniowskich / Jan Świerzowicz. Z generałem Bronisławem Prugarem w Szwajcarii / Adam Vetulani. Pierwsze lata powojenne w szkole / Jerzy Pankiewicz. Wakacje w Polsce Ludowej / Józef Penar. Głos najmłodszego absolwenta / Janusz Stachowicz. Wzloty i psoty / Józef Stachowicz. Studenckie figle / Tadeusz Chmielewski. “Psie” figle : (Wspomnienia z lat gimnazjalnych) / Stanisław Lechowicz)

1960

Dwa dni w mieście naszej młodości : Sprawozdanie ze Zjazdy Koleżeńskiego Wychowanków Gimnazjum Męskiego w Sanoku w 70-lecie Pierwszej Matury w roku 1958 / [przygot.] Zofia Bandurkówna [i in.]. – Warszawa, 1960. – 159, [1] s., [66] s. tabl.: fot.; 24 cm
(Zawiera : “I ja tam byłem / Andrzej Tarnawski. Diariusz Zjazdu / Józef Stachowicz. Życzenia dla uczestników Zjazdu. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Apel poległych / Józef Stachowicz. Zebranie klasowe / Michał Urbanek. Przemówienie na zebraniu klasowym / Józef Serwański. Przemówienie / Jan Bezucha. [Przemówienie] / Jan świerzowicz. [Przemówienie] T.Tomasik. [Przemówienie] / Andrzej Tarnawski. Nasi profesorowie na Zjeździe / Józef Stachowicz. Pokłosie zjazdowe / Jan świerzowicz. Głosy i dogłosy o Zjeździe i “Księdze pamiątkowej” / Józef Stachowicz. Zaproszenie na Zjazd Koleżeński wysłano do następujących kolegów / przygot. Zofia Bandurka. Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sanockiej. Komitet w oczach karykaturzysty / il. Stanisław Kochanek. Zjazd w fotografii)

1976

Program działania Wydziału Oświaty i Wychowania na lata 1976-1980. – Sanok : Urząd Miejski, 1976. – 45, [7] k. ; 30 cm

1980

Księga pamiątkowa / red. Zofia Bandurka i in.. – Sanok : Komitet Organizacyjny 100-lecia Gimnazjum oraz I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, 1980. – 186 s. : il.; 25 cm
(Zawiera : Narodziny Komitetu / Zbigniew Dańczyszyn. Liceum w latach 1958-1980 r. / Wacław Drwięga. Z dziejów Sanoka i powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) / Jan Łuczyński , Edward Zając. Zarys dziejów Sanoka w latach 1944-1978 / Jan Łuczyński , Edward Zając. Odrodzenie do życia Gimnazjum po wojnie / Zofia Skołozdro. Mówi Sanok! / Andrzej Tarnawski. Pamięci prof. Dr. Juliana Krzyżanowskiego / Alicja Sawczak. Pamięci kolegów – przyjaciół i towarzyszy partyjnych / Tadeusz Chmielowski. Pamieci moich kolegów / Józef Penar. Pamieci prof. Dr Włodzimierza Musiała / Jan Bezucha. Kazimierz Bogacz (1926-1979) / Stanisław Węcławik. Franciszek Prochaska / Stefan Stefański. Józef Premik (1890-1963) / Stanisław Węcławik. Pierwsze światło elektryczne po wojnie : (wspomnienia…) / Gabriel Groch. Sanoczanie na Wybrzeżu / Gabriel Groch, Zbigniew Koziarz. Moje słowo prowincjonalne / Marian Pankowski. Pierwsze wielkie wychowanków spotkanie : (Realia i impresje) / Stanisław Węcławik. “Między dawnymi, a młodymi laty” : (Fragmenty wspomnień ze Zjazdu w r. 1958) / Witalis Andrzej Władyka. Sanocki doktor Judym / Andrzej Tarnawski. Klasa II + III I prof. Alons Szczurkowski / Adolf Liwacz. Spotkanie z ministrem oświaty i wychowania Jerzym Kuberskim / Agata ściborowicz. Sztubackie życie / Władysław Sadowski. Kiedyśmy się, pierzyli…” / Andrzej Tarnawski. Poważnie i nieco łagodniej / Stanisław Lechowicz )

1984

Sprawozdanie ze Zjazdu Koleżeńskiego z okazji 100 [stu]-lecia Gimnazjum oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku / red. współaut. Zofia Bandurka. – Sanok : I Liceum Ogólnokształcące, 1984. – 68, [3] s., [24] s.tabl.: fot., portr ; 24 cm
(Zawiera: Przygotowanie Zjazdu 22.V.1978-29.V.1980 r. / Zbigniew Dańczyszyn. Zjazd : (30, 31 maja i 1 czerwca 1980 r.) / Zbigniew Dańczyszyn. U progu nowego stulecia / Tomasz Blecharczyk)

1986

Raport o sytuacji i potrzebach młodzieży szkolnej w Sanoku. – Sanok : Komisja ds. Kontaktów Społecznych Rady Miejskiej PRON, 1986. – 22 s.

1992

SZELC, Jan
Między pracą a przygodą . Pasje : wspomnienia nauczyciela / Jan Szelc. – Sanok : nakł. autora, 1992. – 69, [3] s. : fot. ; 21 cm

1993

SZELC, Jan
Między pracą a przygodą. Pasje : Wspomnienia nauczyciela / Jan Szelc. – [Wyd. 2 rozszerz.]. – Sanok : Wydaw. Exodus, 1993. – 165 s. : fot.

1994

STACHOWICZ, Józef
Miniony czas : wspomnienia nauczyciela / Józef Stachowicz ; [red. tekstu] Adam Roliński. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1994. – 256, [3] s., [9] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 83-901827-1-8

1995

Księga pamiątkowa Szkół Ekonomicznych w Sanoku 1925-1995 : Od handlówki do ekonomika 1925-1995 / [zespół aut. Marek Boczar i in. ; red. wyd. Wojciech Sołtys]. – Sanok : Komitet Obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły i Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych, 1995. – 375, [2] s., [34] s. tabl. : faks., fot., portr., rys. ; 22 cm. – ISBN 83-903469-0-7
(Zawiera: Drodzy Absolwenci / Janina Sadowska. Koleżanki i koledzy / Mieczysław Kozimor. Dwuletnia Szkoła Handlowa. Gimnazjum Kupieckie (1925-1939) / Wojciech Sołtys. Polska Szkoła Handlowa 1941-1944 / Wojciech Sołtys. Dzieje Szkoły w zarysie 1945-1995 / Alicja Wolwowicz. Graficzne przedstawienie zmian zachodzących w strukturze młodzieży szkolnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat / Halina Osenkowska. Życie Szkoły na dziesięć miesięcy podzielone / Janina Odyniec. Praca szkolnych kół zainteresowań / Bożena Rząsa, Stanisław Rząsa. Ćwiczenia cielesne, gimnastyka, wychowanie fizyczne i sport w latach 1925-1995 / Jerzy Lisowski. Działalność organizacji młodzieżowych / Halina Osenkowska. Biblioteka szkolna i jej czytelnicy / Irena Olech. Od trzech budynków do jednego, czyli o szkolnym internacie / Teresa Żrebiec. Rodzice Szkole / Ewa Iwaniuk. Praca związkowa / Alicja Wolwowicz. O nas i o Szkole. Historia “Gazety Szkolnej” / Urszula Małek. Sylwetki nauczycieli z długoletnim stażem. Od ucznia do dyrektora / Ryszard Borowiec. Wspomnienia druha drużynowego / Jan Drwięga. Wspomnienia szkolne / Jan Grzebień. Wspomnienia tamtych dni / Zyta Kędzior. Wykrycie donosiciela do Gestapo / Tadeusz Małek. Wspomnienia z dnia świętego Mikołaja obchodzonego w Polskiej Szkole Handlowej w Sanoku w grudniu 1943 / Tadeusz Małek. Spis Dyrektorów Szkoły. Spis Grona Pedagogicznego. Spis Absolwentów)

RAFALSKA, Kazimiera
Wspomnienia polskiej nauczycielki z lat 1939-1948 / Kazimiera Rafalska ; [red. wyd.] Jerzy F. Adamski. – Brzozów ; Sanok [i in.] : Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta, 1995. – 258, [2] s. : il., portr., rys.; 21 cm. – ISBN 83-86801-7

1996

Echo Zjazdu : sprawozdanie i wspomnienia z Jubileuszu 70-lecia Szkół Ekonomicznych w Sanoku. – Sanok : [Zespół Szkół Ekonomicznych], 1996. – 118, [2] s., [16] s. tabl. : fot. ; 22 cm. – ISBN 83-9043699-0-8
(Zawiera: Drodzy Absolwenci! / Janina Sadowska. Zjazd Warto podjąć ten trud?. Listy, telegramy, podziękowania. Wdzięczność i pamięć. Wspomnienie o pani Ali / Wojciech Sołtys. Pani Andzia / Ryszard Borowiec. Patriota i przyjaciel szkoły / Krystyna Grzebień. Jego życie to szkolna i sportowa przygoda. Słów kilka o profesorze / Piotr Mazur. Podziękowania. Sprawozdanie z działalności finansowej. Uzupełnienie księgi pamiątkowej)

GAGATKO, Jacek
Szkoła Muzyczna w Sanoku / Jacek Gagatko. – Sanok : Państw. Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wandy Kossakowskiej, 1996. – 92 s. : il., 1 wykr. ; 21 cm

OBERC, Maria
Regionalizm w nauczaniu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sanoku : (interpretacje, pomysły, sugestie) / red. Maria Oberc, Kazimiera Stefańska; aut. Halina Czyżydło [i in.]. – Sanok : Szkoła Podstawowa Nr 1, 1996. – 201, [6] s. : faks., fot., mapy, 1 portr. ; 21 cm

1997

DYDEK, Stanisław
Zespół Szkół Mechanicznych w Sanoku 1946-1996 / Stanisław Dydek ; [rys. Zbigniew Osenkowski] ; Zespół Szkół Mechanicznych im. Grzegorza z Sanoka . – Brzozów : Edytor, 1997. – 335, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 87450-00-6

1998

PELCZAR, Roman
Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.) / Roman Pelczar. – Warszawa : ASPRA-JR, 1998. – 224, [1] s. : mapa ; 21 cm. – ISBN 83-908937-0-3

PELCZAR, Roman
Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.) / Roman Pelczar. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej , 1998. – 304, [1] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 273-291. – ISBN 83-87288-72-1

2001

Informator dla Kandydatów na Studia : rok akademicki … / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. – 21 cm

2003

Instytut Pielęgniarstwa : informator / [aut.] Kazimierz Pasternak [i in.]. – Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, 2003. – 27, [1] s. ; 20 cm

Zeszyty Naukowe PWSZ / red. Tomasz Chomiszczak, Robert Lipelt; [aut.] Piotr Uruski [i in.]. – Sanok : Seria Wydaw. PWSZ, 2003. – 213 s. ; 25 cm. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku ; nr 1)
(Zawiera: Przedmowa / Halina Mieczkowska. Posłannictwo Rusi w “Homilii paschalnej w Prawie i Łasce” Metropolity Iłariona / Piotr Uruski. Młynarstwo na ziemi sanockiej w pierwszej połowie XVII wieku w świetle rejestrów poborowych / Robert Lipelt. Przełamywanie rosyjskich umocnień na odcinku lesko-sanockim “Linii Mołotowa” przez oddziały Armii Słowackiej w operacji Fall “Barbarossa” latem 1941 r. w świetle dokumentów i relacji / Andrzej Olejko. Wspólnota europejska – historia i współczesność / Marek Paluch. Czytelnik pod strzechami Paryża : uwagi o kondycji powieści francuskiej na przełomie wieków / Tomasz Chomiszczak. Pejzaż mityczny Janusza Szubera / Jacek Mączka. Strategia wykorzystania nowomowy u Pavla Vilikowskiego (na przykładzie utworu “Slovensky Casanova) / Tomasz Wicik. “Wysoko cenię w Panu rosyjskiego pisarza… ” Aleksander Ertel i Antoni Czechow w świetle materiałów epistolograficznych / Henryk Grzyś. Pogranicze polsko – słowackie : (sytuacja językowa na Podhalu, Spiszu i Orawie) / Franciszek Sowa. Polskie badania słowacystyczne w zakresie językoznawstwa : (część 1 – początki i I poł. XX w.) / Halina Mieczkowska. Katechizm łaciński dla prawosławnych z 1585 roku : (uwagi o języku zabytku) / Adam Fałkowski. Wiersze / Roman Obuchow)

2005

Czas zatrzymany : 125 lat Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii i I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty Andrzej Romaniak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne : Stow. Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, 2005. – [12] s.: il. ; 20 cm

Księga pamiątkowa : 125 lat Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii – I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku : [1880 – 2005] / red. Małgorzata Szybiak. – [Sanok] : Stowarzyszenie Absolw. i Sympatyków I LO, 2005. – 346,[3] s.: faks., fot.(w tym kolor.), portr.; 30 cm. – ISBN 83-922492-0-8

ZAGADNIENIA OGÓLNE KULTURY

1976

KOSZELA, Bogumiła
50 [pięćdziesiąt] lat Zakładowego Domu Kultury ; 30 [trzydzieści] lat Orkiestry Dętej ; 30 [trzydzieści] lat Klubu Sportowego “Stal” Sanockiej Fabryki Autobusów “Autosan” / [teksty i oprac. red.] Bogumiła Koszela, Wiesław Koszela, Marian Struś. – Rzeszów : KAW, 1976. – 64 s. : il. kolor., fot., portr. ; 17 x 25 cm

1992

III [Trzecie] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : 4-10 października 1992 / [oprac.] Stefan Olbert [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1992. – 25, [7] s. : fot. ; 30 cm

III [Trzecie] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : materiały z sesji naukowej : Sanok 7-9 października 1992 / [aut.] Janusz Zathey [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1992. – 147, [2] s. : il., faks., nuty ; 20 cm

1993

IV [Czwarte] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : festiwal muzyki operowej 18-24 października 1993, Sanok / [oprac. Stefan Olbert]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1993. – 47, [1] s. : fot. ; 30 cm

1994

V [Piąte] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : 9-16 października 1994 / [oprac.] Stefan Olbert [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury , 1994. – 112, [2] s. : fot., portr. ; 30 cm

1995

VI [Szóste] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura, 8-14 października 1995 / [aut.] Stefan Olbert [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury , 1995. – 115 s. : faks., portr. ; 30 cm

1996

OBERC, Franciszek
Sanok 1980-1995. T. 1 : kalendarium / Franciszek Oberc. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Sanok : nakł. autora, 1996. – 69 s. ; 21 cm

VII [Siódme] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : 13-19 października 1996. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1996. – 69 s. : fot. ; portr. ; 20 cm

1997

VIII [Ósmy] Festiwal im. Adama Didura : 12-19 października 1997. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1997. – 49 s. : fot. ; 20 x 20 cm

1998

OBERC, Franciszek
Sanok 1980-1995. T. 2, Instytucje Cz. 2, Instytucje kultury / Franciszek Oberc. – Sanok : nakł. autora, 1998. – 144 s. : rys. ; 21 cm

1999

XII [dwunaste] Międzynarodowe Spotkania Gitarowe Sanok’99 = The 12-th International Meeting of Guitarists Sanok’99. – Sanok: [b.w.] 1999. – 32 s. : fot., portr. ; 30 cm

IX [dziewiąty] Festiwal im. Adama Didura : 8-15 października 1999 / [wstęp] Waldemar Szybiak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury , 1999. – 42 s. : fot., portr. ; 30 cm

OBERC, Franciszek
Sanok : instytucje kultury / Franciszek Oberc; [red.] Leszek Puchała. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1999. – 134 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-3-3

2000

IV [Czwarte] Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe : Sanok 2000 : pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Miasta / Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku [i in.]. – Sanok : [b. w.], 2000. – 24 s. ; 21 cm

X [dziesiąty] Festiwal im. Adama Didura : 30 września – 8 października 2000, Sanok / [Biuro Organizacyjne Festiwalu Waldemar Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2000. – 79 s. : fot. (gł. kolor.), portr. ; 30 cm

2001

XI [jedenasty] Festiwal im. Adama Didura : 7 – 14 października 2001, Sanok / [Biuro Organizacyjne Festiwalu Waldemaer Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2001. – [60] s. : il. kolor., fot. (gł. kolor.), portr.; 30 cm. – ISBN 83-905304-1-4

2002

XII [dwunasty] Festiwal im. Adama Didura : 6 – 13 października 2002, Sanok / [Biuro Organizacyjne Waldemaer Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2002. – [46] s. : il. kolor., fot. (gł. kolor.), portr.; 30 cm. – ISBN 83-905304-2-2

V [piąte] Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe : Sanok 2002 : pod patronatem Ministerstwa Kulrury – Departamentu Edukacji Kulturalnej oraz Rady Miasta. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2002. – 18, [2] s. ; 21 cm

Orkiestra Jednej Góry – Matragona : jubileusz / oprac. Maciej Harna, Tomasz Gawlewicz ; aut. zdjęć Zygmunt Nater [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury , [2002]. – [28] s. : fot. kolor., portr.; 21 cm.

2003

SZYBIAK, Waldemar
XIII [Trzynasty] Festiwal im. Adama Didura / Waldemar Szybiak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2003. – 29 s. : 1 il. kolor., fot. kolor., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-905304-3-0

2004

XIV [Czternasty] Festiwal im. Adama Didura, Sanok 3-10 października 2004 / [Biuro organizacyjne Waldemar Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2004. – 46 s. : il. kolor., fot. kolor., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-905304-6-5

2005

15. [Piętnasty] Festiwal im. Adama Didura, Sanocki Dom Kultury 9-16 października 2005 / [Biuro organizacyjne Waldemar Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2005. – [62] s. : il. kolor., fot. kolor., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-905304-7-3

 

TOWARZYSTWA REGIONALNE

1958

WOŁEK-WACŁAWSKI, Antoni
Katolicki Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w Sanoku : monografia / Antoni Wołek-Wacławski. – Człuchów, 1958. – 159 s.

1992

20 [dwadzieścia] lat działalności koła w Sanoku. – Sanok : Koło PTN im. R. Mękickiego, 1992. – [28] s. : fot., portr. ; 21 cm

1999

JAROSZ, Marian
Rodowód Sanockiej Organizacji Kombatanckiej i jej działalność w latach 1945-1997 / Marian Jarosz. – Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej , 1999. – 211, [4] s., [24] s. tabl. kolor. : faks., fot. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-903522-1-4

2004

ZAJĄC, Edward
100 [sto] lat Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka : 1904-2004 / Edward Zając; [red.] Leszek Puchała. – Sanok : Towarzysto Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, 2004. – 82,[1] s., [10] k. tabl. (w tym kolor.) : faks., fot., portr.; 21 cm. – ISBN 83-903238-2-6
Rec. : (cz) //Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 48, s.4

 

Muzealnictwo. Izby pamięci. Zbiory

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO

1964

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 1 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Ksawery Piwocki, Aleksander Rybicki. – Sanok : MBL, 1964. – 10, [2] s. : fot. ; 29 cm. – (Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 1)
(Zawiera: Od redakcji. Parki etnograficzne i muzea pod otwartym niebem / Ksawery Piwocki. Początki istnienia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Statut Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Komunikaty)

1965

Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 2 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Aleksander Rybicki [i in.]. – Sanok : MBL, 1965. – 28, [3] s. : faks., fot. ; 30 cm. – (Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 2)
(Zawiera: Organizacja pracowni konserwatorskiej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Niektóre problemy zabytkowego drewna budowlanego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Kurpik. Konserwacja cerkwi w Uluczu / Michał Czajnik, Wojciech Kurpik. Polichromia cerkwi w Uluczu / Ewa Dwornik-Gutowska. Przeniesienie malowideł ściennych w cerkwi drewnianej w Uluczu z zastosowaniem tzw. “suchego montażu” (1962-1964) / Hanna Markowska. Sprawozdanie z pracy MBL w roku 1964 / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z seminarium poświęconego inwentaryzacji i konserwacji zabytkowego drewna budowlanego, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w dniach 6-9 czerwca 1965r. / Teresa Ambrożewicz. Wykopaliska na Górze Cerkiewnej w Uluczu. Barokowe organy z kościoła w święcanach / Leszek Smoczkiewicz)

1966

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 3 / [red.] Adam Fastnacht; [aut.] Aleksander Rybicki [i in.]. – Sanok : MBL, 1966. – 63, [1], 16, [1] s. : fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. Wstęp ; O problemach organizacji muzeów pod otwartym niebem na przykładzie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Aleksander Rybicki. Problemy kompozycji krajobrazu parku etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Stanisław Szczęk. Czynniki biologiczne powodujące rozkład i niszczenie obiektów zabytkowych oraz środki i metody zabezpieczenia, odgrzybiania i zwalczania owadów / Michał Czajnik. Utwardzanie zniszczonego drewna przy pomocy żywic syntetycznych. Wykonywanie plomb trocinowo-żywicznych / Wojciech Kurpik. Inwentaryzacje skrócone budownictwa ludowego, zasady wykonywania i kontroli oraz ich znaczenie dla celów naukowych (na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) / Leszek Smoczkiewicz. Metody wykonywania szczegółowych inwentaryzacji pomiarowych obiektów przeznaczonych do przeniesienia / Wojciech Jankowski. Metody i organizacja prac przy przenoszeniu obiektów zabytkowych budownictwa ludowego – na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Leszek Smoczkiewicz. Dyskusja. [Streszcz. w jęz. ros. i niem.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 4 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1966. – 82 s. : fot., rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 4)
(Zawiera: Uwagi nad planem budynku mieszkalnego w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. Dawne ubiory mieszczan w południowo-wschodniej części woj. rzeszowskiego / Roman Reinfuss. Intrasjowany stół z Jaślisk / Jadwiga Malinowska. Wpływ zajęć pozarolniczych na przemiany kulturowe wsi Beskidu Niskiego / Maria Brylak. O upustach krwi i narzędziach do tego celu używanych współcześnie przez ludność w pow. brzozowskim, sanockim, jasielskim i krośnieńskim / Anna Kisielewska. Sposoby uśmierzania bólu zębów oraz technika ich usuwania stosowana przez ludność w powiatach : jasielskim, krośnieńskim, brzozowskim i sanockim / Anna Kisielewska. Pieśni sobótkowe u Łemków / Janusz Mroczek. Problematyka etnograficznych badań terenowych w Bieszczadach, prowadzonych przez Zakład Etnografii Polski IHKM PAN w Warszawie, w latach 1960-1965 / Maria Biernacka. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w roku 1965 / Anna Kisielewska. Stacjonarne obozy etnograficzne organizowane w 1965 r. / Teresa Ambrożewicz. Otwarcie części ekspozycji Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Aleksander Rybicki. Sprawozdanie z akcji zabezpieczenia ikon przeprowadzonej w roku 1965 przez Pracownie Konserwatorską MBL w Sanoku, w zbiorach Muzeum Ziemii Przemyskiej w Przemyślu i w Wojewódzkiej Składnicy w Łańcucie / Beatrysa Hirszenberg. Odkrycie malowideł ściennych w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Wojciech Kurpik. Konserwacja XV-wiecznej ikony “Archanioł Michał” z cerkwi w Nagórzanach pow. Sanok / Wanda Szulc. Wystawy organizowane przez MBL w roku 1966 / Anna Kisielewska. Zabytki kultury żydowskiej w Muzeum Budownictwa Ludowego / Jadwiga Malinowska. XIII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyjskich / Beatrysa Hirszenberg. Od Redekcji)

Muzeum Budownictwa Ludowego : informator – składanka / tekst Anna Kisielewska, Teresa Ambrożewicz ; fot. Władysław Szulc. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1966. – [12] s.

1967

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 5 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Anna Marciniak [i in.]. – Sanok : MBL, 1967. – 50, [1], 12 s. : il., faks., fot., mapy, pl., 1 portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 5)
(Zawiera: Materiały etnograficzne z Ziemi Sanockiej w spuściźnie naukowej prof. Wiktora Schramma (1885-1958) w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu / Anna Marciniak. Dom z wyżka w Korczynie, pow. Krosno / Stanisław Szczęk. Zagadnienia chałupy z wyżką w ludowym budownictwie Małopolski / Zofia Cieśla-Reinfussowa. Urządzenie wnętrza mieszkalnego chałupy bojkowskiej w dorzeczu Sanu i Solinki w latach 1914-1965 / Teresa Ambrożewicz. Ośrodek olejarski w Baryczy / Henryk Olszański. Badania archeologiczno-architektoniczne przy cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Antoni Kunysz. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1966 r. / Jadwiga Malinowska. Penetracje terenowe budownictwa ludowego zachodniej Łemkowszczyzny – kwiecień 1966r. / Leszek Smoczkiewicz. Pobyt pracowników MBL w Rumunii / Anna Kisielewska. Nowy obiekt na terenie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Henryk Olszański. Sympozjum poświęcone ikonom w Muzeum Historycznym w Sanoku / Janina Lewandowska. Otwarcie Muzeum w Brzozowie / Halina Sawicka. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1967. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 6 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Edmund Słuszkiewicz [i in.]. – Sanok : MBL, 1967. – 50, [2], 10, [1] s. : il., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 6)
(Zawiera: Stanisław Fischer : (materiały do biografii) / Edmund Słuszkiewicz. Wyjazdy Łemków nadosławskich na roboty zarobkowe do Ameryki / Stanisław Fischer. Okres świąt Godnich na terenie powiatu brzozowskiego / Maria Brylak, Anna Kisielewska. Ubiór codzienny i świąteczny noszony przez mieszkańców wsi Bajdy pow. Krosno z końcem XIX i na początku XX wieku / Stanisław Witkoś. Dwie ikony Sądu Ostatecznego w zbiorach Sanockich : ze studiów nad ikonografią / Janina Kłosińska. Konserwacja intarsjowanego stołu z Jaślisk / Wojciech Kurpik. Krywulki w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka. Specjalistyczna konferencja poświęcona nowoczesnym metodom konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych / Anna Kisielewska. Dni folkloru Pogórza Dynowskiego / Anna Kisielewska. Penetracyjne badania etnograficzne na terenie powiatu leskiego / Maria Brylak. Wizyta gości węgierskich w MBL / Henryk Olszański. Muzeum w Bardiowie / Jadwiga Malinowska. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1967. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

1968

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 7 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Leszek Smoczkiewicz [i in.]. – Sanok : MBL, 1968. – 56, 11 s. : faks., fot., pl., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 7)
(Zawiera: Budownictwo Łemków zachodnich : (analiza konstrukcji wybranych obiektów) / Leszek Smoczkiewicz. Zwyczaje i obrzędy weselne Łemków / Izabella Skowronek. Dawne zwyczaje mieszczaństwa brzozowskiego / Józef Rogowski. Adolf Milczanowski – współczesny rzeźbiarz ludowy / Jadwiga Malinowska. Polichromia cerkwi z Grąziowej / Ewa Dwornik-Gutowska. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. Kurna chałupa z Bereźnicy Wyżnej w pow. leskim / Bogusław Martynowicz. Konkurs na malowankę, wieniec dożynkowy i sztuczne kwiaty / Anna Kisielewska. Wyjazd pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego do Jugosławii / Teresa Ambrożewicz. Parki etnograficzne na terenie Jugosławii / Anna Kisielewska. Dalsze prace nad odkryciem malowideł ściennych i napisów w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej / Wojciech Kurpik. Sygnowany ikonostas szkoły rybotyckiej / Wojciech Kurpik. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 8 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Michał Czajnik. – Sanok : MBL, 1968. – 57, [2], 10, [1] s. : 1 fot., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 8)
(Zawiera: Od redakcji. Badania nad zastosowaniem żywic syntetycznych do zabezpieczenia drewna przed rozkładem powodowanym przez grzyby / Michał Czajnik. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1968. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

1969

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 9 / [red.] Maria Brylak [i in.]; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1969. – 59, [3] s. : fot., mapy, portr., rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 9)
(Zawiera: Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. Losy chłopskiego dziecka : (fragmenty pamiętnika) / Władysław Kobiela. Obrazki z życia religijnego Łemków nadosławskich na przełomie XIX i XX w. : (fragmenty pamiętnika) / Stanisław Fischer. O projekcie zorganizowania muzeum wsi pomorskiej na wyspie Bielawie / Feliks Ptaszyński. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1967/68 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Ryszard Brykowski, Anna Kisielewska. Udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w II Ogólnopolskiej Konferencji Etnograficznej, (Rzeszów-Łańcut, 19-21 luty 1968) / Maria Brylak. Wystawa ikon w Rzeszowie / Jadwiga Malinowska. Suszarnia nasion w Dąbrówce powiat łańcucki / Jan Chałupski)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 10 : [Ogólnopolska Konferencja Muzealna, Sanok 25-27 IX 1969] / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Mieczysław Ptaśnik [i in.]. – Sanok : MBL, 1969. – 90, [1], 15, [1] s. : faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 10)
(Zawiera: Wstęp / RED. Rozwój i osiągnięcia muzeów budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL : (skrót referatu) / Mieczysław Ptaśnik. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL / Ignacy Tłoczek. Cele i osiągnięcia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1958-1969 / Stefan Stefański. Stan i propozycje ochrony budownictwa ludowego w województwie katowickim / Adam Kudła. Opolski Park Etnograficzny / Józef Kowalewski. Aktualne problemy organizacji parków etnograficznych Ziemi Krakowskiej / Hanna Pieńkowska. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w województwie rzeszowskim w XXV-leciu PRL / Inga Sapetowa. Badania nad kulturą ludowa w XXV-leciu Polski Ludowej / Roman Reinfuss. Plan zabudowy Parku Etnograficznego w Sanoku / Halina Wesołowska Konopczyna. Problem zagospodarowania wnętrz obiektów na terenie Parku Etnograficznego MBL / Maria Brylak. Osiągnięcia w zakresie konserwacji drewna w Polsce Ludowej / Michał Czajnik. Dyskusja / Stanisław Brzostowski, Ryszard Brykowski. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1969. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

1970

KISIELEWSKA, Anna
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : informator / [tekst] Anna Kisielewska; [oprac. graf.] Henryk Kuzianik. – Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, [1970]. – 36 s., tabl. : il. ; 17 cm

MALINOWSKA, Jadwiga
Zbiory sztuki : Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / tekst Jadwiga Malinowska ; fot. Władysław Szulc. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1970. – 30 s., [25] s. : il. ; 21 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 11 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1970. – 64, 10, [1] s. : il., fot., mapy, nuty, rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 11)
(Zawiera: Stan i problematyka badań nad historią ludowego budownictwa przemysłowego południowej Rzeszowzczyzny / Henryk Olszański. Pieśni weselne Łemków po północnej stronie Karpat / Janusz Mroczek. Obrzędy pogrzebowe we wsi Bajdy w pow. krośnieńskim / Stanisław Witkoś. Widokówki powiatu sanockiego z lat 1900-1944 i próba ich bibliografii / Adam Fastanacht. Sprawozdanie z posiedzenia Dyrekcji ZMiOZ i ZZG “Inco” / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury powiatu ustrzyckiego / Ryszard Brykowski. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL w 1969 r. / Henryk Olszański. Udział MBL w akcji ratowania zabytków Florencji / Halina Piasecka. Dalsze prace przy ikonostasie z Czerteża / Andrzej Szczepkowski. Wstępne wyniki badań archeologicznych osady z późnego okresu rzymskiego / Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda. Ikony w Polsce – opisy dokumentacyjne / oprac. Beata Hirszenberg. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 12 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Ignacy Tłoczek [i in.]. – Sanok : MBL, 1970. – 64, 11, [1] s. : il., faks., fot., pl., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 12)
(Zawiera: Zabudowa bojkowskiej zagrody / Ignacy Tłoczek. Stodoła plebańska z Nozdrzca, pow. Brzozów : (zarys historii i konstrukcja obiektu) / Leszek Smoczkiewicz. Płanetnik Wojciech Rachwał z Przysietnicy : (próba analizy reliktu kulturowego) / Anna Kisielewska. Walka z pożarami w Dynowie od XVI do początku XX w. / Bronisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1969 / Halina Piasecka. Udział MBL w Ogólnopolskim Konkursie Turystycznym “Szlakami Polski Ludowej” / Anna Kisielewska. Ikona wielopostaciowa czteropolowa / Beatrysa Hiszenberg. Ikona Matka Boska z Dzieciątkiem / oprac. Beatrysa Hiszenberg. Najstarszy typ carskich wrót w zbiorach MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. ros.i ang.])

PYTLIŃSKA-SPISS, Anna
Przegląd wybranej literatury z zakresu muzealnictwa skansenowskiego / Anna Pytlińska-Spiss. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1970. – 34 s. ; 24 cm

STEFAŃSKI, Stefan
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : informator – składanka / Stefan Stefański ; fot. Władysław Szulc. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1970. – [6] s.

1971

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 13 / [aut.] Antoni Kunysz [i in.]. – Sanok : MBL, 1971. – 59, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 13)
(Zawiera: Relikty budownictwa drewnianego odkryte w czasie badań archeologicznych w województwie rzeszowskim w latach 1958-1970 / Antoni Kunysz. Problem skansenu małomiasteczkowego / Leszek Dzięgiel. Urządzenie wnętrza mieszkalnego na Łemkowszczyźnie w XIX i XX wieku / Elżbieta Kępa. Grzebieniarze i fajczarze brzozowscy / Józef Rogowski. Inwentaryzacje szczegółowe zbytków architektury ludowej w archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin. Ogólnopolska Konferencja Muzeów i Parków Etnograficznych (Opole 22-24 września 1971 r.) / Józef Kowalewski. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w roku 1970 / Halina Piasecka. Analiza ważniejszych prac oświatowych MBL w roku 1970 – kontakty z publicznością / Stefan Stefański. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku za lata 1969-1970 / Artur Bata. 500-lecie miasta Leska / Adam Fastanacht. Dwa konkursy dynowskie na plastykę obrzędową / Anna Kisielewska )

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 14 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]. – Sanok : MBL, 1971. – 67, [1], 11 [1] s. : il., faks., fot., pl., , rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 14)
(Zawiera: Kultura ludowa Beskidu Niskiego i przyległego Pogórza / Roman Reinfuss. Przyrządzanie farb i technika malowania zrębów na wschodniej Łemkowszczyźnie /Anna Kisielewska. Karpackie budownictwo ludowe w Pasterskim Muzeum w Rożnowie pod Radhosztem i rezerwacie miejskim w Sztrambergu / Josef Vareka, tł. z jęz słow. Danuta Abrachamowicz. Magia i przesądy bartne (w oparciu o “Bartnika Postępowego” i “Pasiecznika Wzorowego”) / Stanisław Witkoś. Warsztat malarstwa ikonowego drugiej ćwierci XV wieku / Romuald Biskupski. Wytyczne w sprawie prac rekonstrukcyjno-projektowych przy północnej i zachodniej elewacji kościoła w Haczowie / Ryszard Brykowski. Nowe obiekty na terenie Parku Etnograficznego MBL / Henryk Olszański. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Turystyki WRN w Rzeszowie na sesji wyjazdowej w Sanoku / Halina Piasecka. Otwarcie Muzeum w Jaśle / Stefan Stefański. Otwarcie Izby Pamiątek w Moderówce / Anna Kisielewska. Udział Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w budowie pomnika w Bykowcach / Artur Bata. Wyjazd pracowników MBL do Bułgarii / Halina Piasecka. [Streszcz w jęz. ros. i ang.])

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : informator / tekst Anna Kisielewska, oprac. graficzne H. Kuzianik. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1971. – 100 s. : il.

1972

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 15 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Anna Marciniak [i in.]. – Sanok : MBL, 1972. – 80, [1], 11, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl., portr., rys. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 15)
(Zawiera: Chłopi olchowscy i ich gospodarka w świetle materiałów zebranych przez prof. Wiktora Schramma / Anna Marciniak. Produkcja i handel dziegciem we wsi Bielanka, pow. Gorlice / Celestyn Wrębiak. Problemy organizacji parku etnograficznego w Kolbuszowej / Krzysztof Ruszel. Działalność artystyczno-malarska i muzealna Leona Getza ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Sanockiej / Bronisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1971 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora zabytków w Sanoku za rok 1971 / Artur Bata. Z badań folkloru muzycznego we wsiach powiatu leskiego / Anna Szałaśna. Nowa placówka muzealna w Lesku / Artur Bata. Zestaw naczyń przeznaczonych do wyposażenia karczmy w zbiorach MBL / Maria Kraftówna. Klocek drzeworytniczy z Głębokiego / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ros. i ang.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 16 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Halina Piasecka [i in.]. – Sanok : MBL, 1972. – 58, [1] s. : il., fot. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 16)
(Zawiera: Pracownia Konserwatorska Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka, Stefan Stefański. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Uzupełnianie drewnianych podobrazi i elementów rzeźbiarskich w Pracowni Konserwatorskiej MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Pierwotne ikonostasy w drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu / Włodzimierz Jarema. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Problemy konserwatorskie i chronologia polichromii kościoła w Haczowie / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Niektóre zagadnienia ratowania zabytków martyrologicznych na przykładzie konserwacji wrót Rotundy w Zamościu / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Technika bizmutowa / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Dekoracja metaliczna obrazu ludowego Matka Boska Pacławska z Lutowisk / Andrzej Szczepkowski. Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej architekturze w powiatach leskim i sanockim prowadzone w 1972 r. / Artur Bata. Konserwacja i montaż ikonostasu w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. Ikona Matka Boska Hodigitria w otoczeniu proroków, Ikona Matka Boska Arabijska, Ikona Matka Boska Tychwińska / Janina Kłosińska. Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1972)

1973

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 17-18 / [red.] Anna Kisielewska; [aut.] Mieczysław Książek [i in.]. – Sanok : MBL, 1973. – 98, 14, 14 [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl., 1 portr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 17-18)
(Zawiera: Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1974. Układy urbanistyczne niektórych zabytkowych miasteczek w województwie rzeszowskim / Mieczysław Książek. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Projekt zagospodarowania zagrody na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej / Andrzej Karczmarzewski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Zagroda kmieca z pierwszej połowy XVII w. w Moszczenicy pow. Gorlice / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros]. Michał Mazurek – życie i twórczość / Jadwiga Malinowska. [Streszcz w jęz. ang. i ros]. Ze studiów nad melodiami łemkowskich pieśni pasterskich / Janusz Mroczek. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Od redakcji. Drewniany kościół w Bączalu Dolnym, pow. jasielski / Kazimierz Kuczman. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Drewniana cerkiew w Hyrowej, pow. krośnieński : (uwagi do prac konserwatorskich) / Ryszard Brykowski, Michał Czajnik. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Drewniana cerkiew w Ustianowej Górnej, pow. bieszczadzki / Ryszard Brykowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.]. Sprawozdania z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1972 / Halina Piasecka. Działalność Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku w 1972 r. / Artur Bata. Prace budowlane w Parku Etnograficznym MBL w latach 1971-72 / Henryk Olszański. Prace konserwatorskie związane z przygotowaniem ekspozycji malarstwa ikonowego w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz w jęz. ang. i ros.])

1974

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 19 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 102 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., rys., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 19)
(Zawiera: Zawartość rzeczowa numerów wydanych w latach 1964-1974. Od redakcji. Rozplanowanie chałup w rejonie przemyskim / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Budownictwo ludowe w dolinie rzeki Tyrawki / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros]. Wnętrze izby chłopskiej w okolicy Sanoka na początku XX wieku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Kościół w Gawłuszowicach / August Bocheński. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1973 r. / Teresa Czajkowska. Park Etnograficzny w Kolbuszowej / Stefan Lew. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Zastosowanie metalicznego, strąconego srebra w technikach pozłotniczych / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Ochrona przeciwogniowa elementów łatwopalnych / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Przyczynek do analizy związku niektórych czynników z rentownością chowu owiec w wielkotorowych gospodarstwach owczarskich w południowowschodniej Polsce / Antoni Jarosz). [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.])

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 20 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Henryk Olszański [i in.]. – Sanok : MBL, 1974. – 77, [1] s. : il., faks., fot., pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 20)
(Zawiera: Ekspozycja zachodniej części Pogórza w Sanockim Parku Etnograficznym / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Architektura i wyposażenie karczem oraz zajazdów w dorzeczu Sanu w XVIII wieku / Krzysztof Wolski. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dawna ilustrowana pocztówka / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Antymon – jego właściwości, przypuszczalne zastosowanie w dawnych technikach malarskich i metody identyfikacji / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1973-74 / Henryk Olszański. Parki etnograficzne w krajach europejskich / Jerzy Czajkowski)

1976

CZAJKOWSKI, Jerzy
Ethnographical park = Ethnographischer Park / [Muzeum of Folk Building at Sanok ; tekst Jerzy Czajkowski ; przeł. na ang. Maria Wałęga ; przeł. na niem. Helena Wolska]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza [RSW “Prasa-Książka-Ruch”], 1976. – 67, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm. – Tekst równol. ang. i niem.

CZAJKOWSKI, Jerzy
Parc Ethnographique [i.e. Ethnographique] = Etnograficeskij park / [Musęe de l’Architecture Populaire de Sanok ; tekst Jerzy Czajkowski ; przeł. na fr. Helena Wolska ; przeł. na ros. Tamara Urbańczyk]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW “Prasa-Książka-Ruch”], 1976. – 67, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm. – Oryg. w rpsie. – Tekst równol. fr. i ros.

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 21 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] J. Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 82, [2] s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 21)
(Zawiera: Międzynarodowa konferencja architektów w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. Społeczna i dydaktyczna rola muzeów na wolnym powietrzu / Roman Reinfuss. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy związane z projektowaniem i organizacją parków etnograficznych / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy rekonstrukcji w budowie parków etnograficznych / Henryk Olszański. [Streszcz w jęz. ang.]. Problemy konserwacji drewna zabytkowego / Wojciech Kurpik. [Streszcz w jęz. ang.]. Parki etnograficzne w Polsce / Stanisław Brzostowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Zbiory etnograficzne Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Maria Kraft. [Streszcz w jęz. ang.]. Możliwości zastosowania metalicznej miedzi, strąconej na drodze mokrej, w technikach pozłotniczych / Zbigniew Brochowicz. [Streszcz w jęz. ang.]. Przyczynek do poznania i organizacji wypasów stad owczych w południowo-wschodniej Polsce / Antoni Jarosz. [Streszcz w jęz. ang.]. Informacja o książkach)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 22 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1976. – 140, [2] s. : faks., fot., mapy, pl.. rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 22)
(Zawiera: Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie / Jerzy Czajkowski. Kierunki programowe w dziedzinie ochrony zabytkowego budownictwa drewnianego / Stanisław Brzostowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Problem kompozycji muzeum na wolnym powietrzu / Roman Reinfuss. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Z doświadczeń techniczno-konserwatorskich Parku Etnograficznego w Nowym Sączu / Zygmunt Lewczuk. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.] . Wielkopolski park etnograficzny nad jeziorem Lednickim : problematyka wybranych zagadnień / Andrzej Gólski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Drogi rozwoju Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Budownictwo wiejskie w Krakowskiem / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Budownictwo gospodarcze na Bojkowszczyźnie na przełomie XIX i XX w. / Archyp Danyluk. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Ubodzy – dziady – żebracy / Stanisław Witkoś. [Streszcz w jęz. ang., niem. i ros.]. Realizacja zadań w sanockim Parku Etnograficznym w 1975 roku / Henryk Olszański. Skansen w St.Fagans, w Walii / Barbara Polaczkowa)

Musee de l’Architecture populaire de Sanok = Musiej narodnogo stroitielstwa w Sanokie / tekst Jerzy Czajkowski ; tł. fr. Helrna Wolska, ros. Tamara Urbańczyk. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. – 67, [1] s.: il., rys. ; 19 cm

Museum of Folk Building at Sanok = Museum fur Volksbauwesen zu Sanok : przewodnik / tekst Jerzy Czajkowski ; tł. ang. Maria Wałęga, niem. Helena Wolska ; fot. Wladysław Szulc, rys. M. Horwat. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. – 68 s. : il., rys. ; 19 cm

OLSZAŃSKI, Henryk
Chłopskie wiatraki Pogórza / Henryk Olszański ; [red. Jerzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1976. – 35 s., il., mapa ; 16 cm

1977

CZAJKOWSKI, Jerzy
Budownictwo ludowe Podkarpacia / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów ; Sanok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977. – 145, [3] s. : 139 il. ; 18 cm. – Streszcz. w jęz. niem.

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 23 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1977. – 106 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., pl., wykr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 23)
(Zawiera: Tradycje otwartego ogniska w izbach wiejskich w południowej Polsce / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Inspiracje grafika malarstwa ikonowego XVII i I połowy XVIII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w 1976 r. / Henryk Olszański. Analiza stanu zachowania zabytkowego zespołu miejskiego w Skaryszewie oraz problemy jego rewaloryzacji / Michał Czajnik. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Nowoczesne metody zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna w budownictwie / Michał Czajnik. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Interpretacja siarczanu ołowiawego -PbSO4 w trakcie identyfikacji barwników organicznych w zabytkowych obiektach polichromowanych / Zbigniew Brochwicz. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Konserwacja Xv-wiecznej ikony św. Michała z Żochatynia / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Zagroda sitarska w Biłgoraju / Roman Sokal. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.]. Muzea na wolnym powietrzu w Szwecji / Jerzy Czajkowski. Norweskie Parki Etnograficzne / Henryk Olszański. Blists Hill Open Air Museum. Muzeum techniki na wolnym powietrzu, Shropshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa. Architektoniczno-etnograficzny skansen w Eter koło Gabrowa / Longin Malicki. Nowy skansen węgierski – Meggyes csárda / Longin Malicki. Od redakcji ; Muzeum skansenowskie ludów Zabajkała / Jan Andrzej Stepek. Poziom sprawności technicznej i finansowej wielkotowarowych ferm owczych w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego / Antoni Jarosz. [Streszcz. w jęz. ang., niem. i ros.])

Wieś i krajobraz w malarstwie polskim : wystawa ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : katalog / [oprac. Jadwiga Malinowska]. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe , 1977 .-11, [21] s. : il. ; 21 cm

1978

CZAJKOWSKI, Jerzy
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski ; fot. Władysław Szulc. – Sanok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. – 61, [3] s., [1] k. mapa: il. ; 17 x 19 cm

International Skansen Conference, Sanok 27-30 May 1978 : Papers / [aut. Franciszek Midura i in.] ; Museum of Folk Architecture in Sanok. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1978. – 113 s. ; 22 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 24 : [konferencja skansenowska] / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Franciszek Midura [i in.]; [tł. na ang.] Zenon Chruszcz; [tł. na niem.] Czesław Czajka; [tł. na ros.] Tamara Urbańczyk; [tł. na fr.] Eugenia Bielec-Roman. – Sanok : MBL, 1978. – 119 s. : il., faks., fot., mapy, rys. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 24)
(Zawiera: Stan i perspektywy muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Franciszek Midura. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Zabytki budownictwa ludowego w Polsce : stan i idea ich ochrony / Ignacy F.Tłoczek. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Budownictwo drewniane in situ / Marian Pokropek. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Aktualne problemy ochrony zabytków techniki w Polsce / Jerzy Jasiuk. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Formy społecznego zagospodarowania zabytkowych młynów i wiatraków / Kazimierz Uszyński. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dokumentacja zabytków techniki wiejskiej / Wojciech Kalinowski. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Młyn i wiatraki jako dokument techniki / Danuta Trynkowska. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Dokumentacja młynów i wiatraków na przykładzie prac związanych z organizacją Muzeum Wsi Kieleckiej / Izabela Pieczul. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Wiatraki w północno-wschodniej Polsce / Mieczysław Pawlik. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Pogórzańskie wiatraki / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros.]. Ideologiczne aspekty ochrony zabytków techniki : (głos w dyskusji) / Jan Pazdur. Cerkiewne druki ulotne w zbiorach muzeów sanockich / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang., franc., niem. i ros]. Muzealnictwo skansenowskie na ziemiach czeskich / Ryszard Brykowski. Skanseny na Ukrainie / Iwan Krasowski. Uwagi o muzealnictwie skansenowskim i ochronie architektury drewnianej w Finlandii / Mieczysław Kurzątkowski. Duńskie muzea na wolnym powietrzu / Benedykt Malinowski. Muzealnictwo skansenowskie w Rumunii / Jerzy Czajkowski. 500-na rocznica Grzegorza z Sanoka (1406-1477) / Edward Zając)

Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok 27-30 maj 1978 : referaty / [aut. Franciszek Midura i in.] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : [Muzeum Budownictwa Ludowego], 1978. – 239 s. ; 22 cm

1979

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 25 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Wojciech Salwa [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1979. – 113 s. : il., faks., fot., portr. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 25)
(Zawiera: Międzynarodowa Konferencja Skansenowska w Sanoku w dniach 27-30 maja 1978 / Wojciech Salwa. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.].; Problemy ekspozycyjnego wykorzystania obiektów budownictwa ludowego w Muzeum Słowackiej Wsi w Martinie / Igor Krištek. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Organizacja muzeów skansenowskich w Jugosławii / Dušan Drljača. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Kisucki skansen we wsi Vychylovka pow. Czadca (Słowacja) / Dominik Choluj.[Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Muzeum techniki chłopskiej w Sibiu – Rumunia / Cornel Irimie, Corneliu Bucur. O niektórych angielskich muzeach na wolnym, powietrzu / Jerzy Czajkowski. Płoty i ogrodzenia w Polsce / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Dekoracje malarskie we wnętrzach mieszkalnych na Podkarpaciu / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. niem. i ang.]. Wieś królewska Prusiek i jej konflikty z posesorami w świetle materiałów procesowych w latach 1645-1843 / Wojciech Sołtys. Posiedzenie Zespołu Doradczego Ministra Kultury i Sztuki d-s Muzeów Skansenowskich / Wojciech Salwa)

1980

Acta Scansenologica. T. 1 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – 259, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 1)
(Zawiera: Roman Reinfuss : (w 70 rocznicę urodzin i 50 rocznicę pracy naukowej) / Jerzy Czajkowski. Bibliografia prac Romana Reinfussa / Zofia Cieśla-Reifussowa. Wybrane zagadnienia metodologiczne dotyczące urządzania ekspozycji skansenowskich / Jerzy Czajkowski. Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla potrzeb muzeów skansenowskich / Henryk Olszański. Landwirtschaftsausstellungen in ethnographischen Freilichtmuseen / Jerzy Czajkowski. Przemiany osadnictwa i budownictwa ludowego w XIX w. w południowej części obszaru zadunajskiego / Tunde Zentai. Muzeum na wolnym powietrzu w Sóstó (Węgry) / Istvan Pall. Muzealnictwo skansenowskie w Japonii / Jerzy Czajkowski. Open Air Museum of Old Japanese Farm Houses in Toyonaka City / Hisatsugo Sugimoto. Aktualny stan prac budowlanych w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. Informacje o muzeach na wolnym powietrzu w Polsce / Henryk Olszański. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach / Krystyna Wicher-Jesionowska. Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Eugeniusz Oleszczuk. Sądecki park etnograficzny / Zygmunt Lewczuk. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie / Zbyszko Mikołajski. Muzeum Wsi Lubelskiej / Krzysztof Popik. Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. Wielkopolski Park Etnograficzny na Lednicy / Jerzy Łomnicki. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach / Benedykt Malinowski. Muzeum i Park Etnograficzny w Sierpcu / Wojciech Zbierzchowski. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach / Andrzej Szura. Park Etnograficzny Północno-Wschodniego Mazowsza im. Adama Chętnika w Nowogrodzie / Bogumił Kunicki. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – Lipowcu / Cezary Popko. Zielonogórski Park Etnograficzny w Ochli / Przemysław Niedźwiedziński. Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach / Henryk świątkowski. Stan budowy skansenu “Zagroda Wsi Pszczyńskiej” / Aleksander Spyra. Ośrodek budownictwa ludowego w Szymbarku / Zygmunt Lewczuk. Skansen budownictwa ludowego w Wolsztynie / Andrzej Gólski. Ekspozycja na wolnym powietrzu przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu / Roman Tubaja. Ośrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego w Łowiczu / Henryk świątkowski. Rezerwat Archeologiczno-Etnograficzny w Osieku nad Notecią / Jan Niedźwiecki. Skansen Słowiński w Klukach / Henryk Soja. Muzeum rzemiosł Ludowych w Biłgoraju / Roman Sokal. Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie / Bogumiła Szurowa. Skansen w Kaszczorku – Oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu / Roman Tubaja. Chałupa chłopska w Kakoninie, gm. Bieliny / Bogumiła Szurowa. Muzeum-skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Józef Sozański. Skansen bartniczo-pszczelarski przy Muzeum Wsi Radomskiej / Stefan Rosiński. Skansen pszczelarski w Swarzędzu / Marian Jeliński. Skansen pszczelarski w Pszczelej Woli koło Lublina / Mieczysław Janik. Wnioski po Miedzynarodowej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku / Wiktor Zin)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 26 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]; [tł. na ang.] Maria Wisznicka; [tł. na niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1980. – 111, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 26)
(Zawiera: Regionalizacja budownictwa mieszkalnego na północnych stokach Karpat / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Stan badań nad wiejskim budownictwem w polskich Karpatach / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.] ; Ława z przerzucanym oparciem / Klara K.Csilléry. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Przemiany ikonograficzne i rola wzoru w malarstwie ikonowym XVII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Pitawal według “Regestru złoczyńców grodu sanockiego” opowiedziany / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Inwentarz z 1851 roku młyna i domu młynarza w Nienadowej woj. przemyskie / Krzysztof Ruszel. Prace nad realizacją ekspozycji skansenowskiej MBL w Sanoku w 1977 r. / Henryk Olszański. Budowa obiektów zabytkowych i urządzanie wnętrz w sanockim Parku Etnograficznym w 1978 roku / Danuta Blin-Olbert. Tylicz, woj. Nowy Sącz w świetle wykopalisk / Maria Cabalska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.])

MIDURA, Franiszek
Sztuka ludowa a wychowanie / Franciszek Midura ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – 134 s. : fot. ; 23 x 16 cm

Wystawa : fajanse polskie od połowy XIX – do połowy XX wieku / oprac. wystawy i tekstu Romualda Grządziela ; oprac. plast. Andrzej Szczepkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1980. – [8] s. ; 21 cm

1981

Acta Scansenologica. T. 2 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 348 s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 2)
(Zawiera: Norwegische Bauernhofe (TUN) – Wirklichkeit und Freilichtmuseen / Halvard Bjorkvik, Arne Berg. Kościół Vang i jego długa podróż / Arne Berg. O sozdanii muziew ruskoj narodnoj architektury / Borys B. Gnedowskij. Suzdalskie Muzeum Drewnianej Architektury Ludowej / Larisa Czarnocka. Rozwój i specyfika muzeów na wolnym powietrzu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Hans Falkenberg. Muzea skansenowskie w Niemieckiej Republice Demokratycznej / Henryk Olszański. “Pueblo Espanol” w Barcelonie i kilka uwag o zjawiskach paraskansenowskich / Mieczysław Kurzątkowski. “Pueblo Espanol” w Barcelonie / Piotr Worytkiewicz. Budownictwo cygańaskie w Sądeckim Parku Etnograficznym / Elżbieta i Marian Długoszowie. Przegląd form i metod informacji w muzeach na otwartym powietrzu w Polsce i za granicą / Jerzy Czajkowski. Raport o stanie muzealnictwa skansenowskiego w Polsce / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolskie Sympozjum Skansenowskie w Sanoku w dniach 18-19 stycznia 1980 r. / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska we Wdzydzach w dniach 7-8 października 1980 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Skansenowskiej w Sanoku, 13-15 kwietnia 1981 r. / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. Obrady Zespołu Doradczego ds. Muzeów Skansenowskich w Sierpcu / Jerzy Czajkowski. Radziecko-polskie seminarium skansenowskie / Jerzy Czajkowski. Doktor inżynier Michał Czajnik / Franciszek Midura)

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 27 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jan Władysław Rączka [i in.]; [tł. ang.] Maria Wisznicka; [tł. niem.] Czesław Czajka. – Sanok : MBL, 1981. – 155, [1] s. : il., faks., fot., mapy, nuty, pl. ; 29 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 27)
(Zawiera: Ze studiów nad budownictwem drewnianym górskich rejonów Półwyspu Skandynawskiego / Jan Władysław Rączka. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Konstrukcja sochowo-ślemieniowa w budownictwie ludowym na terenie Węgier / Ivan M.Balassa. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Domy służby folwarcznej na Podkarpaciu / Jan Chałupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Życie i mieszkanie folwarcznej rodziny Pociasków / Jan Chałupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Obrzędy magiczne i pojęcia związane na terenie Orawy, Spisza, Liptowa i Zemplina / Jan Olejnik. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. “Weczyrky” na Łemkowszczyźnie / Zofia Cieśla-Reinfussowa. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Z dziejów Sanoka pod zaborami / Wojciech Sołtys. Pamiętnik Zachariasza Rysza pt. Dzieje Jaćmierza / Edward Zając. Niedokończona ikona Ostatniej Wieczerzy z drugiej połowy XVII wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rozbudowa Parku Etnograficznego MBL w Sanoku w latach 1979-1980 / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Konferencja na temat wpływów stanowiących odbicie międzyetnicznych stosunków w ludowej architekturze czechosłowackich Karpat / Mirosław Sopoliga. Narodnoje architekturnoje tworczestwo / W.P. Samojłowicz, rec. Jerzy Czajkowski. Wiejskie mieszkanie na Podolu koniec XIX-XXst. / T.W. Kosmina, rec. Jerzy Czajkowski. Drewniane budownictwo białoruskiego Polesia XVII-XIX w. / Ju.A. Jakimowicz, rec. Jerzy Czajkowski. Białoruskie ludowe mieszkanie / E.R. Sabalenka, U.S. Gurkow, U.M.Iwanow. Dz.D. Suprun. rec. Jerzy Czajkowski. Pamiątki Narodowej architektury i życia Białorusi / pod red. W.K. Bondarczik , rec. Jerzy Czajkowski. Ludowa architektura na Morawie / V. Frolec, rec. Jerzy Czajkowski. Niederrheinische Bauernhduser vom 15 bis zum Beginn des 18 / G. Eitzen, rec. Jerzy Czajkowski)

Open-air museums in Poland / [ed. committee Jerzy Czajkowski, Michał Czajnik, Franciszek Midura ; English transl. from Pol. by Elżbieta Goździak and Jolanta Rogalińska] ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Poznań : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1981. – 313, [2] s. : il. 2 mapy ; 25 cm. – (Biblioteka Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie). – Wersja pol. : [Muzea skansenowskie w Polsce, 1979].

1982

CZAJKOWSKI, Jerzy
Muzeum Budownictwa Ludowego : skansen w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski ; fot. J. Jawczak, W. Szulc. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 76, [4] s., [4] k. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy, pl. ; 22 cm

Stara miedź : katalog wystawy / komisarz wystawy i tekst Romualda Grządziela ; oprac p;last. Andrzej Szczepkowski, Jerzy Wójtowicz ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1982. – [12] s. : fot. ; 21 cm

1983

GRZĄDZIELA, Romualda
Fajanse polskie od połowy XIX w. do połowy XX w. : katalog wystawy / Romualda Grządziela ; red. Jerzy Czajkowski ; fot. Marian Kraczkowski, Władysław Szulc ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : KAW, 1983. – 83, [1] s., [1] k. mapa złoż. : il. ; 18 x 21 cm. – ISBN 83-03-00220-1

1984

CZAJKOWSKI, Jerzy
Muzea na wolnym powietrzu w Europie / Jerzy Czajkowski ; is Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów ; Sanok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. – 431 s. : il., mapki ; 25 cm. – Bibliogr. s. 333-369. – ISBN 83-03-00527-8

Dom naszych dziadków : wystawa / komisarz wystawy i tekst Romualda Grządziela ; oprac. graf. Ryszard Czerwiński ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1984. – [12] s. : il. ; 20 cm

MALINOWSKA, Jadwiga
Władysław Chajec rzeźbiarz ludowy z Kamienicy Górnej : informator do wystawy / Jadwiga Malinowska. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1984. – [12] s.

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 28 / [red.] Jerzy Czajkowski ; [aut.] Wilczyńska Halina Piasecka- [i in.]. – Sanok : MBL, 1984. – 169, [1] s. : il., faks., fot., mapy, pl., portr. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 28)
(Zawiera: Aleksander Rybicki : etnograf – muzeolog – kolekcjoner / Halina Piasecka- Wilczyńska. Czynniki kształtujące formy mieszkań na terenie południowej Norwegii / Frithjof E.W.E. Fonahn. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. O łemkowskich worożkach, baczach i czarownikach / Roman Reinfuss. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Karczmy białoruskie XVII-XIX w. / Sergiej Sergacjew. [Streszcz. w jęz. pol., ang. i niem.]. Tradycyjne surowce do wyrobu oleju / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Klęski elementarne w ziemi sanockiej w XVII w. i ich wpływ na życie mieszkańców / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Ikona Deesis z Paszowej (próba datowania) / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Dom malarzy Bogdańskich w Jaśliskach / Jadwiga Malinowska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Trzy osiedla robotnicze z końca XIX i początku XX wieku / Jan Chałupski, Adam Rybka, Jan Kośny. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Odbudowa synagogi w Rymanowie / Stanisław Szczęk. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Specyfika wiatraków “sokólskich” / Mieczysław Pawlik. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w latach 1981-1983 / Henryk Olszański. Analiza zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1975-1982 / Maria Kraft. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Otwarcie ekspozycji sprzętu pożarniczego w remizie z Lipinek w Parku Etnograficznym w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. Jarmark folklorystyczny w Parku Etnograficznym w Sanoku / Maria Jolanta Marciniak. Uwagi o pracy Ignacego Tłoczka : Polskie budownictwo drewniane / Jerzy Czajkowski. Wietrzne młyny na Morawie i na Śląsku / J.Vařeka, rec. Henryk Olszański. Wietrzne młyny jako zabytki techniki / M. Berka, rec. Henryk Olszański. Stanisław Witkoś 1902-1982 / Tadeusz Łopatkiewicz)

1985

Acta Scansenologica. T. 3 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 383, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 3)
(Zawiera: 25-lecie Deklaracji ICOM o muzeach na wolnym powietrzu / Adelhart Zippelius. 10 lat Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu / Jerzy Czajkowski. Zur Konzeption des “Ecomusee” in Frankreich / Wassilia von Hinten. Muzea na wolnym powietrzu w krajach socjhalistycznych po II wojnie światowej / Jerzy Czajkowski. Ethnobotanische Probleme in Freilichtmuseen am Beispiel des Dorfmuseums in Lublin erlautert / Wanda Terlecka. Errungenschaften der Vereinigten Wirtschaftskollektive im Bereich der Organisation und Pflage von ethnographischen Museen in Polen / Stanisław Koralkiewicz. Die Typen der Wohnhauser der ethnographischen Freilichtsammlung von Szenna und ihre Bauperioden / Judit Knezy. Park Etnograficzny w Sierpcu – założenia programowe / Tomasz Czerwiński. Muzej narodnoj architektury i byta biełoruskij / Siergiej Sergaczew. Muzeum Ludowego Budownictwa w Archangielsku / Aleksander N. Dawydow. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sirogojno, Jugosławia / Ranko Findrik. Zur Frage agrarhistorischer Aussage im Freilichtmuseum / Karl Baumgarten. Muzeum biograficzne Juliana Przybosia w zagrodzie skansenowskiej w Gwoźnicy Górnej woj. Rzeszowskie / Krzysztof Ruszel. Punkty skansenowskie w województwie tarnowskim / Adam Bartosz. Gladstone Pottery Museum w Longton, Staffordshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa. Dwa północnoamerykańskie skanseny / Tadeusz Barucki. Bułgarska droga rozwoju muzeów na wolnym powietrzu / Maria Jolanta Marciniak. Udział placówek muzealnych i skansenowskich w pracach nad młynarstwem wietrznym w Polsce / Adam Szymański. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Pszczyna, 17-18 września 1981 / Maria Jolanta Marciniak. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Czerniejewo – Gniezno – Lednica, 31 VIII – 2 IX 1982 / Maria Jolanta Marciniak. Pracownicy merytoryczni w polskich muzeach na wolnym powietrzu / Halina Piasecka-Wilczyńska. Kronika)

Dom naszych dziadków : Informator / komisarz wystawy i tekst Romualda Grządziela ; red. Jerzy Czajkowski ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – [Wyd. 2 poszerz.]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1985 – [32] s. : faks., fot. ; 21 cm

MIDURA, Franciszek
Koncert na tafli szkła czyli Twórczość Krzysztofa Okonia : [informator wystawy, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 26 maja-15 czerwca 1985] / Franciszek Midura]. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1985 .-78, [2] s. : il. kolor., 2 portr. ; 16 x 18 cm

1986

Acta Scansenologica. T. 4 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 313, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 4)
(Zawiera: Karlin und Hazelius / Gosta Berg. Przyczynek do historii nordyckich muzeów etnograficznych i na otwartym powietrzu / Holger Rasmussen. Kilka uwag o znaczeniu i statusie muzeów na wolnym powietrzu we współczesnym społeczeństwie / Georg B. Thompson. Freilichtmuseen in Dalarna (Schweden) / Roland Andersson. Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an der Glentleiten-Museumsarbeit im Umbruch / Helmut Keim. Działalność muzeum na wolnym powietrzu w Roznowie pod Radhostem / Jiri Langer. Zespół Budownictwa i Rzemiosł Ludowych Vysocina / Ludek Stepan. Skansen Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Kłódce / Jan święch. Zieleń w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – metody badań, upraw, ochrony / Maria Jolanta Marciniak. Organizacja zieleni w Muzeum Wsi Lubelskiej / Wanda Terlecka. Mała architektura i zieleń ożywieniem skansenu / Andrzej Gólski. Kształtowanie krajobrazu przyrodniczego dawnej wsi w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach / Anna Kwaśniewska. Otoczenie przyrodnicze Muzeum Wsi Opolskiej / Jarosław Gałęza. Zagadnienia zieleni w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie / Adam Kudła. Kształtowanie zieleni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu / Kazimierz Uszyński. Projekt zieleni w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy / Marek Krężałek. Program zieleni w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni / Barbara Pędzik. Realizacja zieleni na terenie Muzeum Wsi Radomskiej / Elżbieta Majcher. Zieleń w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Janusz Cygański. Ochrona i pielęgnacja zieleni w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej / Aleksander Spyra. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sanok 18-20 października 1983 / Danuta Blin-Olbert. Kronika 1983)

CZAJKOWSKI, Jerzy
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : park etnograficzny [fotoalbum] = [Open Air Museum = Volksbau Wesen Museum] / Jerzy Czajkowski ; [tł. na ang. Stanisław Bartoszek, na niem. Czesław Czajka]. – Katowice : Polskie Towarzystwo Filmu Etnograficznego i Socjologicznego , 1986 .-91, [1] s. : fot. (w tym kolor.) ; 15 x 21 cm. – Tekst równol. pol., ang., niem.

MARCINIAK, Maria
Inni : malarze nieprofesjonalni ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [tekst] Maria Marciniak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1986. – [4] s. ; 21 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 29 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Max Gschwend [i in.]. – Sanok : MBL, 1986. – 156 s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 29)
(Zawiera: Wiejska architektura Szwajcarii / Max Gschwend. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Historyczny rozwój układów urbanistycznych zdrojowisk karpackich / Elżbieta Kaczmarska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Życie na wsi Wary w świetle księgi ławniczej z lat 1449-1623 / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rzemiosło drzewne w doliniańskiej wsi Nadolany / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Spichrze chłopskie na Kujawach / Jan święch. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Rośliny dziko rosnące stosowane przez Lasowiaków w leczeniu zwierząt domowych / Jacek Pieczonka. Od redakcji. “Doły Sanockie” – lud ruski z okolic Sanoka / Roman Reinfuss. Deesis na jednym podobraziu w malarstwie ikonowym XV i pierwszej połowy XVI wieku / Romuald Biskupski. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Chorągiew nagrobna jeromonacha Joela Maniowskiego / Romuald Biskupski, [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. Chrzcielnica kamienna z Bączala Dolnego / Jadwiga Malinowska. [Streszcz. w jęz. ang. i niem.]. śpiewki weselne i pieśni łowieckie / Edward Zając. Jarmark folklorystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego (1984-1985) / Maria Jolanta Marciniak. Bronisław Filipczak – prawnik z wykształcenia muzyk z zamiłowania / Wojciech Sołtys)

1988

CZAJKOWSKI, Jerzy
Budownictwo ludowe w Karpatach w XVI-XIX wieku : źródła, komentarze / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : IPPW, 1988. – 136, [2] s., [10] s. tabl. w tym skł. : il. ; 19 cm

CZAJKOWSKI, Jerzy
Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1988. – 67, [1] s. : fot. , 1 mapa ; 20 cm

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 30 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Jerzy Czajkowski [i in.]. – Sanok : MBL, 1988. – 119, [1] s. : il., fot., mapy, pl. ; 30 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 30)
(Zawiera: Gdy mija 30 lat – czas refleksji / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Znaczenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dla rozwoju koncepcji skansenowskich w Polsce / Franciszek Midura. [Streszcz. w jęz. niem.]. Trzydzieści lat badań kultury ludowej na Podkarpaciu / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność oświatowa Muzeum budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. niem.]. Pracownia konserwatorska w 30-leciu MBL / Andrzej Szczepkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność wydawnicza Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka-Wilczyńska. [Streszcz. w jęz. niem.].Zbiory sakralne w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jadwiga Malinowska. Bibliografia “Materiałów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1964-1988 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlane w sanockim Parku Etnograficznym w latach 1984-1988 / Henryk Olszański. Curriculum vitae Sanoczanina / Anna Fastanacht-Szczepaniak. Święta i dni pamięci / Olav Bo, rec. Stanisław Bartoszek. Nasza norweska Gwiazdka / Olav Bo, rec. Stanisław Bartosz)

1989

Acta Scansenologica. T. 5 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 293, [1] s. : fot. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 5)
(Zawiera: Rola muzeów skansenowskich w systemie wychowania socjalistycznego / Franciszek Midura. Zagadnienia pracy ideowo-wychowawczej w skansenach / Jiri Spet. Ekspozycja w muzeach skansenowskich a społeczno-historyczna edukacja społeczeństwa / Roman Tubaja. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne budowy i funkcjonowania skansenów w Czeskiej Republice Socjalistycznej / Jan Soucek. Rola kultury ludowej w wychowaniu dzieci i młodzieży / Barbara Kołodziejska. Możliwości wykorzystania i pielęgnowania tradycji regionalnych w małym muzeum / Vanda Jirikovska. Udział opolskiego skansenu w procesie edukacji historycznej i kultywowaniu tradycji regionalnych / Krystyna Wicher-Jesionowska. Charakterystyka pracy kulturalno-wychowawczej w skansenie Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku / Miroslav Sopoliga. Wychowawczo-dydaktyczna działalność Muzeum Wsi Lubelskiej / Ryszard Królikowski. Skansen w Prerovie nad Łabą – muzealna ekspozycja kultury ludowej regionu / Hedvika Sedlackova. Rola Górnośląskiego Parku Etnograficznego w kształtowaniu świadomości społecznej / Adam Kudła. Współpraca Muzeum Budownictwa Ludowego z młodzieżą szkolną / Maria Jolanta Marciniak. Górnicze Muzeum na Wolnym Powietrzu w Banskiej Stiavnicy / Eugen Kladivik. Cele i zadania muzeum w Vysocinie / Ludek Stepan. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok, 26-29 maja 1984 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Ochrona budownictwa ludowego w okresie czterdziestolecia PRL / Franciszek Midura. Rozwój myśli skansenowskiej w Polsce 1945-1985 / Jerzy Czajkowski. Wyposażenie wnętrza w muzeum typu skansenowskiego – rekonstrukcja obrazu kulturowego / Roman Tubaja. Doświadczenia polskie w organizowaniu wnętrz skansenowskich / Danuta Blin-Olbert. Metoda odtwarzania i wyposażania zagród w Muzeum Wsi Lubelskiej / Janina Babinicz-Witucka. Problem wyposażania wnętrz w nowo tworzonych muzeach skansenowskich / Jan święch. Problematyka wyposażania wnętrz w skansenie w Ochli koło Zielonej Góry / Barbara Kołodziejska. Odzwierciedlenie stosunków ludnościowych woj. Zielonogórskiego w wyposażeniu wnętrz chałup na terenie skansenu w Ochli / Mieczysław Soppa. Niektóre problemy związane z ekspozycją wnętrz w Parku Etnograficznym w Toruniu / Janina Łukasiewicz. Wnętrza gospodarczo-mieszkalne i przemysłowe w Muzeum Wsi Radomskiej / Jacek Pieczonka.Wyposażenie wnętrz w zagrodzie karczemnej w Skansenie Budownictwa Ludowego w Wolsztynie / Stanisław Majchrzak. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sierpc, 30 maja -1 czerwca 1985 / Maria Jolanta Marciniak, Halina Piasecka-Wilczyńska. Kronika 1984-1985)

OLSZAŃSKI, Henryk
Tradycyjne olejarstwo w Polsce / Henryk Olszański ; [ red. Jerzy Czajkowski ; rys. Henryk Olszański]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1989. – 240 s. : fot., mapa, rys. ; 20 cm. – Bibliogr. – Streszcz. niem.

POLAŃSKI, Tomasz
Byli wśród nas… Pamiątki kultury żydowskiej : informator wystawy, wrzesień – grudzień 1989 / tekst Tomasz Polański ; red. Jerzy Czajkowski ; komisarz wystawy Jadwiga Malinowska. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1989. – 15, [3] s. ; 20 cm

Szopki : informator wystawy, grudzień 1989 – luty 1990 / komisarz wystawy i tekst / red. Jerzy Czajkowski ; Danuta Blin-Olbert ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1989. – 10, [2] s. : fot. ; 21 cm

1990

Acta Scansenologica. T. 6 / kom. red. Jerzy Czajkowski [i in.]; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 343, [1] s. : fot., pl., rys. ; 23 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 6)
(Zawiera: Z problematyki badań kultury ludowej i ochrony tradycyjnej architektury wiejskiej na Pomorzu środkowym / Juliusz Sienkiewicz. Kompels “Staryj Archangielsk” i problemy formirowania muzeew pod otkrytym nebom w Gorodskoj Credie / Aleksander N. Gowydow, Władimir M. Łopatko. Ekologiczne problemy skansenów na kilku przykładach z terenu ekspozycyjnego muzeum w Rożnowie / Vaclav Tetera. Otrażenie semantykiprostranstwa sielskich posielennyj w ekspozycji muzjeja pod otkrytym nebom / A. N. Dawidow, N. M. Tieriebichin. Ekspozycje wnętrz w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński. Francuskie ekomuzea / Vanda Jirikovska. Uwagi o niektórych skansenach w RFN / Jerzy Czajkowski. Stare Linkoping / Gunnar Elfstrom. Muzeum Techniki Ludowej w Dumbrava Sibiului / Corneliu Bucur. Skansen w Kawasaki, Japonia / Tadeusz Barucki. Skansen w Bankoku, Tajlandia / Tadeusz Barucki. Obiekty in situ w województwie Szabolcs-Szatmar / Istvan Pall. Zagroda rybacka jako punkt skansenowski przy Muzeum Okręgowym w Koszalinie / Juliusz Sienkiewicz. Islandzkie muzea kultury ludowej / Stanisław Bartoszek. Zagroda wiejska w Nadolu / Teresa Lasowa. Zagroda skansenowska w Markowej koło Łancuta / Henryk Olszański. VI Międzynarodowe Sympozjum Molinologiczne / Adam Szymański.; Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Kielce 9-11 czerwca 1986 r. / Danuta Blin-Olbert , Maria Jolanta Marciniak. Kronika 1986)

Wystawa twórczości pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1990. – [8] s. : il. ; 21 cm

1992

CZAJKOWSKI, Jerzy
Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1992. – 71 s., [1] k. tabl. : fot., mapa, rys. ; 20 cm

Kilimy małopolskie : wystawa 1992-1993 / red. Jerzy Czajkowski ; komisarz wystawy Jadwiga Malinowska ; fot. Marian Kraczkowski, Władysław Szulc – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1992. – 24 s. : fot. ; 20 cm

MARCINIAK, Maria
Wystawa zabawki ludowej : Salon Wystawowy WDK Krosno, 15-25 X 1992 : [ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku] / [tekst Maria Marciniak]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1992. – 7, [3] s. ; 21 cm

1993

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 31 / aut. Jerzy Czajkowski [i in.]; tł. streszcz. w j. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1993. – 137, [3] s. : fot., mapy, rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 31). – ISBN 83-900446-5-X
(Zawiera: Budownictwo ludowe w polskich Karpatach w XVI-XX wieku / Jerzy Czajkowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Stodoły wąskofrontowe w południowo-wschodnim rejonie Polski / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Oświata ludowa w sanockiem w okresie zaborów / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Połoniny w Bieszczadach Zachodnich / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Przyczynek do badań nad osadnictwem dorzecza górnego Sanu, Strwiąża i Wiaru / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1989-1992 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Norweskie budownictwo zrębowe średniowiecza / Arne Berg, rec. Jerzy Czajkowski. Biełorusskoje narodnoje seredina XIX-XX w. / A.I. Łokotko, rec. Jerzy Czajkowski)

1994

CZAJKOWSKI, Jerzy
Park Etnograficzny w Sanoku w ogniu : folder / Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. – 32 s. : fot., mapa ; 21 cm. – ISBN 83-902276-8-1

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 32 / red. Jerzy Czajkowski; aut. Maria Jolanta Marciniak [i in.]; tł. na j. niem. streszczeń Renata Słyszyk. – Sanok : MBL, 1994. – 194, [1] s. : fot., 2 faks., mapy, pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 32). – ISBN 83-902276-2-2
(Zawiera: Dawne ubiory Dolinian / Maria Jolanta Marciniak. [Streszcz. w jęz. niem.]. Pożywienie mieszkańców polskiego Spisza na przykładzie wsi Dursztyn / Wojciech Sołtys. [Streszcz. w jęz. niem.]. Dzieje Żydów Sanoka i powiatu sanockiego w latach 1939-1943 / Edward Zając. [Streszcz. w jęz. niem.]. Bojkowska wieś Bukowiec w świetle ankiet z 1936 i 1939 roku / Hubert Ossadnik. Szczegóły z życia judu zebrane w r. 1872/3 w Korczynie pod Krosnem w czasie pobytu na wakacjach przez Franciszka Zycha kl.VIIG. / Jerzy Czajkowski. Strój ludowy, Krościenko Wyżne, rok 1848 / Jerzy Czajkowski. Zwyczaj “Judasza” w Sanoku / Edward Zając. Lidove stavby východnich Čech / Luděk Stěpán, Josef Vařeka, rec. Jerzy Czajkowski)

1995

Acta Scasenologica. T. 7 / red. Jerzy Czajkowski; [aut] Adam Bartosz [i in.]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1995. – 178, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : 1 faks., fot. (w tym kolor.), mapa, pl., rys., wykr. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 7)
(Zawiera: Sztuka kadzidlanego dymu, czyli jak uruchomić wszystkie zmysły / Adam Bartosz. Estnisches Freilichtmuseum als eine Widerspiegelung der Geschichte und der volkstumlichen Baukunst Estlands / Merike Lang. Plany generalne i poszczególnych sektorów muzeów na wolnym powietrzu rejonów archangielskiego i wołogodskiego / Olga G. Sewan. Stong – średniowieczna zagroda islandzka i jej rekonstrukcja / Stanisław Bartoszek. Ekspozycja na wolnym powietrzu przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie / Jan Gurgul. Pożar w Parku Etnograficznym w Sanoku / Jerzy Czajkowski. Ogólnopolska Konferencja Skansenowsko-Konserwatorska Sanok, 25-27 maja 1993 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Działalność Kaszubskiego Parku Etnograficznego w nowych warunkach społeczno-gospodarczych / Teresa Lasowa. Działalność gospodarcza i handlowa Wielopolskiego Parku Etnograficznego / Marek Krężałek. Działalność dochodowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1991-1993 / Henryk Olszański. Quo tendis museum? / Antoni Pelczyk. Próba oceny występowania w Polsce owadów będących szkodnikami zabytków i muzealiów na podstawie oględzin starych budowli / Adam Krajewski. Ekologiczne środki ochrony drewna / Paweł Tkaczyk. Ochrona przeciwpożarowa drewnianego budownictwa zabytkowego / Ryszard Strzemeski)

1996

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 33 / [red. Jerzy Czajkowski; [aut. Ryszard Królikowski [i in.]; [tł. streszcz. na j. niem. Renata Słyszyk. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1996. – 184, [4] s. : il., faks., fot. kolor., pl., rys. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 33). – ISBN 83-86634-87-1
(Zawiera: Chłopskie budownictwo mieszkalne na Lubelszczyźnie od XVII wieku do 1864 roku / Ryszard Królikowski. [Streszcz. w jęz. niem.]. Urządzenia wodociągowe w Jaśliskach / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Tradycyjny wyrób świec / Grażyna Czerwińska. [Streszcz. w jęz. niem.]. Huta szkła w Bereżkach / Maciej Augustyn. Uśmiercanie Judasza. Przyczynek do publikacji “Zwyczaj Judasza w Sanoku” / Danuta Blin-Olbert. Trzy legendy z Zubieńska / Danuta Blin-Olbert. Nazewnictwo wsi Ustrzyki Górne / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. niem.]. Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1993-1994 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w Sanockim Parku Etnograficznym w latach 1989-1995 / Henryk Olszański. O nieznanej kolekcji dziewiętnastowiecznych listów chłopskich z Podhala i Spisza / Tadeusz Łopatkiewicz. [Streszcz. w jęz. niem.]. Der konfessionswechsel bei den Lemken in den jahren 1900-1939 / Mieczysław Wieliczko)

1997

OLSZEWSKI, Edward
Dziewczęta z Galicji : Polscy emigranci w Danii 1893-1929 : Katalog wystawy / [tekst] Edward Olszewski; [komisarz wystawy] Halina Piasecka-Wilczyńska, Mirosława Babicka. – Sanok : MBL, 1997. – 32 s. : faks., fot., mapa ; 18 cm. – ISBN 83-86634-53-7

BLIN-OLBERT, Danuta
Meble ludowe na Podkarpaciu : Katalog wystawy / [komisarz wystawy i autor katalogu Danuta Blin-Olbert ; red. Jarzy Czajkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1997. – 47, [1] s. : fot. kolor. ; 18 cm. – ISBN 83-86634-48-0

1998

Ikona karpacka : [album wystawy] / [pomysłodawca] Jerzy Czajkowski; [teksty nauk.] J. Czajkowski, Romualda Grządziela, Andrzej Szczepkowski. – Sanok : MBL, 1998. – 191, [1] s. : fot. kolor. ; 22 x 30 cm. – ISBN 83-86634-74-X

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 34 / [red.] Jerzy Czajkowski; [aut.] Roman Reinfuss [i in.]; [tł. streszczeń na niem.] Renata Słyszyk. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1998. – 240 s., [4] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), pl., 1 portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 34). – ISBN 83-86634-84-7
(Zawiera: Pamięci profesora Reinfussa / Jerzy Czajkowski. Zarys kultury materialnej ludności łemkowskiej z dawnego “kresu muszyńskiego” / Roman Reinfuss. [Streszcz. w jęz. niem.]. Golcowski Ośrodek Koszykarski / Maria Marciniak. [Streszcz. w jęz. niem.]. Wiosenne grupy obrzędowe w Opoczyńskiem / Zdzisław Kupisiński SVD. [Streszcz w jęz. niem.]. Zbiory łemkowskie w muzeach polskich / Danuta Blin-Olbert. Karczmy zajezdnie w południowo-wschodniej Polsce / Henryk Olszański. [Streszcz. w jęz. niem.]. Od Krakowa do Lwowa… : nazwy karczem na obszarze Galicji (koniec XIX w.) / Halina Piasecka-Wilczyńska. Opis urządzenia dworu w Besku w okresie zamieszkania w nim rodziny Myczkowskich / Lesław Myczkowski. Społeczność żydowska w Jaćmierzu i Posadzie Jaćmierskiej w latach 1900-1942 / Janusz Konieczny. [Streszcz. w jęz. niem.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego za lata 1995-1996 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1996-1997 / Henryk Olszański. Karpaty Wschodnie na nowo odkrywane. Sprawozdanie z wyjazdów pracowników MBL na Ukrainę / Hubert Ossadnik)

1999

CZAJKOWSKI, Jerzy
Studia nad Łemkowszczyzną / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1999. – 225, [2] s., [5] k. tabl. kolor., [2] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 23 cm. – ISBN 83-86634-79-0. – Streszcz. niem.

2000

CZAJKOWSKI, Jerzy
Park Etnograficzny w Sanoku : przewodnik / Jerzy Czajkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2000. – 84 s. : fot. kolor. ; 20 cm. – ISBN 83-86634-73-1

2001

Acta Scansenologica. T. 8 / [red. t.] Jerzy Czajkowski, Jerzy Ginalski; [tł. z pol. na niem. i z niem. na pol.] Renata Słyszyk; [tł. ze słow. i ukr. na pol.] Antoni Kroh. – Sanok : MBL, 2001. – 210 s., [4] s. tabl. kolor. : il., fot. (w tym kolor.), mapy, pl., wykr. ; 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 8)
(Zawiera: Lokalne muzea na wolnym powietrzu w Polsce / Jerzy Czajkowski. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłódce / Jan święch. Trzydzieści lat Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie / Henryka Haduch. Bułgarski Skansen Stary Dobric / Adam Bartosz. Ekspozycje świąteczne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński. Parateatralne ekspozycje etnograficzne w skansenie w Osieku nad Notecią / Roman Skiba. Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Andrzej Stasiak. Pucara – andyjska twierdza przedinkaska / Adam Bartosz. O pewnym unikalnym stole / Jerzy Czajkowski. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska. Ochrona tradycyjnego budownictwa : osiągnięcia, problemy i możliwości współdziałania w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich, Sanok – Ustrzyki Górne 7-10 X 1998 rok. Aspekty integracyjne w organizacji muzeów w Polsce i na Ukrainie / Tatiana Kara-Wasilewska. Rola muzeum w integrowaniu społeczności autochtonicznej i przesiedleńczej / Jan Niedźwiecki. Możliwości oddziaływania integracyjnego muzeum na wolnym powietrzu w środkowej Polsce / Elżbieta Szot-Radziszewska. Die Integrationsrolle der Freilichtmuseen anhand vom Beispiel des Estnischen Freilichtmuseums / Merike Lang. Współczesny stan etnograficznych muzeów skansenowskich na Słowacji / Martin Messa)

Ikony : najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich = Icons : the most beautiful icons in the Polish collections / [wstęp Barbara Dąb-Kalinowska ; red. Joanna Kułakowska]. – Olszanica : “Bosz”, 2001. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm. – Tekst równol. pol. ang. – Bibliogr.. – ISBN 83-87730-20-3

GINALSKI, Jerzy
Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski ; [tł. ang. Ireneusz Paternoga ; tł. fr. Ewa Kasprzak ; tł. niem. Ewelina Pacholska-Winiarz]. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2001. – [16] s., 87 fot. kolor.; 21 cm. – Mapa kolor. na wyklejkach. – Tekst równol. ang., fr., niem. – ISBN 83-88887-00-9
Rec. : Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 20, s.5

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 35 / [red.] Henryk Olszański; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : MBL, 2001. – 186 s., [4] s. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, pl. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku , ISSN 0137-320X ; 35)
(Zawiera: Architektura i wyposażenie cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu / Jarosław Giemza. [Streszcz. w jęz. ang.]. Ikona św. Jana Chrzciciela – Anioła Pustyni z Odrzechowej w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Monika Branicka. [Streszcz. w jęz. ang.]. Urządzenia o napędzie wodnym w powiecie brzozowskim w XVIII-XX w. / Henryk Olszański. [Streszcz. w jez. ang.]. Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce. cz.I / Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak. [Streszcz. w jęz. ang.]. Kołyski w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang.]. Zwyczaje pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy i Kalniczki / Hubert Ossadnik. [Streszcz. w jęz. ang.]. Lanie światła – relikt dawnych zwyczajów rzemieślniczych / Andrzej Karczmarzewski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Palenie Judasza w okolicy Tarnowa / Adam Bartosz. [Streszcz. w jez. ang.]. Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1997-1998 / Halina Piasecka-Wilczyńska. Prace budowlano-konserwatorskie w sanockim skansenie w latach 1998-1999 / Henryk Olszański)

2002

GINALSKI, Jerzy
Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski ; [zdj. Jerzy Czajkowski et al.]. – Wyd. 2. – Nowy Sącz : “Wydawnictw Fundacja”, 2002. – [92] s. : il. kolor., mapy ; 21 cm. – ISBN 83-88887-00-9. – Tekst równol. pol. ang. fr. niem.

OLSZAŃSKI, Henryk
Chłopskie wiatraki Podkarpacia / Henryk Olszański. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2002. – 100 s. : il. (w tym kolor.), mapa ; 17 cm. – Streszcz. ang. – ISBN 83-915210-0-1

2003

Bóg się rodzi… : od Wigilii do Trzech Króli : informator wystawy zorganizowanej przez Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne w Sanoku : 18 grudnia 2003-2 luty 2004 / [tekst: Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 7 s. : fot. ; 30 cm

Resurrexit! Alleluja! : ludowe obrzędy wielkanocne / [tekst: Danuta Blin, Olbert i Maria Marciniak] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 8 s. : il. ; 30 x 22 cm. – Informator wystawy zorganizowanej przez Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne w Sanoku, 25 marca-27 kwietnia 2003 r.

2004

Ikona karpacka : przewodnik po wystawie / [aut. tekstu Andrzej Szczepkowski ; aut. zdjęć Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski, Władysław Szulc]. – Sanok : MBL, 2004. – 47, [1] s. : fot. kolor, mapy, 1 rys. ; 21 cm. – mapy na s. 2 i 3 okł.. – ISBN 83-915210-3-6

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 36 / [red.] Jerzy Ginalski; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : MBL, 2004. – 276 s., [28] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku , ISSN 0137-320X ; 36)
(Zawiera: Aleksander Rybicki (1904-1983) : twórca i dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W setną rocznicę urodzin / Halina Piasecka. Wspomnienie o Aleksandrze Rybickim / Jerzy Tur. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z perspektywy 45 lat / Jerzy Czajkowski. [Streszcz w jęz. ang.]. Cerkiew i parochia w Ropkach w XVII i XVIII wieku / Zofia Szanter. [Streszcz. w jęz. ang.]. Wyposażenie cerkwi z Ropek A.D 1928 / Hubert Ossadnik. [Streszcz. w jęz. ang.]. Haftowana tkanina liturgiczna z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Renata Kinga Jara. [Streszcz w jęz. ang.]. Zdobnictwo wnętrz na Podkarpaciu od końca XIX wieku po lata 1980 / Danuta Blin-Olbert. [Streszcz. w jęz. ang.]. Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce, cz.II / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. [Streszcz. w jęz. ang.]. Międzyetniczne i międzyreligijne relacje w Karpatach na przykładzie wsi Stebnik i Kolonii Steinfels / Maciej Augustyn. [Streszcz. w jęz. ang.]. Księga ochrzczonych unickiej parafii w Uhercach z drugiej połowy XVIII w. w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Mariusz Kaznowski. [Streszcz. w jęz. ang.]. Stosunki społeczno- gospodarcze w kluczu płońskim w drugiej połowie XVIII wieku / Robert Lipelt. [Streszcz w jez. ang.]. Działalność Muzeum Budownictwa ludowego w Sanoku w latach 1999-2000 / Halina Piasecka-Wilczyńska)

Rzemiosło w galicyjskim miasteczku : przewodnik / [scenariusz i tekst katalogu Danuta Blin-Olbert, Maria J. Marciniak ; fot. Marian Kraczkowski]. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2004. – 32 s. : faks., fot. ( w tym kolor) ; 21 cm. – Bibliogr.

 

MUZEUM HISTORYCZNE

1963

Wystawa daru Marii i Franciszka Prochasków. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1963. – [4] s. : il. ; 21 cm

1964

Wystawa rzeźby Romana Tarkowskiego : październik 1964 Muzeum Historyczne w Sanoku, luty 1965 Sala Wystawowa PWA Rzeszów / [tekst] Władysław Józef Dobrowolski. – Rzeszów : Związek Polskich Artystów Plastyków. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, 1964. – [24] s. : fot. ; 18 x 18 cm

1967

GRZĄDZIELA, Romualda
Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / [tekst] Romualda Grządziela ; Janina Lewandowska. – Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1967. – [20] s. : fot.

1968

Dzieje Polskiego Oręża w malarstwie Stefana Pajączkowskiego : wystawa urządzona z okazji XXV rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1968. – il ; 30 x 21 cm ; złoż. 10 x 21 cm

Muzeum Historyczne w Sanoku : informator / [red.] Irena Ziewiec ; [aut.] Stefan Stefański [i in.] ; Muzeum Historyczne w Sanoku ; Muzeum Okręgowe w Krośnie. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1968. – 86, [2] s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm
(Zawiera: Muzeum Historyczne w Sanoku / Stefan Stefański. Zbiory archeologiczne / Maria Zielińska. Zbiory historyczne / Stefan Stefański. Sztuka cerkiewna / Romualda Grządziela. Malarstwo i rzeźba / Romualda Grządziela. Rzemiosło artystyczne / Stefan Stefański. Zbiory etnograficzne / Romualda Grządziela. Biblioteka / Maria Kędzior. Działalność oświatowa i naukowa / Janina Lewandowska)

1972

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1972 : katalog wystawy. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [12] s. ; 21 cm

1973

Adam Konieczko : grafika, grudzień 1973 – styczeń 1974 / scenariusz wystawy i red. Adam Konieczko ; [tekst] Romuald Biskupski ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 21 x 20 cm

Marian Kruczek : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / scenariusz i red. Romuald Biskupski ; fot. Romuald Biskupski ; [wstęp] Edward Zając ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Rada Zakładowa Związku Zawodowego Metalowców SFA, 1973. – [12] s. : fot.; 20 x 20 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1972 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1973 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [12] s. ; 21 cm

Sanok w malarstwie i grafice : katalog wystawy, 15 czerwca do 10 lipca 1973 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 20 cm

Wystawa prac Jadwigi Lorenc : Sanok, dnia 9 – 20 maja 1973 /red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 21 cm

1974

Anna i Tadeusz Marian Turkowscy : gobeliny, rysunek, grafika, malarstwo : katalog wystawy Sanok, lipiec – sierpień 1974 / oprac. katalogu Tadeusz Marian Turkowski ; scenariusz i fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [16] s. : fot. : 21 x 20 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1973 : katalog wystawy, luty – marzec 1974 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [10] s. ; 22 x 20 cm

Władysław Lisowski (1883 – 1970) : wystawa malarstwa, czerwiec 1974 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [8] s. : fot. ; 20 x 19 cm

Władysław Szulc : akwarele : katalog wystawowy, październik 1974 / scenariusz wystawy i red. Romuald Biskupski, Władysław Szulc ; fot. Romuald Biskupski ; [tekst] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1974. – [10] s. : fot. ; 21 x 20 cm

1975

Bogna Perz-Kruczek : malarstwo, rysunek, grafika : katalog wystawy, listopad 1975 / scenariusz i red. Bogna Perz-Kruczek ; fot. Leszek Dziedzic. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1975. – [8] s. : il. ; 20 x 20 cm

Edward Osiecki : malarstwo, wrzesień 1975 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; scenariusz wystawy Edward Osiecki ; fot. Edward Osiecki. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1975. – [8] s. : il., portr. ; 21 x 22 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1974: katalog wystawy, marzec – kwiecień 1975 / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy i fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1975. – [10] s. : fot. ; 22 x 20 cm

ZAJĄC, Edward
Zdzisław Beksiński : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, maj-czerwiec 1975 / Edward Zajšc. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1975. – [8] s. : il. ; 21×20 cm

1977

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1976 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1977 / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy i fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1977. – [8] s. : il. ; 22 x 20 cm

Rzeźba Romana Tarkowskiego : [katalog wystawy] / red. Edward Zając. – Sanok : [Muzeum Historyczne], 1977. – [32] s. : il., portr. ; 21 cm

1978

Akwarele i gwasze Władysława Szulca / oprac i red. Edward Zając ; wstęp Romuald Biskupski . – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [8] s. : il. ; 21 cm

Jadwiga Maria Jarosiewicz : malarstwo, scenografia, rysunek : [składanka] / tekst i oprac. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [6] s. ; 22 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w Sanoku 1977 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1978 / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [7] k. : il., portr. : 22 x 20 cm

1979

Barbara Bandurka – malarstwo : katalog wystawowy, lipiec-sierpień 1979, Muzeum Historyczne w Sanoku / [oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1979] .-[7] s. : il. ; 21 cm

Jerzy Wojtowicz : malarstwo, grafika, rysunek, metalo – colage : katalog wystawy (listopad – grudzień) 1979 / oprac. i red. Edward Zając , wstęp Romuald Biskupski ; fot. R. Biskupski, W. Szulc. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1979. – [8] s. : fot. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1979 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1979 / oprac. i red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1979. – [8] s. : il. ; 21 cm

1980

Anna Turkowska – tkanina artystyczna : katalog wystawy, Muzeum Historyczne w Sanoku, maj-czerwiec 1980 / [red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1980. – [11] s. : il. ; 22 cm

BATRUCH, Stanisław
Plener malarski studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie : Sanok 1980 / [tekst] Stanisław Batruch. – Sanok : [Muzeum Historyczne], [1980]. – 51 x 25 cm ; złoż. 18 x 25 cm

Sanocki Salon Grudniowy / red. Edward ZAJĄC, oprac. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1980. – [5] s. ; 21 cm

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo [i.e. malarstwo] 1974-1980 : [wystawa], Muzeum Historyczne w Sanoku, lipiec-sierpień 1980 / [oprac. katalogu Wiesław Banach ; red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1980] .-[11] s. : il. ; 21 cm

1981

Grupa Sanok : katalog wystawy Muzeum Historycznego w Sanoku, listopad 1981 / red. Edward Zając ; [wstęp] Joanna Banach, Wiesław Banach ; fot. Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – 15 s. : il. ; 21 cm

Leon Getz : katalog wystawy / red. katalogu Edward Zając , oprac. Wiesław Banach, Joanna Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : fot. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w latach 1979-1980 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1981 / oprac. i red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : il. ; 21 cm

Sanocki Salon Grudniowy 1981 / oprac. Wiesław Banach ; [wstęp] Joanna Banach, Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : fot. ; 21 cm

Stanisław Batruch / red. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [10] s. : il. ; 22 cm

1982

Kazimierz Starościak / red. i oprac. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Grzegorz Haremża ; [tekst] Leszek Nowak. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [8] s. : fot. ; 18 x 19 cm

Stanisław Puchalik. Malarstwo : katalog wystawy, maj – czerwiec / red. i oprac. Edward Zając ; scenariusz wystawy Stanisław Puchalik ; fot. Bogdan Prądzyński, Tadeusz Zapart ; [tekst] Andrzej Pollo. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [8] s. : il. ; 18 x 19 cm

Zdzisław Beksiński : katalog wystawy, Muzeum Historyczne, Sanok, sierpień 1982 / [red.] Edward Zając ; oprac. i scenariusz Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [9] s. : il. ; 22 cm

1983

Ewa Cisowska – malarstwo : Muzeum Historyczne w Sanoku, wystawa czynna w dniach 27.V. – 25.VI.1983 r. / [red. i oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne, [1983] .-[8] s. : il. ; 22 cm

Jolanta Jakima-Zerek – malarstwo, rysunek : [katalog wystawy], Muzeum Historyczne w Sanoku, sierpień-wrzesień 1983 / [red. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1983 .-[16] s. : il. ; 21 cm

KAJDER, Krzysztof
Poplenerowa wystawa malarstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Sanok ‘ 83 / Krzysztof Kajder. – Sanok : Muzeum Historyczne, [1983]. – il. ; 46 x 22 cm ; złoż. 16 x 22 cm

Kazimierz Starościak – wystawa (rysunków), Muzeum Historyczne w Sanoku [1983 / red. i oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1983] .-[10] s. : il. ; 21 cm

Mieczysław T. Janikowski : katalog wystawy, lipiec – sierpień 1983 / red. Edward Zając ; oprac. i scenariusz wystawy Wiesław Banach ; wstęp Jerzy Madeyski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 24 cm

Muzeum Historyczne w Sanoku : medale ze zbiorów sanockich kolekcjonerów : Stefana Stefańskiego, Czesława Czajki, Jana Zajdla / red. i oprac. katalogu Edward Zając ; [wstęp] Stafan Stefański. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [4] s. : il. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w latach 1981-1982 : katalog wystawy, luty – marzec 1983 / oprac i red. Edward Zając ; scenariusz wyst. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [10] s. : il. ; 21 cm

Wiktor Zin : wystawa rysunków i akwarel / [wstęp] Wiktor Zin ; [teksty] Karol Estreicher, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 21 x 21 cm

Zbigniew Osenkowski : rysunek i grafika : katalog wystawy, listopad – grudzień 1983 r. / [red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 21 x 22cm

1984

Eugeniusz Waniek : pejzaż prowansalski / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [16] s. : fot. ; 22 x 19 cm

Jerzy Wojtowicz : malarstwo i rysunek : katalog wystawy / red. i oprac. Edward zając ; fot. Marian Kraczkowski ; [wstęp] Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [8] s. ; 18 x 19 cm

Katalog wystawy konserwacji obiektów zabytkowych w Muzeum Historycznym w Sanoku w latach 1958-1984 / red. Edward Zając ; scenariusz wyst. Wanda Szulc, Romuald Biskupski, Wiesław Banach ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [16] s. ; 18 x 23 cm

1985

Czesław Dźwigaj – małe formy rzeźbiarskie, medale i rysunki : [twórczość z lat 1976-1985 : wystawa, Sanok kwiecień-maj 1985 / oprac. i red. katalogu Edward Zając ; Muzeum Historyczne w Sanoku]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1985 .-[16] s. : fot. ; 22 cm

Emil Krcha : malarstwo : katalog wystawy / red. Edward Zając ; oprac. i scenarusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. : fot. ; 23 x 20 cm

Katalog wystawy prac Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sanoku / oprac. i red. Edward Zając ; fot. Zdzisław Kłeczek ; [wstęp] Ryszard Kulman. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w latach 1983-1984 : katalog wystawy, kwiecień – maj 1985 / oprac. i red. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [16] s. : il. ; 21 cm

Stanisław Hryń : rzeźba, medalierstwo, rysunek / oprac. i red. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. : il. ; 20 x 22 cm

1986

Dar Jana Ekierta : katalog wystawy / red. Edward Zając ; oprac. katalogu i scenariusz Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [12] s. : il. ; 23 x 20 cm

Katalog wystawy prac Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sanoku / oprac. i red. Edward Zając ; il. Antoni Niedźwiecki ; [wstęp Ryszard Kulman]. – Sanok : Muzeum Historyczne ; Wydział Kultury Urzędu Miejskiego ; Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 1986. – [12] s. : il. ; 20 x 18 cm

Izabela Chmielińska-Zbrożek / [tekst] Krzysztof Dydo. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [12] s. : il. ; 21 x 21 cm

Stanisław Puchalik. Malarstwo : katalog wystawy / [tekst] Franciszek Dynowski ; red. i oprac. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [4] s. ; 19 x 19 cm

1987

Zdzisław Beksiński : malarstwo : styczeń ’87 / [tekst] Czesław Andrzej Skrobała ; fot. Romuald Biskupski ; Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, Muzeum Historyczne w Sanoku. – Krosno : Biuro Wystaw Artystycznych, 1987. – [4] s. : il. ; 15 x 15 cm

1988

BISKUPSKI, Romuald
Chrystus Pantokrator z Wujskiego : Ikona z XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski ; [red.] Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1988. – 16 s. : il., faks. ; 29 cm. – ISBN 83-907352-6-1

Zdzisław Beksiński : informator o wystawach. Muzeum Historyczne w Sanoku, czerwiec 1988 r. / red. Edward Zając ; oprac. Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1988. – [4] s. ; fot. ; 30 cm

1990

BATA, Artur
Ceramika pokucka : ze zbiorów Aleksandra Rybickiego w Muzeum Historycznym w Sanoku / Artur Bata. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 18, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : fot., portr. ; 20 cm

1991

BISKUPSKI, Romuald

Ikony. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 1 / [tekst] Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1991. – 14, [1] s. : il. kolor ; 15 cm

Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / aut. wyb. Romuald Biskupski; ilustr. Marek Brniak; red., przedm. Wiesław Banach. – Warszawa : Krajowa Spółdzielnia Artystyczno-Techniczna KSAT, 1991. – 136 s.: 3 il., 2 faks., fot. kolor., 1 rys.+ [Teksty równoległe niem., ang. : 40] s. : il. ; 29 cm ; 31 cm. – ISBN 83-00-03548-6

1992

ZIELIŃSKA, Maria
Zamek w Sanoku. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 5 / [tekst] Maria Zielińska. – Wyd. 2. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1992. – 12 s. : 3 il., mapa ; 14 cm

1993

Jan Ekiert : katalog zbiorów / [oprac.] Wiesław Banach ; [wstęp] Stanisław Rodziński, Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 50, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm

Konstanty Brandel : katalog zbiorów / wstęp i oprac. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 15 s. : il. ; 24 cm

Sztuka cerkiewna XVII-XIX wieku : katalog wystawy / [wstęp i oprac.] Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 33 s., [8] k. tabl. : il., faks. – 22 x 23 cm

1994

Marian Kruczek : katalog zbiorów / [wstęp i oprac. katalogu Katarzyna Winnicka] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1994. – 31 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm

Otto Axer : katalog wystawy / wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1994. – 10 s., [51] k. tabl. : il. kolor., rys. ; 30 cm

1995

Jan Cybis : Katalog wystawy / wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1995. – 25 s. : il. kolor. ; 30 cm

Maria Sperling : Katalog wystawy / komisarz wystawy Wiesław Banach; wstęp Carina Sperling-Leprette [i in.]; tł. tekstu fr. Irena Śnieżek; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne ; Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki BWA ; Katowice : Muzeum Śląskie ; Kalisz : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 1995. – 36 s. : il. kolor., 1 portr., rys. ; 30 cm

1996

Kamienne i krzemienne narzędzia : katalog zbiorów / Muzeum Historyczne w Sanoku; [oprac. katalogu] Maria Zielińska, Janusz Bober. – Sanok : Oficyna Wydaw. Muzeum Historycznego, 1996. – 23 s. : rys. ; 30 cm

Mówią Zbiory : Rocznik Muzeum Historycznego w Sanoku / red. Wiesław Banach ; red. tech. Artur Olechniewicz, Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1996. – 62 s. : fot., rys.; 30 cm. – (Mówią Zbiory ; 1)
(Zawiera: Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku / Maria Zielińska. Ruch lotniczo-konstruktorski w Galicji na przełomie XIX/XX w. / Andrzej Olejko. Polska Armia Wyzwoleńcza 1947-1951 / Andrzej Romaniak. Mandyliony XV i XVI w. w malarstwie zachodnio-ukraińskim / Katarzyna Winnicka. Recepcja sztuki Paula Cezanne’a w twórczości Józefa Pankiewicza / Wiesław Banach. Próba umiejscowienia twórczości artystycznej Waldemara Cwenarskiego w nurcie ekspresyjnym plastyki polskiej w latach 1955-1990 / Henryka Milczanowska)

1997

Stanisław Grabowski : katalog zbiorów / [wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1997. – 19 s. : il., portr. ; 29 cm. – ISBN 83-907352-0-2

1998

Salon artystów sanockich. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku / red. Wiesław Banach , Katarzyna Winnicka ; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – [16] s. : il. ; 21 cm

Śląska rzeźba gotycka XIV – XVI w. : ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu / [komisarz wystawy, scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – [25] s. : fot. (w tym kolor) ; 30 cm

1999

BISKUPSKI, Romuald
Król Chwały – Spas w Siłach z Nowosielec i Matka Boska Hodigitria z Doliny : ikony z 2 połowy XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – 28 s. : il. ; 29 cm. – ISBN 83-907352-7-X

Zamek w Sanoku : Informator Muzeum Historycznego / [red.] Wiesław Banach ; [teksty] Henryka Milczanowska [i in.]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – 30 s. : il., 1 pl. ; 30 cm. – ISBN 83-907352-5-3
(Zawiera: Zamek / Maria Zielińska, Wiesław Banach. Zbiory archeologiczne / Maria Zielińska. Zbiory historyczne / Andrzej Romaniak. Portrety / Katarzyna Winnicka. Zbiory sztuki cerkiewnej / Henryka Milczanowska. Sztuka sakralna Kościoła Katolickiego / Wiesław Banach. Ceramika pokucka / Katarzyna Winnicka. Sztuka współczesna / Wiesław Banach. Biblioteka / Piotr Pęcak)

2000

BISKUPSKI, Romuald
Ukrzyżowanie z Owczar : ikona z 2 [drugiej] połowy XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 20 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – Bibliogr. s. 18-20. – ISBN 83-913281-5-5

Edward Baran : prace zebrane z lat 1982-2000 : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach]; [teksty Edward Baran, W. Banach, Henryka Milczanowska] , [oprac. graf.Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 22 s. : il. kolor.; 30 cm . – ISBN 83-913281-3-9

JAREMA JÓZEF
Listy do Marii Sperling : 1950-1974 / Józef Jarema; [wstęp] Wiesław Banach; [tł. tekstów obcojęzyczych] Ewa Kasprzak, Katarzyna Borowiec. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 183 s. : 1 faks., fot., portr. ; 24 cm

Militaria w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [red. i oprac. katalogu Andrzej Romaniak] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 31 s. : fot. (w tym kolor.) ; 29 cm . – ISBN 83-907352-9-6

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo, grafika, rysynek : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 42, [1] s. : il. (gł. kolor.0, 1 portr.; 30 cm . – ISBN 83-913281-2-0

2001

Anna Turkowska : tkanina artystyczna : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; teksty Joanna Banach i in. ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 35 s. : il. (gł. kolor.), 1 portr.; 30 cm. – ISBN 83-913281-8-X

Forum Malarstwa Polskiego – Lesko 2001 : materiały / [komisarz wystawy Kazimierz Rachecki ; red. Wiesław Banach ; teksty Henryka Milczanowska i in.]. – Lesko : Fundacja Malarstwa Polskiego; Sanok: Muzeum Historyczne, 2001. – [28] s. : fot. kolor., 2 portr.; 30 cm. – (Malarstwo – sztuka kontemplacyjna ; z. 2). – ISBN 83-916345-3-1

Grzegorz Pabel : katalog wystawy / [red., tekst Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – [12] s. : il. kolor., 1 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-1-2

Ikony : najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich = Icons : the most beautiful icons in the Polish collections / [wstęp Barbara Dąb-Kalinowska ; red. Joanna Kułakowska]. – Olszanica : “Bosz”, 2001. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm. – Tekst równol. pol. ang. – Bibliogr.. – ISBN 83-87730-20-3

Krzyże ręczne, rzeźbione za zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [wstęp, oprac. katalogu] Henryka Milczanowska ; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 32 s. : il. – ISBN 83-913281-6-3

Mirosław Otkowycz, Taras Otkowycz : malarstwo : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; tekst Zoriana Łylo-Otkowycz ; tł. z ukr. Marianna Jara ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 14, [1] s. : il. kolor., 2 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-9-8

Oksana Kulczycka : katalog wystawy / [teksty] Stanisław Puchalik, Henryka Milczanowska; [fot.] Dariusz Szuwalski; [oprac. graf.] Oksana Kulczycka, Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 12 s.: il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-7-1

Ordery i odznaczenia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [red. Andrzej Romaniak ; oprac. katalogu Janusz Leszczyński, oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 28 s. : fot.; 30 cm. – ISBN 83-916345-0-7

2002

Megality / fot. Elżbieta Dzikowska ; malarstwo Hanna Zawa-Cywińska ; [red. Wiesław Banach ; wstęp Henryka Milczanowska ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – [12] s. : fot. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-5-8

Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [tekst, oprac. katalogu Piotr N. Kotowicz ; fot. Dariusz Szuwalski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; red. Maria Zielińska]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 43 s. : il., 1 fot., rys.; 30 cm. – Bibliogr. s. 17-19. – ISBN 83-916345-2-3

Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku / oprac. Katarzyna Winnicka ; [red Wiesaw Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002 – 60 s : il. faks., rys ; 21 cm – Bibliogr. s 46-47. – ISBN 83-916345-4-X

Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [red., oprac. katalogu Andrzej Romaniak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 23 s. : il.; 30 cm. – ISBN 83-916345-1-5

Zamek Królewski w Sanoku : skarby ziemi sanockiej / [red. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; tł. ang. Piotr Jungiewicz, Tonya Davidson]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 105 s. : il. kolor., fot. kolor., 2 mapy kolor., portr. ; 19 cm. – ISBN 83-916345-6-6
Rec. : (cz). – Il. //Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 5, s.4

Zdzisław Beksiński / [wstęp Wiesław Ochman ; wprowadzenie Wiesław Banach ; tł. ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa ; red. Joanna Kułakowska-Lis]. – Olszanica : BOSZ, 2002. – 143 s.: il. (gł. kolor.), fot., portr. ; 31 cm. – ISBN 83-87730-42-4

2003

Arika Madeyska – małe formaty / [red., wstęp Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 15 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-7-4

BANACH, Wiesław
Franciszek Prochaska : malarstwo, grafika, rysunek : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / Wiesław Banach ; [red. Ewa Kasprzak , Wieław Banach , [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 106 s. : il. (w tym kolor.), fot., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-919305-1-3

Beksiński : najnowsze prace : [4 lipca – 3 sierpnia 2003 r. / red. Wiesław Banach ; wstęp Wiesław Banach ; Muzeum Historyczne w Sanoku]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 15, [1] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-8-2

Bieszczady lat 1954-1964 w fotografii Andrzeja Zboińskiego : informator wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne w Sanoku, 5-31 sierpnia 2003 r. / [tekst i fot. Andrzej Zboiński ; red. informatora Katarzyna Winnicka]. – Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2003. – 8 s. : fot., portr. ; 30 cm. – Opis wg okł.

Bóg się rodzi… : od Wigilii do Trzech Króli : informator wystawy zorganizowanej przez Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne w Sanoku : 18 grudnia 2003-2 luty 2004 / [tekst: Danuta Blin-Olbert, Maria Marciniak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 7 s. : fot. ; 30 cm

Resurrexit! Alleluja! : ludowe obrzędy wielkanocne / [tekst: Danuta Blin, Olbert i Maria Marciniak] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 8 s. : il. ; 30 x 22 cm. – Informator wystawy zorganizowanej przez Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne w Sanoku, 25 marca-27 kwietnia 2003 r.

ROMANIAK, Andrzej
Pamiątki po 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 137 s.: faks., fot.(w tym kolor.), portr. ; 30 cm. – ISBN 83-919305-0-5

Ryszard Rogowski – malarstwo / [red. Wiesław Banach ; teksty Jacek Rogowski, Andrzej Wilk, W. Banach ; tł. ang. Jacek Rogowski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 19 s. : portr. kolor. ; 30 cm . – ISBN 83-916345-9-0

2004

BANACH, Wiesław
Galeria Zdzisława Beksińskiego / tekst Wiesław Banach; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [10]s. : il.(gł. kolor.); 30 cm

BANACH, Wiesław
Ludwik Lille : prace z lat 40. i 50. : informator wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym w Sanoku, 25.06 – 31.07.2004 r. / [tekst Wiesław Banach ; tł. z j. Fr. Ewa Kasprzak] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2004. – [1] skł. : il. ; 30 cm. – Opis wg okł.

KOTOWICZ, Piotr N.
Wojowie i rycerze : uzbrojenie średniowieczne na pograniczu polsko-rusko-słowackim : [katalog wystawy] / Piotr N.Kotowicz; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; [tł.] Ewa Kasprzak; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz; [fot.] Dariusz Szuwalski, Dariusz Skowroński. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 51 s. : fot. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-919305-4-8

Leon Getz : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / [oprac. biogr. i katalogu] Wiesław Banach; [współprac.] Joanna Szymbara; [oprac. graf.]Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 90 s.: il. (w tym kolor.); 30 cm. – Portr. aut. na s. 2 okł. – Bibliogr. s.90. – ISBN 83-919305-5-6

PANKOWSKI, Marian
De Arte Poetica : traktat / traite / Marian Pankowski ; [red. Wiesław Banach i in. ; il. i oprac. graf.Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [44] s. : il. ; 26 cm. – ISBN 83-919305-2-1

SZYMBARA, Joanna
Sztuka cerkiewna XV-XIX w. / tekst Joanna Szymbara; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [12] s. : il.(gł. kolor.) ; 30 cm

2005

Acta Militaria Mediaevalia. T.1, Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu : materiały konferencji / red. Jan Machnik, Wiesław Banach, Piotr N. Kotowicz; Polska Akademia Umiejętności; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Kraków ; Sanok : PAU Muzeum Historyczne, 2005. – 173 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Acta Militaria Mediaevalia, ISSN 1895-4103; t.1)
(Zawiera: Wstęp / Jan Machnik, Piotr N. Kotowicz. Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyjskich traktatów wojskowych / Piotr Ł.Grotowski. [Streszcz. jęz. ang.] / Piotr Ł. Grotowski, Tł. Ireneusz Paternoga. Uwagi o przejawach wczesnośredniowiecznej aktywności militarnej w Północnych Karpatach / Michał Parczewski. [Streszcz. jęz. ang] / Michał Parczewski; tł. Ireneusz Paternega. Militaria z dziewiętnastowiecznych badań w Podhorcach / Radosław Liwoch. [Streszcz. jęz. ang.] / Radosław Liwoch ; tł. Ireneusz Paternoga. System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu / Piotr N. Kotowicz. [Sterszcz. Jęz. ang.] / Piotr N. Kotowicz ; tł. Ireneusz Paternoga. Między wschodem a zachodem: pochówek wojownika ze stanowiska 1 C w Gródku, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie / Marcin Wołoszyn. [Streszcz. jęz. ang.] / Marcin Wołoszyn, tł. Ireneusz Paternoga. Ruskie buławy “gwiaździste” z terenu Małopolski / Piotr Strzyż. [Streszcz. jęz. ang] / Piotr Strzyż, tł. Ireneusz Paternoga. Militaria z Czermna nad Huczwą : Próba rekonstrukcji sposobu ataku Tatarów na gród (w 1240 r.) na podstawie dotychczasowych badań archeologicznych / Jerzy Kuśnierz. [Stresz. Jęz. ang.] / Jerzy Kuśnierz; tł. Ireneusz Paternoga. średniowieczne militaria proweniencji wschodniej w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim / Daniel Tereszczuk. [Streszcz. jęz. ang.] / Daniel Tereszczuk; tł. Ireneusz Paternoga. Stan badań nad uzbrojeniem późnośreniowiecznym w Małopolsce / Marcin Glinianowicz. [Streszcz. w jęz. ang.] / Marcin Glinianowicz ; tł. Ireneusz Paternoga. Nieznany topór późnośredniowieczny z Radymna w zbiorach archeologicznych Muzeum w Jarosławiu / Piotr N. Kotowicz. [Streszcz w jęz. ang.] / Piotr N. Kotowicz ; tł. Ireneusz Paternoga)

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 219 s. ; il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-919305-9-9
Rec. (czak) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 50, s.6

Czas zatrzymany : 125 lat Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii i I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty Andrzej Romaniak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne : Stow. Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, 2005. – [12] s.: il. ; 20 cm

ROMANIAK, Andrzej
Medale, medaliony, plakiety : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 151 s.: fot.(w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-919305-8-0

Tyrsus Wenhrynowicz : Grafika, ekslibris / [red. Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 31 s. : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-00-7

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1976

KOSZELA, Bogumiła
50 [pięćdziesiąt] lat Zakładowego Domu Kultury ; 30 [trzydzieści] lat Orkiestry Dętej ; 30 [trzydzieści] lat Klubu Sportowego “Stal” Sanockiej Fabryki Autobusów “Autosan” / [teksty i oprac. red.] Bogumiła Koszela, Wiesław Koszela, Marian Struś. – Rzeszów : KAW, 1976. – 64 s. : il. kolor., fot., portr.; 17 x 25 cm

1999

CIUPKA, Jan
Dziewięćdziesiąt lat piłki nożnej na Podkarpaciu / Jan Ciupka. – Krosno : Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 1999. – 298 s. : fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 297-298. – ISBN 83-88126-06-7 (“Roksana”)

2001

BASZAK, Adam
55 [pięćdziesiąt pięć] lat Klubu Sportowego “Stal” Sanok 1946 – 2001 / Adam Baszak, Józef Ząbkiewicz. – Sanok : MKS “Stal”, 2001. – 359 s., [42] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa kolor., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 359. – ISBN 83-915504-0-0
Rec. : (bart) //Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 36, s.4

 

Językoznawstwo

JĘZYKOZNAWSTWO

1977

RIEGER, Janusz
Imiennictwo ludności wiejskiej w Ziemi Sanockiej i Przemyskiej w XV w. / Janusz Rieger ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. – 40, [3] s., [30] s. tabl. : mapy ; 24 cm. – (Prace Onomastyka ; 26)

1986

MAKARSKI, Władysław
Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej : [rozprawa doktorska] / Władysław Makarski ; KUL Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986. – 233, [3] s., [1] k. mapa. ; 24 cm. – ISBN 83-00-00202-2

2004

GÓRNY, Halszka
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV-XIX w.) / Halszka Górny. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – 221, [1] s. : mapa ; 23 cm. – ISBN 83-7338-069-8

 

Literatura piękna

HISTORIA LITERATURY I KRYTYKA LITERACKA. ŻYCIE LITERACKIE

1964

Z dziejów polonistyki warszawskiej : profesorowi doktorowi Julianowi Krzyżanowskiemu w dwudziestą piątą rocznicę objęcia Katedry Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim 1934-1959 / [kom. red. Janina Kulczycka-Saloni et al.]. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1964. – 351 s. : il., portr. ; 25 cm

1968

Literatura, komparatystyka, folklor : księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu / [red. Maria Bokszczanin, Stanisław Frybes, Edmund Jankowski] ; Polska Akademia Nauk. Uniwersytet Warszawski. Instytut Badań Literackich [et al.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – 967, [1] s., 7 s. tabl., [1] k. tabl. : il., portr., nuty ; 24 cm. – M. in. tł. z ang., bułg., czes. i serb. – Teksty częśc. równol. pol., ang., fr., niem., ros.

1973

Julian Krzyżanowski : (Julianowi Krzyżanowskiemu w sześćdziesiątym roku twórczości naukowej Instytut Badań Literackich PAN). – [Warszawa : s.n.], 1973. – [16] s. : il. ; 30 cm. – Tyt. okł.

1976

ŻÓŁKIEWSKI, Stefan
Julian Krzyżanowski – czyli Triumf filologii / [Stefan Żółkiewski]. – [Warszawa] : [s. n.], 1976. – S. [1], 4-9 ; 24 cm. – [Nadb.: Kultura i Społeczeństwo, rok XX, nr 4, 1976. – Tyt. nagł.

1986

In manu vestra / teksty i red. Bronisława Przystasz, Tomasz Korzeniowski ; oprac. graf. Tomasz Korzeniowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, [1986]. – [12] s. : il. ; 23 cm

1987

Julianowi Krzyżanowskiemu w sześćdziesiątym roku twórczości naukowej Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk]. – Warszawa : IBL. PAN, [1987]. – [16] s. ; 21 cm. – Druk bibliofilski. – Zawiera przedr. faks. s. tyt. Historii literatury polskiej, t. 1 J. Krzyżanowskiego, 1939 oraz fragm. druku i rękopisu. – Tyt. na s. 3.

1990

Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – 132 s. ; 20 cm. – Bibliogr. przedm.-podm. s. 80-123
(Zawiera: Przedmowa / Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz. Scenariusz martwego dzieciństwa / Marian Pankowski. Główne aspekty pisarstwa Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Twórczość Mariana Pankowskiego na tle tradycji kulturowej i przemian artystycznych literatury współczesnej / Krystyna Latawiec. Odbiór twórczości Mariana Pankowskiego na Zachodzie / Elisabeth Destrée-Van Wilder. środowisko kulturalne Sanoka w okresie międzywojennym 1918-1939 / Wojciech Sołtys. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Tomasz Korzeniowski)

Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego. – Wrocław : Ośrodek Teatru Otwartego “Kalambur”, 1990. – 63 s. : faks., portr. ; 24 cm. – Zeszyt dokumentacji powstały w wyniku sesji naukowej poświeconej twórczości dramatycznej Mariana Pankowskiego, zorganizowanej z okazji 70-tych urodzin pisarza, dnia 27 kwietnia 1990 r. w Ośrodku Teatru Otwartego “Kalambur”. – Opis wg okł.
(Zawiera: Wstęp. Nadrealny wymiar rzeczywistości teatralnej Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Stereotyp kulturowy w twórczości dramatycznej Mariana Pankowskiego jako wyraz tzw. “trudnej miłości” / Marek Graszewicz. Marian Pankowski, czyli o przełamywaniu tabu / Marek Pytasz. Zapis dyskusji – fragmenty. Marian Pankowski oczami reżysera / Bogusław Litwiniec. Marian Pankowski oczami tłumacza / Elisabeth Destrée-Van Wilder. Wywiady z Marianem Pankowskim. Recenzje ze spektakli sztuk Mariana Pankowskiego wystawionych w Kalamburze i prasowe reminiscencje sesji poświęconej dramatopisarstwu Pankowskiego. Notka biograficzna )

1991

BARĆ, Stanisław
Marian Pankowski – poeta, prozaik, dramaturg / Stanisław Barć. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991. – 181, [2] s. ; 21 cm. – Bibliogr. prac M. Pankowskiego na s. 4 okł.. – ISBN 83-227-0426-7
Rec.: Faron Bolesław // Ruch Literacki. – 1992, z. 6, s. 735-737; Ruta-Rutkowska Krystyna // Przegląd Humanistyczny. – 1994, nr 2, s. 154-156

1992

Metamorfozy : Paryż’50, Paryż’60 : materiały z sesji naukowej, Sanok 10-14 czerwca 1992 / [aut.] Grzegorz Sztabiński [i in.]. – Sanok : SDK, 1992. – 75 s. ; 21 cm

1993

Ignis ardens : Julian Krzyżanowski człowiek i uczony : w stulecie urodzin / pod red. Marii Bokszczanin. – Warszawa : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza ; Państ. Inst. Wydaw., 1993. – 459,[1] s.,[1] k. portr. ; 24 cm. – ISBN 83-06-02293-9. – Bibliogr. s.371-419

1994

KALLIMACH, Filip Buonaccorsi
Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka / Filip Kallimach ; [wstęp i wybór tekstów Andrzej Obrębski ; tł. Irmina Lichońska] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – Łódź : ŁTN , 1994 .-62, [2] s. ; 21 cm. – (Literatura dla Wszystkich ; 9). – ISBN 83-85879-29-3

LATAWIEC, Krystyna
Na scenie świata i teatru : O dramaturgii Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec ; [oprac. tekstu] Małgorzata Płonka. – Kraków : Universitas, 1994. – 167, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-7052-238-6

1995

Metamorfozy : “Piękni, dwudziestoletni, źli” : materiały z sesji popularnonaukowej i spotkań autorskich, Sanok 13-20 czerwca 1993 / [aut.] Wacław Sadkowski [i in.]; [przekł. ang.] Agnieszka Jungiewicz. – Sanok : SDK, 1995. – 151, [1] s., [6] s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 83-905304-0-6

1996

Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej / pod red. Haliny Kurek, Franciszka Tereszkiewicza. – Kraków : “Universitas”, 1996. – 150 s., 16 s. tabl. ; 24 cm. – (Podkarpackie Spotkania : literatura, język, kultura ; t. 1). – ISBN 83-7052-384-6
(Zawiera m. in. inf. o Stanisławie Pigoniu, Wacławie Potockim i Zygmuncie Kaczkowskim)

1997

KRZYŻANOWSKI, Julian
Na polach elizejskich literatury polskiej : portrety i wspomnienia / Julian Krzyżanowski ; wybór i oprac. Maria Bokszczanin ; [przedm. Zdzisław Libera]. – Warszawa : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza,1997. – 525 s., [2] k. tabl. : 1 faks., fot., portr., err. ; 24 cm. – ISBN 83-903221-7-X. – Indeksy.

1998

Acta Pancoviana. T.1 / [red nacz. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – 61, [3] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 1). – ISBN 83-86634-39-1
(Zawiera: Wstęp. Miasto / Marian Pankowski. Z jakim przystajesz, takim się stajesz … : (z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza) / Marian Pankowski. Marian Pankowski na Zachodzie : przekłady wystąpień i artykułów o Marianie Pankowskim i jego książkach w publikacjach francuskojęzycznych lat 1989-1997. Marian Pankowski : twórczość / oprac. Tomasz Korzeniowski. Marian Pankowski : kronika życia i twórczości. Album rodzinne)

Góry, literatura, kultura. T. 3 / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – 150, [1] s., [16] s. tabl. : il., fot. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2055)
(Zawiera m. in. informacje dotyczące twórczości Janusza Szubera)

Z izraelskich “Kontuarów” / [aut. Aleksander Zyga et al. ; przedm. Lucyna Skompska]. – Łódź : Oficyna Bibliofilów, 1998. – 127, [1] s. ; 20 cm
(Zawiera m. in. informacje dotyczące Kalmana Segala)

1999

Acta Pancoviana. Nr 2 / [red. nacz. Leszek Puchała] . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1999. – 93, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 2). – ISBN 83-86634-69-3
(Zawiera: Od redakcji. Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego / Janusz Szuber. Otwarcie sesji popularnonaukowej “Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego” / Tomasz Korzeniowski. Kresowa ojczyzna Mariana Pankowskiego / Andrzej Burghardt. Kluczowe problemy twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Romantyczne kreacje postaci w dramatach Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Anarchia i forma : uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego / Wojciech Ligęza. Czy Marian Pankowski jest pisarzem pornograficznym? / Paweł Sawicki. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / oprac. Tomasz Korzeniowski. Kalendarium wydarzeń. Album sanockie)

Marian Pankowski – w 80 rocznicę urodzin : wystawa twórczości ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku (wybór) / [oprac. graf., red. Anna Strzelecka]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, [1999?]. – [8] s. ; 21 cm

2000

Marian Pankowski (1919-) : Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1990-1999 / oprac. Ewa Drwięga . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 18 s. ; 21 cm

PANKOWSKI, Marian
Polak w dwuznacznych sytuacjach / Marian Pankowski , rozm. Krystyna Ruta-Rutkowska; posłowie Anna Nasiłowska; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Instytut Badań literackich Polskiej Akademii Nauk, 2000. – 152, [1] s.; 20 cm . – ISBN 83-87456-45-4
Rec. : Szewc Piotr // Nowe Książki. – 2000, nr 8, s.36 ; Szuber Janusz // Rzeczpospolita. – 2000, nr 241, dod. Plus Minus, s.D.2 )

2001

RUTA-RUTKOWSKA, Krystyna
Dramaturgia Mariana Pankowskiego : problemy poetyki dramatu współczesnego / Krystyna Ruta-Rutkowska. – Warszawa : DiG, 2001. – 219 s. ; 25 cm. – Bibliogr. s. [202]-213. – Indeks. – ISBN 83-7181-214-0
Rec.: Czaplejewicz Eugeniusz // Przegląd Humanistyczny. – 2002, nr 1, s. 123-125

ŚLIWIŃSKI, Marian
W kręgu historii literatury i kultury : Konrad Górski, Julian Krzyżanowski, Ignacy Chrzanowski, Tadeusz Zieliński, Czesław Miłosz, Lew Szestow / Marian Śliwiński. – Piotrków Trybunalski : Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Śląskiej, 2001. – 127, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 83-88865-05-6. – Indeks

2002

Literatura polska 1990-2000. T. 1 / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. – Kraków : Zielona Sowa, 2002. – 399 s. ; 21 cm
(Zawiera m. in. zagadnienia dotyczące twórczości Janusza Szubera)

ZAWORSKA, Helena
Dobrze, że żyłem : rozmowy z pisarzami / Helena Zaworska. – Warszawa : “Muza”, 2002. – 331, [5] s. : il., fot., portr. ; 22 cm. – (Sami Swoi)
(Zawiera m. in. wywiad z Januszem Szuberem)

2003

RUTA, Magdalena
Pomiędzy dwoma światami : O Kalmanie Segalu / Magdalena Ruta. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistyki, 2003. – 225 s., [3]k. tabl. : faks., fot., portr.; 24 cm. – ISBN 83-7188-606-3. – (Studia Judaica Cracoviensia)
Rec. : Szablowska Monika // Akcent. – 2003, nr 3, s.151-153

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. Z. 3 :Jubileusz Janusza Szubera / [red.] Franciszek Oberc; [aut.] Tomasz Chomiszczak [i in.]. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2003. – 98 s. : fot., rys. ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870-X ; 3)
(Zawiera: Od Wydawcy / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Miasto nie zwyczajne, a królewskie… : (sanockie środowisko literackie) / Bartłomiej Zajdel. “Są szuflady. Raz na sto lat…” / Janina Lewandowska. Moi najbliżsi – zmyślenie i prawda : (z rozmów z Januszem Szuberem – fragmenty większej całości) / Anna Strzelecka. Chłopiec Mieszający Powidła / Jacek Mączka. Jednogłośnie wybrany naszym dyżurnym guru”: Od ironii poetyckiej do poezji ironii Janusza Szubera / Tomasz Chomiszczak. Janusz Szuber – człowiek publiczny / Leszek Puchała. Kilka słów o Przyjacielu / Leon J. Chrapko. Noty o autorach)

2004

Acta Pancoviana. Nr 3 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 66 s. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana, ISSN 1732-8713 ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. [Patataj, patataj, patataj…] / Barbara Bandurka. [List do Janusza Szubera] / Marian Pankowski. O kruku i lisie / Marian Pankowski. Zachwycenie / Wojciech Ligęza. Piękny kąkol wyobraźni : Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji / Jan Wolski. Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów / Krystyna Latawiec. Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość / Janusz Drzewucki. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1993-2003 / oprac. Ewa Drwięga. Noty o autorach)

CIEŚLAK-SOKOŁOŁOWSKI, Tomasz
„Mój wszechświat uczyniony” : o poezji Janusza Szubera / Tomasz Cieślak-Sokołowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2004. – 186 s.; 21 cm. – (Krytyka XX Wieku; 2). – ISBN 83-919653-3-3
Rec. : Majerski Paweł // Nowe Książki. – 2005, nr 6, s.40-41

2005

Acta Pancoviana. Nr 4 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2005. – 59 s. : fot. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana , ISSN 1732-8713 ; 4)
(Zawiera: Zamiast wstępu / Janusz Szuber. Na brukselskiej slawistyce, czyli polonistyka na obczyźnie / Marian Pankowski. Dług wdzięczności / Marian Pankowski. O pożytku z Belgii / Marian Pankowski. Pojawienie / Marian Pankowski. “Kultura” i Belgia / Idesbald Goddeeris. Polski smaczek / Patrice Lieberman. Ci belgijscy pisarze nie stąd / Pascale Haubruge. Recenzje książek. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (2003-2004) / oprac. Ewa Drwięga. Fotoreportaż)

KOWALEWSKI, Jerzy
Dramat istnienia – o poezji Janusza Szubera / Jerzy Kowalewski. – [B.m.] : nakł. Eleonory i Władysława Kowalewskich, [2005?]. – 131 s.: fot. kolor. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 13-129

 

TEKSTY

1946

PANKOWSKI, Marian
Pieśni pompejańskie / Marian Pankowski. – Bruksela : Editions R-J. Stenuit, 1946. – 54 s. ; 24 cm

1947

PANKOWSKI, Marian
Wiersze alpejskie / Marian Pankowski. – Bruxelles : Editions R-J Stenuit, 1947. – 17 s. ; 24 cm

1948

KACZKOWSKI, Zygmunt
Olbrachtowi rycerze. T. 1 / Zygmunt Kaczkowski ; [il. Tadeusza Kokietka]. – Łódź : “Poligrafika”, 1948. – 406 s. : il. ; 25 cm

KACZKOWSKI, Zygmunt
Olbrachtowi rycerze. T. 2 / Zygmunt Kaczkowski ; [il. Tadeusza Kokietka]. – Łódź : “Poligrafika”, 1948. – 416 s. : il. ; 25 cm

1951

PANKOWSKI, Marian
Podpłomyki / Marian Pankowski. – Bruksela : nakł. autora, 1951. – 66, [2] s. : rys. ; 21 cm

1953

KACZKOWSKI, Zygmunt
Murdelio : powieść / Zygmunt Kaczkowski ; wstęp Janusz Wilhelmi. – Warszawa : Czytelnik, 1953. – 446, [2] s. ; 25 cm

SEGAL, Kalman
Mój nowy dom / Kalman Segal. – Warszawa : Idisz Buch, 1953. – 52 s.

1954

PANKOWSKI, Marian
Poignee du present / Marian Pankowski. – Paris : Eition des Poetes, 1954. – 26, [2] s. ; 19 cm

1955

KRASZEWSKI, Józef Ignacy
Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955. – 404, [1] s. ; 21 cm

PANKOWSKI, Marian
Smagła swoboda / Marian Pankowski. – Paryż : Instytut Literacki, 1955. – 55, [1] s. ; 19 cm. – (Biblioteka Kultury , ISSN 0406-0393 ; t.11)

1955

SEGAL, Kalman
Wiosna u moich drzwi. Wiersze / Kalman Segal. – Warszawa : Idisz Buch, 1955. – 33 s.

1956

SEGAL, Kalman
Opowiadanie z zabitego miasteczka / Kalman Segal. – Warszawa : Iskry, 1956. – 198, [2] s. ; 20 cm

SEGAL, Kalman
Ziemia jest dla wszystkich / Kalman Segal. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956. – 193 s. : il. ; 20 cm

1957

SEGAL, Kalman
Ludzie z jamy / Kalman Segal ; rys. Jolanta Niesytto. – Warszawa : Iskry, 1957. – 242 s. : rys. ; 19 cm

SEGAL, Kalman
Na wyspie : Powieść / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, [1957]. – 107, [1] s. ; 20 cm

SEGAL, Kalman
Nad dziwną rzeką Sambation / Kalman Segal. – Warszawa : Iskry, 1957. – 169 s.

1958

SEGAL, Kalman
Rzeczy ludzkie / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, 1958. – 143 s.

1959
KACZKOWSKI, Zygmunt
Murdelio. T. 1 / Zygmunt Kaczkowski ; [posł. Antoni Jopek]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1959. – 223, [1] s. ; 20 cm

KACZKOWSKI, Zygmunt
Murdelio. T. 2 / Zygmunt Kaczkowski ; [posł. Antoni Jopek]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1959. – 327, [1] s. ; 20 cm

KACZKOWSKI, Zygmunt
Olbrachtowi rycerze : powieść. T. 1 / Zygmunt Kaczkowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960. – 360, [2] s. ; 25 cm

KACZKOWSKI, Zygmunt
Olbrachtowi rycerze : powieść. T. 2 / Zygmunt Kaczkowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960. – 486, [1] s. ; 25 cm

PANKOWSKI, Marian
Matuga idzie : Przygody / Marian Pankowski. – Bruksela, 1959. – 226, [2] s.

SEGAL, Kalman
Ulepiony z gliny / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, 1959.

1961

KACZKOWSKI, Zygmunt
Starosta hołobucki : opowieść z czasów Stanisława Augusta : podług opowiadania imp.Nieczui / Zygmun Kaczkowski ; posł. Antoni Jopek. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961. – 357, [3] s. ; 20 cm

SEGAL, Kalman
Kij i kadzidło / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, 1961. – 128, [4] s. ; 20 cm

1962

KACZKOWSKI, Zygmunt
Opowiadania Nieczui / Zygmunt Kaczkowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1962. – 413, [3] s. ; 19 cm

SEGAL, Kalman
Miłość o zmierzchu / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, 1962. – 195, [1] s. ; 20 cm

1963

KACZKOWSKI, Zygmunt
Mąż szalony : powieść / Zygmunt Kaczkowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963. – 259, [1] s. ; 20 cm

SEGAL, Kalman
Morderca musi umrzeć / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, 1963. – 80, [4] s. ; 20 cm

1964

KACZKOWSKI, Zygmunt
Grób Nieczui. T. 1 / Zygmunt Kaczkowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, [1964]. – 354 s. ; 20 cm

KACZKOWSKI, Zygmunt
Grób Nieczui. T. 2 / Zygmunt Kaczkowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, [1964]. – 295, [1] s. ; 20 cm

SEGAL, Kalman
Dolina zielonej pszenicy / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, 1964. – 269, [3] s. ; 20 cm

1965

KACZKOWSKI, Zygmunt
Wasi ojcowie : powieść historyczna z własnych wspomnień. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 320, [2] s. ; 25 cm

SEGAL, Kalman
Przygoda w miasteczku / Kalman Segal. – Warszawa : Iskry, 1965. – 128, [4] s. ; 19 cm

1966

SEGAL, Kalman
Kochankowie w Sodomie / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, 1966. – 202, [2] s. ; 20 cm

1967

KACZKOWSKI, Zygmunt
Bracia ślubni : powieść z czasów augustowskich / Zygmunt Kaczkowski ; posłowie Antoni Jopek. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967. – 304, [1] s. ; 20 cm

PANKOWSKI, Marian
Leśmian : La revolte d’un poete contre les limites / Marian Pankowski. – Bruxelles : Presses niversitaires, 1967. – 273 s. ; 24 cm

SEGAL, Kalman
Śmierć archiwariusza / Kalman Segal. – Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, 1967. – 150, [2] s. ; 19 cm

SEGAL, Kalman
Świat pełen racji / Kalman Segal. – Katowice : Śląsk, 1967. – 270, [2] s. ; 20 cm

1968

SEGAL, Kalman
Dziewczyna z Sorrento : (opowiadania i miniatury) / Kalman Segal ; przerywniki Andrzej Czeczot. – Katowice : Śląsk, 1968. – 251, [1] s. : il. ; 20 cm

SEGAL, Kalman
Skojarzeni / Kalman Segal. – [Warszawa] : Czytelnik , 1968. – 115, [4] s. ; 19 cm

1969

SEGAL, Kalman
Joanna i marynarz / Kalman Segal. – [Katowice] : Śląsk, [1969]. – 137, [3] s. ; 20 cm

1971

KRASZEWSKI, Józef Ignacy
Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka / Józef Ignacy Kraszewski ; przewodniczący komisji red.: Julian Krzyżanowski ; [przygotował do dr., posł. i przypisy Jacek Kajtoch]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971. – 404, [4] s., [16] k. tabl. : il. ; 21 cm

1972

PANKOWSKI, Marian
Granatowy goździk / Marian Pankowski. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1972. – 110, [1] s. ; 20 cm

1974

KACZKOWSKI, Zygmunt
Murdelio / Zygmunt Kaczkowski. – Wyd. 3. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1974. – 465, [1] s. ; 19 cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

1975

HEN, Józef
Crimen : opowieść jarmarczna / Józef Hen. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. – 602, [2] s. ; 20 cm

PANKOWSKI, Marian
Granatowy goździk / Marian Pankowski. – Warszawa : Państw. Instytut Wydaw., 1975. – 140, [4] s. ; 19 cm

1977

KRASZEWSKI, Józef Ignacy
Strzemieńczyk / Józef Ignacy Kraszewski; [wstęp] Stanisław Helsztyński; [przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył] Jacek Kajtoch. – Wyd. 4. – Warszawa : LSW, 1977. – 456, [3] s., [8] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 17 cm

1979

PANKOWSKI, Marian
Bukenocie / Marian Pankowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1979. – 156, [4] s. ; 18 cm. – ISBN 83-08-00084-3

1980

PANKOWSKI, Marian
Smagła swoboda / Marian Pankowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. – 54, [2] s. ; 17 cm

1981

KOSZELA, Wiesław
Tylko horyzont wokół i rdzeń pustki / Wiesław Koszela. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 78, [2] s. ; 20 cm

KRASZEWSKI, Józef Ignacy
Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka / Józef Ignacy Kraszewski ; posłowie Jacek Kajtoch. – Wyd. 5. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. – 359, [5] s., [32] tabl. : il. ; 21 cm

PANKOWSKI, Marian
De getaande vrijheit / Marian Pankowski. – [Haarlem] : In de Knipscheer, 1981. – 63, [1] s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 90 6265 0562

PANKOWSKI, Marian
Nasz Julo Czerwony i siedem innych sztuk / Marian Pankowski. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1981. – 301, [2] s. ; 21 cm

1982

HEN, Józef
Crimen : Opowieść sensacyjna z XVII wieku / Józef Hen. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – 491, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 83-205-3307-4

KULMAN, Ryszard
Cokolwiek się stanie / Ryszard Kulman. – Krosno : ZSMP ; Wojewódzki Dom Kultury, [1982]. – (Biblioteka KKMP “Pogórze”)

SZELC, Jan
Stoję przed sobą / Jan Szelc. – Krosno : ZW SZMP ; Wojewódzki Dom Kultury, [1982]. – 12 s. ; 17 cm. – (Biblioteka KKMP “Pogórze”)

1983

PANKOWSKI, Marian
Matuga idzie : Przygody / Marian Pankowski ; [posł.] Stanisław Barć. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1983. – 210, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 83-222-0261-X

1984

PANKOWSKI, Marian
Rudolf / Marian Pankowski. – Haarlem : In de Knipscheer, 1984. – 128 s. ; 21 cm. – ISBN 90 6265 159 3

PANKOWSKI, Marian
Rudolf / Marian Pankowski. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 109, [3] s. ; 18 cm. – ISBN 83-07-00819-0

1985

Katalog wystawy prac Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sanoku / oprac. i red. Edward Zając ; fot. Zdzisław kłeczek ; [wstęp] Ryszard Kulman. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. ; 21 cm

Klub literacki “Połoniny” w Sanoku / [red. i oprac. graf.] Tomasz Korzeniowski ; [wstęp] Ryszard Kulman. – [Sanok] : Wydział Kultury Urząd Miejski w Sanoku : Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, [1985]. – [12] s. ; 18 x 20 cm

KOSZELA, Wiesław
Jan, którego jest ta ziemia / Wiesław Koszela. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 198, [2] s. ; 19 cm. – ISBN 83-03-00975-3

1986

LIPIŃSKI, Jan Stanisław
Obręcze ognia / Jan Stanisław Lipiński. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 37, [3] s. ; 20 cm. – ISBN 83-03-01363-7

PANKOWSKI, Marian
Bajki dla Marty / Marian Pankowski ; [il. Andrzej Włoszczyński]. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986. – [16] s. : il. kolor. ; 20 cm. – ISBN 83-222-0476-0

1986

Katalog wystawy prac Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sanoku / oprac. i red. Edward Zając ; il. Antoni Niedźwiecki ; [wstęp Ryszard Kulman]. – Sanok : Muzeum Historyczne ; Wydział Kultury Urzędu Miejskiego ; Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 1986. – [12] s. : il. ; 20 x 18 cm

PANKOWSKI, Marian
De Pelgrimus uit Uteria / Marian Pankowski. – Haarlem : In de Knipscheer, 1986. – 174, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 90 6265 222 0

PANKOWSKI, Marian
Zygmunt August. Teatrowanie na użytek ludzi sceny i filmu / Marian Pankowski. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1986. – 106, [6] s. ; 22 cm. – ISBN 0-948668-55-5

1987

BAŃKOWSKI, Roman
Zimne światło / Roman Bańkoowski. – Sanok : Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, 1987. – 11, [3] s. ; 22 x 13 cm

HEN, Józef
Crimen : opowieść sensacyjna z XVII wieku / Józef Hen. – [wyd. 3]. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 366, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-03-02100-1

ORŁOś Kazimierz
Historia “Cudownej meliny” / Kazimierz Orłoś. – Paryż : Instytut Literacki, 1987. – 155, [2] s. ; 22 cm. – (Biblioteka “Kultury”, ISSN 0406-0393 ; t. 429)

PANKOWSKI, Marian
Gość / Marian Pankowski. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1987. – 99, [2] s. ; 23 cm. – ISBN 0 948668 71 7

PANKOWSKI, Marian
Pątnicy z Macierzyzny / Marian Pankowski ; wstęp Stanisław Barć. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1987. – 135, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 83-222-0459-0

Prezentacja twórczości poetyckiej z udziałem autorów z Klubu Literackiego “Połoniny” RSTK w Sanoku, Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy “Pogórze” w Krośnie. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna , 1987. – 14 s. ; 20 x 18 cm

1988

Klub literacki “Połoniny” w Sanoku. Almanach 2 / [red. i oprac. graf.] Tomasz Korzeniowski ; [wstęp] Roman Bańkowski. – Sanok : Wydział Kultury Urzędu Miejskiego ; Miejska Biblioteka Publiczna ; RSTK, 1988. – [12] s. ; 20 cm

Miłośnicy pięknego słowa : [antologia] / [oprac.] Jacek Pająk. – Krosno: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 1988. – 14 s. ; 20 cm

ORŁOś, Kazimierz
Historia “Cudownej meliny”. Cudowna melina / Kazimierz Orłoś. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza “Nowa”, 1988. – 326 s. ; 21 cm

1989

BAŃKOWSKI, Roman
Pęknięty horyzont / Roman Bańkowski ; wybór tekstów, oprac. i red. Wiesław Rustecki. – Sanok : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie : RSTK, 1989. – 14 s. ; 18 x 25 cm

KACZKOWSKI, Zygmunt
Murdelio / Zygmunt Kaczkowski ; [posłowie Czesław Kłak]. – [Wyd. 4]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 400, [4] s. ; 21 cm. – (Powieść Galicyjska). – ISBN 83-03-02561-9

Klub literacki “Połoniny” w Sanoku. Almanach trzeci / [red. i oprac. graf.] Tomasz Korzeniowski ; [wstęp] Roman Bańkowski. – Sanok : Wydział Kultury Urzędu Miejskiego : RSTK, [1989]. – 14, [2] s. ; 18 x 20 cm

KULMAN, Ryszard
Słodki głóg / Ryszard Kulman ; [rys. Zbigniew Hibsz]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1989. – 69, [3] s. : il. ; 20 cm. – ISBN 83-03-02888-X

ORŁOś, Kazimierz
Cudowna melina / Kazimierz Orłoś. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Iskry, 1989. – 179 s. ; 19 cm. – ISBN 83-207-1236-X

PANKOWSKI, Marian
Gość / Marian Pankowski. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1989. – 118, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 83-222-0571-6

PANKOWSKI, Marian
Le the au citron / Marian Pankowski. – Arles : Actes Sud, 1989. – 114, [4] s. ; 19 cm. – ISBN 2-86869-350-4

PANKOWSKI, Marian
Teatrowanie nad świętym barszczem i pięć innych sztuk / Marian Pankowski. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1989. – 322, [2] s. ; 21 cm – ISBN 0-948668-47-4

1990

BAŃKOWSKI, Roman
Na skraju zdarzeń / Roman Bańkowski. – Rzeszów : Stowarzyszenie Promocji Literatury Współczesnej, 1990. – 52 s. ; 20 cm

BAŃKOWSKI, Roman
Spadające gwiazdy / Roman Bańkowski. – Krosno : [b. w.], 1990. – 31, [1] s. ; 20 cm

KOCHANOWSKA, Leonarda Maria
Spotkanie z ciszą / Leonarda Maria Kochanowska. – Sanok : “Połoniny”, 1990. – 32 s. ; 21 cm

ORŁOŚ, Kazimierz
Historia “Cudownej meliny” . Cudowna melina / Kazimierz Orłoś. – [Wyd. 2]. – Białystok : Versus, 1990. – 268, [4] s. ; 18 cm

1991

BAŃKOWSKI, Roman
Bliskie i dalekie / Roman Bańkowski. – Sanok : Urząd Wojewódzki. Wydział Infrastruktury i Spraw Obywatelskich w Krośnie, 1991. – 62 s. ; 20 cm

HEN, Józef
Crimen : opowieść sensacyjna z XVII wieku / Józef Hen. – [Wyd. 3 i. e. 4]. – Warszawa : “Polonia” , [1992]. – 341, [3] s. ; 24 cm. – ISBN 83-7021-153-4

PANKOWSKI, Marian
Powrót białych nietoperzy / Marian Pankowski. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1991. – 109, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 83-222-0696-8

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje / Jan January Sokołowski ; [posł. Wojciech Pruchnicki]. – Sanok : [b.w.], 1992. – 90 s. : portr. ; 20 cm

1993

MĄCZKA, Jacek
Labirynt / Jacek Mączka – Sanok : nakł. autora, 1993

PANKOWSKI, Marian
De gast / Marian Pankowski ; uit het Pools vert. door Karol Lesman ; in samenw. met Paul Beers. – Amsterdam : In de Knipscheer , 1993. – 159 s. ; 20 cm . – ISBN90-6265-371-5

PANKOWSKI, Marian
L’or funebre : récits / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Elisabeth Destrée-Van Wilder. – Arles : Actes Sud , 1993. – 150, [3] s. ; 20 cm. – ISBN 2-7427-0062-5
(Zawiera : Le Zwin ; L’ascenseur. Le taxi de Cracovie ; Vacances… Vacances… . L’or funebre. Johanna, ma SS Rottenführer)

PANKOWSKI, Marian
Zielnik złotych śniegów / Marian Pankowski ; wybór przedm. i red. Stanisław Barć. – Lublin : “FIS”, 1993. – 115 s. ; 21 cm. – ISBN 83-85671-03-X

Poetą chciałbym być : Wiersze z Konkursu poetyckiego dla dzieci i młodzieży ogłoszonego przez Odział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku. Maj-czerwiec 1993 / red. Anna Wiktoria Roszniowska. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna , 1993. – [22] s. ; 15 cm

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje / Jan January Sokołowski. – Sanok : [b.w.], 1993. – 103 s. ; 21 cm

SZELC, Jan
Gwiazda Małej Rawki ; święte Buki / Jan Szelc. – Sanok : Wydaw. Exodus, 1993. – 97 s. ; 20 cm

1994

BOGACZEWICZ, Józef
Wiersze matematyka / Józef Bogaczewicz. – Sanok : [b.w.] , 1994. – 73 s. : portr. ; 21 cm

PANKOWSKI, Marian
Putto / Marian Pankowski. – Poznań : “Softpress”, 1994. – 91, [4] s. ; 20 cm. – ISBN 83-900208-7-4

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje / Jan January Sokołowski. – Sanok : [b.w.], 1994. – 114 s. : rys. ; 20 cm

1995

MĄCZKA, Jacek
Czekam nie czekając / Jacek Mączka. – Sanok: nakł. autora, 1995

PANKOWSKI, Marian
Teatrowanie nad świętym barszczem : wybór utworów dramatycznych / Marian Pankowski ; posł. Krystyna Latawiec. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1995 – 211, [4] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-02615-X

SZELC, Jan
Sine wiry : Wiersze bieszczadzkie / Jan Szelc ; przedm. Hanna Krupińska-Łyp. – Rzeszów : Wojskowa Galeria Malarstwa Pracowni Psychologicznej KOW, 1995. – 59, [1] s., [11] k. tabl. kolor. : fot., portr. ; 21 cm

SZUBER, Janusz
Apokryfy i epitafia sanockie / Janusz Szuber. – Oslo : nakł. Grażyny Jarosz, [1995]. – 54, [1] s. ; 21 cm

SZUBER, Janusz
Paradne ubranko i inne wiersze / Janusz Szuber. – Oslo : nakł. Grażyny Jarosz, [1995]. – 29, [2] s. ; 21 cm

1996

BAŃKOWSKI, Roman
Gdzie Połonin serce bije / Roman Bańkowski. – Sanok : [b. w.], 1996. – 106, [1] s. ; 20 cm

LUBAS, Kazimiera
Dotyk przyjaźni / Kazimiera Lubas, Brygida Ptasińska, Halina Więcek ; rys. Maria Zbirant-Winnik. – Sanok : Wspólnota Dominikańska Magnum in Parvo, 1996. – 70 s. : fot., rys. ; 20 cm. – ISBN 83-905731-1-3

PANKOWSKI, Marian
Balustrada / Marian Pankowski ; [rys. Stanisław Frenkiel]. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy , 1996. – 78, [2] s. : rys. ; 22 cm. – ISBN 1-898923-50-7

PANKOWSKI, Marian
Ksiądz Helena : wybór utworów dramatycznych / Marian Pankowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1996. – 215, [4] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-02652-4
(Zawiera: Nasze srebra ; Zygmunt August ; Ksiądz Helena)

PANKOWSKI, Marian
Rudolf / Marian Pankowski ; transl. [from the Pol.] by John and Elizabeth Maslen. – Evanston : Northwestern Univ. Press , 1996. -VII, 110 s. ; 21 cm. – (Writings from an Unbound Europe). – ISBN 0-8101-1417-8. – ISBN 0-8101-1418-6

Poetą chciałbym być. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1996. – [33] s. ; 15 cm

SZUBER, Janusz
Gorzkie prowincje / Janusz Szuber. – Sanok : Drukarnia “Piast Kołodziej”, 1996. – 59, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 83-905046-0-X

SZUBER, Janusz
Pan Dymiącego Zwierciadła / Janusz Szuber. – Sanok : Drukarnia “Piast Kołodziej”, 1996. – 63, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 83-905046-1-8

SZUBER, Janusz
Srebrnopióre ogrody / Janusz Szuber. – Sanok : Piast Kołodziej, 1996. – 67, [5] s. ; 21 cm. – ISBN 83-905046-2-6

WIĘCEK, Halina
Haiku / Halina Więcek ; z fot. Władysława Szulca. – Sanok : nakł. autora, 1996. – 94, [5] s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 83-905731-0-5. – Na s. red. błędnie nazwa wydawcy : Wspólnota Dominikańska “Magnum in Parvo” w Sanoku

1997

BANDURKA, Barbara
Dedykacje / Barbara Bandurka ; wstęp Wojciech Ligęza ; [il.] B. Bandurka. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1997. – 39 s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Słowo i Obraz). – ISBN 83-907352-2-9

BAŃKOWSKI, Roman
Bieszczadzkie echa / Roman Bańkowski. – Sanok : [b. w.], 1997. – 101, [3] s. : fot. ; 20 cm

BAŃKOWSKI, Roman
Minęły czasy, minęli ludzie, pozostała pamięć / Roman Bańkowski. – Sanok : [b. w.], 1997. – 101, [4] s. ; 20 cm

KULMAN, Ryszard
Lustra / Ryszard Kulman ; [rys. Nina Rostkowska]. – Krosno : KALLIOPE, [1997]. – 42, [2] s. : 2 il. ; 20 cm. – ISBN 83-907-060-3-2

MĄCZKA, Jacek
Broniszki – Dolinki i inne wiersze / Jacek Mączka ; [zdjęcia] Jacek Mączka ; [rys.] Barbara Bandurka. – Sanok : nakł. autora, 1997. – 29, [2] s.: fot., rys. ; 21 cm. – ISBN 83-7006-280-6

NOWAK, Maria
Matka Boża Bieszczadzka i inne wiersze / Maria Nowak. – [B.m.] : [b.w.], 1997. – [36] s. : il. ; 15 cm

NOWAK, Maria
Moje debiuty / Maria Nowak. – Sanok : ARTiV, 1997. – 14 s. : il. ; 15 cm

PANKOWSKI, Marian
De les van Simone en andere verhalen / Marian Pankowski ; vert. [uit het Fr.] door Paul Beers. – Haarlem : In de Knipscheer , 1997. – 190 s. ; 21 cm. – ISBN 90-6265-450-9

PANKOWSKI, Marian
Fara na Pomorzu / Marian Pankowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 163, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-02716-4
Rec.: Bagłajewski Arkadiusz // Twórczość. – 1998, nr 3, s. 110-113; Iwasiów Inga // Nowe Książki. – 1998, nr 3, s. 64-65

PANKOWSKI, Marian
Lida / Marian Pankowski. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. – 36 s. ; 20 cm. – (Współczesne Opowiadanie Polskie). – ISBN 83-227-1067-4

PANKOWSKI, Marian
Un presbytere en Poméranie : roman / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Elisabeth Destrée-Van Wilder. – Arles : Actes Sud , 1997. – 222, [2] s. ; 22 cm. – ISBN 2-7427-1161-9

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje / Jan January Sokołowski. – Sanok : [b.w.], 1997. – 76 s. ; 21 cm

SZUBER, Janusz
Śniąc siebie w obcym domu / Janusz Szuber ; wstęp Antoni Libera ; [fot. Obrazów Jana Ekierta] Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1997. – 50 s. : fot. kolor., 1 portr. ; 21 cm. – (Słowo i Obraz). – ISBN 83-907352-1-0

WIĘCEK, Halina
Pytanie o jutro / Halina M. Więcek ; [grafika Damian Więcek]. – Sanok : Halina Więcek, 1997. – 32, [2] s., [4] k. il. kolor. ; 20 cm. – ISBN 83-905731-5-6

1998

BAŃKOWSKI, Roman
Rozmowy z Panem / Roman Bańkowski. – Krosno : Wojewódzki Dom Kultury ; Kallliope, 1998. – 34, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-910020-0-4

BAŃKOWSKI, Roman
Z życia wzięte / Roman Bańkowski. – Sanok : [b. w.], 1998. – 68, [2] s. ; 20 cm

PANKOWSKI, Marian
Moje słowo prowincjonalne / Marian Pankowski ; wstęp Krystyna Ruta-Rutkowska ; [rys. Tadeusz Turkowski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – 51 s. : il., 1 portr. ; 21 cm. – (Słowo i Obraz). – ISBN 83-907352-3-7

Serce napomina mnie nawet nocą / [wiersze zebrał Wiesław Siwiec ; oprac. Graf. Marzena Dziurawiec]. – Sanok : [b. w.] , 1998. – 91 s. : rys. ; 21 cm. – ISBN 83-909468-0-7

SZELC, Jan
Mycykowy dział : wiersze bieszczadzkie / Jan Szelc ; posł. Andrzej Burhardt. – Sanok : nakł. autora, 1998. – 51 s. : fot. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-905046-903
Rec. set. // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 24, s.5

1999

BAŃKOWSKI, Roman
Rozmyślania / Roman Bańkowski. – Sanok : [nakł. autora], 1999. – 30 s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 83-905046-8-5

MĄCZKA, Jacek
Broniszki – Dolinki i inne wiersze / Jacek Mączka ; [rys. Barbara Bandurka]. – [Sanok : I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej], cop. 1999. – 71, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-909468-2-3
Rec. set. // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 26, s.5 ; (WALD) // Dziennik Polski. – 2000, nr 202, dod. Dziennik Polski Podkarpacki, s.VII

PANKOWSKI, Marian
Bukenocie / Marian Pankowski. – [Wyd. 2]. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1999. – 48, [2] s. ; 22 cm. – ISBN 1-898923-01-9

PANKOWSKI, Marian
De planeet Auschwitz : lotgevallen / Marian Pankowski ; vert. [naar het geautoriseerde Fr. uit het Pools vertaalde manuscript] en van een naw. voorz. door Paul Beers. – Amsterdam : Van Gennep , 1999. – 78 s. ; 22 cm. – ISBN 90-5515-249-8

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje / Jan January Sokołowski. – Sanok : [b.w.], 1999. – 76 s. ; 19 cm

SZUBER, Janusz
Biedronka na śniegu / Janusz Szuber . – Kraków : Wydawnictwo a5 . – Toronto : Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 1999. – 37, [3] s. : 1 faks. ; 21 cm . – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa “a5” ; t. 33). – ISBN 83-85568-41-7 (“a5”)
Rec. : Kociuba Grzegorz // Nowa Okolica Poetów . – 1999, nr 4, s.271-274 ; Szymańska Adriana // Przegląd Powszechny. – [R.116], nr 9 (1999), s.283-286 ; Gidlecka Elżbieta // Kwartalnik Artystyczny. – 2000, nr 1, s.184-185; Sulikowski Andrzej // Pogranicza. – 2001, nr 5, s. 77-81;

SZUBER, Janusz
O chłopcu mieszającym powidła : wiersze wybrane 1968-1997 / Janusz Szuber. – Kraków : Znak, 1999. – 134, [2] s. ; 21 cm . – (Poezja / Wydaw. Znak). – ISBN 83-7006-969-X
Rec. : Cielesz Piotr // Topos. – 1999, nr 4, s.121-122 ; Kaliszewski Wojciech // Więź . – 1999, nr 4, s.190-194 ; Kociuba Grzegorz // Nowa Okolica Poetów. – 1999, nr 4, s.271-274 ; rej., set. // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 6, s.5; Kobierski Radosław // Studium. – 1999, nr 3/4, s. 212-219; Słowik Sławomir // Fraza. – 1999, nr 2/3, s. 319-321; Szymańska Adriana // Przegląd Powszechny. – [R.116], nr 9 (1999), s. 283-286

SZUBER, Janusz
7 [siedem] wierszy = 7 [sieben] Gadichte / Janusz Szuber ; tłum z pol. Steffen Huber, [il.] Marian Kruczek. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1999. – XXV, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. – ISBN 83-909787-2-5

WIĘCEK, Halina
Psalmy pragnienia / Halina M. Więcek ; z fot. Władysława Szulca. – Sanok : Halina Więcek, 1999. – 78 s. : il. kolor. ; 21 cm. – ISBN 8390573280

2000

BAŁKA, Zofia
Kwitnąca nadzieja / Zofia Bałka. – Sanok : [B.w.], 2000. – 122,[1] s. : faks. ; 20 cm. – ISBN 83-914224-1-0

BAŃKOWSKI, Roman
Byli wśród nas – Inni / Roman Bańkowski ; [przedm. Marcin Bajerowicz]. – Rzeszów : Związek Literatów Polskich, 2000. – 111 s. ; 21 cm. – ISBN 83-914224-4-5
Rec.: ZIELE // Gazeta w Rzeszowie. – 2001, nr 30, s.2

BAŃKOWSKI, Roman
Wybór wierszy swawolnych / Roman Bańkowski. – Sanok : [nakł. autora], 2000. – 63, [2] ; 21 cm

Barwy życia : wiersze, opowiadania, kroniki rodzinne / [wyboru utworów dokonali Andrzej Lenartowski et al. ; aut. Roman Bańkowski et al.] ; Krajowe Centrum Kultury PZN. – Kielce : ” Ston 2″, 2000. – 151 s. : il. ; 20 cm. – ISBN 83-7273-032-6. – Autorzy na 4-tej s. okł.

OLECHNIEWICZ, Artur
Nocny do Krakowa / Artur Olechniewicz. – Sanok ; Rzeszów : Miejska Biblioteka Publiczna ; Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka , 2000 . – 99, [1] s. : rys. ; 20 cm. – ISBN 83-910633-9-9, ISBN 83909787-5-x
Rec. : Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2000, nr 261, dod. Dziennik Polski Podkarpacki, s.VI ; Kasprzak Ewa // Impresje Muzealne. – 2000, nr 8, s.10-11 ; Strzelecka Anna // Tygodnik Sanocki . – 2000, nr 38, s. 1 ; Szewc Piotr // Nowe Książki. – 2000, nr 11, s. 55

PANKOWSKI, Marian
D’Auschwitz a Bergen-Belsen : aventures / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Yolande Lamy Lausanne ; [Paris] : l’Âge d’Homme , 2000. – 94 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 2-8251-1391-3

PANKOWSKI, Marian
Z Auszwicu do Belsen : przygody / Marian Pankowski. – Warszawa : Czytelnik, 2000. – 86, [2] s. : 1 il. ; 20 cm. – ISBN 83-07-02759-4
Rec.: Bereza Henryk // Twórczość. – 2000, nr 10, s. 171-172; Nowacki Dariusz // Fa-Art. – 2000, nr 4, s. 62-63; K.M. // Magazyn Literacki Książki. – 2000, nr 8-9, s. 44; Szewc Piotr // Nowe Książki. – 2000, nr 9, s. 42; Krupiński Piotr // Pogranicza. – 2001, nr 5, s. 75-76; Morawiec Arkadiusz // Twórczość. – 2001, nr 12, s. 112-116

SZELC, Jan
Mycykowy Dział : wiersze bieszczadzkie / Jan Szelc ; posł. Andrzej Burghardt ; [fot. Jan Szelc]. – Wyd. 2. – Sanok : “Piast Kołodziej”, 2000. – 55 s. : il. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-905046-9-3

SZELC, Jan
Próg domu / Jan Szelc ; [fot. Jan Szelc, Edward Marszałek]. – Sanok : [“Piast Kołodziej”], 2000. – S. 3-60, [5] k. tabl. kolor. : fot. ; 21 cm. – ISBN 83-914224-0-2

SZUBER, Janusz
19 [dziewiętnaście] wierszy / Janusz Szuber ; [rys. Barbara Bandurka]. – Lesko : Handel-Usługi-Wydawnictwa Zygmunt Nater, 2000. – 33, [1] s. : rys. ; 21 cm
Rec. : Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2000, nr 177, s.10 ; Majerski Paweł // Kwartalnik Artystyczny. – Nr 4 (2000), s. 190-192; Orska Joanna // Odra. – 2000, nr 11, s.117-118 ; Szymańska Adriana // Przegląd Powszechny. – [R.118], nr 3 (2001), s.358-362; Zawada Andrzej // Nowe Książki. – 2000, nr 10, s.65-67 ; Drzewucki Janusz // Nowa Okolica Poetów. – 2001, nr 2, s.242-245 ;

SZUBER, Janusz
Okrągłe oko pogody / Janusz Szuber . – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. – 59, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-03058-0
Rec. : J.D. // Magazyn Literacki. – 2000, nr 10, s.54 ; Mączka Jacek // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 44, s.6 ; Orska Joanna // Odra. – 2000, nr 11, s.117-118 ; Zawada Andrzej// Nowe Książki. – 2000, nr 10, s.65-67; Piechocka Ewa // Kwartalnik Artystyczny. – Nr 1 (2001), s. 165-167; Chojnowski Zbigniew // Topos. – R.10, nr 1/2 (2002), s. 199

SZUBER, Janusz
Z żółtego metalu / Janusz Szuber. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. – 48, [2] s., [1] k. luż. ; 21 cm . – ISBN 83-7188-341-2
Rec.: Mączka Jacek //Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 24, s.9 ; Majerski Paweł // Kwartalnik Artystyczny. – Nr 4 (2000), s. 190-192; Orska Joanna // Odra. – 2000, nr 11, s.117-118 ; Zawada Andrzej // Nowe Książki. – 2000, nr 10, s.65-67

Zamyślenia / [wiersze zebrał Wiesław Siwiec ; wyboru wierszy wraz z młodzieżą dokonał Jan Sokołowski ; oprac. graf. Marcin Pałys]. – Sanok : [b. w.], 2000. – 138 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-909468-4-X
Rec. : Ziobro Jolanta // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 2, s.5

2001

PANKOWSKI, Marian
Pięć dramatów / Marian Pankowski. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 2001. – 178, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-87399-08-6
(Zawiera : Nasturcje polują w Becaussines ; Bilet na zimowlę ; Czarny bez ; Brandon ; Furbon i Spółka ; Złote szczęki)

PANKOWSKI, Marian
Post-scriptum a l’amour / Marian Pankowski ; trad. du pol. par Yolande Lamy. – Arles : Actes Sud , 2001. – 206 s. ; 19 cm. – (Un endroit ou aller). – ISBN 2-7427-3060-5

PANKOWSKI, Marian
W stronę miłości / Marian Pankowski ; posł. Henryk Bereza. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001. – 201, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 83-7009-349-3
Rec.: Lewandowski Tadeusz // Nowe Książki. – 2002, nr 7/8, s. 66-67; Ostaszewski Robert // Dekada Literacka. – 2002, nr 1-2, s. 90-93; Kapłon Tomasz // Odra. – 2003, nr 1, s. 112

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje / Jan January Sokołowski ; [posłowie Marta Kowalewska]. – Sanok : [b.m.], 2001. – 68 s. ; 21 cm

SZUBER, JANUSZ
Las w lustrach = Forest in the Mirrors / Janusz Szuber ; obrazy Henryk Waniek ; tł. Ewa Hryniewicz-Yarbrough ; tł. [częśc.] Clare Cavanagh. – Rzeszów : Yes, 2001. – 69, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Przylaszczka). – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 83-911519-2-1
Rec. : (cz) // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 33, s.4 ; Gądek Piotr // Gazeta w Rzeszowie. – 2001, nr 257, s.2 ; Tański Paweł // Fraza. – 2001, nr 4, s.254-258 ; Baran Augustyn // Super Nowości. – 2002, nr 1, s.10 ; Mączka Jacek // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 11, s.4 ; Pasterski Janusz // Twórczość. – 2002, nr 7/8, s.187-189 ; Samolewicz Piotr // Nowiny. – 2002, nr 65, s.11 ; Tulik Jan // Nowa Okolica Poetów. – 2002, nr 9, s.31-36

2002

CHRAPKO, Leon J.
Zofia i Dymitr / Leon J. Chrapko ; [red. Jan Tulik]. – Krosno : Nonparel, 2002. – 47, [2] s. ; 19 cm. – ISBN 83-88858-35-1
Rec. : Strzelecka Anna //Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 36, s.4 ; Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 10, s.5

Jesteśmy : małe formy literackie. 2 / [red. Stanisław Nyczaj ; aut. Roman Bańkowski et al.] ; Krajowe Centrum Kultury PZN. – Kielce : Ston 2 : KCK PZN, 2002. – 191 s., [8] s. tabl. ; 20 cm. – ISBN 83-7273-083-0. – Nazwy aut. na s. 4 okł.

PANKOWSKI, Marian
Złoto żałobne / Marian Pankowski. – Koszalin : “Millennium”, 2002. – 165 s. ; 20 cm. – ISBN 83-913640-8-9
Rec.: Komendant Tadeusz // Twórczość. – 2003, nr 6, s. 96-101; Morawiec Arkadiusz // Nowe Książki. – 2003, nr 5, s. 8

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje VII / Jan January Sokołowski. – Sanok : [b.w.], 2002. – 85, [1] s. : rys. ; 21 cm

WIĘCEK, Halina
Sama zwyczajność : poezje / Halina Więcek – “Halszka z Sanoka” ; red. Marian Adam Kasprzyk. – Szczecin : MAK, 2002. – 20 s. ; 17 cm. – ISBN 83-86825-33-2

2003

BELCIK, Jan
Złoto Aszu / Jan Belcik, Janusz Szuber, Jan Tulik, Wacław Turek; [przeł. na węg.]. – Krosno : Stow. Portius, 2003. – 106, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-918808-0-X

CESARCZYK, Zofia
Wierszyki babci Zosi / Zofia Cesarczyk. – Sanok : nakł. rodziny, 2003. – 36 s. : portr. kolor. ; 21 cm

Jesteśmy : małe formy literackie. 3 / [wyboru utworów dokonali Krystyna Cel, Stanisław Nyczaj, Arkadiusz Szostak ; red. Irena i Stanisław Nyczajowie ; aut. Roman Bańkowski et al. ; aut. obrazów Wacława Bartniak et al.] ; Krajowe Centrum Kultury PZN. – Kielce : Ston 2, 2003. – 162 s., [8] s. tabl. ; 20 cm. – ISBN 83-7273-113-6. – Nazwy aut. na s. 4 okł.

KACZKOWSKI, Zygmunt
Murdelio / Zygmunt Kaczkowski. – Kraków : TAiWPN “Universitas”, cop. 2003. – 349, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 83-242-0219-6. – Wyd. wg ed. Kraków, 1959.

PANKOWSKI, Marian
Mon roi vaincu / Marian Pankowski ; [trad. du pol. par Alain Van Crugten et Elisabeth Van Wilder]. – Lausanne ; [Paris] : l’Âge d’Homme , 2003. – 102 s. ; 18 cm. -(Petite Bibliotheque Slave ; 22). – ISBN 2-8251-1754-4

Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne : antologia najnowszego dramatu polskiego / w wyborze Romana Pawłowskiego ; red. Henryk Sułek. – Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. – 495, [1] s. : err. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). – ISBN 83-7389-429-2
(Zawiera: Toksyny / Krzysztof Bizio. Pokolenie porno / Paweł Jurek. Uśmiech grejpruta / Jan Klata. Koronacja / Marek Modzelewski. Łucja i jej dzieci / Marek Pruchniewski. Od dziś będziemy dobrzy / Paweł Sala. Testosteron / Andrzej Saramonowicz. Bez tytułu / Ingmar Villqist. Podróż do wnętrza pokoju / Michał Walczak. Zabij ich wszystkich / Przemysław Wojcieszek)

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje VIII / Jan January Sokołowski. – Sanok : [b.w.], 2003. – 79 s. : rys. ; 20 cm

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje IX / Jan January Sokołowski. – Sanok : [b.w.], 2003. – 103 s. : rys. ; 20 cm

SZUBER, Janusz
Glina, ogień, popiół / Janusz Szuber ; [red. Anna Strzelecka]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2003. – 42, [2] s. : 1 portr. ; 21 cm
Rec. : Drzewucki Janusz // Rzeczpospolita. – 2004, nr 32, dod. Rzecz o Książkach,s.D.4 ; Gizella Jerzy // Topos. – R.11, nr 4/5 (2003), s. 245-246; Kaliszewski Wojciech // Nowe Książki. – 2004, nr 2, s.20 ; Mączka Jacek // Fraza. – 2003, nr 4/2004, nr 1, s.272-274 ; Michałowski Piotr // Kwartalnik Artystyczny. – R.11, nr 2 (2004), s.151-156

SZUBER, Janusz
Lekcja Terezjasza i inne wiersze wybrane / Janusz Szuber. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. – 134, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-03351-2
Rec. : Cieślak-Sokołowski Tomasz // Tygodnik Powszechny. – 2003, nr 33, s.15 ; (jd) // Magazyn Literacki : Książki. – 2003, nr 5, s.60 ; Kisiel Marian // Nowe Książki. – 2003, nr 7/8, s.64-65 ; Rutkowski Rafał // Fraza. – 2003, nr 4/2004, nr 1, s.268-272 ; Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 10, s.4

2004

CZOP, Robert
Spotkania – The Meetings / Robert Czop; przeł. na ang. Monika Morawska; oprac. graf. Janusz Górnicki. – Rzeszów : Otwarty Rozdział, 2004. – 77, [3] s.: rys.; 20 cm. – (Biblioteka Frazy”)
Rec. : Morawski Henryk // Nadwisłocze. – 2005, nr 1, s.42

JARA, Zbigniew
W pokoju przechodnim / Zbigniew Jara ; [rys. aut.]. – Wrocław : nakł. aut., 2004. – 140, [1] s. : il. ; 21 cm

Jesteśmy : małe formy literackie. 4 / [wyboru utworów dokonali Krystyna Cel, Stanisław Nyczaj, Arkadiusz Szostak ; red. Irena i Stanisław Nyczajowie ; aut. almanachu Roman Bańkowski et al.] ; Krajowe Centrum Kultury PZN. – Kielce : Ston 2, 2004. – 194, [1] s., [16] s. tabl. ; 20 cm. – ISBN 83-7273-143-8

SOKOŁOWSKI, Jan January
Poezje X / Jan January Sokołowski. – Sanok : [b.w.], [2004]. – 91 s. : fot. ; 21 cm

SZELC, Jan
Liputowa droga / Jan Szelc ; [projekt i przygot. do dr. Edward Marszałek ; zdjęcia i rys. Piotr Jurczak i in.]. – Krościenko Wyżne : Stow. Kulturalne “Dębina”, 2004. – 56, [1] s. : il. (w tym kolor.), fot. kolor. ; 21 cm

SZELC, Jan
Odmawiam góry / Jan Szelc; [red.] Hanna Krupińska-Łyp, Anna Strzelecka. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 100 s. ; 20 cm. – ISBN 83-919470-7-6
Rec.: Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2005, nr 25, s. 5

SZUBER, Janusz
Glina, ogień, popiół / Janusz Szuber. – Berlin ; Toronto : Polski Fundusz Wydaw. w Kanadzie, 2004. – 40, [4] s. : 1 portr. ; 21 cm. – (Bibliofilska Seria Poetycka Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie / red. serii Henryk Wójcik, Edward Zyman ; t. 4). – ISBN 0-921724-31-4

SZUBER, Janusz
Tam, gdzie niedźwiedzie piwo warzą / Janusz Szuber ; [rec. Anna Strzelecka, Joanna Kułakowska-Lis ; fot. Tadeusz Budziński]. – Olszanica : Bosz, 2004. – 78, [2] s. : fot. kolor., 1 portr. ; 18 cm. – ISBN 83-87730-87-4
Rec. : Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 7, s.5 ; Szewc Piotr // Nowe Książki. – 2004, nr 5, s.26

2005

BANDURKA, Barbara
Zieleń Veronese’a / Barbara Bandurka; [red. Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, Janusz Szuber; il. Barbara Bandurka; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 93, [1] s., [12] s. tabl. (w tym kolor.) ; 20 cm. – ISBN 83-60380-01-5

PANKOWSKI, Marian
Rudolf / Marian Pankowski. – Wyd. 3. – Kraków : Korporacja Halart, 2005. – 174 s. ; 18 cm. – ISBN 83-89911-15-9
Rec. Ostaszewski, Robert // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 47, dod. Książki w Tygodniu, nr 47, s.7

STRZELECKA, Anna
Mój kawałek podłogi / Anna Strzelecka. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, 2005. – 111 s. ; 20 cm. – ISBN 83-922799-2-1

SZUBER, Janusz
Mojość / Janusz Szuber, Władyslaw Szulc ; [red. Anna Strzelecka]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2005. – 108, [2] s.: il. (w tym kolor.), 2 portr. ; 21 x 23 cm. – ISBN 83-91-9470-8-4
Rec. : (a) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 22, s.4 ; Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2005, nr 165, dod. Pejzaż Polski, s. 28 ; gb // Super Nowości. – 2005, nr 106, s.20 ; gb. – Il. // Super Nowości. – 2005, nr 124, s.20 ; (j) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 25, s.6 ; Morawiec Arkadiusz // Nowe Książki. – 2005, nr 10, s.43 ; Struś Marian // Nowiny. – 2005, nr 120, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s.II

WIĘCEK, Halina
Znajome twarze / Halina Więcek. – Sanok : nakł. autora, 2005. – 45 s. ; 21 cm. – ISBN 83-905731-2-1

 

Sztuka

ZAGADNIENIA OGÓLNE. HISTORIA SZTUKI. ZABYTKI. ICH OCHRONA

1967

GRZĄDZIELA, Romualda
Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / [tekst] Romualda Grządziela ; Janina Lewandowska. – Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1967. – [20] s. : fot.

1968

Muzeum Historyczne w Sanoku : Informator / [red.] Irena Ziewiec ; [aut.] Stefan Stefański [i in.] ; Muzeum Historyczne w Sanoku ; Muzeum Okręgowe w Krośnie. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1968. – 86, [2] s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm
(Zawiera: Muzeum Historyczne w Sanoku / Stefan Stefański. Zbiory archeologiczne / Maria Zielińska. Zbiory historyczne / Stefan Stefański. Sztuka cerkiewna / Romualda Grządziela. Malarstwo i rzeźba / Romualda Grządziela. Rzemiosło artystyczne / Stefan Stefański. Zbiory etnograficzne / Romualda Grządziela. Biblioteka / Maria Kędzior. Działalność oświatowa i naukowa / Janina Lewandowska)

1976

Wystawa : fajanse polskie od połowy XIX – do połowy XX wieku / oprac. wystawy i tekstu Romualda Grządziela ; oprac. plast. Andrzej Szczepkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1980. – [8] s. ; 21 cm

1982

Katalog zabytków sztuki w Polsce : województwo krośnieńskie : Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice / red. Ewa Śnieżyńska-Stolatowa, Franciszek Stolot, wstępną inwentaryzację przeprowadzili Ryszard Brykowski, Kazimiera Kutrzebianka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki Zakład Inwentaryzacji Zabytków. – Warszawa: Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1982. – 187, [1] s., [198] s. tabl.: fot. mapy, rys. ; 17 cm. – (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce : Seria nowa ; t.1 z.2). – ISBN 83-221-015809

Stara miedź : katalog wystawy / komisarz wystawy i tekst Romualda Grządziela ; oprac plast. Andrzej Szczepkowski, Jerzy Wójtowicz ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1982. – [12] s. : fot. ; 21 cm

1983

GRZĄDZIELA, Romualda
Fajanse polskie od połowy XIX w. do połowy XX w. : katalog wystawy / Romualda Grządziela. – Rzeszów : KAW, 1983. – 83, [1] s., [1] k. mapa złoż. : il. ; 18 x 21 cm

1984

Katalog wystawy konserwacji obiektów zabytkowych w Muzeum Historycznym w Sanoku w latach 1958-1984 / red. Edward Zając ; scenariusz wyst. Wanda Szulc, Romuald Biskupski, Wiesław Banach ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [16] s. ; 18 x 23 cm

1987

KŁOSIŃSKA, Janina
Icones de Pologne / Janina Kłosińska ; tłum. [z jęz. pol. na fr.] Maurice Zinovieff. – Warszawa : Arkady, 1987. – 24, [4] s.

1988

BISKUPSKI, Romuald
Chrystus Pantokrator z Wujskiego : ikona z XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski ; [red.] Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1988. – 16 s. : il., faks. ; 29 cm. – ISBN 83-907352-6-1

1990

BATA, Artur
Ceramika pokucka : ze zbiorów Aleksandra Rybickiego w Muzeum Historycznym w Sanoku / Artur Bata. – Rzeszów : KAW, 1990. – 18, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : fot., portr. ; 21 cm

1991

BISKUPSKI, Romuald
Ikony. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 1 / [tekst] Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1991. – 14, [1] s. : il. kolor ; 15 cm

Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / aut. wyb. Romuald Biskupski; ilustr. Marek Brniak; red., przedm. Wiesław Banach. – Warszawa : Krajowa Spółdzielnia Artystyczno-Techniczna KSAT, 1991. – 136 s.: 3 il., 2 faks., fot. kolor., 1 rys.+ [Teksty równoległe niem., ang. : 40] s. : il. ; 29 cm ; 31 cm. – ISBN 83-00-03548-6

STEFAŃSKI, Stefan
Cmentarze sanockie / Stefan Stefański. – Sanok : nakł. autora, 1991. – 30 , [1] k. : 1 pl. ; 21 cm

1992

STEFAŃSKI, Stefan
Epitafium Sebastiana Lubomirskiego w Kościele Farnym w Sanoku / Stefan Stefański. – Sanok : Bogumił Szczupak, 1992. – 24 s. : fot., portr., rys. ; 20 cm

ZIELIŃSKA, Maria
Zamek w Sanoku. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 5 / [tekst]Maria Zielińska. – Wyd. 2. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1992. – 12 s. : 3 il., mapa ; 14 cm

1993

Sztuka cerkiewna XVII-XIX wieku : Katalog wystawy / [wstęp i oprac.] Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 33 s., [8] k. tabl. : il., faks.; 22 x 23 cm

1994

PROKSA, Michał
Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w[ieku]-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych / Michał Proksa ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl : AP : na zlec. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego , 1994 (Przemyśl : AP). – 320, [2] s., 17 s. tabl. : 1 mapa, rys. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 296-320. – ISBN 83-902312-0-4 AP

1996

AFTANAZY, Roman
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 2 : Ziemie ruskie Korony]. T. 8 : Województwo ruskie – ziemia Przemyska i Sanocka / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Wrocław ; Kraków i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. – 453, [3] s. : il., fot., 2 mapy, pl., portr., rys. ; 30 cm – ISBN 83-04-04238-X (t.8). – ISBN 83-04-03701-1 (całość)

1997

ZAJĄC, Edward
Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : W stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając ; [red. tomu Marian Burczyk, Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1997. – 94, [1] s. : il., faks., fot., portr.; 21 cm. – (Biblioteczka Sanocka ; t. 2). – ISBN 83-905046-4-2

1998

Ikona karpacka : [album wystawy] / [pomysłodawca] Jerzy Czajkowski; [teksty nauk.] J. Czajkowski, Romualda Grządziela, Andrzej Szczepkowski. – Sanok : MBL, 1998. – 191, [1] s. : fot. kolor. ; 22 x 30 cm. – ISBN 83-86634-74-X

OBERC, Franciszek
Pomniki i tablice pamiątkowe Sanoka / Franciszek Oberc ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna , 1998. – 72 s. : fot., portr. ; 21 cm – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-1-7

1999

BISKUPSKI, Romuald
Król Chwały – Spas w Siłach z Nowosielec i Matka Boska Hodigitria z Doliny : ikony z 2 połowy XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne,1999. – 28 s. : il. ; 29 cm. – ISBN 83-907352-7-X

Zamek w Sanoku : informator Muzeum Historycznego / [red.] Wiesław Banach ; [teksty] Henryka Milczanowska [i in.]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – 30 s. : il., 1 pl. ; 30 cm. – ISBN 83-907352-5-3
(Zawiera: Zamek / Maria Zielińska, Wiesław Banach. Zbiory archeologiczne / Maria Zielińska. Zbiory historyczne / Andrzej Romaniak. Portrety / Katarzyna Winnicka. Zbiory sztuki cerkiewnej / Henryka Milczanowska. Sztuka sakralna Kościoła Katolickiego / Wiesław Banach. Ceramika pokucka / Katarzyna Winnicka. Sztuka współczesna / Wiesław Banach. Biblioteka / Piotr Pęcak)

2000

BISKUPSKI, Romuald
Ukrzyżowanie z Owczar : ikona z 2 [drugiej] połowy XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 20 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – Bibliogr. s. 18-20. – ISBN 83-913281-5-5

2001

Ikony : najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich = Icons : the most beautiful icons in the Polish collections / [wstęp Barbara Dąb-Kalinowska ; red. Joanna Kułakowska]. – Olszanica : “Bosz”, 2001. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm. – Tekst równol. pol. ang. – Bibliogr. – ISBN 83-87730-20-3

Krzyże ręczne, rzeźbione za zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [wstęp, oprac. katalogu] Henryka Milczanowska ; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 32 s. : il. – 30 cm. – ISBN 83-913281-6-3

SKOWROŃSKI, Maciej
Cerkwie bieszczadzkie / Maciej Skowroński , Arkadiusz Komski, Agata Skowrońska-Wydrzyńska. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2001. – 80 s. : fot. kolor.; 21 cm. – Bibliogr. s. 23. – Streszcz. ang. – Mapa na wyklejce. – ISBN 83-913147-2-3

2002

Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku / oprac. Katarzyna Winnicka ; [red Wiesaw Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002 – 60 s : il. faks., rys ; 21 cm – Bibliogr. s 46-47. – ISBN 83-916345-4-X

SKOWROŃSKI, Maciej
Cerkwie Nadsania : Sanok – Przemyśl / Maciej Skowroński, Arkadiusz Komski, Agata Skowrońska-Wydrzyńska ; [mapka Zbigniew Muzyk]. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2002. – 39 s., 108 fot. kolor.; 21 cm. – Mapa na wyklejce. – Bibliogr. s. 36. – Streszcz. ang., niem. – Indeks. – ISBN 83-88887-08-4
Rec. : (ela). – Il. //Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 14, s.5

Zamek Królewski w Sanoku : skarby ziemi sanockiej / [red. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; tł. ang. Piotr Jungiewicz, Tonya Davidson]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 105 s. : il. kolor., fot. kolor., 2 mapy kolor., portr. ; 19 cm. – ISBN 83-916345-6-6
Rec. : (cz). – Il. //Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 5, s.4

2004

Ikona karpacka : przewodnik po wystawie / [aut. tekstu Andrzej Szczepkowski ; aut. zdjęć Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski, Władysław Szulc]. – Sanok : MBL, 2004. – 47, [1] s. : fot. kolor, mapy, 1 rys. ; 21 cm. – mapy na s. 2 i 3 okł. – ISBN 83-915210-3-6

Sanok : zabytkowa architektura miasta = The historical architecture of the town / fot. i tekst Agata Skowrońska-Wydrzyńska, Maciej Skowroński; tł. Ireneusz Paternoga. – Sanok : San, [2004]. – [16]s. : fot. kolor., mapa ; 21 cm

SZYMBARA, Joanna
Sztuka cerkiewna XV-XIX w. / tekst Joanna Szymbara; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [12] s. : il.(gł. kolor.) ; 30 cm

2005

NESTOROWICZ PAWEŁ
Boża rola : przyczynek do historii cmentarzy sanockich w 110-tą rocznicę konsekracji cmentarza przy ul. Rymanowskiej / Paweł Nestorowicz; [współpr. Dominika Leszczyńska]. – Sanok : [b.w.], 2005. – 64 s. : il., mapy (w tym 2 kolor.), portr. ; 21 cm
Rec. (WALD) // Dziennik Polski. – 2005, nr 269, dod. Dziennik Polski Podkarpacki, s.II ; (z) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 46, s.4

ROMANIAK, Andrzej
Medale, medaliony, plakiety : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 151 s.: fot.(w tym kolor.) ; 30 cm. -ISBN 83-919305-8-0

MALARSTWO. PLASTYKA

1958

Sanok w grafice Tadeusza Turkowskiego. – Kraków : Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1958 . – [2] k., [12] tabl.

1963

Wystawa daru Marii i Franciszka Prochasków / Sanok : Muzeum Historyczne, 1963. – [4] s. : il. ; 21 cm

1964

Wystawa rzeźby Romana Tarkowskiego : październik 1964 Muzeum Historyczne w Sanoku, luty 1965 Sala Wystawowa PWA Rzeszów / [tekst] Władysław Józef Dobrowolski. – Rzeszów : Związek Polskich Artystów Plastyków. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, 1964. – [24] s. : fot. ; 18 x 18 cm

1965

Marian Kruczek : rzeźba, malarstwo, grafika / wstęp Adolf Jakubowicz. – Rzeszów : Biuro Wystaw Artystycznych, 1965. – [20] s. : fot. ; 20 x 19 cm

1967

LORENC, Władysław
Marian Konieczny : biografia rzeźbiarza. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 98 s. ; 17 cm

1968

Dzieje Polskiego Oręża w malarstwie Stefana Pajączkowskiego : wystawa urządzona z okazji XXV rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1968. – il. ; 30 x 21 cm ; złoż. 10 x 21 cm

Rysunki : Galeria Katowice PSP-ZPAP, Katowice, Warszawska 37, 20. XI.-11.XII. 1968 / Zdzisław Beksiński. – [S.l. : s.n.], 1968. – [4] s., [6] k. tabl. ; 30 cm

Zdzisław Beksiński : wystawa rysunku : [katalog]. Dom Sztuku, Rzeszów, listopad 1968. – Rzeszów : Związek Polskich Artystów Plastyków : Biuro Wystaw Artystycznych, 1968. – [16] s. : il.

1973

Adam Konieczko : grafika, grudzień 1973 – styczeń 1974 / scenariusz wystawy i red. Adam Konieczko ; [tekst] Romuald Biskupski ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 21 x 20 cm

Marian Kruczek : wystawa, katalog : Kraków Nowa Huta, grudzień 1973 / Zarząd Okręgu ZPAP [etc.]. – Kraków : [s. n.], 1973. – [12] k. : il., portr., tab. ; 25 cm. – Katalog. III Prezentacje Nowohuckiej Plastyki 73/74, 30 lat PRL, 25 lat Nowej Huty.

Marian Kruczek : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / scenariusz i red. Romuald Biskupski ; fot. Romuald Biskupski ; [wstęp] Edward Zając ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Rada Zakładowa Związku Zawodowego Metalowców SFA, 1973. – [12] s. : fot. ; 20 x 20 cm

Sanok w malarstwie i grafice : katalog wystawy, 15 czerwca do 10 lipca 1973 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 20 cm

Wystawa prac Jadwigi Lorenc : Sanok, dnia 9 – 20 maja 1973 /red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 21 cm

1974

Anna i Tadeusz Marian Turkowscy : gobeliny, rysunek, grafika, malarstwo : katalog wystawy Sanok, lipiec – sierpień 1974 / oprac. katalogu Tadeusz Marian Turkowski ; scenariusz i fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [16] s. : fot.; 21 x 20 cm

Władysław Lisowski (1883 – 1970) : wystawa malarstwa, czerwiec 1974 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [8] s. : fot. ; 20 x 19 cm

Władysław Szulc : akwarele : katalog wystawowy, październik 1974 / scenariusz wystawy i red. Romuald Biskupski, Władysław Szulc ; fot. Romuald Biskupski ; [tekst] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1974. – [10] s. : fot. ; 21 x 20 cm

Wystawa malarstwa Zdzisława Beksińskiego, Salon BWA, Wałbrzych 1974 / Związek Polskich Artystów Plastyków ; Biuro Wystaw Artystycznych, Wałbrzych. – Wałbrzych : ZPAP : BWA, 1974. – [2] s., [3] k. il. ; 31 cm. – Tyt. okł.: Zdzisław Beksiński.

1975

Bogna Perz-Kruczek : malarstwo, rysunek, grafika : katalog wystawy, listopad 1975 / scenariusz i red. Bogna Perz-Kruczek ; fot. Leszek Dziedzic. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1975. – [8] s. : il. ; 20 x 20 cm

Edward Osiecki : malarstwo, wrzesień 1975 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; scenariusz wystawy Edward Osiecki ; fot. Edward Osiecki. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1975. – [8] s. : il., portr. ; 21 x 22 cm

Zdzisław Beksiński : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, maj-czerwiec 1975 = [katalog]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1975. – [4] k. : 2 il. ; 20 x 21 cm

1976

Zdzisław Beksiński – malarstwo : [katalog wystawy, grudzień 1976 Salon Sztuki Współczesnej Łódź. – Łódź : Związek Polskich Artystów Plastyków : Biuro Wystaw Artystycznych, [1976]. – [14] k. : il. (w tym kolor.), 1 portr. ; 29 cm. – Tekst częśc. ang.

1977

Rzeźba Romana Tarkowskiego : [katalog wystawy] / red. Edward Zając. – Sanok : [Muzeum Historyczne], 1977. – [32] s. : il., portr. ; 21 cm

1978

Akwarele i gwasze Władysława Szulca / oprac i red. Edward Zając, wstęp Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [8] s. : il. ; 21 cm

Galeria rzeźby Mariana Kruczka w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. [Wiersze / Janusz Koniusz]. – Zielona Góra : Dział Oświatowy MZL, 1978. – 18, [2] s. : il. ; 30 cm

Jadwiga Maria Jarosiewicz : malarstwo, scenografia, rysunek : [składanka] / tekst i oprac. Edward Zajšc. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [6] s. ; 22 cm
,br> PAPP, Stefan
Marian Kruczek / Stefan Papp. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1978. – 99, [5] s. : fot. ; 21 x 19 cm

1979

Barbara Bandurka – malarstwo : katalog wystawowy, lipiec-sierpień 1979, Muzeum Historyczne w Sanoku / [oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1979] .-[7] s. : il. ; 21 cm

Jerzy Wojtowicz : malarstwo, grafika, rysunek, metalo – colage : katalog wystawy (listopad – grudzień) 1979 / oprac. i red. Edward Zając , wstęp Romuald Biskupski ; fot. R. Biskupski, W. Szulc. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1979. – [8] s. : fot. ; 21 cm

1980

Anna Turkowska – tkanina artystyczna : katalog wystawy, Muzeum Historyczne w Sanoku, maj-czerwiec 1980 / [red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1980. – [11] s. : il. ; 22 cm

BATRUCH, Stanisław
Plener malarski studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie : Sanok 1980 / [tekst] Stanisław Batruch. – Sanok : Muzeum Historyczne, [1980]. – 51 x 25 cm ; złoż. 18 x 25 cm

Sanocki Salon Grudniowy / red. Edward Zając, oprac. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1980. – [5] s. ; 21 cm

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo [i.e. malarstwo] 1974-1980 : [wystawa], Muzeum Historyczne w Sanoku, lipiec-sierpień 1980 / [oprac. katalogu Wiesław Banach ; red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1980] .-[11] s. : il. ; 21 cm

1981

Fabryczna galeria w linorytach Zbigniewa Osenkowskiego / red. Stanisław Dydek ; oprac. graf. Zbigniew Osenkowski ; oprac. Józef Ząbkiewicz, współpraca Edward Zając, Wiesław Koszela, Jan Demczak. – Sanok : Sanocka Fabryka Autobusów, 1981. – [18] k. ; 30 cm

Grupa Sanok : katalog wystawy Muzeum Historycznego w Sanoku, listopad 1981 / red. Edward Zając ; [wstęp] Joanna Banach, Wiesław Banach ; fot. Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – 15 s. : il. ; 21 cm

Leon Getz : katalog wystawy / red. katalogu , oprac. Wiesław Banach, Joanna Banach Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : fot.; 21 cm

Sanocki Salon Grudniowy 1981 / oprac. Wiesław Banach ; [wstęp] Joanna Banach, Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : fot. ; 21 cm

Stanisław Batruch / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Stanisław Batruch. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [10] s. : il. ; 22 cm

1982

Kazimierz Starościak / red. i oprac. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Grzegorz Haremża ; [tekst] Leszek Nowak. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [8] s. : fot. ; 18 x 19 cm

Stanisław Puchalik. Malarstwo : katalog wystawy, maj – czerwiec / red. i oprac. Edward Zając ; scenariusz wystawy Stanisław Puchalik ; fot. Bogdan Prądzyński, Tadeusz Zapart ; [tekst] Andrzej Pollo. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [8] s. : il. ; 18 x 19 cm

Wystawa malarstwo Polski Południowo-Wschodniej 1900-1980 : Biecz, Jarosław, Jasło, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, Strzyżów, Tarnobrzeg, Tarnów, Wiśniowa. – Rzeszów [i in.] : Biura Wystaw Artystycznych, 1982. – 253, [3] s. : il. ; 24 cm

Zdzisław Beksiński : katalog wystawy, Muzeum Historyczne Sanok, sierpień 1982 / [red.] Edward Zając ; oprac. i scenariusz Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [9] s. : il. ; 22 cm

1983

Ewa Cisowska – malarstwo : Muzeum Historyczne w Sanoku, wystawa czynna w dniach 27.V. – 25.VI.1983 r. / [red. i oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne, [1983] .-[8] s. : il. ; 22 cm

Jolanta Jakima-Zerek – malarstwo, rysunek : [katalog wystawy], Muzeum Historyczne w Sanoku, sierpień-wrzesień 1983 / [red. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1983 .-[16] s. : il. ; 21 cm

KAJDER, Krzysztof
Poplenerowa wystawa malarstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Sanok ‘ 83 / Krzysztof Kajder. – Sanok : Muzeum Historyczne, [1983]. – il. ; 46 x 22 cm ; złoż. 16 x 22 cm

Kazimierz Starościak – wystawa (rysunków), Muzeum Historyczne w Sanoku [1983 / red. i oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1983] .-[10] s. : il. ; 21 cm

Mieczysław T. Janikowski : katalog wystawy, lipiec – sierpień 1983 / red. Edward Zając ; oprac. i scenariusz wystawy Wiesław Banach ; wstęp Jerzy Madeyski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 24 cm

Muzeum Historyczne w Sanoku : medale ze zbiorów sanockich kolekcjonerów : Stefana Stefańskiego, Czesława Czajki, Jana Zajdla / red. i oprac. katalogu Edward Zając ; [wstęp] Stafan Stefański. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [4] s. : il. ; 21 cm

Wiktor Zin : wystawa rysunków i akwarel / [wstęp] Wiktor Zin ; [teksty] Karol Estreicher, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 21 x 21 cm

Zbigniew Osenkowski : rysunek i grafika : katalog wystawy, listopad – grudzień 1983 r. / [red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 21 x 22cm

1984

Eugeniusz Waniek : pejzaż prowansalski / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [16] s. : fot. ; 22 x 19 cm

Jerzy Wojtowicz : malarstwo i rysunek : katalog wystawy / red. i oprac. Edward zając ; fot. Marian Kraczkowski ; [wstęp] Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [8] s. : fot. ; 18 x 19 cm

1985

Czesław Dźwigaj – małe formy rzeźbiarskie, medale i rysunki : [twórczość z lat 1976-1985 : wystawa, Sanok kwiecień-maj 1985 / oprac. i red. katalogu Edward Zając ; Muzeum Historyczne w Sanoku]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1985 .- [16] s. : fot. ; 22 cm

Emil Krcha : malarstwo : katalog wystawy / red. Edward Zając ; oprac. i scenarusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. : fot. ; 23 x 20 cm

Katalog wystawy prac Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sanoku / oprac. i red. Edward Zając ; fot. Zdzisław Kłeczek ; [wstęp] Ryszard Kulman. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. ; 21 cm

Stanisław Hryń : rzeźba, medalierstwo, rysunek / oprac. i red. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. : il. ; 20 x 22 cm

1986

BANACH, Wiesław
Jerzy Wojtowicz / [tekst] Wiesław Banach. – Krosno : Biuro Wystaw Artystycznych, 1986. – 42 x 21 cm

Dar Jana Ekierta : katalog wystawy / red. Edward Zając ; oprac. katalogu i scenariusz Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [12] s. : il. ; 23 x 20 cm

Izabela Chmielińska-Zbrożek / [tekst] Krzysztof Dydo. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [12] s. : il. ; 21 x 21 cm

Jan Ekiert : malarstwo : katalog wystawy, Rzeszów 1986 / oprac kat i scenariusz Wiesław Banach ; red. Teresa Szetela-Zauchowa ; fot. Wiesław Banach. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1986. – 17, [15] s. : il. ; 21 x 19 cm

Katalog wystawy prac Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sanoku / oprac. i red. Edward Zając ; il. Antoni Niedźwiecki ; [wstęp Ryszard Kulman]. – Sanok : Muzeum Historyczne ; Wydział Kultury Urzędu Miejskiego ; Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 1986. – [12] s. : il. ; 20 x 18 cm

MARCINIAK, Maria
Inni : malarze nieprofesjonalni ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [tekst] Maria Marciniak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1986. – [4] s. ; 21 cm

Stanisław Puchalik. Malarstwo : katalog wystawy / [tekst] Franciszek Dynowski ; red. i oprac. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [4] s. ; 19 x 19 cm

1987

Zdzisław Beksiński : malarstwo : styczeń ’87 / [tekst] Czesław Andrzej Skrobała ; fot. Romuald Biskupski ; Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, Muzeum Historyczne w Sanoku. – Krosno : Biuro Wystaw Artystycznych, 1987. – [4] s. : il. ; 15 x 15 cm

Zdzisław Beksiński : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, Rzeszów – kwiecień 1987 / oprac. Edward Zajšc. – Rzeszów : Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA-Art. Zrzeszenie Studentów Polskich Oddział w Rzeszowie, [1987]. – 16 s. : il. ; 19×24 cm

1988

Beksiński / [ed. by Piotr Dmochowski ; phot. of works by Michal Glinicki ; transl. of texts into French by Piotr Dmochowski ; transl. of texts into English by Beata Blicharz and Dee D’Alton]. – [S.l.] : Anna et Piotr Dmochowski, cop. 1988-1989. – 317 s. : fot. kol. ; 30 cm. – Tekst równol. w jęz. ang. i fr. – Tł. z jęz. pol.

Zdzisław Beksiński : informator o wystawach. Muzeum Historyczne w Sanoku, czerwiec 1988 r. / red. Edward Zając ; oprac. Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1988. – [4] s. : fot. ; 30 cm

1989

Beksiński : (monografia albumowa wydana przez Piotra Dmochowskiego) / wstęp Piotr Dmochowski, Tadeusz Nyczek. – Paryż, 1989

NYCZEK, Tadeusz
Zdzisław Beksiński / Tadeusz Nyczek. – Warszawa : Arkady, 1989. – 142, [2] s. ; il. kolor., 1 portr. ; 25 cm. – (Sztuka Naszych Czasów). – ISBN 83-213-3437-7

1990

Wystawa twórczości pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1990. – [8] s. : il. ; 21 cm

1991

BEKSIŃSKI, Zdzisław
Peintures / Zdzisław Beksinski ; [trad. du pol. Piotr Dmochowski]. – [Paris] : Ramsay, 1991. – 95, [1] s. : il. ; 27 x 27 cm. – (Visions). – ISBN 2-85956-968-5

1992

NYCZEK, Tadeusz
Zdzisław Beksiński / Tadeusz Nyczek ; [Deutsch aus dem Poln. von Janusz Kawecki]. – Warszawa : “Arkady”, 1992. – 142, [2] s. : il. (gł. kolor.), 1 portr. ; 26 cm. – (Sztuka Naszych Czasów). – ISBN 83-213-3559-4

1993

Zdzisław Beksiński : katalog zbiorów / wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 32 s. : fot. (gł. kolor.), rys. ; 24 cm

1994

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński : [folder] / [tekst] Wiesław Banach. – Lublin : Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, 1994. – fot. ; 57 x 23 cm ; złoż. 14 x 23 cm

1995

Beksiński : Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 10 maja-30 czerwca ’95 : [katalog wystawy / red. Wojciech Skrodzki]. – Warszawa : [Muzeum Archidiecezji Warszawskiej,1995]. – [28] s. : il. kolor., 1 fot. ; 21 x 22 cm. – Opis wg okł.

Zdzisław Beksiński : obrazy z lat 1983-1994 / [oprac. i red. Bernard Kepler]. – Łódź : Państ. Galeria Sztuki, 1995. – 46, [2] s. : il. kolor. ; 29 cm. – ISBN 83-86658-08-8. – Tyt okł. : Beksiński

1996

DMOCHOWSKI, Piotr
Zmagania o Beksińskiego / Piotr Dmochowski ; [tł. z fr. autora]. – [Ciechanów] : nakł. autora, 1996. – 609, [1] s. ; 24 cm – ISBN 83-905379-0-7

1998

Salon artystów sanockich. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku / red. Wiesław Banach , Katarzyna Winnicka ; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – [16] s. : il. ; 21 cm

1999

Marian Kruczek : żelazne metafory : wystawa 9 lipca – 15 sierpnia 1999 roku, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie / projekt graf. katalogu: Joanna Budyn-Kamykowska. -Kraków : Muzeum Inżynierii Miejskiej, 1999. – [18] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-911358-1-0. – Opis wg okł.

Zdzisław Beksiński / [wprowadz. Wiesław Banach ; wstęp Tomasz Gryglewicz; fot. Janusz Rosikoń; tł. na ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa]. – Olszanica : Bosz, 1999. – 143 s. : il. kolor., fot., portr. ; 31 cm. – ISBN 83-87730-11-4

Zdzisław Beksiński / [wprowadz. Wiesław Banach]. – Olszanica : “Bosz”, 1999. – 47, [1] s. : il. kolor., 1 fot. ; 19 cm. – ISBN 83-87730-12-2. – Tyt. okł. i grzbiet.: Beksiński

2000

Edward Baran : prace zebrane z lat 1982-2000 : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach]; [teksty Edward Baran, W. Banach, Henryka Milczanowska] , [oprac. graf.Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 22 s. : il. kolor.; 30 cm . – ISBN 83-913281-3-9

GRZELA, Remigiusz
Rozum spokorniał : rozmowy z twórcami kultury / Remigiusz Grzela. – Warszawa : “Interlibro”, 2000. – 211, [1] s. : portr. ; 20 cm. – Rozmowy z twórcami kultury : Krzysztofem Piesiewiczem, Krystyną Feldman, Ryszardem Horowitzem, Aleksandrem Ziemnym, Niną Andrycz, Jerzym Maksymiukiem, Marią Szyszkowską, Hanną Krall, Zdzisławem Beksińskim, Egonem Naganowskim, Stefanem Chwinem, Andrzejem Barańskim, Jerzym Litwiniukiem, Anną Seniuk, ks. Janem Twardowskim.

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo, grafika, rysynek : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 42, [1] s. : il. (gł. kolor.0, 1 portr.; 30 cm . – ISBN 83-913281-2-0

2001

Anna Turkowska : tkanina artystyczna : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; teksty Joanna Banach i in. ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 35 s. : il. (gł. kolor.), 1 portr.; 30 cm. – ISBN 83-913281-8-X

10 [dziesięcio]-lecie Koła Plastycznego : wystawa Absolwenci i Studenci 1991 – 2001 : 24 listopada 2001 – 15 stycznia 2002 / wstęp Anna Maria Pilszak. – Sanok : sanocki Dom Kultury, [2001]. – [24] s. : fot., portr. ; 21 cm

Forum Malarstwa Polskiego – Lesko 2001 : materiały / [komisarz wystawy Kazimierz Rachecki ; red. Wiesław Banach ; teksty Henryka Milczanowska i in.]. – Lesko : Fundacja Malarstwa Polskiego; Sanok: Muzeum Historyczne, 2001. – [28] s. : fot. kolor., 2 portr.; 30 cm. – (Malarstwo – sztuka kontemplacyjna ; z. 2). – ISBN 83-916345-3-1

Grzegorz Pabel : katalog wystawy / [red., tekst Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – [12] s. : il. kolor., 1 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-1-2

Mirosław Otkowycz, Taras Otkowycz : malarstwo : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; tekst Zoriana Łylo-Otkowycz ; tł. z ukr. Marianna Jara ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 14, [1] s. : il. kolor., 2 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-9-8

Oksana Kulczycka : katalog wystawy / [teksty] Stanisław Puchalik, Henryka Milczanowska; [fot.] Dariusz Szuwalski; [oprac. graf.] Oksana Kulczycka, Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 12 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-7-1

2002

Zdzisław Beksiński / [wstęp Wiesław Ochman ; wprow. Wiesław Banach ; tł. ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa ; red. Joanna Kułakowska-Lis]. – Olszanica : BOSZ, 2002. – 143 s.: il. (gł. kolor.), fot., portr. ; 31 cm. – ISBN 83-87730-42-4

Zdzisław Beksiński / [wstęp Wiesław Ochman ; red. Joanna Kułakowska-Lis]. – Olszanica : “Bosz”, 2002. – 63, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 19 cm. – ISBN 83-87730-43-2. – Tyt. okł. i grzbiet.: Beksiński 2.

2003

Arika Madeyska – małe formaty / [red., wstęp Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 15 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-7-4

BANACH, Wiesław
Franciszek Prochaska : malarstwo, grafika, rysunek : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / Wiesław Banach ; [red. Ewa Kasprzak , Wieław Banach , [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 106 s. : il. (w tym kolor.), fot., portr. – ISBN 83-919305-1-3

Beksiński : najnowsze prace : [4 lipca – 3 sierpnia 2003 r. / red. Wiesław Banach ; wstęp Wiesław Banach ; Muzeum Historyczne w Sanoku]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 15, [1] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-8-2

Ryszard Rogowski – malarstwo / [red. Wiesław Banach ; teksty Jacek Rogowski, Andrzej Wilk, W. Banach ; tł. ang. Jacek Rogowski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 19 s. : portr. kolor. ; 30 cm . – ISBN 83-916345-9-0

Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz ; wprow. Wiesław Banach]. – Wyd. 2. – Olszanica : “Bosz”, 2003. – 143, [1] s. : il. kolor., portr. ; 31 cm. – (Art. (“Bosz”). – ISBN 83-87730-11-4. – Tyt. okł. i grzbiet.: Beksiński 1.

Zdzisław Beksiński : grafika komputerowa. – Kalisz : Biuro Wystaw Artystycznych, 2003. – [14] s. : il. ; 33 x 17 cm. – ISBN 83-918495-3-8

Zdzisław Beksiński : obrazy : spotkania multimedialne z artystą / [projekt katalogu Waldemar Idzikowski]. – Poznań : Galeria Sztuki Współczesnej ÜÜProfilĚĚ : Centrum Kultury ÜÜZamekĚĚ, 2003. – [24] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 839184255x

2004

BANACH, Wiesław
Galeria Zdzisława Beksińskiego / tekst Wiesław Banach; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [10]s. : il.(gł. kolor.); 30 cm

BANACH, Wiesław
Ludwik Lille : prace z lat 40. i 50. : informator wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym w Sanoku, 25.06 – 31.07.2004 r. / [tekst Wiesław Banach ; tł. z j. Fr. Ewa Kasprzak] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2004. – [1] skł. : il. ; 30 cm. – Opis wg okł.

Leon Getz : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / [oprac. biogr. i katalogu] Wiesław Banach; [współprac.] Joanna Szymbara; [oprac. graf.]Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 90 s.: il. (w tym kolor.); 30 cm. – Portr. aut. na s. 2 okł. – Bibliogr. s.90. – ISBN 83-919305-5-6

WESOŁKIN, Elżbieta
Elżbieta Wesołkin – malarstwo / Elżbieta Wesołkin ; [tekst i oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – [Sanok] : nakł. aut., 2004. – 16 s. : il. kolor., portr. ; 30 cm

2005

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 219 s. ; il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-919305-9-9
Rec. (czak) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 50, s.6

IV [Czwarty] Międzynarodowy Plener Malarski, Sanok 2005, camp. Biała Góra 01-10.08.2005 / [komisarz pleneru Zdzisław Twardowski] ; Stowarzyszenie Artystów “Bieszczadzka Strzecha”. – Krosno : Zakład Usług Poligraficznych – Jaskulski Zbigniew, 2005. – [48] s. : il. kolor. ; 21 x 14 cm

ŚNIEG-CZAPLEWSKA, Liliana
Bex@ : korespondencja mailowa ze Zdzisławem Beksińskim / Liliana śnieg-Czaplewska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., 2005. – 220 s. : fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 830602961
Rec. Baltyn Hanna // Nowe Ksišżki. – 2005, nr 12, s.42 ; Sochacka Katarzyna // Gazeta Sanocka. – 2005, nr 8, s.1

Tyrsus Wenhrynowicz : Grafika, ekslibris / [red. Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 31 s. : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-00-7

 

TEATR. ESTRADA

1992

Collage Teatralny : Sanocki Dom Kultury : 1-15 kwietnia 1992 / [przygotowanie materiałów] Sławomir Woźniak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury ,1992. – [24] s. : il. ; 30 cm

1996

Collage Teatralny : festiwal teatrów autorskich : 21-27 kwietnia 1996, Sanok / [komisarz Collage’u Teatralnego] Sławomir Woźniak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1996. – 45, [7] s. : il., portr. ; 21 cm

1997

Collage Teatralny : festiwal teatrów autorskich, Sanocki Dom Kultury : 20-27 kwietnia 1997 / [komisarz Collage’u Teatralnego] Sławomir Woźniak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1997. – 58 s. : il. ; 20 x 20 cm

2000

Collage teatralny : Sanocki Dom Kultury : 7-13 maja 2000 / Sanocki Dom Kultury.- Sanok: SDK, 2000. – [44] s.: il.; 21 x 21 cm

 

MUZYKA

1976

KOSZELA, Bogumiła
50 [pięćdziesiąt] lat Zakładowego Domu Kultury ; 30 [trzydzieści] lat Orkiestry Dętej ; 30 [trzydzieści] lat Klubu Sportowego “Stal” Sanockiej Fabryki Autobusów “Autosan” / [teksty i oprac. red.] Bogumiła Koszela, Wiesław Koszela, Marian Struś. – Rzeszów : KAW, 1976. – 64 s. : il. kolor., fot., portr. ; 17 x 25 cm

1988

PANEK, Wacław
Kariery i legendy : szkice o artystach polskiej sceny muzycznej. Zbiór 2/ Wacław Panek. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 427, [1] s. : faks., fot., portr. ; 20 cm.

WOŹNICA, Henryk
Adam Didur / Henryk Woźnica. – Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1988. – 15, [1] s. : 2 faks., 2 portr. ; 24 cm. – (Sylwetki Artystów Katowickich)

1989

Adam Didur / [oprac. Wojciech Sołtys]. – [Sanok] : Tow. Rozwoju i Upiększania m. Sanoka, [1989]. – 12 s. : fot., portr. ; 21 cm. – Opis wg okł.

1992

III [Trzecie] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : 4-10 października 1992 / [oprac.] Stefan Olbert [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1992. – 25, [7] s. : fot. ; 30 cm

III [Trzecie] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : materiały z sesji naukowej : Sanok 7-9 października 1992 / [aut.] Janusz Zathey [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1992. – 147, [2] s. : il., faks., nuty ; 20 cm

1993

IV [Czwarte] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : festiwal muzyki operowej 18-24 października 1993, Sanok / [oprac. Stefan Olbert]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1993. – 47, [1] s. : fot. ; 30 cm

1994

V [Piąte] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : 9-16 października 1994 / [oprac.] Stefan Olbert [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury , 1994. – 112, [2] s. : fot., portr. ; 30 cm

1995

VI [Szóste] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura, 8-14 października 1995 / [aut.] Stefan Olbert [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury , 1995. – 115 s. : faks., portr. ; 30 cm

1996

VII [Siódme] Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura : 13-19 października 1996. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1996. – 69 s. : fot. ; portr. ; 20 cm

WOŹNIAK, Dorota
Kariery polskich śpiewaków w Metropolitan Opera House na przykładzie Marceliny Sembrich-Kochańskiej i Adama Didura / Dorota Woźniak. – Bydgoszcz, 1996. – 40 s. ; 30 cm.

1997

VIII [Ósmy] Festiwal im. Adama Didura : 12-19 października 1997. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 1997. – 49 s. : fot. ; 20 x 20 cm

1999

XII [dwunaste] Międzynarodowe Spotkania Gitarowe Sanok’99 = The 12-th International Meeting of Guitarists Sanok’99. – Sanok: [b.w.] 1999. – 32 s. : fot., portr. ; 30 cm

IX [dziewiąty] Festiwal im. Adama Didura : 8-15 października 1999 / [wstęp] Waldemar Szybiak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury , 1999. – 42 s. : fot., portr. ; 30 cm

2000

IV [czwarte] Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe : Sanok 2000 : pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Miasta / Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku [i in.]. – Sanok : [b. w.], 2000. – 24 s. ; 21 cm

X [dziesiąty] Festiwal im. Adama Didura : 30 września – 8 października 2000, Sanok / [Biuro Organizacyjne Festiwalu Waldemar Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2000. – 79 s. : fot. (gł. kolor.), portr. ; 30 cm

2001

XI [jedenasty] Festiwal im. Adama Didura : 7 – 14 października 2001, Sanok / [Biuro Organizacyjne Festiwalu Waldemaer Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2001. – [60] s. : il. kolor., fot. (gł. kolor.), portr.; 30 cm. – ISBN 83-905304-1-4

2002

XII [dwunasty] Festiwal im. Adama Didura : 6 – 13 października 2002, Sanok / [Biuro Organizacyjne Waldemaer Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2002. – [46] s. : il. kolor., fot. (gł. kolor.), portr.; 30 cm. – ISBN 83-905304-2-2

MAZEPA, Leszek
Adam Didur we Lwowie / Leszek Mazepa ; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Wokalistyki. – Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, 2002. – 261, [1] s. : 1 il., portr. ; 24 cm. – (Historia Polskiej Wokalistyki). – ISBN 83-912695-4-X

V [piąte] Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe : Sanok 2002 : pod patronatem Ministerstwa Kulrury – Departamentu Edukacji Kulturalnej oraz Rady Miasta. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2002. – 18, [2] s. ; 21 cm

Orkiestra Jednej Góry – Matragona : jubileusz / oprac. Maciej Harna, Tomasz Gawlewicz ; aut. zdjęć Zygmunt Nater [i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury , [2002]. – [28] s. : fot. kolor., portr.; 21 cm.

2003

SZYBIAK, Waldemar
XIII [Trzynasty] Festiwal im. Adama Didura / Waldemar Szybiak. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2003. – 29 s. : 1 il. kolor., fot. kolor., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-905304-3-0

2004

XIV [Czternasty] Festiwal im. Adama Didura, Sanok 3-10 października 2004 / [Biuro organizacyjne Waldemar Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2004. – 46 s. : il. kolor., fot. kolor., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-905304-6-5

2005

Adam Didur z Woli Sękowej pod Sanokiem : śpiewajcie dalej, nie przerywajcie… Konkursy Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Sanoku : Archiwalne nagrania Adama Didura / [koncepcja merytor. wydaw., układ materiałów., wybór zdjęć Sławomir Tabkowski; aut. tekstów Regina Gowarzewska-Griessgraber, Józef Kański, Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz; fot. Maksymilian Z. Fleischer [i in.]; tł Ewa Cholewka, Łukasz Litak]. – Kraków : Polskie Wydawnictwa Muzyczne SA, 2005. – 123, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 35 cm + płyta CD. – ISBN 83-224-0851-X
Rec. (mt) // Gazeta Sanocka. – 2005, nr 7, s.3

15. [Piętnasty] Festiwal im. Adama Didura, Sanocki Dom Kultury 9-16 października 2005 / [Biuro organizacyjne Waldemar Szybiak i in.]. – Sanok : Sanocki Dom Kultury, 2005. – [62] s. : il. kolor., fot. kolor., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-905304-7-3

 

FOTOGRAFIKA

1993

SOBOTA, Adam
Antyfotografia i ciąg dalszy : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, październik – listopad 1993 = Anti-photography and continuation / [tekst katalogu Adam Sobota]. – Wrocław : Muzeum Narodowe1993. – 47 s. : il., fot. ; 22 cm. – Na okł. i s. przedtyt.: Beksiński, Lewczyński, Schlabs. – Streszcz. ang
(Dotyczy m. in. wystawy fotograficznej Zdzisława Beksińskiego)

WIDERYŃSKI, Mariusz
Sanok / Mariusz Wideryński ; wstęp Maria Zielińska, Leszek Puchała. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – [80] s. : fot. kolor. ; 27 cm. – ISBN 83-901100-0-8

2001

GINALSKI, Jerzy
Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski ; [zdjęcia Jerzy Czajkowski et al. ; tekst Janusz Szuber, Jerzy Ginalski]. – Nowy Sącz : “Wydawnictwo Fundacja” , 2001 .- [87] s. : il. kolor. ; 25 cm. – Tekst równol. pol., ang., niem., fr. – ISBN 83-88887-00-9

ŁAPISZCZAK, Maria
Sanok na dawnej pocztówce / Maria Łapiszczak. – Sanok : ARTiV-DRUK, 2001. – 80 s. : faks., fot. ; 22 x 24 cm. – ISBN 83-915485-0-3

ŁAPISZCZAK, Maria
Sanok na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 2 / Maria Łapiszczak ; oprac. Zofia Nicko. – [Sanok] : [B.w.], 2001. – 74 s. : il. (w tym 2 kolor.), fot. (w tym 1 kolor.), portr. ; 22 x 24 cm. – Wyd. milenijne 2001 r. – ISBN 83-915388-0-X

Sanok i Ziemia Sanocka = Sanok and its environs / fot. Tadeudz Budziński ; wstęp Janusz Szuber. – Olszanica : Bosz ; Sanok : przy współpr. Urzędu Miasta, 2001. – 124, [4] s. : fot. kolor. ; 20 cm. – ISBN 83-87730-24-6
Rec. : Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2001, nr 107, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.V ; Mękarska Dorota // Nowiny. – 2001, nr 80, s.11 ; Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 24, s.5

SKOWROŃSKI, Maciej
Cerkwie bieszczadzkie / Maciej Skowroński , Arkadiusz Komski, Agata Skowrońska-Wydrzyńska. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2001. – 80 s. : fot. kolor.; 21 cm. – Bibliogr. s. 23. – Streszcz. ang. – Mapa na wyklejce. – ISBN 83-913147-2-3

2002

GINALSKI, Jerzy
Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski ; [zdj. Jerzy Czajkowski et al.]. – Wyd. 2. – Nowy Sącz : “Wydawnictw Fundacja”, 2002. – [92] s. : il. kolor., mapy ; 21 cm. – ISBN 83-88887-00-9. – Tekst równol. pol. ang. fr. niem.

ŁAPISZCZAK, Maria
Królewskie Wolne Miasto Sanok i inne miasta galicyjskie w C.K.Austrii na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 4 / Maria Łapiszczak, Borys Łapiszczak. – Sanok : Maria Łapiszczak, 2002. – 135 s.: il. (gł. kolor.), faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 22 x 24 cm. – ISBN 83-915388-2-6
Rec. : (cz) // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 51/52, s.4

ŁAPISZCZAK, Maria
Ziemia Sanocka na dawnej pocztówce i fotografii. Cz.3 / Maria Łapiszczak. – Sanok : [b.w.], 2002. – 90, [1] s. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 22 x 24 cm. – Bibliogr. s. 90. – ISBN 83-915388-1-8

SKOWROŃSKI, Maciej
Cerkwie Nadsania : Sanok – Przemyśl / Maciej Skowroński, Arkadiusz Komski, Agata Skowrońska-Wydrzyńska ; [mapka Zbigniew Muzyk]. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2002. – 39 s., 108 fot. kolor.; 21 cm. – Mapa na wyklejce. – Bibliogr. s. 36. – Streszcz. ang., niem. – Indeks. – ISBN 83-88887-08-4
Rec. : (ela). – Il. //Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 14, s.5

2003

Bieszczady lat 1954-1964 w fotografii Andrzeja Zboińskiego : informator wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne w Sanoku, 5-31 sierpnia 2003 r. / [tekst i fot. Andrzej Zboiński ; red. informatora Katarzyna Winnicka]. – Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2003. – 8 s. : fot., portr. ; 30 cm. – Opis wg okł.

ŁAPISZCZAK, Borys
Sanocki “Sokół” i 2 pułk Strzelców Podhalańskich na dawnej pocztówce i fotografii. Cz.5 / Borys Łapiszczak. – Sanok : nakł. aut., 2003. – 87 s. : faks., fot. (w t6ym kolor.), portr. ; 23 x 24 cm. – ISBN 83-918650-0-2

ŁAPISZCZAK, Maria
Sanok i dawne województwo rzeszowskie na starej pocztówce i fotografii. cz.6 / Maria Łapiszczak, Borys Łapiszczak. – Sanok : Maria Łapiszczak, 2003. – 118 s.: il. (w tym kolor.), faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 22 x 24 cm. – ISBN 83-915388-3-4

San / fot. Tadeusz Budziński ; tekst Tomasz Jurasz ; oprac. graf. Lech Majewski. – Olszanica : Bosz, [2003?]. – 159, [1] s. : fot. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-87730-64-5
Rec. : Dobrołęcki Piotr // Magazyn Literacki : Książki. – 2003, nr 8, s.47

2004

KOMSKI, Arkadiusz
Ziemia sanocka : dolina Osławy : Komańcza – Zagórz / Arkadiusz Komski; [tł.] Delia Gosik [i in.]. – Nowy Sącz : Fundacja, 2004. – 80 s. : fot. kolor. ; 31 cm. – Bibliogr. s. 15. – Streszcz. ang., niem., ros., słow., ukr. – ISBN 83-88887-22-X
Rec.: Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 14, s.4

2005

ŁAPISZCZAK, Borys
Sanok w Królestwie Galicji i Lodomerii na dawnej pocztówce i fotografii. Cz. 8 / Borys Łapiszczak. – Sanok : Borys Łapiszczak, 2005. – 126 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 x 24 cm. – ISBN 83-918650-2-9

 

EKSLIBRISY

1997

Ekslibris Zbigniewa J. Osenkowskiego : katalog / oprac. i red. Zbigniew Józef Osenkowski ; [tekst] Mariusz Kaznowski. – [B.m.]: [b.w.], 1997. – 200 s. : il ; 21 cm

GĘBCZYK, Władysław
Ekslibrisy Tadeusza Ortyla / Władysław Gębczyk, Tadeusz Ortyl. – Sanok : nakł. autora, 1997. – 68 s. : il. ; 20 cm

KRZYSIK, Andrzej
Katalog nadruków okolicznościowych na banknotach / Andrzej Krzysik, Tadeusz Ortyl. – Sanok : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Koło i. Rudolfa Mękickiego, 1997. – 52 s. : il. ; 20 cm

1998

GĘBCZYK, Władysław
Ekslibrisy numizmatyczne Tadeusza Ortyla / Władysław Gębczyk, Tadeusz Ortyl; [tł. z ang. wstępu] Grażyna Kopańska; [tł. z ang. not biograficznych] Robert Ziobro. – Gliwice ; Sanok : nakł. autora, 1998. – 198 s. : il. ; 29 cm

GĘBCZYK, Władysław
Ex musicis Tadeusza Ortyla / Władysław Gębczyk, Tadeusz Ortyl; [tł. wstępu i not biograf.] Robert Ziobro. – Gliwice ; Sanok : nakł. autora, 1998. – 216 s. : il. ; 29 cm

1999

Ekslibrisy numizmatyczne dla Tadeusza Ortyla / oprac. Władysław Gębczyk. – Warszawa : Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa Centrum, 1999. – [28] s. : il. ; 21 cm. – (Warszawska Galeria Ekslibrisu Wypożyczalni ; 75)

2001

Ekslibrisy muzyczne dla Tadeusza Ortyla : katalog wystawy / oprac. Tadeusz Ortyl. Sanok : Osiedlowy Dom Kultury “Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 2001. – 68 s.: il. ; 21 cm

2003

Ekslibrisy dla Jana Pawła II : katalog wystawy Sanockiej Galerii Ekslibrisu / [oprac. katalogu Anna Strzelecka , Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2003. – 91, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-1-7

Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia / [oprac. katalogu] Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski; [organizacja ekspozycji] Anna Strzelecka. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2003. – 53, [1] s. : rys. ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu)

KMIEĆ, Krzysztof
Ekslibrisy farmaceutyczne Krzysztofa Kmiecia / Krzysztof Kmieć; [oprac. katalogu Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2003. – 43 s. : il. ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-0-9

Kobieta w ekslibrisie : z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego / [oprac. katalogu i organizacja ekspozycji Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2003. – 55 s. : il. ; 22 cm. -(Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-909787-9-2

Przygody dobrego wojaka Szwejka w ekslibrisie dla Tadeusza Ortyla / [oprac. katalogu] Tadeusz Ortyl. – Wyd. 2. – Sanok : nakł. autora, 2003. – 43 s. : faks., 3 fot. kolor. ; 21 cm

2004

Czesław Kazimierz Woś – Grafika. Ekslibris / [oprac. katalogu i organizacja wystawy] Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski, Czesław Kazimierz Woś. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, [2004]. – 48 s.: il. ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-6-8

Koń w ekslibrisie : z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego /[oprac. katalogu i organizacja wystawy] Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2004. – 69 s.: il. ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-3-3. –

ŁUCZAK, Wojciech
Wojciech Łuczak – Miedzioryty / Wojciech Łuczak ; [oprac. katalogu] Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2004. – 42, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-2-5

Przygody dobrego wojaka Szwejka w ekslibrisie dla Tadeusza Ortyla / [oprac. katalogu] Tadeusz Ortyl. – Wyd. 3. – Sanok : nakł. autora, 2004. – 80 s.: faks., fot. kolor. ; 21 cm

 

Religia

RELIGIA

1991

SIUTA, Danuta
Sługa Boży ks. Zygmunt Gorazdowski, lwowski “Ksiądz dziadów” i “Ojciec ubogich” : (1845-1920) / Danuta Siuta. – Tarnów : Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, 1991. – 48, [16] s. : faks., fot.; 14 cm

SZYPUŁA, Antoni
25 [dwadzieścia pięć] lat Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sanoku-Dąbrówce 1966-1991 / Antoni Szypuła ; [rys.] Bogumiła Szczepkowska. – Sanok : Biblioteczka Przemyska, 1991. – 225, [6] s. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm

1992

ADAMSKI, Jerzy F.
Kościół katolicki w brzozowskiem i sanockiem 1939-1945 / Jerzy F. Adamski, Franciszek Oberc [i in.]. – Brzozów ; Przemyśl : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Kuria Biskupia w Przemyślu, 1992. – 341 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka Przemyska ; t.13 ; ISSN 0860-4622)

STEFAŃSKI, Stefan
Epitafium Sebastiana Lubomirskiego w Kościele Farnym w Sanoku / Stefan Stefański. – Sanok : Wydaw. Bogumił Szczupak, 1992. – 24 s.: fot., portr., rys; 21 cm

1993

SZYPUŁA, Antoni
Królowa Polski nawiedza Sanok w symbolach Peregrynacji : czerwiec-lipiec 1970 / Antoni Szypuła. – Sanok : Biblioteczka Przemyska, 1993. – 176 s. : fot. ; 21 cm

1994

SUDOŁ, Jan
Moje wspomnienia z lat 1890-1945 / Jan Sudoł ; [wstęp] Wojciech Sołtys. – Kolbuszowa : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 1994. – 160 s., [7] k. tabl. : fot., portr. – (Varia Kolbuszowskie / red. Andrzej Dominik Jagodziński, ISSN 1231-6393 ; 40). – ISBN 83-901865-1-9)

1996

OBERC, Franciszek
Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku 1980 – 1990 / Franciszek Oberc. – Sanok : nakł. aut., 1996. – 20, [1] s., 18 il. : faks., fot., 1 portr. ; 21 cm

1997

MARCZAK, Włodzimierz
Moje spotkanie z prawosławiem : przewodnik turystyczny. [Cz. 4] / Włodzimierz Marczak; [red.] Michał Gocko. – Sanok : Nakł. aut., 1997. – 55 s. : fot., mapa, 1 portr. ; 21 cm

ZAJĄC, Edward
Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : W stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając ; [red. tomu Marian Burczyk, Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1997. – 94, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteczka Sanocka ; t. 2). – ISBN 83-905046-4-2
(Zawiera: Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : w stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając. Architektura i współczesne wnętrze kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku / Katarzyna Stangierska-Winnicka, Edward Zając. Kalendarium ważniejszych wydarzeń w kościele i parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku / oprac. Marian Burczyk)

1998

Karol Wojtyła – Jan Paweł II : 20-ta rocznica pontyfikatu Papieża Polaka : wystawa i bibliografia druków zwartych i artykułów z czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku : (wybór) / [oprac., red. Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – [20] s. ; 22 cm

1999

SUDOŁ, Adam
Polska ojczyzna moja. Cz.1 / Adam Sudoł. – Sanok : nakł. autora, 1999. – 255 s., [23] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm

SUDOŁ, Adam
Polska ojczyzna moja. Cz.2 / Adam Sudoł. – Sanok : nakł. autora, 1999. – 347 s., [22] s. tabl., faks., fot., portr. ; 21 cm

Wszystko było łaską : jubileusz księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego / [oprac. redakcyjne Anna Rastawicka]. – Łódź : “Doskomp” : “Lodart” , [1999] .-50 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – ISBN 83-87202-76-2 (“Lodart”)

2000

SUDOŁ, Adam
Kazania i przemówienia : Kazania patriotyczne. T.1 / Adam Sudoł. – Sanok : [B.w.], 2000. – 285 s., [10] s. tabl. (gł. kolor.) : fot. (gł. kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-910141-3-4 (t.1-2)
Rec. Patronik Marcin // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 14, s.4 ; Więcek Halszka //Nowe Podkarpacie. – 2000, nr 15, s.9 ; Więcek Halszka //Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 11, s.12

SUDOŁ, Adam
Kazania i przemówienia : Homilie i kazania okolicznościowe. T.2 / Adam Sudoł. – Sanok : [B.w.], 2000. – 184 s., [12] s. tabl. (gł. kolor.) : fot. (gł. kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-910141-3-4. – Indeks

2001

KAWECKI, Witold
W drodze na Górę Błogosławieństw / Witold Kawecki, Klaudia Kawecka. – Kraków : Homo Dei, 2001. – 192 ; 20 cm. – ISBN 83-86473-05-3
(Dotyczy błogosłowianego Zygmunta Gorazdowskiego)

Przez Krzyż… – do Nieba : Helena Kosina przeżyła cały wiek XX : praca zbiorowa / materiał zebrali Paweł Kosina, Elżbieta Szumilas, Barbara Wanielista; oprac. Ewa Oklejewicz ; rys. Maria Sołtyk-Koc. – Sanok : [b.w.], 2001. – 153, [1] s.: il., faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm

SIUTA, Danuta
Błogosławiony Zygmunt Gorazdowski / Danuta Siuta. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2001. – 29, [3] s. : fot., 1 portr.; 15 cm. – ISBN 83-86715-70-7 (na s. red.). – ISBN 83-7216-328-6 (na s. 4 okł.)

SUDOŁ, Adam
Wybór z Księgi Ogłoszeń Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku (lata 1967-1995) / Adam Sudoł. – Sanok : [b.w.], 2001. – 431, [21] s. tab. : fot. (gł. kolor.) ; 24 cm. – Indeks. – ISBN 83-914224-7-X

2002

Ewangeliczna Maria i Marta / [do dr. przygot. Adam Sudoł ; współpr. Barbara Wanielista i in.] – Sanok : [b.w.], 2002. – 210, [2] s., [27] s. tabl. gł. kolor.) : il. kolor., fot., portr. ; 21 cm. – Indeks

2003

Celebracje : Sanok, 11-13 kwietnia 2003 r. – [Przemyśl : s.n., 2003]

2004

Kapłan wielkiej odwagi : jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Adama Sudoła / [red.] Andrzej Romaniak; [red.] Halina Więcek; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. -286 s. : faks., fot. kolor., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-919305-6-4
Rec. : HW, emes // Nowiny. – 2005, nr 4, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s.II

PESZKOWSKI, Zdzisław
Z grodu nad krętym Sanem w szeroki świat / Zdzisław Peszkowski ; [wprowadzenie i oprac. Andrzej Romaniak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 71 s. : faks., fot. (w tym 1 kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-919305-3-X
Rec. gb // Super Nowości. – 2004, nr 229, s.21

SKIBA Andrzej
Sługa Najwyższego Kapłana: na 60-lecie posługi kapłańskiej Księdza Prałata Adama Sudoła / Andrzej Skiba. – Sanok : Chemigrafia, 2004. – 71 s.: fot.; 21 cm

SUDOŁ,Adam
Moja droga do kapłaństwa : Małe Seminarium w Przemyślu 1936-1939, Seminarium Duchowe Przemyskie w Lesie Brzozowskim 1940-1945 / Adam Sudoł. – [B.m.] : Nakł. aut., 2004. – 364, [44] s. tabl. : il., fot. (w tym kolor.), portr.; 21 cm. – ISBN 83-914224-8-8
Rec. Więcek Halina // Głos Ziemi Sanockiej. – 2004, nr 204, s.6
2005

SUDOŁ, Adam
Tam był mój dom… : dzieciństwo w rodzinnej Lipnicy , Gimnazjum w Rzeszowie 1931-1936 / Adam Sudoł; [współpr. Barbara Wanielista [i in.]]. – Sanok : [b.w.], 2005. – 261 s., tabl. (w tym kolor.) : fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-914224-1-0

 

Książka i czytelnictwo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SANOKU

(działalność wydawnicza)

1978

Informator MBP w Sanoku. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, [1978]

1985

Informator Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku / [oprac.] Tomasz Korzeniowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna , [1985]

1986

In manu vestra / teksty i red. Bronisława Przystasz, Tomasz Korzeniowski ; oprac. graf. Tomasz Korzeniowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, [1986]. – [12] s. : il. ; 23 cm

Maria Czerkawska : życie i twórczość : katalog wystawy / [scenariusz wystawy, teksty i red. katalogu, bibliografia Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1986. – [16] s. : 1 fot., 1 portr.; 20 cm

1987

Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – 132 s. ; 20 cm. – Bibliogr. przedm.-podm. s. 80-123
(Zawiera: Przedmowa / Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz. Scenariusz martwego dzieciństwa / Marian Pankowski. Główne aspekty pisarstwa Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Twórczość Mariana Pankowskiego na tle tradycji kulturowej i przemian artystycznych literatury współczesnej / Krystyna Latawiec. Odbiór twórczości Mariana Pankowskiego na Zachodzie / Elisabeth Destrée-Van Wilder. środowisko kulturalne Sanoka w okresie międzywojennym 1918-1939 / Wojciech Sołtys. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Tomasz Korzeniowski)

Prezentacja twórczości poetyckiej z udziałem autorów z Klubu Literackiego “Połoniny” RSTK w Sanoku, Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy “Pogórze” w Krośnie. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna , 1987. – 14 s. ; 20 x 18 cm

1988

Klub literacki “Połoniny” w Sanoku. Almanach 2 / [red. i oprac. graf.] Tomasz Korzeniowski ; [wstęp] Roman Bańkowski. – Sanok : Wydział Kultury Urzędu Miejskiego ; Miejska Biblioteka Publiczna ; RSTK, 1988. – [12] s. ; 20 cm

1989

KORZENIOWSKI, Tomasz
Kalman Segal : Bibliografia / [oprac.] Tomasz Korzeniowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1989. – 12 s. ; 21 cm

1993

Poetą chciałbym być : Wiersze z Konkursu poetyckiego dla dzieci i młodzieży ogłoszonego przez Odział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku. Maj-czerwiec 1993 / red. Anna Wiktoria Roszniowska. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna , 1993. – [22] s. ; 15 cm

1995

ZAJĄC, Edward
Jak Sanok wybił się na niepodległość / Edward Zając. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1995. – 44 s. : faks., fot., mapa, portr., rys. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka ; t. 1). – ISBN 83-901466-3-0

1996

Poetą chciałbym być. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1996. – [33] s. ; 15 cm

1997

Informator Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku / [oprac.] Ewa Drwięga, Agnieszka Górnisiewicz. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, [1997]

ZAJĄC, Edward
Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : W stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając ; [red. tomu Marian Burczyk, Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1997. – 94, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteczka Sanocka ; t. 2). – ISBN 83-905046-4-2
(Zawiera: Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : w stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając. Architektura i współczesne wnętrze kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku / Katarzyna Stangierska-Winnicka, Edward Zając. Kalendarium ważniejszych wydarzeń w kościele i parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku / oprac. Marian Burczyk)

1998

Acta Pancoviana. T.1 / [red nacz. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – 61, [3] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 1). – ISBN 83-86634-39-1
(Zawiera: Wstęp. Miasto / Marian Pankowski. Z jakim przystajesz, takim się stajesz … : (Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza) / Marian Pankowski. Marian Pankowski na Zachodzie : przekłady wystąpień i artykułów o Marianie Pankowskim i jego książkach w publikacjach francuskojęzycznych lat 1989-1997. Marian Pankowski : twórczość / oprac. Tomasz Korzeniowski. Marian Pankowski : kronika życia i twórczości. Album rodzinne)

Karol Wojtyła – Jan Paweł II : 20-ta rocznica pontyfikatu Papieża Polaka : wystawa i bibliografia druków zwartych i artykułów z czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku : (wybór) / [oprac., red. Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – [20] s. ; 22 cm

Mickiewicz 200 : biuletyn Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku w Roku Mickiewiczowskim – Nr 1, maj – sierpień 1998 / [red. biuletynu, scenariusz i realizacja wystawy, oprac. bibliografii Tomasz Korzeniowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 1998. – [52] s. ; 22 cm

OBERC, Franciszek
Pomniki i tablice pamiątkowe Sanoka / Franciszek Oberc ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1998. – 72 s. : fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-1-7

ZAJĄC, Edward
Szkice z dziejów Sanoka / Edward Zając. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1998. – 277 s. : il., fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-0-9

1999

Acta Pancoviana. Nr 2 / [red. nacz. Leszek Puchała] . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1999. – 93, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana ; 2). – ISBN 83-86634-69-3
(Zawiera: Od redakcji. Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego / Janusz Szuber. Otwarcie sesji popularnonaukowej “Marian Pankowski : 60-lecie debiutu literackiego” / Tomasz Korzeniowski. Kresowa ojczyzna Mariana Pankowskiego / Andrzej Burghardt. Kluczowe problemy twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego / Stanisław Barć. Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. Romantyczne kreacje postaci w dramatach Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Anarchia i forma : uwagi o stylu poezji i prozy Mariana Pankowskiego / Wojciech Ligęza. Czy Marian Pankowski jest pisarzem pornograficznym? / Paweł Sawicki. Marian Pankowski : twórczość : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / oprac. Tomasz Korzeniowski. Kalendarium wydarzeń. Album sanockie)

Marian Pankowski – w 80 rocznicę urodzin : wystawa twórczości ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku (wybór) / [oprac. graf., red. Anna Strzelecka]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, [1999?]. – [8] s. ; 21 cm

SZUBER, Janusz
7 [siedem] wierszy = 7 [sieben] Gadichte / Janusz Szuber ; tłum z pol. Steffen Huber, [il.] Marian Kruczek. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1999. – XXV, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. – ISBN 83-909787-2-5

2000

MARCZAK, Włodzimierz
Ukrainiec w Polsce / Włodzimierz Marczak ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2000. – 400 s., [31] s. tabl. (w tym kolor.) : fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – Indeksy. – ISBN 83-909787-6-8

Marian Pankowski (1919-) : Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1990-1999 / oprac. Ewa Drwięga . – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 18 s. ; 21 cm

OLECHNIEWICZ, Artur
Nocny do Krakowa / Artur Olechniewicz. – Sanok ; Rzeszów : Miejska Biblioteka Publiczna ; Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka , 2000 . – 99, [1] s. : rys. ; 20 cm. – ISBN 83-910633-9-9, ISBN 83909787-5-x
Rec. : Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2000, nr 261, dod. Dziennik Polski Podkarpacki, s.VI ; Kasprzak Ewa // Impresje Muzealne. – 2000, nr 8, s.10-11 ; Strzelecka Anna // Tygodnik Sanocki . – 2000, nr 38, s. 1 ; Szewc Piotr // Nowe Książki. – 2000, nr 11, s. 55

Sanok : bibliografia za lata 1945-1999 / oprac. Agnieszka Górnisiewicz. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 88 s. ; 21 cm

ZAJĄC, Edward
Szkice z dziejów Sanoka. Cz.2 / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 307 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm . – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-4-1 (na okł.) ; ISBN 83-909787-0-9 (na s. red.)
Rec.: Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2000, nr 199, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.VI ; Kaczmarski Krzysztof // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 44, s.6 ; Dąbrowska Małgorzata // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 1, s.6

2002

MARCZAK, Włodzimierz
Ukrainiec z Polski podróżuje / Włodzimierz Marczak ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, [2002 ?]. – 66 s. : fot. (w tym 1 kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-909787-7-6

ZAJĄC, Edward
Obywatele Honorowi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała ; oprac. graf., przygot. do dr. Anna Strzelecka]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2002. – 133 s. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-909787-8-4
Rec.: (lp) // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 46, s.4

2003

Ekslibrisy dla Jana Pawła II : katalog wystawy Sanockiej Galerii Ekslibrisu / [oprac. katalogu Anna Strzelecka , Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2003. – 91, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-1-7

Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia / [oprac. katalogu] Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski; [organizacja ekspozycji] Anna Strzelecka. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2003. – 53, [1] s. : rys. ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu)

KMIEĆ, Krzysztof
Ekslibrisy farmaceutyczne Krzysztofa Kmiecia / Krzysztof Kmieć; [oprac. katalogu Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2003. – 43 s. : il. ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-0-9

Kobieta w ekslibrisie : z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego / [oprac. katalogu i organizacja ekspozycji Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2003. – 55 s. : il. ; 22 cm. -(Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-909787-9-2

SZUBER, Janusz
Glina, ogień, popiół / Janusz Szuber ; [red. Anna Strzelecka]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2003. – 42, [2] s. : 1 portr. ; 21 cm
Rec. : Drzewucki Janusz // Rzeczpospolita. – 2004, nr 32, dod. Rzecz o Książkach,s.D.4 ; Kaliszewski Wojciech // Nowe Książki. – 2004, nr 2, s.20 ; Mączka Jacek // Fraza. – 2003, nr 4/2004, nr 1, s.272-274 ; Michałowski Piotr // Kwartalnik Artystyczny. – R.11, nr 2 (2004), s.151-156

2004

Acta Pancoviana. Nr 3 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 66 s. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana, ISSN 1732-8713 ; 3)
(Zawiera: Od redakcji. [Patataj, patataj, patataj…] / Barbara Bandurka. [List do Janusza Szubera] / Marian Pankowski. O kruku i lisie / Marian Pankowski. Zachwycenie / Wojciech Ligęza. Piękny kąkol wyobraźni : Mariana Pankowskiego ucieczka od poezji / Jan Wolski. Mit miłości i erotyka w twórczości Mariana Pankowskiego / Krystyna Ruta-Rutkowska. Teatralność zachowań i wypowiedzi protagonistów / Krystyna Latawiec. Nieodpowiedzialność chłopczyńska i starość / Janusz Drzewucki. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1993-2003 / oprac. Ewa Drwięga. Noty o autorach)

Czesław Kazimierz Woś – Grafika. Ekslibris / [oprac. katalogu i organizacja wystawy] Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski, Czesław Kazimierz Woś. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, [2004]. – 48 s.: il. ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-6-8

Koń w ekslibrisie : z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego /[oprac. katalogu i organizacja wystawy] Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2004. – 69 s.: il. ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-3-3. –

ŁUCZAK, Wojciech
Wojciech Łuczak – Miedzioryty / Wojciech Łuczak ; [oprac. katalogu] Anna Strzelecka, Zbigniew Osenkowski. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2004. – 42, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Sanocka Galeria Ekslibrisu). – ISBN 83-919470-2-5

MARCZAK, Włodzimierz
Ukrainiec w Polsce : część ostatnia / Włodzimierz Marczak; [red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 104, [1] s. : fot. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-919470-4-1

Zielony Sanok : koncepcja zagospodarowania terenów zielonych Sanoka / red. Agata Zachariasz; Politechnika Krakowska. Instytut Architektury Krajobrazu. – Sanok : Urząd Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna, 2004. – 108 s., 8 k. map : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-919470-S-X

2005

Acta Pancoviana. Nr 4 / [red. nacz. Tomasz Chomiszczak]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2005. – 59 s. : fot. ; 23 cm. – Bibliogr. – (Acta Pancoviana, ISSN 1732-8713 ; 4)
(Zawiera: Zamiast wstępu / Janusz Szuber. Na brukselskiej slawistyce, czyli polonistyka na obczyźnie / Marian Pankowski. Dług wdzięczności / Marian Pankowski. O pożytku z Belgii / Marian Pankowski. Pojawienie / Marian Pankowski. “Kultura” i Belgia / Idesbald Goddeeris. Polski smaczek / Patrice Lieberman. Ci belgijscy pisarze nie stąd / Pascale Haubruge. Recenzje książek. Marian Pankowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (2003-2004) / oprac. Ewa Drwięga. Fotoreportaż)

STEFAŃSKI, Stefan
Kartki z przeszłości Sanoka / Stefan Stefański ; [red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała]. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, 2005. – 174, [1] s.: faks., fot., portr. (w tym kolor.); 19 cm. – (Biblioteka Sanocka ; t. 8). – ISBN 83-919470-9-2
Rec. (z,a) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 39, s.4

STRZELECKA, Anna
Mój kawałek podłogi / Anna Strzelecka. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, 2005. – 111 s. ; 20 cm. – ISBN 83-922799-2-1

SZUBER, Janusz
Mojość / Janusz Szuber, Władyslaw Szulc ; [red. Anna Strzelecka]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2005. – 108, [2] s.: il. (w tym kolor.), 2 portr. ; 21 x 23 cm. – ISBN 83-91-9470-8-4
Rec. : (a) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 22, s.4 ; Bałda Waldemar // Dziennik Polski. – 2005, nr 165, dod. Pejzaż Polski, s. 28 ; gb // Super Nowości. – 2005, nr 106, s.20 ; gb. – Il. // Super Nowości. – 2005, nr 124, s.20 ; (j) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 25, s.6 ; Struś Marian // Nowiny. – 2005, nr 120, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s.II

ZAJĄC, Edward
Zarys dziejów wsi Tarzymiechy do 1944 roku / Edward Zając; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2005. – 191 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 83-922799-0-5

 

CZASOPIŚMIENNICTWO. DZIENNIKARSTWO

1990

SOŁTYS, Wojciech
Wystawa : Sanok w starej prasie 1866-1939 : Informator / [tekst] Wojciech Sołtys. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1990. – [10] s.
2005

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej : Z. nr 5, Prasa ziemi sanockiej – informator / [red.] Wadysława Oberc, Franciszek Oberc. – Sanok : Fundacja Archiwum Ziemi Sanockiej, 2005. – 218 , [5] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej, ISSN 1731-870X ; 5)
(Zawiera : Od redaktorów / Władysława Oberc, Franciszek Oberc. Dzień prasy lokalnej. Spotkanie redaktorów prasy ziemi sanockiej, Sanok, 5 października 2002 roku. Obywatel – prasa – demokracja : konferencja prasy lolalnej, Sanok 11 września 2004 roku. Media regionalistyczne, regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na przełomie XX i XXI wieku / Włodzimierz Chorążak. Rola prasy katolickiej w rozwoju społeczności lokalnych (na przykladzie Gościa Niedzielnego) / Bogdan Gancarz. Gazeta szkolna i jej rola wychowawcza w nowoczesnej placówce oświatowej / Alicja Lewandowska. Dyskusja w grupach. Sandzianka – gazeta rodzinna / Paweł Turkowski. Prasa lokalna ziemi sanockiej od 1990 roku / Franciszek Oberc. Sylwetki)

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest