Zaznacz stronę

Maria Zielińska

Bibliografia podmiotowa

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1970

Wstępne wyniki badań archeologicznych z późnego okresu rzymskiego [w Lesku] / Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 11 (1970), s. 56-59

1971

Narzędzia z młodszej epoki kamienia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku / Maria Zielińska // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1967 r. – (1971), s. 198-203

1973

Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury łużyckiej w Zasławiu, pow. Sanok w roku 1969 / Maria Zielińska // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969. – (1973), s. 89

1979

Osada wczesnośredniowieczna w Lesku, woj. Krosno / Maria Zielińska-Durda // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975. – (1979), s. ?

Nowe nabytki w zbiorach archeologicznych Muzeum Historycznego w Sanoku / Maria Zielińska-Durda // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975. – (1979), s. 145-147

1981

Osada z późnego okresu rzymskiego w Lisznej koło Sanoka / Maria Zielińska-Durda // Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. – T. 1 (1981), s. 157-159

Późnośredniowieczne drewniane studnie w Sanoku / Maria Zielińska-Durda // Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. – T. 1 (1981), s. 137-156

1983

Naczynia szklane z Nowotańca, gm. Bukowsko / Maria Zielińska-Durda. – Il. // Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. – T. 3 (1983), s. 196-217

1984

Badania wykopaliskowe na wielokulturowej osadzie w Hoczwi, gm. Lesko / Maria Zielińska-Durda // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979. – (1984), s. 237

Badania wykopaliskowe w Lisznej, gm. Sanok, woj. Krosno / Maria Zielińska-Durda // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979. -(1984), s. 239

Sanockie ciekawostki archeologiczne / Maria Zielińska-Durda // Gazeta Sanocka. – 1984, nr 20, s. 6

1986

Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku / Maria Zielińska-Durda // Gazeta Sanocka. – 1986, nr 11, s. 6

Bądźmy odkrywcami! / Maria Zielińska-Durda// Gazeta Sanocka. – 1986, nr 12, s. 4

Ciekawostki archeologiczne / Maria Zielińska-Durda // Gazeta Sanocka. – 1986, nr 24, s. 6

1988

Ciekawostki archeologiczne Sanoka / Maria Zielińska, Jan Bober // Gazeta Sanocka. – 1988, nr 36, s. 4

Relikty pracowni garncarskiej w Lesku / Maria Zielińska-Durda // Rocznik Sanocki. – T. 6 (1988), s. 267-278

1991

Archeologia o Sobieniu / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 1991, nr 27, s. 6

Badania na zamku w Sanoku w latach 1981-1984 / Maria Zielińska // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – T. 12 (1991), s. 189-195

Osada z epoki brązu w Sanoku / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 1991, nr 10, s. 8-9

Znalezisko w „Domu Górnika” / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 1991, nr 20, s. 5

1992

Luźne znaleziska archeologiczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku / Maria Zielińska. – Il. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – T. 13, (1992), s. 245-248

Odkrycia archeologiczne w Olchowcach / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 1992, nr 31, s. 5

Osada z epoki brązu w Sanoku / Elżbieta Pohorska-Kleja, Maria Zielińska // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – T. 13 (1992), s. 155-164

Stanowisko wielokulturowe przy ul. Zamkowej 20 w Sanoku / Maria Zielińska // Acta Archaeologica Carpathica. – T. 31 (1992), s. 163-167

Warownia w Zagórzu / Maria Zielińska. – Il. // Nasza Propozycja. – 1992, nr 4, s. [1-4]

1993

Bądźmy odkrywcami / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 1993, nr 9, s. 7

Osada z epoki brązu w Sanoku / Elżbieta Pohorska-Kleja, Maria Zielińska. – Rys. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – T. 14 (1994), s. 159-161

Zabytki archeologiczne z Sanoka i okolic / Maria Zielińska. – Il. // Nasza Propozycja. – 1993, nr 13, s. [1-4]

1994

To kanał – nie sensacja / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 50, s. 4

Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku – Olchowcach / Maria Zielińska // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – T. 15 (1994), s. 311-315

1995

Wspomnienia i nadzieje / Maria Zielińska // Impresje Muzealne. – 1995, nr 1, s. 15-16

1996

Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku / Maria Zielińska // Mówią Zbiory. – 1996, nr 1, s. 5-20

Fajka – tajemnicza góra / Maria Zielińska // Impresje Muzealne. – 1996, nr 2, s. 13

Skarby… / Maria Zielińska // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – 1996, nr 3, s. 9-11

Skarby: wystawa archeologiczna / Maria Zielińska . – Il. // Nasza Propozycja. – 1996, nr 29, s. [1-8]

Znaleziska w Trepczy / Maria Zielińska // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – 1996, nr 1, s. 21-22

1997

Sobień nad Sanem / Maria Zielińska // Impresje Muzealne. – 1997, nr 4, s. 10

1998

Klasztor na Mariemoncie w Starym Zagórzu zbudowano przed rokiem 1700-nym! / Maria Zielińska. – Il. // Impresje Muzealne, 1998, nr 5, s. 16-17

Odkrycia archeologiczne na zamku w Sanoku / Maria Zielińska // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – 1998, nr 4, s. 4-5

1999

Archeolodzy – Dobroczyńcom / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 41, s. 8

Barbórka / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 49, s. 4

Zapomniany zamek [w Nowotańcu] / Maria Zielińska. – Il. // Impresje Muzealne. – 1999, nr 7, s. 14

Znowu spór o Plac św. Jana / Maria Zielińska //Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 17, s. 12

2000

O zamku i wzgórzu zamkowym zdań kilka… / Maria Zielińska // Impresje Muzealne. – 2000, nr 8, s. 14-15

2001

Refleksje archeologa / Maria Zielińska // Impresje Muzealne. – 2001, nr 9, s. 17-18

Warownia na wzgórzu : Sobień nad Sanem / Maria Zielińska. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2000, nr 28, s. 9

2002

San i jego znaczenie w pradziejach / Maria Zielińska // Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. – T. 2 (2002), s. 32-39

2003

Podziękowania znalazcom / Maria Zielińska // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 4, s. 4

Wykopaliska na sanockim Rynku / Maria Zielińska. – Il. // Impresje Muzealne. – 2003, nr 10, s. 16

WYDAWNICTWA ZWARTE ORAZ PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH

1991

Sanok i okolice w pradziejach. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 6 / [tekst Maria Zielińska]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1991. – 16 s. : fot., mapa ; 15 cm

1992

Osada z epoki brązu w Sanoku / Elżbieta Pohorska-Kleja, Maria Zielińska // W: Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990-1991 / red. Anna Muzyczuk, Jerzy Ginalski. – Krosno : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Alfred Kyc, 1992. – S. 53-54

Zamek w Sanoku. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 5 / [tekst Maria Zielińska]. – Wyd. 2. – Sanok : Muzem Historyczne, 1992. – 12 s. : 3 il., mapa ; 14 cm

1993

Sanok / Mariusz Wideryński : wstęp Maria Zielińska, Leszek Puchała. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – [80] s.: fot. kolor. ; 28 cm

1996

Kamienne i krzemienne narzędzia : katalog zbiorów / Muzeum Historyczne w Sanoku ; oprac. katalogu Maria Zielińska, Janusz Bober. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Muzeum Historycznego, 1996. – 23 s. : rys. ; 30 cm

2002

Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [tekst, oprac. katalogu Piotr N. Kotowicz ; fot. Dariusz Szuwalski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; red. Maria Zielińska]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 43 s. : il., 1 fot., rys. ; 30 cm

 

Pin It on Pinterest