Zaznacz stronę

Edward Zając

Urodzony w 1931 r. w Tarzymiechach, pow. krasnostawski. Ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1957 r. rozpoczął pracę w Powiatowym Archiwum Państwowym w Sanoku, gdzie w latach 1959-1969 zgromadził i uporządkował 70 zespołów archiwalnych, dla których sporządził inwentarze książkowe i napisał wstępy, za co otrzymał tytuł starszego asystenta naukowo-badawczego. W 1970 r. objął funkcję dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku. Przez 20 lat swojej pracy w Muzeum przeprowadził remonty kapitalne budynków muzealnych, dla niszczejących eksponatów wybudował nowoczesny magazyn zbiorów (ich liczba wzrosła z 4000 do 12000). Pozyskał dla muzeum cenne zbiory, m.in. ceramiki pokuckiej oraz kolekcję malarstwa współczesnego Marii i Franciszka Prochasków. Za jego dyrektorowania muzeum rozpoczęło gromadzenie malarstwa Zdzisława Beksińskiego oraz zebrało prace rzeźbiarskie Mariana Kruczka.
Po przejściu na emeryturę powrócił do badań nad historią regionalną. Napisał dziesięć opracowań, z których sześć ukazało się drukiem (m.in. dwutomowe „Szkice z dziejów Sanoka”, „Honorowi Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka”, „100 lat Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka”). W prasie ukazało się dotychczas ponad 640 artykułów z zakresu historii miasta i regionu.
W 1997 Edward Zając wyróżniony został Nagrodą Rady Miasta Sanoka za popularyzację wiedzy historycznej o Sanoku.

Bibliografia

Wydawnictwa ciągłe

ARTYKUŁY

1963

Przyczynek do dziejów ruchu robotniczego w Sanoku i okolicy w okresie międzywojennym / Wojciech Sołtys, Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki (1963), s.257-285

1967

Przyczynek do dziejów reformy rolnej w powiecie sanockim w latach 1944-1947 / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1967), s.217-229

Straty ludnościowe i materialne powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej (9 IX 1939-9 VIII 1944 / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1967), s.275-293

Terytorialny rozwój miasta Sanoka w latach 1852-1961 / Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki. – (1967), s.117-132

1971

Budowa nowych wodociągów dla miasta Sanoka / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1971), s.307

90 [dziewięćdziesięcio]-lecie Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Rymanów”/ Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki. – (1971), s.308-312

Przewodnik po zespole akt starostwa powiatowego sanockiego z lat 1944-1949/50 / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1971), s.275-297

Rozwój Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1971), s.[302-303]

Sanocka wystawa / Edward Zając. – Il. // Podkarpacie. – 1971, nr 38, s.1
Wystawa pt. „Gobeliny, rysunek, malarstwo” Anny i Tadeusza Mariana Turkowskich

36 [trzydziesta szósta] rocznica „Marszu Głodnych” / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1971), s.313-315

Wodowanie statku m/s Sanok / Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki. – (1971), s.304-306

1973

Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Sanoka coraz aktywniejsze / E[dward] Zając // Podkarpacie. – 1973, nr 25, s.2

Wystawa prac Jadwigi Lorenc / Edward Zając. – Il. // Podkarpacie. – 1973, nr 21, s.2

1974

Dorobek Sanoka w XXX-leciu PRL / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 10, s.3
Dotyczy wystawy w Klubie Naftowca Związku Zawodowego Górników w Sanoku od 22.07-15.09

Kiedy dzielono obszarniczą ziemię… / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 9, s.6

Kiedy „Sanok” latał w przestworzach / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 11, s.4

Nowy tom Rocznika Sanockiego w druku / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 13, s.6

Sanockie przemiany : trudny start sanockiego przemysłu / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 9, s.6

Z dziejów walki sanockiej klasy robotniczej o sprawiedliwość społeczną. 1-4 / Edward Zając, Jan Łuczyński // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 4, s.3 ; nr 6, s. 3 ; nr 7, s.3 ; nr 8, s.3

1975

Echa rewolucji 1905 r. w Sanoku / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 7, s.3

45 [czterdziesta piąta] rocznica „Marszu Głodnych” / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 6, s.3

Historia sanockiego górnictwa / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 24/25, s.5
Dotyczy rozwoju górnictwa naftowego w okolicach Sanoka na przełomie XIX i XX w.

Jak panna cysarza w Sanoku witała… / Edward ZAJĄC, Jan Łuczyński // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 3, s.6
Dotyczy historii Sanoka XIX w.

Muzeum z miastem związane… / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 10, s.11

Niepozorna moneta najcenniejszym eksponatem Muzeum Historycznego / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 16, s.3
Dotyczy odnalezienia złotej monety celtyckiej

Od warsztatu kotlarskiego do SFA / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 8, s.3
Dotyczy historii powstania Sanockiej Fabryki Autobusów

Początki osady i miasta / Edward Zając. – (Z przeszłości Sanoka…) // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 18, s.6 ; nr 19, s.3

Pomnik na miejscu straceń w Olchowcach / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 16, s.1, 2

Rzeźba „Woje” Romana Tarkowskiego / (ze) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 12, s.4

Sesja popularno-naukowa w 30 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem hitlerowskim / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 13, s.6

Z miejskiego archiwum… / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 17, s.3 ; nr 21, s.3
Dotyczy protokołu Rady Miejskiej z dni 14 lutego 1905, 20 czerwca 1905, 23 kwietnia 1906 i 7 maja 1907 r. i 12 grudnia 1918 r.

Z przeszłości Sanoka… / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 20, s.5 ; nr 21, s.5 ; nr 22/23, s.2 ; nr 24/25, s.2 ; nr 26, s.4
Dotyczy rozwoju Sanoka od XIV do XVI w.

Z archiwum miejskiego / [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 26, s.4

Z miejskiego archiwum / [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 20, s.3

1976

Bohaterscy obrońcy bunkra w Załużu / Edward Zając. – (Z przeszłości Sanoka….) // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 11, s.6

Cenna inicjatywa / (E[dward] Z[ając]) // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 24, s.5

Dzieje zamku sanockiego. 1-3 / Edward Zając. – Rys. // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 13, s.6 ; nr 14, s.5 ; nr 15, s.4

Historyczne pamiątki Sanoka / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 3, s.5
Dotyczy tablicy pamiątkowej pamięci Ksawerego Krasickiego i historii obrony zamku sanockiego w 1809 r.

Historyczne pamiątki Sanoka / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 10, s.6
Dotyczy tablicy pamiątkowej w Sanoku upamiętniającej 500-setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

Historyczne zabytki / Edward Zając. – (Z przeszłości Sanoka…). – Il. // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 12, s.6
Dotyczy historii pomnika Tadeusza Kościuszki w Sanoku

O czym pisała prasa sanocka / (ez) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 4, s.7 ; nr 16, s.6

O czym pisała prasa sanocka 70 lat temu / ez. [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 5, s.6 ; nr 6, s.6

Odznaka zasłużony dla Sanoka / (EZ) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 15, s.4

Ogólnopolska konferencja matematyków w Bieszczadach / (EZ) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 24, s.3

Pomnik Wdzięczności dla żołnierzy Armii Radzieckiej / E[dward] Zając // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 17, s.6

Pomnik Wdzięczności w nowym kształcie / (EZ) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 24, s.1

Przed „Grzegorzową” rocznicą / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 15, s.4
Dotyczy 500-letniej roczncy śmierci Grzegorza z Sanoka

Przygotowania do obchodów 500 rocznicy śmierci Grzegorza z Sanoka / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 23, s.6

Sanok – Kraków : cenna inicjatywa / (EZ) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 24, s.5

Tablica ku czci gen. Waltera / E[dward] Z[ając] – Il. // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 16, s.6

Turyści z 17 krajów w sanockim Muzeum Historycznym / [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 23, s.6

W Miesiącu Pamięci Narodowej / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 8, s.2

Zabytkowe studnie miasta / Edward Zając. – Rys. // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 9, s.6

Zbiory Muzeum Historycznego nareszcie w nowym pomieszczeniu / E[dward] Z[ając]. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 18, s.6

Z miejskiego archiwum / [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 2, s.2

Z przeszłości Sanoka… / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 1, s.6 ; nr 2, s.6 ; nr 4, s.6 ; nr 6, s.8 ; nr 8, s.2

1977

Badania archeologiczne / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 14, s.1

Cenne nabytki Muzeum Historycznego / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 18, s.6

Doc. dr A. Fastnacht : „Zasłużony dla Sanoka” / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 13, s.1, 2

Grzegorz z Sanoka / E[dward] Zając. – Il. // Podkarpacie. – 1977, nr 4, s.6

„Grzegorzowa” rocznica przed laty / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 11, s.6
Dotyczy obchodów 500-lecia śmierci Grzegorza z Sanoka

Malarstwo Jadwigi Jarosiewicz / (E.Z.) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 15, s.6

O czym pisała prasa sanocka / (E.Z.) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 13, s.3

Rada Miejska postanowiła / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 4, s.6 ; nr 6, s.3 ; nr 14, s.5 ; nr 15, s.6 ; nr 18, s.3

Takie to były czasy / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 17, s.6

Takie to były czasy i tacy to byli ludzie / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 14, s.6

Z badań archeologicznych na sanockim zamku / [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 17, s.5

Z historii sanockiego drukarstwa / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 11, s.5

Z miejskiego archiwum / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 20, s.7
Dotyczy posiedzenia Rady Miejskiej Sanoka

1978

Cenny dar dla Muzeum Historycznego / (ez) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1978, nr 34, s.1

Coś dla filatelistów i numizmatyków / (ez) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1978, nr 36, s.3

Członkowie TRUMS z Wybrzeża w Sanoku / (ez) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1978, nr 33, s.3

Gdy rodziła się Polska niepodległość. 1-2, 60 lat temu w Sanoku / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1978, nr 31, s.1,2 ; nr 32, s.4

Miejska Rada Postanowiła / (ez) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1978, nr 2, s.6 ; nr 5, s.5

Ostatnia bitwa Września na ziemi sanockiej / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1978, nr 25, s.1
Dotyczy obchodów 39 rocznicy września 1939 r.

500 [pięćset]-na rocznica Grzegorza z Sanoka (1406-1477) / Edward Zając. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 24 (1978), s.115-119

Siła przykładu / Edward Zając // Nowiny. – 1978, nr 75, s.4
Dotyczy Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka

Sławni Sanoczanie / [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1978, nr 1, s.6
Dotyczy sylwetki Jana Grodka

Wysokie odznaczenia dla sanoczan z okazji święta Odrodzenia / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1978, nr 21, s.1

1979

Dla upamiętnienia tamtych dni / (ez) [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1979, nr 14, s.5

Dzieje Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka w Sanoku w latach 1904-1977 / Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki. – (1979), s.305-319

Interesująca wystawa w Muzeum Historycznym / [Edward Zając] // Gazeta Sanocka. – 1979, nr 3, s.2

Materiały źródłowe do nauczania historii regionalnej / Wojciech Sołtys, Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1979), s. 181-264

Rozwój Sanoka w Polsce Ludowej. 1-6 / Jan Łuczyński, Edward Zając. – Il., rys. // Gazeta Sanocka. – 1979, nr 19, s.4 ; nr 20, s.6 ; nr 22, s.6 ; nr 23, s.6 ; nr 24, s.6 ; nr 25, s.3

600 [sześćset] lat liczy sobie sanockie szkolnictwo / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1979, nr 1, s.6

Zarys dziejów Muzeum Historycznego w Sanoku (1934-1974) / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1979), s.265-304

1980

Muzeum Historyczne w Sanoku / Edward Zając. – Il. // Przekrój. – 1980, nr 1847, s.9

Obchody 500 rocznicy śmierci Grzegorza z Sanoka / Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki. – (1980), s.111-125

Z historii sanockiego parku miejskiego / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1980, nr 3, s.6

1981

Pamiętnik Zachariasza Rysza pt. Dzieje Jaćmierza / Edward Zając. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s.117-130

1982

Galeria ceramiki pokuckiej / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1982, nr 21, s.6
Dotyczy wystawy w Muzeum Historycznym w Sanoku

Galeria sztuki współczesnej Prochasków / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1982, nr 20, s.6
Dotyczy wystawy w Muzeum Historycznym w Sanoku

Gdy Sanok latał w przestworzach / Edward Zając // Stomilowiec : Jednodniówka Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil”. – 1982, czerwiec, s.4

Rzeźby R. Tarkowskiego : ze zbiorów Muzeum Historycznego / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1982, nr 22, s.6

Sanockie archiwalia otrzymały własny obiekt / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1982, nr 22, s.6
Dotyczy oddania budynku na rzecz Archiwum Sanockiego

Takie były początki / Edward Zając // Stomilowiec : Jednodniówka Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil”. – 1982, czerwiec, s.3

Zarys dziejów Muzeum Historycznego w Sanoku (1934-1978) [oraz] Artykuły pracowników… ogłoszone drukiem / Edward Zając. – Il. // Rzeszowskie Roczniki Muzealne. – T.4 (1981). – s.253-286

1983

Kieł mamuta wzbogacił zbiory Muzeum Historycznego / (E[dward] Z[ając]) // Gazeta Sanocka. – 1983, nr 4, s.1,2
Dotyczy odnalezienia w korycie rzeki Olszanica kła mamuta

1984

Dr Zofia Skołozdro / Edward Zając. – (40-lecie PRL) // Gazeta Sanocka. – 1984, nr 6, s.5

Filip Schneider : Od gruzów do autobusów / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1984, nr 3, s.5
Dotyczy sylwetki powojennego dyrektora Sanockiej Fabryki Autobusów

Gdy płonęło wokół Sanoka / Edward Zając. – Portr. // Gazeta Sanocka. – 1984, nr 11, s.3
Dotyczy sylwetki Jana Wacławskiego – okupanta

Pierwsze dni… pierwsze lata / Edward Zając. – (40-lecie PRL) // Gazeta Sanocka. – 1984, nr 10, s.1, 2
Dotyczy historii Sanoka po jego wyzwoleniu 9 sierpnia 1944 r.

Z dziejów ruchu oporu w „Sanowagu” / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1984, nr 2, s.6
W Sanockiej Fabryce Wagonów

1985

Cenny dar Jana Ekierta z Francji dla Muzeum Historycznego w Sanoku / Edward Zając // Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków. – Nr 158 (1985), s.42

Cenny dar Jana Ekierta z Francji dla Muzeum Historycznego w Sanoku / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1985, nr 34, s.1, 2

Kilka słów o herbach Sanoka i ziemi sanockiej / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1985, nr 28, s.3

500 [pięćset] lat szpitalnictwa w Sanoku / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1985, nr 35, s.5

Pomnik dla Grzegorza / Edward Zając // Podkarpacie. – 1985, nr 47, s.3

Wyrób wojskowych orzełków metalowych w Komendzie Obwodu Armii Krajowej Sanok „San” w 1943 r. / Edward Zając. – Il. // Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. – Nr 3 (1985), s.75-82

1986

Muzeum Historyczne zaprasza turystów / E[dward] Z[ając] // Gazeta Sanocka. – 1986, nr 19, s.5

85 [osiemdziesięcio pięcio]-letnia tradycja Majowego święta w Sanoku / E[dward] Z[ając], J[ózef] Z[ąbkiewicz] // Gazeta Sanocka. – 1986, nr 13, s.1, 2

Śpiewki weselne i pieśni łowieckie / Edward Zając // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 29 (1986), s.144-149

Z dorobku naukowego i kulturalnego Sanoka. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1986, nr 21, s.5 ; nr 23, s.6

1987

Adam Fastnacht / Edward Zając. – (Z żałobnej karty) // Gazeta Sanocka. – 1987, nr 10, s.3

Stała ekspozycja biograficzna Gen. Karola świerczewskiego w Jabłonkach koło Baligrodu / Edward Zając // Informator Kulturalny Województwa Krośnieńskiego. – Nr 11 (1987), s.1-4

Wspomnienie / Edward Zając // Podkarpacie. – 1987, nr 13, s.2
Dotyczy sylwetki zmarłego Adama Romualda Fastnachta

1988

Adam Fastnacht : wspomnienie pośmiertne / Edward Zając. – (Sławni Sanoczanie) // Harcerz Sanocki. – Nr 1 (1988), s.20-21

Aleksander Piech (1851-1932) – brązownik / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1988), s. 289-290

Dr Samuel Herzig – lekarz społecznik (1885-1943) / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1988), s.291-292

Gen. Bronisław Prugar-Ketling / Edward Zając. – (Sławni Sanoczanie) // Harcerz Sanocki. – Nr 2 (1988), s.10-11

Generał dywizji Bronisław Prugar-Ketling (2.07.1891-18.02.1948) / Edward Zając // Informator Kulturalny Województwa Krośnieńskiego. – Nr 21 (1988), s.29-32

Kiedy niepodległość wkroczyła do Sanoka / Edward Zając. – (W 70-lecie Niepodległości) // Gazeta Sanocka. – 1988, nr 29, s.4 ; nr 31, s.5

Ludwik Ehrlich (1889-1968) / Edward Zając // Informator Kulturalny Województwa Krośnieńskiego. – Nr 21 (1988), s.28-29

Z dziejów ruchu oporu : Wyrób wojskowych orzełków metalowych w komendzie Obwodu Armii Krajowej „San” w Sanoku / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1988), s. 214-219

Z tajemnic królewskich snów, królewskiej alkowy i sanockiego zamku… / Wiesław Koszela, Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1988, nr 34, s.3

1989

Interesujące wystawy w Muzeum Historycznym / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1989, nr 7, s.6
Zaproszenie na wystawę grafiki i rysunku A. Jakubowicza i J. Szmyd-Sikory

Sanoczanie w powstaniu styczniowym 1863 r. / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1989, nr 2, s.5
Dotyczy notek biograficznych powstańców pochodzących z zaboru rosyjskiego, którzy osiedlili się w Sanoku

71 [siedemdziesiąta pierwsza] Rocznica Odzyskania Niepodległości / Edward Zając // Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. – Nr 3 (1989), s.1-4

W Sanoku też rodziła się Polska / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1989, nr 31, s.5
Dotyczy historii powstania Drużyn Bartoszowych.

Wolimy zwiedzać w godzinach pracy / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1989, nr 11, s.7
Odpowiedź dyrektora Muzeum Historycznego na list czytelnika Gazety Sanockiej

Żyli wśród nas, niech pozostaną w pamięci / Edward Zając, Józef Ząbkiewicz. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1989, nr 9, s.5
Dotyczy historii Żydów sanockich

1990

Jan Maria Suchomel / Edward Zając. – (Sławni Sanoczanie) // Mały Harcerz Sanocki. – Nr 03 (1990), s.3-4

Kazimierz Stanisław Świtalski / Edward Zając. – (Sławni Sanoczanie) // Mały Harcerz Sanocki. – Nr 4 (1990), s.3

Nasze korzenie dzieje harcerstwa sanockiego 1910-1939 / Edward Zając // Mały Harcerz sanocki. – Nr 4 (1990), s.3

Tadeusz Bolesław Vetulani (1897-1952) / Edward Zając. – (Sławni Sanoczanie) // Mały Harcerz Sanocki. – Nr 5 (1990), s.5

1993

By zmartwychwstałą wesprzeć i od wrogów obronić… / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1993, nr 9, s.1, 7
Dotyczy odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. w Sanoku

Dom Żołnierza Polskiego w Sanoku (1924-1939) / Edward Zając. – Il. // Echo Sanoka. – 1993, nr 12, s.7

Sanoczanie w Powstaniu Listopadowym / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1993, nr 11, s.7

Wojenne święta sanoczan / zebrał i oprac. Edward Zając // Echo Sanoka. – 1993, nr 14, s.8-9

1994

Adam Joachim Vetulani (1901-1976) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 14, s.6

Adam Romuald Fastnacht (1913-1987) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 31, s.6-7

Aleksander Piech (1851-1932) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 36, s.6

Bibliofil sanocki mjr Tadeusz Zbyszycki / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 8, s.6

Dynamiczny rozwój Sanoka w latach 1931-1939 / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1994, nr 2, s.7

Dzieje Żydów Sanoka i powiatu sanockiego w latach 1939-1943 / Edward Zając. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 32 (1994), s. 121-140

Dzielnice, ulice i place czyli o nazwach raz jeszcze / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1994, nr 25, s.6-7

Feliks Kasper Adam Giela (1859-1936) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 34, s.6

Feliks Młynarski (1884-1972) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 32, s.6

Jak to drzewiej w bridża grywano / zebrał i oprac. Edward Zając. – Rys. // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 51/52, s.13
Tekst powstał na podst. wierszowanych wspomnień Tadeusza Chłodnickiego, animatora kultury z Sanoka

Jak w Sanoku Insurekcję czczono / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1994, nr 10, s.6 ; nr 11, s.6
Dotyczy dwusetnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej 1794 r.

Jan Maria Suchomel (1906-1954) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 24, s.7

Kazimierz Franciszek Vetulani (1889-1941) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 9, s.6

Kazimierz Stanisław Świtalski (1886-1962) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 6, s.6

Leon Wzorek (1896-1939) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 26, s.6-7

Ludwik Ehrlich (1889-1969) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 27, s.6-7

Najpierw kot, potem kukła / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1994, nr 12, s.8-9
Dotyczy historii zwyczaju Judasza w Sanoku

Poczet proboszczów Fary Sanockiej : (ciąg dalszy) / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 49, s.7
Dotyczy historii powstania Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Sanoku

Samuel Herzig – lekarz społecznik (1885-1943) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 33, s.7

Sanockie Banki Oszczędnościowo-Pożyczkowe (1873-1949) / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1994, nr 1, s.7

Sanoczanie w Powstaniu Styczniowym 1863 r. / Edward Zając // Echo Sanoka. – 1994, nr 3, s.7

Tadeusz Bolesław Vetulani / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 13, s.6

Włodzimierz Antoni Witold Mozołowski (1895-1981) / Edward Zając. – (Sylwetki Sławnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 7, s.6

Zjazd Ziem Górskich w Sanoku : 14-17 sierpnia 1936r. / Edward Zając // Płaj. – T.8 (1994), s.102-109

Zofia Skołozdro (1896-1984) / Edward Zając. – (Sylwetki Słynnych Sanoczan) // Echo Sanoka. – 1994, nr 28, s.6

Zwyczaj „Judasza” w Sanoku / Edward Zając // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 32 (1994), s.187-189

1995

Adam Pytel (1924-1928) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 42, s.7

Cyryl de Jaxa Ładożyński – burmistrz miasta Sanoka (1872-1897) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 30, s.6

Dr Erazm Łobaczewski 1867-1868 / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 26, s.6

Dr Jan Świerzowicz / Edward Zając. – (Z sanockiej Ziemi). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 22, s.7

Dr Paweł Biedka (1914-1919) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 35, s.6, 7

Feliks Kasper Adam Giela (1905-1914) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 33, s.7

Holocaust Żydów Sanoka w latach 1939-1943 / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 43, s.6

Jan Okołowicz – burmistrz Sanoka (1868-1872) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 28, s.7

Jan Porajewski (1928-1929) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka) // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 44, s.6

Jan Rajchel (1934-1937) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka) // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 49, s.1, 5

Maksymilian Słuszkiewicz (1937-1939) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 50, s.6

Marian Kawski (1919-1920) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka). – Il., portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 39, s.6

Michał Słuszkiewicz (1920-1923) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka) // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 41, s.6

55. [pięćdziesiąta piąta] rocznica mordu oficerów polskich w Charkowie, Katyniu i Miednoje / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 16, s.6 ; nr 17, s.6 ; nr 18, s.6

Poczet burmistrzów Sanoka / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 32, s.5
Sylwetka Aitala Witoszyńskiego – burmistrza w latach 1898-1905

Powstanie styczniowe 1863/64 / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 4, s.6

Sanocki epizod na wojennym szlaku Stanisława Maczka / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 2, s.6

Stefania Maria Salomea Strzelbicka-Skwarczyńska / Edward Zając. – (Z sanockiej ziemi) // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 24, s.6

Synagogi, Domy Modlitwy i cmentarze żydowskie w Sanoku / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 39, s.6

Świt wolności / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 46, s.5
Dotyczy 11 listopada 1918 roku i pierwszych dni wolności w Sanoku

Tadeusz Malawski (1929-1934) / Edward Zając. – (Poczet burmistrzów Sanoka) // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 45, s.5

Wspomnienie pośmiertne o doc. dr. Adamie Fastnachcie / Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki. – (1995), s.205-211

1996

Cmentarze sanockie / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 44, s.5

Doktor Karol Zaleski / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 2, s.6 ; nr 4, s.6

Dworek Blizińskiego w Bóbrce / Edward Zając. – Rys. // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 37, s.6

Feliks Młynarski (1884-1972) / Edward Zając // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 3 (1996), s.22-23

Generał Bronisław Prugar-Ketling / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 10, s.6

Generał Kazimierz Tumidajski / Janusz Szuber, Edward Zając. – Il., portr. // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 3, s.6; nr 4, s.6

Krzyż Obrońców Węzła Zagórskiego 1918 r. / Edward Zając // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 3 (1996), s.14-16

Lekarz, żołnierz, spodochroniarz : doktor hab. Marian Teleszyński (1916-1981) / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 15, s.6

Mieszkańcy Ziemi Sanockiej w Powstaniu Listopadowym / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1996, nr 17, s.8

Sanoczanie w Powstaniu Listopadowym / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 48, s.5

Śp. mgr Stanisław Kawski (1913-1996) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 43, s.5

Wojenne święta sanoczan / oprac. Edward Zając. – Rys. // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 51/52, s.11

Wojenne święta sanoczan / zebrał i oprac. Edward Zając // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 4 (1996), s.6-10

Z tajemnic królewskich snów, królewskiej alkowy i sanockiego zamku / Edward Zając. – Il., rys. // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 51/52, s.18-19

Zjazd Ziem Górskich w Sanoku, 14-17 sierpnia 1936 r. / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1996, nr 33, s.6

1997

Bale karnawałowe w Sanoku / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 6, s.6

Dr Zofia Skołozdro (1896-1984) / Edward Zając. – (Z cyklu „Sanockie Kobiety”). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 10, s.7

Dzieje bibliotek sanockich (1861-1944) / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 24, s.7

Dzieje drukarni sanockich (1848-1948) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 9, s.7

Emilia Słuszkiewicz (1888-1982) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 50, s.7 ; nr 51, s.7

Jadwiga Leontyna Zaleska (1900-1993) / Edward Zając // Materiały Historyczne Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. – Z.2 (1997), s.28-41

Jadwiga Leontyna Zaleska (1900-1993) / Edward Zając. – Il., portr. // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 18, s.5

Jadwiga Leontyna Zaleska (1900-1993). 1-2, Z Sokolego Gniazda / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 11, s.8 ; nr 13, s.10

Jan, Józef, Zygmunt Mozołowski (1919-1979) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 5, s.6

Jordan na wodach rzeki San / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 3, s.8

Jordan na wodach Sanu / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 2, s.8

Kazimierz Antoni Tumidajski (1897-1947) / Janusz Szuber, Edward Zając. – Portr. // Impresje Muzealne. – 1997, nr 4, s.8-9

Kazimierz Antoni Tumidajski (1897-1947) / Janusz Szuber, Edward Zając // Myśl Obronna Polski Południowej. – Nr 10 (1997), s.26-27

Marian Kister / Edward Zając // Dodatek Kulturany. – 1997, nr 1, s.5

Medale sanockie / Edward Zając // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 1 (1997), s.15-17

Medale sanockie. 2 / Edward Zając // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 7 (1997), s.8-10

Międzywojenny handel i rzemiosło w Lesku / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 4, s.8

Miłość majora Zbyszyckiego / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 19, s.8
O cennych zbiorach książek bibliofila Tadeusza Zbyszyckiego

Na początku był Grzegorz / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 6, s.11
Sylwetki sławnych sanoczan : Grzegorz z Sanoka, Jan Grodek, Sebastian z Felsztyna, Karol Pollak, Julian Krzyżanowski, Stefania Skwarczyńska, Kazimierz Sośnicki, Jan Ciałowicz, Adam Joachim Vetulani, Feliks Młynarski, Kazimierz Świtalski, Stefan Mozołowski, Marian Pankowski i Zdzisław Beksiński

Park Miejski w Sanoku / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 15, s.10

Płk dr med. Stefan Andrzej Mozołowski / Edward Zając // Myśl Obronna Polski Południowej. – Nr 11/12 (1997), s.51-53

Prof. dr hab. inż. Edward Kindlarski (1943-1996) : wspomnienia / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 15, s.7

Sanoczanin z wyboru / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 18, s.8
Sylwetka Jana Marii Suchomela

101 [sto jeden] lat temu… zaczęto budować sokolnię / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 8, s.8

Strzelcy sanoccy / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 46, s.7
Dotyczy wydarzeń z listopada 1918 r. w Sanoku i okolicach

Święto gór / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 20, s.8
Historia Zjazdu Ziem Górskich w Sanoku w 1936 r.

Tradycje trzeba podtrzymywać / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1997, nr 26, s.5
O uroczystościach „sobótkowych” na rzece San

W dworku „bardzo wesołym i przyjemnym” / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 14, s.10
Dworek Józefa Blizińskiego z Bóbrki

Wybijanie się na niepodległość. 1-5 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 21, s.8 ; nr 22, s.8 ; nr 23, s.8 ; nr 24, s.8 ; nr 25, s.10

Zaczęto budować sokolnię / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 8, s.8
Dotyczy historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

Zostało ich tak niewiele / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 9, s.8
XIX I XX dwory i dworki w Sanoku

Żołnierz niezłomny / Janusz Szuber, Edward Zając. – Portr. // Gazeta Bieszczadzka. – 1997, nr 1, s.8
Sylwetka Kazimierza Antoniego Tumidajskiego

1998

Adam Konopnicki i jego wiersze / Janusz Szuber, Edward Zając. – Portr. // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 6, s.5-6

Bronisława Matylda Wasylewicz (1871-1953) / Edward Zając. – (Z cyklu „Sanockie Kobiety”). – Il., portr. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 13, s.9

Choinka, wigilia, herodzi… / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998/1999, nr 52/1, s.1, 15
Bożonarodzeniowe wspomnienia Emilii Słuszkiewicz (1888-1982)

Chyrów / Józef Swoboda ; wybrał Edward Zając // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 11, s.5

Czesi / Mieczysław Stańko ; wybrał Edward Zając // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 11, s.6

Człowiek z pięknym charakterem. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 22, s.8 ; nr 23, s.8
Sylwetka Mieczysława Juliana Sygnarskiego

Dr Samuel Herzig – lekarz-społecznik (1885-1943) / Edward Zając // Rocznik Sanocki. – (1988), s.291-292

Dymy nad Auschwitz-Birkenau. 1-3 / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 21, s.11 ; nr 22, s.11 ; nr 23, s.11

Dzieje drukarni sanockich (1949-1998). 2 / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 27, s.9

Dynamiczne lata trzydzieste / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 4, s.8
Życie gospodarcze Sanoka lat trzydziestych XX w.

Generał dywizji Bronisław Prugar-Ketling (1891-1948) / Edward Zając // Myśl Obronna Polski Południowej. – Nr 14 (1998), s.39-42

Generał z Trześniowa : Gen. Bronisław Prugar-Ketling. 1-2 / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 10, s.8 ; nr 11, s.7, 8

Holocaust w Sanoku. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 18, s.8 ; nr 19, s.8

Jeden z dynastii / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 20, s.8

11 [jedenasty] listopada : 80 rocznica odzyskania niepodległości / Edward Zając. – Il., rys. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 45, s.9

Jego praca „była wzorowa i wydawała najlepsze rezultaty” / Edward Zając. – Portr. // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 24, s.8
Sylwetka pedagoga Mieczysława Wolwowicza (1890-1956)

Jest takie miejsce / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 42, s.6
Dotyczy związków rodzinnych Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II z Sanokiem

Jeszcze o herbie miasta Sanoka / Edward Zając. – Rys. // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 2 (1998), s.4-7

„KiWa”, czyli kto kogo wykiwa? 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 26, s.12 ; 1999, nr 1, s.8
Sylwetka wydawcy Mariana Kistera

Komańcza / Bolesław Briks ; wybrał Edward Zając // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 11, s.4-5

Kozak / Antoni Hora ; wybrał Edward Zając // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 11, s.5

Królowe w Sanoku / Edward Zając. – (Z tajemnic królewskich, królewskiej alkowy i sanockiego zamku ; cz.4) // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 17, s.10

Ksiądz kanonik Franciszek Salezy Czaszyński (1812-1898) w setną rocznicę śmierci / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 44, s.9

Lesko / Aron Samuel Rubinfeld ; wybrał Edward Zając // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 11, s.6

Michał Marian Pieszko (1890-1969) / Edward Zając. – (Z sanockiej Ziemi). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 25, s.9

Na królewskim dworze / Edward Zając. – (Z tajemnic królewskich, królewskiej alkowy i sanockiego zamku ; cz.3) // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 16, s.10
Dotyczy Władysława Jagiełły i jego żony Sonki

Ojciec i syn / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 12, s.8
Sylwetka Włodzimierza Mozołowskiego

Otylia Wiktoria Afendówna (1893-1942) / Edward Zając. – (Z cyklu „Sanockie Kobiety”). – Rys. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 15, s.5

Prawem i lewem, czyli swawola szlachecka w pierwszej połowie XVII wieku. 1-4 / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 41, s. 14 ; nr 43, s.9 ; nr 46, s.10 ; nr 47, s.11

Pułkownik Zygmunt Csadek (1895-1979) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 33, s.11

Równo 150 lat temu do Sanoka przybył Karol Pollak. 1, I zaczęło się drukowanie / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 6, s.8

Równo 150 lat temu do Sanoka przybył Karol Pollak. 2, Oprócz Pollaka / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 7, s.10

Saga rodu Gorączków / Edward Zając. – Il., portr. // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 25, s.8

Skąd wziął się herb Sanoka? / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 13, s.8

Sprawiedliwi wśród Narodów świata / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 32, s.5
Dotyczy II wojny światowej

Stanowczo za wcześnie odszedłeś…” : prof. dr hab. inż. Edward Kindlarski (1943-1996) / Edward Zając. – Portr. // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 5, s.8

Takie to były czasy i tacy ludzie / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 3, s.8

Targ w Sanoku na przełomie XIX i XX wieku / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 20, s.5

Teodozja Drewińska / Edward Zając. – (Z cyklu „Sanockie Kobiety”). – Il., portr. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 7, s.12

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sanockiej (1934-1939) / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 16, s.5

Tylowiekowy żywot, a pamiątek niewiele : opowieść o dawnym Sanoku. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 8, s.8 ; nr 9, s.8

Wełdyczowie właściciele Bełchówki / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 50, s. 10

Władysław Lisowski (1883-1970) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 32, s.10

Wojna w Galicji / Edward Zając. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 11, s.4
Dotyczy wydarzeń listopada 1918 r. w Sanoku

Wybijanie się na niepodległość. 6-7 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 1, s.8 ; nr 2, s.8

Zagórz / Bronisław Dziedzicki ; wybrał Edward Zając // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 11, s.5-6

Zanim doszło do skandalu / Edward Zając. – (Z tajemnic królewskich, królewskiej alkowy i sanockiego zamku ; cz.1) // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 14, s.10

Żona trzecia i czwarta / Edward Zając. – (Z tajemnic królewskich, królewskiej alkowy i sanockiego zamku ; cz.2) // Gazeta Bieszczadzka. – 1998, nr 15, s.10
Elżbieta z Pileckich Granowska i Sonka Holszańska

1999

Antoni Żubryd – pytania. 1-2 / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 30, s.9 ; nr 34, s.9

Apteki i aptekarze miasta Sanoka (1865-1951) / Edward Zając // Biuletyn Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie. – Nr 4 (1999), s.38-43

Baron z Poraża. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 18, s.8 ; nr 19, s.8
Sylwetka Adama Gubrynowicza

Dąb” – granatowy policjant i konspiracyjny wywiadowca. 1-3 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 15, s.10 ; nr 16, s.10 ; nr 17, s.10
Sylwetka Władysława Skałkowskiego ps. „Dąb”

Germanizacja Sanoka w latach 1834-1867 / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 29, s.8

Jak czołg przetoczył się wrzesień ziemi ojczystej przez piersi… : w przededniu 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej : niepublikowane fragmenty wspomnień i pamiętników. 1-3 / oprac., wybór i fot. Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 35, s.8-9 ; nr 36, s.8 ; nr 37, s.8

Jan Keller (1876-1945) / Edward Zając. – (Z sanockiej ziemi) // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 13, s.9

Józef Stachowicz (1900-1985) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 1, s.11

Michała Fijałki życie barwne i trudne / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 4, s.8

Oddać się szpitalowi. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 2, s.8 ; nr 3, s.8
Dotyczy historii sanockiego szpitala i sylwetki dr Jana Zigmunda

81 [osiemdziesiąt jeden] lat Niepodległej / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 46, s.1, 8

Ostatni osobisty lekarz Marszałka : Urodził się w Sanoku, zginął w Katyniu / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 26, s.10
Dotyczy sylwetki Stefana Andrzeja Mozołowskiego

Pierwszy sanocki filokartysta : Wiktor Płaczek / Edward Zając. – Il. // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 1 (1999), s.21-22

Płk Zygmunt Żyłka Żebracki ps. „Żeliwa”. 1-2, Życie wypełnione walką / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 23, s.8 ; nr 24, s.8

Ppor. mgr inż. arch. Donat Centkiewicz / Edward Zając. – (Z nagrobnej płyty). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 41, s.9

Sanockie apteki i aptekarze / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 47, s.9
Dotyczy historii sanockiego aptekarstwa w latach 1866-1951

Sanoczanie z Listy Katyńskiej / oprac. Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 16, s.9

„Sowa na gaju” – czyli o Posadzie Olchowskiej w latach 1900-1931 / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 52/53, s.12-13

Śmierć wzięła rozmach / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 31, s.8
W 85 rocznicę I wojny światowej na terenie Sanoka i okolic

Wspomnienia Sylwestra Bełzy. 1-3 / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 6, s.11 ; nr 7, s.15 ; nr 9, s.12

Wybrane podania z Sanoka i okolicy / Edward Zając // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 2 (1999), s.20-22

Wyrok za patriotyzm. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 13, s.8 ; nr 14, s.10
Sylwetka Mieczysława Ignacego Przystasza

Z Lisznej pod Irkuck / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 7, s.10
Sylwetka pedagoga, muzeologa, historyka i powieściopisarza związanego z ziemią sanocką, Iwana Fyłypczaka

Ze wspomnień profesora Juliana Krzyżanowskiego / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 14, s.10-11

Zygmunt Csadek zmarł 20 lat temu. 1-2, Urodził się w Ustrzykach Dolnych / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 10, s.8 ; nr 11, s.8

2000

Aleksander Rybicki (1904-1983) / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 4, s.11

Antoni Żubryd – pytania. 3 / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 50, s.7

Biała Góra : (Dzielnica Miasta Sanoka) / Edward Zając . – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 51-52, s.18-19

Bronili Westerplatte / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 35, s.9
Dotyczy biografii sanoczan Wojciecha Najsarka i Stefana Zimnego

Gdy „Sanok” latał w przestworzach / Edward Zając // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 1 (2000), s.23-26
Dotyczy historii lotów balonem „Sanok”

Gody weselne na zamku w Sanoku i Sobieniu / Edward Zając // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – Nr 2/3 (2000), s.19-21

Jak to z muzeum było. 1 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 11, s.8
Dotyczy historii sanockiego muzealnictwa

Kustosz ze skomplikowanym biogramem. 2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 12, s.8

Kustosz z niezwykłym biogramem. 3, Konspirator od czwartego dnia wojny / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 13, s.8
Aleksander Rybicki – członek Związku Walki Zbrojnej w Sanoku, kustosz Muzeum Ziemi Sanockiej w czasie II wojny światowej

Kustosz z niezwykłym biogramem. 4, Skazano go na 25 lat gułagu / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 14, s.8
Dotyczy sylwetki Aleksandra Rybickiego

Kustosz z niezwykłym biogramem. 5, „Gospodarstwo” rosło z roku na rok / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000,nr 15, s.8
Dotyczy sylwetki Aleksandra Rybickiego

Nocna egzekucja / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 26, s.11
Dotyczy egzekucji na 112 Polakach jakiej dokonano w lipcu 1940 r. w lesie zwanym „Gruszką” koło Tarnawy Górnej

Ostatni osobisty lekarz Marszałka. 2-3 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 1, s.8 ; nr 2, s.8
Sylwetka Stefana Andrzeja Mozołowskiego z Sanoka

Ostatnia egzekucja. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 3, s.8 ; nr 4, s.8
Egzekucja 1944 r. w Sanoku

Płk Zygmunt Żyłka-Żebracki ps. „Żeliwa” (1907-1997) / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 6, s.10

100 [sto] lat temu urodził się Alojzy Bełza – ps. „Alfred Burzyński”, „Alik”. 1, Na różnych frontach / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 18, s.8

100 [sto] lat temu urodził się Alojzy Bełza – ps. „Alfred Burzyński”, „Alik”. 2, W wojsku i w cywilu / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 19, s.8

100 [sto] lat temu urodził się Alojzy Bełza – ps. „Alfred Burzyński”, „Alik”. 3, Miałem straszliwy chaos w głowie / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 20, s.8

100 [sto] lat temu urodził się Alojzy Bełza – ps. „Alfred Burzyński”, „Alik”. 4, Nie było czasu na żale i rozważania / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 21, s.8

100 [sto] lat temu urodził się Alojzy Bełza – ps. „Alfred Burzyński”, „Alik”. 5, Na wzgórzach wyrosła tyraliera piechoty niemieckiej / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 22, s.8

100 [sto] lat temu urodził się Alojzy Bełza – ps. „Alfred Burzyński”, „Alik”. 6, Są duże aresztowania / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 23, s.8

100 [sto] lat temu urodził się Alojzy Bełza – ps. „Alfred Burzyński”, „Alik”. 7, Byłem tym zdruzgotany / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 24, s.8

100 [sto] lat temu urodził się Alojzy Bełza – ps. „Alfred Burzyński”, „Alik”. 8, Trzykrotna kara śmierci / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 25, s.8

60 [sześćdziesiąt]-ta rocznica wysiedlenia mieszkańców Białej Góry / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 12, s.13

W służbie oswobodzenia Polski : 82. rocznica odzyskania niepodległości / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 45, s.9
Dotyczy historii odzyskanie niepodległości w 1918 r. w Sanoku

W szacunku dla dziejów / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 37, s.10
Dotyczy historii Archiwum Państwowego w Sanoku

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 1, Wybrałem pseudonim „Góral” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 5, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 2, Czas było zacząć konkretną robotę / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 6, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 3, Pokręciłem korbką induktora / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 7, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 4, Mieliśmy dwóch wrogów / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 8, s.10

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 5, Płomienie ogarnęły dwa parowozy / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 9, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 6, Przywieziono mnie pod budynek żandarmerii w Ustrzykach / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 10, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 7, Czy wytrzymam to piekło?: / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 11, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 8, „Nic innego, tylko wsypa!”/ Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 12, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 9, Przyszło trzech oprawców / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 13, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 9, Prosiłem Boga, aby jak najprędzej nastąpił koniec / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 14, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 10, Przeczuwaliśmy, że coś się szykuje / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 15, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 11, Zauważyłem Baeckera i moich oprawców / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 16, s.8

Wspomnienia Wilhelma Bilika. 12, Nieraz serce zaboli / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2000, nr 17, s.8

Z sanockiej listy katyńskiej : Nie kłamały tylko epitafia… / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 14, s.6, 9

2001

Adiutant gen. Okulickiego : Dr hab. Marian Teleszyński (1916-1981) / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 14, s.8

Aktywność społeczna nie zawsze popłaca : Jan Bezucha (1908-1992) / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 13, s.8

Aptekarze burmistrzami / Edward Zajac. – (Sanockie apteki i sanoccy aptekarze ; cz.1) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 11, s. 8
Sylwetka Feliksa Adama Gieli

Arnold Andrunik (1911-2000) / Edward Zając . – (Z sanockiej ziemi). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 6, s.8-9

Bieszczadzkie pióra. 7 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 20, s.8
Dotyczy sylwetki pisarza Wincentego Pola

Bolesław Czech ps. „Junak”. 1, Piętnastoletni partyzant / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 7, s. 8

Bolesław Czech ps. „Junak”. 2, Atak na elektrownię / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 8, s. 10

Bolesław Czech ps. „Junak”. 3, Karabin na pióro / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 9, s. 8

Głuchoniemy pamiętnikarz / Edward Zając. – (Bieszczadzkie pióra ; cz.5-6) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 18, s.8 ; nr 19, s. 8
Sylwetka Franciszka Ksawerego Preka

Gospodarz oraz eskulap : Roman Zdankiewicz, Władysław Skalski / Edward Zając. – (Poczet honorowych) // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 48, s.7

Historia parku i dzień dzisiejszy / Edward Zając . – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 7, s.6, 9

Hulał za nie swoje / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 51/52, s.11
Dotyczy sylwetki Henryka Kieszkowskiego, Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka

Lekarz z powołania. 1-3 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 24, s.8 ; nr 25, s.8; nr 26, s.10
Dr Kazimierz Niedzielski z Sanoka

Literat z Rzepedzi / Edward Zając. – (Bieszczadzkie pióra ; cz.4) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 17, s. 8
Dotyczy sylwetki Jana Kantego Podoleckiego (1800-1855), pisarza z Rzepedzi, pow. sanocki

Miłośnik cytry i wiolonczeli / Edward Zając. – (Sanockie apteki i sanoccy aptekarze ; cz.2) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 12, s.8
Dotyczy sylwetki Mariana Bronisława Oktawiana Kawskiego

Namiestnik Galicji / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 46, s.7
Dotyczy sylwetki Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka – hr Agenora Gołuchowskiego (1812-1875)

Nie tylko Kawscy / Edward Zając. – (Sanockie apteki i sanoccy aptekarze ; cz.3) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 13, s.8
Dotyczy historii aptekarstwa w Sanoku i sylwetek Stanisława Kawskiego, Piotra Wąsowicza, Jana Górnego i Jana Hrabara

Poeta z Baligrodu / Edward Zając. – (Bieszczadzkie pióra ; cz.9) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 22, s. 8
Dotyczy sylwetki pisarza Józefa Atanazego Rogosza

Poetka spod Gór Słonnych / Edward Zając. – (Bieszczadzkie pióra ; cz.10) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 23, s. 8
Dotyczy sylwetki poetki Marii Czerkawskiej

Por. rez. Edward Kilarski (1902-1940) / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 18, s. 9

Poseł, doktor praw, tajny radca i naczelnik sądu / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 50, s.7
Dotyczy sylwetki Honorowych Obywateli Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka – Edwarda z Oleksowa Gniewosza , Józefa Schenke, Kazimierza z Grabowa Grocholskiego, Jana Towarnickiego

Publicysta i wydawca z Żubraczego / Edward Zając. – (Bieszczadzkie pióra ; cz.8) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 21, s. 8
Dotyczy sylwetki Kazimierza Józefa Turowskiego

Sanockie tysiąclecie. 1-2 / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 2, s.6; nr 3, s.9
Dotyczy historii Sanoka

Siedzę i piszę i drę…” / Edward Zając. – (Bieszczadzkie pióra ; cz.2) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 15, s. 8
Dotyczy sylwetki Józefa Jakubowicza, ziemianina i poety z sanockiego Żohatynia i podlwowskich Bakowiec

Starosta, poseł, polityk / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 49, s.7

Tak zmarnował się talent / Edward Zając. – (Bieszczadzkie pióra ; cz.3) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 16, s. 8
Dotyczy sylwetki Józefa Jakubowicza, ziemianina i poety z sanockiego Żohatynia i podlwowskich Bakowiec

To nie pustynia / Edward Zając. – (Bieszczadzkie pióra ; cz.1) // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 14, s.8
Dotyczy sylwetki barda sanockiego Zygmunta Kaczkowskiego

Utalentowany organizator dr Erazm Łobaczewski / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 47, s.7

W lipcu 2000 r. zmarł Arnold Andrunik. 1, Przysięgę składał na klęcząco / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 1, s.8

W lipcu 2000 r. zmarł Arnold Andrunik. 2, Podwójna praca na rozkaz / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 2, s.6

W lipcu 2000 r. zmarł Arnold Andrunik. 3, Tym razem umknął gestapowcom / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 3, s.8

W lipcu 2000 r. zmarł Arnold Andrunik. 4, Kara dla wroga III Rzeszy / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 4, s.8

W lipcu 2000 r. zmarł Arnold Andrunik. 5, Trzy lata gehenny / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 5, s.8

W lipcu 2000 r. zmarł Arnold Andrunik. 6, Był dobrym człowiekiem / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 6, s.8

Z banku na front : Jan Bezucha (1908-1992) / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 11, s.8

Z kliniki do szpitala miejskiego : Dr hab. Marian Golarz-Teleszyński (1916-1981) / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 16, s.8

Z Montelupich do Auschwitz : Jan Bezucha (1908-1992) / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 12, s.8

Z więzienia na uczelnię : Dr hab. Marian Golarz-Teleszyński (1916-1981) / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 15, s.8

Zwangarbeitslager Zasław. 1, Na zewnątrz i wewnątrz / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 21, s.8
Dotyczy historii eksterminacji ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej

Zwangarbeitslager Zasław. 2, Wygonili nas do Zasławia / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 22, s.8
Dotyczy eksterminacji ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej w obozie w Zasławiu

Zwangarbeitslager Zasław. 3, Stało się! / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 23, s.8
Dotyczy eksterminacji ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej w obozie w Zasławiu

Zwangarbeitslager Zasław. 4, Za każdym strzałem ginie człowiek / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 24, s.8
Dotyczy obozów zagłady w Olchowcach, Rymanowie, Zasławiu w czasie wojny 1939-1945 r.

Zwangarbeitslager Zasław. 5, Nie baliśmy się śmierci / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 25, s.8
Dotyczy historii eksterminacji ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej

Zwangarbeitslager Zasław. 6, Pierwszym mordercą był Scheuringer / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2001, nr 26, s.10
Dotyczy eksterminacji ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej w obozie w Zasławiu

2002

Aby ocalić od zapomnienia.1, „Ile uderzeń otrzymałem, nie mogę zapodać…” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 3, s.8
Dotyczy przeżyć wojennych Józefa Bubelli z Sanoka

Aby ocalić od zapomnienia. 2, „Tryb życia więziennego był taki…” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 4, s.8
Dotyczy przeżyć wojennych Józefa Bubelli z Sanoka

Aby ocalić od zapomnienia. 3, „Gestapowiec chwycił mnie za gardło…” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 5, s.8
Dotyczy przeżyć wojennych Józefa Bubelli z Sanoka

Aby ocalić od zapomnienia. 4, „Zrobili ze mnie kulawy szkielet…” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 6, s.10
Dotyczy przeżyć wojennych J. Bubelli z Sanoka

Arnolda Andrunika zapiski z czasów wojny. 2, Innego wyjścia nie było / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 20, s.8

Arnolda Andrunika zapiski z czasów wojny. 3, Jak spod ziemi pojawił się patrol / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 21, s.8

Arnolda Andrunika zapiski z czasów wojny. 4, Dzień moich urodzin / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 22, s.8

Arnolda Andrunika zapiski z czasów wojny. 5, Minuty wlokły się niczym wiek / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 23, s.8

Arnolda Andrunika zapiski z czasów wojny. 6, Serce zabiło mi mocniej / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 24, s.8

Budowniczy : Władysław Beksiński / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 5, s.7

Ćwierć wieku włodarzenia grodem / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 51/52, s.13
Dotyczy sylwetki burmistrza Sanoka Cyryla de Jaxa Ładożyńskiego

Droguerya i Perfumerya – Wody Mineralne i wina. 1, Hydzika nie może zabraknąć / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 7, s.8
Dotyczy sklepu drogeryjnego Jana Hydzika w Sanoku

Droguerya i Perfumerya – Wody Mineralne i wina. 2, Było, co kto potrzebował / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 8, s.8
Dotyczy historii sklepu drogeryjnego Jana Hydzika w Sanoku

Droguerya i Perfumerya – Wody Mineralne i wina. 3, Nie było go ani u Ejsika, ani u Hocha / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 9, s.8
Dotyczy historii sklepu drogeryjnego Jana Hydzika w Sanoku

Farmaceuta / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 4, s.7
Dotyczy sylwetki Feliksa Gieli

Historyk prawa i prawnik / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 3, s.6
Dotyczy sylwetki prof. dr hab. Oswalda Mariana Balzera i hr. Aleksandra Mniszek Tchórznickiego

Historyk regionalista / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 11, s.7
Dotyczy sylwetki Stefana Stefańskiego (1914-1998), Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka, zasłużonego dla muzealnictwa w Sanoku

„Już wam Bóg nic nie pomoże” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 18, s.8
Dotyczy przeżycia Stanisława Hesa z okresu okupacji hitlerowskiej z Sanoka

Kapelan Rodzin Katyńskich / Edward Zajac. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 10, s.7
Dotyczy sylwetki ks. prałata Zdzisława Aleksandera Jastrzębca Peszkowskiego z Sanoka

Kapłan i wychowawca / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 9, s.7
Dotyczy sylwetki ks. Antoni Wołek Wacławski

Literat Marian Pankowski / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 12, s. 7
Dotyczy sylwetki Honorowego Obywatela Królewskiego Miasta Sanoka, literata i naukowca związany z Sanokiem

Marszałek Polski : Józef Piłsudski / Edward Zając. – (Poczet honorowych). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 6, s.7

Nie tylko Edmund. 1-2 / Edward Zając. – Portr. // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 1, s.8 ; nr 2, s.8
Dotyczy sylwetki Edmunda Słuszkiewicza

Oficer i duchowny : Cyryl de Jaxa Ładyżyński, Ks. Franciszek Salezy Czaszyński / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 2, s.7

Ojciec święty : Jego świątobliwość Ojciec święty Jan Paweł II / Edward Zając. – (Poczet honorowych). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 13, s.7

Pierwszy w III Rzeczpospolitej / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 8, s.7
Dotyczy sylwetki księdza Adama Sudoła – Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka

Pierwszy z wielkich / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 48, s.6
Dotyczy sylwetki Erazma Łoboczewskiego – burmistrza Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka w latach 1867-1868

Politycy i reformatorzy : Kazimierz Badeni, Adam Sapieha / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 16, s.5

Przyjaciel twórcy poloneza / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 50, s.6
Dotyczy sylwetki Jana Okołowicza

Przyszliście tutaj, aby wyzdychać” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 19, s.8
Dotyczy przeżyć Stanisława Hesa z okresu okupacji hitlerowskiej

Rektor Ziejka / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 14, s.7
Dotyczy sylwetki Franciszeka Ziejki – rektora UJ, profesora dr hab., Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka

San : wypisy źródłowe / wybór, oprac. i komentarze Edward Zając // Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. – Z.2 (2002), s.138-151
Dotyczy m.in. historii dzielnicy Sanoka dzielnicy Błonie i Białej Góry

Sokół” w Sanoku / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 2, s.8
Dotyczy historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

Szwejk na ścieżkach Ziemi Sanockiej / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 20, s.7

Szwejk na Ziemi Sanockiej. 1-3 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 15, s.8 ; nr 16, s.8 ; nr 17, s.8
Dotyczy związków bohatera powieści Jarosława Haszka, Józefa Szwejka z Sanokiem

Śpiewający notariusz. 1-5 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 10, s. 8 ; nr 11, s.8 ; nr 12, s.8 ; nr 13, s.8 ; nr 14, s.8
Dotyczy sylwetki Bronisława Filipczaka z Sanoka

Śpiewający rejent / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 34, s.4, 5, 6
Dotyczy sylwetki Bronisława Filipczaka

W konfrontacji z Wielkim Zegarem. 6 / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 35, s.4

Wybitny historyk i społecznik Jerzy Zdrada / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 15, s.7

Ziemianin / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 7, s.7
Dotyczy sylwetki Józefa Morawskiego – Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka

Ziemianin i parlamentarzysta : Feliks z Oleksowa Gniewosz. Stanisław z Oleksowa Gniewosz / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 1, s.7

Zwangarbeitslager Zasław. 7, „Dla sportu” strzelał do Żydów / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2002, nr 1, s.8
Dotyczy eksterminacji ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej w obozie w Zasławiu

2003

Aleksander Rybicki 1904-1983 : wspomnienie / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 42, s.6-7

Bez szklanki piwa. 1 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 2, s.8
Dotyczy działalności społecznej ks. Antoniego Wołka Wacławskiego w Sanoku

„Borsuk” – zastępca “Boruty”. 2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 14, s.8

Burmistrz czasów kryzysu / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 15, s.6
Dotyczy sylwetki Tadeusza Malawskiego, burmistrza Sanoka

Chleb trzeba zebrać / Edward Zając. – (Pierwsi powojenni burmistrzowie Sanoka ; cz.2) // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 26, s.8
Dotyczy sylwetek Juliusza Brauna i Józefa Bubelli

Czas pogardy i nienawiści / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 21, s.6
Dotyczy burmistrzów Sanoka w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944

Czy nadejdzie czas na renesans sanockiego ratusza / Józef Baszak, Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 21, s.3

Delikatny powiew nadziei / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 48, s.6
Dotyczy sylwetki Andrzeja Szczudlika, przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku (29.11.1956-15.02.1958)

Dramat lat pięćdziesiątych / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 44, s.7
Dotyczy sylwetki Kazimierza Surmana

Eskulap społecznik / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 14, s.6
Dotyczy sylwetki Jana Parajewskiego (ur.1872-zm.1929 r.)

Farmaceuta / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 8, s.6
Dotyczy sylwetki aptekarza sanockiego Mariana Kawskiego

Gdzie kolekcja ceramiki pokuckiej? / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 28, s.4

Gospodarny i zapobiegliwy / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 17, s.7
Sylwetka dr Jana Rajchla, burmistrza Sanoka

Huculska kolekcja Aleksandra Rybickiego / Edward Zając / Płaj. – Nr 26 (2003), s.207-208

Kazimierz Dańczak żył tylko 30 lat… 1, W porę ostrzeżony / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 13, s.8

Kazimierz Dańczak żył tylko 30 lat… 2, „Borsuk” – zastępcą „Boruty” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 14, s.8

Kazimierz Dańczak żył tylko 30 lat…3, Dostał kulę w plecy / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 15, s.8

Kazimierz Dańczak żył tylko 30 lat… 4, Tego samego dnia / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 16, s.8

Krótkie rządy Stefana Wańczyckiego / Edward Zając. – (Sanoccy stadtkomisarze ; cz.1) // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 21, s.8

Mecenas z tytułem doktora / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 6, s.6
Dotyczy sylwetki Pawła Biedki z Sanoka

Nauczyciel, redaktor, polityk / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 12, s.6
Dotyczy sylwetki Adama Pytla , burmistrza Sanoka w latach 1924-1928 r.

Niemcy wywiesili afisze / Edward Zając. – (Sanoccy stadtkomisarze ; cz.3) // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 23, s.8

Od munduru do togi. 1 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 8, s.10.
Dotyczy sylwetki dr Tadeusza Trendoty, adwokata związanego z Sanokiem

Ostatni w Rzeczypospolitej Polskiej / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 34, s.6
Dotyczy sylwetki Michała Hipnera – burmistrza miasta Sanoka 15.10.1946-14.05.1949

Ostatni z cynamonowych / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 33, s.5
Dotyczy sylwetki historii sklepu drogeryjnego Hydzików w Sanoku

Pierwsze miesiące wolności / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 30, s.5
Dotyczy historii Sanoka – pierwsze dni wolności 1944 r.

Po Marklach był Rudolf Drajer / Edward Zając. – (Sanoccy stadtkomisarze ; cz.4) // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 24, s.8

Po śmierci dyktatora / Edward Zając. – Portr. //Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 46, s.7
Dotyczy sylwetki Tadeusza Powrózka – Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku (26.03.-29.11.1956 r.)

Poczta „TS” / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 16, s.6
Wypowiedź Edwarda Zająca na temat bohatera powieści J.Haska, Józefa Szwejka

Pod batutą pedagoga / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 50, s.6
Dotyczy sylwetki Stanisława Potockiego – Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku (15.02.1958-5.11.1959)

Pod rządami Marklów / Edward Zając. – (Sanoccy stadtkomisarze ; cz.2) // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 22, s.8

Postawił na obronność / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 2, s.7
Dotyczy sylwetki Cyryla de Jaxa Ładyżyńskiego

Powrót do normalności / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 32, s.6
Dotyczy sylwetki Stanisława Lisowskiego – burmistrza miasta Sanoka (28.11.1944-10.07.1946)

Rzemieślnik ojcem grodu / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 10, s.7
Dotyczy sylwetki burmistrza miasta Sanoka – Michała Słuszkiewicza (ur.1848 – zm. 1936 r.)

Niemcy wywiesili afisze / Edward Zając. – (Sanoccy stadtkomisarze ; cz.3) // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 23, s.8

San – ukochana rzeka. 1, Widowisko groźne, a zarazem wspaniałe / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 4, s.8

San – ukochana rzeka. 2, San jak Wisła / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 5, s.8

San – ukochana rzeka. 3, Księżyc i gwiazdy omal nie płakały / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 6, s.8

Sanocki sokolnik / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 4, s.6
Dotyczy sylwetki Feliksa Adama Gieli

Służył Bogu i ludziom. 2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 3, s.8
Dotyczy sylwetki ks. A. Wołek Wacławski z Sanoka

Śladem artykułu : „To nie krzywda” [polemika] / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 17, s.7

To były straszne czasy . 4 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 12, s.12
Dotyczy sylwetki dr Tadeusza Trendoty, adwokata związanego z Sanokiem

Umarłym swobodu, żywym areszt. 3 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 10, s.8
Dotyczy sylwetki dr Tadeusza Trendoty, adwokata związanego z Sanokiem

W górę i w dół. 2 / Edward Zając. – Il. // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 9, s.8
Dotyczy losów dr Tadeusza Trendoty, adwokata związanego z Sanokiem

W okresie dyktatu generalissimusa / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 41, s.6
Dotyczy sylwetki Adama Milera – Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku w latach 1952-1954

Z nauczycielskim rodowodem / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 39, s.7
Dotyczy sylwetki Józefa Dąbrowskiego – burmistrza miasta Sanoka (14.05.1949-30.06.1950) i Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku (30.06.1950-31.12.1951)

Z rąk do rąk / Edward Zając. – (Pierwsi powojenni burmistrzowie Sanoka ; cz.1) // Gazeta Bieszczadzka. – 2003, nr 25, s.8
Dotyczy wydarzeń wyzwolenia Sanoka w 1944 r.

Z sokolniczym epizodem w życiorysie / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 19, s.7
Dotyczy sylwetki Maksymiliana Słuszkiewicza

2004

Budowniczy obwodnicy / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 14, s.7
Dotyczy sylwetki inżyniera Edwarda Olejko, burmistrza Sanoka (1994-1998)

Były to straszne czasy / Edward Zając. – (Pierwsi powojenni burmistrzowie Sanoka ; cz.4) // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 2, s.8
Dotyczy działalności NKWD w Sanoku

Czerwony książę” i arłamowska jodła / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 14, s.8

Fabrykant ziemianinem. 6 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 22, s.8
Dotyczy historii Fabryki Wagonów w Sanoku i jej właściciela Kazimierza Lipińskiego

I wybrali Sanok / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 17, s.8
Dotyczy historii Fabryki Wagonów w Sanoku i sylwetek Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego

Jak w „Cudownej melinie” Kazimierza Orłosia : Czasy późnego Gomułki i wczesnego Gierka / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 6, s.6
Dotyczy sylwetki Leszka Rychtera, przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku (1962-1971) oraz historii Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w w/w okresie

Jedyny w gronie literat / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 4, s.7
Dotyczy sylwetki Jana Łysakowskiego – Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku (25.04.1961-4.06.1962)

Józef Trznadel – wicestarosta sanocki. 1, „Zasłużył na chwalebne uznanie” / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 15, s.8

Józef Trznadel – wicestarosta sanocki. 2, Cieszył się szacunkiem mieszkańców / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 16, s.8

Kolejny pedagog / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 2, s,6
Dotyczy sylwetki Tadeusza Wojtowicza

Nie chciał pracować na lenia. 2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 18, s.8
Dotyczy historii Fabryki Wagonów w Sanoku i sylwetka jej właściciela Kazimierza Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego

Ostatnia dekada / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 10, s.6
Dotyczy sylwetki Ryszarda Grzebienia, naczelnika miasta Sanoka (27.03.1979-30.12.1989)

Panownie królewskie i wolne / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 12, s.6
Dotyczy sylwetki Witolda Przybyły – burmistrza Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka (1900-1994)

Rozpoczęła się produkcja wagonów / Edward Zając. 3 // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 19, s.8
Dotyczy historii Fabryki Wagonów w Sanoku

Rządzi u nas NKWD / Edward Zając. – (Pierwsi powojenni burmistrzowie Sanoka ; cz.3) // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 1, s.8

Sanok bardzo ucierpiał / Edward Zając. – (Pierwsi powojenni burmistrzowie Sanoka ; cz.5). // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 3, s.8

Sanok miastem akademickim / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 16, s.6
Dotyczy sylwetki Zbigniewa Tadeusza Daszyka, burmistrza Sanoka (1998-2002)

Syrena wywołała sensację / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 21, s.8
Dotyczy historii Sanockiej Fabryki Wagonów

Wyprodukowano prawie 16 tysiecy wagonów. 4 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. – 2004, nr 20, s.8
Dotyczy historii Sanockiej Fabryki Wagonów

Złote lata / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 8, s.6
Dotyczy sylwetki Wiesława Władysława Skałkowskiego – przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku (1972-1975) oraz naczelnika miasta (1975-1979). Historia Sanoka lat 70 tych XX w.

2005

Humanista z grodu Grzegorza / Edward Zając. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 42, s.6,7
Sylwetka dr. Edmunda Słuszkiewicza

Miasto przed blisko dziewięćdziesięcioma laty : w 87. rocznicę odzyskania niepodległości / Edward Zając. – Il., portr. // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 45, s.6-7

Olchowieckie sanatorium doktora Domańskiego / Edward Zając. – Il., portr. // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 30, s.6
Dotyczy historii służby zdrowia na przełomie XIX i XX wieku w Sanoku

87 [osiemdziesiąta siódma] rocznica odzyskania niepodległości / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 45, s.6-7

Przez dwa stulecia : (czyli genealogia rodu Beksińskich – sanocka linia męska 1814-2005) / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 21, s.7

2006

Mistrz sztuki brązowniczej / Edward Zając. – Il., portr. // Tygodnik Sanocki. – 2006, nr 3, s.6
Aleksander Piech, artysta brązownik z Sanoka

Pod czerwoną latarnią / Edward Zając, (cz). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2006, nr 17/18, s.13

Saga rodu Lipińskich / Edward Zając. – Portr., il. // Tygodnik Sanocki. – 2006, nr 1, s.6

Sanoczanie zamordowani w Katyniu. (1-2) / Edward Zając. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2006, nr 11, s.10 ; nr 12, s.6

2010

Apteki sanockie 1839-1939 / Edward Zając // Biuletyn Specjalny [Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie]. – R. 19 (2010), s. 3-22

 

ROZMOWY

1984

„Ostatnie refugium ziemi naszej” / Edward Zając ; rozm. Krystyna Świerczewska // Widnokrąg. – 1984, nr 23, s.3

Pół wieku sanockiego Muzeum Historycznego / Edward Zając ; rozm. przepr. (wik) // Gazeta Sanocka. – 1984, nr 2, s.5

1985

Mąż wielki z Sanoka rodem / Edward Zając ; rozm. Elżbieta Kolano // Nowiny. – 1985, nr 251, s.3

1987

Do wolności przez Polskę, a do Polski przez cały świat / Edward Zając ; rozm. (wik). – Il. // Gazeta Sanocka. – 1987, nr 9, s.5
Rozmowa z dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku na temat Domu Pamięci generała Świerczewskiego w Jabłonkach

Kiedy remont sanockiego zamku? / Edward Zając ; rozm. Wiesław Koszela // Gazeta Sanocka. – 1987, nr 23, s.5

1989

Muzeum Historyczne wzbogaca swoje zbiory / Edward Zając ; rozm. (k) // Gazeta Sanocka. – 1989, nr 27, s.2

1997

Dwie małe ojczyzny / Edward Zając ; rozm. Janusz Szuber. – Portr. // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 9, s.4-5

WYDAWNICTWA ZWARTE ORAZ PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH

1973

Adam Konieczko : grafika, grudzień 1973 – styczeń 1974 / scenariusz wystawy i red. Adam Konieczko ; [tekst] Romuald Biskupski ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 21 x 20 cm

Marian Kruczek : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / scenariusz i red. Romuald Biskupski ; fot. Romuald Biskupski ; [wstęp] Edward Zając ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Rada Zakładowa Związku Zawodowego Metalowców SFA, 1973. – [12] s. : fot.; 20 x 20 cm

Sanok w malarstwie i grafice : katalog wystawy, 15 czerwca do 10 lipca 1973 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 20 cm

1974

Władysław Szulc : akwarele : katalog wystawowy, październik 1974 / scenariusz wystawy i red. Romuald Biskupski, Władysław Szulc ; fot. Romuald Biskupski ; [tekst] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1974. – [10] s. : fot. ; 21 x 20 cm

ZAJĄC, Edward
Anna i Tadeusz Marian Turkowscy : gobeliny, rysunek, grafika, malarstwo : katalog wystawy / Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [14] s. ; 21×20 cm

ZAJĄC, Edward
Sanok / Edward Zając. – Kraków : KAW Oddział Wojewódzki nakł. Urzędu Miejskiego Wydziału Kultury w Sanoku, 1974. – 11, [1] s. : il., mapa

1975

ZAJĄC, Edward
Zdzisław Beksiński : wystawa prac ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, maj-czerwiec 1975 / Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1975. – [8] s. : il. ; 21×20 cm

1978

Jadwiga Maria Jarosiewicz : malarstwo, scenografia, rysunek : [składanka] / tekst i oprac. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [6] s. ; 22 cm

1980

ŁUCZYŃSKI, Jan
Z dziejów Sanoka i powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) / Jan Łuczyński , Edward Zając // W: Księga pamiątkowa / [red. Zofia Bandurka i in.]. – Sanok : Komitet Organizacyjny 100-lecia Gimnazjum oraz I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, 1980. – S.41-63

ŁUCZYŃSKI, Jan
Zarys dziejów Sanoka w latach 1944-1978 / Jan Łuczyński , Edward Zając // W : Księga pamiątkowa / [red. Zofia Bandurka i in.]. – Sanok : Komitet Organizacyjny 100-lecia Gimnazjum oraz I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, 1980. – S.63-[79]

1981

ZAJĄC, Edward
Materiały źródłowe do badań nad odbudową życia gospodarczego, społecznego i politycznego na obszarze obecnego województwa krośnieńskiego w latach 1944/45-1950 / Edward Zając , Jan Łuczyński // W: Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. T. 1 / Muzeum Okręgowe w Krośnie. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – S.103-126

1982

ŁUCZYŃSKI, Jan
Narodziny sanockiej klasy robotniczej / Jan Łuczyński , Edward Zając // W: Autosan / praca zbiorowa pod red. Adam Orłowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – S.[124]-144

SOŁTYS, Wojciech
Walka o pracę i chleb / Wojciech Sołtys , Edward Zając // W: Autosan / praca zbiorowa pod red. Adam Orłowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – S.145-179

ZAJĄC, Edward
Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka / Edward Zając // W: Słownik Polskich Towarzystw Naukowych. T.3, Towarzystwa upowszechniające naukę działające obecnie w Polsce / oprac. Zespół pod kier. Barbary Krajewskiej-Tartakowskiej w składzie B. Krajewska-Tartakowska [i in.] / red. Nauk. Leon Łoś ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka PAN w Warszawie. – Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – S.195-196

ZAJĄC, Edward
Archiwalia znajdujące się w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku / Edward Zając // W: Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. T. 2 / Muzeum Okręgowe w Krośnie. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – S.148-157

ZAJĄC, Edward
Dzieje ruchu robotniczego w Sanockiej Fabryce Wagonów w latach 1848-1939 / Edward Zając // W: Materiały na Sesję Historyczną i Naukowo-Techniczną z okazji 150-lecia Sanockiej Fabryki Autobusów / [aut.] Tomasz Gąsowski [i in.]. – Sanok : [b.w.], 1982. – S.[43-59]

ZAJĄC, Edward
Walka i odbudowa / Edward Zając // W: Autosan / praca zbiorowa pod red. Adam Orłowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – S.180-187

1983

Wiktor Zin : wystawa rysunków i akwarel / [wstęp] Wiktor Zin ; [teksty] Karol Estreicher, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 21 x 21 cm

ZAJĄC, Edward
Wyrób wojskowych orzełków metalowych w Komendzie Obwodu Armii Krajowej Sanok “San” w 1943 r. / Edward Zając // W: Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. T. 3 / Muzeum Okręgowe w Krośnie. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. – S.75-81

1984

50 [pięćdziesiąt] lat działalności wodociągów w Sanoku 1934-1984 / [teksty i oprac. Edward Zając]. – Sanok : SPGK, [1984]. – [12] s. : fot. ; 22 cm

TREBENDA, Anna
Sanok : przewodnik po Sanoku / Anna Trebenda, Edward Zając. – Sanok : [b. w.], 1984. – 45, [3] s. : fot. ; 21 cm

1988

ZAJĄC, Edward
Adam Romuald Fastnacht (27.VII.1913-16.II.1987) : wspomnienie pośmiertne / Edward Zając // W: Dzieje Leska do 1772 roku / Adam Fastnacht. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S.331-332

1990

ZAJĄC, Edward
Adam Romuald Fastnacht – wspomnienie pośmiertne / Edward Zając // W: Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. T. 5. – Krosno : Muzeum Okręgowe w Krośnie, 1990. – S.173-178

ZAJĄC, Edward
Muzeum Historyczne w Sanoku w latach 1934-1984 / Edward Zając // W: Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. T. 5. – Krosno : Muzeum Okręgowe w Krośnie, 1990. – S.179-192

ZAJĄC, Edward
Zagłada Żydów sanockich (wrzesień 1939 – październik 1942 roku) / Edward Zając // W: Studia i materiały Muzeum Okręgowegow Krośnie. T.5. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – S.89-95

1995

ZAJĄC, Edward
Jak Sanok wybił się na niepodległość / Edward Zając. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1995. – 44 s. : faks., fot., mapa, portr., rys. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka ; t. 1). – ISBN 83-901466-3-0 Rec. Fryc Stanisław // Nowe Podkarpacie. – 1998, nr 38, s.11

ZAJĄC, Edward
Oświata i szkolnictwo. Życie kultuturalne / Edward Zając // W : Sanok : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Secesja, 1995. – S.567-[625]

1997

ZAJĄC, Edward
Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : W stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając ; [red. tomu Marian Burczyk, Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1997. – 94, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteczka Sanocka ; t. 2). – ISBN 83-905046-4-2
Rec. J.S. // Dodatek Kulturany. – 1997, nr 8, s.6
(Zawiera: Kościół Przemienienia Pańskiego w Sanoku : w stulecie konsekracji 1897-1997 / Edward Zając ; Architektura i współczesne wnętrze kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku / Katarzyna Stangierska-Winnicka, Edward Zając ; Kalendarium ważniejszych wydarzeń w kościele i parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku / oprac. Marian Burczyk)

1998

ZAJĄC, Edward
Szkice z dziejów Sanoka / Edward Zając. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1998. – 277 s. : il., fot., portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-0-9
Rec. Dąbrowska Małgorzata // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 8, s.11

1999

ZAJĄC, Edward
Mozołowski Stefan Andrzej (1892-1940) : lekarz oficer WP / Edward Zając // W: Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.5 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – S.82

ZAJĄC, Edward
Przystasz Mieczysław Ignacy “Rola”, “Podgórski” (1914-1986) – prawnik / Edward Zając // W : Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T. 4 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in. ; aut. biogramów Tomasz Balbus i in.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – S.143-144

ZAJĄC, Edward
Skałkowski Władysław “Dąb” (1899-1953) policjant, wywiadowca AK / Edward Zając // W: Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.5 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in.] – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – S.103-104

ZAJĄC, Edward
Skołozdro Zofia ps. “Orlińska” 1896-1984 : żołnierz Armii Krajowej / Edward Zając // W: Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.5 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in.] – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – S.105-106

ZAJĄC, Edward
Stachowicz Józef (1900-1985) : polonista, uczestnik tajnego nauczania / Edward Zając // W: Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.5 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in.] – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – S.118-119

ZAJĄC, Edward
Władysław Bartosz-Tumidajski Kazimierz Antoni ps. “Edward”, “Marcin” (1897-1947), legionista, gen. Brygady WP / Edward Zając // W: Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – S.125-127

2000

ZAJĄC, Edward
Aleksander Rybicki, ps. “Jacek”, “Korczak”, “Sienkiewicz””, “Spytek” (1904-1983) / Edward Zając // W: Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 T.6 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2000. – S.126-128

ZAJĄC, Edward
Jan Maria Suchomel (1906-1953) / Edward Zając // W: Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.6 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in.] – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2000. – S.151-152

ZAJĄC, Edward
Płk Zygmunt Michał Csadek (1895-1979) / Edward Zając // W: Małopolski Słownik Biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.6 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in.] – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2000. – S.24-27

ZAJĄC, Edward
Szkice z dziejów Sanoka. Cz.2 / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 307 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm . – (Biblioteka Sanocka). – ISBN 83-909787-4-1 (na okł.) ; ISBN 83-909787-0-9 (na s. red.)
Rec.: Bałda Waldemar. – Il. //Dziennik Polski. – 2000, nr 199, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.VI ; Kaczmarski Krzysztof // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 44, s.6 ; Dąbrowska Małgorzata // Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 1, s.6

2001

ZAJĄC, Edward
Teleszyński Marian (1916-1981), lekarz, cichociemny, oficer Wojska Polskiego / Edward Zając // W : Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.7 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in. ; aut. biogramów Tomasz Balbus i in.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2001. – S.203-204

ZAJĄC, Edward
Zaleska Jadwiga Leontyna “Jadwiga Toruńska”, “Wiga” (1900-1993), nauczycielka, żołnierz AK // W: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.7 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in. ; aut. biogramów Tomasz Balbus i in.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2001. – S.234-235

ZAJĄC, Edward
Żyłka-Żebracki Zygmunt “Czarny”, “Żelan”, “Żeliwa” (1907-1997), pułkownik Wojska Polskiego / Tadeusz Łaszczewski, Edward Zając // W: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T.7 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in. ; aut. biogramów Tomasz Balbus i in.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2001. – S.236-238

2002

ZAJĄC, Edward
Obywatele Honorowi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała ; oprac. graf., przygot. do dr. Anna Strzelecka]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2002. – 133 s.: faks., fot. (w tym kolor.), portr.; 21 cm. – ISBN 83-909787-8-4
Rec.: (lp) // Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 46, s.4

2004

ZAJĄC, Edward
Instytucje finansowe / Edward Zając // W: Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.201-202

ZAJĄC, Edward
Instytucje wspomagające rozwój gospodarki – banki, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kółka rolnicze / Edward Zając // W: Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.170-175

ZAJĄC, Edward
Komunikacja / Edward Zając // W: Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.198-200

ZAJĄC, Edward
Organizacja terytorialna i polityczna oraz stosunki demograficzne powiatu sanockiego / Edward Zając // W: Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.176-177

ZAJĄC, Edward
Organizacja terytorialna i polityczna powiatu sanockiego / Edward Zając // W : Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.110-112.

ZAJĄC, Edward
Przemysł / Edward Zając // W : Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.159-164

ZAJĄC, Edward
Przemysł / Edward Zając // W: Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.177-186

ZAJĄC, Edward
Rzemiosło i handel / Edward Zając // W: Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.187-191

ZAJĄC, Edward
Rzemiosło i handel w powiecie sanockim / Edward Zając // W: Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.144-159

ZAJĄC, Edward
100 [sto] lat Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka : 1904-2004 / Edward Zając; [red.] Leszek Puchała. – Sanok : Towarzysto Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, 2004. – 82,[1] s., [10] k. tabl. (w tym kolor.) : faks., fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-903238-2-6
Rec.: (cz) // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 48, s.4

ZAJĄC, Edward
Transport / Edward Zając // Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. / [red.] Robert Lipelt; [zespół aut.] Robert Lipelt [i in.]. – Sanok : Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku, 2004. – S.164-169

2005

ZAJĄC, Edward
Zarys dziejów wsi Tarzymiechy do 1944 roku / Edward Zając; [red. Leszek Puchała]. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2005. – 191 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 83-922799-0-5

2008

ZAJĄC, Edward
Żydzi w Sanoku / Edward Zając // W: Archiwariusz zabitego Miasteczka : rzecz o Kalmanie Segalu / red. Tomasz Chomiszczak ; [współpr. red. Leszek Puchała, Janusz Szuber]. – Sanok : Oficyna Wydaw. MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2008. – S. 45-51. – ISBN 978-83-60822-51-7

2009

ZAJĄC, Edward
Sanockie biografie / Edward Zając ; [red. Leszek Puchała, Anna Strzelecka]. – Sanok : Oficyna Wydaw. MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2009. – 147, [4] s. : il. ; 26 cm . – ISBN 978-83-61043-09-6

2010

ZAJĄC, Edward
Sanoczanie zamordowani przez NKWD w Charkowie, Katyniu, Twerze i innych, jeszcze nieznanych, miejscach / Edward Zając // W: Dęby pamięci / [red. wyd. Krystyna Chowaniec ; oprac. Zbigniew Osenkowski]. – Sanok : Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, 2010. – S. 7-13, 16-19, 25-32. – ISBN 978-83-931109-3-3

ZAJĄC, Edward
Szpital Powszechny w Sanoku / Edward Zając // W: Zarys dziejów lecznictwa na terenie Ziemi Sanockiej w latach 1485-2009 / [aut. Edward Zając etc.]. – Sanok : Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia, 2010. – S. 9-78. – ISBN 978-83-923106-8-3

 

PRACE EDYTORSKIE I REDAKCYJNE

1963

Rocznik Sanocki 1963 / [sekcja wydaw. Józef Stachowicz, Edward Zając i in.]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1963. – 467 s. : fot., rys., mapy ; 24 cm

1967

Rocznik Sanocki 1967 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Józef Stachowicz, Edward Zając i in.]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 414 s. : fot., mapy, portr., wykr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 2)

1971

Rocznik Sanocki 1971 / Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Edward Zając i in.]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1971. – 318, [2] s.: il., fot., mapy ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 3)

1973

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1972 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1973 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [12] s. : 21 cm

Sanok w malarstwie i grafice : katalog wystawy, 15 czerwca do 10 lipca 1973 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 20 cm

Wystawa prac Jadwigi Lorenc : Sanok, dnia 9 – 20 maja 1973 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1973. – [8] s. : fot. ; 21 cm

1974

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1973 : katalog wystawy, luty – marzec 1974 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [10] s. ; 22 x 20 cm

Władysław Lisowski (1883 – 1970) : wystawa malarstwa, czerwiec 1974 / red. Romuald Biskupski, Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1974. – [8] s. : fot. ; 20 x 19 cm

1977

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1976 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1977 / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy i fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1977. – [8] s. : il. ; 22 x 20 cm

Rzeźba Romana Tarkowskiego : [katalog wystawy] / red. Edward Zając. – Sanok : [Muzeum Historyczne], 1977. – [32] s. : il., portr. ; 21 cm

1978

Akwarele i gwasze Władysława Szulca / oprac i red. Edward Zając ; wstęp Romuald Biskupski . – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [8] s. : il. ; 21 cm

Jadwiga Maria Jarosiewicz : malarstwo, scenografia, rysunek : [składanka] / tekst i oprac. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [6] s. ; 22 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w Sanoku 1977 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1978 / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [7] k. : il., portr. : 22 x 20 cm

1979

Barbara Bandurka – malarstwo : katalog wystawowy, lipiec-sierpień 1979, Muzeum Historyczne w Sanoku / [oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1979] .-[7] s. : il. ; 21 cm

Jerzy Wojtowicz : malarstwo, grafika, rysunek, metalo – colage : katalog wystawy (listopad – grudzień) 1979 / oprac. i red. Edward Zając , wstęp Romuald Biskupski ; fot. R. Biskupski, W. Szulc. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1979. – [8] s. : fot. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1979 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1979 / oprac. i red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1979. – [8] s. : il. ; 21 cm

Rocznik Sanocki 1979 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Edward Zając i in.]. – Kraków : Wydaw. literackie, 1979. – 329, [3] s.: faks., fot., portr., tabl. ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 4). – ISBN 83-08-00229-3

1980

Anna Turkowska – tkanina artystyczna : katalog wystawy, Muzeum Historyczne w Sanoku, maj-czerwiec 1980 / [red. Edward Zając ; oprac. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1980 . – [11] s. : il. ; 22 cm

Rocznik Sanocki 1980 : Materiały z Sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka / pod red. Feliksa Kiryka ; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Edward Zając]. – Rzeszów : KAW, 1980. – 125, [3] s. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 5)

Sanocki Salon Grudniowy / red. Edward Zając, oprac. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1980. – [5] s. ; 21 cm

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo 1974-1980 : [wystawa], Muzeum Historyczne w Sanoku, lipiec-sierpień 1980 / [oprac. katalogu Wiesław Banach ; red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne, [1980]. – [11] s. : il. ; 21 cm

1981

Fabryczna galeria w linorytach Zbigniewa Osenkowskiego / red. Stanisław Dydek ; oprac. graf. Zbigniew Osenkowski ; oprac. Józef Ząbkiewicz, współpraca Edward Zając, Wiesław Koszela, Jan Demczak. – Sanok : Sanocka Fabryka Autobusów, 1981. – [18] k. ; 30 cm

Grupa Sanok : katalog wystawy Muzeum Historycznego w Sanoku, listopad 1981 / red. Edward Zając ; [wstęp] Joanna Banach, Wiesław Banach ; fot. Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – 15 s. : il. ; 21 cm

Leon Getz : katalog wystawy / red. katalogu Edward Zając , oprac. Wiesław Banach, Joanna Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : fot. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w latach 1979-1980 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1981 / oprac. i red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : il. ; 21 cm

Stanisław Batruch / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Stanisław Batruch. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [10] s. : il. ; 22 cm

Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. T. 1 / [kom. red. Eugeniusz Bieniek, Edward Zając]. – Krosno ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 213, [3] s. : fot., portr., rys. ; 24 cm

1982

Kazimierz Starościak / red. i oprac. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Grzegorz Haremża ; [tekst] Leszek Nowak. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [8] s. : fot. ; 18 x 19 cm

Stanisław Puchalik. Malarstwo : katalog wystawy, maj – czerwiec / red. i oprac. Edward Zając ; scenariusz wystawy Stanisław Puchalik ; fot. Bogdan Prądzyński, Tadeusz Zapart ; [tekst] Andrzej Pollo. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [8] s. : il. ; 18 x 19 cm

Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. T. 2 / [kom. red. Eugeniusz Bieniek, Edward Zając]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 233, [1] s. : fot., portr., rys. ; 24 cm

Zdzisław Beksiński : katalog wystawy, Muzeum Historyczne, Sanok, sierpień 1982 / [red.] Edward Zając ; oprac. i scenariusz Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [9] s. : il. ; 22 cm

1983

Ewa Cisowska – malarstwo : Muzeum Historyczne w Sanoku, wystawa czynna w dniach 27.V. – 25.VI.1983 r. / [red. i oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne, [1983] .-[8] s. : il. ; 22 cm

Jolanta Jakima-Zerek – malarstwo, rysunek : [katalog wystawy], Muzeum Historyczne w Sanoku, sierpień-wrzesień 1983 / [red. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1983 .-[16] s. : il. ; 21 cm

Kazimierz Starościak – wystawa (rysunków), Muzeum Historyczne w Sanoku [1983 / red. i oprac. katalogu Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1983] .-[10] s. : il. ; 21 cm

Mieczysław T. Janikowski : katalog wystawy, lipiec – sierpień 1983 / red. Edward Zając ; oprac. i scenariusz wystawy Wiesław Banach ; wstęp Jerzy Madeyski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 24 cm

Muzeum Historyczne w Sanoku : medale ze zbiorów sanockich kolekcjonerów : Stefana Stefańskiego, Czesława Czajki, Jana Zajdla / red. i oprac. katalogu Edward Zając ; [wstęp] Stefan Stefański. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [4] s. : il. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w latach 1981-1982 : katalog wystawy, luty – marzec 1983 / oprac i red. Edward Zając ; scenariusz wyst. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [10] s. : il. ; 21 cm

Zbigniew Osenkowski : rysunek i grafika : katalog wystawy, listopad – grudzień 1983 r. / [red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 21 x 22cm

1984

Dorobek plastyki sanockiej w 40-leciu Polski Rzeczypospolitej Ludowej : [katalog] / red. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – 10 s. : il. ; 23 cm

Eugeniusz Waniek : pejzaż prowansalski / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [16] s. : fot. ; 22 x 19 cm

Jerzy Wojtowicz : malarstwo i rysunek : katalog wystawy / red. i oprac. Edward Zając ; fot. Marian Kraczkowski ; [wstęp] Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [8] s. ; 18 x 19 cm

Katalog wystawy konserwacji obiektów zabytkowych w Muzeum Historycznym w Sanoku w latach 1958-1984 / red. Edward Zając ; scenariusz wyst. Wanda Szulc, Romuald Biskupski, Wiesław Banach ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [16] s. ; 18 x 23 cm

50 [pięćdziesiąt] lat działalności wodociągów w Sanoku 1934-1984 / [teksty i oprac. Edward Zając]. – Sanok : SPGK, [1984]. – [12] s. : fot. ; 22 cm

1985

Czesław Dźwigaj – małe formy rzeźbiarskie, medale i rysunki : [twórczość z lat 1976-1985 : wystawa, Sanok kwiecień-maj 1985 / oprac. i red. katalogu Edward Zając ; Muzeum Historyczne w Sanoku]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1985 .-[16] s. : fot. ; 22 cm

Emil Krcha : malarstwo : katalog wystawy / red. Edward Zając ; oprac. i scenarusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. : fot. ; 23 x 20 cm

Katalog wystawy prac Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sanoku / oprac. i red. Edward Zając ; fot. Zdzisław Kłeczek ; [wstęp] Ryszard Kulman. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w latach 1983-1984 : katalog wystawy, kwiecień – maj 1985 / oprac. i red. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [16] s. : il. ; 21 cm

Stanisław Hryń : rzeźba, medalierstwo, rysunek / oprac. i red. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. : il. ; 20 x 22 cm

1986

Dar Jana Ekierta : katalog wystawy / red. Edward Zając ; oprac. katalogu i scenariusz Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [12] s. : il. ; 23 x 20 cm

Katalog wystawy prac Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sanoku / oprac. i red. Edward Zając ; il. Antoni Niedźwiecki ; [wstęp Ryszard Kulman]. – Sanok : Muzeum Historyczne ; Wydział Kultury Urzędu Miejskiego ; Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 1986. – [12] s. : il. ; 20 x 18 cm

Stanisław Puchalik. Malarstwo : katalog wystawy / [tekst] Franciszek Dynowski ; red. i oprac. Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [4] s. ; 19 x 19 cm

1987

Szlakiem przemysłowej straży pożarnej w Sanoku / [oprac. Stanisław Dydek ; udział Edward Zając, Tadeusz Kubit]. – Krosno ; Stara Wieś : Zarząd Wojewódzki ZOSP w Krośnie, 1987. – [14] s. : il., 2 faks., nuty, portr. ; 17 x 24 cm. – Opis wg okł.

Śladami strażaków w mieście Grzegorza z Sanoka / oprac. Stanisław Dydek, Edward Zając, Tadeusz Kubit ; il. Zbigniew Osenkowski. – Krosno : Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ; Stara Wieś : Muzeum Pożarnictwa, 1987. – [12] s. : rys. ; 25 x 17 cm. – (Zeszyty Strażackie)

1988

Rocznik Sanocki 1988 / [aut.] Arnold Andrunik [i in.] ; Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Edward Zając i in.]. – Rzeszów : KAW, 1988. – 292, [1] s. : il., faks., fot., mapa, portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 6). – ISBN 83-03-02288-1

Zdzisław Beksiński : informator o wystawach. Muzeum Historyczne w Sanoku, czerwiec 1988 r. / red. Edward Zając ; oprac. Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1988. – [4] s. ; fot. ; 30 cm

1990

Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. T. 5 / [kom. red. Eugeniusz Bieniek, Edward Zając]. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 228 s. : fot., portr., rys. ; 24 cm. – ISBN 83-03-02975-4

1994

Katalog miejsc pamięci, walki i męczeństwa z terenu byłego powiatu sanockiego / oprac. Marian Jarosz ; konsultant Edward Zając. – Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej, 1994. – 52, [1] s. : mapa ; 21 cm

2001

Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce (1942-1947) / [red. nauk. Zdzisław Konieczny; wybór mat. Maciej Dalecki, Edward Zając i in.]; Polski Związek Wschodni w Przemyślu. – Przemyśl : SAN-SET : PZW, 2001. – 237, [1] s. ; 24 cm. – ISBN 83-88417-19-3

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

1975

Wysokie odznaczenia państwowe dla najbardziej zasłużonych // Gazeta Sanocka. – 1975, nr 10, s.2
Medal 30-lecia Polski Ludowej dla Edwarda Zająca

1979

GAJEWSKI, Edmund
Przeszłość kluczem przyszłości / Edmund Gajewski. – Portr. // Nowiny. – 1979, nr 225, s.14

1985

Wojewódzkie wyróżnienia dla sanoczan // Gazeta Sanocka. – 1985, nr 22, s.1, 2
Edward Zając – dyrektor i kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku wśród osób wpisanych do “Księgi Zasłużonych” dla województwa krośnieńskiego

1986

(w)
Zaszczytne wyróżnienia dla sanoczan / (w) // Gazeta Sanocka. – 1986, nr 22, s.1, 2
Edward Zając laureatem nagrody specjalnej wojewody krośnieńskiego

1996

Edytorska inicjatywa sanockiej biblioteki // Nowe Podkarpacie. – 1986, nr 16, s.2
Krótka notka biograficzna Edwarda Zająca

1998

amic
Laureaci Nagród Miasta Sanoka A.D. 1997: Edward Zając / amic [i in.]. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 19, s.4

BAŃKOWSKI, Roman
Historyk Ziemi Sanockiej / Roman Bańkowski. – Portr. // Nowe Podkarpacie. – 1998, nr 21, s.12

(i)
Edward Zając w Bibliotece / (i). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 48, s.5

Zaproszenie na spotkanie z Edwardem Zającem do MBP w Sanoku // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 41, s.2

1999

ZIOBRO, Jolanta
Podpory i ostoje, czyli nasi współpracownicy : Edward Zając / Jolanta Ziobro. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 52/53, s.6-7

2001

Laureaci Nagród Miasta 2000. – Portr. //Tygodnik Sanocki. – 2001, nr 24, s.6
Sylwetki : malarki – Marii Mieleckiej, historyka – Edwarda Zająca, muzyka i numizmatyka – Tadeusza Ortyla, sportowca – Edwarda Pilszaka, twórcy Archiwum Ziemi Sanockiej – Franciszka Oberca i Zbigniewa Koziarza

2002

(lp)
Spotkanie z historykiem / (lp). – Il. //Tygodnik Sanocki. – 2002, nr 46, s.4
Spotkanie autorskie z Edwardem Zającem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku

Bibliografię oprac. Agnieszka Górnisiewicz

 

Pin It on Pinterest