Zaznacz stronę

Wiesław Banach

Wiesław Banach, ur. 1953 r. w Kościanie, absolwent historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1977 r. pracuje w Muzeum Historycznym w Sanoku, zajmując się przede wszystkim sztuką współczesną. Od 1990 r. pełni funkcję dyrektora tegoż muzeum. Autor licznych artykułów, katalogów i wystaw z zakresu sztuki współczesnej. Utrzymywał przyjacielskie kontakty ze Zdzisławem Beksińskim od 1973 r. aż do śmierci artysty.

Bibliografię oprac. Agnieszka Górnisiewicz

 

Wydawnictwa ciągłe

ARTYKUŁY

1991

Ekiert / oprac. Wiesław Banach // Nasza Propozycja. – 1991, nr 2, s. 1-4

Malarstwo Franciszka Prochaski / Wiesław Banach. – Il. // Prace Humanistyczne. – Z. 30 (1991), s. 129-146

1992

Beksiński / oprac. Wiesław Banach. – Il. // Nasza Propozycja. – Nr 3 (1992), s. 1-4

Galeria sztuki współczesnej im. M. i F. Prochasków / Wiesław Banach. – Il. // Nasza Propozycja. – Nr 5 (1992), s. 1-4

Juliusz Studnicki / Wiesław Banach. – Il. // Nasza Propozycja. – Nr 6 (1992), s. 1-4

1993

Kiedy artysta odchodzi… / Wiesław Banach. – Il. // Tygodnik Powszechny. – 1993, nr 23, s. 10
O życiu i twórczości Jana Ekierta

Kiedy artysta odchodzi… / Wiesław Banach. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1993, nr 7, s. 10-11
O życiu i twórczości Jana Ekierta

Władysław Szulc : akwarele, gwasze, fotografie / oprac. Wiesław Banach. – Il. // Nasza Propozycja. – Nr 10 (1993), s. 1-4

Zagrożony księgozbiór Muzeum Historycznego / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki. – 1993, nr 3, s. 8-9
Dotyczy procesu sądowego z powództwa Franciszka Xawerego Krasickiego o zwrot księgozbioru stanowiącego dawniej własność rodziny, a znajdującego się od kilkudziesięciu lat w Muzeum Historycznym w Sanoku

Zbigniew Kaszycki : fotografia artystyczna / oprac. Wiesław Banach // Nasza Propozycja. – Nr 11 (1993), s. 1-4

1994

Beksiński na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 9, s. 4

Paryż coraz bliżej Sanoka / Wiesław Banach. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 51/52, s. 6

1995

Galeria sztuki współczesnej Muzeum Historycznego w Sanoku / Wiesław Banach. – Il. // Impresje Muzealne. – 1995, nr 1, s. 14

1996

Dar rodziny Leprette dla Muzeum Historycznego w Sanoku / Wiesław Banach. – Il. // Impresje Muzealne. – 1996, nr 2, s. 2-3

Leszek Mądzik : scenografia / Wiesław Banach. – Il. // Nasza Propozycja. – Nr 30 (1996), s. 1-2

Listy do nieobecnych… / Wiesław Banach // Impresje Muzealne. – 1996, nr 3, s. 13

Notatka o dwóch wystawach w Muzeum Narodowym w Krakowie / Wiesław Banach. – Il. // Impresje Muzealne. – 1996, nr 3, s. 6-7

Recepcja sztuki Paula Cezanne’a w twórczości Józefa Pankiewicza / Wiesław Banach. – Il. // Mówią Zbiory. – Nr 1 (1996), s. 46-54

1997

Akt na żółtym tle – chwila radości / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 4, s. 3, 7
Dotyczy malarstwa Otto Axera

Harmonia i blask / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturany. – 1997, nr 3, s. 3, 7

Ikona eucharystyczna / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 5, s. 4

Linia prosta, linia krzywa : Mieczysław Janikowski / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 8, s. 4

Malarstwo to cud” / Wiesław Banach. – Il. // Impresje Muzealne. – 1997, nr 4, s. 4-5
Dotyczy malarstwa Jana Cybisa (1897-1972)

Pocałunek gotycki : (Konstanty Brandel) / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 9, s. 4

Święta Anna Samotrzeć / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 10, s. 4

„Upadek Chrystusa pod krzyżem” / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1997, nr 2, s. 3

1998

Cybisa pędzel i oko / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 2, s. 4

Nocna przechadzka Leona Getza po sanockich schodach / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1998, nr 1, s. 4

Res Divinae : sztuka sakralna kościoła katolickiego / Wiesław Banach. – Il. // Impresje Muzealne. – 1998, nr 5, s. 1-4

Jan Cybis w Zachęcie / Wiesław Banach // Impresje Muzealne. – 1998, nr 5, s. 24

Sztuka sakralna w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku / Wiesław Banach. – Il. // Impresje Muzealne. – 1998, nr 5, s. 8-11

1999

„Formująca się materia” Jana Ekierta / Wiesław Banach. – Il. // Dodatek Kulturalny. – 1999, nr 1, s. 4

Wystawa malarstwa Ariki Madeyskiej w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach. – Il. // Impresje Muzealne. – 1999, nr 7, s. 1-2

Wystawa Zdzisława Beksińskiego w sanockim zamku / Wiesław Banach. – Il. // Impresje Muzealne. – 1999, nr 6, s. 1-4

Zdzisław Beksiński w Sanoku / Wiesław Banach. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 28, s. 5

2000

Zdzisław Beksiński : abstrakcje z lat 1957-1964 ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu : wystawy w Lublinie i Sanoku / Wiesław Banach // Impresje Muzealne. – 2000, nr 8, s. 20

2003

Czas kwitnących kasztanów : (we wspomnieniach) / Wiesław Banach ; zebrali /jot/., (cz). – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 19, s. 6

2005

Żegnając Beksińskiego / Wiesław Banach. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 11, s. 6

2006

Zdzisław Beksiński – wspomnienie / Wiesław Banach. – Wspomnienia i zapiski biograficzne. – Il. // Rocznik Sanocki. – R. 9 (2006), s. 371-376

Z potrzeby serca / Wiesław Banach. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2006, nr 10, s. 6

 

REDAKCJA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

SŁÓWKO : OO. Franciszkanie / zespół red. R[oman] Pałaszewski, W[ojciech] Badylak. – Sanok : Parafia Podwyższenia Krzyża, 1993-. – 29 cm. – Tyg. – Mies. – R.1, nr 1 (14 wrzesień 1993) -. – Od nr 22 (31 maj 1998) podtyt.: Tygodnik informacyjno-religijny parafii Podwyższenia Krzyża świętego w Sanoku. – Od nr 22 red. zespół: Edward Staniukiewicz, Wiesław Grabski, Wiesław Banach [etc.]. – Od nr 28 do 33 (1998) podtyt.: Wydanie Wakacyjne Skrócone. – Od nr 50 (13 grudzień 1998) podt.: Parafialny tygodnik informacyjno-religijny. – Od 2000 r. tytuł Głos Ziemi Sanockiej podtyt. Tygodnik Katolicki Poświęcony Sprawom Ziemi Sanockiej / red. nacz. Sebastian Niżnik. – Od nr 32 (5 listopad 2000) red. zespół Stanisław Glista, Andrzej Skiba, Marek Daukszewicz. – Od nr 144/145 (22 grudzień 2002) podtyt. Tygodnik Katolicki Poświęcony Sprawom Parafii. – Od nr 174 (20 lipca 2003) red. zespół Stanisław Glista, Marek Daukszewicz, Witold Pobiedziński. – Od nr 400 (24 luty 2008) red. zespół Stanisław Glista, Adam Klag, Jacek Wójtowicz. – W nr 22 (1998) wydanie z wkładką młodzieży bierzmowanej. – ISSN 1640-8004

MÓWIĄ Zbiory : rocznik Muzeum Historycznego w Sanoku / red. nacz. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1996. – 30 cm. – Niereg. – Nr 1 (1996)

ACTA Militaria Mediaevalia / Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Historyczne. – Kraków : PAU ; Sanok : MH, 2005-. – 30 cm. – Niereg. – T. 1-. – T. 1 (2005), Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu / red. Jan Machnik, Wiesław Banach, Piotr N. Kotowicz. – T. 2 (2006) red. nacz. Piotr N. Kotowicz. – T. 3 (2007) red. Piotr N. Kotowicz, Jan Machnik. – T. 4 (2008) red. Piotr N. Kotowicz. – T. 5 (2009) red. Piotr N. Kotowicz. – Streszcz. ang. – Spis treści pol., ang. – ISSN 1895-4103

ROZMOWY

1991

BANACH, Wiesław
Sanockie ikony w Holandii / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Jacek Rogowski. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1991, nr 31, s. 8-9

1993

BANACH, Wiesław
Muzeum na wokandzie / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Leszek Puchała // Tygodnik Sanocki. – 1993, nr 20, s. 4

1998

BANACH, Wiesław
Zamek na razie brzydki – ale otwarty / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Marcin Kandefer. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1998, nr 29, s. 3

1999

BEKSIŃSKI, Zdzisław
Zdzisław Beksiński : poza sanocką kolekcją nie mam tak reprezentatywnych prac…. – Il. / Zdzisław Beksiński ; rozm. przepr. Wiesław Banach // Impresje Muzealne. – 1999, nr 7, s. 2-3

2000

BANACH, Wiesław
W cieniu karpackiej ikony / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Ewelina Olszewska. – Il. // Nasz Dziennik. – 2000, nr 236, dod. Nasz Dziennik w Małopolsce, s. 8
Kolekcja sztuki cerkiewnej Muzeum Historycznym w Sanoku

2001

BANACH, Wiesław
Lęki artysty / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Antoni Adamski. – Il. // Nowiny. – 2001, nr 46, s. 9
Rozmowa o twórczości malarskiej Zdzisława Beksińskiego

2003

BANACH, Wiesław
Fenomen Beksińskiego / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Anna Fara. – Il. // Super Nowości. – 2003, nr 64, s. 15
Dotyczy prac Zdzisława Beksińskiego, artysty związanego z Sanokiem, prezentowanych BWA w Rzeszowie

DOBRZYŃSKA, Janina
Mam zaszczyt być obecną w państwa kolekcji / Janina Dobrzyńska ; rozm. przepr. Wiesław Banach. – Portr. // Impresje Muzealne. – 2003, nr 10, s. 4-5

2005

BANACH, Wiesław
Beksiński zza szafy / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Antoni Adamski. – Il. // Nowiny. – 2005, nr 106, s. 15

BANACH, Wiesław
Beksiński żył tym co robił / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Dorota Mękarska. – Il. // Nowiny. – 2005, nr 58, s. 2

2008

BANACH, Wiesław
Jeden album rocznie / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki. – 2008, nr 13, s. 2
Prace przy opracowywaniu katalogu twórczości malarskiej Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historycznym w Sanoku

BANACH, Wiesław
Sanok ma dług wobec Beksińskiego / Wiesław Banach ; rozm. przepr. Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki. – 2008, nr 41, s. 7
Dotyczy projektu rozbudowy skrzydła zamku w celu stworzenia “Galerii Zdzisława Beksińskiego”

2010

BANACH, Wiesław
Beksiński wbił Europejczyków w ziemię / Wiesław Banach ; rozm. Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki. – 2010, nr 41, s. 8
Dotyczy wystawy malarskiej Zdzisława Beksińskiego ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku w Parlamencie Europejskim w Brukseli

WYDAWNICTWA ZWARTE, PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH ORAZ PRACE REDAKCYJNE

1978

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w Sanoku 1977 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1978 / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1978. – [7] k. : il., portr. : 22 x 20 cm

1979

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w roku 1979 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1979 / oprac. i red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1979. – [8] s. : il. ; 21 cm

1980

Anna Turkowska – tkanina artystyczna : katalog wystawy, Muzeum Historyczne w Sanoku, maj-czerwiec 1980 / [red. Edward Zając ; oprac. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1980 . – [11] s. : il. ; 22 cm

Sanocki Salon Grudniowy : [katalog wystawy Muzeum Historyczne – Sanok, grudzień 1980] / red. Edward Zając, oprac. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1980. – [5] s. ; 21 cm

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo [i.e. malarstwo] 1974-1980 : [wystawa], Muzeum Historyczne w Sanoku, lipiec-sierpień 1980 / [oprac. katalogu Wiesław Banach ; red. Edward Zając]. – Sanok : Muzeum Historyczne , [1980].- [11] s. : il. ; 21 cm

1981

Grupa Sanok : katalog wystawy Muzeum Historycznego w Sanoku, listopad 1981 / red. Edward Zając ; [wstęp] Joanna Banach, Wiesław Banach ; fot. Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – 15 s. : il. ; 21 cm

Leon Getz : katalog wystawy / red. katalogu Edward Zając , oprac. Wiesław Banach, Joanna Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : fot. ; 21 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w latach 1979-1980 : katalog wystawy, marzec – kwiecień 1981 / oprac. i red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : il. ; 21 cm

Sanocki Salon Grudniowy 1981 : [katalog wystawy, Muzeum Historyczne] Sanok, grudzień 1981 / oprac. Wiesław Banach ; [wstęp] Joanna Banach, Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1981. – [12] s. : il. ; 21 cm

1982

Kazimierz Starościak / red. i oprac. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Grzegorz Haremża ; [tekst] Leszek Nowak. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [8] s. : fot. ; 18 x 19 cm

Malarstwo Polski południowo-wschodniej 1900-1980 : Biecz, Jarosław, Jasło, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, Strzyżów, Tarnobrzeg, Tarnów, Wiśniowa : wystawa / [aut. opracowań, not biograficznych, danych katalogowych Wiesław Banach et al. ; red. katalogu Jan Skowronek] ; Biuro Wystaw Artystycznych w Przemyślu, Rzeszowie, Sandomierzu, Tarnowie; Muzea w Bieczu, Jarosławiu, Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Sandomierzu, Sanoku, Tarnowie. – Rzeszów : BWA , 1982. – 253, [3] s. : il. ; 24 cm

Zdzisław Beksiński : katalog wystawy, Muzeum Historyczne, Sanok, sierpień 1982 / red. Edward Zając ; oprac. i scenariusz Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1982. – [9] s. : il. ; 22 cm

1983

Mieczysław T[adeusz] Janikowski : katalog wystawy, lipiec – sierpień 1983 / [red. Edward Zając ; oprac. i scenariusz wystawy Wiesław Banach ; wstęp Jerzy Madeyski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [12] s. : il. ; 24 cm

Nabytki eksponatów Muzeum Historycznego w latach 1981-1982 : katalog wystawy, luty – marzec 1983 / oprac. i red. Edward Zając ; scenariusz wyst. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1983. – [10] s. : il. ; 21 cm

1984

Eugeniusz Waniek : pejzaż prowansalski / red. Edward Zając ; scenariusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Władysław Szulc, Marian Kraczkowski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [16] s. : fot. ; 22 x 19 cm

Jerzy Wojtowicz : malarstwo i rysunek : katalog wystawy / red. i oprac. Edward zając ; fot. Marian Kraczkowski ; [wstęp] Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [8] s. ; 18 x 19 cm

Katalog wystawy konserwacji obiektów zabytkowych w Muzeum Historycznym w Sanoku w latach 1958-1984 / red. Edward Zając ; scenariusz wyst. Wanda Szulc, Romuald Biskupski, Wiesław Banach ; [wstęp] Edward Zając. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1984. – [16] s. ; 18 x 23 cm

1985

Emil Krcha : malarstwo : [katalog wystawy, Muzeum Historyczne w Sanoku czerwiec-lipiec 1985 r. / red. Edward Zając ; oprac. i scenarusz wystawy Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1985. – [12] s. : il., portr. ; 23 x 20 cm

1986

BANACH, Wiesław
Jerzy Wojtowicz / [tekst Wiesław Banach]. – Krosno : Biuro Wystaw Artystycznych, 1986. – 42 x 21 cm

Dar Jana Ekierta : katalog wystawy / red. Edward Zając ; oprac. katalogu i scenariusz Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1986. – [12] s. : il. ; 23 x 20 cm

Jan Ekiert : malarstwo : katalog wystawy, Rzeszów 1986 / oprac. i scenariusz Wiesław Banach ; red. Teresa Szetela-Zauchowa ; fot. Wiesław Banach. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1986. – 17, [15] s. : il. ; 21 x 19 cm

1987

Mieczysław Tadeusz Janikowski : 1912-1968 : wystawa monograficzna, Kraków, TPSP, 1986, Bydgoszcz, BWA, 1987, Poznań, BWA, 1987, Warszawa, CBWA, 1987 / [komisarz wystawy, scenariusz ekspozycji, biografia, bibliografia i katalog prac Wiesław Banach ; współpraca przy oprac. biografii i bibliografii Stanisław Janikowski] ; Centralne Biuro Wystaw Artystycznych – Warszawa, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – Kraków. – Warszawa : CBWA Kraków : TPSP , [1987]. – 55 s., [40] s. tabl. : il. (w tym kolor.), 1 portr. ; 22 cm. – Tyt. okł. : Janikowski

1988

BISKUPSKI, Romuald
Chrystus Pantokrator z Wujskiego : Ikona z XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski ; [red.] Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1988. – 16 s. : il., faks. ; 29 cm. – ISBN 83-907352-6-1

Zdzisław Beksiński : informator o wystawach. Muzeum Historyczne w Sanoku, czerwiec 1988 r. / red. Edward Zając ; oprac. Wiesław Banach ; fot. Romuald Biskupski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1988. – [4] s. ; fot. ; 30 cm

1991

Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / tekst [i wybór eksponatów] Romuald Biskupski ; reprodukcje Marek Brniak ; [red. nauk. i przedm. Wiesław Banach]. – Warszawa : Krajowa Spółdzielnia Artystyczno-Techniczna KSAT , 1991 .-136 s. : 3 il., 2 faks., fot. kolor., 1 rys. ; 31 cm + [Teksty równoległe niem., ang. : 40] s. : il. ; 29 cm. – ISBN 83-00-03548-6

1993

Jan Ekiert : katalog zbiorów / [oprac. Wiesław Banach, wstęp Stanisław Rodziński, Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 50, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm

Konstanty Brandel : katalog zbiorów / wstęp i oprac. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 15 s. : il. ; 24 cm

Zdzisław Beksiński : katalog zbiorów / wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 32 s. : fot. (gł. kolor.), rys. ; 24 cm

1994

Otto Axer : katalog wystawy / wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1994. – 10 s., [51] k. tabl. : il. kolor., rys. ; 30 cm

Otto Axer : malarstwo i rysunek, informator Muzeum Historycznego nr 18 / tekst Wiesław Banach. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Muzeum Historycznego w Sanoku, 1994. – [8] s. : rys. ; 21 cm

Ukrzyżowanie : informator wystawy / tekst Wiesław Banach. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Muzeum Historycznego w Sanoku, 1994. – [8] s. ; 21 cm

Zdzisław Beksiński : [folder] / [tekst Wiesław Banach]. – Lublin : Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, 1994. – fot. ; 57 x 23 cm ; złoż. 14 x 23 cm

1995

Jan Cybis : katalog wystawy / wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1995. – 25 s. : il. kolor. ; 30 cm

Maria Sperling : katalog wystawy / komisarz wystawy Wiesław Banach ; wstęp Carina Sperling-Leprette [i in.] ; tł. tekstu fr. Irena śnieżek; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne ; Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki BWA ; Katowice : Muzeum śląskie ; Kalisz : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 1995. – 36 s. : il. kolor., 1 portr., rys. ; 30 cm

1997

Stanisław Grabowski : katalog zbiorów / [wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1997. – 19 s. : il., portr. ; 29 cm. – ISBN 83-907352-0-2

1998

Salon artystów sanockich. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku / red. Wiesław Banach , Katarzyna Winnicka ; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – [16] s. : il. ; 21 cm

Śląska rzeźba gotycka XIV – XVI w. : ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu / [komisarz wystawy, scenariusz wystawy Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – [25] s. : fot. (w tym kolor) ; 30 cm

1999

BANACH, Wiesław
Sztuka sakralna Kościoła Katolickiego / Wiesław Banach // W: Zamek w Sanoku : informator Muzeum Historycznego / red. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – S. 22. – ISBN 83-907352-5-3

BANACH, Wiesław
Sztuka współczesna / Wiesław Banach // W: Zamek w Sanoku : informator Muzeum Historycznego / red. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – S. 26-29. – ISBN 83-907352-5-3

BANACH, Wiesław
Zamek / Maria Zielińska, Wiesław Banach // W: Zamek w Sanoku : informator Muzeum Historycznego / red. Wiesław Banach. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – S. 3. – ISBN 83-907352-5-3

Zamek w Sanoku : informator Muzeum Historycznego / red. Wiesław Banach ; [teksty] Henryka Milczanowska [i in.]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – 30 s. : il., 1 pl. ; 30 cm. – ISBN 83-907352-5-3

Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz ; wprow. Wiesław Banach ; fot. Janusz Rosikoń ; tł. na ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa]. – Olszanica : Bosz, 1999. – 143 s. : il. kolor., fot., portr .; 31 cm. – ISBN 83-87730-11-4
Rec. Set. // Gazeta Bieszczadzka. – 1999, nr 24, s.9 ; MaF // Nowe Książki. – 2000, nr 1, s.11

Zdzisław Beksiński / [wprowadz. Wiesław Banach]. – Olszanica : “Bosz” , 1999. – 47, [1] s. : il. kolor., 1 fot. ; 19 cm. – ISBN 83-87730-12-2

2000

Edward Baran : prace zebrane z lat 1982-2000 : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach] ; [teksty Edward Baran, W. Banach, Henryka Milczanowska] , [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 22 s. : il. kolor.; 30 cm . – ISBN 83-913281-3-9

JAREMA JÓZEF
Listy do Marii Sperling : 1950-1974 / Józef Jarema ; [podał do druku i oprac. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; tł. tekstów obcojęzycznych Ewa Kasprzak, Katarzyna Borowiec]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 2000 .-183 s. : il. ; 24 cm. – Tekst częśc. tł. z ang., fr., niem. – ISBN 83-913281-4-7

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo, grafika, rysynek : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 42, [1] s. : il. (gł. kolor.), 1 portr. ; 30 cm . – ISBN 83-913281-2-0

2001

Anna Turkowska : tkanina artystyczna : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; teksty Joanna Banach i in. ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 35 s. : il. (gł. kolor.), 1 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-8-X

Forum Malarstwa Polskiego – Lesko 2001 : materiały / [komisarz wystawy Kazimierz Rachecki ; red. Wiesław Banach ; teksty Henryka Milczanowska i in.]. – Lesko : Fundacja Malarstwa Polskiego; Sanok: Muzeum Historyczne, 2001. – [28] s. : fot. kolor., 2 portr.; 30 cm. – (Malarstwo – sztuka kontemplacyjna ; z. 2). – ISBN 83-916345-3-1

Grzegorz Pabel : katalog wystawy / [red., tekst Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – [12] s. : il. kolor., 1 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-1-2

Mirosław Otkowycz, Taras Otkowycz : malarstwo : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; tekst Zoriana Łylo-Otkowycz ; tł. z ukr. Marianna Jara ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 14, [1] s. : il. kolor., 2 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-9-8

2002

Megality / fot. Elżbieta Dzikowska ; malarstwo Hanna Zawa-Cywińska ; [red. Wiesław Banach ; wstęp Henryka Milczanowska ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – [12] s. : fot. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-5-8

Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku / oprac. Katarzyna Winnicka ; [red. Wiesaw Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002 – 60 s : il. faks., rys ; 21 cm. – Bibliogr. s. 46-47. – ISBN 83-916345-4-X

Zamek Królewski w Sanoku : skarby ziemi sanockiej / [red. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; tł. ang. Piotr Jungiewicz, Tonya Davidson]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 105 s. : il. kolor., fot. kolor., 2 mapy kolor., portr. ; 19 cm. – ISBN 83-916345-6-6
Rec. : (cz). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2003, nr 5, s.4

Zdzisław Beksiński / [wstęp Wiesław Ochman ; wprow. Wiesław Banach ; tł. ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa ; red. Joanna Kułakowska-Lis]. – Olszanica : BOSZ, 2002. – 143 s.: il. (gł. kolor.), fot., portr. ; 31 cm. – ISBN 83-87730-42-4

2003

Arika Madeyska – małe formaty / [red., wstęp Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 15 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-7-4

BANACH, Wiesław
Franciszek Prochaska : malarstwo, grafika, rysunek : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / Wiesław Banach ; [red. Ewa Kasprzak , Wieław Banach , [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 106 s. : il. (w tym kolor.), fot., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-919305-1-3

Beksiński : najnowsze prace : [4 lipca – 3 sierpnia 2003 r. / red. Wiesław Banach ; wstęp Wiesław Banach ; Muzeum Historyczne w Sanoku]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 15, [1] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-8-2

ROMANIAK, Andrzej
Pamiątki po 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach, oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 137 s.: faks., fot.(w tym kolor.), portr. ; 30 cm. – ISBN 83-919305-0-5

Ryszard Rogowski – malarstwo / [red. Wiesław Banach ; teksty Jacek Rogowski, Andrzej Wilk, W. Banach ; tł. ang. Jacek Rogowski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 19 s. : portr. kolor. ; 30 cm . – ISBN 83-916345-9-0

Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz ; wprow. Wiesław Banach]. – Wyd. 2. – Olszanica : “Bosz”, 2003. – 143, [1] s. : il. kolor., portr. ; 31 cm. – (Art. (“Bosz”). – ISBN 83-87730-11-4. – Tyt. okł. i grzbiet.: Beksiński 1.

2004

BANACH, Wiesław
Galeria Zdzisława Beksińskiego / tekst Wiesław Banach; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [10] s. : il.(gł. kolor.) ; 30 cm

BANACH, Wiesław
Ludwik Lille : prace z lat 40. i 50. : informator wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym w Sanoku, 25.06 – 31.07.2004 r. / [tekst Wiesław Banach ; tł. z j. fr. Ewa Kasprzak] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2004. – [1] skł. : il. ; 30 cm. – Opis wg okł.

KOTOWICZ, Piotr N.
Wojowie i rycerze : uzbrojenie średniowieczne na pograniczu polsko-rusko-słowackim : [katalog wystawy] / Piotr N. Kotowicz; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; [tł.] Ewa Kasprzak; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz; [fot.] Dariusz Szuwalski, Dariusz Skowroński. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 51 s. : fot. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-919305-4-8

Leon Getz : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / [oprac. biogr. i katalogu] Wiesław Banach; [współprac.] Joanna Szymbara; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 90 s.: il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – Portr. aut. na s. 2 okł. – Bibliogr. s. 90. – ISBN 83-919305-5-6

PANKOWSKI, Marian
De Arte Poetica : traktat / traite / Marian Pankowski ; [red. Wiesław Banach i in. ; il. i oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [44] s. : il. ; 26 cm. – ISBN 83-919305-2-1

SZYMBARA, Joanna
Sztuka cerkiewna XV-XIX w. / tekst Joanna Szymbara ; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [12] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm

2005

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 219 s. ; il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-919305-9-9
Rec.: (czak) // Tygodnik Sanocki. – 2005, nr 50, s. 6

Czas zatrzymany : 125 lat Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii i I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; teksty Andrzej Romaniak, Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne : Stow. Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, 2005. – [12] s.: il. ; 20 cm

ROMANIAK, Andrzej
Medale, medaliony, plakiety : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 151 s.: fot. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-919305-8-0

Tyrsus Wenhrynowicz : grafika, ekslibris / [red. Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 31 s. : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-00-7

WINNICKA, Katarzyna
Maria Szczepkowska-Szul, Jan Szczepkowski : rysunek i grafika / [tekst Katarzyna Winnicka ; red. Katarzyna Winnicka, Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – [4] s. : il. ; 30 cm

2006

Artur Olechniewicz – malarstwo / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; wstęp Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 28 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-06-6

BANACH, Wiesław
Arika Madeyska w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach ; [red. Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 183 s. : il. (gł. kolor.), fot., portr., rys. ; 29 cm. – ISBN 83-60380-08-2

BANACH, Wiesław
Sceny z życia Jezusa : w gobelinie i rysunku Anny Turkowskiej / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 8 s. : il. ; 30 cm

BANACH, Wiesław
Władysław Szulc : fotografie / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 4 s. : il. ; 30 cm

BISKUPSKI, Romuald
Ikona świętego Mikołaja z drugiej połowy XV wieku z Owczar : katalog zbiorów / Romuald Biskupski ; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 42 s., [1] s. tabl. kolor. : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-02-3

FEDYK, Robert
Zamczysko : średniowieczne grodzisko w Sanoku – Białej Górze. Cz. 1, Zabytki metalowe i kamienne / Robert Fedyk, Piotr N. Kotowicz ; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 65 s. : rys. ; 30 24 cm. – ISBN 83-919305-7-2

Gdzie wspólne źródła… : dzieje współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej na ziemi sanockiej od średniowiecza do współczesności / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 216, [2] s. : fot. (gł. kolor.) ; 30 cm. – ISBN 83-60380-05-8

Izabela Rapf-Spławikowska – malarstwo / [red. i wstęp Wiesław Banach ; red. Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 15 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-04-X

OLECHNIEWICZ, Artur
Tadeusz Turkowski : monotypie z lat 70. / Artur Olechniewicz ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 4 s. : il. ; 30 cm

OLECHNIEWICZ, Artur
Tratwa / Artur Olechniewicz ; [red. Janusz Szuber, Ewa Kasprzak, Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 221 s. ; 21 cm. – ISBN 83-60380-03-1

2007

BANACH, Wiesław
Czy Beksiński mógłby stać się drugim Andym Warholem? = Mohol by sa stat Beksiński druhým Andym Warholom? = Could Beksiński have become another Andy Warhol? / Wiesław Banach // W: Między Warholem a Beksińskim : antypody kultury / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; tł. na jęz. słowac., pol. Władysław Stryjak, ang. Beata Wojtoń]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – S. 30-36. – ISBN 978-83-60380-10-9. – ISBN 978-83-60531-02-0

BANACH, Wiesław
Hanna Zawa-Cywińska : obrazy / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – [12] s. : il. ; 30 cm

Krystyna Sieraczyńska – malarstwo / [red., tekst Wiesław Banach ; Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. dzieł Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2007. – [12] s. : il. kolor. ; 30 cm

Między Warholem a Beksińskim : antypody kultury / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; tł. na jęz. słowac., pol. Władysław Stryjak, ang. Beata Wojtoń]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 149, [3] s. ; il. kolor. ; 31 cm. – ISBN 978-83-60380-10-9. – ISBN 978-83-60531-02-0

Pasja : wystawa / [red., tekst Wiesław Banach ; red. Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – [4] s. : il. kolor. ; 30 cm

Przewodnik po kościele i klasztorze franciszkanów w Sanoku / oprac. Witold Pobiedziński ; [fot. Dariusz Szuwalski, Wiesław Banach, Witold Pobiedziński]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 63 s. : fot. kolor. ; 22 cm. – ISBN 978-83-60380-12-3

Seminarium Trepczańskie / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzek, Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz; aut. Maria Zielińska i in.]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 72, [2] s. : il. (w tym kolor) : 30 cm. – ISBN 978-83-60380-11-6

Serhij Michnowskij : post scriptum / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; teksty Oleh Sydor, Wiesław Banach [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – [16] s. : il. kolor. ; 30 cm

Skarby klasztorów franciszkańskich – Kraków, Przemyśl, Sanok / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; kurator wystawy Wiesław Banach ; współpr. Dorota Szomko]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 86, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 978-83-60380-15-4

TURKOWSKI, Paweł
Tadeusz Marian Turkowski : katalog zbiorów / Paweł Turkowski, Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac katalogu Wiesław Banach, Dorota Szomko ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 195 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. – ISBN 978-83-60380-18-5

WINNICKA Katarzyna
Marian Kruczek : katalog zbiorów / Katarzyna Winnicka ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 179, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – Bibliogr. s. [176]-177. – ISBN 978-83-60380-14-7

WINNICKA, Katarzyna
Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku / oprac. Katarzyna Winnicka ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 79 s. ; il. (gł. kolor.), fot., rys. ; 22 cm. – ISBN 978-83-60380-09-3

ZDZISŁAW Beksiński – antologia twórczości. Cz. 1, Fotografia / [oprac. Wiesław Banach, Janusz Barycki ; fot. Zdzisław Beksiński]. – Rzeszów : Fundacja Beksiński ; Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – [83] s. : il. ; 22 x 24 cm + płyta DVD. – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 978-83-60942-20-8

Zdzisław Beksiński. T. 2, Prace z lat 1930-1955 / [red., oprac. katalogu Wiesław Banach ; red. Ewa Kasprzak ; oprac. katalogu Dorota Szomko ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 182, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 978-83-60380-17-8

ZIELIŃSKA, Maria
Zabytki epoki brązu : narzędzia broń, ozdoby i skarby epoki brązu i wczesnej epoki żelaza ; katalog zbiorów / Maria Zielińska ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; wstęp i analiza zbioru Maria Zielińska ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 27 s. : il. (w tym 2 kolor.) ; 30 cm. – ISBN 978-83-60380-19

2008

BANACH, Wiesław
Hanna Zawa-Cywińska : katalog zbiorów / Wiesław Banach ; [oprac. katalogu Dorota Szomko-Osękowska ; tł. Anna Pochmara, Diana Bilińska ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – 203 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm – Bibliogr. s. [112]-114. – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 978-83-60380-23-9

BANACH, Wiesław
Maria Turkowska : grafika / [red. i tekst. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [24] s. : il. ; 30 cm

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński. T. 3, Prace z lat 1955-1965 / Wiesław Banach ; [red. Ewa Kasprzak ; oprac. katalogu Dorota Szomko ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – 321, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm – Beksiński. – ISBN 978-83-60380-22-2

GLISTA, Stanisław
Barbara Bandurka : spe salvi / [tekst. Stanisław Glista, Barbara Bandurka, Wiesław Banach ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [20] s. : il., portr. ; 30 cm

RABIZO-BIREK, Magdalena
Światło pamięci : w hołdzie Januszowi Szuberowi / [tekst Magdalena Rabizo Birek ; red. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [4] s. : il. ; 30 cm

630. rocznica przybycia Franciszkanów do Sanoka : materiały posesyjne / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – 159 s. : il. ; 22 cm. – Materiały z sesji historycznej, 4 XII 2007. – Indeksy. – Tekst częśc. łac. – ISBN 978-83-60380-21-5

WINNICKA, Katarzyna
Iwona Demko : sergrafia / [tekst Katarzyna Winnicka ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [8] s. : il., portr. ; 30 cm

WINNICKA, Katarzyna
Maciej Pęcak : rzeźba / [tekst Katarzyna Winncka ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [20] s. : il., portr. ; 30 cm

2009

ARTUR Nacht-Samborski (1898-1974) : malarstwo postaci – postacie malarstwa : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; teksty Małgorzata Kitowska-Łysiak, Wiesław Banach ; tł. Diana Bilińska ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2009. – 85, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 978-83-60380-24-6

BANACH, Wiesław
Anna Czerwińska-Barnuś : malarstwo / [tekst Dorota Szomko-Osękowska, Wiesław Banach ; red. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2009. – [4] s. : il., portr. ; 30 cm

BANACH, Wiesław
[Romuald Biskupski] / Wiesław Banach // W: Szczelina światła : ruskie malarstwo ikonowe / [red. Agnieszka Gronek]. – Kraków : Collegium Columbinum, 2009. – S. 15-17. – 25 cm . – (Biblioteka Tradycji / Collegium Columbinum, ISSN 1895-6076 ; nr. 86)

KACZMARSKI, Krzysztof
Poczet starostów sanockich XIV-XVIII w. / Krzysztof Kaczmarski ; [red. Wiesław Banach, Andrzej Romaniak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne w Sanoku, 2009. – 103 s. : il. ; 22 cm. – Bibliogr. S. 93-94. – Indeksy. – ISBN 978-83-60380-25-3

PIETRZYK, Dorota
Wokół muzyki : Dorota Pietrzk, Mira Skoczek-Wojnicka, Iwo Birkenmajer / [tekst Dorota Pietrzyk ; red. Wiesław Banach]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2009. – [4] s. : il. ; 30 cm

ROMANIAK, Andrzej
Sanok. T. 1, Fotografie archiwalne : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne w Sanoku, 2009. – 497 s. : il. ; 29 cm. – Indeksy. – ISBN 978-83-60380-26-0

2010

BOBENCZYK, Józef
Józef Bobenczyk : moje progi / [tekst Józef Bobenczyk ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2010. – [4] s. : il. ; 30 cm

HOFER, Wolfgang
Wolfgang Hofer : malowane ziemią / [tekst Wolfgang Hofer, Katarzyna Winnicka ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2010. – [4] s. : il. ; 30 cm

OLECHNIEWICZ, Artur
Ganek / Artur Olechniewicz ; [red. Wiesław Banach i in.]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2010. – 239 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-60380-28-4

Tyrsus Wenhrynowicz : Grafika, ekslibris / [red. Wiesław Banach, Katarzyna Winnicka]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 31 s. : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-00-7

2006

Sztuka cerkiewna ziemi sanockiej / Katarzyna Winnicka // W: Gdzie wspólne źródła… dzieje współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej na ziemi sanockiej od średniowiecza do współczesności / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – Streszcz. w jęz ukr. i ang. – S.101-116 : il.

GINALSKI, JERZY
Ziemia Sanocka : Góry Słonne / Jerzy Ginalski; [tekst, zdjęcia Jerzy Ginalski; tekst Katarzyna Winnicka; tł. obcojęz. Delia Gosik i in.]. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja ; Sanok : MBL, 2006. – 112 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-88887-69-6

2007

Ikona a sztuka współczesna Zdzisława Beksińskiego i Andy’ego Warhola = Ikony a súčasne umenie Beksińskeho a Warhola = Icons and the modern art of Beksiński and Warhol / Katarzyna Winnicka // W: Między Warholem a Beksińskim : antypody kultury / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; tł. na jęz. słowac., pol. Władysław Stryjak, ang. Beata Wojtoń]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – S.14-21. – ISBN 978-83-60380-10-9. – ISBN 978-83-60531-02-0

Marian Kruczek : katalog zbiorów / Katarzyna Winnicka ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 179, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – Bibliogr. s. [176]-177. – ISBN 978-83-60380-14-7 Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku / oprac. Katarzyna Winnicka; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 79 s. ; il. (gł. kolor.), fot., rys. ; 22 cm. – ISBN 978-83-60380-09-3

Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku / oprac. Katarzyna Winnicka; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 79 s. ; il. (gł. kolor.), fot., rys. ; 22 cm. – ISBN 978-83-60380-09-3

2008

Iwona Demko : sergrafia / [tekst Katarzyna Winnicka ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [8] s. : il., portr. ; 30 cm

Maciej Pęcak : rzeźba / [tekst Katarzyna Winncka ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [20] s. : il., portr. ; 30 cm

2010

Bibliografia prac Romualda Biskupskiego / Katarzyna Winnicka // W: Szczelina światła : ruskie malarstwo ikonowe / [red. Agnieszka Gronek]. – Kraków : Collegium Columbinum, 2009. – S. 27-30. – 25 cm . – (Biblioteka Tradycji / Collegium Columbinum, ISSN 1895-6076 ; nr. 86)

Wolfgang Hofer : malowane ziemią / [tekst Wolfgang Hofer, Katarzyna Winnicka ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2010. – [4] s. : il. ; 30 cm

 

 

Pin It on Pinterest