Zaznacz stronę

Halina Piasecka-Wilczyńska

WYDAWNICTWA ZWARTE

1997

Dziewczęta z Galicji : polscy emigranci w Danii – 1893-1929 : katalog wystawy / Edward Olszewski, komisarze wystawy Halina Piasecka-Wilczyńska, Mirosława Babicka. – Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 1997. – 32 s. : faks., fot., mapa; 18 cm. – ISBN 83-86634-53-7

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1967

Krywulki w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 6 (1967), s. 48-49

1969

Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1967/1968 / Halina Piasecka // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 9 (1969), s. 52-55

1970

Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1969 / Halina Piasecka. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 12 (1970), s. 52-56

Udział MBL w akcji ratowania zabytków Florencji / Halina Piasecka. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 11 (1970), s. 54

1971

Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w roku 1970 / Halina Piasecka. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 13 (1971), s. 43-49

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki WRN w Rzeszowie na sesji wyjazdowej w Sanoku / Halina Piasecka // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 14 (1971), s. 61-62

Wyjazd pracowników MBL do Bułgarii / Halina Piasecka // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku . – Nr 14 (1971), s. 66-67

1972

Pracownia Konserwatorska Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka, Stefan Stefański. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 16 (1972), s. 7-11

Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1971 / Halina Piasecka. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 15 (1972), s. 57-64

1973

Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1972 / Halina Piasecka. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 17/18 (1973), s. 86-91

1984

Aleksander Rybicki – muzeolog – etnograf – kolekcjoner / Halina Piasecka-Wilczyńska // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 28 (1984), s. 7-14

1985

Pracownicy merytoryczni w polskich muzeach na wolnym powietrzu / Halina Piasecka-Wilczyńska // Acta Scansenologica. – T. 3 (1985), s. 357-372

1988

Bibliografia „Materiałów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” za lata 1964-1988 / Halina Piasecka-Wilczyńska // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 30 (1988), s. 97-104

Działalność wydawnicza Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka-Wilczyńska // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 30 (1988), s. 56-60

1989

Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok 26-29 maja 1984 / Halina Piasecka-Wilczyńska // Acta Scansenologica. – T. 5 (1989), s. 94-117

Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Sierpc 30 maja – 1 czerwca 1985 / Maria Jolanta Marciniak, Halina Piasecka-Wilczyńska. – Streszcz. ang., niem. // Acta Scansenologica. – T. 5 (1989), s. 232-272

1993

Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1989-1992 / Halina Piasecka-Wilczyńska. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 31 (1993), s. 116-126

1995

Ogólnopolska Konferencja Skansenowsko – Konserwatorska, Sanok 25-27 maja 1993 / Halina Piasecka-Wilczyńska // Acta Scansenologica. – T. 7 (1995), s. 121-122

1996

Działalność Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1993-1994 / Halina Piasecka-Wilczyńska. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 33 (1996), s. 115-125

1998

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka-Wilczyńska // Sanockie Zapiski Numizmatyczne. – 1998, nr 4, s. 8-11

Od Krakowa do Lwowa… Nazwy karczem na obszarze Galicji (koniec XIX w.) / Halina Piasecka-Wilczyńska. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 141-152

Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za lata 1995-1996 / Halina Piasecka-Wilczyńska. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 205-214

2001

Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1997-1998 / Halina Piasecka-Wilczyńska // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 35 (2001), s. 159-171

2004

Aleksander Rybicki (1904-1983) : twórca i dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : w setną rocznicę urodzin / Halina Piasecka-Wilczyńska. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 36 (2004), s. 5-6

Pin It on Pinterest