Zaznacz stronę

Jerzy Ginalski

Bibliografia podmiotowa

Wydawnictwa ciągłe

ARTYKUŁY

1986

Archeolodzy dotarli na „Walik” / Anna Muzyczuk, Jerzy Ginalski // Informator Kulturalny Woj. Krośnieńskiego. – 1986, nr 5, s. 10-14

1987

Krośnieńskie spotkania archeologiczne / Jerzy Ginalski // Podkarpacie. – 1987, nr 47, s. 10

Mówią wykopaliska / Jerzy Ginalski // Informator Kulturalny Woj. Krośnieńskiego. – 1987, nr 16, s. 18-20

Wiślanie w Brzezowej / Jerzy Ginalski // Podkarpacie. – 1987, nr 26, s. 9

1989

Wyniki badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Brzezowej, gm. Nowy Żmigród, woj. krośnieńskie / Jerzy Ginalski, Anna Muzyczuk // Acta Archaeologica Carpathica. – T. 28 (1989), s. 217-232

1990

Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Brzezowej, gm. Nowy Żmigród, województwo krośnieńskie / Jerzy Ginalski, Anna Muzyczuk // Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. – 1990, nr 5, s. 128-136

1991

Mury ujawniają tajemnice: skarpa w zainteresowaniu archeologów / Jerzy Ginalski. – Il. // Podkarpacie. – 1991, nr 9, s. 1, 7

Ostrogi kabłąkowate kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna / Jerzy Ginalski, Anna Muzyczuk. – Streszcz. niem. // Przegląd Archeologiczny. – T. 38 (1991), s. 53-84

1992

Badania wykopaliskowe grodziska wczesnośredniowiecznego w Brzezowej, gm. Nowy Żmigród, woj. krośnieńskie / Jerzy Ginalski // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990. – T. 13 (1992), s. 209-217

1994

Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1993 r. / Sylwester Czopek, Marek Florek, Jerzy Ginalski, Andrzej Koperski, Andrzej Szpunar. – Streszcz. niem., ros. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – T. 15 (1994), s. 347-350

1995

Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1994 r. / Sylwester Czopek, Marek Florek, Jerzy Ginalski, Andrzej Koperski, Andrzej Szpunar. – Streszcz. niem., ros. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – T. 16 (1995), s. 183-186

1997

Poszukiwacze skarbów jako zagrożenie dla dziedzictwa archeologicznego / Ewa Banasiewicz, Jerzy Ginalski // Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie. – Nr 6 (1997), s. 42-44

Wczesnośredniowieczne depozyty przedmiotów żelaznych z grodziska “Fajka” w Trepczy koło Sanoka / Jerzy Ginalski // Sprawozdania Archeologiczne. – T. 49 (1997), s. 221-241

2000

Archeologiczne odkrywanie Bieszczadów / Andrzej Cetera, Jerzy Ginalski, Jerzy Okoński, Andrzej Szpunar // Bieszczad. – T. 7 (2000), s. 11-69

Enkolpiony z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka / Jerzy Ginalski. – Streszcz. niem. / Acta Archaeologica Carpathica. – T. 35 (2000), s. 211-262

2001

Para srebrnych ozdób kobiecego nakrycia głowy, tzw. kołtów, z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy, gm. Sanok, stan. 2 / Jerzy Ginalski // Acta Archaeologica Carpathica. – T. 36 (2001), s. 133-148

Tajemnicza góra „Horodyszcze” koło Sanoka / Jerzy Ginalski // Z Otchłani Wieków. – 2001, nr 3, s. 41-48

2002

Dwa wczesnośredniowieczne drewniane obiekty sakralne na grodzisku „Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka / Jerzy Ginalski // Rzeszowska Teka Konserwatorska. – T. 3-4 (20020, s. 83-98

Fragment eines keltischen glasarmringes aus dem burgwall „Horodyszcze” in Trepcza bei Sanok / Maciej Karwowski, Jerzy Ginalski. – Bibliogr., il., tab., mapy, streszcz. w jęz. pol. // Acta Archaeologica Carpathica. – T. 37 (2002), s. 67-83
Tekst w jęz. niemieckim : Fragment szklanej bransolety celtyckiej z grodziska “Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanocki

2004

Ekspozycja podkarpackiego przemysłu naftowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Jerzy Ginalski. – Il. // Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. – Z. 4 (2004), s. 88-99

Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2 / Jerzy Ginalski, Piotr N. Kotowicz. – Bibliogr. – Streszcz. niem., ros. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – T. 25 (2004), s. 187-257

ROZMOWY

2000

Eurofolk, czyli gorączka sobotniej nocy / Jerzy Ginalski ; rozm. przepr. Joanna Kozimor . – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 32, s. 4

Najpiękniej jest zimą / Jerzy Ginalski ; rozm. przepr. Jerzy Zuba. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2000, nr 5, s. 9

O koniach i chlebie ze smalcem (choć nie tylko) / Jerzy Ginalski ; rozm. przepr. Joanna Kozimor. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2000, nr 14, s. 3

2001

Eurofolkowe reminiscencje / Jerzy Ginalski : rozm. przepr. Janusz Talaga // Nowe Podkarpacie. – 2001, nr 32, s. 8

2004

Festiwal jak narkotyk / Jerzy Ginalski : rozm. przepr. Joanna Kozimor. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 34, s. 4

Wydawnictwa zwarte

PRACE REDAKCYJNE

1992

Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990-1991 / red. Anna Muzyczuk, Jerzy Ginalski. – Krosno : Agencja Wydawniczo Reklamowa Alfred Kyc, 1992. – 67 s. : mapy, rys., tabl. ; 20 cm

2001

Acta Scansenologica / [red. t.] Jerzy Czajkowski, Jerzy Ginalski; [tł. z pol na niem. i z niem. na pol.] Renata Słyszyk; [tł. ze słow. i ukr. na pol.] Antoni Kroh. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2001. – 210 s., [4] s. tabl. kolor. : il., fot. 9 wtym kolor.), mapy, pl., wykr. : 24 cm. – (Acta Scansenologica, ISSN 0208-8053 ; t. 8)

2004

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / [red.] Jerzy Ginalski; [tł. streszcz.] Ireneusz Paternoga. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2004. – 276 s., [28] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 23 cm. – (Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; 36)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE ORAZ PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH

1992

Badania AZP w województwie krośnieńskim w 1990 roku / Jerzy Ginalski // W: Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990-1991 / red. Anna Muzyczuk, Jerzy Ginalski. – Krosno : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Alfred Kyc, 1992. – S. 34-41

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Brzezowej, gm. Nowy Żmigród, stan. 1 / Jerzy Ginalski // W: Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990-1991 / red. Anna Muzyczuk, Jerzy Ginalski. – Krosno : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Alfred Kyc, 1992. – S. 23-27

Osada wielokulturowa w Ladzinie, gmina Rymanów / Jerzy Ginalski // W: Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990-1991 / red. Anna Muzyczuk, Jerzy Ginalski. – Krosno : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Alfred Kyc, 1992. – S. 11-13

1994

Mury obronne Krosna od XIV do XVIII wieku / Jerzy Ginalski, Piotr Łopatkiewicz. – Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1994. – 32 s. : il., fot., pl., rys., + 1 pl. ; 21 cm. – ( Biblioteka Krośnieńska. Seria Zabytki ; z. 4)

1996

Zabytki archeologiczne. Specyfika i problemy ochrony / Jerzy Ginalski // W: Dzieje Podkarpacia. T.1 / red. Jan Gancarski . – Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 1996. – S. 19-28

1998

Wyniki badań powierzchniowych AZP w województwie krośnieńskim / Jerzy Ginalski // W: Dzieje Podkarpacia. T. 2 / red. Jan Gancarski. – Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 1998. – S. 9-19

1999

Kilka uwag nad stanem badań osadnictwa w okresie rzymskim w Dołach Jasielsko-Sanockich / Jerzy Ginalski, Anna Muzyczuk // W: Na granicach antycznego świata / red. Sylwester Czopek, Andrzej Kokowski. – Rzeszów : Mitel, 1999. – S. 271-278

Stan badań nad osadnictwem celtyckim na Podkarpaciu / Jerzy Ginalski, Anna Muzyczuk // W: Na granicach antycznego świata / red. Sylwester Czopek, Andrzej Kokowski. – Rzeszów : Mitel, 1999. – S. 9-14

2001

Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2001. – [16] s., 87 fot. kolor.; 21 cm. – Mapa kolor. na wyklejkach. – Tekst równol. ang., fr., niem. – ISBN 83-88887-00-9

Wczesnośredniowieczne ślady kultu chrześcijańskiego obrządku wschodniego na grodzisku “Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka / Jerzy Ginalski // W: Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich. – Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2001. – S. 49-54

Wczesnośredniowieczny zespół sakralny na grodzisku „Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka / Jerzy Ginalski // W: Dzieje Podkarpacia. T. 5 : Początki chrześcijaństwa w Małopolsce / red. Jan Gancarski. – Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 2001. – S. 349-377, il.

2002

Skansen w Sanoku / Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski. – Wyd. 2. – Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2002. – 92 s. : il. kolor., mapy ; 21 cm. – Tekst równol. ang., fr., niem. – ISBN 83-88887-00-9

2003

Fragmenty dwóch stilusów z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka / Jerzy Ginalski // W: Polonia minor medii aevi : studia ofiarowane panu profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Zbigniew Woźniak, Jan Gancarski. – Rzeszów : Mitel, 2003. – S. 369-380

Tajemnicza góra „Horodyszcze” koło Sanoka / Jerzy Ginalski // W: Przez wiedzę do kontaktu : (materiały z realizacji projektu FC) / Marta Kowalewska, Jerzy Kowalewski. – Krosno : [b.w.], 2003. – S. 44-51

2004

Ikona karpacka : przewodnik po wystawie / aut. tekstu Andrzej Szczepkowski ; aut. zdjęć Jerzy Ginalski, Marian Kraczkowski, Władysław Szulc. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2004. – 47, [1] s.: fot. kolor, mapy, 1 rys. ; 21 cm. – Mapy na s. 2 i 3 okł. – ISBN 83-915210-3-6

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

1999

(oo)
MBL w końcu poznał nowego dyrektora/ (oo) // Tygodnik Sanocki. – 1999, nr 29, s. 1

2001

MP
Nagrodzony dyrektor / MP // Nasz Dziennik. – 2001, nr 290, dod. Nasz Dziennik w Małopolsce, s. III

2002

czak
Kandydaci na „Człowieka Roku 2001” w Polsce Południowo-Wschodniej : Osobowość Roku / czak, ska, luki. – Portr. // Super Nowości. – 2002, nr 44, s. 4


Jerzy Ginalski / MŻ // Gazeta Wyborcza. – 2002, nr 117, dod. Gazeta Wyborcza w Rzeszowie, s. 2

2004

(jz)
Jedyny z Sanoka / (jz) // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 7, s. 4

 

 

 

Pin It on Pinterest