Zaznacz stronę

Huculi (1945-2005)

Huculi (1945-2005)

Obok Łemków i Bojków, z którymi sąsiadują od zachodu, Huculi to jedna z trzech głównych grup rusińskich górali mieszkających we wschodniej części łuku karpackiego. Stworzyli oryginalną kulturę regionalną w dorzeczu górnego Prutu, obu Czeremoszów: Białego i Czarnego, oraz Cisy, z dala od szlaków handlowych, dróg i dużych miast. Ich tradycyjnym zajęciem była hodowla bydła, pasterstwo i myślistwo. Zajmowali się również hodowlą koni; wyhodowali uchodzące za piękne i bardzo wytrzymałe konie huculskie.

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1981

GRZEŚCIAK, Marian
Poemat huculski [„Na wysokiej połoninie” S. Vincenza] / Marian Grześciak // Literatura. – 1981, nr 9, s. 11

1983

CZAPLEJEWICZ, Eugeniusz
Szkice do antropologii Stanisława Vincenza („Na wysokiej połoninie”) / Eugeniusz Czaplejewicz // Miesięcznik Literacki. – 1983, nr 11-12, s. 75-88

1985

CHOROSZY, Jan Andrzej
Na płaju „Wysokiej połoniny”. Huculszczyzna w literaturze polskiej po 1939 r. (rekonesans) / Jan Andrzej Choroszy // Przegląd Powszechny . – 1985, nr 10, s. 71-91

VINCENZ, Stanisław
Trembita / Stanisław Vincenz // Połoniny. – (1985), s. 4-5
(Fragm. „Na wysokiej połoninie”)

1987

CHOROSZY, Jan Andrzej
Sezam komiwojażera. Huculskie powieści Juliusza Turczyńskiego / Jan Andrzej Choroszy // Literatura Ludowa. – 1987, nr 4-6, s. 49-72

1988

MIDOWICZ, Władysław
O Białym Słoniu na Czarnohorze [Obserwatorium Meteorologiczno-Astronomiczne] / Władysław Midowicz // Płaj. – T. 2 (1988), s. 103-112

1991

VINCENZ, Andrzej
Huculskie losy / Andrzej Vincenz // Tygodnik Powszechny. – 1991, nr 43, s. 9

1992

ŁUŻNY, Ryszard
Kultura duchowa Ukraińców w huculsko – pokuckiej wizji artystycznej Stanisława Vincenza // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – T.1-2 (1992-1993), s. 82

1993

STUDZIŃSKI, Tadeusz
Kurniawa w Karpatach / Tadeusz Studziński // Płaj. – T. 7 (1993), s. 61-87

SZUCKI, Piotr
Vivant nartae!, czyli moje wspomnienia Czarnohorskie / Piotr Szucki // Płaj. – T. 7 (1993), s. 89-123

TYSKA-KOBYLIŃSKA, Joanna
Moje powroty w Czarnohorę / Joanna Tyska-Kobylińska // Płaj. – T. 7 (1993), s. 124-141

1994 CHOROSZY, Jan A.
Kraina Vincenza / Jan A. Choroszy // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 3 (1994), s. 43-52

ĆWIKLIŃSKA, Małgorzata
Tradycyjne pasterstwo huculskie / Małgorzata Ćwiklińska // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 3 (1994), s. 71-78

GĄSIOROWSKI, Henryk
Zasięg terytorialny siedzib huculskich / Henryk Gąsiorowski. – Il. // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 3 (1994), s. 53-70

KOLANKOWSKI, Jerzy
Na Jalu [Gorgany] / Jerzy Kolankowski // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 3 (1994), s. 124-127

KUCZYŃSKA, Teresa
Migawki z Karpat Wschodnich / Teresa Kuczyńska, Aleksandra Lesz. – Il. // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 3 (1994) , s. 140-145

MOŚ, Wojciech B.
Strzelcy huculscy – tradycje munduru i symboliki / Wojciech B. Moś // Wierchy. – T. (1994), s. 182-187

OLSZEWSKI, Robert
Dolina Prutu / Robert Olszewski // Płaj. – T. 8 (1994), s.131-154

OSTROWIŃSKA, Anna
Żabie – panorama dziejowa : chram w huculskiej stolicy / Anna Ostrowińska // Płaj. – T. 8 (1994), s. 146-151

WITKOWSKI, Włodzimierz
Budownictwo ludowe Huculszczyzny / Włodzimierz Witkowski. – Il. // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 3 (1994), s. 79-112

ZAGÓRZAŃSKI, Tadeusz
Słownik gwary huculskiej / oprac. Tadeusz Zagórzański // Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. – T. 3(1994), s. 163-175

1995

TUR-MARCISZUK, Katarzyna
Tarnica / Katarzyna Tur-Marciszuk // Wierchy. – T. (1995), s. 225-227 Drewniane siodła z Huculszczyzny

1996

LUBOŃSKI, Paweł
„Riztwo” na Huculszczyźnie / Paweł Luboński // Płaj. – T. 13 (1996), s. 187-190
Wizyty kolędników

RYCHŁY, Maciej
Zapiski huculskie / Maciej Rychły // Konteksty. – 1996, nr 3-4, s. 138-148

SERAFIN, Ewa
Zmierzch huculskiego pierwowieku – w tetralogii Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie” / Ewa Serafin // Literatura Ludowa. – 1996, nr 3, s. 13-28

VINCENZ, Stanisław
Resztki archaicznej kultury u Hucułów : dawne sposoby obliczeń / Stanisław Vincenz // Płaj. – T. 13 (1996), s. 22-32

1997

MILEWSKA-MŁYNIK, Anna
Huculi, polscy panowie i „surdutowcy” w XIX-wiecznych Karpatach / Anna Milewska-Młynik // Etnografia Polska. – 1997, z. 1-2, s. 97-119

PATOCZKA, Piotr
Szkice o budowaniu chaty / Piotr Patoczka. – Streszcz. w jęz. ang. // Teka Komisji Urb. – T. 29 (1997), s. 325-335

1998

PATOCZKA, Piotr
Szkice o budowaniu chaty / Piotr Patoczka // Rocz. Bieszczad. – T. 7 (1998), s. 431-442

WITKOWSKI, Włodzimierz
Budowanie domu na Huculszczyźnie : zwyczaje, wierzenia i obrzędy magiczne : fragm. / Włodzimierz Witkowski // Płaj. – T. 16 (1998), s. 19-32

1999

MACEK, Jerzy
Republika Huculska / Jerzy Macek // Płaj. – T. 19 (1999), s. 122-135

MARTYNIAK, Mariusz
O Romanie Kumłyku – huculskim muzyku / Mariusz Martyniak // Płaj. – T. 19 (1999), s. 158-162

TUR-MARCISZUK, Katarzyna
Huculskie perypetie / Katarzyna Tur-Marciszuk // Akcent. – 1999, nr 3-4, s. 72-78 Polska Wystawa Etnograficzna Pokucia w 1880 r.

WOLDAN Alois
Huculi w literaturze / Alois Woldan // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Z. 8-9 (1999), s. 208-217

2000

CZECHOWSKYJ, Ihor
Wilk jako istota mityczna w wierzeniach kalendarzowych Ukraińców Karpat i Podkarpacia / Ihor Czechowskyj ; przeł. Katarzyna Łebkowska. – Il. // Płaj. – T. 21 (2000), s. 29-45

KRATOCHWIL, Zbigniew
Józef Lewicki – zapomniany rzeźbiarz Hucułów / Zbigniew Kratochwil // Rocznik Lwowski. – (2000/2001), s. 133-141

RADZISZEWSKA, Janina
Huculszczyzna – kraina mityczna / Janina Radziszewska. – Streszcz. ang. // Zesz. Etnol. Wrocł. – 2000, nr 1, s. 151-165

SUCHY, Lida
Wioska na wzgórzach : u Hucułów na Ukrainie / Lida Suchy. – Il. // National Geographic. – 2000, nr 12, s. 86-103

2001

BORUCKI, Tomasz
Garść uwag i spostrzeżeń z Pasma Czarnohorskiego i okolic Przełęczy Legionów w Gorganach / Tomasz Borucki // Płaj. – T. 23 (2001), s. 92-102

CZAJKOWSKI, Jerzy
O pewnym unikalnym stole / Jerzy Czajkowski. – Streszcz. niem. // Acta Scansenologica. – T. 8 (2001), s. 157-166
Stół drewniany z dłubanymi miskami w Muzeum w Użhorodzie

JANKOWSKA-MANN, Agnieszka
Ludowość w twórczości malarzy młodopolskich : na przykładzie tematyki huculskiej / Agnieszka Jankowska-Mann. – Streszcz. w jęz. ang. // Lud. – T. 8 (2001), s. 13-43

KOCHANIEWICZ, Paweł
Stanisław Vincenz – huculski Homer, Mickiewicz czy postmodernista? / Paweł Kochaniewicz // Kresy. – 2001, nr 3, s. 269-271

MACEK, Jerzy
Czarnohorskie cmentarze z I wojny światowej / Jerzy Macek. – Il. // Płaj. – T. 22 (2001), s. 74-93

RADZISZEWSKA, Janina
Obraz Huculszczyzny w XIX-wiecznych relacjach podróżniczych / Janina Radziszewska. – Streszcz. ang., ros. // Wrocławskie Studia Wschodnie. – T. 5 (2001), s. 97-111

SMOLIŃSKI, Aleksander
Odrębności mundurowe 49 Huculskiego Pułku Strzelców jako element działań integracyjnych w II Rzeczypospolitej / Aleksander Smoliński // Wrocławskie Studia Wschodnie. – T. 5 (2001), s. 113-155

SZYMACHA, Artur
Między Prutem a Czeremoszem / Artur Szymacha, Jan Zarzycki. – Streszcz. w jęz. ang. // Aura. – 2001, nr 5, s. 16-17

WIELOCHA, Andrzej
Materiały do krajoznawstwa północnej Bukowiny / Andrzej Wielocha. – Il. // Płaj. – T. 23 (2001), s. 21-68

WIELOCHA, Andrzej
Osyp Fedkowycz – poeta huculski? / Andrzej Wielocha // Płaj. – T. 23 (2001), s. 69-79

2002

BLACHARSKA, Wiktoria
Dorobek polskich etnografów i muzealników w poznawaniu Huculszczyzny / Wiktoria Blacharska. – Bibliogr. // Płaj. – T. 25 (2002), s. 25-38

CIECHANOWICZ, Kazimierz
Major Henryk Gąsiorowski – badacz Huculszczyzny / Kazimierz Ciechanowicz. – Il. // Płaj. – T. 25 (2002), s. 166-176

CIWKACZ, Olga
Jestem dzieckiem kraju huculskiego… Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenza / Olga Ciwkacz ; przeł. Tadeusz A. Olszański. – Il. // Płaj. – T. 25 (2002), s. 63-73

CZECHOWSKYJ, Ihor
Związki czynności magicznych z kalendarzem Hucułów / Ihor Czechowskyj ; przeł. Paweł Luboński. – Il. // Płaj. – T. 25 (2002), s. 141-154

CZMEŁYK, Roman
Badania etnograficzne Huculszczyzny po drugiej wojnie światowej / Roman Czmełyk ; przeł. Paweł Luboński // Płaj. – T. 25 (2002), s. 39-44

FLAKIEWICZ, Stanisław
„Turysta w Polsce”. Bibliografia Huculszczyzny i Karpat Wschodnich od nr 1(I 1935) do nr 6-8 (VI-VIII 1938) / Stanisław Flakiewicz // Płaj. – T. 25 (2002), s. 200-209

HRECZKO, Iwan
Ratowanie lokalnej kultury ludowej na Huculszczyźnie pod władzą sowiecką / Iwan Hreczko // Płaj. – T. 25 (2002), s. 117-121

JANICKA-KRZYWDA, Urszula
Mit opryszka w folklorze słownym Huculszczyzny / Urszula Janicka-Krzywda. – Il. // Płaj. – T. 25 (2002), s. 131-140

MAKARSKA, Renata
Na peryferiach Europy? O karierze Huculszczyzny w literaturze austriackiej / Renata Makarska // Płaj. – T. 25 (2002), s. 45-62

MARSZAŁEK, Edward
Hucuły – konie z Karpat Wschodnich / Edward Marszałek. – Il. // Płaj. – T. 25 (2002), s. 190-199

MIELCZEWSKA, Anna
Kolekcja huculska Muzeum w Grudziądzu / Anna Mielczewska. – Il. // Płaj. – T. 25 (2002), s. 177-189

NIEWIADOMY, Grzegorz
Opryszki, lirnicy i mołodycie : o huculskich inspiracjach w malarstwie polskim XIX-XX wieku / Grzegorz Niewiadomy. – Bibliogr., il. // Płaj. – T. 25 (2002), s. 74-116

RUSZCZAK, Andrzej
Oddział Czarnohorski Towarzystwa Tatrzańskiego : zarys działalności / Andrzej Ruszczak // Płaj. – T. 25 (2002), s. 155-165

TUR-MARCISZUK, Katarzyna
Od tradycji do współczesności : działalność Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Kosowie / Katarzyna Tur-Marciszuk. – Il.// Płaj. – T. 25 (2002), s. 122-130

WIELOCHA, Andrzej
Mapa Huculszczyzny / Andrzej Wielocha // Płaj. – T. 25 (2002), s. 7-24

WIELOCHA, Andrzej
„Odkrywanie Huculszczyzny” [Międzynarodowa sesja w Gdańsku, październik 2002 r.] / Andrzej Wielocha // Płaj. – T. 25 (2002), s. 3-6

ZASPA, Aneta
Początki zainteresowań folklorem huculskim w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku / Aneta Zaspa // Acta UNC, Zabytkozn. – Z. 33 (2002), s. 211-227

2003

BLACHARSKA, Wiktoria
Odkrywanie Huculszczyzny / Wiktoria Blacharska // Etnografia Polska. – 2003, z. 1-2, s. 357-360

ŚNIECHOWSKA-KARPIŃSKA, Anastazja
Pierwsza polska powieść o „Huculskiej Arkadii” – mityczne, wanitatywne i etnograficzne opisy Pokucia w „Pierwszej młodości, pierwszych uczuciach” Elżbiety Jaraczewskiej (1791-1832) / Anastazja Śniechowska-Karpińska. – Streszcz. ang. // Literaura Ludowa. – 2003, nr 1, s. 15-34

ZASPA, Aneta
Motywy huculskie w malarstwie polskim i ukraińskim około 1900 roku / Aneta Zaspa // Pamiętnik Sztuk Pięknych. – 2003, nr 2, s. 47-59

2004

ANDRUSIV, Stefania
Adaptacia gucul’skogo mitu v povisti M. Kocubinskogo „Tini zabutich predkiv” ta romani-epopei S. Vincenza „Na visokij polonini” / Stefania Andrusiv. – Bibliogr. – Streszcz. pol., ang. // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. – T. 1 (2004), s. 29-37

FLACH, Jolanta
Huculskie impresje / Jolanta Flach // Płaj. – T. 28 (2004), s. 137-141

JORDAN, Gerhard von
Ukochani Huculi : wspomnienia okupacyjnego urzędnika / Gerhard von Jordan ; tł. z niem. Urszula Pomianowska // Płaj. – T. 29 (2004), s. 85-91

MAKARSKA, Renata
Mit huculski w twórczości Gregora von Rezzoriego / Renata Makarska. – Streszcz. w jęz. ang., ros. // Porównania. – Nr 1 (2004), s. 65-73

OŁDAKOWSKA-KUFLOWA, Mirosława
Powaga i komizm Hucułów w tetralogii Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie” / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. – T. 1 (2004), s. 15-28

RUSZCZAK, Andrzej
Drobiazgi huculskie w BUW / Andrzej Ruszczak // Płaj. – T. 29 (2004), s. 147-152

SKŁODOWSKI, Jan
Zabytkowe przydrożne krzyże w Rafajłowej / Jan Skłodowski // Płaj. – T. 29 (2004), s. 174-177

SZCZEPAŃSKI, Jan Alfred
Wierchowina / Jan Alfred Szczepański // Płaj. – T. 29 (2004), s. 124-146

WIDACKA, Agnieszka
Tam szum Prutu, Czeremoszu… Sztuka Hucułów, cz. 1 / Agnieszka Widacka. – Il. // Gazeta Antykwaryczna. – 2004, nr 7-8, s. 48-50

WIDACKA, Agnieszka
Tam szum Prutu, Czeremoszu… Sztuka Hucułów, cz. 2 / Agnieszka Widacka. – Il. // Gazeta Antykwaryczna. – 2004, nr 9, s. 27-29

2005

JANCZAREK, Piotr
Huculi idą do biznesu / Piotr Janczarek // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 51, s. 10

WĘCEL, Katarzyna
„Tajemnica Czeremoszu” Ewy Szelburg-Zarembiny : zapomniana opowieść o huculskim kraju / Katarzyna Węcel // Guliwer. – 2005, nr 1, s. 30-34

 

WYDAWNICTWA ZWARTE I PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH

1950

HRABEC, Stefan
Nazwy geograficzne Huculszczyzny / Stefan Hrabec ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1950. – XI, [1], 264 s. ; 8. – (Prace Onomastyczne, ISSN 0079-4773 ; 2)

1970

KOLBERG, Oskar
Ruś Karpacka. Cz. 1 / Oskar Kolberg. – Wrocław ; Kraków ; Warszawa : Polskie Tow. Muzyczne ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. – LXXII, [2], 335, [5] s., [10] k. tabl. : il. ; 21 cm. – (Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 54)

1971

KOLBERG, Oskar
Ruś Karpacka. Cz. 2 / Oskar Kolberg. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1971. – 565 s., [6] k. tabl. ; nuty ; 21 cm. – (Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 55)

1977

WRÓBLEWSKA, Bożena
Sztuka huculska : przewodnik po wystawie czasowej, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, październik-listopad 1977 / Bożena Wróblewska. – Łódź : MAiE, 1977. – [10] k.: il. ; 21 cm

1980

VINCENZ, Stanisław
Na wysokiej połoninie. Pasmo I, Prawda starowieku : obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej / Stanisław Vincenz. – Warszawa : „Pax”, 1980. – 578 s. ; 21 cm

1981

VINCENZ, Stanisław
Na wysokiej połoninie. Ks. 1, Zwada. Ks. 2, Listy z nieba / Stanisław Vincenz.. – Warszawa : Pax, 1981-1982

1983

TOROŃSKI, Zbigniew
Sztuka ludowa Huculszczyzny : wystawa, [Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego], Poznań marzec-kwiecień 1983 / Zbigniew Toroński, Mariusz Baumann, Rosław Lewandowski. – Poznań : Muzeum Narodowe, 1983. – 14, [1] s., [15] s. tabl.: fot. ; 24 cm

VINCENZ, Stanisław
Na wysokiej połoninie. Pasmo 3, Barwinkowy wianek / Stanisław Vincenz. – Warszawa : „Pax”, 1983. – 568 s. ; 21 cm

1985

KARCZMARZEWSKI, Andrzej
Sztuka Hucułów : [katalog wystawy], Muzeum Okręgowe w Rzeszowie / Andrzej Karczmarzewski. – Rzeszów : MO, 1985. – 14, [2] s., [24] s. il. ( w tym kolor.) ; 20 cm

1986

PETROWICZ, Tadeusz
Od Czarnohory do Białowieży / Tadeusz Petrowicz. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986. – 261, [3] s. : faks., fot., 2 mapy, portr. ; 21cm. – Indeks. – ISBN 83-222-0443-4

1989

KOLANKOWSKI, Jerzy
Gdzie szum Prutu, Czeremoszu / Jerzy Kolankowski ; oprac. Jan Andrzej Choroszy. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1989. – 115, [5] s., [16] s. fot.: 1 mapa ; 20 cm. – ISBN 83-7023-013-X

1990

OSSENDOWSKI, Ferdynand Antoni
Huculszczyzna : Gorgany i Czarnohora / Ferdynand Antoni Ossendowski ; przedm. Roman Reinfuss. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 227, [1], VIII, [3] s. : fot., 1 mapa, portr. ; 20 cm. – (Cuda Polski). – Przedr. faks., oryg. : Poznań : Wydaw. Polskie (R. Wegner), 1936. – ISBN 83-04-03639-8

TURKAWSKI, Marceli Antoni
Wspomnienia Czarnohory / Marceli Antoni Turkawski. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 148, [3] s., [1] k. mapa ; 18 cm

1991

CHOROSZY, Jan Andrzej
Huculszczyzna w literaturze polskiej / Jan Andrzej Choroszy. – Wrocław : Jan A. Choroszy, 1991. – 372, [3] s. ; 21 cm

JANICKA-KRZYWDA, Urszula
Huculi / Urszula Janicka-Krzywda ; rys. Danuta Nitoń. – Kraków : Ostoja, 1991. – 48, [8] s. ; rys., mapy ; 15 cm

KOWALCZYK, Marcin
Czarnohora i Gorgany / Marcin Kowalczyk. – Łódź : „Odgłosy”, 1991. – 46 s. : fot., mapy, rys. ; 21 cm

ŻUKOWSKI, Jerzy
Huculszczyzna : przyczynki do badań nad budownictwem ludowem / Jerzy Żukowski. – Warszawa : nakł. Stanisława Krycińskiego, 1991. – 39, [1] s. : fot., 1 mapa, rys. ; 23 cm

1992

BRYKOWSKI, Ryszard
49 [Czterdziesty Dziewiąty] Huculski Pułk Strzelców / Ryszard Brykowski. – Pruszków : „Ajaks”, 1992. – ISBN 83-85621-03-2

BRZEZINA, Maria
Stylizacja huculska / Maria Brzezina. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1992. – 285, [3] s., [16] s. tabl.: faks., fot., mapy, rys ; 21 cm. – (Języki Mniejszości Narodowych w Tekstach Literackich i Folklorystycznych). – ISBN 83-7052-043-X

JANICKA-KRZYWDA, Urszula
Huculszczyzna w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie / Urszula Janicka-Krzywda, Katarzyna Słabosz-Palacz. – Kraków : Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, 1992. – [8] s. : il. ; 18x18cm

MADYDA, Aleksander
W poszukiwaniu jedności człowieka i świata : folklor w twórczości Stanisława Vincenza / Aleksander Madyda. – Toruń : TNT, 1992. – 159, [4] s. : err. ; 21 cm. – (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, ISSN 0082-5522 [i.e. 0208-497X] ; t. 34 z.1)

ŻARNOWSKI, Adam
Na bezdrożach Czarnohory / Adam Żarnowski. – Kraków : „Miniatura”, 1992. – 79 s., 64 s. fot. : mapy ; 17 cm

1993

OLSZAŃSKI, Marek
Powroty w Czarnohorę : nie tylko przewodnik / Marek Olszański, Leszek Rymarowicz ; współaut. Adam Kulewski, Jan Jacek Swianiewicz. – Pruszków : „Rewasz”, 1993. – 254 s., [2] k. tabl. złoż. : faks., fot., il., mapy, 1 portr., wykr. ; 17 cm

1994

Sztuka ludowa Hucułów : ze zbiorów Muzeum Architektury Ludowej we Lwowie, wrzesień – październik 1994. – Katowice : Muzeum śląskie, 1994. – [4] s., [7] s. tabl. : il. ; 21 cm

1995

Krótki przewodnik po Huculszczyźnie od Hnitesy po Rogoze. – Opole : [B.W.], 1995. – [8], 139 s. : il. ; 14 cm. – Reprint wyd. : Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1933

1996

A Lexical atlas of the Hutsul dialects of the Ukrainian language / red. Janusz Rieger. – Warszawa : „Semper”, cop. 1996. – 390 s., [4] k. faks.: mapy ; 24 cm
Rec. : Ewa Wolnicz-Pawłowska // Studia Filol. Pol. – 1999, s. 349-353

1997

GUDOWSKI, Janusz
Ukraińskie Beskidy Wschodnie. T. 1, Monografia krajoznawcza / Janusz Gudowski. – Warszawa : Dialog, 1997. – 197 s., [16] s. tabl. : il., mapy ; 21 cm. – ( Podróże – Kraje – Ludzie). – ISBN 83-86483-36-9

GUDOWSKI, Janusz
Ukraińskie Beskidy Wschodnie. T. 2, Na beskidzkich szlakach (cz. 1) : Gorgany, Czarnohora, Karpaty Marmaroskie, Połoniny Hryniawskie / Janusz Gudowski. – Warszawa : Dialog, 1997. – 132 s. : fot., mapy ; 21 cm. – ( Podróże – Kraje – Ludzie). – ISBN 83-86483-37-7 (t. 2)

HNATIUK, Aleksandra
Wiedźmy, czarty i święci Huculszczyzny : mity i legendy / Aleksandra Hnatiuk. – Lublin : „Tyrsa”, cop. 1997. – 225 s., [16] k. tabl.: il. kolor ; 24 cm
Rec. : Ewa Klekot // Konteksty. – 1998, nr 2, s.101-102 ; Danuta Sosnowska // Więź. – 1998, nr 6, s. 214-217

POLEC, Andrzej
Na dalekiej połoninie : Huculszczyzna dziś / Andrzej Polec ; wstęp Martin Pollack ; Halina Bojczuk ; tł. Jacek Stanisław Buras. – Warszawa : Wydaw. A.P.[Andrzej Polec], 1997. – 144 s. : fot. kolor. ; 32 cm

1998

HORDT, Henryk Stanisław
Piękno utraconej ziemi / Henryk Stanisław Hordt. – Wrocław : [„Borgis”], 1998. – 192, [5] s., XXXV s. tabl. złoż. luzem ; faks., fot., mapy, portr., err. ; 21 cm. – ISBN 83-87129-55-0

1999

RYCHŁO, Petro
Temat huculski w twórczości niemieckojęzycznych pisarzy Bukowiny / Petro Rychły // W: Bukowina po stronie dialogu / Kazimierz Feleszko. – Sejny : Pogranicze, 1999. – S. 201-211

SKOWROŃSKA, Agata
Karpaty Wschodnie / Agata Skowrońska, Maciej Skowroński. – Nowy Sącz : Fundacja na Rzecz Miasta Nowego Sącza, 1999. – 8 s., [71] s. tabl. kolor. : fot., 1 mapa ; 22 cm. – ISBN 83-912027-0-4

2000

GĄSIOROWSKI, Henryk
Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T. 1, Gorgany / Henryk Gąsiorowski. – Kielce : Antykwariat Górski „Filar”, 2000. – 240 s., [4] k. tabl. luzem : il., mapy ; 17 cm. – Tyt. okł. i grzbiet. ; Gorgany. – Przedr., oryg. : Lwów ; Warszawa : Książnica – Atlas, 1935. T. 1. – Indeks. – ISBN 83-909612-7-X (t. 1)

GĄSIOROWSKI, Henryk
Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T. 2, Pasmo Czarnohorskie / Henryk Gąsiorowski. – Kielce : Antykwariat Górski „Filar”, 2000. – 560 s., [3] k. tabl. złoż. ; 18 cm. – Tyt. okł. i grzbiet.: Pasmo Czarnohorskie. – Przedr., oryg. : Lwów ; Warszawa : Książnica – Atlas, 1935. T. 2. – Indeks. – ISBN 83-913219-1-6 (t. 2)

POLLACK, Martin
Po Galicji : o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach : imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma / Martin Pollack ; tł. Andrzej Kopacki. – Olsztyn : Borussia, 2000. – 181 s. ; 22 cm. – (Odkrywanie światów). – Tyt. oryg. : „Nach Galizien : von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen : eine imaginare Reise durch dir verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina” 1994. – Bibliogr. – ISBN 83-913377-7-4

2001

Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników : wybór tekstów z lat 1795-1939 / do dr. przygot. oraz przypisami opatrzyli Janusz Gudowski [et al.] ; posł. Ryszard Brykowski. – Warszawa : „Dialog”, 2001. – 248, [2] s., [12] s. tabl. ; il. ( w tym kolor), mapy ; 24 cm. – (Podróże, Kraje, Ludzie). – ISBN 83-88238-83-3
Rec.: Andrzej Ruszczak // Płaj. – T. 28 (2004), s. 195-198

Huculscy święci i święta w „Cieniach zapomnianych przodków” Mychajły Kociubyńskiego / W: Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchownym Ukraińców na przełomie tysiącleci / red. Włodzimierz Mokry. – Kraków , 2001. – S. 299-305

JANÓW, Jan
Słownik huculski / Jan Janów ; oprac. Janusz Rieger ; red. Halina Jankowska. – Kraków : Wydaw. Naukowe DWN, 2001. – XXX, 290, [4] s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il., mapy ; 24 cm

Pasterstwo na Huculszczyźnie : gospodarka, kultura, obyczaj / oprac. Janusz Gudowski [et al.] ; red. nauk. Janusz Gudowski ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego . – Warszawa : „Dialog”, 2001. – 267, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il., mapa ; 24 cm. – (Vicus Studia Agraria ; vol. 2)

ZAPAŁOWICZ, Hugo
Z Czarnohory do Alp Rodneńskich / Hugo Zapałowicz. – Kielce : Antykwariat Górski „Filar”, 2001. – 90 s. : 21 cm

2002

Odkrywanie Huculszczczyzny : katalog wystawy, październik 2002 – luty 2003 / Muzeum Etnograficzne w Gdańsku-Oliwie ; [aut. tekstu, red. Wiktoria Blacharska, Grzegorz Niewiadomy]. – Pelplin : Berrnardinum, 2002. – 63, [1] s., [16] s. tabl. : fot., il., 21 cm. – ISBN 83-88669-90-7

PETROWICZ, Tadeusz
Od Czarnohory do Lublina / Tadeusz Petrowicz. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2002. – 195 s., [36] s. tabl. : il., err. ; 24 cm

Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce : łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / oprac. Renata Bronikowska, Janusz Rieger. – Warszawa : „Semper”, cop.2002. – 436 s. : mapy ; 24 cm

VINCENZ, Stanisław
Prawda starowieku : obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej / Stanisław Vincenz. – Sejny : „Pogranicze”, 2002. – 511, [1] s. : nuty, mapa ; 24 cm. – (Na wysokiej połoninie / Stanisław Vincenz ; pasmo 1). – ISBN 83-86872-41-1

2003

MARSZAŁEK, Edward
Huculscy drwale // W: Z karpackich lasów / Edward Marszałek. – Krosno : Apla, 2003. – S. 55-59, il. – ISBN 83-89123-40-1

MARSZAŁEK, Edward
Z nurtem karpackich rzek – czyli o spławie drewna // W: Z karpackich lasów / Edward Marszałek. – Krosno : Apla, 2003. – S. 61-68. – ISBN 83-89123-40-1

VINCENZ, Stanisław
Nowe czasy. Ks. 1, Zwada / Stanisław Vincenz. – Sejny : „Pogranicze”, cop.2003. – 546, [2] s. ; 24 cm. – (Na wysokiej połoninie / Stanisław Vincenz ; pasmo 2). – ISBN 83-86872-47-0

2004

STROJNY, Aleksander
Ukraina zachodnia : tam szum Prutu, Czeremoszu… / Aleksander Strojny, Krzysztof Bzowski, Artur Grossman. – Kraków : „Bezdroża”, 2004. – 396 s., [16] s. tabl. : fot. kolor., mapy, rys. ; 18 cm. – (Przewodnik Turystyczny. Regiony). – Indeks. – ISBN 83-89676-10-9

VINCENZ, Stanisław
Nowe czasy. Ks. 2, Listy z nieba / Stanisław Vincenz. – Sejny : „Pogranicze”, cop. 2004. – 512 s. : mapa ; 23 cm. – (Na wysokiej połoninie / Stanisław Vincenz ; pasmo 2). – ISBN 83-86872-61-6

ZAJĄC, Paweł
O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych : „nadprzyrodzone” w kulturze ludowej na przykładzie Huculszczyzny / Paweł Zając. – Kraków : „Nomos”, 2004. – 287 s. ; 21 cm

2005

SKŁODOWSKI, Jan
Huculszczyzna w grafice polskiej do roku 1945 / Jan Skłodowski. – Poronin : Wydawnictwo Górskie, 2005. – 64 s. : il. ; 25 cm

STROJNY, Aleksander
Ukraina zachodnia : tam szum Prutu, Czeremoszu… / Aleksander Strojny, Krzysztof Bzowski, Artur Grossman. – Wyd. 2. – Kraków : „Bezdroża”, 2005. – 471 s., [16] s. tabl. kolor. : fot., mapy, pl., rys. ; 18 cm. – (Przewodnik Turystyczny. Regiony). – Indeks. – ISBN 83-92198-16-6

VINCENZ, Stanisław
Barwinkowy wianek : epilog / Stanisław Vincenz ; posł. Andrzej Vincenz. – Sejny : Fundacja Pogranicze, 2005. – 498, [6] s. ; 23 cm. – (Na wysokiej połoninie / Stanisław Vincenz ; pasmo 3). – ISBN 83-86872-73-X

 

Pin It on Pinterest